Jackpot mega 6/45 ước tính

21,270,243,500đ

 • 03
 • 17
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 21,270,243,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 971 300,000
Giải ba 17,210 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

19,422,090,500đ

 • 04
 • 11
 • 19
 • 20
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,422,090,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,131 300,000
Giải ba 17,869 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

17,875,801,500đ

 • 04
 • 05
 • 07
 • 24
 • 27
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,875,801,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 953 300,000
Giải ba 16,363 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

16,272,183,500đ

 • 03
 • 05
 • 08
 • 31
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,272,183,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 793 300,000
Giải ba 14,773 30,000

Jackpot mega 6/45 ước tính

14,840,078,500đ

 • 01
 • 12
 • 21
 • 28
 • 30
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,840,078,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 788 300,000
Giải ba 14,836 30,000
Tags: văn khấn ngày rằm