Jackpot mega 6/45 ước tính

24.272.614.500đ

 • 02
 • 03
 • 31
 • 33
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24.272.614.500
Giải nhất 10 10.000.000
Giải nhì 768 300.000
Giải ba 13.012 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

22.677.291.500đ

 • 01
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22.677.291.500
Giải nhất 13 10.000.000
Giải nhì 804 300.000
Giải ba 14.506 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

21.220.151.500đ

 • 02
 • 11
 • 19
 • 27
 • 30
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21.220.151.500
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 900 300.000
Giải ba 14.587 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19.892.566.500đ

 • 06
 • 16
 • 18
 • 29
 • 39
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19.892.566.500
Giải nhất 21 10.000.000
Giải nhì 931 300.000
Giải ba 14.250 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 17
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