Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 27 18
GIẢI BẢY 289 328
GIẢI SÁU 9467
0810
1542
3154
4463
9160
GIẢI NĂM 5047 0080
GIẢI TƯ 69341
69377
79472
07669
76228
20187
82974
67575
62098
60323
34463
51550
93380
03729
GIẢI BA 61542
66706
48838
61551
GIẢI NHÌ 14250 73601
GIẢI NHẤT 72248 12429
ĐẶC BIỆT 614661 279870
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 1
1 0 8
2 7 8 3 8 9 9
3   8
4 1 2 2 7 8  
5 0 0 1 4
6 1 7 9 0 3 3
7 2 4 7 0 5
8 7 9 0 0
9   8
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 58 91
GIẢI BẢY 005 315
GIẢI SÁU 9738
0524
4631
5040
6504
2847
GIẢI NĂM 9400 9869
GIẢI TƯ 60496
16518
78673
74998
37552
42292
17848
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
GIẢI BA 51991
11701
23412
86383
GIẢI NHÌ 66491 55378
GIẢI NHẤT 17841 78236
ĐẶC BIỆT 555830 611951
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 5 2 4 9
1 8 2 5
2 4  
3 0 1 8 6
4 1 8 0 7
5 2 8 1 4
6   5 9
7 3 8
8   3 5 9 9
9 1 1 2 6 8 1
Tỉnh DakLak Quảng Nam
GIẢI TÁM 60 70
GIẢI BẢY 989 224
GIẢI SÁU 4748
0793
6717
1643
1392
2967
GIẢI NĂM 4169 2097
GIẢI TƯ 17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111
GIẢI BA 08972
23312
81062
93768
GIẢI NHÌ 27135 11655
GIẢI NHẤT 55172 44138
ĐẶC BIỆT 322438 662759
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 9  
1 2 7 7 1
2 6 8 0 4 9
3 5 8 1 8 9
4 1 8 3
5 8 5 8 9
6 0 9 2 7 8
7 2 2 0
8 9  
9 1 3 2 3 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 97 52
GIẢI BẢY 762 229
GIẢI SÁU 6866
4637
7893
4414
4214
9008
GIẢI NĂM 9103 4995
GIẢI TƯ 83102
08548
84855
22099
32026
03234
36410
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
GIẢI BA 48831
66012
05709
92311
GIẢI NHÌ 67028 01481
GIẢI NHẤT 62142 46778
ĐẶC BIỆT 576501 295502
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 3 1 2 8 8 9
1 0 2 1 4 4 4 8
2 6 8 9
3 1 4 7  
4 2 8  
5 5 2 2 2
6 2 6  
7   8
8   1 6
9 3 7 9 5
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 30 98
GIẢI BẢY 823 631
GIẢI SÁU 0563
6188
8946
6139
7778
8606
GIẢI NĂM 6267 8102
GIẢI TƯ 38355
00377
31531
93081
26698
21791
17755
01019
98963
11879
76456
15855
10487
17089
GIẢI BA 83506
73374
52008
09439
GIẢI NHÌ 78446 76264
GIẢI NHẤT 17035 26047
ĐẶC BIỆT 105551 076623
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 2 6 8
1   9
2 3 3
3 0 1 5 1 9 9
4 6 6 7
5 1 5 5 5 6
6 3 7 3 4
7 4 7 8 9
8 1 8 7 9
9 1 8 8
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 39 67
GIẢI BẢY 087 220
GIẢI SÁU 5160
9283
6083
3509
7876
4278
GIẢI NĂM 0129 3647
GIẢI TƯ 19000
57040
13643
32999
70503
71902
02985
88045
44940
20360
30515
03379
10328
92860
GIẢI BA 66454
35735
93520
37606
GIẢI NHÌ 08610 42184
GIẢI NHẤT 98004 95802
ĐẶC BIỆT 129034 174338
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 2 3 4 2 6 9
1 0 5
2 9 0 0 8
3 4 5 9 8
4 0 3 0 5 7
5 4  
6 0 0 0 7
7   6 8 9
8 3 3 5 7 4
9 9  
Tỉnh DakLak Quảng Nam
GIẢI TÁM 28 02
GIẢI BẢY 672 692
GIẢI SÁU 2630
9965
3461
6345
7070
8872
GIẢI NĂM 9149 3023
GIẢI TƯ 12332
73564
55736
54950
36498
43740
30079
17117
26110
33756
39181
45982
19300
10428
GIẢI BA 55876
93766
49971
70296
GIẢI NHÌ 81847 75942
GIẢI NHẤT 83473 20944
ĐẶC BIỆT 361364 384990
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0   0 2
1   0 7
2 8 3 8
3 0 2 6  
4 0 7 9 2 4 5
5 0 6
6 1 4 4 5 6  
7 2 3 6 9 0 1 2
8   1 2
9 8 0 2 6
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 84 50
GIẢI BẢY 830 809
GIẢI SÁU 5877
6117
6715
3492
8153
9514
GIẢI NĂM 0559 0713
GIẢI TƯ 66174
18598
93032
29544
23662
11185
43941
02958
25454
45241
26529
36016
98182
16546
GIẢI BA 39160
64334
73694
24495
GIẢI NHÌ 52437 27972
GIẢI NHẤT 06858 88059
ĐẶC BIỆT 954832 537541
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   9
1 5 7 3 4 6
2   9
3 0 2 2 4 7  
4 1 4 1 1 6
5 8 9 0 3 4 8 9
6 0 2  
7 4 7 2
8 4 5 2
9 8 2 4 5
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 29 30
GIẢI BẢY 102 107
GIẢI SÁU 1593
7372
0014
6840
2832
1212
GIẢI NĂM 7228 5541
GIẢI TƯ 67733
11125
71695
64997
61129
45240
80369
87171
95597
53535
32142
68357
51445
17568
GIẢI BA 32649
82062
80587
22193
GIẢI NHÌ 44432 91018
GIẢI NHẤT 78826 31444
ĐẶC BIỆT 848623 931991
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 7
1 4 2 8
2 3 5 6 8 9 9  
3 2 3 0 2 5
4 0 9 0 1 2 4 5
5   7
6 2 9 8
7 2 1
8   7
9 3 5 7 1 3 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 38 04
GIẢI BẢY 337 730
GIẢI SÁU 9097
6553
2301
1017
7783
6092
GIẢI NĂM 5402 9442
GIẢI TƯ 47319
05921
50446
39435
74415
30038
20974
17192
52462
11771
06800
98744
45471
75785
GIẢI BA 55954
05322
11073
19188
GIẢI NHÌ 84892 59605
GIẢI NHẤT 81585 91162
ĐẶC BIỆT 925411 152875
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 0 4 5
1 1 5 9 7
2 1 2  
3 5 7 8 8 0
4 6 2 4
5 3 4  
6   2 2
7 4 1 1 3 5
8 5 3 5 8
9 2 7 2 2
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 51 90
GIẢI BẢY 954 622
GIẢI SÁU 2901
8577
0635
5954
1518
8605
GIẢI NĂM 3389 5702
GIẢI TƯ 50265
64453
93201
80778
63434
83330
41815
10730
84943
06980
84781
58046
43186
30300
GIẢI BA 13796
25769
65057
12987
GIẢI NHÌ 18045 23510
GIẢI NHẤT 83667 65470
ĐẶC BIỆT 060230 307971
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 1 0 2 5
1 5 0 8
2   2
3 0 0 4 5 0
4 5 3 6
5 1 3 4 4 7
6 5 7 9  
7 7 8 0 1
8 9 0 1 6 7
9 6 0
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 52 30
GIẢI BẢY 431 512
GIẢI SÁU 5235
8437
5150
8296
6644
3318
GIẢI NĂM 5847 9475
GIẢI TƯ 66948
44288
39584
79865
24193
59595
57956
93639
31338
54434
52140
31133
37725
88608
GIẢI BA 17434
45546
64847
77526
GIẢI NHÌ 16378 08196
GIẢI NHẤT 52352 60791
ĐẶC BIỆT 516371 253839
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   8
1   2 8
2   5 6
3 1 4 5 7 0 3 4 8 9 9
4 6 7 8 0 4 7
5 0 2 2 6  
6 5  
7 1 8 5
8 4 8  
9 3 5 1 6 6
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 71 68
GIẢI BẢY 232 884
GIẢI SÁU 7520
5355
0254
2592
8387
2605
GIẢI NĂM 6111 1157
GIẢI TƯ 68940
76859
63202
63380
41038
58109
96364
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
GIẢI BA 15038
05598
45024
38626
GIẢI NHÌ 14031 92912
GIẢI NHẤT 15759 54285
ĐẶC BIỆT 784924 915617
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 9 5 7
1 1 2 6 6 7
2 0 4 4 6
3 1 2 8 8 0
4 0  
5 4 5 9 9 1 7
6 4 4 8
7 1 1
8 0 4 5 7
9 8 2
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 25 20
GIẢI BẢY 751 558
GIẢI SÁU 4852
4040
4591
1284
9590
4561
GIẢI NĂM 9532 7587
GIẢI TƯ 96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
GIẢI BA 43060
98137
00436
86304
GIẢI NHÌ 14846 82881
GIẢI NHẤT 17275 91561
ĐẶC BIỆT 355220 946593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 4
1    
2 0 5 9 0
3 2 7 9 3 5 6
4 0 6 2
5 1 2 4 4 8
6 0 5 1 1
7 5 4
8 0 1 4 7
9 1 3 0 0 3 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 12 93
GIẢI BẢY 365 530
GIẢI SÁU 2862
3512
1017
1479
3109
6838
GIẢI NĂM 5192 4948
GIẢI TƯ 33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
GIẢI BA 93365
86133
89414
91665
GIẢI NHÌ 99389 84925
GIẢI NHẤT 73592 30932
ĐẶC BIỆT 069039 546904
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   0 4 9
1 2 2 7 4
2 8 5
3 3 9 0 1 2 8
4 4 8
5 5 9  
6 0 2 5 5 1 3 5
7 5 2 8 9
8 6 9 7
9 2 2 3
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL