thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 05
  • 28
  • 29
  • 30
  • 36
  • 87
  • 96

Gan cực đại: 16 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 16 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm