XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 71 09
GIẢI BẢY 096 710
GIẢI SÁU 9044
0022
0041
7085
5715
3779
GIẢI NĂM 5850 9462
GIẢI TƯ 44497
89567
66272
04006
12284
98007
88695
12795
90240
24889
14354
64333
86869
16701
GIẢI BA 21238
01295
02796
67312
GIẢI NHÌ 02971 96684
GIẢI NHẤT 84868 66058
ĐẶC BIỆT 761627 269961
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 1 9
1   0 2 5
2 2 7  
3 8 3
4 1 4 0
5 0 4 8
6 7 8 1 2 9
7 1 1 2 9
8 4 4 5 9
9 5 5 6 7 5 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 59 94
GIẢI BẢY 006 338
GIẢI SÁU 3785
5512
2251
4044
4197
3482
GIẢI NĂM 5960 8189
GIẢI TƯ 23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
71319
42858
71505
77680
15449
03789
91277
GIẢI BA 16293
39332
25711
65240
GIẢI NHÌ 93762 42656
GIẢI NHẤT 83286 79085
ĐẶC BIỆT 862570 083880
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 5
1 1 2 4 1 9
2    
3 1 2 8
4   0 4 9
5 0 1 3 9 6 8
6 0 2  
7 0 6 7
8 5 6 0 0 2 5 9 9
9 3 6 4 7
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 27 60
GIẢI BẢY 616 352
GIẢI SÁU 1738
1930
1999
9314
8553
7667
GIẢI NĂM 7399 1846
GIẢI TƯ 73081
66295
95923
79919
99020
22875
59314
51412
73064
69420
37885
08578
24820
72718
GIẢI BA 05082
93676
83749
36846
GIẢI NHÌ 73372 55328
GIẢI NHẤT 38963 53290
ĐẶC BIỆT 352209 318276
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 9  
1 4 6 9 2 4 8
2 0 3 7 0 0 8
3 0 8  
4   6 6 9
5   2 3
6 3 0 4 7
7 2 5 6 6 8
8 1 2 5
9 5 9 9 0
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 86 12
GIẢI BẢY 650 405
GIẢI SÁU 1399
4020
5503
7654
3525
8893
GIẢI NĂM 9938 1853
GIẢI TƯ 03882
06867
04849
58388
83966
78401
40584
13083
29218
94875
26670
48887
01536
87814
GIẢI BA 64631
83742
54081
17127
GIẢI NHÌ 01729 64538
GIẢI NHẤT 45087 35820
ĐẶC BIỆT 827247 366321
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 5
1   2 4 8
2 0 9 0 1 5 7
3 1 8 6 8
4 2 7 9  
5 0 3 4
6 6 7  
7   0 5
8 2 4 6 7 8 1 3 7
9 9 3
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 12 50
GIẢI BẢY 496 268
GIẢI SÁU 8260
8967
8423
2219
1688
4436
GIẢI NĂM 0581 0874
GIẢI TƯ 74191
75855
88127
81440
07152
35380
05772
27232
85202
26815
04749
40620
27021
39050
GIẢI BA 25403
35043
85640
41115
GIẢI NHÌ 19415 57478
GIẢI NHẤT 61596 65696
ĐẶC BIỆT 850304 422044
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 4 2
1 2 5 5 5 9
2 3 7 0 1
3   2 6
4 0 3 0 4 9
5 2 5 0 0
6 0 7 8
7 2 4 8
8 0 1 8
9 1 6 6 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 72 50
GIẢI BẢY 180 023
GIẢI SÁU 7810
6128
3235
5983
5607
8274
GIẢI NĂM 3100 3995
GIẢI TƯ 41945
55525
81654
43879
42490
00025
30931
45064
37767
52249
11281
11573
46585
41349
GIẢI BA 23022
32247
25371
87731
GIẢI NHÌ 02750 14013
GIẢI NHẤT 49690 49514
ĐẶC BIỆT 099710 631548
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 7
1 0 0 3 4
2 2 5 5 8 3
3 1 5 1
4 5 7 8 9 9
5 0 4 0
6   4 7
7 2 9 1 3 4
8 0 1 3 5
9 0 0 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 31 79
GIẢI BẢY 649 564
GIẢI SÁU 0886
4355
4004
6450
0052
8311
GIẢI NĂM 9552 9802
GIẢI TƯ 22863
67191
32715
59607
10054
92793
65791
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
GIẢI BA 22086
17708
17105
03409
GIẢI NHÌ 72990 40630
GIẢI NHẤT 36862 20853
ĐẶC BIỆT 165133 923592
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 7 8 2 5 9
1 5 1 6
2   2
3 1 3 0
4 9 9
5 2 4 5 0 1 2 3
6 2 3 0 4
7   4 9
8 6 6 0
9 0 1 1 3 2
Tags: văn khấn ngày rằm