XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - KQXSMB 30 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/10/2022

ĐẶC BIỆT 51859
14ET-7ET-4ET-8ET-9ET-11ET
GIẢI NHẤT 22919
GIẢI NHÌ 35872 32518
GIẢI BA 46888 13051 20406
85739 07528 63266
GIẢI TƯ 8526 6947 1634 6044
GIẢI NĂM 1174 6209 5150
8436 2640 6544
GIẢI SÁU 609 398 915
GIẢI BẢY 38 37 77 39
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 5 8 9
2 6 8
3 4 6 7 8 9 9
4 0 4 4 7
5 0 1 9
6 6
7 2 4 7
8 8
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/10/2022

ĐẶC BIỆT 65169
1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU
GIẢI NHẤT 74026
GIẢI NHÌ 63525 28014
GIẢI BA 47655 30419 12277
98801 28492 67966
GIẢI TƯ 7946 0562 8432 6252
GIẢI NĂM 4135 4435 8511
6451 6270 0406
GIẢI SÁU 430 459 116
GIẢI BẢY 70 41 84 77
Đầu LOTO
0 1 6
1 1 4 6 9
2 5 6
3 0 2 5 5
4 1 6
5 1 2 5 9
6 2 6 9
7 0 0 7 7
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/10/2022

ĐẶC BIỆT 64668
15EV-6EV-10EV-3EV-11EV-7EV
GIẢI NHẤT 12669
GIẢI NHÌ 30412 40677
GIẢI BA 43964 77103 31566
95498 58551 53578
GIẢI TƯ 3780 9427 9341 1822
GIẢI NĂM 8682 2452 1507
1839 2299 0283
GIẢI SÁU 634 766 963
GIẢI BẢY 19 51 91 62
Đầu LOTO
0 3 7
1 2 9
2 2 7
3 4 9
4 1
5 1 1 2
6 2 3 4 6 6 8 9
7 7 8
8 0 2 3
9 1 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/10/2022

ĐẶC BIỆT 35019
2EX-11EX-14EX-7EX-12EX-15EX
GIẢI NHẤT 13904
GIẢI NHÌ 96463 34496
GIẢI BA 63867 87793 10430
09002 77030 79134
GIẢI TƯ 0901 2079 7938 4045
GIẢI NĂM 6197 4436 6869
5712 5950 6313
GIẢI SÁU 822 592 330
GIẢI BẢY 67 18 66 01
Đầu LOTO
0 1 1 2 4
1 2 3 8 9
2 2
3 0 0 0 4 6 8
4 5
5 0
6 3 6 7 7 9
7 9
8  
9 2 3 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/09/2022

ĐẶC BIỆT 89651
12EY-9EY-11EY-8EY-15EY-6EY
GIẢI NHẤT 76636
GIẢI NHÌ 22292 54784
GIẢI BA 40592 50165 34688
85182 55312 77191
GIẢI TƯ 5102 9000 1506 9324
GIẢI NĂM 0882 3728 9426
5396 8504 7262
GIẢI SÁU 809 167 404
GIẢI BẢY 82 26 64 71
Đầu LOTO
0 0 2 4 4 6 9
1 2
2 4 6 6 8
3 6
4  
5 1
6 2 4 5 7
7 1
8 2 2 2 4 8
9 1 2 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/09/2022

ĐẶC BIỆT 92129
15EZ-7EZ-6EZ-8EZ-12EZ-1EZ
GIẢI NHẤT 68334
GIẢI NHÌ 70735 51228
GIẢI BA 30792 09411 13941
98786 31667 15756
GIẢI TƯ 3837 4684 8365 2866
GIẢI NĂM 7969 2248 2682
1783 9037 4282
GIẢI SÁU 522 777 486
GIẢI BẢY 26 03 94 76
Đầu LOTO
0 3
1 1
2 2 6 8 9
3 4 5 7 7
4 1 8
5 6
6 5 6 7 9
7 6 7
8 2 2 3 4 6 6
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/09/2022

ĐẶC BIỆT 41946
9DA-11DA-14DA-3DA-13DA-10DA
GIẢI NHẤT 37992
GIẢI NHÌ 99881 91950
GIẢI BA 49017 20483 16317
30969 39736 05788
GIẢI TƯ 9513 1650 8588 6805
GIẢI NĂM 7872 2543 5183
9311 7738 9622
GIẢI SÁU 942 348 751
GIẢI BẢY 23 76 66 37
Đầu LOTO
0 5
1 1 3 7 7
2 2 3
3 6 7 8
4 2 3 6 8
5 0 0 1
6 6 9
7 2 6
8 1 3 3 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/09/2022

ĐẶC BIỆT 77390
7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB
GIẢI NHẤT 44227
GIẢI NHÌ 07899 14634
GIẢI BA 63455 73781 29319
20235 27180 54670
GIẢI TƯ 9671 9583 6464 8484
GIẢI NĂM 8179 7748 8340
8528 5731 5985
GIẢI SÁU 248 744 402
GIẢI BẢY 20 92 88 50
Đầu LOTO
0 2
1 9
2 0 7 8
3 1 4 5
4 0 4 8 8
5 0 5
6 4
7 0 1 9
8 0 1 3 4 5 8
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/09/2022

ĐẶC BIỆT 93712
10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC
GIẢI NHẤT 06763
GIẢI NHÌ 50213 34368
GIẢI BA 32501 94496 09495
19650 16988 69377
GIẢI TƯ 6160 0094 1043 2015
GIẢI NĂM 2987 0826 6345
2156 3187 9763
GIẢI SÁU 884 736 215
GIẢI BẢY 62 69 61 05
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 3 5 5
2 6
3 6
4 3 5
5 0 6
6 0 1 2 3 3 8 9
7 7
8 4 7 7 8
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/09/2022

ĐẶC BIỆT 59509
3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE
GIẢI NHẤT 36837
GIẢI NHÌ 50137 94982
GIẢI BA 38607 71890 94928
23815 97833 95667
GIẢI TƯ 1818 5842 0140 4657
GIẢI NĂM 3701 6434 4520
4327 6864 4674
GIẢI SÁU 104 934 481
GIẢI BẢY 89 37 57 16
Đầu LOTO
0 1 4 7 9
1 5 6 8
2 0 7 8
3 3 4 4 7 7 7
4 0 2
5 7 7
6 4 7
7 4
8 1 2 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/09/2022

ĐẶC BIỆT 08154
6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF
GIẢI NHẤT 01140
GIẢI NHÌ 39583 05213
GIẢI BA 67243 04747 99009
14386 47068 86540
GIẢI TƯ 8467 7574 1579 7138
GIẢI NĂM 0386 8686 5211
9162 0166 5909
GIẢI SÁU 368 823 443
GIẢI BẢY 08 34 78 91
Đầu LOTO
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/09/2022

ĐẶC BIỆT 79436
3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG
GIẢI NHẤT 63302
GIẢI NHÌ 75772 78656
GIẢI BA 69170 12911 94608
26376 57000 53326
GIẢI TƯ 3605 3596 2870 5392
GIẢI NĂM 0160 3795 0046
7968 4321 9567
GIẢI SÁU 724 174 453
GIẢI BẢY 01 53 48 49
Đầu LOTO
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/09/2022

ĐẶC BIỆT 76777
6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH
GIẢI NHẤT 14235
GIẢI NHÌ 67639 39627
GIẢI BA 11078 35566 60396
76531 52810 77165
GIẢI TƯ 1992 5460 0527 7755
GIẢI NĂM 5119 6943 5185
6519 4917 0751
GIẢI SÁU 495 283 089
GIẢI BẢY 37 75 66 01
Đầu LOTO
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/09/2022

ĐẶC BIỆT 44823
15DK-9DK-14DK-5DK-2DK-7DK
GIẢI NHẤT 04642
GIẢI NHÌ 28539 90167
GIẢI BA 57514 55801 03094
14585 30266 70855
GIẢI TƯ 7785 6343 5951 3385
GIẢI NĂM 5136 4603 1640
7743 5004 9439
GIẢI SÁU 380 518 321
GIẢI BẢY 05 26 16 94
Đầu LOTO
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/09/2022

ĐẶC BIỆT 50221
11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL
GIẢI NHẤT 51429
GIẢI NHÌ 03694 87656
GIẢI BA 84226 05736 37676
53627 63292 57192
GIẢI TƯ 9164 3207 6899 0093
GIẢI NĂM 0799 2165 7646
4794 0908 0008
GIẢI SÁU 818 799 831
GIẢI BẢY 71 10 04 40
Đầu LOTO
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/09/2022

ĐẶC BIỆT 62198
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
GIẢI NHẤT 45485
GIẢI NHÌ 76774 74253
GIẢI BA 18739 41960 51934
31194 39042 78008
GIẢI TƯ 2546 5002 0826 2950
GIẢI NĂM 7124 9884 5639
3108 6204 5861
GIẢI SÁU 927 362 456
GIẢI BẢY 95 77 72 22
Đầu LOTO
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/09/2022

