Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 47 48
GIẢI BẢY 281 881
GIẢI SÁU 4254
4626
7940
9823
4549
5158
GIẢI NĂM 9305 2646
GIẢI TƯ 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
GIẢI BA 39363
60079
69939
06518
GIẢI NHÌ 16606 00237
GIẢI NHẤT 52115 14596
ĐẶC BIỆT 156252 950276
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 6 4
1 0 5 8
2 6 1 3
3   6 7 9
4 0 7 2 4 6 8 9
5 2 4 6 8
6 3 4
7 2 9 6
8 1 5 6 1
9 2 8 0 6
Tỉnh DakLak Quảng Nam
GIẢI TÁM 74 41
GIẢI BẢY 657 574
GIẢI SÁU 8188
8420
9584
5457
9895
1683
GIẢI NĂM 3939 2032
GIẢI TƯ 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
GIẢI BA 14344
05291
89487
30933
GIẢI NHÌ 11820 75336
GIẢI NHẤT 37623 51216
ĐẶC BIỆT 569127 635363
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0   9
1 7 0 6 6
2 0 0 0 3 7 6
3 9 2 3 6 8
4 4 1
5 4 7 7
6 2 3
7 4 0 4
8 4 7 8 3 7
9 1 2 7 1 5
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 76 34
GIẢI BẢY 834 745
GIẢI SÁU 2080
4232
1849
1820
5160
3105
GIẢI NĂM 3755 9549
GIẢI TƯ 63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
GIẢI BA 47800
63010
78914
18651
GIẢI NHÌ 85739 03971
GIẢI NHẤT 55516 43437
ĐẶC BIỆT 452232 090146
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 4 0 5
1 0 6 4
2 3 0 0 2
3 2 2 4 5 9 4 7
4 2 9 5 6 9 9
5 3 5 1 5
6   0 3
7 6 1
8 0 8  
9   8
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 45 73
GIẢI BẢY 328 591
GIẢI SÁU 5166
0387
9078
1366
0215
6346
GIẢI NĂM 8436 3697
GIẢI TƯ 10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
GIẢI BA 14784
53127
05192
77203
GIẢI NHÌ 73907 77701
GIẢI NHẤT 40937 33253
ĐẶC BIỆT 402190 509721
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7 8 1 3 3
1 0 5 5
2 7 8 1 5
3 6 7 4
4 5 6
5 7 3
6 6 6
7 8 3 7
8 4 7 7  
9 0 4 5 1 2 3 7 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 06 89
GIẢI BẢY 172 282
GIẢI SÁU 4995
0453
4783
0761
3783
8080
GIẢI NĂM 5298 7838
GIẢI TƯ 35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
GIẢI BA 43407
39942
98809
02394
GIẢI NHÌ 80955 83710
GIẢI NHẤT 43375 51560
ĐẶC BIỆT 587977 641776
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7 9
1   0
2 8 7
3   1 7 8
4 2  
5 3 5  
6 3 9 0 1 4 7 9
7 1 2 5 7 1 6
8 3 6 0 2 3 9
9 1 4 5 8 4
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 74 36
GIẢI BẢY 619 402
GIẢI SÁU 2883
7115
6079
4860
8917
1984
GIẢI NĂM 4445 1943
GIẢI TƯ 69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
GIẢI BA 87332
89631
48603
53681
GIẢI NHÌ 63865 42930
GIẢI NHẤT 86442 30431
ĐẶC BIỆT 810122 587553
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 2 3 9
1 3 4 4 5 9 7
2 2 5
3 1 2 0 1 6
4 2 5 3
5 3 3
6 5 0
7 1 4 9 2
8 3 1 3 4 4 9
9 7 6
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 69 32
GIẢI BẢY 786 344
GIẢI SÁU 0832
3515
5224
2584
1967
1803
GIẢI NĂM 3862 2404
GIẢI TƯ 15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
GIẢI BA 40686
62150
75626
50064
GIẢI NHÌ 55320 00286
GIẢI NHẤT 15743 30269
ĐẶC BIỆT 621449 146930
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 4 7 9
1 5 6  
2 0 4 6
3 2 0 0 2
4 0 3 9 4 9
5 0 7  
6 2 9 0 0 4 7 9
7   8
8 6 6 6 4 6
9 1 2  
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 64 13
GIẢI BẢY 109 062
GIẢI SÁU 0697
9152
5969
0401
2491
3602
GIẢI NĂM 4156 6747
GIẢI TƯ 94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
GIẢI BA 46144
60472
80218
93915
GIẢI NHÌ 32086 98164
GIẢI NHẤT 18612 00891
ĐẶC BIỆT 343037 966636
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 9 0 1 2
1 2 3 5 8 8
2 3  
3 7 7 9 6
4 0 4 7
5 2 6  
6 3 4 9 2 4 7
7 2 2 3
8 6 8
9 7 1 1 1 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 51 05
GIẢI BẢY 134 594
GIẢI SÁU 4969
4403
1793
8249
7598
1944
GIẢI NĂM 7353 8241
GIẢI TƯ 25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
GIẢI BA 94778
82296
66095
04182
GIẢI NHÌ 45794 28869
GIẢI NHẤT 08164 21446
ĐẶC BIỆT 920455 595820
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6 1 5
1    
2 1 0 0
3 2 4  
4 2 1 4 6 9
5 1 3 5 6 4
6 4 9 9 9
7 8 5 8
8 2 8 2
9 3 4 6 4 4 5 8
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 46 91
GIẢI BẢY 226 799
GIẢI SÁU 5205
9956
0866
8027
7543
9092
GIẢI NĂM 7296 9939
GIẢI TƯ 24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
GIẢI BA 67345
40681
18114
26988
GIẢI NHÌ 84182 13484
GIẢI NHẤT 90084 78221
ĐẶC BIỆT 511205 613334
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 5 6  
1   4
2 6 1 4 7
3   4 6 9
4 2 5 6 6 7 8 3
5 6 5
6 6  
7 1 3
8 1 2 4 4 8 8
9 1 6 1 2 6 9 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 98 55
GIẢI BẢY 009 040
GIẢI SÁU 8737
1504
3013
3200
5229
5619
GIẢI NĂM 4559 1596
GIẢI TƯ 35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
GIẢI BA 19017
19605
27147
98278
GIẢI NHÌ 49546 76520
GIẢI NHẤT 96511 82066
ĐẶC BIỆT 422094 000057
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 5 7 9 0
1 1 1 3 7 9
2   0 9
3 4 7 2
4 6 7 0 0 7 7
5 0 2 4 9 0 5 7 9
6   6
7   8
8    
9 4 8 0 6 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 63 22
GIẢI BẢY 853 141
GIẢI SÁU 1201
9955
7145
5103
0422
8466
GIẢI NĂM 2140 4456
GIẢI TƯ 81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
GIẢI BA 44728
66149
56433
28154
GIẢI NHÌ 52404 98317
GIẢI NHẤT 53976 55423
ĐẶC BIỆT 502884 139769
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 4 3 6 6
1 2 8 7 7
2 3 8 8 2 2 3
3   3
4 0 1 5 9 1
5 3 5 1 4 6 7
6 3 6 9
7 6 3
8 4 7 8 2
9    
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 06 32
GIẢI BẢY 799 576
GIẢI SÁU 7566
3347
4237
0645
0192
5557
GIẢI NĂM 9023 4888
GIẢI TƯ 47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
GIẢI BA 38543
17689
20720
11235
GIẢI NHÌ 64301 43318
GIẢI NHẤT 91237 84385
ĐẶC BIỆT 636141 302654
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 6 6 8 0 7
1   4 8 8
2 3 0 5 6
3 7 7 2 5
4 1 3 3 6 7 5
5 5 4 7
6 6  
7   6 7
8 5 9 5 8
9 9 2
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 15 40
GIẢI BẢY 781 295
GIẢI SÁU 5500
0151
9412
0805
1848
5059
GIẢI NĂM 4233 3904
GIẢI TƯ 41022
53502
12627
22428
35032
13435
59452
13082
57195
76848
01396
38122
66914
75411
GIẢI BA 76389
55334
94191
91269
GIẢI NHÌ 04610 90608
GIẢI NHẤT 32838 15665
ĐẶC BIỆT 954306 944259
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 2 6 4 5 8
1 0 2 5 1 4
2 2 7 8 2
3 2 3 4 5 8  
4   0 8 8
5 1 2 9 9
6   5 9
7    
8 1 9 2
9   1 5 5 6
Tags: văn khấn ngày rằm