Jackpot mega 6/45 ước tính

13,176,319,000đ

 • 04
 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,176,319,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 793 300,000
Giải ba 13,242 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

30,980,331,000đ

 • 05
 • 13
 • 17
 • 20
 • 29
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 30,980,331,000
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,195 300,000
Giải ba 17,257 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

27,804,912,500đ

 • 20
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,804,912,500
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 822 300,000
Giải ba 15,428 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

24,429,731,000đ

 • 03
 • 25
 • 26
 • 29
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,429,731,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 939 3,000,000
Giải ba 15,257 300,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

22,803,507,000đ

 • 04
 • 13
 • 18
 • 23
 • 33
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,803,507,000
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,187 300,000
Giải ba 15,500 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm