XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 65 26
GIẢI BẢY 048 534
GIẢI SÁU 1589
9950
3631
2374
4026
3727
GIẢI NĂM 4336 2448
GIẢI TƯ 45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
GIẢI BA 23199
44773
16441
06188
GIẢI NHÌ 78952 50483
GIẢI NHẤT 37623 81050
ĐẶC BIỆT 816156 141113
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 8  
1   3 7
2 3 0 6 6 7
3 1 6 4 7
4 8 1 1 8
5 0 2 6 0 8
6 5 6 9 5 6
7 3 5 4
8 5 9 3 8
9 2 9  
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 92 01
GIẢI BẢY 571 808
GIẢI SÁU 9085
2565
5669
4244
6259
5819
GIẢI NĂM 5609 5639
GIẢI TƯ 34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
GIẢI BA 24786
93205
82301
80434
GIẢI NHÌ 19219 31664
GIẢI NHẤT 07096 04794
ĐẶC BIỆT 270160 586994
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 5 9 1 1 3 8
1 4 9 9
2 1  
3 1 5 9 4 9
4 5 4
5   8 9
6 0 5 9 4
7 1 2
8 5 6 1 2 7
9 2 6 1 4 4
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 76 57
GIẢI BẢY 314 907
GIẢI SÁU 6858
7938
6232
6295
8262
6597
GIẢI NĂM 0374 9892
GIẢI TƯ 00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
GIẢI BA 09766
39001
03975
70847
GIẢI NHÌ 82092 98894
GIẢI NHẤT 69533 41425
ĐẶC BIỆT 812452 785813
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 7
1 4 7 7 3
2   5
3 2 3 8 0
4   7
5 2 8 9 1 7
6 6 9 2 2 2 2
7 4 5 6 7 5
8   4 4
9 2 2 4 5 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 59 75
GIẢI BẢY 654 867
GIẢI SÁU 0921
1948
8964
6014
8308
3289
GIẢI NĂM 3431 1273
GIẢI TƯ 77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
GIẢI BA 76983
12636
61941
76702
GIẢI NHÌ 85959 05436
GIẢI NHẤT 61334 33896
ĐẶC BIỆT 642240 126531
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 2 8
1 4 4 5 3 4
2 1 5
3 1 4 6 8 1 6
4 0 8 1 5
5 1 4 9 9 1
6 4 7
7 7 8 3 5
8 3 4 9
9   5 6
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 81 11
GIẢI BẢY 759 094
GIẢI SÁU 1637
5373
7158
6754
1683
2332
GIẢI NĂM 9241 8039
GIẢI TƯ 74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
GIẢI BA 68653
11093
95318
38714
GIẢI NHÌ 68745 89671
GIẢI NHẤT 06658 12178
ĐẶC BIỆT 567290 237488
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3
1   1 4 8
2   3 4
3 7 2 4 9
4 1 5 6  
5 2 3 8 8 9 4
6   2 7
7 1 3 1 8
8 1 3 4 3 8
9 0 3 4 0 4
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 10 32
GIẢI BẢY 840 696
GIẢI SÁU 8419
0302
5218
4747
1133
8955
GIẢI NĂM 2494 2016
GIẢI TƯ 00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
GIẢI BA 08231
72760
79319
98282
GIẢI NHÌ 19243 22828
GIẢI NHẤT 13248 04823
ĐẶC BIỆT 632950 661846
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 5 4 8
1 0 8 9 6 9
2 7 3 7 8
3 1 2 2 3 3 7
4 0 3 8 6 7
5 0 3 5 9
6 0 4  
7   7
8   2
9 2 4 8 6
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 00 40
GIẢI BẢY 036 324
GIẢI SÁU 8477
0204
5644
7094
3397
0818
GIẢI NĂM 9671 4976
GIẢI TƯ 77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
32858
30797
61457
79013
09661
86996
24606
GIẢI BA 69776
08223
64912
51832
GIẢI NHÌ 72823 45179
GIẢI NHẤT 49981 34846
ĐẶC BIỆT 732106 429035
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 6 6
1 3 9 2 3 8
2 0 3 3 4
3 4 6 2 5
4 4 0 6
5 0 7 8
6   1
7 1 6 7 6 9
8 1 5 8  
9   4 6 7 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 00 97
GIẢI BẢY 895 915
GIẢI SÁU 7719
0132
0351
3604
6964
9813
GIẢI NĂM 1892 4375
GIẢI TƯ 49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
GIẢI BA 46644
09399
61260
68451
GIẢI NHÌ 16692 35163
GIẢI NHẤT 87932 91393
ĐẶC BIỆT 983551 346952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 3 6 0 4
1 9 9 3 5 9
2 3  
3 2 2 8 6 8
4 4  
5 1 1 1 2 7
6   0 3 4
7   5
8 3  
9 2 2 5 8 9 3 5 7 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 75 43
GIẢI BẢY 412 482
GIẢI SÁU 1957
4097
5786
4644
2479
6395
GIẢI NĂM 5610 8794
GIẢI TƯ 88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
GIẢI BA 62420
56461
61448
10473
GIẢI NHÌ 27953 48882
GIẢI NHẤT 82173 30413
ĐẶC BIỆT 759010 109970
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0    
1 0 0 2 2 3
2 0  
3    
4 6 3 4 8
5 3 3 4 7 9 4
6 1 0 5
7 0 2 3 5 0 3 9
8 6 8 2 2 3 6
9 7 4 5 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 04 80
GIẢI BẢY 704 103
GIẢI SÁU 6368
0259
6821
6022
8833
8705
GIẢI NĂM 6300 1712
GIẢI TƯ 48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
GIẢI BA 36749
19445
27869
77191
GIẢI NHÌ 77301 37548
GIẢI NHẤT 13548 15114
ĐẶC BIỆT 786142 387926
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 4 4 3 5 8 9
1   2 2 4 6
2 1 2 6
3 5 2 3 7
4 2 5 8 9 8
5 9  
6 2 8 9 9
7    
8 8 0
9 2 4 1 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 47 83
GIẢI BẢY 145 059
GIẢI SÁU 9606
7690
4835
2546
2081
1590
GIẢI NĂM 1208 7183
GIẢI TƯ 71528
16431
90324
26678
68897
98402
06714
42981
68914
46479
04551
13837
45071
31928
GIẢI BA 55952
90602
54616
47084
GIẢI NHÌ 61372 36774
GIẢI NHẤT 31228 90977
ĐẶC BIỆT 321311 202672
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 2 6 8  
1 1 4 4 6
2 4 8 8 8
3 1 5 7
4 5 7 6
5 2 1 9
6    
7 2 8 1 2 4 7 9
8   1 1 3 3 4
9 0 7 0
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 16 33
GIẢI BẢY 871 078
GIẢI SÁU 4937
4491
8436
5154
7543
5688
GIẢI NĂM 0430 3058
GIẢI TƯ 08078
42068
51975
03930
34744
78846
39158
65070
60498
13947
86961
51988
43075
18167
GIẢI BA 00973
92473
62765
00065
GIẢI NHÌ 45794 05873
GIẢI NHẤT 38949 71600
ĐẶC BIỆT 268976 007367
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0
1 6  
2    
3 0 0 6 7 3
4 4 6 9 3 7
5 8 4 8
6 8 1 5 5 7 7
7 1 3 3 5 6 8 0 3 5 8
8   8 8
9 1 4 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 50 37
GIẢI BẢY 561 495
GIẢI SÁU 4584
8607
3530
7481
1202
4800
GIẢI NĂM 9493 1004
GIẢI TƯ 99146
24952
92691
46127
60851
55675
24657
40760
57972
07028
55694
79956
55214
67495
GIẢI BA 17351
01909
66455
05067
GIẢI NHÌ 19945 73903
GIẢI NHẤT 21006 20465
ĐẶC BIỆT 839965 866200
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 9 0 0 2 3 4
1   4
2 7 8
3 0 7
4 5 6  
5 0 1 1 2 7 5 6
6 1 5 0 5 7
7 5 2
8 4 1
9 1 3 4 5 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 69 90
GIẢI BẢY 805 105
GIẢI SÁU 0365
2658
2165
8045
9528
4650
GIẢI NĂM 3530 3051
GIẢI TƯ 55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
GIẢI BA 18501
62191
97709
01000
GIẢI NHÌ 31794 89083
GIẢI NHẤT 94740 74434
ĐẶC BIỆT 833422 681925
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 5 0 0 1 5 9
1 8  
2 2 4 0 5 8
3 0 4
4 0 8 5
5 0 6 8 0 1 2
6 5 5 9 1 4
7 2 8 5
8   3
9 1 4 0
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 14 32
GIẢI BẢY 248 112
GIẢI SÁU 9932
3615
2937
8511
7576
7531
GIẢI NĂM 4566 5751
GIẢI TƯ 09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
GIẢI BA 81628
80454
15439
55259
GIẢI NHÌ 12236 87566
GIẢI NHẤT 78952 45327
ĐẶC BIỆT 738448 676319
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 6
1 0 4 5 1 2 9
2 8 7
3 1 2 6 7 1 2 9 9
4 8 8 7
5 2 4 1 9 9
6 6 0 6
7 1 4 3 4 6
8 5 8  
9    
Tags: văn khấn ngày rằm