Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 16/08/2021 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Đà Nẵng

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 13 99
GIẢI BẢY 605 149
GIẢI SÁU 5531
9436
8912
0984
0464
4275
GIẢI NĂM 5473 5869
GIẢI TƯ 33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
GIẢI BA 74899
89191
38622
35684
GIẢI NHÌ 32732 53683
GIẢI NHẤT 51069 33316
ĐẶC BIỆT 834388 920143
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5  
1 2 3 6 7
2   2
3 1 2 6 0 5 8
4   3 5 9
5 0 4  
6 0 6 9 4 9
7 3 5
8 1 6 8 3 3 4 4
9 1 1 9 1 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 26 73
GIẢI BẢY 217 543
GIẢI SÁU 2949
8071
1787
2986
2068
8493
GIẢI NĂM 3325 9097
GIẢI TƯ 51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
GIẢI BA 48961
42473
71340
28694
GIẢI NHÌ 91943 59630
GIẢI NHẤT 27377 25510
ĐẶC BIỆT 042296 825912
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 1
1 7 0 2 6
2 5 6 9  
3   0 5 7
4 3 9 0 3 7
5 0 1
6 1 8
7 1 3 7 9 2 3
8 2 2 7 7 6
9 6 3 4 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 29 94
GIẢI BẢY 729 254
GIẢI SÁU 2857
7686
8273
4796
4061
0741
GIẢI NĂM 8044 8777
GIẢI TƯ 13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
GIẢI BA 29179
51400
49312
39538
GIẢI NHÌ 30339 48094
GIẢI NHẤT 04798 79940
ĐẶC BIỆT 662001 981117
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 1 2 4 7 7 7
1   2 7
2 9 9 9
3 0 0 1 4 9 3 8
4 4 0 1
5 7 4 4
6   1
7 3 9 7
8 6 8  
9 8 1 4 4 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 34 76
GIẢI BẢY 610 556
GIẢI SÁU 4662
0290
5694
7105
8719
8326
GIẢI NĂM 5278 2966
GIẢI TƯ 50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
GIẢI BA 23757
30338
75220
62655
GIẢI NHÌ 91205 79812
GIẢI NHẤT 94251 21753
ĐẶC BIỆT 274525 249539
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5 5 7
1 0 0 2 9
2 4 5 0 6
3 4 8 3 9
4 1 2  
5 1 1 7 3 5 6
6 2 6 6
7 8 6
8 3 6
9 0 4 8 8 1
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 22 18
GIẢI BẢY 888 384
GIẢI SÁU 3358
1777
7573
9850
5041
6378
GIẢI NĂM 8100 5666
GIẢI TƯ 88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
GIẢI BA 98010
28043
41140
72878
GIẢI NHÌ 43272 46267
GIẢI NHẤT 51528 20991
ĐẶC BIỆT 867368 759801
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 1
1 0 5 6 3 5 8
2 2 3 8 9
3    
4 3 3 0 1 7
5 8 0 5
6 8 6 7
7 0 2 3 5 7 0 8 8
8 8 9 4
9   1 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 56 36
GIẢI BẢY 207 993
GIẢI SÁU 0114
3154
9493
1852
9352
7013
GIẢI NĂM 8039 2611
GIẢI TƯ 41264
69554
54963
38078
81286
26300
54348
51160
16450
93051
06726
08378
80708
41468
GIẢI BA 35270
00334
74511
13858
GIẢI NHÌ 73263 84928
GIẢI NHẤT 01443 39505
ĐẶC BIỆT 702948 444589
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 7 5 8
1 4 1 1 3
2   6 8
3 4 9 6
4 3 8 8  
5 4 4 6 0 1 2 2 8
6 3 3 4 0 8
7 0 8 8
8 6 9
9 3 3
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 07 56
GIẢI BẢY 742 188
GIẢI SÁU 2031
3224
5117
8576
0480
3677
GIẢI NĂM 0126 4624
GIẢI TƯ 17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
GIẢI BA 58674
53660
47761
04141
GIẢI NHÌ 13760 96884
GIẢI NHẤT 45917 27903
ĐẶC BIỆT 075450 796239
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 0 2 3
1 3 7 7 2
2 3 4 6 3 4
3 1 3 6 9
4 2 6 1
5 0 2 6 8 9
6 0 0 1
7 4 6 7
8   0 4 8
9 2 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 19 66
GIẢI BẢY 281 627
GIẢI SÁU 6695
2382
9829
1829
4012
0569
GIẢI NĂM 8760 7674
GIẢI TƯ 60229
49760
66376
22716
22389
79611
03818
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
GIẢI BA 38085
65849
00298
97377
GIẢI NHÌ 72461 05258
GIẢI NHẤT 73781 68914
ĐẶC BIỆT 393930 692613
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0    
1 1 6 8 9 2 3 4 4
2 9 9 7 9
3 0  
4 9  
5   2 8
6 0 0 1 4 6 9
7 6 3 4 5 7
8 1 1 2 5 9 9
9 5 3 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 06 63
GIẢI BẢY 695 217
GIẢI SÁU 2570
1389
0623
8209
1690
7963
GIẢI NĂM 3729 1535
GIẢI TƯ 28302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
GIẢI BA 16989
07045
18810
07829
GIẢI NHÌ 93933 11166
GIẢI NHẤT 28094 97033
ĐẶC BIỆT 137619 481060
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3 4 6 8 3 4 9
1 5 9 0 7
2 3 9 9
3 3 3 5
4 5 9 2
5 7  
6   0 3 3 6
7 0 5 6
8 9 9 0 5
9 4 5 0
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 50 61
GIẢI BẢY 478 680
GIẢI SÁU 9922
1463
8593
6642
9624
0009
GIẢI NĂM 2951 8213
GIẢI TƯ 66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
GIẢI BA 52323
34797
35666
05353
GIẢI NHÌ 10123 34543
GIẢI NHẤT 15548 30964
ĐẶC BIỆT 964956 572412
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   3 9
1   0 2 3 4 6
2 2 3 3 9 4
3    
4 8 0 2 2 3
5 0 1 6 3
6 0 3 8 1 4 6
7 8 8  
8 1 9 9 0
9 3 7 0
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 98 81
GIẢI BẢY 498 571
GIẢI SÁU 5324
2952
9152
1073
5691
2089
GIẢI NĂM 0802 1978
GIẢI TƯ 65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
GIẢI BA 31437
88619
41542
32580
GIẢI NHÌ 99664 93462
GIẢI NHẤT 12895 66209
ĐẶC BIỆT 456199 391179
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 1 5 9
1 1 5 9  
2 4 4 6 8 6
3 0 7 7
4   2
5 2 2  
6 4 2
7 5 1 1 3 8 9
8   0 1 7 9
9 5 8 8 9 1 2
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 02 97
GIẢI BẢY 532 132
GIẢI SÁU 1225
8615
1728
6624
7876
2917
GIẢI NĂM 7845 5464
GIẢI TƯ 38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
GIẢI BA 62064
91141
24276
25010
GIẢI NHÌ 31850 88986
GIẢI NHẤT 80914 21582
ĐẶC BIỆT 661578 140646
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 1
1 1 4 5 0 1 7
2 5 8 1 2 4
3 2 2 8
4 1 1 5 9 6
5 0  
6 4 4
7 0 3 8 4 6 6
8 7 2 6
9 1 7 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 93 75
GIẢI BẢY 976 009
GIẢI SÁU 7899
9951
4951
1968
9333
1769
GIẢI NĂM 1078 5559
GIẢI TƯ 92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
GIẢI BA 33129
45063
34625
81083
GIẢI NHÌ 16962 88367
GIẢI NHẤT 55099 64120
ĐẶC BIỆT 392195 090797
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 4 9
1   3
2 2 4 9 0 5
3   3
4    
5 1 1 9 9
6 0 2 3 5 7 7 8 9
7 6 8 0 4 5
8   1 3 8
9 3 4 5 9 9 7
Tags: văn khấn ngày rằm