Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

SXMB - XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB - XSTD

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/03/2024

ĐẶC BIỆT 71961
18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP
GIẢI NHẤT 83331
GIẢI NHÌ 77826 34607
GIẢI BA 42063 15142 67205
32829 72584 04871
GIẢI TƯ 7471 1023 0796 5943
GIẢI NĂM 6600 3416 2788
2153 6425 3770
GIẢI SÁU 386 092 940
GIẢI BẢY 21 23 65 46
Đầu LOTO
0 0 5 7
1 6
2 1 3 3 5 6 9
3 1
4 0 2 3 6
5 3
6 1 3 5
7 0 1 1
8 4 6 8
9 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

 

 

 

76711

51416

01243

08225

94636

74817

15131

36120

59380

73758

42932

10956

62495

10240

38267

72794

69618

91089

48877

73732

28285

13113

68586

91138

63261

95539

76553

54998

14609

70964

45819

36910

87441

61661

77375

20347

61579

68274

75346

08524

47666

87444

28174

33389

13300

69876

91267

67384

85852

 

 

 

39100

17670

48331

34864

58294

39903

75801

57406

99937

82488

16053

57333

15545

27234

36209

77645

39648

71961

 

 

THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

8 số LOTO GAN Miền Bắc có khả năng về hôm nay

Số Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
74 16 24 550 14/02/2024
57 11 21 548 19/02/2024
01 11 21 537 19/02/2024
59 11 23 576 19/02/2024
91 9 20 543 21/02/2024
18 9 23 573 21/02/2024
15 10 27 535 20/02/2024
72 8 22 557 22/02/2024

Thống kê chạm đầu ĐẶC BIỆT Miền Bắc hôm nay

Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
35 57 219 22/01/2024
27 53 187 30/01/2024
16 41 209 14/02/2024
13 46 192 17/02/2024
8 54 213 22/02/2024
7 40 202 23/02/2024
4 54 198 26/02/2024
3 54 187 27/02/2024
1 66 219 29/02/2024
0 48 229 01/03/2024

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 29/02/2024

ĐẶC BIỆT 39648
2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN
GIẢI NHẤT 89254
GIẢI NHÌ 83310 67194
GIẢI BA 17553 16513 90168
81966 67408 22446
GIẢI TƯ 2546 1126 7889 3202
GIẢI NĂM 8654 2727 2819
4960 8883 8030
GIẢI SÁU 429 531 092
GIẢI BẢY 28 92 23 99
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 3 9
2 3 6 7 8 9
3 0 1
4 6 6 8
5 3 4 4
6 0 6 8
7  
8 3 9
9 2 2 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/02/2024

ĐẶC BIỆT 77645
5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
GIẢI NHẤT 06477
GIẢI NHÌ 84305 38394
GIẢI BA 71202 93049 90021
21978 87788 04853
GIẢI TƯ 0790 0256 2861 3114
GIẢI NĂM 7552 7033 7276
1129 7595 4489
GIẢI SÁU 652 476 788
GIẢI BẢY 67 96 37 17
Đầu LOTO
0 2 5
1 4 7
2 1 9
3 3 7
4 5 9
5 2 2 3 6
6 1 7
7 6 6 7 8
8 8 8 9
9 0 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 27/02/2024

ĐẶC BIỆT 36209
20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL
GIẢI NHẤT 22265
GIẢI NHÌ 97620 79071
GIẢI BA 17063 61654 47294
39697 85597 98822
GIẢI TƯ 5624 5402 3167 0381
GIẢI NĂM 7878 9350 3316
8097 0986 7762
GIẢI SÁU 378 568 805
GIẢI BẢY 85 80 61 76
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 6
2 0 2 4
3  
4  
5 0 4
6 1 2 3 5 7 8
7 1 6 8 8
8 0 1 5 6
9 4 7 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/02/2024

ĐẶC BIỆT 27234
9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK
GIẢI NHẤT 61620
GIẢI NHÌ 29442 71430
GIẢI BA 71285 37989 62482
67475 65703 34114
GIẢI TƯ 4653 9878 4471 1839
GIẢI NĂM 0133 7292 8297
0646 4652 3382
GIẢI SÁU 424 832 419
GIẢI BẢY 63 88 24 56
Đầu LOTO
0 3
1 4 9
2 0 4 4
3 0 2 3 4 9
4 2 6
5 2 3 6
6 3
7 1 5 8
8 2 2 5 8 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 25/02/2024

ĐẶC BIỆT 15545
5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH
GIẢI NHẤT 85710
GIẢI NHÌ 17410 30692
GIẢI BA 77641 63547 40180
61070 59567 02946
GIẢI TƯ 5607 7989 8806 1262
GIẢI NĂM 0689 4410 5587
5247 7619 8861
GIẢI SÁU 204 487 280
GIẢI BẢY 16 06 98 51
Đầu LOTO
0 4 6 6 7
1 0 0 0 6 9
2  
3  
4 1 5 6 7 7
5 1
6 1 2 7
7 0
8 0 0 7 7 9 9
9 2 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/02/2024

ĐẶC BIỆT 57333
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
GIẢI NHẤT 81369
GIẢI NHÌ 30504 76199
GIẢI BA 33651 22945 66456
46182 39290 34970
GIẢI TƯ 7837 6860 3636 6890
GIẢI NĂM 1619 7224 1740
4222 1496 0442
GIẢI SÁU 247 752 331
GIẢI BẢY 43 44 35 45
Đầu LOTO
0 4
1 9
2 2 4
3 1 3 5 6 7
4 0 2 3 4 5 5 7
5 1 2 6
6 0 9
7 0
8 2
9 0 0 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 23/02/2024

ĐẶC BIỆT 16053
19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE
GIẢI NHẤT 88635
GIẢI NHÌ 25337 63488
GIẢI BA 59775 29439 27290
24040 82530 67189
GIẢI TƯ 0547 6741 7941 7289
GIẢI NĂM 7824 5469 8625
7168 1204 5983
GIẢI SÁU 308 973 820
GIẢI BẢY 79 00 93 45
Đầu LOTO
0 0 4 8
1  
2 0 4 5
3 0 5 7 9
4 0 1 1 5 7
5 3
6 8 9
7 3 5 9
8 3 8 9 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/02/2024

ĐẶC BIỆT 82488
7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD
GIẢI NHẤT 52311
GIẢI NHÌ 07072 42726
GIẢI BA 40481 49867 76166
29399 36193 63578
GIẢI TƯ 9404 2834 6012 1448
GIẢI NĂM 4126 1347 1048
7295 7820 8038
GIẢI SÁU 450 637 460
GIẢI BẢY 25 70 90 13
Đầu LOTO
0 4
1 1 2 3
2 0 5 6 6
3 4 7 8
4 7 8 8
5 0
6 0 6 7
7 0 2 8
8 1 8
9 0 3 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 21/02/2024

ĐẶC BIỆT 99937
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
GIẢI NHẤT 73548
GIẢI NHÌ 40187 24052
GIẢI BA 45049 69513 00318
99864 37934 67528
GIẢI TƯ 9969 4749 3131 7918
GIẢI NĂM 5983 3688 4919
7340 8836 1898
GIẢI SÁU 661 051 291
GIẢI BẢY 08 64 72 91
Đầu LOTO
0 8
1 3 8 8 9
2 8
3 1 4 6 7
4 0 8 9 9
5 1 2
6 1 4 4 9
7 2
8 3 7 8
9 1 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/02/2024

ĐẶC BIỆT 57406
13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB
GIẢI NHẤT 97758
GIẢI NHÌ 37216 24939
GIẢI BA 30032 78750 31430
43822 43341 22605
GIẢI TƯ 7939 8580 7131 0783
GIẢI NĂM 0866 9656 7260
4515 7573 3621
GIẢI SÁU 592 419 079
GIẢI BẢY 68 18 78 00
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 6 8 9
2 1 2
3 0 1 2 9 9
4 1
5 0 6 8
6 0 6 8
7 3 8 9
8 0 3
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XSMB, SXMB NGÀY 19/02/2024

ĐẶC BIỆT 75801
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA
GIẢI NHẤT 19995
GIẢI NHÌ 93219 56742
GIẢI BA 13459 21260 02582
01053 92502 27859
GIẢI TƯ 1440 1020 4024 9170
GIẢI NĂM 0057 6215 3858
8144 3559 8224
GIẢI SÁU 554 331 982
GIẢI BẢY 64 85 24 66
Đầu LOTO
0 1 2
1 5 9
2 0 4 4 4
3 1
4 0 2 4
5 3 4 7 8 9 9 9
6 0 4 6
7 0
8 2 2 5
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/02/2024

ĐẶC BIỆT 39903
6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ
GIẢI NHẤT 64007
GIẢI NHÌ 94691 49556
GIẢI BA 47851 91743 87428
63645 97610 97288
GIẢI TƯ 0270 5179 3109 4524
GIẢI NĂM 3849 9190 0418
6950 1098 3962
GIẢI SÁU 093 429 132
GIẢI BẢY 56 97 14 64
Đầu LOTO
0 3 7 9
1 0 4 8
2 4 8 9
3 2
4 3 5 9
5 0 1 6 6
6 2 4
7 0 9
8 8
9 0 1 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Giới thiệu về SXMB.VN - Trực tiếp XSMB, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

SXMB.VN – Chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc. Quay mở thưởng kết quả sxmb vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật trong tuần lúc 18h15p (nghỉ tết bắt đầu từ ngày 30/12 âm lịch cho đến hết ngày mùng 03/01 âm lịch, thường nghỉ 4 ngày) .

Lịch quay thưởng kết quả xổ số miền Bắc

XSMB Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

XSMB Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

XSMB Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội

XSMB Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng

XSMB Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định

XSMB Chủ nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình

Cơ cấu giải thưởng của xsmb hôm nay

Giải thưởng Tiền thưởng Số lượng Trị giá
Giải đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000
Giải nhất 10.000.000 15 150.000.000
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải ba 1.000.000 90 90.000.000
Giải tư 400.000 600 240.000.000
Giải năm 200.000 900 180.000.000
Giải sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt kết quả xsmb hom nay, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ - Số lượng giải: 12 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số lượng giải: 15.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 600.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có KQXSMB trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng thưởng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại : Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Địa chỉ quay thưởng kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngoài ra, bạn có thể lấy kết quả sxmb hôm nay theo cú pháp: XSMB, KQXSMBTT, KQMB, SXTD, XSKTTD gửi 8185 để có được cho mình những KQXS may mắn và nhanh nhất nhé!

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
X