Jackpot power 6/55 ước tính: 37.241.100.750đ

Jackpot 2 ước tính : 3.804.566.750đ

 • 14
 • 15
 • 16
 • 22
 • 23
 • 29
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 37.241.100.750
Jackpot2 | 0 3.804.566.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 559 500.000
Giải ba 12.319 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 35.206.530.150đ

Jackpot 2 ước tính : 3.578.503.350đ

 • 15
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 54
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35.206.530.150
Jackpot2 | 0 3.578.503.350
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 504 500.000
Giải ba 10.993 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 33.257.062.650đ

Jackpot 2 ước tính : 3.361.895.850đ

 • 11
 • 13
 • 23
 • 27
 • 37
 • 43
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33.257.062.650
Jackpot2 | 0 3.361.895.850
Giải nhất 21 40.000.000
Giải nhì 784 500.000
Giải ba 14.439 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 31.902.787.650đ

Jackpot 2 ước tính : 3.211.420.850đ

 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31.902.787.650
Jackpot2 | 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 379 500.000
Giải ba 9.757 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 98.674.641.750đ

Jackpot 2 ước tính : 2.696.400.450đ

 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 98.674.641.750
Jackpot2 | 2 2.696.400.450
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1.218 500.000
Giải ba 25.672 50.000
Tags: văn khấn ngày rằm