XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 52 51
GIẢI BẢY 686 290
GIẢI SÁU 8867
5969
0066
2261
2988
7918
GIẢI NĂM 5162 5194
GIẢI TƯ 35810
22644
65047
64627
32853
64059
67131
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
GIẢI BA 88157
56365
03385
67397
GIẢI NHÌ 64979 58133
GIẢI NHẤT 18007 09709
ĐẶC BIỆT 052774 990337
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 1 9
1 0 8
2 7 7 9
3 1 1 3 7 9
4 4 7  
5 2 3 7 9 0 1
6 2 5 6 7 9 1
7 4 9  
8 6 5 8
9   0 4 4 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 33 56
GIẢI BẢY 681 984
GIẢI SÁU 5298
3764
8961
2965
6993
1635
GIẢI NĂM 3794 3963
GIẢI TƯ 67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
19922
44807
28006
49810
23958
74557
91125
GIẢI BA 49070
40505
14669
45033
GIẢI NHÌ 34380 06147
GIẢI NHẤT 97990 41668
ĐẶC BIỆT 918341 957707
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 6 6 7 7
1   0
2   2 5
3 3 3 5
4 1 7
5 7 9 6 7 8
6 1 3 4 5 5 3 5 8 9
7 0  
8 0 1 8 4
9 0 4 8 3
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 98 03
GIẢI BẢY 980 305
GIẢI SÁU 9666
3933
1369
8852
9240
3440
GIẢI NĂM 6016 7254
GIẢI TƯ 17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
GIẢI BA 28595
04057
18716
43747
GIẢI NHÌ 88803 82063
GIẢI NHẤT 15174 33901
ĐẶC BIỆT 016494 128273
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 3 1 3 3 5
1 1 6 6 6
2   2 7
3 3 3
4   0 0 1 7
5 7 7 8 2 4 6
6 6 9 3
7 4 6 8 3
8 0  
9 3 4 5 8  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 04 87
GIẢI BẢY 566 528
GIẢI SÁU 7611
7653
4581
2263
2477
2399
GIẢI NĂM 7592 1035
GIẢI TƯ 83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
96023
54551
77024
35384
84624
93865
30924
GIẢI BA 31805
35304
47580
11848
GIẢI NHÌ 11168 77371
GIẢI NHẤT 90115 66339
ĐẶC BIỆT 572829 776593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 4 5  
1 0 1 1 5  
2 2 9 3 4 4 4 8
3   5 9
4   8
5 3 1
6 6 8 8 3 5
7 2 8 1 7
8 1 1 0 4 7
9 2 3 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 05 45
GIẢI BẢY 580 680
GIẢI SÁU 4258
2233
8291
6823
6421
4534
GIẢI NĂM 9248 1355
GIẢI TƯ 63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
23657
11544
12854
53216
31965
24662
25206
GIẢI BA 59252
10289
86859
09981
GIẢI NHÌ 34158 86161
GIẢI NHẤT 18847 09885
ĐẶC BIỆT 092558 618848
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5 9 6
1 8 6
2 9 1 3
3 3 4
4 7 8 4 5 8
5 2 3 8 8 8 4 5 7 9
6   1 2 5
7 0  
8 0 9 0 1 5
9 1 6  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 94 97
GIẢI BẢY 496 053
GIẢI SÁU 1133
3661
3068
5223
4138
4931
GIẢI NĂM 7128 0540
GIẢI TƯ 69442
81823
56414
21450
39937
06109
99098
88347
82233
61399
81504
21628
27099
76967
GIẢI BA 78279
20191
65314
77551
GIẢI NHÌ 34265 22237
GIẢI NHẤT 28401 52011
ĐẶC BIỆT 311495 223086
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 9 4
1 4 1 4
2 3 8 3 8
3 3 7 1 3 7 8
4 2 0 7
5 0 1 3
6 1 5 8 7
7 9  
8   6
9 1 4 5 6 8 7 9 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 86 58
GIẢI BẢY 949 595
GIẢI SÁU 8473
8670
8055
6291
9458
6948
GIẢI NĂM 8167 4879
GIẢI TƯ 00654
04415
54097
74340
45882
35004
43299
27429
17980
87954
38354
33696
57146
45992
GIẢI BA 87810
64838
73751
33126
GIẢI NHÌ 20089 68692
GIẢI NHẤT 31831 92504
ĐẶC BIỆT 404404 458321
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 4 4
1 0 5  
2   1 6 9
3 1 8  
4 0 9 6 8
5 4 5 1 4 4 8 8
6 7  
7 0 3 9
8 2 6 9 0
9 7 9 1 2 2 5 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 01 20
GIẢI BẢY 134 990
GIẢI SÁU 9566
3055
4835
3385
3835
9652
GIẢI NĂM 7041 5515
GIẢI TƯ 13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
GIẢI BA 80186
17618
12569
16051
GIẢI NHÌ 26002 21243
GIẢI NHẤT 43396 76359
ĐẶC BIỆT 185346 838207
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 9 2 7
1 8 2 5
2   0
3 4 5 5
4 1 2 6 7 1 3
5 5 1 2 6 9
6 5 6 6 8 7 9
7    
8 5 6 4 5
9 6 0 2
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 25 90
GIẢI BẢY 499 036
GIẢI SÁU 7561
4686
7830
4100
4896
4461
GIẢI NĂM 6453 7698
GIẢI TƯ 12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
GIẢI BA 90791
02052
14552
34562
GIẢI NHÌ 98266 39837
GIẢI NHẤT 74551 33929
ĐẶC BIỆT 552158 693157
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   0 3
1 7 7  
2 5 9
3 0 7 8 1 6 7
4 4 6 4 8
5 1 2 3 8 2 7
6 1 6 1 2
7 8 0
8 6  
9 1 9 0 2 6 6 8
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 90 51
GIẢI BẢY 473 149
GIẢI SÁU 0950
1855
1774
4957
5451
2330
GIẢI NĂM 6655 8095
GIẢI TƯ 13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
GIẢI BA 36858
15696
97497
62694
GIẢI NHÌ 87735 67713
GIẢI NHẤT 66227 61520
ĐẶC BIỆT 406462 985387
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 8 7
1 0 4 3 9
2 7 0 9
3 5 0 9
4   9
5 0 1 5 5 8 1 1 5 7
6 2 2 4
7 3 4  
8 0 7
9 0 3 6 4 5 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 49 31
GIẢI BẢY 154 718
GIẢI SÁU 7982
3451
1364
0175
3330
6281
GIẢI NĂM 3577 5401
GIẢI TƯ 34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
85174
02025
70197
32209
73353
98693
45575
GIẢI BA 98256
51905
80375
17938
GIẢI NHÌ 94551 08867
GIẢI NHẤT 37221 37271
ĐẶC BIỆT 766696 203001
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 5 1 1 9
1 7 8
2 0 1 5 5
3 0 1 0 1 8
4 9  
5 1 1 4 6 3
6 4 7
7 7 1 4 5 5 5
8 0 2 1
9 6 3 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 03 17
GIẢI BẢY 021 466
GIẢI SÁU 7824
9993
2945
4830
7837
8849
GIẢI NĂM 4478 1917
GIẢI TƯ 29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
36543
31614
37685
59651
17075
62238
45252
GIẢI BA 50008
94099
90309
50801
GIẢI NHÌ 64347 62353
GIẢI NHẤT 40630 13013
ĐẶC BIỆT 970648 658670
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 8 1 9
1   3 4 7 7
2 1 4 7  
3 0 0 7 8
4 5 7 8 3 9
5   1 2 3
6   6
7 7 8 0 5
8 4 6 7 5
9 3 4 9 9  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 15 18
GIẢI BẢY 874 129
GIẢI SÁU 9220
9901
9922
1548
0308
8392
GIẢI NĂM 2160 7632
GIẢI TƯ 98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
93710
29795
95475
08781
76207
03809
06353
GIẢI BA 41700
75039
00056
95511
GIẢI NHÌ 87642 92438
GIẢI NHẤT 85257 83219
ĐẶC BIỆT 546784 131420
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 1 8 7 8 9
1 3 5 0 1 8 9
2 0 2 0 9
3 9 2 8
4 2 2 8
5 4 7 3 6
6 0 4  
7 4 8 5
8 4 1
9 0 2 5
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 86 40
GIẢI BẢY 141 468
GIẢI SÁU 1447
7047
7343
1659
5548
0302
GIẢI NĂM 9272 5869
GIẢI TƯ 70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
GIẢI BA 00289
64944
25568
41361
GIẢI NHÌ 65119 40330
GIẢI NHẤT 35176 33880
ĐẶC BIỆT 406203 834357
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 2
1 9 8
2 2  
3 9 0 0
4 1 3 4 7 7 7 0 8
5 7 7 9
6   0 1 3 8 8 9
7 2 6 7
8 6 9 0 1 3
9 0 5 6  
Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
GIẢI TÁM 34 80
GIẢI BẢY 423 876
GIẢI SÁU 8815
9551
5647
2309
1222
6676
GIẢI NĂM 4695 0382
GIẢI TƯ 02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
GIẢI BA 76330
99574
52031
28554
GIẢI NHÌ 43059 51950
GIẢI NHẤT 70323 73771
ĐẶC BIỆT 359272 956041
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   5 8 8 9
1 5 7  
2 1 3 3 2
3 0 4 1
4 7 1
5 1 3 6 7 9 0 1 2 4
6 0 1
7 2 4 1 6 6
8 5 0 2
9 5 1
Tags: văn khấn ngày rằm