Jackpot mega 6/45 ước tính

14,044,809,000đ

 • 04
 • 05
 • 14
 • 18
 • 23
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,044,809,000
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 790 300,000
Giải ba 12,456 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,017,582,500đ

 • 01
 • 04
 • 07
 • 15
 • 35
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,017,582,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 686 300,000
Giải ba 11,869 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

15,469,693,500đ

 • 11
 • 19
 • 30
 • 38
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 15,469,693,500
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 747 300,000
Giải ba 12,376 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14,262,597,000đ

 • 05
 • 10
 • 16
 • 23
 • 34
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,262,597,000
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 757 300,000
Giải ba 12,730 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,214,173,000đ

 • 04
 • 11
 • 26
 • 36
 • 38
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,214,173,000
Giải nhất 9 10,000,000
Giải nhì 622 300,000
Giải ba 10,869 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm