Jackpot power 6/55 ước tính: 126.455.985.750đ

Jackpot 2 ước tính : 3.035.071.250đ

 • 06
 • 30
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 126.455.985.750
Jackpot2 | 2 3.035.071.250
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 1.349 500.000
Giải ba 30.139 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 116.145.205.500đ

Jackpot 2 ước tính : 4.924.500.250đ

 • 01
 • 11
 • 25
 • 44
 • 45
 • 46
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 116.145.205.500
Jackpot2 | 0 4.924.500.250
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1.392 500.000
Giải ba 32.136 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 108.784.806.600đ

Jackpot 2 ước tính : 4.106.678.150đ

 • 16
 • 17
 • 27
 • 48
 • 52
 • 53
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 108.784.806.600
Jackpot2 | 0 4.106.678.150
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 1.282 500.000
Giải ba 28.205 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 103.576.368.900đ

Jackpot 2 ước tính : 3.527.962.850đ

 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 103.576.368.900
Jackpot2 | 0 3.527.962.850
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 1.176 500.000
Giải ba 27.323 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 98.824.703.250đ

Jackpot 2 ước tính : 4.332.824.400đ

 • 02
 • 13
 • 16
 • 18
 • 41
 • 42
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 98.824.703.250
Jackpot2 | 1 4.332.824.400
Giải nhất 25 40.000.000
Giải nhì 1.328 500.000
Giải ba 28.763 50.000
Tags: văn khấn ngày rằm