Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 68 31
GIẢI BẢY 666 040
GIẢI SÁU 1016
1680
4157
4421
2997
1332
GIẢI NĂM 9339 3592
GIẢI TƯ 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
GIẢI BA 48461
64982
36917
79633
GIẢI NHÌ 58726 42236
GIẢI NHẤT 32244 41271
ĐẶC BIỆT 796653 174378
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   3
1 6 6 8 7
2 6 1
3 9 1 2 3 6
4 4 0 6
5 3 5 5 7 0 5 5
6 1 6 8  
7 1 5 1 1 8
8 0 2 6
9 7 2 7
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 28 08
GIẢI BẢY 563 077
GIẢI SÁU 3305
0793
0740
4612
9537
9032
GIẢI NĂM 1032 4132
GIẢI TƯ 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
GIẢI BA 05284
65956
39895
27890
GIẢI NHÌ 44688 13907
GIẢI NHẤT 62864 93501
ĐẶC BIỆT 268790 568906
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1 5 6 7 8 8
1 9 9 2
2 0 8 4
3 2 2 2 5 7
4 0 3 9  
5 6  
6 3 4  
7 1 7 7 9
8 4 8  
9 0 3 6 0 5 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 24 45
GIẢI BẢY 939 417
GIẢI SÁU 3649
4563
4513
6345
5519
6561
GIẢI NĂM 6904 2880
GIẢI TƯ 87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
GIẢI BA 69652
64299
73692
90539
GIẢI NHÌ 86266 13877
GIẢI NHẤT 25406 71905
ĐẶC BIỆT 582736 295701
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 6 8 1 5
1 3 6 1 7 9
2 4 8
3 0 2 3 6 9 9 5 9
4 9 5 5
5 2 1
6 2 3 6 1 5
7   7
8   0 3
9 9 1 2
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 25 71
GIẢI BẢY 178 791
GIẢI SÁU 0626
8847
9330
8016
5845
6641
GIẢI NĂM 5570 8333
GIẢI TƯ 10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
GIẢI BA 07448
54334
42910
06816
GIẢI NHÌ 10749 41741
GIẢI NHẤT 75155 77206
ĐẶC BIỆT 356096 386421
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 6
1 1 6 0 5 6 6 9
2 5 6 8 1
3 0 4 3
4 3 7 8 9 1 1 2 2 5
5 5  
6 2 6
7 0 8 1 4
8 1  
9 6 1 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 12 41
GIẢI BẢY 470 211
GIẢI SÁU 8935
8762
3623
7849
8302
9731
GIẢI NĂM 9364 6675
GIẢI TƯ 84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
GIẢI BA 48196
33335
77535
78857
GIẢI NHÌ 38852 58698
GIẢI NHẤT 86655 20693
ĐẶC BIỆT 572718 183890
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2
1 2 2 8 1 3 3
2 3 7
3 0 5 5 1 5
4   1 9
5 1 2 5 8 4 7 7
6 0 2 4 8
7 0 5
8 9  
9 6 6 0 2 3 8
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 92 93
GIẢI BẢY 222 252
GIẢI SÁU 7744
7028
9056
0884
2351
3227
GIẢI NĂM 7095 1103
GIẢI TƯ 84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
GIẢI BA 11053
08576
46051
10987
GIẢI NHÌ 17869 11028
GIẢI NHẤT 96394 76741
ĐẶC BIỆT 815527 310882
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 3 5
1 0 4 6
2 2 7 8 7 8
3 0  
4 4 1 5 6 8
5 3 6 6 1 1 2
6 9  
7 6 9  
8 5 6 2 4 4 7
9 2 4 5 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 62 45
GIẢI BẢY 873 794
GIẢI SÁU 7824
6731
7888
9221
6640
0247
GIẢI NĂM 7425 0485
GIẢI TƯ 34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479
68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659
GIẢI BA 24384
18862
32724
39359
GIẢI NHÌ 43124 76667
GIẢI NHẤT 61008 84602
ĐẶC BIỆT 020365 906516
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2 9
1   6
2 4 4 5 1 4
3 1 4 6 8
4   0 5 7
5   3 9 9
6 0 2 2 5 0 7
7 3 3 6 9 9 0
8 4 8 5
9 7 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 08 05
GIẢI BẢY 901 743
GIẢI SÁU 5364
9982
3204
3734
0350
8280
GIẢI NĂM 3495 2763
GIẢI TƯ 45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146
42413
65158
75743
73179
61994
80985
40058
GIẢI BA 08062
