XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 34 80
GIẢI BẢY 423 876
GIẢI SÁU 8815
9551
5647
2309
1222
6676
GIẢI NĂM 4695 0382
GIẢI TƯ 02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
GIẢI BA 76330
99574
52031
28554
GIẢI NHÌ 43059 51950
GIẢI NHẤT 70323 73771
ĐẶC BIỆT 359272 956041
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   5 8 8 9
1 5 7  
2 1 3 3 2
3 0 4 1
4 7 1
5 1 3 6 7 9 0 1 2 4
6 0 1
7 2 4 1 6 6
8 5 0 2
9 5 1
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 80 65
GIẢI BẢY 952 811
GIẢI SÁU 6970
8228
0649
3509
8293
5500
GIẢI NĂM 1183 7068
GIẢI TƯ 40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
GIẢI BA 29545
52308
28119
59163
GIẢI NHÌ 16914 41069
GIẢI NHẤT 15131 20573
ĐẶC BIỆT 523451 268899
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 8 0 7 9
1 4 1 3 9
2 8 9  
3 1 7 8 3
4 5 9  
5 1 1 2 8 9
6 9 2 3 5 8 9
7 0 3
8 0 3  
9 4 3 7 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 80 11
GIẢI BẢY 317 093
GIẢI SÁU 6080
1007
2434
4324
5961
5034
GIẢI NĂM 8076 1978
GIẢI TƯ 01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
GIẢI BA 28652
26455
84593
94514
GIẢI NHÌ 60953 74848
GIẢI NHẤT 22993 13048
ĐẶC BIỆT 172136 918703
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 7 1 3
1 1 3 7 1 1 4
2   3 4
3 4 6 4
4   8 8
5 2 3 5  
6 5 1
7 2 3 6 6 8 8
8 0 0 5 5
9 3 3 3 3
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 35 29
GIẢI BẢY 855 970
GIẢI SÁU 9198
5282
2075
6068
6062
8524
GIẢI NĂM 8312 0913
GIẢI TƯ 03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
GIẢI BA 04463
94881
82703
42636
GIẢI NHÌ 21335 03913
GIẢI NHẤT 81629 01648
ĐẶC BIỆT 558222 851022
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   3 5
1 2 3 3 4
2 2 8 9 9 2 4 9
3 5 5 6
4 0 8
5 3 5  
6 3 2 7 8 9
7 1 1 5 0 7 8
8 1 2 8
9 1 8  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 59 65
GIẢI BẢY 253 825
GIẢI SÁU 7323
9681
7697
3878
2210
7593
GIẢI NĂM 8913 7259
GIẢI TƯ 52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
GIẢI BA 05472
51977
45191
68642
GIẢI NHÌ 25396 97724
GIẢI NHẤT 88935 50579
ĐẶC BIỆT 842882 091793
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 9
1 3 3 8 0
2 3 3 4 4 5
3 5 7  
4   2 9
5 3 9 9
6 5 8 4 5
7 2 7 8 8 9
8 1 1 2  
9 6 7 1 3 3 3
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 69 49
GIẢI BẢY 506 872
GIẢI SÁU 7434
3173
2284
9328
2906
0016
GIẢI NĂM 6219 0291
GIẢI TƯ 45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
GIẢI BA 86422
75713
29351
92881
GIẢI NHÌ 66730 65417
GIẢI NHẤT 08498 31488
ĐẶC BIỆT 680384 013131
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 3 6 9
1 1 3 9 1 6 7
2 2 8
3 0 4 8 1
4 9 5 6 9
5   1
6 1 9  
7 3 6 9 2 5 8
8 4 4 1 8
9 8 8 1
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 87 99
GIẢI BẢY 899 497
GIẢI SÁU 7370
6435
5714
4126
8063
5735
GIẢI NĂM 7111 2710
GIẢI TƯ 87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
GIẢI BA 40513
93236
58039
72198
GIẢI NHÌ 88226 47396
GIẢI NHẤT 90804 15548
ĐẶC BIỆT 016727 411316
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 9  
1 1 3 4 0 6
2 6 6 7 9 6
3 5 6 1 5 9
4   8
5 2 0 7
6   3 3
7 0 5 5  
8 7 9
9 9 3 6 6 7 8 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 52 89
GIẢI BẢY 910 623
GIẢI SÁU 2167
9039
8228
5611
3801
8714
GIẢI NĂM 2148 8572
GIẢI TƯ 67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
GIẢI BA 68978
40626
47032
88516
GIẢI NHÌ 91641 29439
GIẢI NHẤT 59564 06072
ĐẶC BIỆT 691089 072572
