Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 16/08/2021 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Đà Nẵng

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 61 72
GIẢI BẢY 802 322
GIẢI SÁU 5679
0649
4398
2495
6892
2410
GIẢI NĂM 6139 7368
GIẢI TƯ 64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
GIẢI BA 26592
35817
87752
60201
GIẢI NHÌ 66558 24456
GIẢI NHẤT 64382 90341
ĐẶC BIỆT 214495 609738
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 9 1
1 7 0 2 2
2   2 5
3 9 8
4 9 1
5 8 2 4 6
6 0 1 8
7 2 3 9 2 4
8 0 2 4 5
9 2 5 6 8 2 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 15 84
GIẢI BẢY 586 160
GIẢI SÁU 8074
4398
5037
5058
8686
9722
GIẢI NĂM 3573 2702
GIẢI TƯ 02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
GIẢI BA 82406
39737
13611
69267
GIẢI NHÌ 49256 73435
GIẢI NHẤT 23191 57205
ĐẶC BIỆT 697603 490897
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3 6 2 5
1 5 5 1
2   2 2
3 4 7 7 5
4   5 6
5 5 6 8 9 9
6 2 0 7
7 3 4  
8 1 6 6 3 4 6
9 1 8 2 7
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 13 18
GIẢI BẢY 809 977
GIẢI SÁU 3718
2623
4910
1139
9495
4513
GIẢI NĂM 2079 2284
GIẢI TƯ 38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
GIẢI BA 90054
28043
46194
53708
GIẢI NHÌ 57984 29937
GIẢI NHẤT 39605 96925
ĐẶC BIỆT 633293 851469
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 9 8
1 0 3 3 6 8 3 7 8
2 3 5
3   7 9
4 0 3 9 6
5 4 6
6 2 5 7 5 9
7 9 2 7 8
8 4 4
9 3 0 4 5
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 52 12
GIẢI BẢY 407 176
GIẢI SÁU 1047
7938
3842
0536
2114
5723
GIẢI NĂM 0818 1306
GIẢI TƯ 61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
GIẢI BA 28693
42336
52495
53358
GIẢI NHÌ 75417 85529
GIẢI NHẤT 01480 51635
ĐẶC BIỆT 409145 961260
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 6
1 7 8 2 4 5
2   3 9
3 6 6 8 4 5 6
4 2 5 5 7 2
5 2 5 9 2 5 5 8
6   0
7 8 6
8 0 5 7  
9 3 2 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 44 25
GIẢI BẢY 922 272
GIẢI SÁU 0543
1913
5973
2732
2356
4625
GIẢI NĂM 4164 3748
GIẢI TƯ 38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
22985
38375
29308
16056
46253
43028
93938
GIẢI BA 80286
82667
94245
80868
GIẢI NHÌ 28038 93500
GIẢI NHẤT 47190 10688
ĐẶC BIỆT 565995 057188
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 0 8
1 3  
2 2 5 5 8
3 1 3 8 2 8
4 3 4 5 5 8
5 1 4 3 6 6
6 4 7 8
7 3 2 5
8 6 5 8 8
9 0 5 8  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 95 28
GIẢI BẢY 565 196
GIẢI SÁU 5674
0829
8753
7018
5970
4484
GIẢI NĂM 3296 0928
GIẢI TƯ 51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
GIẢI BA 45966
87874
37557
46037
GIẢI NHÌ 61787 06799
GIẢI NHẤT 95471 35897
ĐẶC BIỆT 043048 336429
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1  
1 7 8 9
2 1 9 8 8 9
3   0 5 7
4 8 8 2
5 2 3 5 6 6 7
6 5 6 2
7 1 4 4 0 1
8 7 4
9 5 6 6 7 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 51 19
GIẢI BẢY 644 451
GIẢI SÁU 6955
9700
2881
0157
9113
4046
GIẢI NĂM 9083 3119
GIẢI TƯ 86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
GIẢI BA 89516
90868
91221
41216
GIẢI NHÌ 48582 98406
GIẢI NHẤT 12281 69902
ĐẶC BIỆT 026335 581851
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 7 9 2 6
1 6 3 6 6 8 9 9
2 2 1 7
3 5 9  
4 4 6 6
5 1 5 1 1 5 7
6 8 8  
7   0
8 0 1 1 2 3  
9   3 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 16 55
GIẢI BẢY 013 012
GIẢI SÁU 4062
7740
9167
8555
6931
4651
GIẢI NĂM 2403 8114
GIẢI TƯ 03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
GIẢI BA 26817
60430
70852
80495
GIẢI NHÌ 84911 45716
GIẢI NHẤT 48493 06270
ĐẶC BIỆT 897231 488771
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 6  
1 1 3 3 6 7 2 4 6
2 7 8  
3 0 1 1 2
4 0  
5 7 1 2 5 5 7 9
6 2 7 4
7 5 0 0 1
8 5 6 9
9 3 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 50 50
GIẢI BẢY 890 653
GIẢI SÁU 9363
7941
5806
4144
7453
3778
GIẢI NĂM 6374 4772
GIẢI TƯ 62401
09067
61748
51272
28735
89122
70088
31453
75881
53629
76906
62822
89562
08110
GIẢI BA 10008
11569
87576
59290
GIẢI NHÌ 51155 91263
GIẢI NHẤT 34244 54200
ĐẶC BIỆT 179678 390800
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 6 8 0 0 6
1   0
2 2 2 9
3 5  
4 1 4 8 4
5 0 5 0 3 3 3
6 3 7 9 2 3
7 2 4 8 2 6 8
8 8 1
9 0 0
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 90 05
GIẢI BẢY 608 596
GIẢI SÁU 8210
3590
7762
1055
3413
8067
GIẢI NĂM 0472 4077
GIẢI TƯ 36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
GIẢI BA 53662
21041
52382
39633
GIẢI NHÌ 04404 51305
GIẢI NHẤT 18180 47921
ĐẶC BIỆT 036018 319380
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 4 8 5 5 8
1 0 4 8 3
2   1
3 7 3
4 1  
5 6 5 6
6 2 2 5 9 3 7
7 2 7 7
8 0 0 2 7 8 9
9 0 0 6 7
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 66 44
GIẢI BẢY 365 304
GIẢI SÁU 6623
6721
2319
0018
5833
2944
GIẢI NĂM 9634 2591
GIẢI TƯ 27871
71416
91080
56503
74296
78858
66738
32339
46548
51932
65764
62521
52180
30009
GIẢI BA 75054
57884
77928
02535
GIẢI NHÌ 53359 57701
GIẢI NHẤT 68424 83804
ĐẶC BIỆT 765334 992501
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 1 1 4 4 9
1 6 9 8
2 1 3 4 1 8
3 4 4 8 2 3 5 9
4   4 4 8
5 4 8 9  
6 5 6 4
7 1  
8 0 4 0
9 6 1
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 80 22
GIẢI BẢY 564 304
GIẢI SÁU 2245
4249
1785
7595
1120
0392
GIẢI NĂM 5578 3128
GIẢI TƯ 88790
37373
64350
22554
13982
83120
61754
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
GIẢI BA 48854
01440
27924
07242
GIẢI NHÌ 52098 16563
GIẢI NHẤT 25791 18373
ĐẶC BIỆT 977123 622726
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4
1   2 7
2 0 3 0 2 2 3 3 4 5 6 8
3    
4 0 5 9 2
5 0 4 4 4  
6 4 3
7 3 8 3
8 0 2 5 9
9 0 1 8 2 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 63 07
GIẢI BẢY 763 687
GIẢI SÁU 3563
4454
5625
6025
0588
7640
GIẢI NĂM 5052 9536
GIẢI TƯ 57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
GIẢI BA 81536
32264
34728
06822
GIẢI NHÌ 97335 75309
GIẢI NHẤT 61854 53085
ĐẶC BIỆT 946170 644064
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   7 9
1 9 1
2 5 6 1 2 5 8
3 2 5 6 6
4   0 3 8
5 2 4 4 7
6 3 3 3 4 9 4
7 0 8 9 5
8 9 4 5 7 8
9    
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 28 53
GIẢI BẢY 467 797
GIẢI SÁU 4465
6044
0768
3810
2376
9287
GIẢI NĂM 1174 1401
GIẢI TƯ 53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
GIẢI BA 30029
25268
46428
40847
GIẢI NHÌ 35677 19225
GIẢI NHẤT 44241 18279
ĐẶC BIỆT 544789 172629
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1 7
1   0 5
2 3 8 9 5 5 8 9
3 1 4
4 1 4 5 7
5 0 3 6 3 9
6 5 7 8 8 8
7 4 7 9 6 9
8 9 5 7
9   7
Tags: văn khấn ngày rằm