57383
85601
92417
GIẢI NHÌ 81423 27789
GIẢI NHẤT 30917 41747
ĐẶC BIỆT 253246 090256
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8 1 5
1 7 3 7
2 3  
3   4
4 4 6 6 3 3 7
5 3 4 0 6 8 8
6 2 4 3
7 1 8 9
8 2 3 3 0 5 9
9 5 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 90 33
GIẢI BẢY 694 928
GIẢI SÁU 8329
8572
3666
3024
4248
4646
GIẢI NĂM 5035 5125
GIẢI TƯ 40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
45060
34446
27323
20449
71103
03943
83577
GIẢI BA 22579
94535
39372
70062
GIẢI NHÌ 03552 40022
GIẢI NHẤT 23842 70469
ĐẶC BIỆT 683516 759299
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 3
1 6  
2 6 7 9 2 3 4 5 8
3 5 5 8 3
4 2 5 6 3 6 6 8 9
5 2  
6 6 0 2 9
7 2 8 9 2 7
8    
9 0 4 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 71 95
GIẢI BẢY 902 048
GIẢI SÁU 1382
1489
1863
3049
3012
1596
GIẢI NĂM 4852 4560
GIẢI TƯ 04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
GIẢI BA 74922
25136
65835
15353
GIẢI NHÌ 15013 21356
GIẢI NHẤT 37641 76119
ĐẶC BIỆT 265909 284555
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 2 9 4
1 3 6 2 4 9 9
2 2 2 3  
3 3 3 6 5
4 1 8 9
5 2 2 3 5 6
6 3 4 0
7 1  
8 2 9 7
9   4 4 5 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 58 99
GIẢI BẢY 520 350
GIẢI SÁU 2806
9014
0888
5157
1402
9936
GIẢI NĂM 0640 7667
GIẢI TƯ 10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
GIẢI BA 12054
82180
12223
24006
GIẢI NHÌ 83086 11925
GIẢI NHẤT 57702 30812
ĐẶC BIỆT 069787 163055
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 6 2 6
1 4 0 2 3
2 0 8 9 2 3 5 7
3   6
4 0  
5 4 8 0 5 7
6   6 7
7 0 0 5 0
8 0 6 7 8  
9 3 7 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 62 23
GIẢI BẢY 818 958
GIẢI SÁU 4662
1299
1593
7575
4152
9507
GIẢI NĂM 1435 8226
GIẢI TƯ 58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
GIẢI BA 22862
90144
24926
92253
GIẢI NHÌ 86937 53363
GIẢI NHẤT 91458 49653
ĐẶC BIỆT 226848 773808
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 7 8
1 0 8 0
2 2 3 6 6
3 5 7 0
4 0 4 8  
5 8 1 2 3 3 8
6 2 2 2 9 0 3
7 7 5
8   8
9 2 3 9 6 7
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 65 26
GIẢI BẢY 887 017
GIẢI SÁU 9747
4639
0259
6975
3291
2791
GIẢI NĂM 6753 8662
GIẢI TƯ 22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
GIẢI BA 99130
47879
52190
51563
GIẢI NHÌ 46258 44091
GIẢI NHẤT 21721 97006
ĐẶC BIỆT 969708 076919
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 6
1 2 1 7 9
2 1 6 7 6
3 0 8 9 0
4 7  
5 2 3 8 9 2
6 5 2 3 8
7 5 9 9 3 5 5
8 7  
9   0 1 1 1 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 35 88
GIẢI BẢY 824 866
GIẢI SÁU 6995
2087
8098
5450
8454
9758
GIẢI NĂM 8042 3642
GIẢI TƯ 37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
GIẢI BA 54907
61356
65743
34135
GIẢI NHÌ 89414 88157
GIẢI NHẤT 69851 43019
ĐẶC BIỆT 972290 209146
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 7  
1 4 2 9
2 4  
3 4 5 0 5 5
4 2 9 2 3 5 6
5 1 6 9 0 2 4 7 8
6 9 6
7 2 6 1 5
8 7 8
9 0 5 8  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 80 82
GIẢI BẢY 822 320
GIẢI SÁU 6814
0242
1427
1753
7324
2463
GIẢI NĂM 9149 8432
GIẢI TƯ 87854
39010
75699
21050
57330
36133
14521
93978
36222
67654
14635
12077
82195
72749
GIẢI BA 85813
30459
19346
71707
GIẢI NHÌ 93372 89302
GIẢI NHẤT 60963 99128
ĐẶC BIỆT 849868 052051
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2 7
1 0 3 4  
2 1 2 7 0 2 4 8
3 0 3 2 5
4 2 9 6 9
5 0 4 9 1 3 4
6 3 8 3
7 2 7 8
8 0 2
9 9 5
Tags: văn khấn ngày rằm