Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 28 80
GIẢI BẢY 852 614
GIẢI SÁU 2857
7036
1215
2129
3231
4491
GIẢI NĂM 9981 6935
GIẢI TƯ 66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
GIẢI BA 99220
11024
04450
97833
GIẢI NHÌ 52657 08299
GIẢI NHẤT 66266 78889
ĐẶC BIỆT 626829 128315
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7  
1 5 6 1 4 5 8
2 0 4 8 9 5 9
3 2 6 1 3 5 5
4 2  
5 1 2 7 7 0 9
6 6 6
7    
8 1 4 0 9
9 9 1 5 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 94 57
GIẢI BẢY 336 194
GIẢI SÁU 5724
6499
4808
1143
2976
7417
GIẢI NĂM 9966 2926
GIẢI TƯ 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
GIẢI BA 45734
66315
40693
71400
GIẢI NHÌ 02304 87843
GIẢI NHẤT 87881 84672
ĐẶC BIỆT 038797 194093
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 0
1 5 7
2 4 7 6
3 0 3 4 5 6 3 7
4   3 3 5
5   7
6 6  
7 0 2 3 4 6
8 1 4 2
9 0 4 7 9 2 3 3 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 85 29
GIẢI BẢY 447 715
GIẢI SÁU 6457
9183
7747
7284
1565
1339
GIẢI NĂM 5384 5105
GIẢI TƯ 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
GIẢI BA 18998
76807
17386
24408
GIẢI NHÌ 61863 98739
GIẢI NHẤT 34548 32934
ĐẶC BIỆT 775469 181996
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 3 5 8
2   5 5 8 9
3 6 0 4 9 9
4 0 7 7 8 5
5 7  
6 3 9 5
7 2  
8 3 4 5 6 4 6
9 1 7 8 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 01 33
GIẢI BẢY 305 186
GIẢI SÁU 2163
2051
7675
9719
4070
6783
GIẢI NĂM 7453 1218
GIẢI TƯ 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
GIẢI BA 79155
09342
54469
57616
GIẢI NHÌ 23408 91000
GIẢI NHẤT 26032 62574
ĐẶC BIỆT 312173 997962
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 8 0 8
1 2 4 6 8 8 9
2    
3 1 2 3 5
4 2 3 6 8  
5 1 1 3 5 0
6 3 1 2 9
7 3 5 0 4
8 1 3 6 6
9    
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 36 33
GIẢI BẢY 927 224
GIẢI SÁU 8059
9337
3616
3371
6064
9035
GIẢI NĂM 1921 2650
GIẢI TƯ 39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
GIẢI BA 86578
75718
87671
18687
GIẢI NHÌ 43699 34518
GIẢI NHẤT 76642 44754
ĐẶC BIỆT 498688 899589
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   1 5
1 3 6 8 8
2 1 6 7 4
3 0 6 7 3 5
4 2 8 3
5 9 9 0 4
6   1 4
7 8 9 1 1
8 8 2 3 7 9
9 8 9 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 35 03
GIẢI BẢY 282 905
GIẢI SÁU 8760
7531
8069
7401
5702
3702
GIẢI NĂM 6294 2346
GIẢI TƯ 78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
GIẢI BA 84183
34077
31080
04540
GIẢI NHÌ 65582 80100
GIẢI NHẤT 84701 04271
ĐẶC BIỆT 206574 626057
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0 1 2 2 3 4 5 5
1   4
2 5  
3 1 5 6  
4 1 0 6
5 9 0 7
6 0 9  
7 4 7 1
8 0 2 2 3 0
9 0 4 9 0 4 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 83 71
GIẢI BẢY 630 719
GIẢI SÁU 0374
5321
1310
6895
7495
4180
GIẢI NĂM 5099 2177
GIẢI TƯ 15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
GIẢI BA 37960
18737
89128
18123
GIẢI NHÌ 69608 61904
GIẢI NHẤT 75231 79318
ĐẶC BIỆT 024139 722557
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 8 4
1 0 8 9
2 1 7 3 8
3 0 1 7 8 9 0
4 1 6  
5   7
6 0 1 8
7 4 6 1 3 7 7
8 3 0 4
9 9 5 5 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 84 22
GIẢI BẢY 979 633
GIẢI SÁU 2945
3728
7667
1045
2985
5226
GIẢI NĂM 4047 5905
GIẢI TƯ 71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
GIẢI BA 05922
49492
98856
68973
GIẢI NHÌ 87233 31487
GIẢI NHẤT 40373 97739
ĐẶC BIỆT 787288 197233
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 5
1 0 1 9  
2 2 8 2 6
3 3 0 3 3 9
4 0 5 7 5
5 8 8 6
6 7 0
7 3 9 3
8 4 8 5 7 8 9
9 1 2 0 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 85 79
GIẢI BẢY 942 128
GIẢI SÁU 1736
3681
7570
1192
0006
8082
GIẢI NĂM 4778 5804
GIẢI TƯ 35452
23138
49660
17804
00529
00569
24150
89089
67873
83589
66904
88178
78826
16328
GIẢI BA 91254
18396
07497
46414
GIẢI NHÌ 90750 18772
GIẢI NHẤT 01492 02611
ĐẶC BIỆT 150704 514856
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 4 4 6
1   1 4
2 9 6 8 8
3 6 8  
4 2  
5 0 0 2 4 6
6 0 9  
7 0 8 2 3 8 9
8 1 5 2 9 9
9 2 6 2 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 84 03
GIẢI BẢY 662 026
GIẢI SÁU 9966
0698
1788
5754
5321
6410
GIẢI NĂM 6626 1023
GIẢI TƯ 21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
GIẢI BA 02486
93935
99127
98109
GIẢI NHÌ 03653 73520
GIẢI NHẤT 63803 12419
ĐẶC BIỆT 905856 469743
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 3 9
1   0 3 9
2 4 6 0 1 1 3 6 7
3 3 5  
4   2 3
5 0 1 3 6 4 9
6 2 6  
7 2 7  
8 4 6 8 2 2 9
9 8  
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 59 54
GIẢI BẢY 174 601
GIẢI SÁU 1870
9354
0980
0751
4255
4058
GIẢI NĂM 5974 3527
GIẢI TƯ 32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
GIẢI BA 09976
78614
24881
66462
GIẢI NHÌ 34437 90834
GIẢI NHẤT 10724 69292
ĐẶC BIỆT 824487 995942
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1 3
1 4  
2 1 4 2 7
3 7 4
4 1 2
5 4 9 9 1 4 4 5 6 8
6 6 9 9 2
7 0 4 4 6 5
8 0 7 1
9   2 3 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 09 32
GIẢI BẢY 329 147
GIẢI SÁU 6828
9808
0469
8676
8061
8130
GIẢI NĂM 2930 6401
GIẢI TƯ 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
GIẢI BA 73538
74388
13256
46255
GIẢI NHÌ 41769 57073
GIẢI NHẤT 51142 83960
ĐẶC BIỆT 931669 822983
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 9 1
1 2 7
2 1 7 8 9  
3 0 8 0 2 9 9
4 2 7
5   2 5 6
6 1 6 9 9 9 0 1 3
7   1 3 6
8 7 8 3
9 4 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 16 95
GIẢI BẢY 129 277
GIẢI SÁU 5601
2000
9451
3381
4527
0543
GIẢI NĂM 2581 7658
GIẢI TƯ 51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
GIẢI BA 24244
88582
92668
60267
GIẢI NHÌ 59937 85831
GIẢI NHẤT 50984 12950
ĐẶC BIỆT 805278 474974
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1  
1 1 6 0 1
2 2 5 9 1 7
3 0 7 1
4 4 3
5 1 5 0 6 8
6   7 8
7 3 8 9 4 7
8 1 2 4 1 4 6
9   0 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 84 55
GIẢI BẢY 388 330
GIẢI SÁU 9332
4895
9215
5930
3717
6058
GIẢI NĂM 6857 2437
GIẢI TƯ 03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
GIẢI BA 08274
77453
32897
02664
GIẢI NHÌ 59677 70896
GIẢI NHẤT 06889 58791
ĐẶC BIỆT 139727 215015
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2 7 7
1 5 5 7
2 7  
3 0 2 2 4 0 0 3 7 8 8
4 9  
5 3 7 9 5 8
6   4
7 4 7 0
8 1 4 8 8 9  
9 5 1 6 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 24 06
GIẢI BẢY 529 825
GIẢI SÁU 0851
1578
2302
8647
3519
8025
GIẢI NĂM 0344 6539
GIẢI TƯ 31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
GIẢI BA 95387
80041
46765
42298
GIẢI NHÌ 78718 78096
GIẢI NHẤT 74576 00281
ĐẶC BIỆT 163641 256805
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 5 6
1 8 9
2 4 8 9 5 5
3 1 9 9
4 1 1 4 3 7
5 1 3 4 3
6 4 1 5
7 6 8  
8 7 1
9 0 1 6 6 8 9
X
Tags: văn khấn ngày rằm1, W88.com, Fun88 Hay