Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 16/08/2021 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Đà Nẵng

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 67 84
GIẢI BẢY 599 281
GIẢI SÁU 0667
2215
7344
9161
7993
1353
GIẢI NĂM 4963 8016
GIẢI TƯ 41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
GIẢI BA 33955
86893
42282
74314
GIẢI NHÌ 22635 77429
GIẢI NHẤT 54783 27643
ĐẶC BIỆT 848313 818869
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0    
1 3 5 4 6
2   8 9
3 3 5 1
4 4 5 3
5 5 3 7
6 3 5 7 7 1 9
7   5 8
8 3 5 5 7 1 2 4
9 3 8 9 3 9 9
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 67 13
GIẢI BẢY 168 737
GIẢI SÁU 4277
9771
8260
4595
6796
0171
GIẢI NĂM 8932 8882
GIẢI TƯ 02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
GIẢI BA 55644
33992
20812
08226
GIẢI NHÌ 14935 42157
GIẢI NHẤT 49481 59053
ĐẶC BIỆT 226378 258145
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 6 8  
1   2 3 8
2   6 6
3 2 5 7
4 4 5 9
5 0 8 3 7
6 0 7 8 6
7 1 6 7 8 1 9
8 0 1 7 0 2
9 2 0 5 6
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 79 39
GIẢI BẢY 793 641
GIẢI SÁU 4667
4299
9895
1295
9848
1749
GIẢI NĂM 2401 6145
GIẢI TƯ 64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
GIẢI BA 81747
27013
67925
82416
GIẢI NHÌ 34096 37023
GIẢI NHẤT 76572 05077
ĐẶC BIỆT 619113 762724
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1  
1 3 3 8 6
2 0 3 4 5
3 4 2 9
4 7 0 1 5 8 9
5   3
6 5 7 5
7 2 2 6 9 7
8   0 6
9 3 5 6 8 9 5 5
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 39 06
GIẢI BẢY 419 736
GIẢI SÁU 9765
2217
0384
9286
5235
9221
GIẢI NĂM 5197 5600
GIẢI TƯ 83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
GIẢI BA 23871
73087
32472
03257
GIẢI NHÌ 11413 72085
GIẢI NHẤT 33236 57081
ĐẶC BIỆT 293851 504248
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   0 6
1 1 3 7 9 2
2   1 4
3 5 6 9 9 5 6
4 1 2 2 8
5 1 7
6 5 5 2
7 1 2 6
8 1 4 7 0 1 5 6
9 7 7
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 11 13
GIẢI BẢY 655 085
GIẢI SÁU 2860
5355
4564
7420
1168
5402
GIẢI NĂM 8457 1875
GIẢI TƯ 82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
GIẢI BA 29536
18754
99746
07264
GIẢI NHÌ 28691 80695
GIẢI NHẤT 74201 12891
ĐẶC BIỆT 201479 806545
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 7 2
1 1 3 1 3 9
2   0
3 2 5 6 9  
4   0 5 6
5 4 4 5 5 7  
6 0 4 0 3 4 8
7 9 1 5
8   5 7
9 1 9 1 5
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 78 23
GIẢI BẢY 061 987
GIẢI SÁU 4722
2503
3440
8210
2232
4644
GIẢI NĂM 8613 8848
GIẢI TƯ 68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
GIẢI BA 27998
07227
79418
26560
GIẢI NHÌ 34239 73939
GIẢI NHẤT 18072 37010
ĐẶC BIỆT 756190 517767
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 8 8
1 3 0 0 8
2 2 7 3 7
3 7 9 9 2 9
4 0 2 7 2 3 4 8
5 0  
6 1 0 7
7 2 8 2
8 0 7
9 0 8 0 6
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 47 18
GIẢI BẢY 302 864
GIẢI SÁU 3775
7751
1114
5193
7485
5950
GIẢI NĂM 3555 2136
GIẢI TƯ 64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
GIẢI BA 95725
25105
18925
93642
GIẢI NHÌ 29949 03355
GIẢI NHẤT 96024 77043
ĐẶC BIỆT 081215 984304
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 2 5 5 9 0 4
1 4 5 1 8
2 1 4 5 5 6
3   1 6
4 1 2 6 7 9 0 2 3
5 1 5 0 5 9
6   4
7 5 5
8   5
9   3
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 40 26
GIẢI BẢY 858 577
GIẢI SÁU 8553
8674
2884
0939
1139
2670
GIẢI NĂM 4760 7613
GIẢI TƯ 87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
GIẢI BA 83959
70151
73738
37701
GIẢI NHÌ 94504 18661
GIẢI NHẤT 40058 24774
ĐẶC BIỆT 223514 580479
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 4 9 1
1 4 5 1 3 3
2 0 6
3   4 5 8 9 9
4 0 9 3
5 1 3 8 8 9  
6 0 1 1
7 4 6 0 4 6 7 9
8 4 7 6
9    
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 65 52
GIẢI BẢY 792 533
GIẢI SÁU 9394
9258
8848
4120
2054
2021
GIẢI NĂM 8120 7522
GIẢI TƯ 55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
GIẢI BA 73054
91527
52779
37964
GIẢI NHÌ 86624 26400
GIẢI NHẤT 01717 78403
ĐẶC BIỆT 297454 392479
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   0 3 7 9
1 0 6 7  
2 0 4 7 0 1 2
3 1 2 3
4 8 0
5 2 4 4 8 2 4 6
6 5 1 1 4
7 1 9 9
8 2  
9 2 4 9
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 82 24
GIẢI BẢY 405 054
GIẢI SÁU 2794
3922
4302
7778
2610
2977
GIẢI NĂM 0419 0337
GIẢI TƯ 90152
75205
89687
97729
98174
59799
77269
19862
06824
29427
20914
71148
90281
31160
GIẢI BA 28456
57922
19482
65086
GIẢI NHÌ 20891 26734
GIẢI NHẤT 61526 99135
ĐẶC BIỆT 439597 813985
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 5 5  
1 9 0 4
2 2 2 6 9 4 4 7
3   4 5 7
4   8
5 2 6 4
6 9 0 2
7 4 7 8
8 2 7 1 2 5 6
9 1 4 7 9  
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 62 32
GIẢI BẢY 031 397
GIẢI SÁU 3896
9467
9306
7955
4130
0162
GIẢI NĂM 8538 0022
GIẢI TƯ 28761
95214
81437
96060
34397
70926
17088
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
GIẢI BA 25649
20320
97498
56968
GIẢI NHÌ 46793 75842
GIẢI NHẤT 72178 65019
ĐẶC BIỆT 800890 864406
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 6 6
1 4 4 9
2 0 6 2 7 8
3 1 7 8 0 2
4 9 2
5   5 7
6 0 1 2 7 2 8
7 8 9
8 8  
9 0 3 6 7 2 7 7 8
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
GIẢI TÁM 15 72
GIẢI BẢY 416 156
GIẢI SÁU 6460
2613
9240
2702
9374
0173
GIẢI NĂM 5711 0730
GIẢI TƯ 41178
26524
21274
48685
27261
64897
28381
28737
17793
98411
44121
30094
37001
10850
GIẢI BA 91733
25547
47367
73876
GIẢI NHÌ 85262 19709
GIẢI NHẤT 58518 98968
ĐẶC BIỆT 982874 960157
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   1 2 9
1 1 3 5 6 8 1
2 4 1
3 3 0 7
4 0 7  
5   0 6 7
6 0 1 2 7 8
7 4 4 8 2 3 4 6
8 1 5  
9 7 3 4
Tags: văn khấn ngày rằm