XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - KQXSMB 30 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/01/2022

ĐẶC BIỆT 71085
13RD-5RD-3RD-7RD-15RD-10RD
GIẢI NHẤT 18328
GIẢI NHÌ 78797 48541
GIẢI BA 46956 56008 54100
55367 39190 50473
GIẢI TƯ 5382 2316 9902 5825
GIẢI NĂM 7643 2127 0441
0554 6448 9387
GIẢI SÁU 138 764 484
GIẢI BẢY 49 41 71 25
Đầu LOTO
0 0 2 8
1 6
2 5 5 7 8
3 8
4 1 1 1 3 8 9
5 4 6
6 4 7
7 1 3
8 2 4 5 7
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/01/2022

ĐẶC BIỆT 76930
3RC-12RC-6RC-1RC-14RC-4RC
GIẢI NHẤT 48843
GIẢI NHÌ 41006 76053
GIẢI BA 77833 47386 77768
37997 13541 78878
GIẢI TƯ 8261 3990 8384 7358
GIẢI NĂM 1925 0958 1946
9108 8203 1335
GIẢI SÁU 938 896 778
GIẢI BẢY 93 91 60 54
Đầu LOTO
0 3 6 8
1  
2 5
3 0 3 5 8
4 1 3 6
5 3 4 8 8
6 0 1 8
7 8 8
8 4 6
9 0 1 3 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/01/2022

ĐẶC BIỆT 46384
12RB-11RB-8RB-7RB-4RB-14RB
GIẢI NHẤT 25306
GIẢI NHÌ 69864 13585
GIẢI BA 02154 92020 72481
99996 31657 99642
GIẢI TƯ 8470 5095 0718 6124
GIẢI NĂM 3254 4223 3465
8258 1568 2404
GIẢI SÁU 772 095 306
GIẢI BẢY 78 90 92 74
Đầu LOTO
0 4 6 6
1 8
2 0 3 4
3  
4 2
5 4 4 7 8
6 4 5 8
7 0 2 4 8
8 1 4 5
9 0 2 5 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/01/2022

ĐẶC BIỆT 88041
10RA-6RA-15RA-12RA-3RA-5RA
GIẢI NHẤT 36730
GIẢI NHÌ 73089 38298
GIẢI BA 65757 45175 30708
86796 92638 82598
GIẢI TƯ 7621 2164 0664 0022
GIẢI NĂM 3870 3305 1752
1265 5131 5477
GIẢI SÁU 099 539 479
GIẢI BẢY 09 17 44 39
Đầu LOTO
0 5 8 9
1 7
2 1 2
3 0 1 8 9 9
4 1 4
5 2 7
6 4 4 5
7 0 5 7 9
8 9
9 6 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/01/2022

ĐẶC BIỆT 55431
8QZ-14QZ-7QZ-10QZ-3QZ-1QZ
GIẢI NHẤT 77267
GIẢI NHÌ 00522 27414
GIẢI BA 99699 08029 09515
38356 07933 83348
GIẢI TƯ 7601 7982 6403 4639
GIẢI NĂM 2802 2552 4355
0548 4218 5636
GIẢI SÁU 388 349 939
GIẢI BẢY 18 64 63 13
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 3 4 5 8 8
2 2 9
3 1 3 6 9 9
4 8 8 9
5 2 5 6
6 3 4 7
7  
8 2 8
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/01/2022

ĐẶC BIỆT 20222
14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY
GIẢI NHẤT 22217
GIẢI NHÌ 31826 17040
GIẢI BA 39391 25127 54893
33552 39862 77061
GIẢI TƯ 9838 6844 4719 2280
GIẢI NĂM 4107 4023 5944
9446 6904 4687
GIẢI SÁU 877 004 172
GIẢI BẢY 27 09 80 87
Đầu LOTO
0 4 4 7 9
1 7 9
2 2 3 6 7 7
3 8
4 0 4 4 6
5 2
6 1 2
7 2 7
8 0 0 7 7
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/01/2022

ĐẶC BIỆT 87219
3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX
GIẢI NHẤT 41662
GIẢI NHÌ 25784 04591
GIẢI BA 53967 29518 49002
23626 19804 68246
GIẢI TƯ 2270 0353 0360 0778
GIẢI NĂM 5711 8416 3292
9334 8232 4238
GIẢI SÁU 229 597 329
GIẢI BẢY 30 67 18 05
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 1 6 8 8 9
2 6 9 9
3 0 2 4 8
4 6
5 3
6 0 2 7 7
7 0 8
8 4
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/01/2022

ĐẶC BIỆT 46638
4QV-3QV-12QV-5QV-8QV-1QV
GIẢI NHẤT 89412
GIẢI NHÌ 72737 87756
GIẢI BA 57974 99595 91718
18521 91484 48820
GIẢI TƯ 4595 0551 1782 4512
GIẢI NĂM 9965 8258 5690
5901 9239 9036
GIẢI SÁU 312 881 528
GIẢI BẢY 28 88 04 08
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 2 2 8
2 0 1 8 8
3 6 7 8 9
4  
5 1 6 8
6 5
7 4
8 1 2 4 8
9 0 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/01/2022

ĐẶC BIỆT 88903
15QU-7QU-8QU-1QU-10QU-14QU
GIẢI NHẤT 02061
GIẢI NHÌ 93869 59013
GIẢI BA 92993 06177 46619
09194 97034 31473
GIẢI TƯ 6118 3319 7592 2055
GIẢI NĂM 8692 8116 0453
5091 3093 5985
GIẢI SÁU 551 560 756
GIẢI BẢY 20 41 49 07
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 6 8 9 9
2 0
3 4
4 1 9
5 1 3 5 6
6 0 1 9
7 3 7
8 5
9 1 2 2 3 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/01/2022

ĐẶC BIỆT 55427
11QT-3QT-9QT-4QT-15QT-5QT
GIẢI NHẤT 66440
GIẢI NHÌ 04497 26217
GIẢI BA 87288 28816 41205
76738 17789 59707
GIẢI TƯ 3224 5561 6035 1109
GIẢI NĂM 7052 3158 2352
9539 6108 4431
GIẢI SÁU 252 489 803
GIẢI BẢY 89 10 02 99
Đầu LOTO
0 2 3 5 7 8 9
1 0 6 7
2 4 7
3 1 5 8 9
4 0
5 2 2 2 8
6 1
7  
8 8 9 9 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/01/2022

ĐẶC BIỆT 08845
14QS-7QS-1QS-12QS-15QS-2QS
GIẢI NHẤT 40173
GIẢI NHÌ 66686 03977
GIẢI BA 56864 06136 53050
68948 67981 42681
GIẢI TƯ 3082 1043 9596 7307
GIẢI NĂM 0821 8322 1624
7933 0535 1263
GIẢI SÁU 163 873 955
GIẢI BẢY 64 54 52 06
Đầu LOTO
0 6 7
1  
2 1 2 4
3 3 5 6
4 3 5 8
5 0 2 4 5
6 3 3 4 4
7 3 3 7
8 1 1 2 6
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/01/2022

ĐẶC BIỆT 93093
7QR-13QR-3QR-8QR-11QR-6QR
GIẢI NHẤT 19538
GIẢI NHÌ 79022 49827
GIẢI BA 44287 07811 05156
32900 08978 48516
GIẢI TƯ 9562 1906 3796 9453
GIẢI NĂM 5420 9786 9144
1425 2684 6836
GIẢI SÁU 794 635 287
GIẢI BẢY 19 02 14 86
Đầu LOTO
0 0 2 6
1 1 4 6 9
2 0 2 5 7
3 5 6 8
4 4
5 3 6
6 2
7 8
8 4 6 6 7 7
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/01/2022

ĐẶC BIỆT 98969
4QP-7QP-13QP-3QP-10QP-2QP
GIẢI NHẤT 23581
GIẢI NHÌ 44733 01226
GIẢI BA 53795 66447 03359
59893 65054 29726
GIẢI TƯ 6825 9365 0735 8228
GIẢI NĂM 2034 2684 7729
8355 8622 8049
GIẢI SÁU 228 027 881
GIẢI BẢY 30 23 57 04
Đầu LOTO
0 4
1  
2 2 3 5 6 6 7 8 8 9
3 0 3 4 5
4 7 9
5 4 5 7 9
6 5 9
7  
8 1 1 4
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/01/2022

ĐẶC BIỆT 33657
3QN-8QN-1QN-2QN-5QN-13QN
GIẢI NHẤT 64428
GIẢI NHÌ 76753 78236
GIẢI BA 08301 43232 45167
12813 87318 97658
GIẢI TƯ 1604 7530 3791 3633
GIẢI NĂM 3764 9452 9303
1864 7747 7150
GIẢI SÁU 848 337 163
GIẢI BẢY 14 31 60 02
Đầu LOTO
0 1 2 3 4
1 3 4 8
2 8
3 0 1 2 3 6 7
4 7 8
5 0 2 3 7 8
6 0 3 4 4 7
7  
8  
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/01/2022

ĐẶC BIỆT 98437
9QM-2QM-15QM-3QM-10QM-7QM
GIẢI NHẤT 25100
GIẢI NHÌ 22368 37271
GIẢI BA 88300 09721 07843
60532 26375 91059
GIẢI TƯ 8338 0498 7206 4444
GIẢI NĂM 8135 6179 9356
3436 8678 8451
GIẢI SÁU 783 240 946
GIẢI BẢY 95 72 77 30
Đầu LOTO
0 0 0 6
1  
2 1
3 0 2 5 6 7 8
4 0 3 4 6
5 1 6 9
6 8
7 1 2 5 7 8 9
8 3
9 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/01/2022

ĐẶC BIỆT 10619
9QL-2QL-15QL-5QL-11QL-7QL
GIẢI NHẤT 38905
GIẢI NHÌ 13039 16537
GIẢI BA 26887 43941 68365
54760 52668 45771
GIẢI TƯ 5792 9969 1687 3575
GIẢI NĂM 2988 1861 0459
7330 4770 1692
GIẢI SÁU 588 225 041
GIẢI BẢY 50 56 28 84
Đầu LOTO
0 5
1 9
2 5 8
3 0 7 9
4 1 1
5 0 6 9
6 0 1 5 8 9
7 0 1 5
8 4 7 7 8 8
9 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/01/2022

ĐẶC BIỆT 46330
4QK-10QK-1QK-5QK-11QK-15QK
GIẢI NHẤT 69665
GIẢI NHÌ 09490 46504
GIẢI BA 78220 76475 21736
66154 94894 87492
GIẢI TƯ 9464 0146 2976 5846
GIẢI NĂM 9705 8474 6756
0819 0264 4584
GIẢI SÁU 707 544 651
GIẢI BẢY 99 73 25 64
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 9
2 0 5
3 0 6
4 4 6 6
5 1 4 6
6 4 4 4 5
7 3 4 5 6
8 4
9 0 2 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/01/2022

ĐẶC BIỆT 37061
6QH-1QH-15QH-11QH-8QH-13QH-18QH-17QH
GIẢI NHẤT 02804
GIẢI NHÌ 28975 91130
GIẢI BA 23859 45389 77521
89766 65789 02471
GIẢI TƯ 0547 0571 3966 5502
GIẢI NĂM 9266 7234 0119
6292 5499 2971
GIẢI SÁU 138 977 988
GIẢI BẢY 27 74 34 72
Đầu LOTO
0 2 4
1 9
2 1 7
3 0 4 4 8
4 7
5 9
6 1 6 6 6
7 1 1 1 2 4 5 7
8 8 9 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/01/2022

ĐẶC BIỆT 93494
13QG-9QG-15QG-8QG-3QG-10QG
GIẢI NHẤT 32969
GIẢI NHÌ 99121 71440
GIẢI BA 22171 48176 58055
34589 72429 85524
GIẢI TƯ 0700 2242 0851 6988
GIẢI NĂM 5309 9500 3344
4087 7992 8848
GIẢI SÁU 732 286 441
GIẢI BẢY 16 07 41 57
Đầu LOTO
0 0 0 7 9
1 6
2 1 4 9
3 2
4 0 1 1 2 4 8
5 1 5 7
6 9
7 1 6
8 6 7 8 9
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/01/2022

ĐẶC BIỆT 10676
12QF-3QF-4QF-2QF-1QF-7QF
GIẢI NHẤT 86295
GIẢI NHÌ 05069 04999
GIẢI BA 99344 69011 19745
52465 88708 22792
GIẢI TƯ 5082 6749 4377 9508
GIẢI NĂM 2882 7999 8705
6962 6971 3666
GIẢI SÁU 221 107 086
GIẢI BẢY 10 56 62 07
Đầu LOTO
0 5 7 7 8 8
1 0 1
2 1
3  
4 4 5 9
5 6
6 2 2 5 6 9
7 1 6 7
8 2 2 6
9 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/12/2021

ĐẶC BIỆT 24147
5QE-20QE-13QE-18QE-15QE-10QE-9QE-8QE
GIẢI NHẤT 35164
GIẢI NHÌ 87843 42697
GIẢI BA 22411 02874 67669
03425 54307 07126
GIẢI TƯ 8465 1766 0490 9892
GIẢI NĂM 0188 3269 6892
2498 1980 6400
GIẢI SÁU 848 991 747
GIẢI BẢY 00 37 75 30
Đầu LOTO
0 0 0 7
1 1
2 5 6
3 0 7
4 3 7 7 8
5  
6 4 5 6 9 9
7 4 5
8 0 8
9 0 1 2 2 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/12/2021

ĐẶC BIỆT 62033
12QD-5QD-2QD-13QD-9QD-14QD
GIẢI NHẤT 86170
GIẢI NHÌ 66387 22954
GIẢI BA 85860 64501 10758
01578 50933 41644
GIẢI TƯ 8191 6435 2915 1993
GIẢI NĂM 2678 3667 6402
8797 4676 9669
GIẢI SÁU 874 050 826
GIẢI BẢY 45 02 57 35
Đầu LOTO
0 1 2 2
1 5
2 6
3 3 3 5 5
4 4 5
5 0 4 7 8
6 0 7 9
7 0 4 6 8 8
8 7
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/12/2021

ĐẶC BIỆT 13977
8QC-7QC-12QC-15QC-1QC-13QC
GIẢI NHẤT 34852
GIẢI NHÌ 54309 98902
GIẢI BA 98841 61545 24183
95816 39512 48316
GIẢI TƯ 3788 9307 7068 3241
GIẢI NĂM 3005 8390 9069
3853 2746 2257
GIẢI SÁU 595 243 069
GIẢI BẢY 23 94 14 12
Đầu LOTO
0 2 5 7 9
1 2 2 4 6 6
2 3
3  
4 1 1 3 5 6
5 2 3 7
6 8 9 9
7 7
8 3 8
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/12/2021

ĐẶC BIỆT 04703
13QB-5QB-7QB-6QB-2QB-12QB
GIẢI NHẤT 53971
GIẢI NHÌ 20116 86688
GIẢI BA 22795 66305 14632
64342 58568 95593
GIẢI TƯ 0417 8576 5089 6568
GIẢI NĂM 8013 1461 8956
1622 3331 4234
GIẢI SÁU 935 332 690
GIẢI BẢY 05 64 74 26
Đầu LOTO
0 3 5 5
1 3 6 7
2 2 6
3 1 2 2 4 5
4 2
5 6
6 1 4 8 8
7 1 4 6
8 8 9
9 0 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/12/2021

ĐẶC BIỆT 56903
11QA-6QA-2QA-10QA-4QA-15QA
GIẢI NHẤT 23361
GIẢI NHÌ 78522 53076
GIẢI BA 19790 15181 03160
10249 85789 79006
GIẢI TƯ 0298 9266 5764 2316
GIẢI NĂM 7314 8599 2342
4868 5337 9342
GIẢI SÁU 257 863 468
GIẢI BẢY 49 82 85 36
Đầu LOTO
0 3 6
1 4 6
2 2
3 6 7
4 2 2 9 9
5 7
6 0 1 3 4 6 8 8
7 6
8 1 2 5 9
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/12/2021

ĐẶC BIỆT 57404
2PZ-10PZ-14PZ-1PZ-15PZ-9PZ
GIẢI NHẤT 22685
GIẢI NHÌ 19749 35152
GIẢI BA 76616 09073 66644
21951 56597 73381
GIẢI TƯ 9434 5291 5708 3016
GIẢI NĂM 1074 1367 8744
0943 5574 7412
GIẢI SÁU 283 620 994
GIẢI BẢY 46 14 03 94
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 2 4 6 6
2 0
3 4
4 3 4 4 6 9
5 1 2
6 7
7 3 4 4
8 1 3 5
9 1 4 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/12/2021

ĐẶC BIỆT 31424
11PY-12PY-14PY-10PY-4PY-5PY
GIẢI NHẤT 17010
GIẢI NHÌ 80467 03632
GIẢI BA 60531 33263 00578
67788 20038 71776
GIẢI TƯ 1788 1568 9792 9967
GIẢI NĂM 2711 5476 3117
8706 5029 6938
GIẢI SÁU 580 178 730
GIẢI BẢY 43 32 68 89
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 7
2 4 9
3 0 1 2 2 8 8
4 3
5  
6 3 7 7 8 8
7 6 6 8 8
8 0 8 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/12/2021

ĐẶC BIỆT 37223
13PX-14PX-15PX-9PX-5PX-10PX
GIẢI NHẤT 92676
GIẢI NHÌ 33618 21003
GIẢI BA 29431 38762 89436
38652 21528 63425
GIẢI TƯ 6270 7340 6046 1300
GIẢI NĂM 2750 5052 2849
0358 4009 7390
GIẢI SÁU 579 581 693
GIẢI BẢY 71 33 15 37
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 5 8
2 3 5 8
3 1 3 6 7
4 0 6 9
5 0 2 2 8
6 2
7 0 1 6 9
8 1
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/12/2021

ĐẶC BIỆT 78708
2PV-12PV-10PV-4PV-1PV-3PV
GIẢI NHẤT 39168
GIẢI NHÌ 13761 89105
GIẢI BA 23621 29580 54680
14680 37600 55979
GIẢI TƯ 5511 2514 4271 7273
GIẢI NĂM 8798 5224 0699
1721 1017 9385
GIẢI SÁU 787 277 958
GIẢI BẢY 05 63 34 77
Đầu LOTO
0 0 5 5 8
1 1 4 7
2 1 1 4
3 4
4  
5 8
6 1 3 8
7 1 3 7 7 9
8 0 0 0 5 7
9 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/12/2021

ĐẶC BIỆT 09078
9PU-4PU-13PU-10PU-7PU-14PU
GIẢI NHẤT 85552
GIẢI NHÌ 35444 38881
GIẢI BA 54633 31208 54011
62244 64328 13749
GIẢI TƯ 0511 7613 2562 2478
GIẢI NĂM 4668 4642 4046
8123 1017 3403
GIẢI SÁU 425 222 603
GIẢI BẢY 02 28 73 64
Đầu LOTO
0 2 3 3 8
1 1 1 3 7
2 2 3 5 8 8
3 3
4 2 4 4 6 9
5 2
6 2 4 8
7 3 8 8
8 1
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/12/2021

ĐẶC BIỆT 38683
13PT-15PT-10PT-6PT-11PT-14PT
GIẢI NHẤT 47122
GIẢI NHÌ 19823 37752
GIẢI BA 44866 15427 58156
66394 31824 52471
GIẢI TƯ 4314 0566 7431 5435
GIẢI NĂM 4259 1246 1621
0179 2271 1547
GIẢI SÁU 081 901 741
GIẢI BẢY 56 80 36 44
Đầu LOTO
0 1
1 4
2 1 2 3 4 7
3 1 5 6
4 1 4 6 7
5 2 6 6 9
6 6 6
7 1 1 9
8 0 1 3
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Kết quả XSMB 30 ngày liên tiếp mở thưởng gần đây nhất. Sổ kết quả xổ số miền bắc trong vòng 1 tháng mở thưởng gần đây nhất được SXMB.VN cập nhật đầy đủ và chính xác. Xổ số kiến thiết miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Sổ kết quả SXMB 30 ngày được xsmb.vn cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất,