Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 01
 • 15
 • 16
 • 34
 • 36
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

25,510,108,000đ

 • 01
 • 04
 • 19
 • 25
 • 35
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,510,108,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,251 300,000
Giải ba 19,337 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

23,200,768,000đ

 • 08
 • 26
 • 28
 • 37
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,200,768,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,044 300,000
Giải ba 18,296 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

21,510,758,000đ

 • 02
 • 08
 • 19
 • 31
 • 38
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,510,758,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,037 300,000
Giải ba 18,007 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19,872,112,500đ

 • 07
 • 12
 • 17
 • 21
 • 35
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,872,112,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,334 300,000
Giải ba 18,655 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm