XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 04 11
GIẢI BẢY 474 961
GIẢI SÁU 1506
2365
5686
5701
1724
9672
GIẢI NĂM 4808 5279
GIẢI TƯ 80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
GIẢI BA 95990
34588
24045
83197
GIẢI NHÌ 09558 49629
GIẢI NHẤT 66111 55484
ĐẶC BIỆT 834582 860429
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 6 8 1
1 1 8 1 1
2 2 4 9 9
3   3
4   5
5 0 0 4 8 7 7
6 5 1
7 4 2 7 9
8 2 6 8 4 8 8
9 0 4 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 13 60
GIẢI BẢY 050 072
GIẢI SÁU 5583
4543
1815
8983
2562
0211
GIẢI NĂM 2008 2458
GIẢI TƯ 15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
GIẢI BA 42910
19274
23083
99178
GIẢI NHÌ 13231 51374
GIẢI NHẤT 34843 47950
ĐẶC BIỆT 984745 506766
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2
1 0 1 3 5 1 9
2    
3 1 5 8
4 3 3 5 8 8  
5 0 0 8
6 7 0 2 6 7 9
7 2 4 2 4 6 8
8 3 3 3
9 9 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 37 78
GIẢI BẢY 424 125
GIẢI SÁU 9840
1306
0461
5498
2447
0065
GIẢI NĂM 9293 3171
GIẢI TƯ 66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
62706
99214
41808
74225
59235
11839
01941
GIẢI BA 97840
33500
11776
79965
GIẢI NHÌ 39669 67603
GIẢI NHẤT 66832 54774
ĐẶC BIỆT 264790 941551
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 3 6 8 3 6 8
1 1 4
2 4 5 5 5
3 2 7 5 9
4 0 0 5 1 7
5   1
6 1 9 5 5
7   1 4 6 8
8 0  
9 0 3 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 58 95
GIẢI BẢY 503 720
GIẢI SÁU 2538
3960
8038
3067
1113
0538
GIẢI NĂM 4766 3862
GIẢI TƯ 33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028
GIẢI BA 20690
62162
35833
61063
GIẢI NHÌ 02908 11150
GIẢI NHẤT 32912 02001
ĐẶC BIỆT 867239 953622
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 8 9 1
1 2 3 4
2 5 0 2 8
3 8 8 9 3 7 8 8
4   3
5 0 4 5 8 0
6 0 2 6 2 3 7
7   2
8   4
9 0 7 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 00 36
GIẢI BẢY 028 843
GIẢI SÁU 8474
7535
7636
7212
8072
0408
GIẢI NĂM 7381 9803
GIẢI TƯ 77987
34325
98388
80087
93920
21262
12377
65132
88568
89373
35232
23415
16189
53385
GIẢI BA 20554
28010
96097
78368
GIẢI NHÌ 44093 50534
GIẢI NHẤT 37953 63003
ĐẶC BIỆT 189387 806253
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 3 8
1 0 2 5
2 0 5 8  
3 5 6 2 2 4 6
4   3
5 3 4 3
6 2 8 8
7 4 7 2 3
8 1 7 7 7 8 5 9
9 3 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 12 17
GIẢI BẢY 647 599
GIẢI SÁU 5065
0267
8029
2310
3801
7561
GIẢI NĂM 4464 9002
GIẢI TƯ 61602
90739
19340
34112
48034
10306
39977
74881
07668
94121
98073
03656
18921
27908
GIẢI BA 81731
14142
77005
38774
GIẢI NHÌ 58035 09118
GIẢI NHẤT 86160 54259
ĐẶC BIỆT 738527 556678
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 2 5 8
1 2 2 0 7 8
2 7 9 1 1
3 1 4 5 9  
4 0 2 7  
5   6 9
6 0 4 5 7 1 8
7 7 3 4 8
8   1
9   9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 28 68
GIẢI BẢY 937 530
GIẢI SÁU 4297
8195
7072
9875
3177
9830
GIẢI NĂM 7831 7131
GIẢI TƯ 17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
GIẢI BA 59199
48260
83555
68846
GIẢI NHÌ 91711 86212
GIẢI NHẤT 76409 24361
ĐẶC BIỆT 560571 982704
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 9 4 5
1 1 8 2 2
2 8  
3 1 7 0 0 1 9
4   6 8
5 1 5
6 0 4 4 1 5 7 8
7 1 2 5 7
8 1 8
9 5 7 8 9  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 07 22
GIẢI BẢY 809 113
GIẢI SÁU 3188
2357
9837
4588
6004
0016
GIẢI NĂM 4655 7769
GIẢI TƯ 43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
GIẢI BA 98739
48130
17575
23979
GIẢI NHÌ 00141 67099
GIẢI NHẤT 91145 59772
ĐẶC BIỆT 157623 307517
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 7 9 1 4
1   0 3 6 7
2 0 2 3 7 2 6 8
3 0 1 7 9  
4 1 3 5  
5 0 5 7  
6   9
7   1 2 4 5 9
8 8 8
9   4 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 99 02
GIẢI BẢY 662 994
GIẢI SÁU 9563
4736
5788
5887
1285
8576
GIẢI NĂM 1511 7041
GIẢI TƯ 46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
GIẢI BA 41157
61946
99287
26147
GIẢI NHÌ 10483 20374
GIẢI NHẤT 28595 96709
ĐẶC BIỆT 137075 952908
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1 7 2 5 8 9
1 1  
2 0  
3 6 3
4 6 7 1 4 7 7
5 7  
6 2 2 3 4
7 5 4 6
8 3 8 3 5 7 7
9 5 9 9 4 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 08 94
GIẢI BẢY 216 828
GIẢI SÁU 8242
6605
5248
9610
0067
6617
GIẢI NĂM 6449 0019
GIẢI TƯ 76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
GIẢI BA 38581
82133
22468
56769
GIẢI NHÌ 43339 95032
GIẢI NHẤT 33166 22421
ĐẶC BIỆT 793897 545522
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 8  
1 2 4 6 6 0 3 7 7 9
2 6 1 2 2 8
3 3 9 2 4
4 2 8 9  
5 2 3  
6 6 6 7 8 9
7   8
8 1  
9 3 7 4 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 37 64
GIẢI BẢY 668 993
GIẢI SÁU 4285
6984
6246
4168
6778
9601
GIẢI NĂM 8761 1877
GIẢI TƯ 41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
GIẢI BA 92549
81108
20024
01548
GIẢI NHÌ 07440 36396
GIẢI NHẤT 48831 66237
ĐẶC BIỆT 860889 152897
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 8 1 1
1   6
2 8 4 4
3 1 7 2 3 7
4 0 2 6 8 9 8
5   5 7
6 1 5 6 8 4 8
7   7 8
8 4 5 6 9  
9   3 6 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 02 42
GIẢI BẢY 759 079
GIẢI SÁU 7556
3724
6400
8893
6018
2129
GIẢI NĂM 7911 1872
GIẢI TƯ 68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
GIẢI BA 02494
57376
16035
33091
GIẢI NHÌ 17869 66379
GIẢI NHẤT 11184 34982
ĐẶC BIỆT 018537 771406
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 2 3 0 6
1 1 2 7 8
2 2 4 3 9
3 7 5 5
4 3 2 6
5 6 9  
6 9 4 4
7 6 2 5 9 9
8 4 2
9 2 4 8 1 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 16 02
GIẢI BẢY 338 165
GIẢI SÁU 2608
9717
3168
3937
7845
2264
GIẢI NĂM 1205 6385
GIẢI TƯ 36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
GIẢI BA 37160
51259
08213
03410
GIẢI NHÌ 84889 90246
GIẢI NHẤT 57880 42542
ĐẶC BIỆT 442525 130218
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 8 8 2
1 6 6 7 9 0 3 5 8
2 5 8 8 9
3 8 7
4   2 5 6 9
5 2 9 9  
6 0 8 4 5
7 9 1
8 0 9 0 5
9 0  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 19 31
GIẢI BẢY 066 357
GIẢI SÁU 2578
5313
2637
7106
6438
2291
GIẢI NĂM 9207 6443
GIẢI TƯ 01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
GIẢI BA 86078
39954
02887
14355
GIẢI NHÌ 64222 09557
GIẢI NHẤT 87402 82214
ĐẶC BIỆT 326189 805603
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 7 3 6
1 3 9 4
2 2  
3 0 0 7 1 8
4 5 0 3 3 3 8
5 4 2 5 7 7
6 2 6 8 7
7 6 8 8  
8 9 7
9   1 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 76 56
GIẢI BẢY 753 575
GIẢI SÁU 3361
6384
8795
9839
2663
1499
GIẢI NĂM 1317 4415
GIẢI TƯ 09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
GIẢI BA 48097
12364
10184
22367
GIẢI NHÌ 65445 47264
GIẢI NHẤT 06117 33941
ĐẶC BIỆT 870469 942153
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9  
1 4 7 7 5 8
2 7 1 3
3   0 8 9
4 5 1
5 3 8 3 6
6 1 4 9 3 4 7
7 1 6 6 3 5 9
8 4 6 4
9 5 7 9
Tags: văn khấn ngày rằm