Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

SXMB - XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB - XSTD

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/07/2024

ĐẶC BIỆT 27364
17QK-1QK-20QK-10QK-12QK-16QK-3QK-15QK
GIẢI NHẤT 85221
GIẢI NHÌ 58789 29728
GIẢI BA 94591 25572 45486
38637 33134 77273
GIẢI TƯ 4241 7474 7744 3206
GIẢI NĂM 6520 6525 6540
6735 7199 3332
GIẢI SÁU 642 239 625
GIẢI BẢY 63 56 55 66
Đầu LOTO
0 6
1  
2 0 1 5 5 8
3 2 4 5 7 9
4 0 1 2 4
5 5 6
6 3 4 6
7 2 3 4
8 6 9
9 1 9

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

16880

06926

61034

51468

91322

14478

05966

55200

39397

13182

70098

09743

53398

72578

47490

60031

98932

06102

12612

27070

35024

86127

97856

66688

04651

63333

29226

44465

17409

86255

29826

80287

40369

17597

00002

74990

37567

81439

14296

24362

28501

50550

60082

04232

51599

71368

78049

44529

94818

77620

38889

35313

49735

30003

04973

40957

09466

81994

91323

92619

83060

81707

43030

79496

54959

12559

23877

01882

10190

15296

27364

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

8 số LOTO GAN Miền Bắc có khả năng về hôm nay

Số Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
61 17 22 551 06/07/2024
43 13 19 589 10/07/2024
19 11 19 570 12/07/2024
93 11 21 588 12/07/2024
71 12 25 584 11/07/2024
10 9 19 593 14/07/2024
26 13 31 568 10/07/2024
46 8 23 533 15/07/2024

Thống kê chạm đầu ĐẶC BIỆT Miền Bắc hôm nay

Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
24 66 211 29/06/2024
12 53 187 11/07/2024
11 57 212 12/07/2024
9 54 194 14/07/2024
8 54 200 15/07/2024
5 40 203 18/07/2024
4 41 211 19/07/2024
3 54 207 20/07/2024
1 46 197 22/07/2024
0 48 233 23/07/2024

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 22/07/2024

ĐẶC BIỆT 15296
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
GIẢI NHẤT 58122
GIẢI NHÌ 60799 62033
GIẢI BA 15633 64138 08436
38621 63529 06321
GIẢI TƯ 6873 7712 0316 8598
GIẢI NĂM 0223 7765 6786
8202 9208 5748
GIẢI SÁU 423 428 102
GIẢI BẢY 54 11 44 13
Đầu LOTO
0 2 2 8
1 1 2 3 6
2 1 1 2 3 3 8 9
3 3 3 6 8
4 4 8
5 4
6 5
7 3
8 6
9 6 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/07/2024

ĐẶC BIỆT 10190
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
GIẢI NHẤT 86296
GIẢI NHÌ 33206 00021
GIẢI BA 06696 79454 42036
15122 23654 78466
GIẢI TƯ 8027 5292 6605 9745
GIẢI NĂM 6881 2232 1351
6073 6580 3976
GIẢI SÁU 592 230 142
GIẢI BẢY 07 89 21 96
Đầu LOTO
0 5 6 7
1  
2 1 1 2 7
3 0 2 6
4 2 5
5 1 4 4
6 6
7 3 6
8 0 1 9
9 0 2 2 6 6 6

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 20/07/2024

ĐẶC BIỆT 01882
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
GIẢI NHẤT 99877
GIẢI NHÌ 69960 51715
GIẢI BA 00775 91818 77152
62097 78145 22258
GIẢI TƯ 2336 9489 1404 9201
GIẢI NĂM 5165 4767 4964
9307 6772 9807
GIẢI SÁU 239 703 602
GIẢI BẢY 16 62 42 90
Đầu LOTO
0 1 2 3 4 7 7
1 5 6 8
2  
3 6 9
4 2 5
5 2 8
6 0 2 4 5 7
7 2 5 7
8 2 9
9 0 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/07/2024

ĐẶC BIỆT 23877
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
GIẢI NHẤT 86129
GIẢI NHÌ 43578 15885
GIẢI BA 32084 25652 61324
71720 61436 13632
GIẢI TƯ 0924 5666 2745 9173
GIẢI NĂM 9598 8190 9399
3052 6707 5148
GIẢI SÁU 194 088 792
GIẢI BẢY 39 60 52 22
Đầu LOTO
0 7
1  
2 0 2 4 4 9
3 2 6 9
4 5 8
5 2 2 2
6 0 6
7 3 7 8
8 4 5 8
9 0 2 4 8 9

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 18/07/2024

ĐẶC BIỆT 12559
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
GIẢI NHẤT 30645
GIẢI NHÌ 80705 72880
GIẢI BA 70556 30055 15476
13776 52037 33922
GIẢI TƯ 4395 6731 7431 7487
GIẢI NĂM 1392 1973 1714
1977 0669 1729
GIẢI SÁU 849 257 368
GIẢI BẢY 02 44 97 20
Đầu LOTO
0 2 5
1 4
2 0 2 9
3 1 1 7
4 4 5 9
5 5 6 7 9
6 8 9
7 3 6 6 7
8 0 7
9 2 5 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/07/2024

