Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 19
 • 26
 • 31
 • 33
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

16,087,964,500đ

 • 08
 • 10
 • 12
 • 29
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,087,964,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 652 300,000
Giải ba 10,877 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

15,017,833,500đ

 • 03
 • 08
 • 19
 • 21
 • 25
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,017,833,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 844 300,000
Giải ba 13,262 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,992,056,500đ

 • 01
 • 09
 • 18
 • 26
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,992,056,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 831 300,000
Giải ba 12,090 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13,052,822,500đ

 • 04
 • 11
 • 22
 • 29
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,052,822,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 793 300,000
Giải ba 11,732 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm