Jackpot mega 6/45 ước tính

26,021,983,000đ

 • 07
 • 09
 • 15
 • 23
 • 26
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 26,021,983,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,272 300,000
Giải ba 20,410 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

24,454,960,500đ

 • 08
 • 09
 • 11
 • 28
 • 30
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,454,960,500
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,379 300,000
Giải ba 20,617 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

22,996,078,000đ

 • 11
 • 12
 • 16
 • 18
 • 33
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,996,078,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 986 300,000
Giải ba 18,525 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

21,251,858,000đ

 • 03
 • 23
 • 27
 • 32
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,251,858,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,147 300,000
Giải ba 17,684 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19,524,873,000đ

 • 03
 • 04
 • 08
 • 17
 • 19
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,524,873,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,147 300,000
Giải ba 17,684 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm