Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - KQXSMB 30 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/06/2023

ĐẶC BIỆT 00081
12SC-7SC-11SC-13SC-15SC-1SC
GIẢI NHẤT 01905
GIẢI NHÌ 71137 44821
GIẢI BA 88844 27295 04627
95334 72220 93683
GIẢI TƯ 7165 3883 2157 8958
GIẢI NĂM 9446 1015 2351
7270 6125 8146
GIẢI SÁU 757 450 720
GIẢI BẢY 28 92 48 79
Đầu LOTO
0 5
1 5
2 0 0 1 5 7 8
3 4 7
4 4 6 6 8
5 0 1 7 7 8
6 5
7 0 9
8 1 3 3
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/06/2023

ĐẶC BIỆT 04408
11SD-14SD-13SD-15SD-8SD-4SD
GIẢI NHẤT 98155
GIẢI NHÌ 29784 89293
GIẢI BA 39341 14393 11089
61352 00867 38422
GIẢI TƯ 2710 2069 7376 8015
GIẢI NĂM 2800 3282 3775
0197 7450 6606
GIẢI SÁU 870 440 693
GIẢI BẢY 64 73 67 90
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 0 5
2 2
3  
4 0 1
5 0 2 5
6 4 7 7 9
7 0 3 5 6
8 2 4 9
9 0 3 3 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/06/2023

ĐẶC BIỆT 00370
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE
GIẢI NHẤT 78005
GIẢI NHÌ 16546 35426
GIẢI BA 15605 56082 31226
67812 04642 88608
GIẢI TƯ 2225 9739 3893 4075
GIẢI NĂM 4130 2099 9557
8041 9044 0883
GIẢI SÁU 679 741 845
GIẢI BẢY 08 65 40 83
Đầu LOTO
0 5 5 8 8
1 2
2 5 6 6
3 0 9
4 0 1 1 2 4 5 6
5 7
6 5
7 0 5 9
8 2 3 3
9 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/06/2023

ĐẶC BIỆT 71963
4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF
GIẢI NHẤT 03825
GIẢI NHÌ 76720 67605
GIẢI BA 83562 75355 08354
71442 30105 41776
GIẢI TƯ 0619 8323 0185 4008
GIẢI NĂM 2134 7958 9097
7851 7373 7684
GIẢI SÁU 307 353 763
GIẢI BẢY 16 34 19 29
Đầu LOTO
0 5 5 7 8
1 6 9 9
2 0 3 5 9
3 4 4
4 2
5 1 3 4 5 8
6 2 3 3
7 3 6
8 4 5
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/06/2023

ĐẶC BIỆT 95921
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG
GIẢI NHẤT 60072
GIẢI NHÌ 60772 42018
GIẢI BA 90528 85129 93364
58075 83241 77085
GIẢI TƯ 6817 1204 2635 4543
GIẢI NĂM 3317 1198 1200
4091 1777 7879
GIẢI SÁU 188 582 598
GIẢI BẢY 81 27 71 20
Đầu LOTO
0 0 4
1 7 7 8
2 0 1 7 8 9
3 5
4 1 3
5  
6 4
7 1 2 2 5 7 9
8 1 2 5 8
9 1 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/05/2023

ĐẶC BIỆT 88961
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
GIẢI NHẤT 40956
GIẢI NHÌ 31944 49287
GIẢI BA 19424 05612 78426
30296 38763 87816
GIẢI TƯ 9466 8678 4184 2567
GIẢI NĂM 7313 3260 1908
1779 7508 4262
GIẢI SÁU 169 307 843
GIẢI BẢY 87 02 22 91
Đầu LOTO
0 2 7 8 8
1 2 3 6
2 2 4 6
3  
4 3 4
5 6
6 0 1 2 3 6 7 9
7 8 9
8 4 7 7
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/05/2023

