x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot mega 6/45 ước tính

16.908.131.500đ

 • 06
 • 07
 • 14
 • 31
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16.908.131.500
Giải nhất 12 10.000.000
Giải nhì 683 300.000
Giải ba 12.441 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

15.604.919.500đ

 • 02
 • 13
 • 27
 • 33
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15.604.919.500
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 661 300.000
Giải ba 11.224 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.424.595.500đ

 • 17
 • 19
 • 24
 • 30
 • 31
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.424.595.500
Giải nhất 13 10.000.000
Giải nhì 652 300.000
Giải ba 11.368 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.211.095.000đ

 • 04
 • 14
 • 21
 • 28
 • 32
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.211.095.000
Giải nhất 5 10.000.000
Giải nhì 614 300.000
Giải ba 10.774 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.105.822.000đ

 • 04
 • 16
 • 19
 • 30
 • 32
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 13.105.822.000
Giải nhất 15 10.000.000
Giải nhì 708 300.000
Giải ba 11.333 30.000