Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 82 93
GIẢI BẢY 785 274
GIẢI SÁU 9947
2252
4339
2173
3150
7430
GIẢI NĂM 8623 8305
GIẢI TƯ 22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
GIẢI BA 00775
83639
22963
41205
GIẢI NHÌ 96978 69973
GIẢI NHẤT 50169 71215
ĐẶC BIỆT 515249 067158
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9 0
4 7 9  
5 2 0 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 0 2 5  
9 8 8 0 3 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 86 93
GIẢI BẢY 576 446
GIẢI SÁU 0874
1591
7824
9828
5879
7222
GIẢI NĂM 3572 1259
GIẢI TƯ 86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
GIẢI BA 82050
85104
54626
34979
GIẢI NHÌ 58544 68183
GIẢI NHẤT 35237 37658
ĐẶC BIỆT 207691 388440
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9  
2 4 2 6 8
3 6 7 2 5
4 4 0 3 6
5 0 4 9 8 9
6 0 0 4  
7 2 4 6 4 9 9
8 6 3 5
9 1 1 3 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 05 40
GIẢI BẢY 917 153
GIẢI SÁU 7615
2689
1193
2407
7228
1668
GIẢI NĂM 5648 3845
GIẢI TƯ 18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
GIẢI BA 44726
31363
82172
55443
GIẢI NHÌ 54245 64197
GIẢI NHẤT 35059 53798
ĐẶC BIỆT 803902 733872
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 7
1 1 5 7  
2 6 8
3 5 1 5
4 5 8 0 0 3 5
5 2 9 9 3
6 3 3 8
7 4 5 2 2
8 9  
9 2 3 4 7 8 8 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 26 76
GIẢI BẢY 041 670
GIẢI SÁU 2454
6288
6128
7915
0131
6588
GIẢI NĂM 6126 4894
GIẢI TƯ 79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
GIẢI BA 28398
38250
53032
40224
GIẢI NHÌ 62786 88644
GIẢI NHẤT 63154 28926
ĐẶC BIỆT 132963 393019
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5  
1 2 5 7 5 9
2 0 6 6 7 8 4 6 6
3   1 2
4 1 9 4 6
5 0 4 4 4 4 6
6 3  
7   0 6
8 6 8 4 8 8
9 8 4
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 22 28
GIẢI BẢY 707 988
GIẢI SÁU 3773
7265
5007
9327
3515
9463
GIẢI NĂM 1016 7203
GIẢI TƯ 54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
GIẢI BA 91123
38570
80349
84363
GIẢI NHÌ 75615 29404
GIẢI NHẤT 79937 17658
ĐẶC BIỆT 393193 951961
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 7 3 4 9
1 5 6 5
2 2 3 8 0 7 8
3 2 4 7  
4   9
5 9 8
6 5 9 1 3 3 4
7 0 3 4  
8   2 3 7 8
9 3 3 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 55 66
GIẢI BẢY 432 915
GIẢI SÁU 3710
8997
6942
3145
0254
3095
GIẢI NĂM 4096 5390
GIẢI TƯ 44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
GIẢI BA 12765
62050
44191
06840
GIẢI NHÌ 46481 33285
GIẢI NHẤT 01001 83692
ĐẶC BIỆT 888377 897507
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 7
1 0 4 5 5 8
2   6 7 8
3 2 6  
4 2 0 0 5
5 0 5 4
6 5 6
7 6 7  
8 1 3 5 6 5
9 3 6 7 0 1 2 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 53 67
GIẢI BẢY 455 168
GIẢI SÁU 8271
2242
1261
8959
7800
6419
GIẢI NĂM 2464 9607
GIẢI TƯ 32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729
GIẢI BA 81033
13086
52193
25714
GIẢI NHÌ 05328 84157
GIẢI NHẤT 63134 58422
ĐẶC BIỆT 706466 522700
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 0 7
1 5 9 2 4 9
2 8 8 8 2 5 9 9
3 3 4 9 7
4 2  
5 3 5 6 7 9
6 0 1 4 6 4 7 8
7 1  
8 3 6  
9   3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 08 14
GIẢI BẢY 867 095
GIẢI SÁU 3524
0510
3139
6007
9448
2539
GIẢI NĂM 1653 2955
GIẢI TƯ 42657
43178
46598
15429
86313
63495
55031
53035
51062
71579
26923
43646
56888
55227
GIẢI BA 55075
98996
14168
16682
GIẢI NHÌ 94280 11517
GIẢI NHẤT 93878 09625
ĐẶC BIỆT 413689 015713
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 7
1 0 3 3 4 7
2 4 9 3 5 7
3 1 9 5 9
4   6 8
5 3 7 5
6 7 2 8
7 5 8 8 9
8 0 9 2 8
9 5 6 8 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 56 46
GIẢI BẢY 423 590
GIẢI SÁU 2168
0828
9555
5363
3909
5240
GIẢI NĂM 6893 0601
GIẢI TƯ 64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759
78359
39173
86087
99700
51954
07311
65799
GIẢI BA 31078
20393
15304
37580
GIẢI NHÌ 33893 92658
GIẢI NHẤT 23661 93437
ĐẶC BIỆT 842358 962164
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 0 1 4 9
1 0 1
2 3 5 8  
3   7
4   0 6
5 5 6 8 9 4 8 9
6 1 7 8 3 4
7 8 3
8 5 0 7
9 0 3 3 3 0 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 22 24
GIẢI BẢY 340 710
GIẢI SÁU 2095
9662
3889
9901
2447
9271
GIẢI NĂM 9732 3232
GIẢI TƯ 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
GIẢI BA 84379
51974
13376
34075
GIẢI NHÌ 34565 44930
GIẢI NHẤT 99423 53253
ĐẶC BIỆT 313476 253781
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 9 1 6
1 7 0
2 2 3 5 4 7
3 2 0 0 2 4 6 8
4 0 7
5 3 3
6 2 5  
7 4 6 9 1 5 6
8 9 1
9 1 5 9 2
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 49 80
GIẢI BẢY 398 740
GIẢI SÁU 9920
9610
8989
9762
2221
4682
GIẢI NĂM 6078 4512
GIẢI TƯ 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
GIẢI BA 89472
25303
98476
53126
GIẢI NHÌ 45585 09040
GIẢI NHẤT 97446 16434
ĐẶC BIỆT 221985 448744
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5  
1 0 2 7
2 0 1 1 6 9
3 6 7 4
4 6 9 0 0 1 4
5   0
6 0 9 2 2
7 2 8 3 6 7
8 5 5 9 0 2
9 8 8  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 42 88
GIẢI BẢY 362 328
GIẢI SÁU 6537
6268
1397
9903
1674
4578
GIẢI NĂM 2255 9698
GIẢI TƯ 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
GIẢI BA 96302
86823
26386
38727
GIẢI NHÌ 25833 55151
GIẢI NHẤT 38478 32595
ĐẶC BIỆT 424317 323787
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 3 6
1 7 9  
2 3 5 0 7 8
3 3 7 9  
4 2 6 7 7
5 5 7 1
6 2 8 0
7 8 4 8
8   6 7 8
9 0 7 4 5 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 21 10
GIẢI BẢY 371 286
GIẢI SÁU 5698
5262
1741
8869
3861
4596
GIẢI NĂM 7327 8280
GIẢI TƯ 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
GIẢI BA 81088
48245
96396
19921
GIẢI NHÌ 22471 23642
GIẢI NHẤT 90252 14331
ĐẶC BIỆT 392296 648303
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 4 3 3
1   0
2 1 1 7 1 6
3 9 1
4 1 5 7 2 3
5 2 5 3 5 9
6 2 6 1 9
7 1 1  
8 8 0 0 6
9 6 8 6 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 44 51
GIẢI BẢY 594 604
GIẢI SÁU 2280
2320
7827
4838
9654
7649
GIẢI NĂM 9991 6871
GIẢI TƯ 94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
GIẢI BA 12961
03984
22345
71504
GIẢI NHÌ 33442 77229
GIẢI NHẤT 40520 22413
ĐẶC BIỆT 008755 180721
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4 6
1   0 3
2 0 0 4 7 1 9
3 4 8 9
4 2 4 5 9
5 1 5 1 4 9
6 1 3  
7   1 1 3
8 0 3 4  
9 1 4 9 0
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 95 31
GIẢI BẢY 949 356
GIẢI SÁU 6575
8800
0213
4120
2470
1725
GIẢI NĂM 3024 2819
GIẢI TƯ 72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
GIẢI BA 11439
03209
51321
58928
GIẢI NHÌ 89417 38703
GIẢI NHẤT 52986 78371
ĐẶC BIỆT 256687 579877
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 3 8 9 3 6
1 3 7 7 6 9
2 4 0 1 5 8
3 9 1 3 4
4 3 9  
5 4 5 6
6   8 9
7 5 0 1 7
8 6 7 5
9 5 5  
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL