thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 11
  • 21
  • 43
  • 51
  • 52
  • 81
  • 94

Gan cực đại: 12 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm