Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - KQXSMB 30 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05/2024

ĐẶC BIỆT 05966
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
GIẢI NHẤT 60275
GIẢI NHÌ 72725 90891
GIẢI BA 56652 91186 16367
64845 09049 06322
GIẢI TƯ 0220 6622 9353 0452
GIẢI NĂM 9510 9372 3898
4781 9369 2390
GIẢI SÁU 695 561 208
GIẢI BẢY 24 50 89 52
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 0 2 2 4 5
3  
4 5 9
5 0 2 2 2 3
6 1 6 7 9
7 2 5
8 1 6 9
9 0 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05/2024

ĐẶC BIỆT 14478
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
GIẢI NHẤT 08543
GIẢI NHÌ 83125 92133
GIẢI BA 92796 76639 97895
59002 03268 78862
GIẢI TƯ 0077 1962 4824 8339
GIẢI NĂM 9892 6035 5510
5769 1348 4280
GIẢI SÁU 198 786 996
GIẢI BẢY 68 85 05 96
Đầu LOTO
0 2 5
1 0
2 4 5
3 3 5 9 9
4 3 8
5  
6 2 2 8 8 9
7 7 8
8 0 5 6
9 2 5 6 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05/2024

ĐẶC BIỆT 91322
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
GIẢI NHẤT 34422
GIẢI NHÌ 54587 91207
GIẢI BA 65370 28969 87605
86304 25261 47953
GIẢI TƯ 8722 3565 3622 9776
GIẢI NĂM 9794 6034 3664
4804 5847 1109
GIẢI SÁU 439 382 725
GIẢI BẢY 17 18 19 80
Đầu LOTO
0 4 4 5 7 9
1 7 8 9
2 2 2 2 2 5
3 4 9
4 7
5 3
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0 2 7
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/05/2024

ĐẶC BIỆT 51468
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
GIẢI NHẤT 36545
GIẢI NHÌ 25740 88471
GIẢI BA 71270 59190 24080
02738 14554 91467
GIẢI TƯ 1610 7280 1449 3711
GIẢI NĂM 1990 2823 4099
1531 0662 6554
GIẢI SÁU 811 467 195
GIẢI BẢY 45 41 62 32
Đầu LOTO
0  
1 0 1 1
2 3
3 1 2 8
4 0 1 5 5 9
5 4 4
6 2 2 7 7 8
7 0 1
8 0 0
9 0 0 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05/2024

ĐẶC BIỆT 61034
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
GIẢI NHẤT 71290
GIẢI NHÌ 62348 50106
GIẢI BA 88442 20468 98125
52900 60651 31992
GIẢI TƯ 2338 9068 9944 8906
GIẢI NĂM 2052 1282 6872
1395 3593 8574
GIẢI SÁU 165 824 844
GIẢI BẢY 30 92 09 25
Đầu LOTO
0 0 6 6 9
1  
2 4 5 5
3 0 4 8
4 2 4 4 8
5 1 2
6 5 8 8
7 2 4
8 2
9 0 2 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/05/2024

ĐẶC BIỆT 06926
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
GIẢI NHẤT 62025
GIẢI NHÌ 01409 55964
GIẢI BA 06652 08021 58498
38040 60194 51612
GIẢI TƯ 9231 5633 3688 2553
GIẢI NĂM 1388 2016 7652
8917 9212 7390
GIẢI SÁU 336 470 610
GIẢI BẢY 89 29 30 72
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 2 6 7
2 1 5 6 9
3 0 1 3 6
4 0
5 2 2 3
6 4
7 0 2
8 8 8 9
9 0 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/05/2024

ĐẶC BIỆT 16880
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
GIẢI NHẤT 28703
GIẢI NHÌ 39525 63916
GIẢI BA 15096 08691 26638
16518 93526 28481
GIẢI TƯ 8610 7148 0858 1031
GIẢI NĂM 1597 2914 5213
4645 6661 9199
GIẢI SÁU 934 848 328
GIẢI BẢY 66 63 45 65
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 4 6 8
2 5 6 8
3 1 4 8
4 5 5 8 8
5 8
6 1 3 5 6
7  
8 0 1
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/05/2024

ĐẶC BIỆT 84396
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
GIẢI NHẤT 64440
GIẢI NHÌ 12844 84462
GIẢI BA 39690 88306 54902
80590 37165 66935
GIẢI TƯ 3100 7913 8862 4260
GIẢI NĂM 8127 9549 6572
7683 7337 1419
GIẢI SÁU 007 667 359
GIẢI BẢY 63 62 20 26
Đầu LOTO
0 0 2 6 7
1 3 9
2 0 6 7
3 5 7
4 0 4 9
5 9
6 0 2 2 2 3 5 7
7 2
8 3
9 0 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/05/2024

ĐẶC BIỆT 54105
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
GIẢI NHẤT 06147
GIẢI NHÌ 74859 97508
GIẢI BA 73957 99482 89320
24590 26706 66538
GIẢI TƯ 7963 9465 0076 7088
GIẢI NĂM 5862 9352 0691
2480 1519 4340
GIẢI SÁU 751 430 989
GIẢI BẢY 75 33 21 97
Đầu LOTO
0 5 6 8
1 9
2 0 1
3 0 3 8
4 0 7
5 1 2 7 9
6 2 3 5
7 5 6
8 0 2 8 9
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/05/2024

ĐẶC BIỆT 98076
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
GIẢI NHẤT 10832
GIẢI NHÌ 34069 56100
GIẢI BA 99345 21382 23746
71599 25382 85169
GIẢI TƯ 0930 1587 9302 2080
GIẢI NĂM 0506 4079 4286
6281 9650 6402
GIẢI SÁU 526 321 995
GIẢI BẢY 64 52 00 77
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 6
1  
2 1 6
3 0 2
4 5 6
5 0 2
6 4 9 9
7 6 7 9
8 0 1 2 2 6 7
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/05/2024

ĐẶC BIỆT 78736
11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
GIẢI NHẤT 18262
GIẢI NHÌ 50955 32467
GIẢI BA 23671 36298 05252
86570 16030 92419
GIẢI TƯ 9864 2396 4270 9528
GIẢI NĂM 3814 6159 4915
6569 5975 3971
GIẢI SÁU 157 788 615
GIẢI BẢY 61 25 40 81
Đầu LOTO
0  
1 4 5 5 9
2 5 8
3 0 6
4 0
5 2 5 7 9
6 1 2 4 7 9
7 0 0 1 1 5
8 1 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/05/2024

ĐẶC BIỆT 60325
5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
GIẢI NHẤT 15349
GIẢI NHÌ 32360 62341
GIẢI BA 75210 62356 51398
75745 57573 85987
GIẢI TƯ 1468 8155 2344 3177
GIẢI NĂM 4101 1314 6459
5476 3361 9112
GIẢI SÁU 358 053 489
GIẢI BẢY 34 30 62 71
Đầu LOTO
0 1
1 0 2 4
2 5
3 0 4
4 1 4 5 9
5 3 5 6 8 9
6 0 1 2 8
7 1 3 6 7
8 7 9
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/05/2024

ĐẶC BIỆT 56095
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
GIẢI NHẤT 97809
GIẢI NHÌ 58525 99356
GIẢI BA 37066 79058 17319
80729 82947 25743
GIẢI TƯ 3094 2057 5210 6852
GIẢI NĂM 3379 9322 9426
1998 7384 9935
GIẢI SÁU 963 856 373
GIẢI BẢY 07 22 24 10
Đầu LOTO
0 7 9
1 0 0 9
2 2 2 4 5 6 9
3 5
4 3 7
5 2 6 6 7 8
6 3 6
7 3 9
8 4
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/05/2024

ĐẶC BIỆT 12317
7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT
GIẢI NHẤT 81118
GIẢI NHÌ 75679 55486
GIẢI BA 53640 11641 98550
51697 35757 58353
GIẢI TƯ 4876 8039 6393 9366
GIẢI NĂM 1073 9098 6376
6149 3473 0458
GIẢI SÁU 004 560 330
GIẢI BẢY 28 17 01 22
Đầu LOTO
0 1 4
1 7 7 8
2 2 8
3 0 9
4 0 1 9
5 0 3 7 8
6 0 6
7 3 3 6 6 9
8 6
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/05/2024

ĐẶC BIỆT 87661
1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
GIẢI NHẤT 22441
GIẢI NHÌ 18944 47884
GIẢI BA 62669 61032 64782
29258 00675 55196
GIẢI TƯ 6456 6301 0711 9193
GIẢI NĂM 5000 1334 5056
5124 3581 8603
GIẢI SÁU 322 497 371
GIẢI BẢY 45 32 98 67
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 1
2 2 4
3 2 2 4
4 1 4 5
5 6 6 8
6 1 7 9
7 1 5
8 1 2 4
9 3 6 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/05/2024

ĐẶC BIỆT 80183
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
GIẢI NHẤT 07373
GIẢI NHÌ 48867 30896
GIẢI BA 17520 86768 30554
76145 87183 83127
GIẢI TƯ 7227 6852 1236 9205
GIẢI NĂM 5395 1882 5795
5573 3815 0478
GIẢI SÁU 889 493 030
GIẢI BẢY 67 22 52 63
Đầu LOTO
0 5
1 5
2 0 2 7 7
3 0 6
4 5
5 2 2 4
6 3 7 7 8
7 3 3 8
8 2 3 3 9
9 3 5 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/05/2024

