XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 40 79
GIẢI BẢY 503 417
GIẢI SÁU 0737
1256
8445
2776
3103
0734
GIẢI NĂM 5609 2303
GIẢI TƯ 18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
GIẢI BA 12380
65076
67810
18098
GIẢI NHÌ 75678 15135
GIẢI NHẤT 77380 00420
ĐẶC BIỆT 244529 307263
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 9 3 3
1 9 0 7
2 1 9 0
3 4 7 7 4 5 9 9
4 0 5 2 6 9
5 6 7  
6 0 3
7 6 8 2 6 9
8 0 0 3  
9   3 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 11 61
GIẢI BẢY 398 572
GIẢI SÁU 6440
4685
6150
2421
3500
7860
GIẢI NĂM 8357 9548
GIẢI TƯ 88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
GIẢI BA 86644
10420
50855
92519
GIẢI NHÌ 00067 29467
GIẢI NHẤT 57913 36209
ĐẶC BIỆT 666323 805286
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 9 0 4 9
1 1 3 9
2 0 3 1 8
3   5
4 0 4 8 8
5 0 0 7 5
6 2 7 0 1 7 8
7   1 2 7
8 5 5 7 3 6
9 8  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 92 64
GIẢI BẢY 388 747
GIẢI SÁU 1508
5699
7820
4058
3611
9787
GIẢI NĂM 9144 3976
GIẢI TƯ 96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
37053
88733
27703
55807
71990
14935
67683
GIẢI BA 25139
64057
73195
33242
GIẢI NHÌ 87563 84853
GIẢI NHẤT 68978 67286
ĐẶC BIỆT 474785 665420
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 3 7
1   1
2 0 0
3 8 9 3 5
4 4 9 2 7
5 7 3 3 8
6 0 1 3 4
7 8 6
8 3 5 8 3 6 7
9 2 2 2 9 0 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 22 04
GIẢI BẢY 920 655
GIẢI SÁU 7213
2197
5039
4054
6315
7466
GIẢI NĂM 8020 5456
GIẢI TƯ 14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
42070
70895
62630
21143
87797
94413
04146
GIẢI BA 06944
17128
22125
33324
GIẢI NHÌ 25776 43982
GIẢI NHẤT 38643 42681
ĐẶC BIỆT 854877 741223
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4
1 2 3 8 3 5
2 0 0 2 8 3 4 5
3 9 0
4 0 3 4 3 6
5   4 5 6
6 1 6
7 4 5 6 7 0
8   1 2
9 7 5 7
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 13 33
GIẢI BẢY 839 251
GIẢI SÁU 5873
4443
7074
8972
6773
8219
GIẢI NĂM 2291 3184
GIẢI TƯ 87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
53218
17591
84772
48466
57843
63882
72045
GIẢI BA 83079
71541
67583
98976
GIẢI NHÌ 75910 82557
GIẢI NHẤT 79168 21638
ĐẶC BIỆT 945364 400289
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0    
1 0 0 3 6 8 9
2    
3 3 5 9 3 8
4 1 3 3 3 5
5   1 7
6 4 8 6
7 3 3 4 9 2 2 3 6
8 4 2 3 4 9
9 1 1
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 50 69
GIẢI BẢY 691 769
GIẢI SÁU 7547
1905
9586
9407
1157
9749
GIẢI NĂM 0118 2052
GIẢI TƯ 60185
02282
31986
63772
30915
61816
30793
60121
44619
30467
12988
16065
56863
23391
GIẢI BA 99191
42217
91961
24094
GIẢI NHÌ 92877 69584
GIẢI NHẤT 83856 20673
ĐẶC BIỆT 311841 197979
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7
1 5 6 7 8 9
2   1
3    
4 1 7 9
5 0 6 2 7
6   1 3 5 7 9 9
7 2 7 3 9
8 2 5 6 6 4 8
9 1 1 3 1 4
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 42 78
GIẢI BẢY 994 588
GIẢI SÁU 2390
1429
0632
5914
8924
0403
GIẢI NĂM 6246 5902
GIẢI TƯ 98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
GIẢI BA 99426
63643
64624
71994
GIẢI NHÌ 78757 52399
GIẢI NHẤT 56196 44828
ĐẶC BIỆT 226388 142954
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   2 3
1 1 9 0 4
2 3 6 7 9 2 4 4 8
3 2 5 4 9
4 2 3 6  
5 7 4 9
6 7  
7   4 8
8 8 8
9 0 4 6 6 4 9 9
Tags: văn khấn ngày rằm