XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/01/2022

ĐẶC BIỆT 98409
14RL-2RL-10RL-1RL-13RL-4RL
GIẢI NHẤT 61525
GIẢI NHÌ 04729 15344
GIẢI BA 99637 27607 54052
79037 87494 62664
GIẢI TƯ 9685 3585 8401 9944
GIẢI NĂM 2343 8963 6818
6319 9068 7270
GIẢI SÁU 924 747 122
GIẢI BẢY 71 92 43 55
Đầu LOTO
0 1 7 9
1 8 9
2 2 4 5 9
3 7 7
4 3 3 4 4 7
5 2 5
6 3 4 8
7 0 1
8 5 5
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/01/2022

ĐẶC BIỆT 20653
8RK-13RK-16RK-18RK-6RK-9RK-19RK-15RK
GIẢI NHẤT 56333
GIẢI NHÌ 40038 34350
GIẢI BA 96331 94252 45089
47136 73920 77538
GIẢI TƯ 5521 5976 3423 6058
GIẢI NĂM 6515 0744 5366
9798 2399 6968
GIẢI SÁU 024 059 767
GIẢI BẢY 97 89 00 05
Đầu LOTO
0 0 5
1 5
2 0 1 3 4
3 1 3 6 8 8
4 4
5 0 2 3 8 9
6 6 7 8
7 6
8 9 9
9 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/01/2022

ĐẶC BIỆT 97132
2RH-15RH-5RH-1RH-11RH-13RH
GIẢI NHẤT 87646
GIẢI NHÌ 25260 21753
GIẢI BA 28002 83308 98610
04093 44259 70497
GIẢI TƯ 3752 6705 8678 4699
GIẢI NĂM 4697 8502 1413
4963 1700 8258
GIẢI SÁU 594 825 198
GIẢI BẢY 62 67 77 25
Đầu LOTO
0 0 2 2 5 8
1 0 3
2 5 5
3 2
4 6
5 2 3 8 9
6 0 2 3 7
7 7 8
8  
9 3 4 7 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/01/2022

ĐẶC BIỆT 28383
2RG-9RG-8RG-10RG-11RG-1RG
GIẢI NHẤT 09696
GIẢI NHÌ 00909 27455
GIẢI BA 68347 09492 25972
11031 26729 03005
GIẢI TƯ 2599 6455 7184 6040
GIẢI NĂM 6105 7900 3718
8382 4527 3104
GIẢI SÁU 179 158 828
GIẢI BẢY 40 60 01 89
Đầu LOTO
0 0 1 4 5 5 9
1 8
2 7 8 9
3 1
4 0 0 7
5 5 5 8
6 0
7 2 9
8 2 3 4 9
9 2 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/01/2022

ĐẶC BIỆT 74954
5RF-10RF-13RF-8RF-11RF-3RF
GIẢI NHẤT 64284
GIẢI NHÌ 86741 45640
GIẢI BA 49737 53910 37345
51290 51202 92492
GIẢI TƯ 7745 7307 1323 9995
GIẢI NĂM 8659 2794 5605
4643 3851 2769
GIẢI SÁU 026 826 606
GIẢI BẢY 22 62 04 33
Đầu LOTO
0 2 4 5 6 7
1 0
2 2 3 6 6
3 3 7
4 0 1 3 5 5
5 1 4 9
6 2 9
7  
8 4
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/01/2022

ĐẶC BIỆT 78645
1RE-5RE-8RE-10RE-4RE-2RE
GIẢI NHẤT 59320
GIẢI NHÌ 60922 13571
GIẢI BA 98561 36592 08310
87527 69546 91981
GIẢI TƯ 5148 3989 1540 4501
GIẢI NĂM 7830 7306 3903
7908 8651 4668
GIẢI SÁU 702 963 616
GIẢI BẢY 54 12 11 48
Đầu LOTO
0 1 2 3 6 8
1 0 1 2 6
2 0 2 7
3 0
4 0 5 6 8 8
5 1 4
6 1 3 8
7 1
8 1 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/01/2022

ĐẶC BIỆT 71085
13RD-5RD-3RD-7RD-15RD-10RD
GIẢI NHẤT 18328
GIẢI NHÌ 78797 48541
GIẢI BA 46956 56008 54100
55367 39190 50473
GIẢI TƯ 5382 2316 9902 5825
GIẢI NĂM 7643 2127 0441
0554 6448 9387
GIẢI SÁU 138 764 484
GIẢI BẢY 49 41 71 25
Đầu LOTO
0 0 2 8
1 6
2 5 5 7 8
3 8
4 1 1 1 3 8 9
5 4 6
6 4 7
7 1 3
8 2 4 5 7
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/01/2022

ĐẶC BIỆT 76930
3RC-12RC-6RC-1RC-14RC-4RC
GIẢI NHẤT 48843
GIẢI NHÌ 41006 76053
GIẢI BA 77833 47386 77768
37997 13541 78878
GIẢI TƯ 8261 3990 8384 7358
GIẢI NĂM 1925 0958 1946
9108 8203 1335
GIẢI SÁU 938 896 778
GIẢI BẢY 93 91 60 54
Đầu LOTO
0 3 6 8
1  
2 5
3 0 3 5 8
4 1 3 6
5 3 4 8 8
6 0 1 8
7 8 8
8 4 6
9 0 1 3 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/01/2022

ĐẶC BIỆT 46384
12RB-11RB-8RB-7RB-4RB-14RB
GIẢI NHẤT 25306
GIẢI NHÌ 69864 13585
GIẢI BA 02154 92020 72481
99996 31657 99642
GIẢI TƯ 8470 5095 0718 6124
GIẢI NĂM 3254 4223 3465
8258 1568 2404
GIẢI SÁU 772 095 306
GIẢI BẢY 78 90 92 74
Đầu LOTO
0 4 6 6
1 8
2 0 3 4
3  
4 2
5 4 4 7 8
6 4 5 8
7 0 2 4 8
8 1 4 5
9 0 2 5 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/01/2022

ĐẶC BIỆT 88041
10RA-6RA-15RA-12RA-3RA-5RA
GIẢI NHẤT 36730
GIẢI NHÌ 73089 38298
GIẢI BA 65757 45175 30708
86796 92638 82598
GIẢI TƯ 7621 2164 0664 0022
GIẢI NĂM 3870 3305 1752
1265 5131 5477
GIẢI SÁU 099 539 479
GIẢI BẢY 09 17 44 39
Đầu LOTO
0 5 8 9
1 7
2 1 2
3 0 1 8 9 9
4 1 4
5 2 7
6 4 4 5
7 0 5 7 9
8 9
9 6 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/01/2022

ĐẶC BIỆT 55431
8QZ-14QZ-7QZ-10QZ-3QZ-1QZ
GIẢI NHẤT 77267
GIẢI NHÌ 00522 27414
GIẢI BA 99699 08029 09515
38356 07933 83348
GIẢI TƯ 7601 7982 6403 4639
GIẢI NĂM 2802 2552 4355
0548 4218 5636
GIẢI SÁU 388 349 939
GIẢI BẢY 18 64 63 13
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 3 4 5 8 8
2 2 9
3 1 3 6 9 9
4 8 8 9
5 2 5 6
6 3 4 7
7  
8 2 8
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/01/2022

ĐẶC BIỆT 20222
14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY
GIẢI NHẤT 22217
GIẢI NHÌ 31826 17040
GIẢI BA 39391 25127 54893
33552 39862 77061
GIẢI TƯ 9838 6844 4719 2280
GIẢI NĂM 4107 4023 5944
9446 6904 4687
GIẢI SÁU 877 004 172
GIẢI BẢY 27 09 80 87
Đầu LOTO
0 4 4 7 9
1 7 9
2 2 3 6 7 7
3 8
4 0 4 4 6
5 2
6 1 2
7 2 7
8 0 0 7 7
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/01/2022

ĐẶC BIỆT 87219
3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX
GIẢI NHẤT 41662
GIẢI NHÌ 25784 04591
GIẢI BA 53967 29518 49002
23626 19804 68246
GIẢI TƯ 2270 0353 0360 0778
GIẢI NĂM 5711 8416 3292
9334 8232 4238
GIẢI SÁU 229 597 329
GIẢI BẢY 30 67 18 05
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 1 6 8 8 9
2 6 9 9
3 0 2 4 8
4 6
5 3
6 0 2 7 7
7 0 8
8 4
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/01/2022

ĐẶC BIỆT 46638
4QV-3QV-12QV-5QV-8QV-1QV
GIẢI NHẤT 89412
GIẢI NHÌ 72737 87756
GIẢI BA 57974 99595 91718
18521 91484 48820
GIẢI TƯ 4595 0551 1782 4512
GIẢI NĂM 9965 8258 5690
5901 9239 9036
GIẢI SÁU 312 881 528
GIẢI BẢY 28 88 04 08
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 2 2 8
2 0 1 8 8
3 6 7 8 9
4  
5 1 6 8
6 5
7 4
8 1 2 4 8
9 0 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/01/2022

ĐẶC BIỆT 88903
15QU-7QU-8QU-1QU-10QU-14QU
GIẢI NHẤT 02061
GIẢI NHÌ 93869 59013
GIẢI BA 92993 06177 46619
09194 97034 31473
GIẢI TƯ 6118 3319 7592 2055
GIẢI NĂM 8692 8116 0453
5091 3093 5985
GIẢI SÁU 551 560 756
GIẢI BẢY 20 41 49 07
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 6 8 9 9
2 0
3 4
4 1 9
5 1 3 5 6
6 0 1 9
7 3 7
8 5
9 1 2 2 3 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/01/2022

ĐẶC BIỆT 55427
11QT-3QT-9QT-4QT-15QT-5QT
GIẢI NHẤT 66440
GIẢI NHÌ 04497 26217
GIẢI BA 87288 28816 41205
76738 17789 59707
GIẢI TƯ 3224 5561 6035 1109
GIẢI NĂM 7052 3158 2352
9539 6108 4431
GIẢI SÁU 252 489 803
GIẢI BẢY 89 10 02 99
Đầu LOTO
0 2 3 5 7 8 9
1 0 6 7
2 4 7
3 1 5 8 9
4 0
5 2 2 2 8
6 1
7  
8 8 9 9 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/01/2022

ĐẶC BIỆT 08845
14QS-7QS-1QS-12QS-15QS-2QS
GIẢI NHẤT 40173
GIẢI NHÌ 66686 03977
GIẢI BA 56864 06136 53050
68948 67981 42681
GIẢI TƯ 3082 1043 9596 7307
GIẢI NĂM 0821 8322 1624
7933 0535 1263
GIẢI SÁU 163 873 955
GIẢI BẢY 64 54 52 06
Đầu LOTO
0 6 7
1  
2 1 2 4
3 3 5 6
4 3 5 8
5 0 2 4 5
6 3 3 4 4
7 3 3 7
8 1 1 2 6
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/01/2022

ĐẶC BIỆT 93093
7QR-13QR-3QR-8QR-11QR-6QR
GIẢI NHẤT 19538
GIẢI NHÌ 79022 49827
GIẢI BA 44287 07811 05156
32900 08978 48516
GIẢI TƯ 9562 1906 3796 9453
GIẢI NĂM 5420 9786 9144
1425 2684 6836
GIẢI SÁU 794 635 287
GIẢI BẢY 19 02 14 86
Đầu LOTO
0 0 2 6
1 1 4 6 9
2 0 2 5 7
3 5 6 8
4 4
5 3 6
6 2
7 8
8 4 6 6 7 7
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/01/2022

ĐẶC BIỆT 98969
4QP-7QP-13QP-3QP-10QP-2QP
GIẢI NHẤT 23581
GIẢI NHÌ 44733 01226
GIẢI BA 53795 66447 03359
59893 65054 29726
GIẢI TƯ 6825 9365 0735 8228
GIẢI NĂM 2034 2684 7729
8355 8622 8049
GIẢI SÁU 228 027 881
GIẢI BẢY 30 23 57 04
Đầu LOTO
0 4
1  
2 2 3 5 6 6 7 8 8 9
3 0 3 4 5
4 7 9
5 4 5 7 9
6 5 9
7  
8 1 1 4
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/01/2022

ĐẶC BIỆT 33657
3QN-8QN-1QN-2QN-5QN-13QN
GIẢI NHẤT 64428
GIẢI NHÌ 76753 78236
GIẢI BA 08301 43232 45167
12813 87318 97658
GIẢI TƯ 1604 7530 3791 3633
GIẢI NĂM 3764 9452 9303
1864 7747 7150
GIẢI SÁU 848 337 163
GIẢI BẢY 14 31 60 02
Đầu LOTO
0 1 2 3 4
1 3 4 8
2 8
3 0 1 2 3 6 7
4 7 8
5 0 2 3 7 8
6 0 3 4 4 7
7  
8  
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/01/2022

ĐẶC BIỆT 98437
9QM-2QM-15QM-3QM-10QM-7QM
GIẢI NHẤT 25100
GIẢI NHÌ 22368 37271
GIẢI BA 88300 09721 07843
60532 26375 91059
GIẢI TƯ 8338 0498 7206 4444
GIẢI NĂM 8135 6179 9356
3436 8678 8451
GIẢI SÁU 783 240 946
GIẢI BẢY 95 72 77 30
Đầu LOTO
0 0 0 6
1  
2 1
3 0 2 5 6 7 8
4 0 3 4 6
5 1 6 9
6 8
7 1 2 5 7 8 9
8 3
9 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/01/2022

ĐẶC BIỆT 10619
9QL-2QL-15QL-5QL-11QL-7QL
GIẢI NHẤT 38905
GIẢI NHÌ 13039 16537
GIẢI BA 26887 43941 68365
54760 52668 45771
GIẢI TƯ 5792 9969 1687 3575
GIẢI NĂM 2988 1861 0459
7330 4770 1692
GIẢI SÁU 588 225 041
GIẢI BẢY 50 56 28 84
Đầu LOTO
0 5
1 9
2 5 8
3 0 7 9
4 1 1
5 0 6 9
6 0 1 5 8 9
7 0 1 5
8 4 7 7 8 8
9 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/01/2022

ĐẶC BIỆT 46330
4QK-10QK-1QK-5QK-11QK-15QK
GIẢI NHẤT 69665
GIẢI NHÌ 09490 46504
GIẢI BA 78220 76475 21736
66154 94894 87492
GIẢI TƯ 9464 0146 2976 5846
GIẢI NĂM 9705 8474 6756
0819 0264 4584
GIẢI SÁU 707 544 651
GIẢI BẢY 99 73 25 64
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 9
2 0 5
3 0 6
4 4 6 6
5 1 4 6
6 4 4 4 5
7 3 4 5 6
8 4
9 0 2 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/01/2022

ĐẶC BIỆT 37061
6QH-1QH-15QH-11QH-8QH-13QH-18QH-17QH
GIẢI NHẤT 02804
GIẢI NHÌ 28975 91130
GIẢI BA 23859 45389 77521
89766 65789 02471
GIẢI TƯ 0547 0571 3966 5502
GIẢI NĂM 9266 7234 0119
6292 5499 2971
GIẢI SÁU 138 977 988
GIẢI BẢY 27 74 34 72
Đầu LOTO
0 2 4
1 9
2 1 7
3 0 4 4 8
4 7
5 9
6 1 6 6 6
7 1 1 1 2 4 5 7
8 8 9 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/01/2022

ĐẶC BIỆT 93494
13QG-9QG-15QG-8QG-3QG-10QG
GIẢI NHẤT 32969
GIẢI NHÌ 99121 71440
GIẢI BA 22171 48176 58055
34589 72429 85524
GIẢI TƯ 0700 2242 0851 6988
GIẢI NĂM 5309 9500 3344
4087 7992 8848
GIẢI SÁU 732 286 441
GIẢI BẢY 16 07 41 57
Đầu LOTO
0 0 0 7 9
1 6
2 1 4 9
3 2
4 0 1 1 2 4 8
5 1 5 7
6 9
7 1 6
8 6 7 8 9
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/01/2022

ĐẶC BIỆT 10676
12QF-3QF-4QF-2QF-1QF-7QF
GIẢI NHẤT 86295
GIẢI NHÌ 05069 04999
GIẢI BA 99344 69011 19745
52465 88708 22792
GIẢI TƯ 5082 6749 4377 9508
GIẢI NĂM 2882 7999 8705
6962 6971 3666
GIẢI SÁU 221 107 086
GIẢI BẢY 10 56 62 07
Đầu LOTO
0 5 7 7 8 8
1 0 1
2 1
3  
4 4 5 9
5 6
6 2 2 5 6 9
7 1 6 7
8 2 2 6
9 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/12/2021

ĐẶC BIỆT 24147
5QE-20QE-13QE-18QE-15QE-10QE-9QE-8QE
GIẢI NHẤT 35164
GIẢI NHÌ 87843 42697
GIẢI BA 22411 02874 67669
03425 54307 07126
GIẢI TƯ 8465 1766 0490 9892
GIẢI NĂM 0188 3269 6892
2498 1980 6400
GIẢI SÁU 848 991 747
GIẢI BẢY 00 37 75 30
Đầu LOTO
0 0 0 7
1 1
2 5 6
3 0 7
4 3 7 7 8
5  
6 4 5 6 9 9
7 4 5
8 0 8
9 0 1 2 2 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/12/2021

ĐẶC BIỆT 62033
12QD-5QD-2QD-13QD-9QD-14QD
GIẢI NHẤT 86170
GIẢI NHÌ 66387 22954
GIẢI BA 85860 64501 10758
01578 50933 41644
GIẢI TƯ 8191 6435 2915 1993
GIẢI NĂM 2678 3667 6402
8797 4676 9669
GIẢI SÁU 874 050 826
GIẢI BẢY 45 02 57 35
Đầu LOTO
0 1 2 2
1 5
2 6
3 3 3 5 5
4 4 5
5 0 4 7 8
6 0 7 9
7 0 4 6 8 8
8 7
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/12/2021

ĐẶC BIỆT 13977
8QC-7QC-12QC-15QC-1QC-13QC
GIẢI NHẤT 34852
GIẢI NHÌ 54309 98902
GIẢI BA 98841 61545 24183
95816 39512 48316
GIẢI TƯ 3788 9307 7068 3241
GIẢI NĂM 3005 8390 9069
3853 2746 2257
GIẢI SÁU 595 243 069
GIẢI BẢY 23 94 14 12
Đầu LOTO
0 2 5 7 9
1 2 2 4 6 6
2 3
3  
4 1 1 3 5 6
5 2 3 7
6 8 9 9
7 7
8 3 8
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/12/2021

ĐẶC BIỆT 04703
13QB-5QB-7QB-6QB-2QB-12QB
GIẢI NHẤT 53971
GIẢI NHÌ 20116 86688
GIẢI BA 22795 66305 14632
64342 58568 95593
GIẢI TƯ 0417 8576 5089 6568
GIẢI NĂM 8013 1461 8956
1622 3331 4234
GIẢI SÁU 935 332 690
GIẢI BẢY 05 64 74 26
Đầu LOTO
0 3 5 5
1 3 6 7
2 2 6
3 1 2 2 4 5
4 2
5 6
6 1 4 8 8
7 1 4 6
8 8 9
9 0 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/12/2021

ĐẶC BIỆT 56903
11QA-6QA-2QA-10QA-4QA-15QA
GIẢI NHẤT 23361
GIẢI NHÌ 78522 53076
GIẢI BA 19790 15181 03160
10249 85789 79006
GIẢI TƯ 0298 9266 5764 2316
GIẢI NĂM 7314 8599 2342
4868 5337 9342
GIẢI SÁU 257 863 468
GIẢI BẢY 49 82 85 36
Đầu LOTO
0 3 6
1 4 6
2 2
3 6 7
4 2 2 9 9
5 7
6 0 1 3 4 6 8 8
7 6
8 1 2 5 9
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/12/2021

ĐẶC BIỆT 57404
2PZ-10PZ-14PZ-1PZ-15PZ-9PZ
GIẢI NHẤT 22685
GIẢI NHÌ 19749 35152
GIẢI BA 76616 09073 66644
21951 56597 73381
GIẢI TƯ 9434 5291 5708 3016
GIẢI NĂM 1074 1367 8744
0943 5574 7412
GIẢI SÁU 283 620 994
GIẢI BẢY 46 14 03 94
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 2 4 6 6
2 0
3 4
4 3 4 4 6 9
5 1 2
6 7
7 3 4 4
8 1 3 5
9 1 4 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/12/2021

ĐẶC BIỆT 31424
11PY-12PY-14PY-10PY-4PY-5PY
GIẢI NHẤT 17010
GIẢI NHÌ 80467 03632
GIẢI BA 60531 33263 00578
67788 20038 71776
GIẢI TƯ 1788 1568 9792 9967
GIẢI NĂM 2711 5476 3117
8706 5029 6938
GIẢI SÁU 580 178 730
GIẢI BẢY 43 32 68 89
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 7
2 4 9
3 0 1 2 2 8 8
4 3
5  
6 3 7 7 8 8
7 6 6 8 8
8 0 8 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/12/2021

ĐẶC BIỆT 37223
13PX-14PX-15PX-9PX-5PX-10PX
GIẢI NHẤT 92676
GIẢI NHÌ 33618 21003
GIẢI BA 29431 38762 89436
38652 21528 63425
GIẢI TƯ 6270 7340 6046 1300
GIẢI NĂM 2750 5052 2849
0358 4009 7390
GIẢI SÁU 579 581 693
GIẢI BẢY 71 33 15 37
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 5 8
2 3 5 8
3 1 3 6 7
4 0 6 9
5 0 2 2 8
6 2
7 0 1 6 9
8 1
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/12/2021

ĐẶC BIỆT 78708
2PV-12PV-10PV-4PV-1PV-3PV
GIẢI NHẤT 39168
GIẢI NHÌ 13761 89105
GIẢI BA 23621 29580 54680
14680 37600 55979
GIẢI TƯ 5511 2514 4271 7273
GIẢI NĂM 8798 5224 0699
1721 1017 9385
GIẢI SÁU 787 277 958
GIẢI BẢY 05 63 34 77
Đầu LOTO
0 0 5 5 8
1 1 4 7
2 1 1 4
3 4
4  
5 8
6 1 3 8
7 1 3 7 7 9
8 0 0 0 5 7
9 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/12/2021