ĐẶC BIỆT 90869
4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
GIẢI NHẤT 86258
GIẢI NHÌ 96303 01790
GIẢI BA 13869 54572 71317
12810 47525 03020
GIẢI TƯ 0761 4562 7833 0419
GIẢI NĂM 6674 2830 5075
6867 0477 9992
GIẢI SÁU 950 395 845
GIẢI BẢY 12 28 32 55
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 7 9
2 0 5 8
3 0 2 3
4 5
5 0 5 8
6 1 2 7 9 9
7 2 4 5 7
8  
9 0 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/05/2024

ĐẶC BIỆT 64857
1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
GIẢI NHẤT 31913
GIẢI NHÌ 20095 44000
GIẢI BA 92069 67021 52931
48277 11046 89999
GIẢI TƯ 1085 3878 8682 2686
GIẢI NĂM 5611 0078 5218
2300 4982 1733
GIẢI SÁU 245 377 183
GIẢI BẢY 57 98 89 43
Đầu LOTO
0 0 0
1 1 3 8
2 1
3 1 3
4 3 5 6
5 7 7
6 9
7 7 7 8 8
8 2 2 3 5 6 9
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/05/2024

ĐẶC BIỆT 27567
1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
GIẢI NHẤT 98924
GIẢI NHÌ 51863 96125
GIẢI BA 32394 64549 84234
20036 87618 89421
GIẢI TƯ 7865 6190 9540 9899
GIẢI NĂM 1929 1291 3732
4499 0501 0023
GIẢI SÁU 237 365 872
GIẢI BẢY 39 63 74 20
Đầu LOTO
0 1
1 8
2 0 1 3 4 5 9
3 2 4 6 7 9
4 0 9
5  
6 3 3 5 5 7
7 2 4
8  
9 0 1 4 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/05/2024

ĐẶC BIỆT 72031
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
GIẢI NHẤT 10292
GIẢI NHÌ 46130 26589
GIẢI BA 90676 42039 96046
05589 71405 98943
GIẢI TƯ 7618 6107 6935 4766
GIẢI NĂM 2832 7333 5398
2863 9727 6282
GIẢI SÁU 476 452 577
GIẢI BẢY 95 61 60 97
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 7
3 0 1 2 3 5 9
4 3 6
5 2
6 0 1 3 6
7 6 6 7
8 2 9 9
9 2 5 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/04/2024

ĐẶC BIỆT 44624
2LK-8LK-4LK-10LK-1LK-20LK-17LK-12LK
GIẢI NHẤT 05886
GIẢI NHÌ 75181 44812
GIẢI BA 09211 39887 51882
98592 13100 35623
GIẢI TƯ 3810 5366 3352 3783
GIẢI NĂM 9442 7335 4865
8702 9454 0153
GIẢI SÁU 064 111 819
GIẢI BẢY 47 59 54 28
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 1 2 9
2 3 4 8
3 5
4 2 7
5 2 3 4 4 9
6 4 5 6
7  
8 1 2 3 6 7
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/04/2024

ĐẶC BIỆT 15877
12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
GIẢI NHẤT 86391
GIẢI NHÌ 81274 81676
GIẢI BA 90575 32048 64302
41745 95540 13428
GIẢI TƯ 1937 2689 1242 1612
GIẢI NĂM 8518 0804 5532
3564 2859 5321
GIẢI SÁU 460 330 803
GIẢI BẢY 08 61 03 82
Đầu LOTO
0 2 3 3 4 8
1 2 8
2 1 8
3 0 2 7
4 0 2 5 8
5 9
6 0 1 4
7 4 5 6 7
8 2 9
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/04/2024

ĐẶC BIỆT 37696
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
GIẢI NHẤT 21957
GIẢI NHÌ 22046 36692
GIẢI BA 64560 66075 18325
29166 09527 99349
GIẢI TƯ 8645 6772 3361 2640
GIẢI NĂM 4773 5555 6771
6035 9625 1386
GIẢI SÁU 601 374 875
GIẢI BẢY 79 73 02 95
Đầu LOTO
0 1 2
1  
2 5 5 7
3 5
4 0 5 6 9
5 5 7
6 0 1 6
7 1 2 3 3 4 5 5 9
8 6
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/04/2024

ĐẶC BIỆT 25842
6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
GIẢI NHẤT 31827
GIẢI NHÌ 51849 73421
GIẢI BA 08418 64960 34316
24391 16970 95866
GIẢI TƯ 9943 8648 2356 6102
GIẢI NĂM 1611 8897 8947
2599 7671 9757
GIẢI SÁU 380 430 919
GIẢI BẢY 93 89 25 35
Đầu LOTO
0 2
1 1 6 8 9
2 1 5 7
3 0 5
4 2 3 7 8 9
5 6 7
6 0 6
7 0 1
8 0 9
9 1 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/04/2024

ĐẶC BIỆT 57620
11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
GIẢI NHẤT 82135
GIẢI NHÌ 88910 47085
GIẢI BA 31718 65482 84174
34977 84592 37002
GIẢI TƯ 6912 2359 7064 9067
GIẢI NĂM 0230 3557 4878
4292 3179 3749
GIẢI SÁU 551 477 460
GIẢI BẢY 19 93 77 37
Đầu LOTO
0 2
1 0 2 8 9
2 0
3 0 5 7
4 9
5 1 7 9
6 0 4 7
7 4 7 7 7 8 9
8 2 5
9 2 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/04/2024

ĐẶC BIỆT 36594
2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
GIẢI NHẤT 90713
GIẢI NHÌ 48830 35403
GIẢI BA 24376 63350 49922
46764 82390 56362
GIẢI TƯ 0777 9136 6698 2988
GIẢI NĂM 7581 7323 4178
9700 7530 1657
GIẢI SÁU 095 465 777
GIẢI BẢY 08 62 71 60
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 3
2 2 3
3 0 0 6
4  
5 0 7
6 0 2 2 4 5
7 1 6 7 7 8
8 1 8
9 0 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/04/2024

ĐẶC BIỆT 69952
8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
GIẢI NHẤT 12165
GIẢI NHÌ 74557 28269
GIẢI BA 17544 31458 29961
71554 18326 20760
GIẢI TƯ 6441 9828 9610 1054
GIẢI NĂM 3082 9422 4364
8493 2653 5224
GIẢI SÁU 382 567 101
GIẢI BẢY 82 60 50 47
Đầu LOTO
0 1
1 0
2 2 4 6 8
3  
4 1 4 7
5 0 2 3 4 4 7 8
6 0 0 1 4 5 7 9
7  
8 2 2 2
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/04/2024

ĐẶC BIỆT 12681
16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB
GIẢI NHẤT 26928
GIẢI NHÌ 84568 79326
GIẢI BA 60597 77441 98277
62191 30322 97918
GIẢI TƯ 5890 9394 6338 8901
GIẢI NĂM 4916 9771 1007
2806 5292 8652
GIẢI SÁU 815 466 192
GIẢI BẢY 33 16 08 17
Đầu LOTO
0 1 6 7 8
1 5 6 6 7 8
2 2 6 8
3 3 8
4 1
5 2
6 6 8
7 1 7
8 1
9 0 1 2 2 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/04/2024

ĐẶC BIỆT 15525
9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
GIẢI NHẤT 29914
GIẢI NHÌ 83400 68369
GIẢI BA 96522 74106 84523
66484 76563 65685
GIẢI TƯ 7662 3493 5151 9395
GIẢI NĂM 6856 6643 1321
4108 2153 6831
GIẢI SÁU 369 495 636
GIẢI BẢY 82 93 79 37
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 4
2 1 2 3 5
3 1 6 7
4 3
5 1 3 6
6 2 3 9 9
7 9
8 2 4 5
9 3 3 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/04/2024

ĐẶC BIỆT 19980
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
GIẢI NHẤT 85986
GIẢI NHÌ 47577 69280
GIẢI BA 98092 25825 81059
57932 33830 71715
GIẢI TƯ 5543 1384 6975 5836
GIẢI NĂM 2326 4322 0703
7162 4509 0470
GIẢI SÁU 191 392 571
GIẢI BẢY 11 59 91 39
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5
2 2 5 6
3 0 2 6 9
4 3
5 9 9
6 2
7 0 1 5 7
8 0 0 4 6
9 1 1 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/04/2024

ĐẶC BIỆT 29379
3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
GIẢI NHẤT 29822
GIẢI NHÌ 24933 27395
GIẢI BA 63254 65829 39579
26917 20063 91422
GIẢI TƯ 9186 1763 9385 1320
GIẢI NĂM 5451 3289 0892
4290 1448 7357
GIẢI SÁU 899 689 390
GIẢI BẢY 05 60 99 33
Đầu LOTO
0 5
1 7
2 0 2 2 9
3 3 3
4 8
5 1 4 7
6 0 3 3
7 9 9
8 5 6 9 9
9 0 0 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày liên tiếp

Kết quả XSMB 30 ngày liên tiếp mở thưởng gần đây nhất. Sổ kết quả xổ số miền bắc trong vòng 1 tháng mở thưởng gần đây nhất được SXMB.VN cập nhật đầy đủ và chính xác. Xổ số kiến thiết miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Sổ kết quả SXMB 30 ngày được sxmb.vn cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất,

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA
X