XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/07/2022

ĐẶC BIỆT 86690
1ZU-8ZU-11ZU-4ZU-7ZU-13ZU
GIẢI NHẤT 00944
GIẢI NHÌ 08354 56997
GIẢI BA 37618 26670 35119
32760 52753 06126
GIẢI TƯ 5496 7992 9661 7956
GIẢI NĂM 5000 7140 6545
0912 6326 8136
GIẢI SÁU 400 632 125
GIẢI BẢY 91 05 33 73
Đầu LOTO
0 0 0 5
1 2 8 9
2 5 6 6
3 2 3 6
4 0 4 5
5 3 4 6
6 0 1
7 0 3
8  
9 0 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/07/2022

ĐẶC BIỆT 50554
12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT
GIẢI NHẤT 26597
GIẢI NHÌ 71762 44601
GIẢI BA 96368 65980 74760
70786 58689 20359
GIẢI TƯ 3659 9883 5277 1696
GIẢI NĂM 8466 5247 7508
9632 7530 8386
GIẢI SÁU 485 868 202
GIẢI BẢY 78 42 39 53
Đầu LOTO
0 1 2 8
1  
2  
3 0 2 9
4 2 7
5 3 4 9 9
6 0 2 6 8 8
7 7 8
8 0 3 5 6 6 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/07/2022

ĐẶC BIỆT 01697
5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS
GIẢI NHẤT 70090
GIẢI NHÌ 16691 52814
GIẢI BA 71869 91205 03430
30824 21175 72532
GIẢI TƯ 2224 4290 7000 1048
GIẢI NĂM 3638 2980 7739
2243 1130 4587
GIẢI SÁU 112 138 216
GIẢI BẢY 85 17 66 07
Đầu LOTO
0 0 5 7
1 2 4 6 7
2 4 4
3 0 0 2 8 8 9
4 3 8
5  
6 6 9
7 5
8 0 5 7
9 0 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/06/2022

ĐẶC BIỆT 58839
10ZR-5ZR-8ZR-1ZR-3ZR-14ZR
GIẢI NHẤT 82672
GIẢI NHÌ 21676 00588
GIẢI BA 73018 20288 12676
79851 99201 63830
GIẢI TƯ 4128 1064 3591 3830
GIẢI NĂM 3632 9550 8367
7541 6643 2495
GIẢI SÁU 775 137 088
GIẢI BẢY 88 28 91 46
Đầu LOTO
0 1
1 8
2 8 8
3 0 0 2 7 9
4 1 3 6
5 0 1
6 4 7
7 2 5 6 6
8 8 8 8 8
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/06/2022

ĐẶC BIỆT 38892
2ZQ-17ZQ-16ZQ-4ZQ-6ZQ-20ZQ-12ZQ-19ZQ
GIẢI NHẤT 20636
GIẢI NHÌ 84006 09206
GIẢI BA 67842 19569 35494
95540 19050 72972
GIẢI TƯ 0653 2941 8867 4658
GIẢI NĂM 4977 7341 4413
0130 0226 9865
GIẢI SÁU 732 080 835
GIẢI BẢY 26 97 87 64
Đầu LOTO
0 6 6
1 3
2 6 6
3 0 2 5 6
4 0 1 1 2
5 0 3 8
6 4 5 7 9
7 2 7
8 0 7
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/06/2022

ĐẶC BIỆT 13149
11ZP-7ZP-5ZP-2ZP-14ZP-15ZP
GIẢI NHẤT 50944
GIẢI NHÌ 56408 12899
GIẢI BA 51240 26016 34018
37677 75677 71155
GIẢI TƯ 8612 4064 5037 2526
GIẢI NĂM 2699 1231 9403
2172 8141 3796
GIẢI SÁU 163 640 049
GIẢI BẢY 95 91 16 21
Đầu LOTO
0 3 8
1 2 6 6 8
2 1 6
3 1 7
4 0 0 1 4 9 9
5 5
6 3 4
7 2 7 7
8  
9 1 5 6 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/06/2022

ĐẶC BIỆT 62171
2ZN-13ZN-1ZN-3ZN-5ZN-11ZN
GIẢI NHẤT 74232
GIẢI NHÌ 60392 44343
GIẢI BA 64585 95259 26829
39723 35831 09847
GIẢI TƯ 4995 7776 5533 9323
GIẢI NĂM 2572 1277 9664
1525 0828 6964
GIẢI SÁU 310 044 843
GIẢI BẢY 12 49 24 87
Đầu LOTO
0  
1 0 2
2 3 3 4 5 8 9
3 1 2 3
4 3 3 4 7 9
5 9
6 4 4
7 1 2 6 7
8 5 7
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/06/2022

ĐẶC BIỆT 46970
13ZM-12ZM-5ZM-4ZM-15ZM-6ZM
GIẢI NHẤT 31422
GIẢI NHÌ 86547 33892
GIẢI BA 45364 70684 81736
25612 16840 89376
GIẢI TƯ 1695 0357 5666 7833
GIẢI NĂM 5090 6852 6342
8564 4633 3809
GIẢI SÁU 891 253 016
GIẢI BẢY 12 38 96 19
Đầu LOTO
0 9
1 2 2 6 9
2 2
3 3 3 6 8
4 0 2 7
5 2 3 7
6 4 4 6
7 0 6
8 4
9 0 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/06/2022

ĐẶC BIỆT 36768
12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL
GIẢI NHẤT 38794
GIẢI NHÌ 13490 72677
GIẢI BA 15066 24443 15882
26308 82699 79139
GIẢI TƯ 8918 1645 3051 9154
GIẢI NĂM 4385 7752 6154
5354 3336 1651
GIẢI SÁU 939 933 878
GIẢI BẢY 78 43 25 84
Đầu LOTO
0 8
1 8
2 5
3 3 6 9 9
4 3 3 5
5 1 1 2 4 4 4
6 6 8
7 7 8 8
8 2 4 5
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/06/2022

ĐẶC BIỆT 49677
2ZK-7ZK-5ZK-1ZK-3ZK-9ZK
GIẢI NHẤT 52644
GIẢI NHÌ 85957 46813
GIẢI BA 98455 94086 46941
17885 22104 44477
GIẢI TƯ 9945 0495 9548 5471
GIẢI NĂM 6424 7677 2100
2340 3691 4455
GIẢI SÁU 611 808 258
GIẢI BẢY 00 70 56 01
Đầu LOTO
0 0 0 1 4 8
1 1 3
2 4
3  
4 0 1 4 5 8
5 5 5 6 7 8
6  
7 0 1 7 7 7
8 5 6
9 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/06/2022

ĐẶC BIỆT 97140
3ZH-14ZH-9ZH-8ZH-12ZH-2ZH
GIẢI NHẤT 07147
GIẢI NHÌ 89901 84392
GIẢI BA 86800 57912 74223
94248 74106 50119
GIẢI TƯ 3005 6816 9954 5078
GIẢI NĂM 3441 1081 5171
2533 2246 1650
GIẢI SÁU 797 282 710
GIẢI BẢY 01 99 42 70
Đầu LOTO
0 0 1 1 5 6
1 0 2 6 9
2 3
3 3
4 0 1 2 6 7 8
5 0 4
6  
7 0 1 8
8 1 2
9 2 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/06/2022

ĐẶC BIỆT 50846
14ZG-4ZG-11ZG-8ZG-13ZG-6ZG
GIẢI NHẤT 92133
GIẢI NHÌ 75657 64087
GIẢI BA 07018 36544 47407
24068 08148 90008
GIẢI TƯ 7413 9850 3093 6318
GIẢI NĂM 1378 3717 5295
1263 9362 8679
GIẢI SÁU 304 237 359
GIẢI BẢY 16 04 92 47
Đầu LOTO
0 4 4 7 8
1 3 6 7 8 8
2  
3 3 7
4 4 6 7 8
5 0 7 9
6 2 3 8
7 8 9
8 7
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/06/2022

ĐẶC BIỆT 81571
4ZF-8ZF-10ZF-14ZF-6ZF-15ZF
GIẢI NHẤT 37576
GIẢI NHÌ 55878 19205
GIẢI BA 29243 70739 42034
44247 47378 17728
GIẢI TƯ 2161 9095 9921 5105
GIẢI NĂM 8400 0640 6451
4308 4306 4105
GIẢI SÁU 004 972 310
GIẢI BẢY 38 37 54 28
Đầu LOTO
0 0 4 5 5 5 6 8
1 0
2 1 8 8
3 4 7 8 9
4 0 3 7
5 1 4
6 1
7 1 2 6 8 8
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/06/2022

ĐẶC BIỆT 71808
13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE
GIẢI NHẤT 24479
GIẢI NHÌ 90383 30364
GIẢI BA 75004 74192 85474
35965 24574 05315
GIẢI TƯ 6798 6633 2959 8954
GIẢI NĂM 3354 2503 8187
1722 7345 4980
GIẢI SÁU 152 770 946
GIẢI BẢY 45 33 95 20
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 5
2 0 2
3 3 3
4 5 5 6
5 2 4 4 9
6 4 5
7 0 4 4 9
8 0 3 7
9 2 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/06/2022

ĐẶC BIỆT 66449
7ZD-9ZD-4ZD-8ZD-3ZD-2ZD
GIẢI NHẤT 97184
GIẢI NHÌ 94411 45452
GIẢI BA 06547 36248 61648
53218 95146 48543
GIẢI TƯ 6951 8501 3322 1025
GIẢI NĂM 8769 7431 8313
0166 6893 4729
GIẢI SÁU 474 717 072
GIẢI BẢY 43 02 07 19
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1 3 7 8 9
2 2 5 9
3 1
4 3 3 6 7 8 8 9
5 1 2
6 6 9
7 2 4
8 4
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/06/2022

ĐẶC BIỆT 87190
10ZC-11ZC-4ZC-8ZC-12ZC-2ZC
GIẢI NHẤT 21110
GIẢI NHÌ 89033 05612
GIẢI BA 40604 22974 97388
32375 29525 47990
GIẢI TƯ 3021 6272 2712 6064
GIẢI NĂM 6803 8396 9069
9128 0880 9176
GIẢI SÁU 765 095 944
GIẢI BẢY 18 50 32 13
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 2 2 3 8
2 1 5 8
3 2 3
4 4
5 0
6 4 5 9
7 2 4 5 6
8 0 8
9 0 0 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/06/2022

ĐẶC BIỆT 68274
12ZB-3ZB-9ZB-4ZB-11ZB-15ZB
GIẢI NHẤT 90547
GIẢI NHÌ 16117 31774
GIẢI BA 71919 59789 52759
73565 51302 86755
GIẢI TƯ 6677 4723 3648 8365
GIẢI NĂM 3760 6122 9811
5613 9940 4817
GIẢI SÁU 544 302 693
GIẢI BẢY 76 34 68 39
Đầu LOTO
0 2 2
1 1 3 7 7 9
2 2 3
3 4 9
4 0 4 7 8
5 5 9
6 0 5 5 8
7 4 4 6 7
8 9
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/06/2022

ĐẶC BIỆT 90524
6ZA-4ZA-12ZA-11ZA-5ZA-1ZA
GIẢI NHẤT 87917
GIẢI NHÌ 80177 80924
GIẢI BA 76198 62872 84149
19176 88686 93528
GIẢI TƯ 9904 6186 6774 8110
GIẢI NĂM 0830 7162 7529
1436 1953 3189
GIẢI SÁU 099 448 985
GIẢI BẢY 07 50 64 87
Đầu LOTO
0 4 7
1 0 7
2 4 4 8 9
3 0 6
4 8 9
5 0 3
6 2 4
7 2 4 6 7
8 5 6 6 7 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/06/2022

ĐẶC BIỆT 79716
6YZ-1YZ-7YZ-9YZ-2YZ-8YZ
GIẢI NHẤT 00074
GIẢI NHÌ 00104 49785
GIẢI BA 58893 62313 99728
02338 97143 53105
GIẢI TƯ 5498 5666 1419 0002
GIẢI NĂM 3465 4594 2067
7813 8841 4558
GIẢI SÁU 787 737 306
GIẢI BẢY 05 39 74 85
Đầu LOTO
0 2 4 5 5 6
1 3 3 6 9
2 8
3 7 8 9
4 1 3
5 8
6 5 6 7
7 4 4
8 5 5 7
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/06/2022

ĐẶC BIỆT 52762
4YX-3YX-7YX-1YX-6YX-14YX
GIẢI NHẤT 47624
GIẢI NHÌ 42638 87278
GIẢI BA 62910 59571 64073
66129 38593 84244
GIẢI TƯ 6959 1357 5717 0740
GIẢI NĂM 0680 5940 0830
8208 8500 9839
GIẢI SÁU 937 378 574
GIẢI BẢY 95 92 61 53
Đầu LOTO
0 0 8
1 0 7
2 4 9
3 0 7 8 9
4 0 0 4
5 3 7 9
6 1 2
7 1 3 4 8 8
8 0
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/06/2022

ĐẶC BIỆT 89927
13YV-10YV-4YV-11YV-9YV-2YV-3YV-16YV
GIẢI NHẤT 77049
GIẢI NHÌ 95785 88560
GIẢI BA 02501 28731 84940
63777 51957 41446
GIẢI TƯ 4772 0337 6666 9635
GIẢI NĂM 3025 9674 7749
8248 0088 9539
GIẢI SÁU 030 213 129
GIẢI BẢY 29 70 33 19
Đầu LOTO
0 1
1 3 9
2 5 7 9 9
3 0 1 3 5 7 9
4 0 6 8 9 9
5 7
6 0 6
7 0 2 4 7
8 5 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/06/2022

ĐẶC BIỆT 17818
15YU-12YU-13YU-6YU-5YU-10YU
GIẢI NHẤT 18326
GIẢI NHÌ 38568 10728
GIẢI BA 38067 86056 06170
88468 60735 15770
GIẢI TƯ 9551 3122 4745 1153
GIẢI NĂM 8912 0026 2813
2431 4850 1961
GIẢI SÁU 973 712 494
GIẢI BẢY 24 23 90 01
Đầu LOTO
0 1
1 2 2 3 8
2 2 3 4 6 6 8
3 1 5
4 5
5 0 1 3 6
6 1 7 8 8
7 0 0 3
8  
9 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/06/2022

ĐẶC BIỆT 29224
4YT-6YT-14YT-5YT-1YT-11YT
GIẢI NHẤT 20766
GIẢI NHÌ 20025 62589
GIẢI BA 86559 46901 74366
31423 06027 62203
GIẢI TƯ 5922 5175 1079 1042
GIẢI NĂM 4227 5014 5099
4763 3227 4269
GIẢI SÁU 570 449 342
GIẢI BẢY 32 06 33 55
Đầu LOTO
0 1 3 6
1 4
2 2 3 4 5 7 7 7
3 2 3
4 2 2 9
5 5 9
6 3 6 6 9
7 0 5 9
8 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/06/2022

