x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot mega 6/45 ước tính

49,640,083,000đ

 • 01
 • 06
 • 13
 • 27
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 49,640,083,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,327 300,000
Giải ba 20,992 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

45,537,563,500đ

 • 04
 • 10
 • 23
 • 26
 • 35
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,537,563,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,270 300,000
Giải ba 20,871 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

41,676,491,500đ

 • 06
 • 15
 • 29
 • 30
 • 37
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 41,676,491,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,155 300,000
Giải ba 20,938 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

37,678,580,500đ

 • 01
 • 29
 • 30
 • 32
 • 34
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,678,580,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 879 300,000
Giải ba 16,725 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

33,938,516,000đ

 • 03
 • 08
 • 19
 • 28
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,938,516,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,229 300,000
Giải ba 19,443 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm