Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 97 27
GIẢI BẢY 176 456
GIẢI SÁU 9022
8072
5211
4483
3957
8572
GIẢI NĂM 4647 7212
GIẢI TƯ 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
GIẢI BA 78044
22776
21271
33355
GIẢI NHÌ 41054 83191
GIẢI NHẤT 43842 72324
ĐẶC BIỆT 918419 686797
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 2 3
1 0 1 9 2
2 1 2 2 4 7
3    
4 1 2 4 5 7 8
5 4 1 5 6 7
6   3
7 2 6 6 1 2 6
8   3
9 7 1 7 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 34 13
GIẢI BẢY 301 365
GIẢI SÁU 2172
9761
4105
3399
5773
7063
GIẢI NĂM 8080 9369
GIẢI TƯ 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
GIẢI BA 58084
52179
74548
30533
GIẢI NHÌ 41830 30839
GIẢI NHẤT 05740 74291
ĐẶC BIỆT 362245 206361
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 5  
1   3 3
2 2 2 8  
3 0 4 3 5 9
4 0 5 8
5   0 9
6 1 1 3 5 9
7 2 9 3
8 0 4 6 8 8  
9 4 0 1 1 3 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 73 77
GIẢI BẢY 817 561
GIẢI SÁU 8645
9055
2785
4690
7236
9284
GIẢI NĂM 3319 4336
GIẢI TƯ 26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
GIẢI BA 29085
34597
13242
16404
GIẢI NHÌ 30796 18397
GIẢI NHẤT 18067 91545
ĐẶC BIỆT 191362 001078
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   2 4
1 6 7 9  
2   0 8
3 4 6 6
4 1 5 2 5 5 9
5 5 1
6 2 7 1
7 3 7 8
8 5 5 6 1 4
9 0 4 6 6 7 0 7
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 77 45
GIẢI BẢY 062 896
GIẢI SÁU 3218
2488
1084
2753
2918
8410
GIẢI NĂM 4215 0121
GIẢI TƯ 36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
GIẢI BA 99793
49509
58786
69966
GIẢI NHÌ 31282 89027
GIẢI NHẤT 85142 29560
ĐẶC BIỆT 605636 982419
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 5
1 0 5 5 8 0 8 9
2 3 7 1 5 7
3 6  
4 2 7 5
5 5 3 8
6 2 0 5 6
7 3 7  
8 2 4 8 0 6
9 3 1 5 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 58 25
GIẢI BẢY 661 999
GIẢI SÁU 7671
0546
5209
8519
2307
3499
GIẢI NĂM 3985 8297
GIẢI TƯ 14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
GIẢI BA 78634
09734
82364
03346
GIẢI NHÌ 29690 44747
GIẢI NHẤT 21273 23681
ĐẶC BIỆT 815920 403234
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 9 7
1   3 9
2 0 0 1 5
3 4 4 9 4
4 6 6 7
5 8 4
6 1 4
7 1 2 3 4 8 3 4
8 1 5 1 6
9 0 7 7 9 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 70 10
GIẢI BẢY 964 845
GIẢI SÁU 3515
8925
1484
9677
1203
2243
GIẢI NĂM 0775 2514
GIẢI TƯ 08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
GIẢI BA 66442
64882
97919
37848
GIẢI NHÌ 02008 32424
GIẢI NHẤT 28590 57688
ĐẶC BIỆT 349306 465072
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 6 8 3 6
1 5 0 4 9
2 3 5 2 4
3   0
4 2 5 9 3 5 8
5    
6 4 5  
7 0 5 2 6 7
8 2 4 0 2 4 8
9 0 3 5  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 25 75
GIẢI BẢY 291 771
GIẢI SÁU 4987
7007
2537
1357
2198
1383
GIẢI NĂM 1722 5550
GIẢI TƯ 47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
GIẢI BA 73727
77435
03685
26691
GIẢI NHÌ 37304 96332
GIẢI NHẤT 72612 43431
ĐẶC BIỆT 883941 697730
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 1
1 2 5  
2 2 5 7 8 3 6
3 5 7 0 1 2 8
4 1  
5 9 0 7 9
6 3 4 7 8
7 8 1 5
8 7 3 5
9 1 7 1 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 25 05
GIẢI BẢY 156 038
GIẢI SÁU 1672
1553
9658
7380
4395
6413
GIẢI NĂM 1419 2327
GIẢI TƯ 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
GIẢI BA 24763
68949
72308
37508
GIẢI NHÌ 16016 75896
GIẢI NHẤT 00082 44337
ĐẶC BIỆT 992633 276645
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5 8 8
1 5 6 9 3 9
2 3 5 6 2 5 7
3 3 7 8
4 8 9 3 5
5 3 6 8  
6 3 7  
7 2 6  
8 2 0 8
9 5 3 4 5 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 19 15
GIẢI BẢY 618 107
GIẢI SÁU 1382
9255
7491
2077
8755
7392
GIẢI NĂM 5712 2673
GIẢI TƯ 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
GIẢI BA 50436
52461
11409
82792
GIẢI NHÌ 02501 48382
GIẢI NHẤT 55818 31279
ĐẶC BIỆT 013817 307019
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 5 7 9
1 2 7 8 8 9 5 9
2    
3 6  
4 1 4  
5 5 5
6 1 6 9 3
7 4 0 3 7 9
8 2 2 4 7 8
9 1 8 2 2 7 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 74 03
GIẢI BẢY 398 277
GIẢI SÁU 1867
4767
7682
5188
0139
8883
GIẢI NĂM 5565 2200
GIẢI TƯ 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
GIẢI BA 30552
71043
39194
39442
GIẢI NHÌ 47849 11430
GIẢI NHẤT 58304 41001
ĐẶC BIỆT 855453 422124
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 0 1 3 7
1    
2 3 4 6
3 9 0 1 3 7 9
4 3 9 2
5 2 3 3
6 2 3 5 5 7 7  
7 4 7 7
8 2 5 3 8
9 7 8 4
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 10 29
GIẢI BẢY 425 296
GIẢI SÁU 1287
7259
7364
5290
6446
0447
GIẢI NĂM 5415 7789
GIẢI TƯ 77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
GIẢI BA 36465
49957
48691
97322
GIẢI NHÌ 53620 44888
GIẢI NHẤT 89748 63303
ĐẶC BIỆT 734886 959593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5 3
1 0 5 5 9
2 0 5 5 9 2 9 9 9
3    
4 4 8 6 7
5 7 9  
6 4 5 1 8
7 4 1 5
8 6 7 8 9
9   0 1 3 6
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 83 65
GIẢI BẢY 931 350
GIẢI SÁU 0634
7828
3785
2206
5988
3816
GIẢI NĂM 1897 5086
GIẢI TƯ 82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
GIẢI BA 02717
48362
23899
23892
GIẢI NHÌ 78460 11546
GIẢI NHẤT 22742 08027
ĐẶC BIỆT 508578 474835
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 6
1 7 6
2 5 8 7
3 1 2 4 5 7
4 2 8 9 9 2 6 8
5 2 0 1
6 0 2 5 5
7 8  
8 3 5 6 8 8
9 7 2 6 9
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 37 67
GIẢI BẢY 075 963
GIẢI SÁU 2147
0967
5477
0056
0043
7327
GIẢI NĂM 0517 7407
GIẢI TƯ 53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
GIẢI BA 07457
54865
62559
57231
GIẢI NHÌ 77409 79351
GIẢI NHẤT 47569 37531
ĐẶC BIỆT 203654 180006
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9 1 2 6 7
1 7  
2 6 7
3 7 0 1 1 7
4 2 3 7 3 4 6
5 4 4 7 1 2 6 9
6 2 5 7 9 3 7
7 5 7  
8    
9 4  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 70 66
GIẢI BẢY 404 810
GIẢI SÁU 7447
8899
7899
4971
4971
9984
GIẢI NĂM 7611 3819
GIẢI TƯ 91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
GIẢI BA 10834
55203
00366
53441
GIẢI NHÌ 10919 61001
GIẢI NHẤT 31898 03996
ĐẶC BIỆT 169092 296397
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 4 1
1 1 9 0 1 7 9
2 8  
3 2 4 8 9
4 7 8 1
5 6 9 4 4
6 6 6 6
7 0 2 1 1
8   0 4
9 2 8 9 9 6 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 56 07
GIẢI BẢY 921 016
GIẢI SÁU 1736
5113
2328
5433
3494
8896
GIẢI NĂM 7185 3081
GIẢI TƯ 35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
GIẢI BA 93432
65697
06870
67159
GIẢI NHÌ 44180 10192
GIẢI NHẤT 05699 86154
ĐẶC BIỆT 073768 497793
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   7
1 3 8 6
2 1 5 8 3 6 7
3 2 5 6 3 6
4 1  
5 6 8 9 4 9
6 8 6
7 8 0
8 0 5 1
9 7 9 1 2 3 3 4 6
Tags: văn khấn ngày rằm