Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 25 05
GIẢI BẢY 156 038
GIẢI SÁU 1672
1553
9658
7380
4395
6413
GIẢI NĂM 1419 2327
GIẢI TƯ 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
GIẢI BA 24763
68949
72308
37508
GIẢI NHÌ 16016 75896
GIẢI NHẤT 00082 44337
ĐẶC BIỆT 992633 276645
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5 8 8
1 5 6 9 3 9
2 3 5 6 2 5 7
3 3 7 8
4 8 9 3 5
5 3 6 8  
6 3 7  
7 2 6  
8 2 0 8
9 5 3 4 5 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 19 15
GIẢI BẢY 618 107
GIẢI SÁU 1382
9255
7491
2077
8755
7392
GIẢI NĂM 5712 2673
GIẢI TƯ 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
GIẢI BA 50436
52461
11409
82792
GIẢI NHÌ 02501 48382
GIẢI NHẤT 55818 31279
ĐẶC BIỆT 013817 307019
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 5 7 9
1 2 7 8 8 9 5 9
2    
3 6  
4 1 4  
5 5 5
6 1 6 9 3
7 4 0 3 7 9
8 2 2 4 7 8
9 1 8 2 2 7 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 74 03
GIẢI BẢY 398 277
GIẢI SÁU 1867
4767
7682
5188
0139
8883
GIẢI NĂM 5565 2200
GIẢI TƯ 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
GIẢI BA 30552
71043
39194
39442
GIẢI NHÌ 47849 11430
GIẢI NHẤT 58304 41001
ĐẶC BIỆT 855453 422124
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 0 1 3 7
1    
2 3 4 6
3 9 0 1 3 7 9
4 3 9 2
5 2 3 3
6 2 3 5 5 7 7  
7 4 7 7
8 2 5 3 8
9 7 8 4
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 10 29
GIẢI BẢY 425 296
GIẢI SÁU 1287
7259
7364
5290
6446
0447
GIẢI NĂM 5415 7789
GIẢI TƯ 77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
GIẢI BA 36465
49957
48691
97322
GIẢI NHÌ 53620 44888
GIẢI NHẤT 89748 63303
ĐẶC BIỆT 734886 959593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5 3
1 0 5 5 9
2 0 5 5 9 2 9 9 9
3    
4 4 8 6 7
5 7 9  
6 4 5 1 8
7 4 1 5
8 6 7 8 9
9   0 1 3 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 83 65
GIẢI BẢY 931 350
GIẢI SÁU 0634
7828
3785
2206
5988
3816
GIẢI NĂM 1897 5086
GIẢI TƯ 82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
GIẢI BA 02717
48362
23899
23892
GIẢI NHÌ 78460 11546
GIẢI NHẤT 22742 08027
ĐẶC BIỆT 508578 474835
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 6
1 7 6
2 5 8 7
3 1 2 4 5 7
4 2 8 9 9 2 6 8
5 2 0 1
6 0 2 5 5
7 8  
8 3 5 6 8 8
9 7 2 6 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 37 67
GIẢI BẢY 075 963
GIẢI SÁU 2147
0967
5477
0056
0043
7327
GIẢI NĂM 0517 7407
GIẢI TƯ 53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
GIẢI BA 07457
54865
62559
57231
GIẢI NHÌ 77409 79351
GIẢI NHẤT 47569 37531
ĐẶC BIỆT 203654 180006
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9 1 2 6 7
1 7  
2 6 7
3 7 0 1 1 7
4 2 3 7 3 4 6
5 4 4 7 1 2 6 9
6 2 5 7 9 3 7
7 5 7  
8    
9 4  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 70 66
GIẢI BẢY 404 810
GIẢI SÁU 7447
8899
7899
4971
4971
9984
GIẢI NĂM 7611 3819
GIẢI TƯ 91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
GIẢI BA 10834
55203
00366
53441
GIẢI NHÌ 10919 61001
GIẢI NHẤT 31898 03996
ĐẶC BIỆT 169092 296397
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 4 1
1 1 9 0 1 7 9
2 8  
3 2 4 8 9
4 7 8 1
5 6 9 4 4
6 6 6 6
7 0 2 1 1
8   0 4
9 2 8 9 9 6 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 56 07
GIẢI BẢY 921 016
GIẢI SÁU 1736
5113
2328
5433
3494
8896
GIẢI NĂM 7185 3081
GIẢI TƯ 35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
GIẢI BA 93432
65697
06870
67159
GIẢI NHÌ 44180 10192
GIẢI NHẤT 05699 86154
ĐẶC BIỆT 073768 497793
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   7
1 3 8 6
2 1 5 8 3 6 7
3 2 5 6 3 6
4 1  
5 6 8 9 4 9
6 8 6
7 8 0
8 0 5 1
9 7 9 1 2 3 3 4 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 08 16
GIẢI BẢY 152 802
GIẢI SÁU 2776
7453
9706
4136
9173
6072
GIẢI NĂM 0102 8022
GIẢI TƯ 06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
GIẢI BA 86226
11971
63217
65117
GIẢI NHÌ 70371 61409
GIẢI NHẤT 10643 57955
ĐẶC BIỆT 338743 323499
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 6 8 2 9
1 5 6 6 7 7
2 6 6 2 3
3   6
4 3 3 7 9 0
5 2 3 7 5 8
6   3 8
7 1 1 6 2 3
8    
9 6 6 3 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 50 66
GIẢI BẢY 666 684
GIẢI SÁU 5076
8608
9181
5047
0828
5677
GIẢI NĂM 6328 3763
GIẢI TƯ 40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
GIẢI BA 03888
39639
73030
32643
GIẢI NHÌ 07571 55154
GIẢI NHẤT 00502 61376
ĐẶC BIỆT 557810 771033
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 8  
1 0 9 1
2 1 8 1 8
3 9 0 3
4   2 3 6 7
5 0 4 4
6 6 1 3 6
7 1 6 6 4 6 7
8 1 6 8 9 4 4
9 6  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 53 38
GIẢI BẢY 156 625
GIẢI SÁU 5090
9838
3011
4266
1483
6227
GIẢI NĂM 0358 4595
GIẢI TƯ 63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
GIẢI BA 92820
03400
26283
55020
GIẢI NHÌ 24105 07672
GIẢI NHẤT 75694 07672
ĐẶC BIỆT 079141 376288
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 5  
1 1 1 2
2 0 0 0 5 7
3 8 8
4 0 1 7  
5 3 6 8 9  
6 4 6 6
7   2 2 3
8 5 5 3 3 4 8 8 9
9 0 4 5
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 18 87
GIẢI BẢY 801 358
GIẢI SÁU 7569
5629
0448
6293
6893
4074
GIẢI NĂM 8180 8000
GIẢI TƯ 49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
GIẢI BA 88895
51652
76971
03266
GIẢI NHÌ 74618 71757
GIẢI NHẤT 50207 68436
ĐẶC BIỆT 071817 974705
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 4 6 7 7 0 5
1 7 8 8  
2 0 9 5
3   6 7
4 8 4
5 2 7 8
6 7 9 2 3 4 6
7 1 1 4
8 0 3 1 7
9 5 3 3
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 32 21
GIẢI BẢY 135 676
GIẢI SÁU 6297
3151
9672
8382
1928
4825
GIẢI NĂM 0041 6481
GIẢI TƯ 64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
GIẢI BA 94640
37834
51527
87849
GIẢI NHÌ 27972 37431
GIẢI NHẤT 03101 77913
ĐẶC BIỆT 307809 771195
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 9  
1   3
2 1 6 1 5 7 8
3 2 4 5 1 4
4 0 1 4 9
5 1 5 5 0 5
6 0 2 1 9
7 2 2 6 6
8   1 2
9 7 9 5
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 37 59
GIẢI BẢY 749 808
GIẢI SÁU 0240
4795
1514
0410
3313
2453
GIẢI NĂM 2484 7360
GIẢI TƯ 52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
GIẢI BA 21428
63358
28852
56385
GIẢI NHÌ 51857 52636
GIẢI NHẤT 33851 20960
ĐẶC BIỆT 783630 268682
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   8
1 4 0 3 7
2 2 3 8  
3 0 6 7 6 9
4 0 1 9 1 5 7
5 1 7 8 2 3 5 9
6   0 0
7    
8 2 4 4 2 3 5
9 1 5  
Tags: văn khấn ngày rằm