XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 83 81
GIẢI BẢY 600 635
GIẢI SÁU 4441
2052
6553
0385
5015
1159
GIẢI NĂM 9912 2531
GIẢI TƯ 68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
18901
96192
70573
07597
75145
12204
29440
GIẢI BA 21876
01680
47151
00859
GIẢI NHÌ 82306 66515
GIẢI NHẤT 12804 67698
ĐẶC BIỆT 809931 837951
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 5 6 1 4
1 2 5 5
2 5  
3 1 1 5
4 0 1 3 0 5
5 2 3 1 1 9 9
6    
7 6 6 9 3
8 0 3 1 5
9 2 2 7 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 14 14
GIẢI BẢY 396 279
GIẢI SÁU 2456
4868
6907
5717
3775
6819
GIẢI NĂM 0983 1079
GIẢI TƯ 48615
99205
35176
15250
29466
53432
59497
28537
17736
00916
50839
48186
59113
07880
GIẢI BA 36575
96680
32830
31911
GIẢI NHÌ 78348 32546
GIẢI NHẤT 81381 08773
ĐẶC BIỆT 075434 066198
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7  
1 4 5 1 3 4 6 7 9
2    
3 2 4 0 6 7 9
4 8 6
5 0 6  
6 6 8  
7 5 6 3 5 9 9
8 0 1 3 0 6
9 6 7 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 98 91
GIẢI BẢY 545 715
GIẢI SÁU 7216
9637
0903
2542
8996
1060
GIẢI NĂM 6817 7096
GIẢI TƯ 85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
43923
13056
75806
97521
92404
52567
02914
GIẢI BA 06882
70251
50591
74904
GIẢI NHÌ 04017 23869
GIẢI NHẤT 44381 44127
ĐẶC BIỆT 906661 305846
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 4 6
1 6 7 7 4 5
2   1 3 7
3 7  
4 2 3 5 5 2 6
5 1 6
6 1 0 7 9
7 3 5  
8 1 2  
9 7 8 8 1 1 6 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 91 66
GIẢI BẢY 735 730
GIẢI SÁU 5649
0966
5019
1919
9543
4965
GIẢI NĂM 3451 1340
GIẢI TƯ 57393
53004
13102
28300
59136
53596
39178
78189
50352
43375
07034
74526
25451
51894
GIẢI BA 27631
70983
70903
17073
GIẢI NHÌ 87711 20241
GIẢI NHẤT 17154 13812
ĐẶC BIỆT 219617 080043
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 2 4 3
1 1 7 9 2 9
2   6
3 1 5 6 0 4
4 9 0 1 3 3
5 1 4 1 2
6 6 5 6
7 8 3 5
8 3 9
9 1 3 6 4
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 42 29
GIẢI BẢY 484 944
GIẢI SÁU 2411
1191
0169
0715
6115
7273
GIẢI NĂM 1669 1416
GIẢI TƯ 31383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
GIẢI BA 73633
31209
24461
64261
GIẢI NHÌ 83994 20352
GIẢI NHẤT 07915 86127
ĐẶC BIỆT 389672 188864
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 3 7
1 0 1 5 5 5 6
2   7 9
3 0 3 0
4 2 5 2 4
5   2
6 9 9 1 1 4
7 2 3
8 3 4 6 1 9
9 1 4 4 5 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 65 66
GIẢI BẢY 553 681
GIẢI SÁU 9354
4688
8783
2968
9476
9611
GIẢI NĂM 9826 8041
GIẢI TƯ 26299
33346
45784
18471
35852
26099
34513
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
GIẢI BA 55779
08548
18561
30329
GIẢI NHÌ 80026 21956
GIẢI NHẤT 07877 62076
ĐẶC BIỆT 273660 911230
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   3
1 3 1 2
2 6 6 9
3   0
4 6 8 1 4 8
5 2 3 4 6 8
6 0 5 1 6 6 8
7 1 7 9 6 6
8 3 4 8 1
9 9 9 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 96 12
GIẢI BẢY 009 013
GIẢI SÁU 0246
1308
3477
1366
9376
4720
GIẢI NĂM 4931 4842
GIẢI TƯ 05769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
GIẢI BA 44622
97108
03341
93043
GIẢI NHÌ 30009 84767
GIẢI NHẤT 94063 09268
ĐẶC BIỆT 491921 940335
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1
1 9 2 3 8 9
2 1 2 0
3 1 4 6 5 8
4 1 6 1 2 3
5   0
6 3 7 9 5 6 7 8
7 6 7 2 6
8    
9 6  
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