ĐẶC BIỆT 14894
5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN
GIẢI NHẤT 36603
GIẢI NHÌ 09941 58304
GIẢI BA 25494 16326 17346
02170 77335 45416
GIẢI TƯ 2580 6226 0074 0880
GIẢI NĂM 6188 2187 0423
0407 4042 0222
GIẢI SÁU 781 007 337
GIẢI BẢY 05 00 23 64
Đầu LOTO
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/09/2022

ĐẶC BIỆT 55890
11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP
GIẢI NHẤT 82995
GIẢI NHÌ 85254 99868
GIẢI BA 74363 31000 98734
25095 92211 67172
GIẢI TƯ 5992 5247 0426 6302
GIẢI NĂM 1049 1972 3323
0748 3642 0676
GIẢI SÁU 084 250 098
GIẢI BẢY 65 71 29 25
Đầu LOTO
0 0 2
1 1
2 3 5 6 9
3 4
4 2 7 8 9
5 0 4
6 3 5 8
7 1 2 2 6
8 4
9 0 2 5 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/09/2022

ĐẶC BIỆT 48715
3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ
GIẢI NHẤT 90716
GIẢI NHÌ 56928 41080
GIẢI BA 43187 69772 54529
67275 81565 74877
GIẢI TƯ 6222 2420 3750 8550
GIẢI NĂM 6817 6756 4721
1214 2847 5145
GIẢI SÁU 847 449 541
GIẢI BẢY 90 89 86 84
Đầu LOTO
0  
1 4 5 6 7
2 0 1 2 8 9
3  
4 1 5 7 7 9
5 0 0 6
6 5
7 2 5 7
8 0 4 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/09/2022

ĐẶC BIỆT 87354
5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR
GIẢI NHẤT 95705
GIẢI NHÌ 63025 08721
GIẢI BA 37527 77157 47318
04777 03121 08569
GIẢI TƯ 6606 8058 1050 3792
GIẢI NĂM 3383 3124 5188
4666 1071 0378
GIẢI SÁU 296 672 723
GIẢI BẢY 47 04 81 95
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 8
2 1 1 3 4 5 7
3  
4 7
5 0 4 7 8
6 6 9
7 1 2 7 8
8 1 3 8
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/09/2022

ĐẶC BIỆT 66581
15DS-14DS-8DS-2DS-4DS-3DS
GIẢI NHẤT 70165
GIẢI NHÌ 25649 75110
GIẢI BA 24053 74602 11614
17793 38255 41413
GIẢI TƯ 6240 7984 0724 3955
GIẢI NĂM 7903 9567 1600
2103 4654 3565
GIẢI SÁU 851 525 505
GIẢI BẢY 92 08 74 99
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 5 8
1 0 3 4
2 4 5
3  
4 0 9
5 1 3 4 5 5
6 5 5 7
7 4
8 1 4
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/09/2022

ĐẶC BIỆT 21776
13DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT
GIẢI NHẤT 55643
GIẢI NHÌ 39452 83110
GIẢI BA 59555 55905 20167
47278 21686 14131
GIẢI TƯ 7684 5001 9636 8397
GIẢI NĂM 9117 6829 9603
5470 7539 1013
GIẢI SÁU 291 438 718
GIẢI BẢY 66 68 97 85
Đầu LOTO
0 1 3 5
1 0 3 7 8
2 9
3 1 6 8 9
4 3
5 2 5
6 6 7 8
7 0 6 8
8 4 5 6
9 1 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/09/2022

ĐẶC BIỆT 55448
15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU
GIẢI NHẤT 93409
GIẢI NHÌ 19965 60859
GIẢI BA 99851 03123 34167
27971 32321 04504
GIẢI TƯ 9860 0467 9764 1555
GIẢI NĂM 0828 1089 2239
3967 4868 6380
GIẢI SÁU 668 676 301
GIẢI BẢY 32 82 40 75
Đầu LOTO
0 1 4 9
1  
2 1 3 8
3 2 9
4 0 8
5 1 5 9
6 0 4 5 7 7 7 8 8
7 1 5 6
8 0 2 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/09/2022

ĐẶC BIỆT 99951
4DV-7DV-14DV-15DV-10DV-8DV
GIẢI NHẤT 20446
GIẢI NHÌ 01749 04947
GIẢI BA 48714 13415 43233
47562 05148 54399
GIẢI TƯ 2349 1167 2271 6497
GIẢI NĂM 7617 3249 4218
7009 3163 8093
GIẢI SÁU 487 249 588
GIẢI BẢY 77 75 23 39
Đầu LOTO
0 9
1 4 5 7 8
2 3
3 3 9
4 6 7 8 9 9 9 9
5 1
6 2 3 7
7 1 5 7
8 7 8
9 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/09/2022

