Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 01 07
GIẢI BẢY 680 906
GIẢI SÁU 7498
2178
9346
0390
6600
9895
GIẢI NĂM 5023 3974
GIẢI TƯ 09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
GIẢI BA 55511
14609
51616
86666
GIẢI NHÌ 64054 28656
GIẢI NHẤT 60969 44300
ĐẶC BIỆT 054076 316288
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 9 0 0 0 4 6 7
1 1 6
2 3 4 4  
3    
4 6 9  
5 4 6 8
6 3 9 5 6 8
7 0 6 8 4
8 0 5 7 7 8
9 8 0 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 00 71
GIẢI BẢY 729 773
GIẢI SÁU 4585
8129
8932
8903
4694
2899
GIẢI NĂM 8513 5325
GIẢI TƯ 89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
GIẢI BA 51898
25004
95981
00123
GIẢI NHÌ 11719 12674
GIẢI NHẤT 72488 38441
ĐẶC BIỆT 569179 006330
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 0 3 3
1 3 5 9 5
2 0 9 9 3 4 5
3 0 2 9 0
4 0 1
5 5  
6 8  
7 9 1 3 4 7
8 5 8 1
9 8 1 4 7 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 30 64
GIẢI BẢY 453 982
GIẢI SÁU 4329
9594
0315
4306
7665
4643
GIẢI NĂM 2220 9564
GIẢI TƯ 89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
GIẢI BA 47972
20969
37145
88820
GIẢI NHÌ 02673 39972
GIẢI NHẤT 74030 07964
ĐẶC BIỆT 723029 930199
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 6
1 5 2
2 0 8 9 9 0
3 0 0 4 7
4   3 4 5
5 3  
6 9 2 4 4 4 5
7 2 2 3 4 5 9 0 2
8   2
9 4 5 8 9
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 61 89
GIẢI BẢY 195 945
GIẢI SÁU 4279
4690
1621
3289
6178
5459
GIẢI NĂM 3778 3121
GIẢI TƯ 51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
GIẢI BA 47500
86478
34293
51414
GIẢI NHÌ 42785 06540
GIẢI NHẤT 06414 61385
ĐẶC BIỆT 701483 320593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5 4
1 4 5 3 4
2 1 1
3 2  
4   0 4 5
5   4 9
6 1 9 6 8
7 8 8 9 7 8
8 3 5 5 9 9
9 0 3 5 5 3 3
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 31 61
GIẢI BẢY 132 205
GIẢI SÁU 4834
7041
6252
4708
4817
9938
GIẢI NĂM 3663 1933
GIẢI TƯ 05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
GIẢI BA 36723
85477
00590
74522
GIẢI NHÌ 79570 78395
GIẢI NHẤT 94806 81491
ĐẶC BIỆT 452694 791458
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 5 6 8
1   7
2 0 3 3 0 2
3 1 2 4 4 0 3 4 7 8
4 1  
5 2 8
6 3 9 1 1
7 0 4 7  
8   6
9 4 9 0 1 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 16 63
GIẢI BẢY 639 130
GIẢI SÁU 5318
8728
7015
3814
6745
1854
GIẢI NĂM 5686 7426
GIẢI TƯ 11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
GIẢI BA 28999
83454
31159
65235
GIẢI NHÌ 85228 74414
GIẢI NHẤT 68626 08297
ĐẶC BIỆT 400766 506979
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 2
1 5 6 8 4 4
2 6 8 8 4 5 6
3 9 0 5 6
4 5 2 5
5 0 4 5 4 9 9
6 6 7 3
7   2 9
8 5 6  
9 4 9 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 59 62
GIẢI BẢY 590 655
GIẢI SÁU 0021
8394
9663
4141
6826
3621
GIẢI NĂM 9869 9117
GIẢI TƯ 16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
GIẢI BA 92189
32317
76893
21210
GIẢI NHÌ 19673 49118
GIẢI NHẤT 43707 65722
ĐẶC BIỆT 183209 580016
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 7 7 9  
1 6 7 0 3 6 6 7 8
2 1 3 1 2 6
3   1 1
4 1 1 1 2
5 5 6 9 5
6 3 9 2 8
7 3  
8 9  
9 0 4 4 3
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 22 81
GIẢI BẢY 796 601
GIẢI SÁU 0370
6759
8463
5930
2854
8478
GIẢI NĂM 7119 1076
GIẢI TƯ 22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
GIẢI BA 33065
01744
67650
87462
GIẢI NHÌ 76065 85302
GIẢI NHẤT 21668 64885
ĐẶC BIỆT 708726 298062
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 2 1 2
1 5 9 6
2 2 6  
3 0 7 0
4 4 3 8
5 9 0 0 4
6 3 5 5 8 2 2
7 0 1 6 8
8 6 6 1 5
9 4 6 4 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 87 83
GIẢI BẢY 700 318
GIẢI SÁU 2341
8405
9210
6148
6390
2062
GIẢI NĂM 7439 8431
GIẢI TƯ 21658
15221
89346
24019
66487
20013
95893
81810
24067
66521
52791
02295
01738
10040
GIẢI BA 37766
22314
71698
84640
GIẢI NHÌ 80128 63910
GIẢI NHẤT 91756 16821
ĐẶC BIỆT 705710 581637
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 5  
1 0 0 3 4 9 0 0 8
2 1 8 1 1
3 9 1 7 8
4 1 6 0 0 8
5 6 8  
6 6 2 7
7    
8 7 7 3
9 3 0 1 5 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 17 15
GIẢI BẢY 765 771
GIẢI SÁU 3915
1993
3327
9861
9698
7695
GIẢI NĂM 3945 3020
GIẢI TƯ 67680
85903
23718
57943
30201
41720
70803
25032
26659
62804
69088
21135
66906
39786
GIẢI BA 10744
66603
31676
12208
GIẢI NHÌ 74324 44683
GIẢI NHẤT 92328 99296
ĐẶC BIỆT 004504 289040
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3 3 3 4 4 6 8
1 5 7 8 5
2 0 4 7 8 0
3   2 5
4 3 4 5 0
5   9
6 5 1
7   1 6
8 0 3 6 8
9 3 5 6 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 97 47
GIẢI BẢY 062 347
GIẢI SÁU 9078
0907
4674
8268
3843
5789
GIẢI NĂM 9545 4169
GIẢI TƯ 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
GIẢI BA 71550
68852
83570
73422
GIẢI NHÌ 10299 47055
GIẢI NHẤT 94081 16417
ĐẶC BIỆT 396334 821480
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 7  
1   4 7 9
2   2
3 0 4 8 2 9
4 3 5 3 7 7
5 0 2 2 5
6 2 0 8 9
7 0 2 4 8 0
8 1 0 9
9 5 7 9 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 85 96
GIẢI BẢY 618 141
GIẢI SÁU 3700
7341
4233
5704
5157
7397
GIẢI NĂM 8997 7683
GIẢI TƯ 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
GIẢI BA 38589
18105
45731
92914
GIẢI NHÌ 98259 03148
GIẢI NHẤT 84304 13562
ĐẶC BIỆT 795055 641347
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 5 4
1 4 8 4
2 2 6 3 5
3 1 3 9 1 9
4 1 0 1 1 7 8
5 5 9 7
6 7 1 2 2
7    
8 5 6 9 3
9 7 6 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 44 17
GIẢI BẢY 533 130
GIẢI SÁU 7801
8746
8220
0537
9445
7564
GIẢI NĂM 6259 5950
GIẢI TƯ 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
GIẢI BA 39537
92742
12471
48888
GIẢI NHÌ 37544 21246
GIẢI NHẤT 99682 56272
ĐẶC BIỆT 565937 368782
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1  
1   2 7
2 0 4 1
3 3 3 3 7 7 0 7
4 2 3 4 4 6 5 6
5 9 0
6 4 4 4
7   1 2 8
8 2 0 2 2 8 8
9 8 2
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 93 11
GIẢI BẢY 235 885
GIẢI SÁU 4262
1737
0896
8080
0239
6687
GIẢI NĂM 5968 5839
GIẢI TƯ 16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
GIẢI BA 60924
22099
28241
51526
GIẢI NHÌ 46811 29637
GIẢI NHẤT 92020 59461
ĐẶC BIỆT 807756 505263
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   4
1 0 1 4 0 0 1
2 0 4 7 6
3 5 7 7 9 9
4 5 1 1
5 6 8  
6 2 8 1 2 3 8
7 8 7
8   0 5 7
9 1 3 6 9  
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 59 95
GIẢI BẢY 611 277
GIẢI SÁU 9542
9916
8042
7638
8687
8236
GIẢI NĂM 5197 6553
GIẢI TƯ 92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
GIẢI BA 97741
51289
02467
43794
GIẢI NHÌ 85205 39751
GIẢI NHẤT 36641 53427
ĐẶC BIỆT 867728 113627
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 6 6 8 8 4
1 0 1 6  
2 8 7 7
3 6 6 7 8
4 1 1 2 2  
5 9 1 3
6 7 4 7
7   7
8 9 1 3 4 7
9 7 2 4 5
X
Tags: văn khấn ngày rằm1, W88.com, Fun88 Hay