ĐẶC BIỆT 20765
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK
GIẢI NHẤT 15037
GIẢI NHÌ 35868 93065
GIẢI BA 57840 39646 93650
76407 80500 27833
GIẢI TƯ 7861 9818 7371 0560
GIẢI NĂM 7185 0130 9462
2951 0104 1993
GIẢI SÁU 287 387 650
GIẢI BẢY 96 60 37 21
Đầu LOTO
0 0 4 7
1 8
2 1
3 0 3 7 7
4 0 6
5 0 0 1
6 0 0 1 2 5 5 8
7 1
8 5 7 7
9 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/05/2023

ĐẶC BIỆT 85867
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
GIẢI NHẤT 98338
GIẢI NHÌ 10638 56467
GIẢI BA 71926 87565 57336
56415 07553 67042
GIẢI TƯ 6742 1749 8665 0992
GIẢI NĂM 0594 4871 7149
8937 3123 4242
GIẢI SÁU 948 191 615
GIẢI BẢY 78 91 21 34
Đầu LOTO
0  
1 5 5
2 1 3 6
3 4 6 7 8 8
4 2 2 2 8 9 9
5 3
6 5 5 7 7
7 1 8
8  
9 1 1 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/05/2023

ĐẶC BIỆT 79459
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
GIẢI NHẤT 32985
GIẢI NHÌ 36739 28089
GIẢI BA 00824 84828 31874
10126 29991 97383
GIẢI TƯ 9781 9537 5387 9377
GIẢI NĂM 7327 8876 8618
0448 3320 6967
GIẢI SÁU 972 313 256
GIẢI BẢY 71 50 32 80
Đầu LOTO
0  
1 3 8
2 0 4 6 7 8
3 2 7 9
4 8
5 0 6 9
6 7
7 1 2 4 6 7
8 0 1 3 5 7 9
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/05/2023

ĐẶC BIỆT 96237
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN
GIẢI NHẤT 71344
GIẢI NHÌ 42533 09954
GIẢI BA 96746 15579 95688
52419 28175 26519
GIẢI TƯ 6364 8867 3211 1681
GIẢI NĂM 1698 8940 8762
7901 5425 2843
GIẢI SÁU 849 191 024
GIẢI BẢY 76 31 54 45
Đầu LOTO
0 1
1 1 9 9
2 4 5
3 1 3 7
4 0 3 4 5 6 9
5 4 4
6 2 4 7
7 5 6 9
8 1 8
9 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/05/2023

ĐẶC BIỆT 36191
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
GIẢI NHẤT 12247
GIẢI NHÌ 74125 55916
GIẢI BA 50939 18172 11720
73339 73686 22536
GIẢI TƯ 1413 7656 2151 9010
GIẢI NĂM 3208 7195 4948
3210 9463 0955
GIẢI SÁU 188 203 342
GIẢI BẢY 53 31 11 03
Đầu LOTO
0 3 3 8
1 0 0 1 3 6
2 0 5
3 1 6 9 9
4 2 7 8
5 1 3 5 6
6 3
7 2
8 6 8
9 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/05/2023

ĐẶC BIỆT 20319
5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ
GIẢI NHẤT 70232
GIẢI NHÌ 29500 71249
GIẢI BA 16884 99881 28251
71786 97777 82108
GIẢI TƯ 7537 2802 9443 3856
GIẢI NĂM 2521 5532 2000
7987 9291 0000
GIẢI SÁU 369 815 984
GIẢI BẢY 67 74 96 89
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 8
1 5 9
2 1
3 2 2 7
4 3 9
5 1 6
6 7 9
7 4 7
8 1 4 4 6 7 9
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/05/2023

ĐẶC BIỆT 19966
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR
GIẢI NHẤT 59476
GIẢI NHÌ 65345 58041
GIẢI BA 20304 95694 17344
72216 32696 67352
GIẢI TƯ 1785 1474 3062 2264
GIẢI NĂM 5454 4067 9087
2101 9117 9472
GIẢI SÁU 073 840 164
GIẢI BẢY 80 87 95 63
Đầu LOTO
0 1 4
1 6 7
2  
3  
4 0 1 4 5
5 2 4
6 2 3 4 4 6 7
7 2 3 4 6
8 0 5 7 7
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/05/2023

ĐẶC BIỆT 95972
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST
GIẢI NHẤT 02366
GIẢI NHÌ 43590 56621
GIẢI BA 19195 14216 52782
53347 92819 99789
GIẢI TƯ 0740 6907 5957 8967
GIẢI NĂM 4851 8691 5830
7301 6230 3908
GIẢI SÁU 882 890 258
GIẢI BẢY 61 27 17 44
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 6 7 9
2 1 7
3 0 0
4 0 4 7
5 1 7 8
6 1 6 7
7 2
8 2 2 9
9 0 0 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05/2023

ĐẶC BIỆT 32754
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
GIẢI NHẤT 68161
GIẢI NHÌ 72017 98904
GIẢI BA 94697 94740 93753
55459 01414 23607
GIẢI TƯ 5492 5227 1493 2338
GIẢI NĂM 9643 0709 9863
5784 8757 8109
GIẢI SÁU 890 019 282
GIẢI BẢY 50 34 15 65
Đầu LOTO
0 4 7 9 9
1 4 5 7 9
2 7
3 4 8
4 0 3
5 0 3 4 7 9
6 1 3 5
7  
8 2 4
9 0 2 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/05/2023

ĐẶC BIỆT 45297
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV
GIẢI NHẤT 72064
GIẢI NHÌ 86140 42405
GIẢI BA 12766 10977 02349
28754 38605 04496
GIẢI TƯ 2441 4197 6793 6975
GIẢI NĂM 2742 8421 5142
4290 9043 7521
GIẢI SÁU 733 013 729
GIẢI BẢY 39 70 76 50
Đầu LOTO
0 5 5
1 3
2 1 1 9
3 3 9
4 0 1 2 2 3 9
5 0 4
6 4 6
7 0 5 6 7
8  
9 0 3 6 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05/2023

ĐẶC BIỆT 70452
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
GIẢI NHẤT 64077
GIẢI NHÌ 44767 24888
GIẢI BA 25683 81997 59483
16534 45895 15457
GIẢI TƯ 0445 1674 9879 7857
GIẢI NĂM 1901 4137 7930
4334 1079 9162
GIẢI SÁU 956 370 377
GIẢI BẢY 99 33 04 27
Đầu LOTO
0 1 4
1  
2 7
3 0 3 4 4 7
4 5
5 2 6 7 7
6 2 7
7 0 4 7 7 9 9
8 3 3 8
9 5 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05/2023

ĐẶC BIỆT 22317
16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY
GIẢI NHẤT 14150
GIẢI NHÌ 33733 51891
GIẢI BA 82756 21657 15856
86311 41587 54889
GIẢI TƯ 4351 1152 9815 0486
GIẢI NĂM 4906 9531 2902
2863 2086 1971
GIẢI SÁU 187 478 712
GIẢI BẢY 56 36 66 29
Đầu LOTO
0 2 6
1 1 2 5 7
2 9
3 1 3 6
4  
5 0 1 2 6 6 6 7
6 3 6
7 1 8
8 6 6 7 7 9
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05/2023

ĐẶC BIỆT 22632
9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ
GIẢI NHẤT 63943
GIẢI NHÌ 01119 19532
GIẢI BA 76856 89482 64227
00562 01641 85632
GIẢI TƯ 7352 8616 7828 8053
GIẢI NĂM 5572 8328 8721
7637 2872 6281
GIẢI SÁU 990 054 631
GIẢI BẢY 18 67 99 70
Đầu LOTO
0  
1 6 8 9
2 1 7 8 8
3 1 2 2 2 7
4 1 3
5 2 3 4 6
6 2 7
7 0 2 2
8 1 2
9 0 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/05/2023

