Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

SXMB - XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB - XSTD

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/05/2024

ĐẶC BIỆT 53398
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
GIẢI NHẤT 12478
GIẢI NHÌ 14385 06275
GIẢI BA 50369 07115 73615
52752 37780 90972
GIẢI TƯ 1340 3208 3152 1799
GIẢI NĂM 5570 7834 5867
5173 2969 1012
GIẢI SÁU 288 878 459
GIẢI BẢY 61 92 08 33
Đầu LOTO
0 8 8
1 2 5 5
2  
3 3 4
4 0
5 2 2 9
6 1 7 9 9
7 0 2 3 5 8 8
8 0 5 8
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

 

 

 

 

39399

78723

15636

35144

81866

95371

59882

88274

16342

59619

20645

49879

37869

62135

36909

19052

62909

67364

69389

72666

00312

93374

30147

16510

14138

69356

12073

90649

71396

99369

96850

90289

62904

26592

29379

19980

15525

12681

69952

36594

57620

25842

37696

15877

44624

72031

27567

64857

90869

80183

87661

12317

56095

60325

78736

98076

54105

84396

16880

06926

61034

51468

91322

14478

05966

55200

39397

13182

70098

09743

53398

THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

8 số LOTO GAN Miền Bắc có khả năng về hôm nay

Số Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
13 12 19 576 14/05/2024
83 13 22 555 13/05/2024
27 13 27 521 13/05/2024
38 9 19 573 17/05/2024
54 9 22 568 17/05/2024
16 11 27 559 15/05/2024
31 9 23 530 17/05/2024
35 7 21 543 19/05/2024

Thống kê chạm đầu ĐẶC BIỆT Miền Bắc hôm nay

Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
23 40 203 03/05/2024
19 57 216 07/05/2024
10 54 200 16/05/2024
8 53 188 18/05/2024
7 41 210 19/05/2024
6 48 233 20/05/2024
5 54 190 21/05/2024
3 54 207 23/05/2024
1 66 218 25/05/2024
0 46 190 26/05/2024

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 25/05/2024

ĐẶC BIỆT 09743
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
GIẢI NHẤT 80957
GIẢI NHÌ 58795 38612
GIẢI BA 30165 99475 59693
26647 80994 67715
GIẢI TƯ 7348 3723 9468 7032
GIẢI NĂM 1192 3750 3229
4263 1412 7585
GIẢI SÁU 192 342 319
GIẢI BẢY 43 55 10 23
Đầu LOTO
0  
1 0 2 2 5 9
2 3 3 9
3 2
4 2 3 3 7 8
5 0 5 7
6 3 5 8
7 5
8 5
9 2 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/05/2024

ĐẶC BIỆT 70098
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
GIẢI NHẤT 97488
GIẢI NHÌ 81877 42410
GIẢI BA 78164 41219 93046
13510 18781 03112
GIẢI TƯ 1380 5811 1579 9803
GIẢI NĂM 4821 3430 6260
1609 5871 9504
GIẢI SÁU 065 714 870
GIẢI BẢY 82 60 02 22
Đầu LOTO
0 2 3 4 9
1 0 0 1 2 4 9
2 1 2
3 0
4 6
5  
6 0 0 4 5
7 0 1 7 9
8 0 1 2 8
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 23/05/2024

ĐẶC BIỆT 13182
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
GIẢI NHẤT 64473
GIẢI NHÌ 58976 80232
GIẢI BA 65555 53210 45207
14837 11304 47605
GIẢI TƯ 1946 6656 2147 6690
GIẢI NĂM 2484 5860 7889
6268 2267 8394
GIẢI SÁU 272 701 862
GIẢI BẢY 51 87 41 60
Đầu LOTO
0 1 4 5 7
1 0
2  
3 2 7
4 1 6 7
5 1 5 6
6 0 0 2 7 8
7 2 3 6
8 2 4 7 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05/2024

ĐẶC BIỆT 39397
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
GIẢI NHẤT 45487
GIẢI NHÌ 31476 00040
GIẢI BA 47830 45608 32162
70312 68143 75822
GIẢI TƯ 0668 1475 4436 5595
GIẢI NĂM 1774 6655 7678
7745 1426 4108
GIẢI SÁU 126 617 344
GIẢI BẢY 06 61 62 64
Đầu LOTO
0 6 8 8
1 2 7
2 2 6 6
3 0 6
4 0 3 4 5
5 5
6 1 2 2 4 8
7 4 5 6 8
8 7
9 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 21/05/2024

ĐẶC BIỆT 55200
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
GIẢI NHẤT 18539
GIẢI NHÌ 69018 79701
GIẢI BA 77775 27106 44932
69463 49358 74462
GIẢI TƯ 6188 9885 3428 9737
GIẢI NĂM 1245 1061 4589
0309 8867 2047
GIẢI SÁU 832 502 909
GIẢI BẢY 79 73 50 87
Đầu LOTO
0 0 1 2 6 9 9
1 8
2 8
3 2 2 7 9
4 5 7
5 0 8
6 1 2 3 7
7 3 5 9
8 5 7 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05/2024

ĐẶC BIỆT 05966
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
GIẢI NHẤT 60275
GIẢI NHÌ 72725 90891
GIẢI BA 56652 91186 16367
64845 09049 06322
GIẢI TƯ 0220 6622 9353 0452
GIẢI NĂM 9510 9372 3898
4781 9369 2390
GIẢI SÁU 695 561 208
GIẢI BẢY 24 50 89 52
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 0 2 2 4 5
3  
4 5 9
5 0 2 2 2 3
6 1 6 7 9
7 2 5
8 1 6 9
9 0 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 19/05/2024

ĐẶC BIỆT 14478
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
GIẢI NHẤT 08543
GIẢI NHÌ 83125 92133
GIẢI BA 92796 76639 97895
59002 03268 78862
GIẢI TƯ 0077 1962 4824 8339
GIẢI NĂM 9892 6035 5510
5769 1348 4280
GIẢI SÁU 198 786 996
GIẢI BẢY 68 85 05 96
Đầu LOTO
0 2 5
1 0
2 4 5
3 3 5 9 9
4 3 8
5  
6 2 2 8 8 9
7 7 8
8 0 5 6
9 2 5 6 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05/2024

ĐẶC BIỆT 91322
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
GIẢI NHẤT 34422
GIẢI NHÌ 54587 91207
GIẢI BA 65370 28969 87605
86304 25261 47953
GIẢI TƯ 8722 3565 3622 9776
GIẢI NĂM 9794 6034 3664
4804 5847 1109
GIẢI SÁU 439 382 725
GIẢI BẢY 17 18 19 80
Đầu LOTO
0 4 4 5 7 9
1 7 8 9
2 2 2 2 2 5
3 4 9
4 7
5 3
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0 2 7
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 17/05/2024

ĐẶC BIỆT 51468
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
GIẢI NHẤT 36545
GIẢI NHÌ 25740 88471
GIẢI BA 71270 59190 24080
02738 14554 91467
GIẢI TƯ 1610 7280 1449 3711
GIẢI NĂM 1990 2823 4099
1531 0662 6554
GIẢI SÁU 811 467 195
GIẢI BẢY 45 41 62 32
Đầu LOTO
0  
1 0 1 1
2 3
3 1 2 8
4 0 1 5 5 9
5 4 4
6 2 2 7 7 8
7 0 1
8 0 0
9 0 0 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05/2024

ĐẶC BIỆT 61034
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
GIẢI NHẤT 71290
GIẢI NHÌ 62348 50106
GIẢI BA 88442 20468 98125
52900 60651 31992
GIẢI TƯ 2338 9068 9944 8906
GIẢI NĂM 2052 1282 6872
1395 3593 8574
GIẢI SÁU 165 824 844
GIẢI BẢY 30 92 09 25
Đầu LOTO
0 0 6 6 9
1  
2 4 5 5
3 0 4 8
4 2 4 4 8
5 1 2
6 5 8 8
7 2 4
8 2
9 0 2 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 15/05/2024

ĐẶC BIỆT 06926
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
GIẢI NHẤT 62025
GIẢI NHÌ 01409 55964
GIẢI BA 06652 08021 58498
38040 60194 51612
GIẢI TƯ 9231 5633 3688 2553
GIẢI NĂM 1388 2016 7652
8917 9212 7390
GIẢI SÁU 336 470 610
GIẢI BẢY 89 29 30 72
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 2 6 7
2 1 5 6 9
3 0 1 3 6
4 0
5 2 2 3
6 4
7 0 2
8 8 8 9
9 0 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/05/2024

ĐẶC BIỆT 16880
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
GIẢI NHẤT 28703
GIẢI NHÌ 39525 63916
GIẢI BA 15096 08691 26638
16518 93526 28481
GIẢI TƯ 8610 7148 0858 1031
GIẢI NĂM 1597 2914 5213
4645 6661 9199
GIẢI SÁU 934 848 328
GIẢI BẢY 66 63 45 65
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 4 6 8
2 5 6 8
3 1 4 8
4 5 5 8 8
5 8
6 1 3 5 6
7  
8 0 1
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

Giới thiệu về SXMB.VN - Trực tiếp XSMB, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

SXMB.VN – Chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc. Quay mở thưởng kết quả sxmb vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật trong tuần lúc 18h15p (nghỉ tết bắt đầu từ ngày 30/12 âm lịch cho đến hết ngày mùng 03/01 âm lịch, thường nghỉ 4 ngày) .

Lịch quay thưởng kết quả xổ số miền Bắc

XSMB Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

XSMB Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

XSMB Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

XSMB Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định

XSMB Chủ nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng của xsmb hôm nay

Giải thưởng Tiền thưởng Số lượng Trị giá
Giải đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000
Giải nhất 10.000.000 15 150.000.000
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải ba 1.000.000 90 90.000.000
Giải tư 400.000 600 240.000.000
Giải năm 200.000 900 180.000.000
Giải sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt kết quả xsmb hom nay, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ - Số lượng giải: 12 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số lượng giải: 15.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 600.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có KQXSMB trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng thưởng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại : Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Địa chỉ quay thưởng kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngoài ra, bạn có thể lấy kết quả sxmb hôm nay theo cú pháp: XSMB, KQXSMBTT, KQMB, SXTD, XSKTTD gửi 8185 để có được cho mình những KQXS may mắn và nhanh nhất nhé!

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA
X