Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 01
 • 06
 • 07
 • 20
 • 28
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

14,904,372,000đ

 • 07
 • 20
 • 29
 • 30
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,904,372,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 996 300,000
Giải ba 15,230 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,432,888,000đ

 • 04
 • 05
 • 32
 • 39
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,432,888,000
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 738 300,000
Giải ba 13,229 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,284,139,000đ

 • 04
 • 06
 • 10
 • 13
 • 26
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 13,284,139,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 891 300,000
Giải ba 13,949 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19,778,012,000đ

 • 19
 • 20
 • 21
 • 28
 • 33
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 19,778,012,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 929 300,000
Giải ba 16,505 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm