XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 28 22
GIẢI BẢY 282 742
GIẢI SÁU 4968
6009
5956
2056
6294
6794
GIẢI NĂM 0196 0380
GIẢI TƯ 02933
63091
31014
23078
07831
11366
68001
09262
97139
52445
73867
47238
04051
50376
GIẢI BA 86150
76484
75466
26248
GIẢI NHÌ 21077 74851
GIẢI NHẤT 31939 45727
ĐẶC BIỆT 865018 465299
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 9  
1 4 8  
2 8 2 7
3 1 3 9 8 9
4   2 5 8
5 0 6 1 1 6
6 6 8 2 6 7
7 7 8 6
8 2 4 0
9 1 6 4 4 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 32 08
GIẢI BẢY 997 549
GIẢI SÁU 9616
7218
7932
3554
3640
1072
GIẢI NĂM 1310 0576
GIẢI TƯ 17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
81959
49342
22420
51830
61329
67971
42853
GIẢI BA 41425
53206
42682
55135
GIẢI NHÌ 79556 59512
GIẢI NHẤT 98925 32014
ĐẶC BIỆT 986361 830132
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 7 8
1 0 6 8 2 4
2 5 5 5 0 9
3 2 2 7 0 2 5
4 4 0 2 9
5 6 8 3 4 9
6 1 3  
7 8 1 2 6
8   2
9 7  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 38 54
GIẢI BẢY 884 127
GIẢI SÁU 6071
5597
7870
2486
5164
0373
GIẢI NĂM 3514 8884
GIẢI TƯ 49036
09295
08618
72894
36131
97675
73121
44696
08911
77527
21477
08996
11220
13236
GIẢI BA 66069
12429
74518
52175
GIẢI NHÌ 24873 35423
GIẢI NHẤT 33072 11982
ĐẶC BIỆT 805250 068129
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0    
1 4 8 1 8
2 1 9 0 3 7 7 9
3 1 6 8 6
4    
5 0 4
6 9 4
7 0 1 2 3 5 3 5 7
8 4 2 4 6
9 4 5 7 6 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 08 28
GIẢI BẢY 760 187
GIẢI SÁU 7698
8191
4862
4445
1053
2882
GIẢI NĂM 1289 7070
GIẢI TƯ 61104
59043
47607
89663
78970
11129
08120
11191
50747
19314
61175
97245
31600
39094
GIẢI BA 79629
37156
18588
48500
GIẢI NHÌ 78720 07081
GIẢI NHẤT 89443 56518
ĐẶC BIỆT 277008 441012
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 7 8 8 0 0
1   2 4 8
2 0 0 9 9 8
3    
4 3 3 5 5 7
5 6 3
6 0 2 3  
7 0 0 5
8 9 1 2 7 8
9 1 8 1 4
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 58 81
GIẢI BẢY 403 724
GIẢI SÁU 1311
1524
2145
0932
7457
3663
GIẢI NĂM 0724 3243
GIẢI TƯ 73338
75001
78901
83681
89848
87903
03314
74396
65810
25968
84632
86864
41321
15862
GIẢI BA 70871
47676
38469
12170
GIẢI NHÌ 12090 28512
GIẢI NHẤT 29294 83830
ĐẶC BIỆT 036040 087214
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 1 3 3  
1 1 4 0 2 4
2 4 4 1 4
3 8 0 2 2
4 0 5 8 3
5 8 7
6   2 3 4 8 9
7 1 6 0
8 1 1
9 0 4 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 49 67
GIẢI BẢY 305 549
GIẢI SÁU 0272
3046
2729
7409
4900
2810
GIẢI NĂM 7112 7595
GIẢI TƯ 82953
37569
69024
27814
06110
79730
23736
45067
03378
82367
75031
69373
55637
91833
GIẢI BA 67093
17950
65493
29953
GIẢI NHÌ 95688 98238
GIẢI NHẤT 46183 22894
ĐẶC BIỆT 378493 968010
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 0 9
1 0 2 4 0 0
2 4 9  
3 0 6 1 3 7 8
4 6 9 9
5 0 3 3
6 9 7 7 7
7 2 3 8
8 3 8  
9 3 3 3 4 5
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 25 97
GIẢI BẢY 516 851
GIẢI SÁU 5811
3216
2003
4377
8897
9674
GIẢI NĂM 6489 8576
GIẢI TƯ 37131
23442
61654
31709
26011
12637
32539
54437
12061
32351
68323
80841
36537
61535
GIẢI BA 60200
19578
37673
86081
GIẢI NHÌ 47579 79250
GIẢI NHẤT 40705 82774
ĐẶC BIỆT 274697 242845
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 5 9  
1 1 1 6 6  
2 5 3
3 1 7 9 5 7 7
4 2 1 5
5 4 0 1 1
6   1
7 8 9 3 4 4 6 7
8 9 1
9 7 7 7
Tags: văn khấn ngày rằm