XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 41 54
GIẢI BẢY 200 050
GIẢI SÁU 7383
6263
3965
1693
0784
1455
GIẢI NĂM 9412 0709
GIẢI TƯ 29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
GIẢI BA 82897
86078
49170
39894
GIẢI NHÌ 59429 61158
GIẢI NHẤT 11265 73421
ĐẶC BIỆT 256350 271517
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0 4 9
1 2 7
2 3 5 9 1 8
3    
4 1 3 3  
5 0 9 0 4 5 6 8
6 3 5 5  
7 1 8 0 7
8 3 4 5 8
9 5 7 3 4
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 33 61
GIẢI BẢY 709 171
GIẢI SÁU 3989
8043
3338
8519
7552
6207
GIẢI NĂM 1686 2081
GIẢI TƯ 09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
GIẢI BA 75154
13890
79116
23641
GIẢI NHÌ 08342 59744
GIẢI NHẤT 34888 12465
ĐẶC BIỆT 976675 707937
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 8 9 7
1   0 6 9
2   8
3 3 8 8 8 3 7
4 2 3 6 8 1 4
5 3 4 2 9
6 9 1 5
7 5 1 1 5
8 6 8 9 1 1
9 0  
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 81 26
GIẢI BẢY 468 490
GIẢI SÁU 0516
9910
2755
3193
3398
0468
GIẢI NĂM 8942 2133
GIẢI TƯ 02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
GIẢI BA 88719
94658
59871
65699
GIẢI NHÌ 75495 79802
GIẢI NHẤT 10382 60053
ĐẶC BIỆT 642529 128311
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 2 8
1 0 3 6 9 1
2 9 9 1 6 7
3   3
4 2 2  
5 5 8 3 7
6 8 8 2 3 8
7   1
8 1 2 4 9  
9 5 5 0 3 8 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 91 49
GIẢI BẢY 171 025
GIẢI SÁU 3203
6394
7408
9543
3393
5393
GIẢI NĂM 7458 8520
GIẢI TƯ 09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
GIẢI BA 50174
93190
67466
96709
GIẢI NHÌ 67301 97332
GIẢI NHẤT 73697 92006
ĐẶC BIỆT 822099 155360
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3 8 9 6 9
1   7
2   0 5
3 1 2 4 6
4   3 3 9
5 2 8 8  
6 3 0 6
7 1 4 0 2
8 4  
9 0 1 4 7 9 9 1 3 3
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 13 08
GIẢI BẢY 181 284
GIẢI SÁU 0693
3644
4445
1360
6858
6434
GIẢI NĂM 4476 5272
GIẢI TƯ 34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
GIẢI BA 66351
04747
68755
80894
GIẢI NHÌ 74419 07569
GIẢI NHẤT 90344 63103
ĐẶC BIỆT 948670 427064
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   3 8
1 3 9  
2 2 6 6
3   2 4 9
4 4 4 5 7 4
5 1 2 7 1 5 8
6   0 4 9
7 0 3 6 6 2 4
8 1 4 7
9 3 6 4
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 89 84
GIẢI BẢY 358 977
GIẢI SÁU 6678
4645
9798
0517
0023
8550
GIẢI NĂM 2010 3791
GIẢI TƯ 81523
53943
68581
91821
20685
53383
00190
85825
84174
64600
53402
98887
94433
03584
GIẢI BA 31773
66524
59035
65804
GIẢI NHÌ 22253 88437
GIẢI NHẤT 25880 29718
ĐẶC BIỆT 481115 164783
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0 2 4
1 0 5 7 8
2 1 3 4 3 5
3   3 5 7
4 3 5  
5 3 8 0
6    
7 3 8 4 7
8 0 1 3 5 9 3 4 4 7
9 0 8 1
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 69 04
GIẢI BẢY 574 907
GIẢI SÁU 0418
4684
8153
0620
0923
2348
GIẢI NĂM 0461 9246
GIẢI TƯ 20012
71480
22871
27836
60754
95584
26684
57408
27364
74127
92054
48770
58518
79877
GIẢI BA 48516
02960
54296
09256
GIẢI NHÌ 16024 98713
GIẢI NHẤT 74055 25032
ĐẶC BIỆT 245225 549012
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   4 7 8
1 2 6 8 2 3 8
2 4 5 0 3 7
3 6 2
4   6 8
5 3 4 5 4 6
6 0 1 9 4
7 1 4 0 7
8 0 4 4 4  
9   6
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 35 44
GIẢI BẢY 074 311
GIẢI SÁU 0589
1038
5154
1437
2786
3422
GIẢI NĂM 2359 7046
GIẢI TƯ 83567
83614
38692
11768
34164
89543
41709
79484
25110
58311
80799
65982
96565
83542
GIẢI BA 02860
73396
43301
90943
GIẢI NHÌ 67129 45505
GIẢI NHẤT 27204 55393
ĐẶC BIỆT 372384 282001
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 9 1 1 5
1 4 0 1 1
2 9 2
3 5 8 7
4 3 2 3 4 6
5 4 9  
6 0 4 7 8 5
7 4  
8 4 9 2 4 6
9 2 6 3 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 62 83
GIẢI BẢY 580 616
GIẢI SÁU 7525
3816
3531
6831
1618
8759
GIẢI NĂM 4048 9211
GIẢI TƯ 33044
77775
28165
51084
86371
44661
87759
01229
30791
67969
66775
32941
02196
24878
GIẢI BA 89868
08240
36043
27476
GIẢI NHÌ 82308 61486
GIẢI NHẤT 54503 11867
ĐẶC BIỆT 107160 591650
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 8  
1 6 1 6 8
2 5 9
3 1 1
4 0 4 8 1 3
5 9 0 9
6 0 1 2 5 8 7 9
7 1 5 5 6 8
8 0 4 3 6
9   1 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 71 31
GIẢI BẢY 563 088
GIẢI SÁU 1137
1528
5386
9338
9661
6128
GIẢI NĂM 5282 9623
GIẢI TƯ 77509
04200
01317
59081
34388
68920
34608
98077
10372
56288
29816
78622
90682
78139
GIẢI BA 06851
41914
63165
17141
GIẢI NHÌ 00101 05729
GIẢI NHẤT 38016 82450
ĐẶC BIỆT 062580 595225
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 8 9  
1 4 6 7 6
2 0 8 2 3 5 8 9
3 7 1 8 9
4   1
5 1 0
6 3 1 5
7 1 2 7
8 0 1 2 6 8 2 8 8
9    
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 90 17
GIẢI BẢY 658 863
GIẢI SÁU 9857
9038
1700
6770
5712
3213
GIẢI NĂM 5211 1613
GIẢI TƯ 46189
52533
22178
41922
01515
99700
36090
46262
51441
31511
62009
90828
50962
39544
GIẢI BA 85194
33941
28599
38462
GIẢI NHÌ 61643 72216
GIẢI NHẤT 86104 38836
ĐẶC BIỆT 688821 709196
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0 4 9
1 1 5 1 2 3 3 6 7
2 1 2 8
3 3 8 6
4 1 3 1 4
5 7 8  
6   2 2 2 3
7 8 0
8 9  
9 0 0 4 6 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 66 82
GIẢI BẢY 766 290
GIẢI SÁU 8952
5185
2706
7141
4999
0105
GIẢI NĂM 8270 3569
GIẢI TƯ 35165
46805
63227
53309
17186
68241
61912
71678
19904
14712
45057
54161
20076
22117
GIẢI BA 52061
05294
59568
03280
GIẢI NHÌ 27977 14304
GIẢI NHẤT 75215 60498
ĐẶC BIỆT 662215 410845
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 6 9 4 4 5
1 2 5 5 2 7
2 7  
3    
4 1 1 5
5 2 7
6 1 5 6 6 1 8 9
7 0 7 6 8
8 5 6 0 2
9 4 0 8 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 22 28
GIẢI BẢY 183 623
GIẢI SÁU 4546
9066
4319
3308
6368
0402
GIẢI NĂM 8589 4149
GIẢI TƯ 80647
80236
77043
61172
96559
39771
21561
12041
23300
16932
47156
48384
91322
43894
GIẢI BA 62797
88643
30195
38247
GIẢI NHÌ 93661 32819
GIẢI NHẤT 54739 42495
ĐẶC BIỆT 581657 522977
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0 2 8
1 9 9
2 2 2 3 8
3 6 9 2
4 3 3 6 7 1 7 9
5 7 9 6
6 1 1 6 8
7 1 2 7
8 3 9 4
9 7 4 5 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 00 77
GIẢI BẢY 159 229
GIẢI SÁU 8926
7918
0575
1434
6040
5657
GIẢI NĂM 4993 5823
GIẢI TƯ 08564
97293
52538
47877
33220
31360
19078
41108
09011
32796
74276
98486
60874
44512
GIẢI BA 53997
35734
75507
04747
GIẢI NHÌ 93340 61556
GIẢI NHẤT 78869 26762
ĐẶC BIỆT 132306 356435
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 6 7 8
1 8 1 2
2 0 6 3 9
3 4 8 4 5
4 0 0 7
5 9 6 7
6 0 4 9 2
7 5 7 8 4 6 7
8   6
9 3 3 7 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 02 26
GIẢI BẢY 553 862
GIẢI SÁU 6858
8536
3113
7994
4559
2826
GIẢI NĂM 2809 1150
GIẢI TƯ 07827
27950
68254
22161
31365
89093
15958
19798
91640
50766
32777
15477
04479
55554
GIẢI BA 67425
20444
65759
23412
GIẢI NHÌ 12441 32775
GIẢI NHẤT 89856 94239
ĐẶC BIỆT 427805 349793
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 5 9  
1 3 2
2 5 7 6 6
3 6 9
4 1 4 0
5 0 3 4 6 8 8 0 4 9 9
6 1 5 2 6
7   5 7 7 9
8    
9 3 3 4 8
Tags: văn khấn ngày rằm