Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 18
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

16.559.719.000đ

 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 29
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16.559.719.000
Giải nhất 29 10.000.000
Giải nhì 1.010 300.000
Giải ba 15.119 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

15.253.753.500đ

 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 24
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15.253.753.500
Giải nhất 29 10.000.000
Giải nhì 1.105 300.000
Giải ba 15.576 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.180.566.000đ

 • 05
 • 10
 • 15
 • 19
 • 38
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.180.566.000
Giải nhất 25 10.000.000
Giải nhì 870 300.000
Giải ba 14.640 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.014.844.500đ

 • 05
 • 16
 • 24
 • 26
 • 34
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.014.844.500
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.070 300.000
Giải ba 13.801 30.000
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