ĐẶC BIỆT 17535
10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX
GIẢI NHẤT 74421
GIẢI NHÌ 07598 02432
GIẢI BA 21437 09706 21647
65512 61974 19816
GIẢI TƯ 8924 4536 0250 0862
GIẢI NĂM 0003 1179 3370
0816 9711 1183
GIẢI SÁU 340 431 743
GIẢI BẢY 68 48 55 78
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 2 6 6
2 1 4
3 1 2 5 6 7
4 0 3 7 8
5 0 5
6 2 8
7 0 4 8 9
8 3
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/09/2022

ĐẶC BIỆT 01293
7DY-5DY-3DY-10DY-12DY-1DY
GIẢI NHẤT 80770
GIẢI NHÌ 15337 47742
GIẢI BA 84235 63153 17132
31890 86262 24310
GIẢI TƯ 6151 3354 6145 9246
GIẢI NĂM 9155 7143 8319
1406 5014 2761
GIẢI SÁU 565 455 052
GIẢI BẢY 20 96 86 74
Đầu LOTO
0 6
1 0 4 9
2 0
3 2 5 7
4 2 3 5 6
5 1 2 3 4 5 5
6 1 2 5
7 0 4
8 6
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/09/2022

ĐẶC BIỆT 75743
14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ
GIẢI NHẤT 11926
GIẢI NHÌ 27509 34830
GIẢI BA 11602 69444 33782
75307 33035 45370
GIẢI TƯ 4612 1310 5450 6192
GIẢI NĂM 4529 5787 8580
7087 6706 7842
GIẢI SÁU 149 438 967
GIẢI BẢY 61 14 90 71
Đầu LOTO
0 2 6 7 9
1 0 2 4
2 6 9
3 0 5 8
4 2 3 4 9
5 0
6 1 7
7 0 1
8 0 2 7 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/09/2022

ĐẶC BIỆT 51169
7CA-9CA-6CA-10CA-4CA-8CA
GIẢI NHẤT 94457
GIẢI NHÌ 78799 03878
GIẢI BA 13499 40399 00736
26519 77848 43755
GIẢI TƯ 1647 1886 5154 9435
GIẢI NĂM 1922 6900 2163
1338 6990 7333
GIẢI SÁU 406 664 314
GIẢI BẢY 19 90 98 64
Đầu LOTO
0 0 6
1 4 9 9
2 2
3 3 5 6 8
4 7 8
5 4 5 7
6 3 4 4 9
7 8
8 6
9 0 0 8 9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/09/2022

ĐẶC BIỆT 44816
2CB-3CB-9CB-11CB-1CB-4CB
GIẢI NHẤT 05276
GIẢI NHÌ 93856 11335
GIẢI BA 10102 00373 21645
96634 97458 95218
GIẢI TƯ 7816 1527 1194 7121
GIẢI NĂM 5920 9616 0916
7933 1269 6917
GIẢI SÁU 031 502 902
GIẢI BẢY 43 97 00 86
Đầu LOTO
0 0 2 2 2
1 6 6 6 6 7 8
2 0 1 7
3 1 3 4 5
4 3 5
5 6 8
6 9
7 3 6
8 6
9 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/09/2022

ĐẶC BIỆT 01548
9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD
GIẢI NHẤT 24105
GIẢI NHÌ 97886 05221
GIẢI BA 40800 37871 20859
72800 54653 88845
GIẢI TƯ 0439 7366 0464 1971
GIẢI NĂM 1811 4985 1123
8003 0173 1572
GIẢI SÁU 022 988 617
GIẢI BẢY 56 06 23 95
Đầu LOTO
0 0 0 3 5 6
1 1 7
2 1 2 3 3
3 9
4 5 8
5 3 6 9
6 4 6
7 1 1 2 3
8 5 6 8
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/09/2022

ĐẶC BIỆT 62111
4CE-10CE-6CE-7CE-14CE-2CE
GIẢI NHẤT 65882
GIẢI NHÌ 91035 75523
GIẢI BA 85149 89326 71871
17117 93037 84404
GIẢI TƯ 3603 3588 6843 4166
GIẢI NĂM 7521 1955 8223
7024 1399 5665
GIẢI SÁU 583 316 989
GIẢI BẢY 78 58 10 15
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 1 5 6 7
2 1 3 3 4 6
3 5 7
4 3 9
5 5 8
6 5 6
7 1 8
8 2 3 8 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Kết quả XSMB 30 ngày liên tiếp mở thưởng gần đây nhất. Sổ kết quả xổ số miền bắc trong vòng 1 tháng mở thưởng gần đây nhất được SXMB.VN cập nhật đầy đủ và chính xác. Xổ số kiến thiết miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Sổ kết quả SXMB 30 ngày được sxmb.vn cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất,