Jackpot mega 6/45 ước tính

 • 04
 • 23
 • 25
 • 30
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.667.783.000đ

 • 08
 • 11
 • 19
 • 24
 • 26
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.667.783.000
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1.191 300.000
Giải ba 18.318 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

13.282.007.000đ

 • 04
 • 05
 • 07
 • 09
 • 27
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.282.007.000
Giải nhất 15 10.000.000
Giải nhì 1.089 300.000
Giải ba 16.580 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

16.514.716.500đ

 • 02
 • 18
 • 21
 • 24
 • 38
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 16.514.716.500
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 962 300.000
Giải ba 15.586 30.000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14.921.807.000đ

 • 07
 • 15
 • 20
 • 25
 • 32
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14.921.807.000
Giải nhất 20 10.000.000
Giải nhì 1.097 300.000
Giải ba 17.206 30.000
Tags: văn khấn ngày rằm