Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 09
 • 12
 • 23
 • 26
 • 28
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

15,023,456,000đ

 • 10
 • 11
 • 16
 • 22
 • 28
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,023,456,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 824 300,000
Giải ba 12,179 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14,014,911,500đ

 • 02
 • 03
 • 07
 • 25
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,014,911,500
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 673 300,000
Giải ba 11,490 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 16
 • 18
 • 24
 • 26
 • 40
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