Jackpot mega 6/45 ước tính

13,221,947,500đ

 • 11
 • 13
 • 14
 • 43
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,221,947,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 740 300,000
Giải ba 12,506 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

70,360,287,500đ

 • 17
 • 26
 • 35
 • 40
 • 43
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 70,360,287,500
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,802 300,000
Giải ba 27,471 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

65,070,796,000đ

 • 14
 • 18
 • 19
 • 32
 • 33
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 65,070,796,000
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,602 300,000
Giải ba 26,088 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

60,108,410,500đ

 • 06
 • 09
 • 12
 • 17
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 60,108,410,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,241 300,000
Giải ba 22,805 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

55,804,881,000đ

 • 04
 • 09
 • 19
 • 29
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 55,804,881,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,515 300,000
Giải ba 24,155 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm