XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 07 24
GIẢI BẢY 424 668
GIẢI SÁU 3285
9157
7816
6439
2511
1356
GIẢI NĂM 8607 3888
GIẢI TƯ 47117
75431
39715
03869
11525
03803
77641
88941
37903
68481
91741
67996
38351
26967
GIẢI BA 43029
10308
84979
40219
GIẢI NHÌ 50656 80818
GIẢI NHẤT 21145 54452
ĐẶC BIỆT 375419 793263
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 7 7 8 3
1 5 6 7 9 1 8 9
2 4 5 9 4
3 1 9
4 1 5 1 1
5 6 7 1 2 6
6 9 3 7 8
7   9
8 5 1 8
9   6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 93 81
GIẢI BẢY 369 365
GIẢI SÁU 9344
4509
1150
9322
3444
9998
GIẢI NĂM 6736 1788
GIẢI TƯ 37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
GIẢI BA 86284
33055
86479
24718
GIẢI NHÌ 28081 30361
GIẢI NHẤT 16400 44644
ĐẶC BIỆT 855680 687948
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 4 9  
1 2 0 1 2 8 8
2   2 2
3 6 8 9  
4 4 4 4 8
5 0 5 2
6 9 1 2 5
7 4 9
8 0 1 4 1 8
9 3 7 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 52 56
GIẢI BẢY 289 569
GIẢI SÁU 8776
8152
9495
3658
2292
8688
GIẢI NĂM 4338 6272
GIẢI TƯ 85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
GIẢI BA 94075
07083
67561
34316
GIẢI NHÌ 60144 06919
GIẢI NHẤT 65456 67261
ĐẶC BIỆT 849005 738250
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 5 9
1   4 6 6 8 9
2   5
3 1 2 7 8  
4 4  
5 2 2 5 6 0 6 8
6 3 1 1 8 9
7 1 5 6 2
8 3 9 8 8
9 5 2
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 66 84
GIẢI BẢY 196 213
GIẢI SÁU 6572
1332
6505
0193
0202
3813
GIẢI NĂM 7944 2275
GIẢI TƯ 78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
GIẢI BA 54483
97529
81946
08823
GIẢI NHÌ 19448 51129
GIẢI NHẤT 69162 53838
ĐẶC BIỆT 959715 051264
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 2
1 5 5 0 3 3 7
2 9 3 9
3 2 3 9 8
4 4 8 6 9
5 7 9
6 2 6 4
7 2 5 4 5
8 3 7 7 4 8
9 6 3 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 52 03
GIẢI BẢY 753 250
GIẢI SÁU 1753
8052
0482
9914
5265
1712
GIẢI NĂM 8161 1330
GIẢI TƯ 53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
GIẢI BA 09930
81797
27678
62572
GIẢI NHÌ 70569 20200
GIẢI NHẤT 97019 36323
ĐẶC BIỆT 662228 793827
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 8 9 0 3 6
1 5 9 0 2 4
2 8 1 3 6 7
3 0 0
4 9  
5 2 2 3 3 0 1
6 1 3 9 5
7   2 7 8 9
8 2 9  
9 0 7  
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 78 95
GIẢI BẢY 710 404
GIẢI SÁU 7893
1923
4327
6278
8602
3181
GIẢI NĂM 9998 9973
GIẢI TƯ 52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
GIẢI BA 76558
98192
16905
01207
GIẢI NHÌ 46938 41186
GIẢI NHẤT 15280 54541
ĐẶC BIỆT 136847 426461
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   2 4 5 5 5 7
1 0 2  
2 3 7 9
3 8 8  
4 7 0 1
5 8 0
6 5 6 1 5
7 8 3 8
8 0 1 1 6
9 2 2 3 7 8 9 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 08 46
GIẢI BẢY 160 915
GIẢI SÁU 9530
4853
9393
0790
7490
5063
GIẢI NĂM 5668 8553
GIẢI TƯ 95213
95100
78449
93548
56387
69821
42517
83333
37976
32697
91482
66056
09730
46139
GIẢI BA 96699
02111
90069
52103
GIẢI NHÌ 61656 64546
GIẢI NHẤT 77447 23446
ĐẶC BIỆT 132304 303758
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 8 3
1 1 3 7 5
2 1  
3 0 0 3 9
4 7 8 9 6 6 6
5 3 6 3 6 8
6 0 8 3 9
7   6
8 7 2
9 3 9 0 0 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 24 32
GIẢI BẢY 411 542
GIẢI SÁU 3032
8153
0991
5864
4415
0218
GIẢI NĂM 5047 8101
GIẢI TƯ 77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
86828
10605
94454
78090
21596
54326
74975
GIẢI BA 59231
38946
99182
55151
GIẢI NHÌ 07936 15877
GIẢI NHẤT 87825 25969
ĐẶC BIỆT 997754 193067
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 5
1 1 5 8
2 4 5 5 6 8
3 1 2 5 6 2
4 1 6 7 2
5 3 4 7 1 4
6 1 1 4 7 9
7   5 7
8 0 2
9 1 0 6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 69 75
GIẢI BẢY 170 751
GIẢI SÁU 2748
9081
5368
1666
2352
1728
GIẢI NĂM 0630 8419
GIẢI TƯ 74319
46551
41930
95758
23839
19240
34317
56910
34645
25986
94724
36447
77354
19390
GIẢI BA 04226
93593
64206
05402
GIẢI NHÌ 53910 68845
GIẢI NHẤT 46016 52928
ĐẶC BIỆT 749535 747877
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   2 6
1 0 6 7 9 0 9
2 6 4 8 8
3 0 0 5 9  
4 0 8 5 5 7
5 1 8 1 2 4
6 8 9 6
7 0 5 7
8 1 6
9 3 0
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 76 65
GIẢI BẢY 088 623
GIẢI SÁU 7308
0323
0005
5917
7350
1330
GIẢI NĂM 7502 7093
GIẢI TƯ 58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
90338
15040
55398
54462
14574
32020
72334
GIẢI BA 89439
39661
07813
78761
GIẢI NHÌ 21355 79953
GIẢI NHẤT 61432 28204
ĐẶC BIỆT 763134 339588
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 5 8 4
1   3 7
2 3 0 3
3 2 3 4 4 9 0 4 8
4   0
5 5 0 3
6 0 1 1 2 5
7 6 6 4
8 7 8 9 8
9   3 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 65 26
GIẢI BẢY 048 534
GIẢI SÁU 1589
9950
3631
2374
4026
3727
GIẢI NĂM 4336 2448
GIẢI TƯ 45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
GIẢI BA 23199
44773
16441
06188
GIẢI NHÌ 78952 50483
GIẢI NHẤT 37623 81050
ĐẶC BIỆT 816156 141113
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 8  
1   3 7
2 3 0 6 6 7
3 1 6 4 7
4 8 1 1 8
5 0 2 6 0 8
6 5 6 9 5 6
7 3 5 4
8 5 9 3 8
9 2 9  
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 92 01
GIẢI BẢY 571 808
GIẢI SÁU 9085
2565
5669
4244
6259
5819
GIẢI NĂM 5609 5639
GIẢI TƯ 34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
GIẢI BA 24786
93205
82301
80434
GIẢI NHÌ 19219 31664
GIẢI NHẤT 07096 04794
ĐẶC BIỆT 270160 586994
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 5 9 1 1 3 8
1 4 9 9
2 1  
3 1 5 9 4 9
4 5 4
5   8 9
6 0 5 9 4
7 1 2
8 5 6 1 2 7
9 2 6 1 4 4
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 76 57
GIẢI BẢY 314 907
GIẢI SÁU 6858
7938
6232
6295
8262
6597
GIẢI NĂM 0374 9892
GIẢI TƯ 00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
GIẢI BA 09766
39001
03975
70847
GIẢI NHÌ 82092 98894
GIẢI NHẤT 69533 41425
ĐẶC BIỆT 812452 785813
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 7
1 4 7 7 3
2   5
3 2 3 8 0
4   7
5 2 8 9 1 7
6 6 9 2 2 2 2
7 4 5 6 7 5
8   4 4
9 2 2 4 5 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 59 75
GIẢI BẢY 654 867
GIẢI SÁU 0921
1948
8964
6014
8308
3289
GIẢI NĂM 3431 1273
GIẢI TƯ 77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
GIẢI BA 76983
12636
61941
76702
GIẢI NHÌ 85959 05436
GIẢI NHẤT 61334 33896
ĐẶC BIỆT 642240 126531
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 2 8
1 4 4 5 3 4
2 1 5
3 1 4 6 8 1 6
4 0 8 1 5
5 1 4 9 9 1
6 4 7
7 7 8 3 5
8 3 4 9
9   5 6
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 81 11
GIẢI BẢY 759 094
GIẢI SÁU 1637
5373
7158
6754
1683
2332
GIẢI NĂM 9241 8039
GIẢI TƯ 74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
GIẢI BA 68653
11093
95318
38714
GIẢI NHÌ 68745 89671
GIẢI NHẤT 06658 12178
ĐẶC BIỆT 567290 237488
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3
1   1 4 8
2   3 4
3 7 2 4 9
4 1 5 6  
5 2 3 8 8 9 4
6   2 7
7 1 3 1 8
8 1 3 4 3 8
9 0 3 4 0 4
Tags: văn khấn ngày rằm