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1
1 0 5 6 1 4 4 6
2 6 8 3
3 2 5 9 0 2 2 9
4 1 8 2
5 2  
6 4 7  
7 8 8 2 2 2 8
8 3 7 9 0 9
9   4
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 96 82
GIẢI BẢY 134 963
GIẢI SÁU 0652
2988
1741
2494
5835
0352
GIẢI NĂM 9215 6621
GIẢI TƯ 05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
GIẢI BA 13359
10758
35844
26814
GIẢI NHÌ 40671 12412
GIẢI NHẤT 11237 83013
ĐẶC BIỆT 148942 884963
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3  
1 5 2 3 4 9
2 6 6 1
3 4 7 7 5
4 1 2 0 1 4
5 2 8 9 2
6 0 8 1 3 3 7
7 1 2
8 8 2
9 2 6 4 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 99 34
GIẢI BẢY 465 420
GIẢI SÁU 6314
8070
7254
1051
4393
0206
GIẢI NĂM 3587 2829
GIẢI TƯ 96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
GIẢI BA 26598
27162
23974
80975
GIẢI NHÌ 83886 45633
GIẢI NHẤT 82743 03453
ĐẶC BIỆT 191534 606627
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 6
1 0 4 8 7
2   0 0 7 9
3 4 9 3 4
4 3 5  
5 4 1 3
6 2 5  
7 0 3 4 5 6 9
8 2 6 7 7
9 1 8 9 3 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 17 05
GIẢI BẢY 405 362
GIẢI SÁU 7044
1257
5482
1247
1608
7538
GIẢI NĂM 2922 3056
GIẢI TƯ 75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991
83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679
GIẢI BA 92893
43533
10347
57358
GIẢI NHÌ 09490 47064
GIẢI NHẤT 54071 09668
ĐẶC BIỆT 997274 398591
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5 8
1 2 7 2 3
2 2 5
3 1 3 1 8
4 4 6 7 7
5 7 6 7 8
6   2 4 8
7 1 4 9
8 2 9 9  
9 0 1 3 8 9 1
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 55 25
GIẢI BẢY 463 554
GIẢI SÁU 0863
6821
3218
4054
6790
3069
GIẢI NĂM 1851 4915
GIẢI TƯ 49621
66250
40164
67178
85942
79983
42486
90670
25704
07824
98621
82368
65119
30014
GIẢI BA 53564
26248
02023
20320
GIẢI NHÌ 09051 68320
GIẢI NHẤT 47303 17125
ĐẶC BIỆT 314947 634690
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4
1 8 4 5 9
2 1 1 0 0 1 3 4 5 5
3    
4 2 7 8  
5 0 1 1 5 4 4
6 3 3 4 4 8 9
7 8 0
8 3 6  
9   0 0
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 60 17
GIẢI BẢY 150 476
GIẢI SÁU 2663
0632
9472
8019
3329
3223
GIẢI NĂM 0988 0208
GIẢI TƯ 24270
98863
56890
10614
41130
67217
59164
45154
03593
33958
41034
62588
38466
02822
GIẢI BA 00622
25808
02792
73318
GIẢI NHÌ 25125 37773
GIẢI NHẤT 65732 62116
ĐẶC BIỆT 340374 506632
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 8
1 4 7 6 7 8 9
2 2 5 2 3 9
3 0 2 2 2 4
4    
5 0 4 8
6 0 3 3 4 6
7 0 2 4 3 6
8 8 8
9 0 2 3
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 68 05
GIẢI BẢY 327 789
GIẢI SÁU 6590
2164
2891
4879
7688
1975
GIẢI NĂM 9177 8828
GIẢI TƯ 36960
84453
91799
90427
42506
56998
95175
77752
19277
01306
06709
11706
77670
61407
GIẢI BA 56417
92960
28051
22922
GIẢI NHÌ 51707 08676
GIẢI NHẤT 31693 69421
ĐẶC BIỆT 385136 630611
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 7 5 6 6 7 9
1 7 1
2 7 7 1 2 8
3 6  
4    
5 3 1 2
6 0 0 4 8  
7 5 7 0 5 6 7 9
8   8 9
9 0 1 3 8 9  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 81 84
GIẢI BẢY 502 228
GIẢI SÁU 9375
3216
5380
5041
6862
9748
GIẢI NĂM 0613 8366
GIẢI TƯ 09798
41261
61251
31236
92590
55013
28736
33947
58925
16466
10611
34963
08148
81330
GIẢI BA 39994
67813
58896
03728
GIẢI NHÌ 16327 69334
GIẢI NHẤT 33799 46984
ĐẶC BIỆT 351767 200769
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2  
1 3 3 3 6 1
2 7 5 8 8
3 6 6 0 4
4   1 7 8 8
5 1  
6 1 7 2 3 6 6 9
7 5  
8 0 1 4 4
9 0 4 8 9 6
Tags: văn khấn ngày rằm