ĐẶC BIỆT 67949
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA
GIẢI NHẤT 88636
GIẢI NHÌ 86754 64824
GIẢI BA 05541 89700 53672
75653 39193 12213
GIẢI TƯ 8776 3400 4612 5452
GIẢI NĂM 9839 4330 3544
6841 1618 1628
GIẢI SÁU 979 049 813
GIẢI BẢY 26 42 38 28
Đầu LOTO
0 0 0
1 2 3 3 8
2 4 6 8 8
3 0 6 8 9
4 1 1 2 4 9 9
5 2 3 4
6  
7 2 6 9
8  
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05/2023

ĐẶC BIỆT 19031
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB
GIẢI NHẤT 78859
GIẢI NHÌ 78392 19184
GIẢI BA 08741 22539 53479
89302 45138 93780
GIẢI TƯ 6799 1870 9094 5813
GIẢI NĂM 5658 5031 1982
9514 0651 7630
GIẢI SÁU 208 378 741
GIẢI BẢY 63 37 82 49
Đầu LOTO
0 2 8
1 3 4
2  
3 0 1 1 7 8 9
4 1 1 9
5 1 8 9
6 3
7 0 8 9
8 0 2 2 4
9 2 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/05/2023

ĐẶC BIỆT 90956
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC
GIẢI NHẤT 63262
GIẢI NHÌ 56387 17280
GIẢI BA 55838 87861 81301
12200 75630 88618
GIẢI TƯ 2320 0344 4038 5493
GIẢI NĂM 1853 5302 2858
0332 3887 9106
GIẢI SÁU 107 095 442
GIẢI BẢY 53 71 80 05
Đầu LOTO
0 0 1 2 5 6 7
1 8
2 0
3 0 2 8 8
4 2 4
5 3 3 6 8
6 1 2
7 1
8 0 0 7 7
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/05/2023

ĐẶC BIỆT 67753
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD
GIẢI NHẤT 19470
GIẢI NHÌ 84443 50523
GIẢI BA 48507 10048 72799
01556 83623 77648
GIẢI TƯ 4096 6164 8307 8743
GIẢI NĂM 6036 2853 0517
5167 2679 3096
GIẢI SÁU 454 812 208
GIẢI BẢY 76 52 85 51
Đầu LOTO
0 7 7 8
1 2 7
2 3 3
3 6
4 3 3 8 8
5 1 2 3 3 4 6
6 4 7
7 0 6 9
8 5
9 6 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/05/2023

ĐẶC BIỆT 19949
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
GIẢI NHẤT 70603
GIẢI NHÌ 83105 86922
GIẢI BA 04612 77933 98947
17393 21474 09615
GIẢI TƯ 4996 8991 7581 3443
GIẢI NĂM 2415 2468 9975
7844 5836 7768
GIẢI SÁU 209 521 997
GIẢI BẢY 68 90 08 10
Đầu LOTO
0 3 5 8 9
1 0 2 5 5
2 1 2
3 3 6
4 3 4 7 9
5  
6 8 8 8
7 4 5
8 1
9 0 1 3 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/05/2023

ĐẶC BIỆT 84102
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
GIẢI NHẤT 12141
GIẢI NHÌ 03914 59392
GIẢI BA 89476 73718 53418
26470 04401 87540
GIẢI TƯ 9810 7384 5603 4657
GIẢI NĂM 1245 1444 2197
7581 5850 1090
GIẢI SÁU 531 230 371
GIẢI BẢY 43 75 65 00
Đầu LOTO
0 0 1 2 3
1 0 4 8 8
2  
3 0 1
4 0 1 3 4 5
5 0 7
6 5
7 0 1 5 6
8 1 4
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/05/2023

