x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.287.347.500đ

 • 07
 • 10
 • 23
 • 36
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.287.347.500
Giải nhất 6 10.000.000
Giải nhì 664 300.000
Giải ba 11.464 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.089.171.500đ

 • 01
 • 06
 • 10
 • 35
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.089.171.500
Giải nhất 12 10.000.000
Giải nhì 661 300.000
Giải ba 11.442 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

15.800.249.000đ

 • 26
 • 31
 • 33
 • 37
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 15.800.249.000
Giải nhất 12 10.000.000
Giải nhì 675 300.000
Giải ba 11.957 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.394.846.500đ

 • 02
 • 10
 • 19
 • 22
 • 24
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.394.846.500
Giải nhất 10 10.000.000
Giải nhì 875 300.000
Giải ba 13.961 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.176.623.000đ

 • 08
 • 23
 • 29
 • 37
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.176.623.000
Giải nhất 13 10.000.000
Giải nhì 773 300.000
Giải ba 12.383 30.000
Tags: văn khấn ngày rằm