ĐẶC BIỆT 09078
9PU-4PU-13PU-10PU-7PU-14PU
GIẢI NHẤT 85552
GIẢI NHÌ 35444 38881
GIẢI BA 54633 31208 54011
62244 64328 13749
GIẢI TƯ 0511 7613 2562 2478
GIẢI NĂM 4668 4642 4046
8123 1017 3403
GIẢI SÁU 425 222 603
GIẢI BẢY 02 28 73 64
Đầu LOTO
0 2 3 3 8
1 1 1 3 7
2 2 3 5 8 8
3 3
4 2 4 4 6 9
5 2
6 2 4 8
7 3 8 8
8 1
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/12/2021

ĐẶC BIỆT 38683
13PT-15PT-10PT-6PT-11PT-14PT
GIẢI NHẤT 47122
GIẢI NHÌ 19823 37752
GIẢI BA 44866 15427 58156
66394 31824 52471
GIẢI TƯ 4314 0566 7431 5435
GIẢI NĂM 4259 1246 1621
0179 2271 1547
GIẢI SÁU 081 901 741
GIẢI BẢY 56 80 36 44
Đầu LOTO
0 1
1 4
2 1 2 3 4 7
3 1 5 6
4 1 4 6 7
5 2 6 6 9
6 6 6
7 1 1 9
8 0 1 3
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/12/2021

ĐẶC BIỆT 74271
8PS-3PS-5PS-4PS-13PS-14PS
GIẢI NHẤT 26961
GIẢI NHÌ 35753 96442
GIẢI BA 60703 88979 73375
50539 81437 41427
GIẢI TƯ 0547 9452 7293 1371
GIẢI NĂM 2823 4017 9148
5520 8724 3399
GIẢI SÁU 599 179 590
GIẢI BẢY 90 70 31 27
Đầu LOTO
0 3
1 7
2 0 3 4 7 7
3 1 7 9
4 2 7 8
5 2 3
6 1
7 0 1 1 5 9 9
8  
9 0 0 3 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/12/2021

ĐẶC BIỆT 07173
12PR-6PR-7PR-4PR-1PR-3PR
GIẢI NHẤT 67135
GIẢI NHÌ 68370 81207
GIẢI BA 59742 46025 50125
64189 32523 62069
GIẢI TƯ 2766 3914 6249 3093
GIẢI NĂM 2270 7269 6420
0645 2929 4178
GIẢI SÁU 209 145 919
GIẢI BẢY 89 04 63 87
Đầu LOTO
0 4 7 9
1 4 9
2 0 3 5 5 9
3 5
4 2 5 5 9
5  
6 3 6 9 9
7 0 0 3 8
8 7 9 9
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/12/2021

ĐẶC BIỆT 70830
6PQ-5PQ-9PQ-1PQ-14PQ-8PQ
GIẢI NHẤT 04892
GIẢI NHÌ 04754 85322
GIẢI BA 12679 63850 06772
83676 12775 16697
GIẢI TƯ 9827 8685 4376 2528
GIẢI NĂM 1250 7372 6999
5007 0894 0220
GIẢI SÁU 288 367 632
GIẢI BẢY 05 91 34 48
Đầu LOTO
0 5 7
1  
2 0 2 7 8
3 0 2 4
4 8
5 0 0 4
6 7
7 2 2 5 6 6 9
8 5 8
9 1 2 4 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/12/2021

ĐẶC BIỆT 73157
1PN-10PN-15PN-6PN-3PN-4PN
GIẢI NHẤT 74230
GIẢI NHÌ 24770 58688
GIẢI BA 21119 11304 94493
86130 32605 31704
GIẢI TƯ 4407 7337 7600 4956
GIẢI NĂM 0976 1802 5585
9481 2544 9142
GIẢI SÁU 123 746 239
GIẢI BẢY 44 99 39 43
Đầu LOTO
0 0 2 4 4 5 7
1 9
2 3
3 0 0 7 9 9
4 2 3 4 4 6
5 6 7
6  
7 0 6
8 1 5 8
9 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/12/2021

ĐẶC BIỆT 43032
12PM-8PM-13PM-14PM-6PM-1PM
GIẢI NHẤT 62190
GIẢI NHÌ 86553 39034
GIẢI BA 88164 08915 88997
73970 71091 22920
GIẢI TƯ 2383 1532 7872 0168
GIẢI NĂM 9479 4217 0408
9817 5963 3325
GIẢI SÁU 311 015 241
GIẢI BẢY 29 11 67 26
Đầu LOTO
0 8
1 1 1 5 5 7 7
2 0 5 6 9
3 2 2 4
4 1
5 3
6 3 4 7 8
7 0 2 9
8 3
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/12/2021

ĐẶC BIỆT 96009
3PL-11PL-4PL-6PL-8PL-10PL
GIẢI NHẤT 44382
GIẢI NHÌ 87663 47779
GIẢI BA 74477 15968 09011
33834 70482 41067
GIẢI TƯ 4831 1977 8411 9709
GIẢI NĂM 3608 0942 3047
2177 7314 9471
GIẢI SÁU 379 642 166
GIẢI BẢY 53 32 45 27
Đầu LOTO
0 8 9 9
1 1 1 4
2 7
3 1 2 4
4 2 2 5 7
5 3
6 3 6 7 8
7 1 7 7 7 9 9
8 2 2
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/12/2021

ĐẶC BIỆT 27700
1PK-9PK-6PK-11PK-14PK-2PK
GIẢI NHẤT 75684
GIẢI NHÌ 60501 40261
GIẢI BA 74661 19941 74787
51062 07012 20285
GIẢI TƯ 9090 3486 0991 6311
GIẢI NĂM 3817 4781 9367
7904 4890 1745
GIẢI SÁU 804 089 762
GIẢI BẢY 06 65 09 85
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 6 9
1 1 2 7
2  
3  
4 1 5
5  
6 1 1 2 2 5 7
7  
8 1 4 5 5 6 7 9
9 0 0 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/12/2021

ĐẶC BIỆT 98112
13PH-1PH-11PH-4PH-7PH-12PH
GIẢI NHẤT 05580
GIẢI NHÌ 38803 36181
GIẢI BA 22076 34652 66751
83889 93131 55604
GIẢI TƯ 4168 4332 9186 8357
GIẢI NĂM 1214 4237 1101
8312 3838 4994
GIẢI SÁU 352 141 260
GIẢI BẢY 53 16 32 54
Đầu LOTO
0 1 3 4
1 2 2 4 6
2  
3 1 2 2 7 8
4 1
5 1 2 2 3 4 7
6 0 8
7 6
8 0 1 6 9
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/12/2021

ĐẶC BIỆT 09055
11PG-15PG-13PG-2PG-7PG-5PG
GIẢI NHẤT 84112
GIẢI NHÌ 11840 03976
GIẢI BA 71860 11774 54980
93505 94222 49113
GIẢI TƯ 2073 5854 9453 7393
GIẢI NĂM 5672 6755 0497
2688 5943 6618
GIẢI SÁU 922 771 821
GIẢI BẢY 70 21 81 76
Đầu LOTO
0 5
1 2 3 8
2 1 1 2 2
3  
4 0 3
5 3 4 5 5
6 0
7 0 1 2 3 4 6 6
8 0 1 8
9 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/12/2021

ĐẶC BIỆT 34925
7PF-4PF-3PF-9PF-8PF-6PF
GIẢI NHẤT 66287
GIẢI NHÌ 41770 12544
GIẢI BA 18170 38758 75035
94902 77298 17620
GIẢI TƯ 6101 8407 5257 6905
GIẢI NĂM 0203 3117 7494
7510 9467 9773
GIẢI SÁU 565 096 051
GIẢI BẢY 59 03 29 57
Đầu LOTO
0 1 2 3 3 5 7
1 0 7
2 0 5 9
3 5
4 4
5 1 7 7 8 9
6 5 7
7 0 0 3
8 7
9 4 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12/2021

ĐẶC BIỆT 25206
10PE-3PE-6PE-9PE-13PE-14PE
GIẢI NHẤT 17375
GIẢI NHÌ 91369 55172
GIẢI BA 32193 07546 44624
80065 67381 27874
GIẢI TƯ 0103 1461 2911 3461
GIẢI NĂM 9995 8589 6530
5877 3327 7651
GIẢI SÁU 045 724 876
GIẢI BẢY 32 24 81 06
Đầu LOTO
0 3 6 6
1 1
2 4 4 4 7
3 0 2
4 5 6
5 1
6 1 1 5 9
7 2 4 5 6 7
8 1 1 9
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12/2021

ĐẶC BIỆT 34346
8PD-1PD-14PD-11PD-2PD-9PD
GIẢI NHẤT 19051
GIẢI NHÌ 87023 83795
GIẢI BA 78220 36843 65736
45773 96380 44961
GIẢI TƯ 8855 5668 0894 9875
GIẢI NĂM 2049 4800 4733
6292 7887 1521
GIẢI SÁU 188 852 248
GIẢI BẢY 24 12 49 33
Đầu LOTO
0 0
1 2
2 0 1 3 4
3 3 3 6
4 3 6 8 9 9
5 1 2 5
6 1 8
7 3 5
8 0 7 8
9 2 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12/2021

ĐẶC BIỆT 29115
11PC-5PC-15PC-14PC-6PC-3PC
GIẢI NHẤT 43952
GIẢI NHÌ 36600 38923
GIẢI BA 87458 81344 94627
22185 45819 73892
GIẢI TƯ 4696 1887 4053 3248
GIẢI NĂM 3562 5881 6549
7199 3795 3803
GIẢI SÁU 896 267 012
GIẢI BẢY 62 64 80 17
Đầu LOTO
0 0 3
1 2 5 7 9
2 3 7
3  
4 4 8 9
5 2 3 8
6 2 2 4 7
7  
8 0 1 5 7
9 2 5 6 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/12/2021

ĐẶC BIỆT 63631
5PB-6PB-1PB-15PB-12PB-10PB
GIẢI NHẤT 21137
GIẢI NHÌ 92061 00564
GIẢI BA 09223 86442 04874
28359 58262 39578
GIẢI TƯ 0281 1912 4639 0200
GIẢI NĂM 4662 0254 1623
1341 4076 7415
GIẢI SÁU 293 640 111
GIẢI BẢY 33 00 54 59
Đầu LOTO
0 0 0
1 1 2 5
2 3 3
3 1 3 7 9
4 0 1 2
5 4 4 9 9
6 1 2 2 4
7 4 6 8
8 1
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/12/2021

ĐẶC BIỆT 71784
6PA-12PA-5PA-8PA-15PA-10PA
GIẢI NHẤT 58418
GIẢI NHÌ 23447 01806
GIẢI BA 65836 21704 16537
65615 68400 23359
GIẢI TƯ 9412 7222 5434 4467
GIẢI NĂM 0963 3708 3113
4910 3142 3068
GIẢI SÁU 479 806 861
GIẢI BẢY 72 76 83 26
Đầu LOTO
0 0 4 6 6 8
1 0 2 3 5 8
2 2 6
3 4 6 7
4 2 7
5 9
6 1 3 7 8
7 2 6 9
8 3 4
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/12/2021

ĐẶC BIỆT 04329
5NZ-15NZ-2NZ-13NZ-4NZ-9NZ
GIẢI NHẤT 46537
GIẢI NHÌ 20032 37910
GIẢI BA 39991 13198 22446
49429 73670 17284
GIẢI TƯ 6997 0716 2654 4165
GIẢI NĂM 6159 5843 0395
0951 3894 1708
GIẢI SÁU 550 769 585
GIẢI BẢY 85 65 94 18
Đầu LOTO
0 8
1 0 6 8
2 9 9
3 2 7
4 3 6
5 0 1 4 9
6 5 5 9
7 0
8 4 5 5
9 1 4 4 5 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/12/2021

ĐẶC BIỆT 69447
3NY-1NY-12NY-20NY-2NY-11NY-17NY-16NY
GIẢI NHẤT 79564
GIẢI NHÌ 67185 37015
GIẢI BA 90626 37197 08177
12231 21145 06084
GIẢI TƯ 5369 8009 1163 9386
GIẢI NĂM 8386 9197 9257
5228 5653 4035
GIẢI SÁU 462 760 859
GIẢI BẢY 33 76 97 73
Đầu LOTO
0 9
1 5
2 6 8
3 1 3 5
4 5 7
5 3 7 9
6 0 2 3 4 9
7 3 6 7
8 4 5 6 6
9 7 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/12/2021

ĐẶC BIỆT 85507
4NX-6NX-5NX-3NX-12NX-2NX
GIẢI NHẤT 09681
GIẢI NHÌ 03790 53917
GIẢI BA 20926 31086 34274
91735 41574 37041
GIẢI TƯ 3147 7281 0582 1810
GIẢI NĂM 6174 9325 9861
5010 5976 9663
GIẢI SÁU 661 456 229
GIẢI BẢY 12 03 42 45
Đầu LOTO
0 3 7
1 0 0 2 7
2 5 6 9
3 5
4 1 2 5 7
5 6
6 1 1 3
7 4 4 4 6
8 1 1 2 6
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/12/2021

ĐẶC BIỆT 27587
5NV-11NV-8NV-3NV-4NV-9NV
GIẢI NHẤT 50645
GIẢI NHÌ 79067 60923
GIẢI BA 63031 28146 15696
99312 65915 66228
GIẢI TƯ 6734 2387 1842 6165
GIẢI NĂM 1141 0302 0383
9206 9080 7792
GIẢI SÁU 402 014 250
GIẢI BẢY 00 25 56 21
Đầu LOTO
0 0 2 2 6
1 2 4 5
2 1 3 5 8
3 1 4
4 1 2 5 6
5 0 6
6 5 7
7  
8 0 3 7 7
9 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/12/2021

ĐẶC BIỆT 62712
1NU-7NU-4NU-5NU-10NU-9NU
GIẢI NHẤT 70945
GIẢI NHÌ 26438 57221
GIẢI BA 09918 08592 11995
12421 98540 52751
GIẢI TƯ 3188 7829 8910 2040
GIẢI NĂM 3005 1798 8185
9883 7738 4979
GIẢI SÁU 193 717 085
GIẢI BẢY 76 77 99 41
Đầu LOTO
0 5
1 0 2 7 8
2 1 1 9
3 8 8
4 0 0 1 5
5 1
6  
7 6 7 9
8 3 5 5 8
9 2 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/11/2021

ĐẶC BIỆT 71738
13NT-11NT-4NT-14NT-3NT-5NT
GIẢI NHẤT 38779
GIẢI NHÌ 84283 61798
GIẢI BA 41376 90496 20265
95443 47296 52192
GIẢI TƯ 6327 3658 0772 2981
GIẢI NĂM 4403 8303 6050
0468 8166 1738
GIẢI SÁU 975 730 557
GIẢI BẢY 60 76 85 41
Đầu LOTO
0 3 3
1  
2 7
3 0 8 8
4 1 3
5 0 7 8
6 0 5 6 8
7 2 5 6 6 9
8 1 3 5
9 2 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/11/2021

ĐẶC BIỆT 28087
13NS-7NS-11NS-6NS-8NS-10NS
GIẢI NHẤT 28734
GIẢI NHÌ 42697 92424
GIẢI BA 88531 06240 08427
38904 60466 38413
GIẢI TƯ 1380 0500 3420 5187
GIẢI NĂM 1688 9543 9990
2526 0475 9035
GIẢI SÁU 663 910 260
GIẢI BẢY 64 21 63 73
Đầu LOTO
0 0 4
1 0 3
2 0 1 4 6 7
3 1 4 5
4 0 3
5  
6 0 3 3 4 6
7 3 5
8 0 7 7 8
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/11/2021

ĐẶC BIỆT 55988
7NR-5NR-12NR-4NR-14NR-1NR
GIẢI NHẤT 58593
GIẢI NHÌ 79190 06541
GIẢI BA 69290 71067 80595
75378 89706 51988
GIẢI TƯ 6592 6857 7846 0995
GIẢI NĂM 3816 0245 6521
3543 7702 5803
GIẢI SÁU 294 403 163
GIẢI BẢY 00 40 82 69
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 6
1 6
2 1
3  
4 0 1 3 5 6
5 7
6 3 7 9
7 8
8 2 8 8
9 0 0 2 3 4 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/11/2021

ĐẶC BIỆT 27824
12NQ-14NQ-9NQ-8NQ-2NQ-7NQ
GIẢI NHẤT 84009
GIẢI NHÌ 82571 36444
GIẢI BA 62617 24216 69075
57195 88289 20666
GIẢI TƯ 1984 1591 9714 1985
GIẢI NĂM 0540 8461 1798
7825 9488 4444
GIẢI SÁU 105 680 444
GIẢI BẢY 36 27 73 18
Đầu LOTO
0 5 9
1 4 6 7 8
2 4 5 7
3 6
4 0 4 4 4
5  
6 1 6
7 1 3 5
8 0 4 5 8 9
9 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/11/2021

ĐẶC BIỆT 81610
14NP-12NP-15NP-2NP-7NP-5NP
GIẢI NHẤT 43572
GIẢI NHÌ 02830 70461
GIẢI BA 10642 43979 44974
44345 44745 54146
GIẢI TƯ 1308 4893 1941 9021
GIẢI NĂM 0564 8667 1756
5363 6795 2527
GIẢI SÁU 376 932 698
GIẢI BẢY 29 72 64 60
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 1 7 9
3 0 2
4 1 2 5 5 6
5 6
6 0 1 3 4 4 7
7 2 2 4 6 9
8  
9 3 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11/2021

ĐẶC BIỆT 64313
4NM-3NM-2NM-6NM-14NM-9NM
GIẢI NHẤT 28994
GIẢI NHÌ 65124 50348
GIẢI BA 13101 67857 72232
05175 52084 25433
GIẢI TƯ 8885 3201 6746 5644
GIẢI NĂM 5395 9270 4315
6236 3755 2130
GIẢI SÁU 792 890 523
GIẢI BẢY 52 59 36 55
Đầu LOTO
0 1 1
1 3 5
2 3 4
3 0 2 3 6 6
4 4 6 8
5 2 5 5 7 9
6  
7 0 5
8 4 5
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/11/2021

ĐẶC BIỆT 85856
4NL-14NL-10NL-3NL-7NL-8NL
GIẢI NHẤT 14730
GIẢI NHÌ 32232 32652
GIẢI BA 00769 73055 50883
82745 99811 09085
GIẢI TƯ 6471 6503 8288 6323
GIẢI NĂM 0815 1047 2206
2694 1420 5992
GIẢI SÁU 070 761 587
GIẢI BẢY 79 70 40 74
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 5
2 0 3
3 0 2
4 0 5 7
5 2 5 6
6 1 9
7 0 0 1 4 9
8 3 5 7 8
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/11/2021

ĐẶC BIỆT 24880
15NK-3NK-2NK-9NK-11NK-13NK
GIẢI NHẤT 45683
GIẢI NHÌ 59106 71511
GIẢI BA 29339 11331 12574
97909 05693 06437
GIẢI TƯ 5552 5223 4017 4698
GIẢI NĂM 0381 6589 7925
7789 5517 8799
GIẢI SÁU 763 216 142
GIẢI BẢY 80 39 31 54
Đầu LOTO
0 6 9
1 1 6 7 7
2 3 5
3 1 1 7 9 9
4 2
5 2 4
6 3
7 4
8 0 0 1 3 9 9
9 3 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/11/2021

ĐẶC BIỆT 36593
2NH-14NH-4NH-13NH-5NH-11NH
GIẢI NHẤT 86008
GIẢI NHÌ 02892 93784
GIẢI BA 96193 00431 04798
11596 69391 25226
GIẢI TƯ 5682 5393 1161 1866
GIẢI NĂM 5926 1362 3236
9701 3801 3369
GIẢI SÁU 539 668 928
GIẢI BẢY 38 80 33 47
Đầu LOTO
0 1 1 8
1  
2 6 6 8
3 1 3 6 8 9
4 7
5  
6 1 2 6 8 9
7  
8 0 2 4
9 1 2 3 3 3 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/11/2021

ĐẶC BIỆT 47579
9NG-5NG-8NG-1NG-3NG-13NG
GIẢI NHẤT 80977
GIẢI NHÌ 62619 73610
GIẢI BA 77069 19970 43083
46530 54910 00973
GIẢI TƯ 6915 1634 5860 1873
GIẢI NĂM 4516 3281 8015
5447 5143 6006
GIẢI SÁU 529 575 563
GIẢI BẢY 15 64 68 10
Đầu LOTO
0 6
1 0 0 0 5 5 5 6 9
2 9
3 0 4
4 3 7
5  
6 0 3 4 8 9
7 0 3 3 5 7 9
8 1 3
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/11/2021

ĐẶC BIỆT 45344
8NF-9NF-10NF-2NF-1NF-6NF
GIẢI NHẤT 21508
GIẢI NHÌ 06066 59634
GIẢI BA 49513 56671 11689
83633 67984 92762
GIẢI TƯ 9471 7021 0316 3821
GIẢI NĂM 2796 0373 0267
0441 1973 2143
GIẢI SÁU 390 006 414
GIẢI BẢY 15 66 18 71
Đầu LOTO
0 6 8
1 3 4 5 6 8
2 1 1
3 3 4
4 1 3 4
5  
6 2 6 6 7
7 1 1 1 3 3
8 4 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/11/2021

ĐẶC BIỆT 68712
14NE-9NE-2NE-3NE-1NE-4NE
GIẢI NHẤT 13056
GIẢI NHÌ 06192 95012
GIẢI BA 99626 60787 11782
79716 23208 53805
GIẢI TƯ 0290 2799 2097 4884
GIẢI NĂM 9850 6342 4004
8986 6207 3442
GIẢI SÁU 222 826 366
GIẢI BẢY 03 82 30 28
Đầu LOTO
0 3 4 5 7 8
1 2 2 6
2 2 6 6 8
3 0
4 2 2
5 0 6
6 6
7  
8 2 2 4 6 7
9 0 2 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/11/2021

ĐẶC BIỆT 04960
14ND-8ND-2ND-15ND-13ND-11ND
GIẢI NHẤT 49665
GIẢI NHÌ 04200 18541
GIẢI BA 27955 83010 45029
40506 20377 87002
GIẢI TƯ 6003 5169 6560 4282
GIẢI NĂM 9217 5644 4489
6692 1281 3506
GIẢI SÁU 698 013 396
GIẢI BẢY 40 73 53 30
Đầu LOTO
0 0 2 3 6 6
1 0 3 7
2 9
3 0
4 0 1 4
5 3 5
6 0 0 5 9
7 3 7
8 1 2 9
9 2 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/11/2021

ĐẶC BIỆT 99342
5NC-7NC-9NC-14NC-3NC-10NC
GIẢI NHẤT 53462
GIẢI NHÌ 60892 76010
GIẢI BA 08172 04710 89384
38556 56517 44121
GIẢI TƯ 6524 9263 8444 5561
GIẢI NĂM 8015 8646 4057
6037 3332 3728
GIẢI SÁU 192 729 801
GIẢI BẢY 87 23 66 46
Đầu LOTO
0 1
1 0 0 5 7
2 1 3 4 8 9
3 2 7
4 2 4 6 6
5 6 7
6 1 2 3 6
7 2
8 4 7
9 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/11/2021

ĐẶC BIỆT 41405
9NB-6NB-1NB-12NB-13NB-10NB
GIẢI NHẤT 87612
GIẢI NHÌ 81360 78282
GIẢI BA 43090 95046 94177
57356 18737 45633
GIẢI TƯ 8106 5174 1330 1368
GIẢI NĂM 6800 1629 8416
7121 7432 8895
GIẢI SÁU 159 505 895
GIẢI BẢY 46 83 68 30
Đầu LOTO
0 0 5 5 6
1 2 6
2 1 9
3 0 0 2 3 7
4 6 6
5 6 9
6 0 8 8
7 4 7
8 2 3
9 0 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/11/2021

ĐẶC BIỆT 77626
4NA-9NA-6NA-3NA-14NA-5NA
GIẢI NHẤT 91372
GIẢI NHÌ 87595 59730
GIẢI BA 52971 42147 97681
96197 75905 44819
GIẢI TƯ 4555 3907 9415 5446
GIẢI NĂM 6522 3955 0075
9059 5993 1531
GIẢI SÁU 727 027 573
GIẢI BẢY 97 34 27 94
Đầu LOTO
0 5 7
1 5 9
2 2 6 7 7 7
3 0 1 4
4 6 7
5 5 5 9
6  
7 1 2 3 5
8 1
9 3 4 5 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/11/2021

ĐẶC BIỆT 53940
13MZ-10MZ-2MZ-12MZ-14MZ-9MZ
GIẢI NHẤT 52169
GIẢI NHÌ 96490 56413
GIẢI BA 75831 04901 40450
49876 41041 24500
GIẢI TƯ 6399 1620 0903 1337
GIẢI NĂM 4292 1228 9935
6934 3812 7727
GIẢI SÁU 057 640 516
GIẢI BẢY 14 16 23 01
Đầu LOTO
0 0 1 1 3
1 2 3 4 6 6
2 0 3 7 8
3 1 4 5 7
4 0 0 1
5 0 7
6 9
7 6
8  
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/11/2021

ĐẶC BIỆT 55230
13MY-15MY-4MY-9MY-12MY-10MY
GIẢI NHẤT 64965
GIẢI NHÌ 40445 62471
GIẢI BA 68484 40688 04527
86291 39463 82529
GIẢI TƯ 6747 6958 4562 4302
GIẢI NĂM 4888 3771 7144
8315 3470 9812
GIẢI SÁU 899 533 548
GIẢI BẢY 20 70 60 83
Đầu LOTO
0 2
1 2 5
2 0 7 9
3 0 3
4 4 5 7 8
5 8
6 0 2 3 5
7 0 0 1 1
8 3 4 8 8
9 1 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/11/2021

ĐẶC BIỆT 04211
4MX-5MX-13MX-7MX-1MX-15MX
GIẢI NHẤT 71230
GIẢI NHÌ 58044 68437
GIẢI BA 80363 60261 49100
77271 53221 35588
GIẢI TƯ 7488 0466 1119 7107
GIẢI NĂM 9609 0695 9105
1244 0805 7957
GIẢI SÁU 966 246 923
GIẢI BẢY 49 72 93 12
Đầu LOTO
0 0 5 5 7 9
1 1 2 9
2 1 3
3 0 7
4 4 4 6 9
5 7
6 1 3 6 6
7 1 2
8 8 8
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/11/2021

ĐẶC BIỆT 33422
1MV-9MV-7MV-4MV-3MV-11MV
GIẢI NHẤT 95524
GIẢI NHÌ 05578 04349
GIẢI BA 99798 41156 04674
30672 01664 75968
GIẢI TƯ 5647 3282 3118 3426
GIẢI NĂM 7424 0661 6813
9648 1934 7761
GIẢI SÁU 119 020 440
GIẢI BẢY 93 04 00 12
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 3 8 9
2 0 2 4 4 6
3 4
4 0 7 8 9
5 6
6 1 1 4 8
7 2 4 8
8 2
9 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/11/2021

ĐẶC BIỆT 43595
15MU-7MU-4MU-1MU-11MU-9MU
GIẢI NHẤT 16549
GIẢI NHÌ 57132 84372
GIẢI BA 15670 55432 05691
97496 48100 98921
GIẢI TƯ 7384 0606 4163 2810
GIẢI NĂM 4875 0087 5578
0863 7466 0519
GIẢI SÁU 267 811 781
GIẢI BẢY 71 60 53 76
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 1 9
2 1
3 2 2
4 9
5 3
6 0 3 3 6 7
7 0 1 2 5 6 8
8 1 4 7
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/11/2021

ĐẶC BIỆT 71952
13MT-3MT-2MT-1MT-4MT-5MT
GIẢI NHẤT 38113
GIẢI NHÌ 49404 62456
GIẢI BA 78776 29210 17133
91667 44086 42109
GIẢI TƯ 3202 9254 4130 7525
GIẢI NĂM 5753 0323 8518
7744 1719 4247
GIẢI SÁU 021 744 319
GIẢI BẢY 80 62 37 32
Đầu LOTO
0 2 4 9
1 0 3 8 9 9
2 1 3 5
3 0 2 3 7
4 4 4 7
5 2 3 4 6
6 2 7
7 6
8 0 6
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/11/2021

ĐẶC BIỆT 94772
10MS-7MS-9MS-6MS-4MS-1MS
GIẢI NHẤT 34396
GIẢI NHÌ 28371 85901
GIẢI BA 67985 63742 33556
59451 92120 43046
GIẢI TƯ 1704 0824 9972 0045
GIẢI NĂM 0604 7671 4133
0662 0135 6590
GIẢI SÁU 935 839 605
GIẢI BẢY 38 60 90 99
Đầu LOTO
0 1 4 4 5
1  
2 0 4
3 3 5 5 8 9
4 2 5 6
5 1 6
6 0 2
7 1 1 2 2
8 5
9 0 0 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/11/2021

ĐẶC BIỆT 91386
13MR-12MR-8MR-9MR-1MR-MR
GIẢI NHẤT 94379
GIẢI NHÌ 44311 83179
GIẢI BA 06678 99680 13992
40551 83553 67313
GIẢI TƯ 8928 0461 1576 4272
GIẢI NĂM 5710 3641 9205
4572 6586 1243
GIẢI SÁU 931 455 549
GIẢI BẢY 76 65 11 75
Đầu LOTO
0 5
1 0 1 1 3
2 8
3 1
4 1 3 9
5 1 3 5
6 1 5
7 2 2 5 6 6 8 9 9
8 0 6 6
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/11/2021

ĐẶC BIỆT 19821
4MQ-14MQ-5MQ-15MQ-10MQ-6MQ
GIẢI NHẤT 46754
GIẢI NHÌ 25283 73708
GIẢI BA 40380 57211 84983
35372 66863 35876
GIẢI TƯ 0832 9805 0887 2710
GIẢI NĂM 1258 3192 8228
1259 1762 0737
GIẢI SÁU 902 704 983
GIẢI BẢY 61 89 03 29
Đầu LOTO
0 2 3 4 5 8
1 0 1
2 1 8 9
3 2 7
4  
5 4 8 9
6 1 2 3
7 2 6
8 0 3 3 3 7 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/11/2021

ĐẶC BIỆT 66152
7MP-12MP-1MP-11MP-15MP-8MP
GIẢI NHẤT 65766
GIẢI NHÌ 01610 37587
GIẢI BA 67850 21069 37289
61589 14790 10276
GIẢI TƯ 7588 5664 3897 5600
GIẢI NĂM 2409 1347 2403
8443 9588 4431
GIẢI SÁU 334 575 643
GIẢI BẢY 38 02 90 85
Đầu LOTO
0 0 2 3 9
1 0
2  
3 1 4 8
4 3 3 7
5 0 2
6 4 6 9
7 5 6
8 5 7 8 8 9 9
9 0 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/11/2021

ĐẶC BIỆT 34148
9MN-10MN-2MN-14MN-12MN-1MN
GIẢI NHẤT 13354
GIẢI NHÌ 26931 94183
GIẢI BA 12086 45847 38114
77107 75916 54097
GIẢI TƯ 9011 9665 1210 1072
GIẢI NĂM 0907 8827 7296
7927 6407 9324
GIẢI SÁU 547 894 035
GIẢI BẢY 41 45 71 57
Đầu LOTO
0 7 7 7
1 0 1 4 6
2 4 7 7
3 1 5
4 1 5 7 7 8
5 4 7
6 5
7 1 2
8 3 6
9 4 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/11/2021

ĐẶC BIỆT 07267
6ML-9ML-2ML-3ML-1ML-11ML
GIẢI NHẤT 18214
GIẢI NHÌ 36604 45461
GIẢI BA 30178 97124 17724
24779 77674 48280
GIẢI TƯ 4552 0450 3344 6928
GIẢI NĂM 9247 9087 8812
7576 5399 7902
GIẢI SÁU 050 978 222
GIẢI BẢY 91 56 69 39
Đầu LOTO
0 2 4
1 2 4
2 2 4 4 8
3 9
4 4 7
5 0 0 2 6
6 1 7 9
7 4 6 8 8 9
8 0 7
9 1 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/11/2021

ĐẶC BIỆT 29510
6MK-13MK-3MK-8MK-5MK-14MK
GIẢI NHẤT 65284
GIẢI NHÌ 10262 66333
GIẢI BA 48657 77171 08542
37647 01138 62330
GIẢI TƯ 1155 3361 1330 4113
GIẢI NĂM 4760 8547 5679
7991 6131 2925
GIẢI SÁU 027 566 450
GIẢI BẢY 66 36 96 10
Đầu LOTO
0  
1 0 0 3
2 5 7
3 0 0 1 3 6 8
4 2 7 7
5 0 5 7
6 0 1 2 6 6
7 1 9
8 4
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/11/2021

ĐẶC BIỆT 03858
4MH-3MH-8MH-10MH-12MH-14MH
GIẢI NHẤT 20567
GIẢI NHÌ 69750 34589
GIẢI BA 65754 36377 18331
76250 09247 84704
GIẢI TƯ 1710 6620 2340 1625
GIẢI NĂM 1032 6922 6094
5404 5085 9777
GIẢI SÁU 352 249 084
GIẢI BẢY 07 84 11 31
Đầu LOTO
0 4 4 7
1 0 1
2 0 2 5
3 1 1 2
4 0 7 9
5 0 0 2 4 8
6 7
7 7 7
8 4 4 5 9
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/10/2021

ĐẶC BIỆT 54798
3MG-7MG-11MG-12MG-9MG-8MG
GIẢI NHẤT 04294
GIẢI NHÌ 72480 05721
GIẢI BA 82106 07376 62297
09493 66579 94247
GIẢI TƯ 4401 1797 5715 7824
GIẢI NĂM 9963 0196 1823
3341 7665 9561
GIẢI SÁU 626 139 472
GIẢI BẢY 62 35 58 65
Đầu LOTO
0 1 6
1 5
2 1 3 4 6
3 5 9
4 1 7
5 8
6 1 2 3 5 5
7 2 6 9
8 0
9 3 4 6 7 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/10/2021

ĐẶC BIỆT 24242
1MF-13MF-14MF-12MF-15MF-7MF
GIẢI NHẤT 20699
GIẢI NHÌ 81912 69142
GIẢI BA 75527 58228 40257
74944 16811 03318
GIẢI TƯ 3279 0851 3873 7153
GIẢI NĂM 3047 5555 4660
2064 1060 8087
GIẢI SÁU 441 563 253
GIẢI BẢY 07 88 55 30
Đầu LOTO
0 7
1 1 2 8
2 7 8
3 0
4 1 2 2 4 7
5 1 3 3 5 5 7
6 0 0 3 4
7 3 9
8 7 8
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/10/2021

ĐẶC BIỆT 67635
1ME-5ME-8ME-6ME-15ME-14ME
GIẢI NHẤT 83186
GIẢI NHÌ 46576 75207
GIẢI BA 37607 90787 01471
41670 48558 10786
GIẢI TƯ 6447 0420 5042 5225
GIẢI NĂM 5635 4481 0743
6322 5141 0007
GIẢI SÁU 967 431 346
GIẢI BẢY 96 09 43 65
Đầu LOTO
0 7 7 7 9
1  
2 0 2 5
3 1 5 5
4 1 2 3 3 6 7
5 8
6 5 7
7 0 1 6
8 1 6 6 7
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/10/2021

ĐẶC BIỆT 47069
9MD-3MD-6MD-13MD-11MD-1MD
GIẢI NHẤT 95366
GIẢI NHÌ 66750 09727
GIẢI BA 01954 85053 03430
81189 84631 22915
GIẢI TƯ 6537 1438 7374 4532
GIẢI NĂM 6468 6503 0390
9204 5578 8820
GIẢI SÁU 194 368 612
GIẢI BẢY 20 26 08 31
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 2 5
2 0 0 6 7
3 0 1 1 2 7 8
4  
5 0 3 4
6 6 8 8 9
7 4 8
8 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê xsmb 90 ngày, việc xem kết quả xổ số miền bắc trong 3 tháng liên tiếp gần đây nhất luôn được người chơi quan tâm.

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp - Bảng phân tích kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất đầy đủ chi tiết. Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn nhận định từ các chuyên gia xsmb hàng đầu

Khi những người chơi dựa vào thống kê xổ số miền bắc 90 ngày, thì họ có thể biết được chi tiết sự xuất hiện của các con số trên bảng kết quả xổ số MB 90 ngày qua nhanh chóng và có thể dự đoán được các con số phù hợp để nuôi trong những ngày sắp tới một cách chính xác. Các bạn cũng có thể thống kê nhanh chóng có được kết quả xổ số miền bắc 90 ngày tất cả các giải thưởng của mỗi kỳ quay số mở thưởng trong vòng 3 tháng.

Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào sxmb.vn chúng tôi để có thể xem được những bảng thống kê chi tiết và chuẩn xác nhất hoàn toàn miễn phí.