ĐẶC BIỆT 08391
6YS-11YS-4YS-1YS-5YS-14YS
GIẢI NHẤT 12397
GIẢI NHÌ 70522 30508
GIẢI BA 49309 00889 33185
80590 37524 87162
GIẢI TƯ 6218 2133 4658 6445
GIẢI NĂM 4763 3870 5285
9927 8246 8501
GIẢI SÁU 853 262 216
GIẢI BẢY 45 81 02 24
Đầu LOTO
0 1 2 8 9
1 6 8
2 2 4 4 7
3 3
4 5 5 6
5 3 8
6 2 2 3
7 0
8 1 5 5 9
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/06/2022

ĐẶC BIỆT 08181
14YR-5YR-9YR-4YR-1YR-15YR
GIẢI NHẤT 31938
GIẢI NHÌ 54758 94628
GIẢI BA 81130 06008 64761
24949 27851 38592
GIẢI TƯ 1300 5204 8673 1860
GIẢI NĂM 9956 8343 9800
2523 9821 4600
GIẢI SÁU 896 227 329
GIẢI BẢY 45 60 10 91
Đầu LOTO
0 0 0 0 4 8
1 0
2 1 3 7 8 9
3 0 8
4 3 5 9
5 1 6 8
6 0 0 1
7 3
8 1
9 1 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/06/2022

ĐẶC BIỆT 28977
3YQ-10YQ-2YQ-12YQ-11YQ-6YQ
GIẢI NHẤT 48768
GIẢI NHÌ 41760 62360
GIẢI BA 90941 76319 99643
46110 48176 46366
GIẢI TƯ 3509 0374 7384 0837
GIẢI NĂM 1534 9412 4925
3931 6182 1732
GIẢI SÁU 142 895 120
GIẢI BẢY 79 59 55 84
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 9
2 0 5
3 1 2 4 7
4 1 2 3
5 5 9
6 0 0 6 8
7 4 6 7 9
8 2 4 4
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/06/2022

ĐẶC BIỆT 87525
15YP-14YP-12YP-4YP-8YP-1YP
GIẢI NHẤT 77223
GIẢI NHÌ 93290 74117
GIẢI BA 93159 63705 38570
33305 34112 44451
GIẢI TƯ 8100 7008 4260 4130
GIẢI NĂM 7241 8235 4384
5874 2658 6610
GIẢI SÁU 495 363 799
GIẢI BẢY 19 94 46 95
Đầu LOTO
0 0 5 5 8
1 0 2 7 9
2 3 5
3 0 5
4 1 6
5 1 8 9
6 0 3
7 0 4
8 4
9 0 4 5 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/06/2022

ĐẶC BIỆT 11584
11YN-9YN-1YN-7YN-14YN-8YN
GIẢI NHẤT 78907
GIẢI NHÌ 25958 67236
GIẢI BA 63964 38604 87235
42320 65902 68469
GIẢI TƯ 9916 4894 0460 3908
GIẢI NĂM 2074 8735 9103
4890 2716 4212
GIẢI SÁU 585 619 864
GIẢI BẢY 51 90 10 32
Đầu LOTO
0 2 3 4 7 8
1 0 2 6 6 9
2 0
3 2 5 5 6
4  
5 1 8
6 0 4 4 9
7 4
8 4 5
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/06/2022

ĐẶC BIỆT 05479
3YM-14YM-4YM-11YM-6YM-2YM
GIẢI NHẤT 40705
GIẢI NHÌ 21572 72488
GIẢI BA 25980 76232 38091
47227 02038 03832
GIẢI TƯ 2953 5331 8265 8946
GIẢI NĂM 5166 3295 4908
9325 1297 4755
GIẢI SÁU 048 332 850
GIẢI BẢY 07 67 92 82
Đầu LOTO
0 5 7 8
1  
2 5 7
3 1 2 2 2 8
4 6 8
5 0 3 5
6 5 6 7
7 2 9
8 0 2 8
9 1 2 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/06/2022

ĐẶC BIỆT 60832
2YL-1YL-5YL-11YL-8YL-7YL
GIẢI NHẤT 30058
GIẢI NHÌ 63129 67653
GIẢI BA 30448 14577 57334
18196 03418 21125
GIẢI TƯ 2962 4394 7219 8466
GIẢI NĂM 5178 9011 2444
4487 3398 1365
GIẢI SÁU 500 161 485
GIẢI BẢY 03 68 87 42
Đầu LOTO
0 0 3
1 1 8 9
2 5 9
3 2 4
4 2 4 8
5 3 8
6 1 2 5 6 8
7 7 8
8 5 7 7
9 4 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/06/2022

ĐẶC BIỆT 89242
2YK-7YK-10YK-4YK-9YK-3YK
GIẢI NHẤT 06999
GIẢI NHÌ 68754 88467
GIẢI BA 97694 47292 96561
61211 45866 76038
GIẢI TƯ 2824 6092 4292 1655
GIẢI NĂM 8295 9536 9136
2358 9940 2159
GIẢI SÁU 523 093 711
GIẢI BẢY 42 31 15 43
Đầu LOTO
0  
1 1 1 5
2 3 4
3 1 6 6 8
4 0 2 2 3
5 4 5 8 9
6 1 6 7
7  
8  
9 2 2 2 3 4 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/06/2022

ĐẶC BIỆT 51768
10YH-13YH-3YH-15YH-1YH-9YH
GIẢI NHẤT 40463
GIẢI NHÌ 20261 32549
GIẢI BA 55485 75696 81344
25884 48194 19999
GIẢI TƯ 8408 6602 9896 9529
GIẢI NĂM 6199 5370 1283
9090 8034 2240
GIẢI SÁU 332 925 570
GIẢI BẢY 73 13 82 55
Đầu LOTO
0 2 8
1 3
2 5 9
3 2 4
4 0 4 9
5 5
6 1 3 8
7 0 0 3
8 2 3 4 5
9 0 4 6 6 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/06/2022

ĐẶC BIỆT 31918
4YG-2YG-8YG-11YG-12YG-15YG
GIẢI NHẤT 04729
GIẢI NHÌ 37215 50551
GIẢI BA 27923 65013 34637
04904 14101 69438
GIẢI TƯ 3529 3496 6826 7625
GIẢI NĂM 2163 9481 4488
6890 1187 2392
GIẢI SÁU 099 210 654
GIẢI BẢY 15 52 48 36
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 3 5 5 8
2 3 5 6 9 9
3 6 7 8
4 8
5 1 2 4
6 3
7  
8 1 7 8
9 0 2 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/05/2022

ĐẶC BIỆT 39725
11YF-8YF-2YF-7YF-10YF-3YF
GIẢI NHẤT 23112
GIẢI NHÌ 94003 94061
GIẢI BA 12526 60746 72450
16619 85382 33517
GIẢI TƯ 7627 5084 7836 3990
GIẢI NĂM 9992 2983 3134
5021 5244 1810
GIẢI SÁU 259 636 493
GIẢI BẢY 96 60 38 41
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 7 9
2 1 5 6 7
3 4 6 6 8
4 1 4 6
5 0 9
6 0 1
7  
8 2 3 4
9 0 2 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/05/2022

ĐẶC BIỆT 12512
20YE-7YE-1YE-6YE-2YE-16YE-11YE-4YE
GIẢI NHẤT 62935
GIẢI NHÌ 64686 41116
GIẢI BA 68096 98840 32140
56092 30312 08501
GIẢI TƯ 4910 1554 6967 3310
GIẢI NĂM 8077 6006 4601
6632 4181 0366
GIẢI SÁU 591 768 764
GIẢI BẢY 04 94 22 64
Đầu LOTO
0 1 1 4 6
1 0 0 2 2 6
2 2
3 2 5
4 0 0
5 4
6 4 4 6 7 8
7 7
8 1 6
9 1 2 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/05/2022

ĐẶC BIỆT 87354
2YD-12YD-13YD-9YD-14YD-6YD
GIẢI NHẤT 28042
GIẢI NHÌ 37479 22643
GIẢI BA 39497 85599 19492
74411 95798 58465
GIẢI TƯ 6411 2761 1501 7149
GIẢI NĂM 6941 8163 6338
3309 4247 1198
GIẢI SÁU 252 307 648
GIẢI BẢY 38 33 31 05
Đầu LOTO
0 1 5 7 9
1 1 1
2  
3 1 3 8 8
4 1 2 3 7 8 9
5 2 4
6 1 3 5
7 9
8  
9 2 7 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/05/2022

ĐẶC BIỆT 57318
10YC-3YC-1YC-15YC-11YC-4YC
GIẢI NHẤT 86313
GIẢI NHÌ 52292 77476
GIẢI BA 75688 25120 57019
90657 67823 68014
GIẢI TƯ 8907 9773 4469 8369
GIẢI NĂM 2517 9153 1007
3430 9241 8362
GIẢI SÁU 719 640 292
GIẢI BẢY 63 53 39 59
Đầu LOTO
0 7 7
1 3 4 7 8 9 9
2 0 3
3 0 9
4 0 1
5 3 3 7 9
6 2 3 9 9
7 3 6
8 8
9 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/05/2022

ĐẶC BIỆT 29667
8YB-11YB-2YB-14YB-5YB-15YB
GIẢI NHẤT 67112
GIẢI NHÌ 89775 42471
GIẢI BA 59259 29533 15141
57109 29907 26346
GIẢI TƯ 3800 1820 6576 3971
GIẢI NĂM 9378 8504 3152
2231 5413 7322
GIẢI SÁU 657 278 665
GIẢI BẢY 13 84 54 92
Đầu LOTO
0 0 4 7 9
1 2 3 3
2 0 2
3 1 3
4 1 6
5 2 4 7 9
6 5 7
7 1 1 5 6 8 8
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/05/2022

ĐẶC BIỆT 41717
7YA-6YA-8YA-10YA-11YA-1YA
GIẢI NHẤT 95585
GIẢI NHÌ 58093 91750
GIẢI BA 87740 81446 96330
95650 41883 98877
GIẢI TƯ 3427 2316 6061 2559
GIẢI NĂM 4921 3419 1820
2593 0493 7193
GIẢI SÁU 296 454 735
GIẢI BẢY 57 13 63 47
Đầu LOTO
0  
1 3 6 7 9
2 0 1 7
3 0 5
4 0 6 7
5 0 0 4 7 9
6 1 3
7 7
8 3 5
9 3 3 3 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/05/2022

ĐẶC BIỆT 87109
14XZ-10XZ-7XZ-4XZ-3XZ-8XZ
GIẢI NHẤT 07545
GIẢI NHÌ 03599 26377
GIẢI BA 41443 41075 50856
95139 25324 61248
GIẢI TƯ 7123 3738 4897 4969
GIẢI NĂM 2079 2013 4764
8214 1747 7491
GIẢI SÁU 348 804 059
GIẢI BẢY 77 66 01 59
Đầu LOTO
0 1 4 9
1 3 4
2 3 4
3 8 9
4 3 5 7 8 8
5 6 9 9
6 4 6 9
7 5 7 7 9
8  
9 1 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/05/2022

ĐẶC BIỆT 97218
11XY-8XY-9XY-7XY-13XY-6XY
GIẢI NHẤT 58758
GIẢI NHÌ 87719 05801
GIẢI BA 31319 32255 69356
87026 37101 22493
GIẢI TƯ 2857 7477 7015 3584
GIẢI NĂM 2738 9768 6715
3837 0376 5285
GIẢI SÁU 785 619 594
GIẢI BẢY 30 87 41 49
Đầu LOTO
0 1 1
1 5 5 8 9 9 9
2 6
3 0 7 8
4 1 9
5 5 6 7 8
6 8
7 6 7
8 4 5 5 7
9 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/05/2022

ĐẶC BIỆT 29213
6XV-14XV-5XV-4XV-1XV-10XV
GIẢI NHẤT 64806
GIẢI NHÌ 79526 21519
GIẢI BA 79055 83498 48166
66999 60892 26542
GIẢI TƯ 2922 8295 5736 1480
GIẢI NĂM 1192 7948 7140
7108 2577 6229
GIẢI SÁU 025 779 153
GIẢI BẢY 17 54 81 51
Đầu LOTO
0 6 8
1 3 7 9
2 2 5 6 9
3 6
4 0 2 8
5 1 3 4 5
6 6
7 7 9
8 0 1
9 2 2 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05/2022

ĐẶC BIỆT 24547
8XU-5XU-1XU-13XU-6XU-7XU
GIẢI NHẤT 49158
GIẢI NHÌ 88253 39604
GIẢI BA 77448 92351 99577
48872 58631 09422
GIẢI TƯ 9311 5583 1959 1099
GIẢI NĂM 5841 6574 2211
5029 0915 6219
GIẢI SÁU 571 895 203
GIẢI BẢY 57 56 01 47
Đầu LOTO
0 1 3 4
1 1 1 5 9
2 2 9
3 1
4 1 7 7 8
5 1 3 6 7 8 9
6  
7 1 2 4 7
8 3
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/05/2022

ĐẶC BIỆT 85198
11XT-6XT-2XT-8XT-3XT-5XT
GIẢI NHẤT 20830
GIẢI NHÌ 08364 24874
GIẢI BA 09500 00837 14233
78831 28309 86212
GIẢI TƯ 3330 1999 6180 1527
GIẢI NĂM 4238 3344 7589
6327 8058 4791
GIẢI SÁU 559 193 047
GIẢI BẢY 53 64 13 80
Đầu LOTO
0 0 9
1 2 3
2 7 7
3 0 0 1 3 7 8
4 4 7
5 3 8 9
6 4 4
7 4
8 0 0 9
9 1 3 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05/2022

ĐẶC BIỆT 78195
10XS-15XS-3XS-12XS-5XS-11XS
GIẢI NHẤT 29924
GIẢI NHÌ 93148 31878
GIẢI BA 90373 98148 70425
68174 87509 45128
GIẢI TƯ 1579 8236 1126 0906
GIẢI NĂM 8299 3776 3912
2338 8819 9177
GIẢI SÁU 218 446 574
GIẢI BẢY 22 23 60 58
Đầu LOTO
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6 0
7 3 4 4 6 7 8 9
8  
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05/2022

ĐẶC BIỆT 49968
9XR-13XR-2XR-7XR-12XR-14XR
GIẢI NHẤT 89976
GIẢI NHÌ 98236 01110
GIẢI BA 64466 55492 25276
76607 20023 86611
GIẢI TƯ 4653 0404 1264 3776
GIẢI NĂM 4814 3489 9545
9481 8206 7286
GIẢI SÁU 045 986 854
GIẢI BẢY 04 71 25 50
Đầu LOTO
0 4 4 6 7
1 0 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 0 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05/2022

ĐẶC BIỆT 69049
8XQ-13XQ-6XQ-2XQ-7XQ-9XQ
GIẢI NHẤT 92364
GIẢI NHÌ 38074 38286
GIẢI BA 33957 38478 51395
00617 57860 35530
GIẢI TƯ 4650 8057 0190 9775
GIẢI NĂM 9972 0632 6653
0699 7726 0943
GIẢI SÁU 413 766 550
GIẢI BẢY 28 57 02 77
Đầu LOTO
0 2
1 3 7
2 6 8
3 0 2
4 3 9
5 0 0 3 7 7 7
6 0 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 0 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/05/2022

ĐẶC BIỆT 58553
6XP-1XP-14XP-10XP-4XP-2XP
GIẢI NHẤT 76496
GIẢI NHÌ 45698 57221
GIẢI BA 59976 69948 14446
44215 92866 39702
GIẢI TƯ 9732 0906 5734 5995
GIẢI NĂM 4858 5190 0611
2960 6460 9568
GIẢI SÁU 849 632 541
GIẢI BẢY 56 19 02 48
Đầu LOTO
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 0 0 6 8
7 6
8  
9 0 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05/2022

ĐẶC BIỆT 17713
11XN-13XN-6XN-7XN-12XN-8XN
GIẢI NHẤT 95077
GIẢI NHÌ 26845 85992
GIẢI BA 68037 86767 32549
59746 77064 23960
GIẢI TƯ 2721 9310 9589 6644
GIẢI NĂM 8056 8489 8311
2057 8711 9051
GIẢI SÁU 553 568 678
GIẢI BẢY 87 38 34 88
Đầu LOTO
0  
1 0 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 0 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/05/2022

ĐẶC BIỆT 93649
8XM-3XM-10XM-2XM-11XM-4XM
GIẢI NHẤT 13716
GIẢI NHÌ 59642 55194
GIẢI BA 92663 63665 00952
87008 93229 96476
GIẢI TƯ 3113 6305 4666 1625
GIẢI NĂM 3554 4132 4425
4391 0543 9212
GIẢI SÁU 284 673 985
GIẢI BẢY 10 94 56 49
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/05/2022

ĐẶC BIỆT 30775
15XL-10XL-11XL-2XL-6XL-7XL
GIẢI NHẤT 08368
GIẢI NHÌ 69632 67521
GIẢI BA 75571 94533 83453
76996 31087 18091
GIẢI TƯ 9005 8609 0221 4118
GIẢI NĂM 0731 1769 3270
3088 5179 8847
GIẢI SÁU 585 536 357
GIẢI BẢY 05 74 08 52
Đầu LOTO
0 5 5 8 9
1 8
2 1 1
3 1 2 3 6
4 7
5 2 3 7
6 8 9
7 0 1 4 5 9
8 5 7 8
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/05/2022

ĐẶC BIỆT 29436
6XK-1XK-15XK-10XK-3XK-5XK
GIẢI NHẤT 46318
GIẢI NHÌ 32294 77466
GIẢI BA 93212 62933 41364
37952 17902 12456
GIẢI TƯ 3159 3187 7174 5338
GIẢI NĂM 6056 0791 2843
2566 7526 3787
GIẢI SÁU 969 827 755
GIẢI BẢY 51 49 82 08
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 8
2 6 7
3 3 6 8
4 3 9
5 1 2 5 6 6 9
6 4 6 6 9
7 4
8 2 7 7
9 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/05/2022

ĐẶC BIỆT 55065
7XH-13XH-15XH-9XH-5XH-12XH
GIẢI NHẤT 85044
GIẢI NHÌ 34956 54359
GIẢI BA 61190 18390 05295
62798 29903 41839
GIẢI TƯ 5958 6226 4290 1313
GIẢI NĂM 5375 8444 7146
5378 1853 0501
GIẢI SÁU 192 025 435
GIẢI BẢY 31 33 39 51
Đầu LOTO
0 1 3
1 3
2 5 6
3 1 3 5 9 9
4 4 4 6
5 1 3 6 8 9
6 5
7 5 8
8  
9 0 0 0 2 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/05/2022

ĐẶC BIỆT 27724
13XG-12XG-2XG-4XG-9XG-7XG
GIẢI NHẤT 10916
GIẢI NHÌ 79493 89431
GIẢI BA 16815 42536 74280
38695 05890 21638
GIẢI TƯ 5108 8913 2738 1187
GIẢI NĂM 0525 2106 1351
8571 3536 3121
GIẢI SÁU 504 374 192
GIẢI BẢY 37 15 01 24
Đầu LOTO
0 1 4 6 8
1 3 5 5 6
2 1 4 4 5
3 1 6 6 7 8 8
4  
5 1
6  
7 1 4
8 0 7
9 0 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/05/2022

ĐẶC BIỆT 35106
1XF-6XF-10XF-7XF-14XF-2XF
GIẢI NHẤT 02963
GIẢI NHÌ 45272 06423
GIẢI BA 55588 98486 28204
41573 93196 25429
GIẢI TƯ 0203 0677 8066 1620
GIẢI NĂM 5404 4607 9171
8579 3205 0817
GIẢI SÁU 848 860 909
GIẢI BẢY 90 37 53 05
Đầu LOTO
0 3 4 4 5 5 6 7 9
1 7
2 0 3 9
3 7
4 8
5 3
6 0 3 6
7 1 2 3 7 9
8 6 8
9 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/05/2022

ĐẶC BIỆT 05659
10XE-1XE-6XE-11XE-8XE-4XE
GIẢI NHẤT 61956
GIẢI NHÌ 88928 81464
GIẢI BA 34913 30428 22065
77513 22093 98047
GIẢI TƯ 7042 3178 0371 4614
GIẢI NĂM 4194 1200 5962
1916 8201 0677
GIẢI SÁU 259 242 748
GIẢI BẢY 48 28 08 86
Đầu LOTO
0 0 1 8
1 3 3 4 6
2 8 8 8
3  
4 2 2 7 8 8
5 6 9 9
6 2 4 5
7 1 7 8
8 6
9 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/05/2022

ĐẶC BIỆT 51139
8XD-10XD-3XD-5XD-13XD-4XD
GIẢI NHẤT 23395
GIẢI NHÌ 36552 38651
GIẢI BA 04991 47157 29360
44544 87107 11543
GIẢI TƯ 0674 1048 2885 7008
GIẢI NĂM 7199 1746 0318
6714 2671 3455
GIẢI SÁU 474 899 639
GIẢI BẢY 92 70 16 23
Đầu LOTO
0 7 8
1 4 6 8
2 3
3 9 9
4 3 4 6 8
5 1 2 5 7
6 0
7 0 1 4 4
8 5
9 1 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/05/2022

ĐẶC BIỆT 73301
9XC-10XC-13XC-7XC-5XC-14XC
GIẢI NHẤT 10879
GIẢI NHÌ 79061 73405
GIẢI BA 93716 30788 85195
11056 71929 08331
GIẢI TƯ 6422 9330 3650 0829
GIẢI NĂM 8826 8413 9913
2003 0814 3216
GIẢI SÁU 773 447 456
GIẢI BẢY 20 24 60 30
Đầu LOTO
0 1 3 5
1 3 3 4 6 6
2 0 2 4 6 9 9
3 0 0 1
4 7
5 0 6 6
6 0 1
7 3 9
8 8
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/05/2022

ĐẶC BIỆT 20116
8XB-9XB-14XB-3XB-7XB-6XB
GIẢI NHẤT 51969
GIẢI NHÌ 74599 81169
GIẢI BA 53335 82835 57213
76047 88997 03873
GIẢI TƯ 4043 3715 1658 5569
GIẢI NĂM 8020 5884 1361
6011 0682 1054
GIẢI SÁU 599 764 820
GIẢI BẢY 34 10 31 03
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 3 5 6
2 0 0
3 1 4 5 5
4 3 7
5 4 8
6 1 4 9 9 9
7 3
8 2 4
9 7 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/05/2022

ĐẶC BIỆT 78054
6XA-9XA-15XA-13XA-3XA-1XA
GIẢI NHẤT 56243
GIẢI NHÌ 80863 98662
GIẢI BA 42372 89718 20372
43757 00014 88127
GIẢI TƯ 7042 5898 9000 7727
GIẢI NĂM 2539 9902 2043
2071 0039 1413
GIẢI SÁU 126 788 499
GIẢI BẢY 06 10 45 12
Đầu LOTO
0 0 2 6
1 0 2 3 4 8
2 6 7 7
3 9 9
4 2 3 3 5
5 4 7
6 2 3
7 1 2 2
8 8
9 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/05/2022

ĐẶC BIỆT 79110
4VZ-14VZ-9VZ-10VZ-6VZ-8VZ
GIẢI NHẤT 21129
GIẢI NHÌ 46524 68497
GIẢI BA 65092 32413 95535
84583 22479 47546
GIẢI TƯ 5001 1772 7711 0189
GIẢI NĂM 1254 3682 9051
0752 3294 4011
GIẢI SÁU 367 289 712
GIẢI BẢY 79 25 04 85
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 1 1 2 3
2 4 5 9
3 5
4 6
5 1 2 4
6 7
7 2 9 9
8 2 3 5 9 9
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/05/2022

ĐẶC BIỆT 48243
13VY-2VY-15VY-10VY-9VY-5VY
GIẢI NHẤT 95479
GIẢI NHÌ 47271 94238
GIẢI BA 37334 69572 66415
39128 32644 13370
GIẢI TƯ 7191 3656 1839 2841
GIẢI NĂM 1380 1610 4457
6672 1409 9108
GIẢI SÁU 721 928 384
GIẢI BẢY 99 55 96 97
Đầu LOTO
0 8 9
1 0 5
2 1 8 8
3 4 8 9
4 1 3 4
5 5 6 7
6  
7 0 1 2 2 9
8 0 4
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/05/2022

ĐẶC BIỆT 94479
3VX-14VX-7VX-8VX-12VX-1VX
GIẢI NHẤT 28588
GIẢI NHÌ 31610 35225
GIẢI BA 32233 94516 94839
17280 88911 18029
GIẢI TƯ 8638 5244 4887 2044
GIẢI NĂM 0438 5348 0181
3518 0806 1534
GIẢI SÁU 458 958 615
GIẢI BẢY 57 95 91 09
Đầu LOTO
0 6 9
1 0 1 5 6 8
2 5 9
3 3 4 8 8 9
4 4 4 8
5 7 8 8
6  
7 9
8 0 1 7 8
9 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/05/2022

ĐẶC BIỆT 81691
4VU-11VU-20VU-1VU-14VU-8VU-5VU-12VU
GIẢI NHẤT 24290
GIẢI NHÌ 90854 72236
GIẢI BA 30217 80913 09886
88942 10442 57804
GIẢI TƯ 0448 4813 2448 9076
GIẢI NĂM 7671 6782 4277
6760 0867 9274
GIẢI SÁU 018 011 868
GIẢI BẢY 11 01 38 82
Đầu LOTO
0 1 4
1 1 1 3 3 7 8
2  
3 6 8
4 2 2 8 8
5 4
6 0 7 8
7 1 4 6 7
8 2 2 6
9 0 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/04/2022

ĐẶC BIỆT 59924
10VT-5VT-4VT-15VT-2VT-8VT
GIẢI NHẤT 14841
GIẢI NHÌ 64655 67193
GIẢI BA 50805 87346 26424
18550 07667 52631
GIẢI TƯ 1781 2446 1208 8909
GIẢI NĂM 1509 3066 9191
0372 8670 9968
GIẢI SÁU 665 055 930
GIẢI BẢY 49 30 65 34
Đầu LOTO
0 5 8 9 9
1  
2 4 4
3 0 0 1 4
4 1 6 6 9
5 0 5 5
6 5 5 6 7 8
7 0 2
8 1
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/04/2022

ĐẶC BIỆT 58339
11VS-15VS-7VS-6VS-14VS-13VS
GIẢI NHẤT 82141
GIẢI NHÌ 51386 51548
GIẢI BA 89578 36302 56371
39234 97572 34884
GIẢI TƯ 1508 7022 4316 2815
GIẢI NĂM 5907 5714 2648
9106 4458 5660
GIẢI SÁU 855 012 247
GIẢI BẢY 80 56 15 35
Đầu LOTO
0 2 6 7 8
1 2 4 5 5 6
2 2
3 4 5 9
4 1 7 8 8
5 5 6 8
6 0
7 1 2 8
8 0 4 6
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/04/2022

ĐẶC BIỆT 47202
7VR-8VR-1VR-12VR-11VR-16VR-20VR-6VR
GIẢI NHẤT 65673
GIẢI NHÌ 20007 93437
GIẢI BA 15277 19055 81322
66308 96576 66228
GIẢI TƯ 2797 2795 2325 2530
GIẢI NĂM 4785 9918 4475
9466 5635 4899
GIẢI SÁU 240 200 188
GIẢI BẢY 01 04 08 86
Đầu LOTO
0 0 1 2 4 7 8 8
1 8
2 2 5 8
3 0 5 7
4 0
5 5
6 6
7 3 5 6 7
8 5 6 8
9 5 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/04/2022

ĐẶC BIỆT 02541
14VQ-13VQ-10VQ-3VQ-7VQ-5VQ
GIẢI NHẤT 03308
GIẢI NHÌ 68166 36358
GIẢI BA 41960 87024 86518
57519 84690 07865
GIẢI TƯ 0953 2489 1346 3042
GIẢI NĂM 9610 3228 6766
6222 1679 2483
GIẢI SÁU 083 218 815
GIẢI BẢY 01 00 76 14
Đầu LOTO
0 0 1 8
1 0 4 5 8 8 9
2 2 4 8
3  
4 1 2 6
5 3 8
6 0 5 6 6
7 6 9
8 3 3 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/04/2022

ĐẶC BIỆT 32047
1VP-5VP-15VP-8VP-3VP-10VP
GIẢI NHẤT 94835
GIẢI NHÌ 58258 21275
GIẢI BA 32494 91718 09414
51826 44036 62410
GIẢI TƯ 2340 3638 4306 2765
GIẢI NĂM 6952 7231 2113
1845 4876 8901
GIẢI SÁU 454 700 631
GIẢI BẢY 22 47 06 92
Đầu LOTO
0 0 1 6 6
1 0 3 4 8
2 2 6
3 1 1 5 6 8
4 0 5 7 7
5 2 4 8
6 5
7 5 6
8  
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/04/2022

ĐẶC BIỆT 99368
1VN-12VN-3VN-9VN-15VN-11VN
GIẢI NHẤT 01450
GIẢI NHÌ 12908 24755
GIẢI BA 09091 92951 04157
10076 40192 01878
GIẢI TƯ 8346 6765 8967 5497
GIẢI NĂM 0195 6957 2063
4289 1360 7038
GIẢI SÁU 795 819 128
GIẢI BẢY 51 06 41 11
Đầu LOTO
0 6 8
1 1 9
2 8
3 8
4 1 6
5 0 1 1 5 7 7
6 0 3 5 7 8
7 6 8
8 9
9 1 2 5 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/04/2022

ĐẶC BIỆT 97285
6VM-11VM-15VM-1VM-12VM-3VM
GIẢI NHẤT 09752
GIẢI NHÌ 78263 93471
GIẢI BA 55647 45149 89005
89562 00052 28702
GIẢI TƯ 3547 3143 6877 8162
GIẢI NĂM 2046 1441 7971
9312 9020 5601
GIẢI SÁU 150 308 710
GIẢI BẢY 41 11 50 45
Đầu LOTO
0 1 2 5 8
1 0 1 2
2 0
3  
4 1 1 3 5 6 7 7 9
5 0 0 2 2
6 2 2 3
7 1 1 7
8 5
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/04/2022

ĐẶC BIỆT 77318
8VL-15VL-3VL-9VL-1VL-12VL
GIẢI NHẤT 33815
GIẢI NHÌ 99854 99583
GIẢI BA 81145 35513 96640
71280 27985 59278
GIẢI TƯ 7798 2218 8909 6218
GIẢI NĂM 1876 2463 7822
1145 9457 9141
GIẢI SÁU 568 438 555
GIẢI BẢY 12 80 97 58
Đầu LOTO
0 9
1 2 3 5 8 8 8
2 2
3 8
4 0 1 5 5
5 4 5 7 8
6 3 8
7 6 8
8 0 0 3 5
9 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/04/2022

ĐẶC BIỆT 31695
14VK-15VK-9VK-5VK-1VK-4VK
GIẢI NHẤT 51735
GIẢI NHÌ 67343 00384
GIẢI BA 51656 05290 61297
07065 97477 36261
GIẢI TƯ 0051 6869 8950 4598
GIẢI NĂM 7063 2763 1146
2665 6261 9492
GIẢI SÁU 163 147 242
GIẢI BẢY 83 63 37 18
Đầu LOTO
0  
1 8
2  
3 5 7
4 2 3 6 7
5 0 1 6
6 1 1 3 3 3 3 5 5 9
7 7
8 3 4
9 0 2 5 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/04/2022

ĐẶC BIỆT 89291
9VH-13VH-6VH-14VH-5VH-3VH
GIẢI NHẤT 56407
GIẢI NHÌ 88668 89544
GIẢI BA 76659 20521 61379
28262 04675 24608
GIẢI TƯ 7847 4900 8894 1771
GIẢI NĂM 5018 3306 8949
8270 0174 4791
GIẢI SÁU 695 835 527
GIẢI BẢY 96 43 75 54
Đầu LOTO
0 0 6 7 8
1 8
2 1 7
3 5
4 3 4 7 9
5 4 9
6 2 8
7 0 1 4 5 5 9
8  
9 1 1 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/04/2022

ĐẶC BIỆT 58953
14VG-5VG-6VG-2VG-7VG-4VG
GIẢI NHẤT 10071
GIẢI NHÌ 15350 76286
GIẢI BA 50071 42800 28523
34419 88725 22282
GIẢI TƯ 6767 6464 0168 1738
GIẢI NĂM 2446 7441 2811
6641 8279 8110
GIẢI SÁU 902 935 017
GIẢI BẢY 76 28 23 61
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 7 9
2 3 3 5 8
3 5 8
4 1 1 6
5 0 3
6 1 4 7 8
7 1 1 6 9
8 2 6
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/04/2022

ĐẶC BIỆT 78864
6VF-13VF-3VF-5VF-1VF-14VF
GIẢI NHẤT 86443
GIẢI NHÌ 93975 72072
GIẢI BA 54182 55741 07454
04111 65077 88281
GIẢI TƯ 3469 9220 4336 3358
GIẢI NĂM 1747 4438 6667
3213 4861 3688
GIẢI SÁU 046 207 704
GIẢI BẢY 23 50 71 28
Đầu LOTO
0 4 7
1 1 3
2 0 3 8
3 6 8
4 1 3 6 7
5 0 4 8
6 1 4 7 9
7 1 2 5 7
8 1 2 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/04/2022

ĐẶC BIỆT 80436
15VE-2VE-6VE-4VE-11VE-3VE
GIẢI NHẤT 92047
GIẢI NHÌ 18684 42377
GIẢI BA 68150 10118 96207
80561 26218 80711
GIẢI TƯ 0043 6277 5298 5747
GIẢI NĂM 4822 0775 4664
3875 3672 4147
GIẢI SÁU 965 167 129
GIẢI BẢY 70 58 04 93
Đầu LOTO
0 4 7
1 1 8 8
2 2 9
3 6
4 3 7 7 7
5 0 8
6 1 4 5 7
7 0 2 5 5 7 7
8 4
9 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/04/2022

ĐẶC BIỆT 87347
15VD-7VD-1VD-8VD-2VD-11VD
GIẢI NHẤT 30501
GIẢI NHÌ 52768 81509
GIẢI BA 58329 36585 57369
34593 20149 06240
GIẢI TƯ 5168 9476 1272 0201
GIẢI NĂM 0478 4449 5995
6232 0035 6518
GIẢI SÁU 498 315 198
GIẢI BẢY 65 90 33 97
Đầu LOTO
0 1 1 9
1 5 8
2 9
3 2 3 5
4 0 7 9 9
5  
6 5 8 8 9
7 2 6 8
8 5
9 0 3 5 7 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/04/2022

ĐẶC BIỆT 36554
7VC-1VC-11VC-2VC-10VC-15VC
GIẢI NHẤT 94220
GIẢI NHÌ 71581 97927
GIẢI BA 99808 50345 90346
35469 62210 48173
GIẢI TƯ 1377 6536 3890 3566
GIẢI NĂM 8883 4491 5181
6270 4680 0369
GIẢI SÁU 269 085 602
GIẢI BẢY 48 81 98 94
Đầu LOTO
0 2 8
1 0
2 0 7
3 6
4 5 6 8
5 4
6 6 9 9 9
7 0 3 7
8 0 1 1 1 3 5
9 0 1 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/04/2022

ĐẶC BIỆT 54045
14VB-8VB-1VB-12VB-7VB-15VB
GIẢI NHẤT 27631
GIẢI NHÌ 14787 90992
GIẢI BA 60451 49375 62148
50334 02791 38478
GIẢI TƯ 9494 3576 9400 2339
GIẢI NĂM 3717 4337 3537
7438 2964 1185
GIẢI SÁU 907 721 120
GIẢI BẢY 60 31 54 32
Đầu LOTO
0 0 7
1 7
2 0 1
3 1 1 2 4 7 7 8 9
4 5 8
5 1 4
6 0 4
7 5 6 8
8 5 7
9 1 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/04/2022

ĐẶC BIỆT 96764
7VA-1VA-14VA-3VA-10VA-12VA
GIẢI NHẤT 17962
GIẢI NHÌ 83366 72336
GIẢI BA 94024 43923 04766
87110 21910 61262
GIẢI TƯ 7016 1107 7340 5131
GIẢI NĂM 5480 7294 4053
9950 2305 4874
GIẢI SÁU 532 618 794
GIẢI BẢY 86 05 36 32
Đầu LOTO
0 5 5 7
1 0 0 6 8
2 3 4
3 1 2 2 6 6
4 0
5 0 3
6 2 2 4 6 6
7 4
8 0 6
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/04/2022

ĐẶC BIỆT 76864
7UZ-11UZ-1UZ-14UZ-2UZ-13UZ
GIẢI NHẤT 80616
GIẢI NHÌ 87435 72823
GIẢI BA 46453 68170 37417
88526 94328 85281
GIẢI TƯ 3462 6516 8295 3537
GIẢI NĂM 9894 4113 2186
5966 8241 6819
GIẢI SÁU 445 650 682
GIẢI BẢY 71 33 83 39
Đầu LOTO
0  
1 3 6 6 7 9
2 3 6 8
3 3 5 7 9
4 1 5
5 0 3
6 2 4 6
7 0 1
8 1 2 3 6
9 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/04/2022

ĐẶC BIỆT 81358
15UY-2UY-8UY-12UY-5UY-13UY
GIẢI NHẤT 68088
GIẢI NHÌ 47928 76598
GIẢI BA 02858 39616 11078
17552 78330 57095
GIẢI TƯ 2632 7338 7040 5551
GIẢI NĂM 3789 4925 1672
7294 7964 5352
GIẢI SÁU 619 135 070
GIẢI BẢY 60 66 50 11
Đầu LOTO
0  
1 1 6 9
2 5 8
3 0 2 5 8
4 0
5 0 1 2 2 8 8
6 0 4 6
7 0 2 8
8 8 9
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/04/2022

ĐẶC BIỆT 86317
3UX-15UX-12UX-9UX-10UX-8UX
GIẢI NHẤT 12274
GIẢI NHÌ 88441 84090
GIẢI BA 61734 29101 64471
03818 43846 07800
GIẢI TƯ 7610 3964 0958 7772
GIẢI NĂM 5770 7716 3831
4011 4006 9343
GIẢI SÁU 383 948 701
GIẢI BẢY 21 31 35 40
Đầu LOTO
0 0 1 1 6
1 0 1 6 7 8
2 1
3 1 1 4 5
4 0 1 3 6 8
5 8
6 4
7 0 1 2 4
8 3
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/04/2022

ĐẶC BIỆT 25295
11UV-4UV-14UV-3UV-9UV-6UV
GIẢI NHẤT 01253
GIẢI NHÌ 02772 10133
GIẢI BA 25037 39709 38529
62601 03531 02966
GIẢI TƯ 7174 6598 9142 7548
GIẢI NĂM 0422 4404 9651
5388 4498 1990
GIẢI SÁU 616 196 733
GIẢI BẢY 05 02 17 69
Đầu LOTO
0 1 2 4 5 9
1 6 7
2 2 9
3 1 3 3 7
4 2 8
5 1 3
6 6 9
7 2 4
8 8
9 0 5 6 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/04/2022

ĐẶC BIỆT 34194
9UT-1UT-2UT-12UT-7UT-3UT
GIẢI NHẤT 51050
GIẢI NHÌ 00770 73910
GIẢI BA 54217 08307 56617
19934 50892 17924
GIẢI TƯ 5610 8570 9836 3346
GIẢI NĂM 6275 0476 0641
5953 5661 5967
GIẢI SÁU 323 312 691
GIẢI BẢY 34 94 45 70
Đầu LOTO
0 7
1 0 0 2 7 7
2 3 4
3 4 4 6
4 1 5 6
5 0 3
6 1 7
7 0 0 0 5 6
8  
9 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/04/2022

ĐẶC BIỆT 43769
7US-4US-9US-5US-11US-8US
GIẢI NHẤT 86531
GIẢI NHÌ 98565 42742
GIẢI BA 13360 31673 48132
12979 60462 22182
GIẢI TƯ 5252 7259 0501 5422
GIẢI NĂM 5377 4388 8415
5235 6560 5842
GIẢI SÁU 055 288 241
GIẢI BẢY 22 87 18 35
Đầu LOTO
0 1
1 5 8
2 2 2
3 1 2 5 5
4 1 2 2
5 2 5 9
6 0 0 2 5 9
7 3 7 9
8 2 7 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/04/2022

ĐẶC BIỆT 98245
5UR-12UR-9UR-1UR-4UR-3UR
GIẢI NHẤT 01742
GIẢI NHÌ 98264 78008
GIẢI BA 86733 37919 70873
64717 82533 10942
GIẢI TƯ 6045 0041 1490 4765
GIẢI NĂM 5855 9854 7907
0413 7569 5445
GIẢI SÁU 105 257 074
GIẢI BẢY 26 63 60 18
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 3 7 8 9
2 6
3 3 3
4 1 2 2 5 5 5
5 4 5 7
6 0 3 4 5 9
7 3 4
8  
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/04/2022

ĐẶC BIỆT 17538
5UQ-8UQ-3UQ-15UQ-1UQ-7UQ
GIẢI NHẤT 92002
GIẢI NHÌ 23026 19281
GIẢI BA 15536 30966 76124
63497 38508 09445
GIẢI TƯ 8110 3470 8595 8727
GIẢI NĂM 4983 8106 4390
9195 4331 5328
GIẢI SÁU 171 667 338
GIẢI BẢY 43 88 92 11
Đầu LOTO
0 2 6 8
1 0 1
2 4 6 7 8
3 1 6 8 8
4 3 5
5  
6 6 7
7 0 1
8 1 3 8
9 0 2 5 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/04/2022

ĐẶC BIỆT 54997
8UP-14UP-4UP-6UP-15UP-2UP
GIẢI NHẤT 84480
GIẢI NHÌ 68593 23376
GIẢI BA 89909 39417 19311
96594 27024 79055
GIẢI TƯ 9347 0992 0325 6642
GIẢI NĂM 2105 1336 2926
5263 8991 0855
GIẢI SÁU 307 411 689
GIẢI BẢY 47 41 79 38
Đầu LOTO
0 5 7 9
1 1 1 7
2 4 5 6
3 6 8
4 1 2 7 7
5 5 5
6 3
7 6 9
8 0 9
9 1 2 3 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/04/2022

ĐẶC BIỆT 12941
3UN-8UN-13UN-15UN-4UN-2UN
GIẢI NHẤT 82066
GIẢI NHÌ 48663 75715
GIẢI BA 95754 49606 16765
58062 95106 79001
GIẢI TƯ 0417 6833 4605 4620
GIẢI NĂM 4146 7378 9912
3356 0462 0403
GIẢI SÁU 350 719 668
GIẢI BẢY 37 26 73 98
Đầu LOTO
0 1 3 5 6 6
1 2 5 7 9
2 0 6
3 3 7
4 1 6
5 0 4 6
6 2 2 3 5 6 8
7 3 8
8  
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê xsmb 90 ngày, việc xem kết quả xổ số miền bắc trong 3 tháng liên tiếp gần đây nhất luôn được người chơi quan tâm.

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp - Bảng phân tích kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất đầy đủ chi tiết. Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn nhận định từ các chuyên gia xsmb hàng đầu

Khi những người chơi dựa vào thống kê xổ số miền bắc 90 ngày, thì họ có thể biết được chi tiết sự xuất hiện của các con số trên bảng kết quả xổ số MB 90 ngày qua nhanh chóng và có thể dự đoán được các con số phù hợp để nuôi trong những ngày sắp tới một cách chính xác. Các bạn cũng có thể thống kê nhanh chóng có được kết quả xổ số miền bắc 90 ngày tất cả các giải thưởng của mỗi kỳ quay số mở thưởng trong vòng 3 tháng.

Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào sxmb.vn chúng tôi để có thể xem được những bảng thống kê chi tiết và chuẩn xác nhất hoàn toàn miễn phí.