ĐẶC BIỆT 63134
11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG
GIẢI NHẤT 66488
GIẢI NHÌ 83106 50659
GIẢI BA 64327 85253 06416
70969 92174 48990
GIẢI TƯ 8984 4436 1466 5849
GIẢI NĂM 8638 1964 7075
3741 1240 4458
GIẢI SÁU 860 897 971
GIẢI BẢY 55 78 73 80
Đầu LOTO
0 6
1 6
2 7
3 4 6 8
4 0 1 9
5 3 5 8 9
6 0 4 6 9
7 1 3 4 5 8
8 0 4 8
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/05/2023

ĐẶC BIỆT 97996
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH
GIẢI NHẤT 66184
GIẢI NHÌ 81579 19025
GIẢI BA 25267 82002 34364
80746 09850 02979
GIẢI TƯ 5509 2451 3535 0484
GIẢI NĂM 9156 1859 0249
6927 7902 2659
GIẢI SÁU 556 891 491
GIẢI BẢY 05 43 19 84
Đầu LOTO
0 2 2 5 9
1 9
2 5 7
3 5
4 3 6 9
5 0 1 6 6 9 9
6 4 7
7 9 9
8 4 4 4
9 1 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/05/2023

ĐẶC BIỆT 58546
9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK
GIẢI NHẤT 87138
GIẢI NHÌ 70752 46168
GIẢI BA 96208 31488 86067
22183 37859 54970
GIẢI TƯ 5523 1471 7978 9994
GIẢI NĂM 2767 1142 9742
9327 1226 7965
GIẢI SÁU 921 554 160
GIẢI BẢY 30 25 64 14
Đầu LOTO
0 8
1 4
2 1 3 5 6 7
3 0 8
4 2 2 6
5 2 4 9
6 0 4 5 7 7 8
7 0 1 8
8 3 8
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/05/2023

ĐẶC BIỆT 44481
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
GIẢI NHẤT 08861
GIẢI NHÌ 02832 00516
GIẢI BA 79797 97171 25884
01962 05448 08284
GIẢI TƯ 6836 5645 2536 8583
GIẢI NĂM 3262 5900 6671
7555 0793 2640
GIẢI SÁU 441 909 144
GIẢI BẢY 21 92 26 62
Đầu LOTO
0 0 9
1 6
2 1 6
3 2 6 6
4 0 1 4 5 8
5 5
6 1 2 2 2
7 1 1
8 1 3 4 4
9 2 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/05/2023

ĐẶC BIỆT 88060
14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM
GIẢI NHẤT 04143
GIẢI NHÌ 28610 84265
GIẢI BA 13198 37540 14699
88940 74267 27235
GIẢI TƯ 3713 8736 2531 9024
GIẢI NĂM 3384 1936 9737
4003 8660 1216
GIẢI SÁU 887 368 121
GIẢI BẢY 95 86 64 42
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 6
2 1 4
3 1 5 6 6 7
4 0 0 2 3
5  
6 0 0 4 5 7 8
7  
8 4 6 7
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/05/2023

ĐẶC BIỆT 02904
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
GIẢI NHẤT 87627
GIẢI NHÌ 84022 69837
GIẢI BA 43316 26074 17200
07162 44168 45606
GIẢI TƯ 6611 3858 7560 8625
GIẢI NĂM 7551 8919 0927
7435 4397 8312
GIẢI SÁU 438 142 508
GIẢI BẢY 16 26 19 62
Đầu LOTO
0 0 4 6 8
1 1 2 6 6 9 9
2 2 5 6 7 7
3 5 7 8
4 2
5 1 8
6 0 2 2 8
7 4
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Kết quả XSMB 30 ngày liên tiếp mở thưởng gần đây nhất. Sổ kết quả xổ số miền bắc trong vòng 1 tháng mở thưởng gần đây nhất được SXMB.VN cập nhật đầy đủ và chính xác. Xổ số kiến thiết miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Sổ kết quả SXMB 30 ngày được sxmb.vn cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất,

Tags: văn khấn ngày rằm, W88.com, Fun88 Hay
X