Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 00 20
GIẢI BẢY 682 286
GIẢI SÁU 5479
5582
9976
9029
2752
6653
GIẢI NĂM 3127 3666
GIẢI TƯ 15214
15989
09346
44446
81217
36222
08386
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
GIẢI BA 92375
59315
51202
34118
GIẢI NHÌ 14039 97831
GIẢI NHẤT 08006 99354
ĐẶC BIỆT 861225 421752
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 6 2
1 4 5 7 8
2 2 5 7 0 2 6 7 9
3 9 1 6
4 6 6  
5   2 2 3 4 7
6   6 7 8
7 5 6 9  
8 2 2 6 9 6
9    
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 23 93
GIẢI BẢY 803 285
GIẢI SÁU 7080
8393
4653
6020
0669
5199
GIẢI NĂM 3755 1962
GIẢI TƯ 84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
GIẢI BA 02666
16854
76421
27496
GIẢI NHÌ 96078 25831
GIẢI NHẤT 85209 93640
ĐẶC BIỆT 136971 762242
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1    
2 3 9 9 0 1
3   1 2 4
4 4 0 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 0 5
9 3 8 3 6 8 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 88 02
GIẢI BẢY 853 823
GIẢI SÁU 9313
2220
8483
0615
5539
6274
GIẢI NĂM 0699 6972
GIẢI TƯ 07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
GIẢI BA 91756
09287
76313
74509
GIẢI NHÌ 66704 93371
GIẢI NHẤT 02495 41026
ĐẶC BIỆT 330440 846835
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 4 7 2 8 9
1 3 3 5 6
2 0 3 6
3   5 9
4 0 8 4 5
5 3 6 7  
6 7  
7   1 2 2 4 6 7
8 1 3 7 8  
9 1 5 9  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 05 41
GIẢI BẢY 463 579
GIẢI SÁU 8059
1121
8406
2594
7417
2109
GIẢI NĂM 0263 1879
GIẢI TƯ 24797
69979
61652
52893
92653
03905
88137
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
GIẢI BA 31764
93711
04715
59009
GIẢI NHÌ 49955 32354
GIẢI NHẤT 37738 24808
ĐẶC BIỆT 862862 080393
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 0 2 5
4   1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4  
7 9 8 9 9
8   5
9 3 7 3 4 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 31 66
GIẢI BẢY 648 406
GIẢI SÁU 5307
9172
8611
5997
8213
9185
GIẢI NĂM 3689 5179
GIẢI TƯ 70544
94700
31933
70592
94300
59075
22990
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
GIẢI BA 76608
22388
16638
42395
GIẢI NHÌ 67973 27034
GIẢI NHẤT 08403 72724
ĐẶC BIỆT 328534 263224
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 3 7 8 6 8
1 1 3 7
2   3 4 4
3 1 3 4 4 8
4 4 8 5
5   6
6   3 4 6
7 2 3 5 9
8 8 9 5
9 0 2 5 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 22 22
GIẢI BẢY 427 172
GIẢI SÁU 6143
9713
8380
5740
6001
5428
GIẢI NĂM 2222 8249
GIẢI TƯ 02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
GIẢI BA 61385
14283
01223
46530
GIẢI NHÌ 24687 78452
GIẢI NHẤT 90794 98251
ĐẶC BIỆT 182714 035606
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6
1 3 3 4 1
2 2 2 5 7 9 2 3 8 8
3   0 5
4 3 9 0 9
5 2 1 2
6   5
7   2 2
8 0 3 4 5 7 4
9 4 1
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 70 50
GIẢI BẢY 859 775
GIẢI SÁU 3938
9581
0706
8676
7880
4647
GIẢI NĂM 7909 0276
GIẢI TƯ 95154
70845
25808
95598
38980
94648
75675
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
GIẢI BA 92325
16228
62304
46859
GIẢI NHÌ 55150 55709
GIẢI NHẤT 01791 63304
ĐẶC BIỆT 376716 736465
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 8 9 4 4 9
1 6 0
2 5 8  
3 8  
4 5 8 6 7
5 0 4 9 0 9
6   1 5
7 0 5 5 6 6 8
8 0 1 0 4
9 1 8 3 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 83 92
GIẢI BẢY 303 400
GIẢI SÁU 5771
8601
5321
2348
6200
6299
GIẢI NĂM 0061 8923
GIẢI TƯ 66352
60727
37744
56052
10983
76759
98122
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
GIẢI BA 21080
36638
60110
21638
GIẢI NHÌ 93241 70216
GIẢI NHẤT 72422 21522
ĐẶC BIỆT 250326 954722
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 0 0
1   0 6
2 1 2 2 6 7 2 2 3
3 8 8
4 1 4 8 9
5 2 2 9 1 5 9
6 1  
7 1 2 7
8 0 3 3  
9   2 9 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 50 48
GIẢI BẢY 725 672
GIẢI SÁU 8998
4155
9621
3275
8010
7406
GIẢI NĂM 1245 1071
GIẢI TƯ 88697
57438
88870
07298
01891
31377
16046
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
GIẢI BA 03045
94840
74455
05907
GIẢI NHÌ 39028 06241
GIẢI NHẤT 40267 72370
ĐẶC BIỆT 938059 295827
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6 7
1   0 9
2 1 5 8 2 7
3 8  
4 0 5 5 6 1 8
5 0 5 9 2 3 5
6 7  
7 0 7 0 1 2 5
8   3 7 8
9 1 7 8 8  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 84 74
GIẢI BẢY 943 801
GIẢI SÁU 4437
4251
3990
3916
7664
9542
GIẢI NĂM 9186 7248
GIẢI TƯ 26290
94003
68257
64991
40743
95111
48825
38143
84891
40408
93818
66208
92895
08796
GIẢI BA 85841
59590
08010
67605
GIẢI NHÌ 89055 97102
GIẢI NHẤT 14365 70480
ĐẶC BIỆT 508499 726763
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 1 2 5 8 8
1 1 0 6 8
2 5  
3 7  
4 1 3 3 2 3 8
5 1 5 7  
6 5 3 4
7   4
8 4 6 0
9 0 0 0 1 9 1 5 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 72 45
GIẢI BẢY 640 280
GIẢI SÁU 1901
1777
9503
9130
1774
0970
GIẢI NĂM 5873 9189
GIẢI TƯ 56814
41500
56393
46194
63914
95066
96021
99618
56696
07450
03050
77526
39117
47199
GIẢI BA 66197
77725
71620
29207
GIẢI NHÌ 10895 94014
GIẢI NHẤT 49418 92175
ĐẶC BIỆT 045366 499850
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1 3 7
1 4 4 8 4 7 8
2 1 5 0 6
3   0
4 0 5
5   0 0 0
6 6 6  
7 2 3 7 0 4 5
8   0 9
9 3 4 5 7 6 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 47 36
GIẢI BẢY 054 509
GIẢI SÁU 9294
5261
0376
1321
2597
1148
GIẢI NĂM 3032 6098
GIẢI TƯ 41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
GIẢI BA 16139
33695
28343
71370
GIẢI NHÌ 61241 62918
GIẢI NHẤT 74216 84545
ĐẶC BIỆT 944394 127372
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2   1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9  
6 1 7
7 5 6 0 2
8    
9 4 4 5 8 0 7 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 01 00
GIẢI BẢY 527 845
GIẢI SÁU 0786
0917
1979
7615
0422
8536
GIẢI NĂM 4674 6330
GIẢI TƯ 01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
GIẢI BA 96187
83915
93987
37190
GIẢI NHÌ 92146 44788
GIẢI NHẤT 08287 02248
ĐẶC BIỆT 454123 053869
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 0 6
4 3 6 5 8
5   5
6   4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6 0
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 15 87
GIẢI BẢY 589 330
GIẢI SÁU 5529
8909
5181
6403
2051
1271
GIẢI NĂM 6900 1213
GIẢI TƯ 02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
GIẢI BA 90585
16428
16707
86246
GIẢI NHÌ 94307 68611
GIẢI NHẤT 02445 68831
ĐẶC BIỆT 445451 611547
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 7 8 9 3 7
1 5 1 3
2 8 9 4
3   0 1 3
4 3 5 5 6 7
5 1 2 1
6   2 8
7 8 1 6
8 1 5 9 2 7 9
9 2 5  
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 48 75
GIẢI BẢY 847 292
GIẢI SÁU 4706
7040
9275
5616
6320
1374
GIẢI NĂM 8597 3168
GIẢI TƯ 41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
GIẢI BA 70887
48180
31490
15893
GIẢI NHÌ 92368 96997
GIẢI NHẤT 53263 87240
ĐẶC BIỆT 480177 125098
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 6  
1   5 6
2   0
3 5 1
4 0 7 7 8 0 2
5 0  
6 3 8 6 8 8
7 5 7 0 4 5
8 0 7  
9 4 5 7 8 0 2 3 7 8 9
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA