Jackpot mega 6/45 ước tính

24,169,204,000đ

 • 05
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,169,204,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 984 300,000
Giải ba 17,246 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

22,293,891,500đ

 • 07
 • 08
 • 18
 • 29
 • 41
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,293,891,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 969 300,000
Giải ba 16,983 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

20,622,299,500đ

 • 02
 • 06
 • 07
 • 18
 • 34
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,622,299,500
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,025 300,000
Giải ba 17,700 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19,023,068,000đ

 • 04
 • 12
 • 20
 • 25
 • 35
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,023,068,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 994 300,000
Giải ba 16,140 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

17,465,051,000đ

 • 01
 • 03
 • 15
 • 16
 • 34
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,465,051,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 876 300,000
Giải ba 14,878 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm