XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 13 16
GIẢI BẢY 056 384
GIẢI SÁU 6762
2460
8152
2196
6271
7227
GIẢI NĂM 0377 0122
GIẢI TƯ 29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
GIẢI BA 26018
72483
05012
06135
GIẢI NHÌ 20588 05823
GIẢI NHẤT 40969 45166
ĐẶC BIỆT 468462 355419
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   5
1 3 8 2 6 9
2   2 3 7 9
3   5
4 6 8  
5 2 6 4 4
6 0 2 2 7 8 9 6
7 2 7 1 2 3
8 3 8 4
9 0 5 4 6
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 08 07
GIẢI BẢY 595 743
GIẢI SÁU 3351
4070
7028
3303
0359
8550
GIẢI NĂM 1625 7256
GIẢI TƯ 65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
GIẢI BA 28159
44916
08628
33939
GIẢI NHÌ 77285 88064
GIẢI NHẤT 40821 60011
ĐẶC BIỆT 226231 938258
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 8 3 7
1 6 1
2 1 5 6 8 8
3 1 7 9 9
4 6 8 3
5 1 9 0 6 8 9 9
6 2 5 4 6 7 8
7 0  
8 5 1 5 8
9 5  
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 21 03
GIẢI BẢY 591 467
GIẢI SÁU 2842
9730
3480
1371
6512
7166
GIẢI NĂM 2764 2494
GIẢI TƯ 57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
GIẢI BA 12970
18965
71119
24569
GIẢI NHÌ 92734 11491
GIẢI NHẤT 22740 12445
ĐẶC BIỆT 043039 779482
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   0 3
1   2 9
2 1 4 3
3 0 4 9 6
4 0 2 2 3 5
5    
6 3 4 5 4 6 7 9
7 0 6 8 1 1 5
8 0 2
9 1 3 9 1 4
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 90 03
GIẢI BẢY 414 708
GIẢI SÁU 3695
7816
8606
7260
5486
6052
GIẢI NĂM 4029 3216
GIẢI TƯ 57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
GIẢI BA 22880
85283
47707
05784
GIẢI NHÌ 23270 84380
GIẢI NHẤT 15248 09953
ĐẶC BIỆT 868768 905485
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 6 3 7 8
1 4 5 6 6
2 9 1 5
3    
4 1 8  
5   2 2 3
6 3 8 0
7 0  
8 0 3 9 0 4 4 5 6 7
9 0 4 5 8 0 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 92 36
GIẢI BẢY 001 282
GIẢI SÁU 9381
5693
2985
2386
1097
3802
GIẢI NĂM 3793 4753
GIẢI TƯ 58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
GIẢI BA 99740
07905
73523
55181
GIẢI NHÌ 17377 41926
GIẢI NHẤT 04798 94518
ĐẶC BIỆT 624132 517484
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 5 2
1   8
2 6 3 6
3 1 2 6 9
4 0  
5 3 0 3
6 2  
7 7 0 7
8 1 5 5 1 2 4 4 5 6
9 2 3 3 4 6 8 6 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 14 86
GIẢI BẢY 714 458
GIẢI SÁU 5676
8918
5293
7086
1725
9669
GIẢI NĂM 3486 5629
GIẢI TƯ 21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
GIẢI BA 96751
30117
92124
47716
GIẢI NHÌ 30757 00110
GIẢI NHẤT 74222 15846
ĐẶC BIỆT 898625 701938
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 9 3
1 4 4 7 8 0 6
2 0 2 5 8 4 4 5 9
3   8
4 1 3 6
5 1 5 7 8
6   9
7 6 3
8 3 6 6 6
9 3 6 8 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 58 99
GIẢI BẢY 024 187
GIẢI SÁU 9238
8564
5407
7734
4809
4304
GIẢI NĂM 5665 7443
GIẢI TƯ 51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
GIẢI BA 95937
95728
02813
54176
GIẢI NHÌ 19789 01849
GIẢI NHẤT 16478 69844
ĐẶC BIỆT 930671 894974
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 7 0 4 9
1 1 3
2 4 6 8 9 1 7
3 7 8 4
4 8 3 4 9
5 8 8  
6 4 5  
7 1 8 8 0 4 6
8 9 5 7 9
9 3 4 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 53 30
GIẢI BẢY 690 025
GIẢI SÁU 1892
1516
4227
3986
7955
2129
GIẢI NĂM 1743 3718
GIẢI TƯ 09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
GIẢI BA 83228
57702
71808
43220
GIẢI NHÌ 67710 25053
GIẢI NHẤT 28795 14057
ĐẶC BIỆT 152034 162518
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 8 8
1 0 3 6 9 8 8
2 7 8 0 4 5 9
3 4 4 0
4 3  
5 0 3 3 5 7
6    
7 5 8 3 6
8 2 6
9 0 2 5 2 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 73 74
GIẢI BẢY 518 186
GIẢI SÁU 2171
9181
0393
4454
3293
4004
GIẢI NĂM 7332 3297
GIẢI TƯ 22694
17748
32980
52633
11639
85733
02770
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
GIẢI BA 18351
24898
77332
55312
GIẢI NHÌ 41437 86268
GIẢI NHẤT 23011 79329
ĐẶC BIỆT 532338 391370
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   4
1 1 8 0 2 5
2   5 9
3 2 3 3 7 8 9 2
4 8 5
5 1 4
6   8
7 0 1 3 0 0 1 4
8 0 1 0 6
9 3 4 8 3 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 28 39
GIẢI BẢY 605 314
GIẢI SÁU 8581
7245
6498
8035
3485
7173
GIẢI NĂM 6707 1258
GIẢI TƯ 08006
14074
09410
89056
10063
31086
25613
15934
79767
35767
01245
61625
65047
95965
GIẢI BA 73720
82736
94913
75237
GIẢI NHÌ 79725 69374
GIẢI NHẤT 11324 32894
ĐẶC BIỆT 130959 789562
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 6 7  
1 0 3 3 4
2 0 4 5 8 5
3 6 4 5 7 9
4 5 5 7
5 6 9 8
6 3 2 5 7 7
7 4 3 4
8 1 6 5
9 8 4
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 37 99
GIẢI BẢY 109 133
GIẢI SÁU 3834
5123
5516
4299
1260
1967
GIẢI NĂM 2736 1016
GIẢI TƯ 11886
56508
66677
37405
85103
40266
38869
96763
16441
60862
61705
54047
37870
11415
GIẢI BA 79660
48664
31628
19537
GIẢI NHÌ 45742 44322
GIẢI NHẤT 88571 51008
ĐẶC BIỆT 336712 943620
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 5 8 9 5 8
1 2 6 5 6
2 3 0 2 8
3 4 6 7 3 7
4 2 1 7
5    
6 0 4 6 9 0 2 3 7
7 1 7 0
8 6  
9   9 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 77 44
GIẢI BẢY 777 915
GIẢI SÁU 2674
3748
2022
5226
3989
1510
GIẢI NĂM 3161 0244
GIẢI TƯ 69855
71347
10897
85049
99873
83386
49389
63102
62655
31129
31945
27068
06439
13882
GIẢI BA 78288
09763
36927
58944
GIẢI NHÌ 08887 98668
GIẢI NHẤT 75364 84859
ĐẶC BIỆT 372299 765380
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   2
1   0 5
2 2 6 7 9
3   9
4 7 8 9 4 4 4 5
5 5 5 9
6 1 3 4 8 8
7 3 4 7 7  
8 6 7 8 9 0 2 9
9 7 9  
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 51 90
GIẢI BẢY 577 251
GIẢI SÁU 2817
9334
4411
7019
9081
1366
GIẢI NĂM 6968 4373
GIẢI TƯ 87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
02003
86714
22206
09493
26621
21404
97218
GIẢI BA 98301
64533
92050
98888
GIẢI NHÌ 73270 68305
GIẢI NHẤT 48116 92051
ĐẶC BIỆT 470883 626588
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 5 3 4 5 6
1 1 6 7 4 8 9
2   1
3 3 4  
4 0 1 9  
5 1 5 0 1 1
6 4 5 8 6
7 0 7 3
8 3 1 8 8
9   0 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 81 09
GIẢI BẢY 219 632
GIẢI SÁU 3987
0377
3075
0807
4060
0447
GIẢI NĂM 6558 9254
GIẢI TƯ 26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
13942
92314
71213
59410
01952
46603
80004
GIẢI BA 29586
72261
03975
25896
GIẢI NHÌ 06704 30424
GIẢI NHẤT 62383 41133
ĐẶC BIỆT 830046 612861
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 3 4 7 9
1 8 9 0 3 4
2   4
3 6 2 3
4 6 2 7
5 8 2 4
6 1 0 1
7 5 7 5
8 0 1 3 6 7 9  
9 3 6 6
Tags: văn khấn ngày rằm