XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 77 62
GIẢI BẢY 428 630
GIẢI SÁU 9263
8425
4494
4493
4821
5728
GIẢI NĂM 5774 9343
GIẢI TƯ 55058
57648
16658
99821
85019
45556
63603
00723
60233
74407
47220
12325
28989
06857
GIẢI BA 69435
66963
55183
12621
GIẢI NHÌ 82521 14315
GIẢI NHẤT 37642 16747
ĐẶC BIỆT 755767 056098
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 7
1 9 5
2 1 1 5 8 0 1 1 3 5 8
3 5 0 3
4 2 8 3 7
5 6 8 8 7
6 3 3 7 2
7 4 7  
8   3 9
9 4 3 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 53 53
GIẢI BẢY 998 367
GIẢI SÁU 0883
3183
5449
8999
7011
2269
GIẢI NĂM 4308 9418
GIẢI TƯ 94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
95652
88224
95739
71528
99795
02372
26485
GIẢI BA 90034
18218
69331
92273
GIẢI NHÌ 68066 16029
GIẢI NHẤT 66137 01043
ĐẶC BIỆT 717265 774014
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 6 8  
1 8 1 4 8
2   4 8 9
3 4 7 1 9
4 1 9 3
5 3 3 2 3
6 5 6 7 9
7   2 3
8 3 3 7 8 5
9 4 8 5 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 37 75
GIẢI BẢY 761 060
GIẢI SÁU 9400
9386
2677
8820
7339
5522
GIẢI NĂM 7259 4246
GIẢI TƯ 92491
60039
12264
09716
73741
37493
41991
31777
13514
23826
41539
96199
22076
07176
GIẢI BA 37084
95269
47620
90019
GIẢI NHÌ 58775 39195
GIẢI NHẤT 57782 90503
ĐẶC BIỆT 886801 777028
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 1 3
1 6 4 9
2   0 0 2 6 8
3 7 9 9 9
4 1 6
5 9  
6 1 4 9 0
7 5 7 5 6 6 7
8 2 4 6  
9 1 1 3 5 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 24 56
GIẢI BẢY 777 270
GIẢI SÁU 8203
4214
6780
8032
5957
3772
GIẢI NĂM 3081 3129
GIẢI TƯ 25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
59820
37042
00756
24912
24848
70543
52232
GIẢI BA 31084
31923
43862
17613
GIẢI NHÌ 00184 35783
GIẢI NHẤT 81283 65650
ĐẶC BIỆT 717244 900540
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3  
1 0 4 5 2 3
2 3 4 0 9
3   2 2
4 4 0 2 3 8
5 6 6 0 6 6 7
6   2
7 7 0 2
8 0 1 1 3 4 4 6 3
9 6  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 06 06
GIẢI BẢY 108 123
GIẢI SÁU 6978
1177
1595
1612
7310
9908
GIẢI NĂM 8124 6576
GIẢI TƯ 28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
04848
77573
10007
18318
53797
12228
13033
GIẢI BA 86826
06241
35061
79588
GIẢI NHÌ 01955 36860
GIẢI NHẤT 82302 07946
ĐẶC BIỆT 469897 338929
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 6 8 6 7 8
1   0 2 8
2 4 6 3 8 9
3 4 9 3
4 1 7 6 8
5 5  
6 9 0 1
7 6 7 8 3 6
8   8
9 1 5 7 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 71 54
GIẢI BẢY 921 577
GIẢI SÁU 1439
8035
8153
7968
0366
4655
GIẢI NĂM 3656 9176
GIẢI TƯ 99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
GIẢI BA 25164
84886
44210
50582
GIẢI NHÌ 17908 06739
GIẢI NHẤT 51933 46962
ĐẶC BIỆT 543636 949641
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 8  
1   0
2 0 1 5
3 3 5 6 9 3 4 9
4 9 1
5 3 3 6 6 4 5
6 1 4 2 6 8
7 1 6 7
8 0 6 2 3 5 9
9   4
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 17 11
GIẢI BẢY 551 251
GIẢI SÁU 1875
8234
5789
2896
1061
3297
GIẢI NĂM 5474 5475
GIẢI TƯ 69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
GIẢI BA 41825
54250
82408
10136
GIẢI NHÌ 33501 23148
GIẢI NHẤT 58449 16194
ĐẶC BIỆT 519093 884904
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 4 8
1 7 1 5
2 3 5  
3 4 6 8
4 5 9 8 9
5 0 0 1 1
6 0 5 0 1
7 1 4 5 5 9
8 6 9 2
9 3 4 6 7
Tags: văn khấn ngày rằm