ĐẶC BIỆT 17810
10HM-14HM-15HM
GIẢI NHẤT 36003
GIẢI NHÌ 24319 95465
GIẢI BA 59880 79925 99726
26965 40159 07814
GIẢI TƯ 9152 7336 9103 6144
GIẢI NĂM 4323 8819 7127
4898 6770 7637
GIẢI SÁU 550 440 991
GIẢI BẢY 40 11 22 36
Đầu LOTO
0 3 3
1 0 1 4 9 9
2 2 3 5 6 7
3 6 6 7
4 0 0 4
5 0 2 9
6 5 5
7 0
8 0
9 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