ĐẶC BIỆT 54959
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
GIẢI NHẤT 56122
GIẢI NHÌ 08873 94181
GIẢI BA 33815 02633 37770
24888 74383 61601
GIẢI TƯ 3300 4085 1347 9923
GIẢI NĂM 8985 1417 1636
5062 3791 1252
GIẢI SÁU 825 287 821
GIẢI BẢY 64 24 18 76
Đầu LOTO
0 0 1
1 5 7 8
2 1 2 3 4 5
3 3 6
4 7
5 2 9
6 2 4
7 0 3 6
8 1 3 5 5 7 8
9 1

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 16/07/2024

ĐẶC BIỆT 79496
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
GIẢI NHẤT 54389
GIẢI NHÌ 14879 99309
GIẢI BA 86301 02170 09978
47441 83209 10665
GIẢI TƯ 6962 0797 5344 0621
GIẢI NĂM 7766 2189 0312
5850 5003 8386
GIẢI SÁU 359 794 639
GIẢI BẢY 45 12 60 22
Đầu LOTO
0 1 3 9 9
1 2 2
2 1 2
3 9
4 1 4 5
5 0 9
6 0 2 5 6
7 0 8 9
8 6 9 9
9 4 6 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/07/2024

ĐẶC BIỆT 43030
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
GIẢI NHẤT 44299
GIẢI NHÌ 00340 25339
GIẢI BA 07684 45118 22380
38063 77163 79753
GIẢI TƯ 4649 7841 5946 3334
GIẢI NĂM 6828 9681 9694
2252 3035 5230
GIẢI SÁU 700 124 697
GIẢI BẢY 67 41 66 81
Đầu LOTO
0 0
1 8
2 4 8
3 0 0 4 5 9
4 0 1 1 6 9
5 2 3
6 3 3 6 7
7  
8 0 1 1 4
9 4 7 9

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 14/07/2024

ĐẶC BIỆT 81707
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
GIẢI NHẤT 44574
GIẢI NHÌ 72831 05924
GIẢI BA 80549 29198 30206
65279 81970 38879
GIẢI TƯ 6754 7163 9094 7920
GIẢI NĂM 7959 6409 5695
0810 4062 5469
GIẢI SÁU 754 323 701
GIẢI BẢY 20 99 33 18
Đầu LOTO
0 1 6 7 9
1 0 8
2 0 0 3 4
3 1 3
4 9
5 4 4 9
6 2 3 9
7 0 4 9 9
8  
9 4 5 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/07/2024

ĐẶC BIỆT 83060
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
GIẢI NHẤT 19484
GIẢI NHÌ 61514 36996
GIẢI BA 86101 19920 67112
39937 28868 49815
GIẢI TƯ 2833 7276 5852 1955
GIẢI NĂM 1033 7782 6976
2853 8265 6672
GIẢI SÁU 365 270 589
GIẢI BẢY 35 84 82 97
Đầu LOTO
0 1
1 2 4 5
2 0
3 3 3 5 7
4  
5 2 3 5
6 0 5 5 8
7 0 2 6 6
8 2 2 4 4 9
9 6 7

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 12/07/2024

ĐẶC BIỆT 92619
1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
GIẢI NHẤT 11319
GIẢI NHÌ 98199 29744
GIẢI BA 27067 11978 08680
33893 22152 71172
GIẢI TƯ 8758 2540 6325 1020
GIẢI NĂM 5737 7614 1159
3148 1769 5866
GIẢI SÁU 359 476 412
GIẢI BẢY 66 36 72 06
Đầu LOTO
0 6
1 2 4 9 9
2 0 5
3 6 7
4 0 4 8
5 2 8 9 9
6 6 6 7 9
7 2 2 6 8
8 0
9 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/07/2024

ĐẶC BIỆT 91323
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
GIẢI NHẤT 70916
GIẢI NHÌ 94386 63833
GIẢI BA 66653 18383 37645
54139 56959 27652
GIẢI TƯ 6957 4102 1851 9729
GIẢI NĂM 4871 4705 5200
2632 8811 7332
GIẢI SÁU 352 707 121
GIẢI BẢY 33 65 99 87
Đầu LOTO
0 0 2 5 7
1 1 6
2 1 3 9
3 2 2 3 3 9
4 5
5 1 2 2 3 7 9
6 5
7 1
8 3 6 7
9 9

Giới thiệu về SXMB.VN - Trực tiếp XSMB, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

SXMB.VN – Chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc. Quay mở thưởng kết quả sxmb vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật trong tuần lúc 18h15p (nghỉ tết bắt đầu từ ngày 30/12 âm lịch cho đến hết ngày mùng 03/01 âm lịch, thường nghỉ 4 ngày) .

Lịch quay thưởng kết quả xổ số miền Bắc

XSMB Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

XSMB Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

XSMB Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

XSMB Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định

XSMB Chủ nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng của xsmb hôm nay

Giải thưởng Tiền thưởng Số lượng Trị giá
Giải đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000
Giải nhất 10.000.000 15 150.000.000
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải ba 1.000.000 90 90.000.000
Giải tư 400.000 600 240.000.000
Giải năm 200.000 900 180.000.000
Giải sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt kết quả xsmb hom nay, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ - Số lượng giải: 12 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số lượng giải: 15.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 600.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có KQXSMB trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng thưởng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại : Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Địa chỉ quay thưởng kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA