Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - KQXSMB 30 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/12/2023

ĐẶC BIỆT 12301
4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL
GIẢI NHẤT 78982
GIẢI NHÌ 02630 94374
GIẢI BA 19187 84917 12364
34641 35984 38101
GIẢI TƯ 0620 6862 5300 7618
GIẢI NĂM 0918 6025 9110
3749 0894 8079
GIẢI SÁU 074 487 042
GIẢI BẢY 28 43 32 42
Đầu LOTO
0 0 1 1
1 0 7 8 8
2 0 5 8
3 0 2
4 1 2 2 3 9
5  
6 2 4
7 4 4 9
8 2 4 7 7
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/11/2023

ĐẶC BIỆT 07426
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
GIẢI NHẤT 98379
GIẢI NHÌ 36655 42158
GIẢI BA 20547 19426 60986
16887 53632 79116
GIẢI TƯ 8229 9619 1705 7002
GIẢI NĂM 2436 1281 6999
0144 7407 1184
GIẢI SÁU 391 898 713
GIẢI BẢY 73 07 13 43
Đầu LOTO
0 2 5 7 7
1 3 3 6 9
2 6 6 9
3 2 6
4 3 4 7
5 5 8
6  
7 3 9
8 1 4 6 7
9 1 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/11/2023

ĐẶC BIỆT 03141
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
GIẢI NHẤT 42683
GIẢI NHÌ 33410 77553
GIẢI BA 40459 27342 45945
67889 05550 03883
GIẢI TƯ 5665 3065 3233 2570
GIẢI NĂM 8938 3480 2573
5139 2488 1808
GIẢI SÁU 378 618 017
GIẢI BẢY 05 90 42 87
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 7 8
2  
3 3 8 9
4 1 2 2 5
5 0 3 9
6 5 5
7 0 3 8
8 0 3 3 7 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/11/2023

ĐẶC BIỆT 11913
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
GIẢI NHẤT 00010
GIẢI NHÌ 45748 26907
GIẢI BA 21383 29212 36806
31583 06432 05215
GIẢI TƯ 5903 8499 5218 4870
GIẢI NĂM 2036 5201 1028
1171 6609 2730
GIẢI SÁU 782 009 902
GIẢI BẢY 01 54 99 39
Đầu LOTO
0 1 1 2 3 6 7 9 9
1 0 2 3 5 8
2 8
3 0 2 6 9
4 8
5 4
6  
7 0 1
8 2 3 3
9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/11/2023

ĐẶC BIỆT 84757
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
GIẢI NHẤT 74703
GIẢI NHÌ 11900 12554
GIẢI BA 19791 04270 46759
59547 46181 41018
GIẢI TƯ 6537 8278 2059 1059
GIẢI NĂM 3927 1272 4079
5403 1036 9546
GIẢI SÁU 292 100 737
GIẢI BẢY 77 10 86 17
Đầu LOTO
0 0 0 3 3
1 0 7 8
2 7
3 6 7 7
4 6 7
5 4 7 9 9 9
6  
7 0 2 7 8 9
8 1 6
9 1 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/11/2023

ĐẶC BIỆT 11873
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
GIẢI NHẤT 79812
GIẢI NHÌ 47282 88599
GIẢI BA 70943 22982 59952
37117 45252 21860
GIẢI TƯ 1123 4002 3496 2068
GIẢI NĂM 4388 0945 3653
5957 2143 9067
GIẢI SÁU 706 799 886
GIẢI BẢY 20 53 07 84
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 2 7
2 0 3
3  
4 3 3 5
5 2 2 3 3 7
6 0 7 8
7 3
8 2 2 4 6 8
9 6 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11/2023

ĐẶC BIỆT 08816
5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
GIẢI NHẤT 27324
GIẢI NHÌ 11953 24697
GIẢI BA 69110 04565 34068
51050 01507 34991
GIẢI TƯ 6108 5491 7718 6815
GIẢI NĂM 0369 9606 8760
7104 5179 0112
GIẢI SÁU 833 331 214
GIẢI BẢY 44 73 63 26
Đầu LOTO
0 4 6 7 8
1 0 2 4 5 6 8
2 4 6
3 1 3
4 4
5 0 3
6 0 3 5 8 9
7 3 9
8  
9 1 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/11/2023

ĐẶC BIỆT 20952
2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB
GIẢI NHẤT 00044
GIẢI NHÌ 09136 65520
GIẢI BA 37660 91974 35253
52186 26203 32691
GIẢI TƯ 4463 9632 9958 5680
GIẢI NĂM 6964 1362 2611
0203 6272 9010
GIẢI SÁU 327 990 476
GIẢI BẢY 81 09 40 61
Đầu LOTO
0 3 3 9
1 0 1
2 0 7
3 2 6
4 0 4
5 2 3 8
6 0 1 2 3 4
7 2 4 6
8 0 1 6
9 0 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/11/2023

ĐẶC BIỆT 57999
6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
GIẢI NHẤT 27345
GIẢI NHÌ 57014 50063
GIẢI BA 32466 88975 22112
69463 62612 65221
GIẢI TƯ 2456 8073 1231 9668
GIẢI NĂM 0256 0729 5497
2958 5424 4777
GIẢI SÁU 068 473 251
GIẢI BẢY 01 62 16 10
Đầu LOTO
0 1
1 0 2 2 4 6
2 1 4 9
3 1
4 5
5 1 6 6 8
6 2 3 3 6 8 8
7 3 3 5 7
8  
9 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/11/2023

ĐẶC BIỆT 14670
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
GIẢI NHẤT 55598
GIẢI NHÌ 48326 78511
GIẢI BA 51702 36362 08564
49572 30361 71728
GIẢI TƯ 8348 0098 3900 8870
GIẢI NĂM 6408 7473 4056
4050 8122 8486
GIẢI SÁU 295 832 718
GIẢI BẢY 53 06 14 52
Đầu LOTO
0 0 2 6 8
1 1 4 8
2 2 6 8
3 2
4 8
5 0 2 3 6
6 1 2 4
7 0 0 2 3
8 6
9 5 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/11/2023

ĐẶC BIỆT 17948
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
GIẢI NHẤT 51570
GIẢI NHÌ 91263 22132
GIẢI BA 00523 03627 43013
06575 30407 70045
GIẢI TƯ 4513 6199 8246 3789
GIẢI NĂM 8601 7285 1129
0145 0142 0079
GIẢI SÁU 926 913 865
GIẢI BẢY 55 66 29 16
Đầu LOTO
0 1 7
1 3 3 3 6
2 3 6 7 9 9
3 2
4 2 5 5 6 8
5 5
6 3 5 6
7 0 5 9
8 5 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/11/2023

ĐẶC BIỆT 49071
16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
GIẢI NHẤT 99401
GIẢI NHÌ 21782 88421
GIẢI BA 20081 95632 13518
48191 49925 22550
GIẢI TƯ 6986 8728 3505 6493
GIẢI NĂM 2182 4299 3534
5389 7960 6436
GIẢI SÁU 260 949 169
GIẢI BẢY 92 67 88 72
Đầu LOTO
0 1 5
1 8
2 1 5 8
3 2 4 6
4 9
5 0
6 0 0 7 9
7 1 2
8 1 2 2 6 8 9
9 1 2 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/11/2023

ĐẶC BIỆT 38429
4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV
GIẢI NHẤT 02633
GIẢI NHÌ 37498 40297
GIẢI BA 14331 95638 82894
72723 51994 85732
GIẢI TƯ 1243 0254 8383 9997
GIẢI NĂM 2136 7389 6623
6224 6833 9192
GIẢI SÁU 062 766 980
GIẢI BẢY 28 19 90 64
Đầu LOTO
0  
1 9
2 3 3 4 8 9
3 1 2 3 3 6 8
4 3
5 4
6 2 4 6
7  
8 0 3 9
9 0 2 4 4 7 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/11/2023

ĐẶC BIỆT 98371
6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
GIẢI NHẤT 77855
GIẢI NHÌ 10658 79326
GIẢI BA 08768 35389 63003
45013 25896 58159
GIẢI TƯ 7512 3573 6252 6597
GIẢI NĂM 1270 2234 9849
9414 4541 8794
GIẢI SÁU 558 262 712
GIẢI BẢY 84 59 90 82
Đầu LOTO
0 3
1 2 2 3 4
2 6
3 4
4 1 9
5 2 5 8 8 9 9
6 2 8
7 0 1 3
8 2 4 9
9 0 4 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/11/2023

ĐẶC BIỆT 95110
4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT
GIẢI NHẤT 91230
GIẢI NHÌ 25848 37352
GIẢI BA 46596 92391 75545
86395 28746 58992
GIẢI TƯ 7879 2244 9001 6647
GIẢI NĂM 4782 2335 0826
9117 2981 5762
GIẢI SÁU 366 704 757
GIẢI BẢY 38 44 68 52
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 7
2 6
3 0 5 8
4 4 4 5 6 7 8
5 2 2 7
6 2 6 8
7 9
8 1 2
9 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/11/2023

ĐẶC BIỆT 54869
12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS
GIẢI NHẤT 34677
GIẢI NHÌ 80583 17410
GIẢI BA 12119 75379 69729
45196 06463 06180
GIẢI TƯ 9936 0565 5964 1109
GIẢI NĂM 7356 9273 1879
6015 4125 3336
GIẢI SÁU 959 344 804
GIẢI BẢY 36 20 73 21
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 5 9
2 0 1 5 9
3 6 6 6
4 4
5 6 9
6 3 4 5 9
7 3 3 7 9 9
8 0 3
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/11/2023

ĐẶC BIỆT 33859
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
GIẢI NHẤT 98585
GIẢI NHÌ 15030 42515
GIẢI BA 42098 91871 50318
01855 83971 19248
GIẢI TƯ 4323 2947 9183 2296
GIẢI NĂM 3696 2554 2052
1479 5643 5271
GIẢI SÁU 174 207 624
GIẢI BẢY 56 62 32 72
Đầu LOTO
0 7
1 5 8
2 3 4
3 0 2
4 3 7 8
5 2 4 5 6 9
6 2
7 1 1 1 2 4 9
8 3 5
9 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/11/2023

ĐẶC BIỆT 85800
10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
GIẢI NHẤT 00197
GIẢI NHÌ 42692 64848
GIẢI BA 29100 63052 36810
40639 42349 75155
GIẢI TƯ 3675 2498 3669 6507
GIẢI NĂM 9587 3898 3298
5302 4643 3914
GIẢI SÁU 066 614 953
GIẢI BẢY 36 97 41 57
Đầu LOTO
0 0 0 2 7
1 0 4 4
2  
3 6 9
4 1 3 8 9
5 2 3 5 7
6 6 9
7 5
8 7
9 2 7 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/11/2023

ĐẶC BIỆT 19412
13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP
GIẢI NHẤT 85667
GIẢI NHÌ 26906 22710
GIẢI BA 09590 96248 53294
43395 49876 53705
GIẢI TƯ 0546 8664 1572 8719
GIẢI NĂM 5678 1599 1893
6844 0749 9130
GIẢI SÁU 503 719 868
GIẢI BẢY 31 11 43 35
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 0 1 2 9 9
2  
3 0 1 5
4 3 4 6 8 9
5  
6 4 7 8
7 2 6 8
8  
9 0 3 4 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/11/2023

ĐẶC BIỆT 98375
20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN
GIẢI NHẤT 76516
GIẢI NHÌ 96169 75327
GIẢI BA 43330 15764 27087
13704 97836 25835
GIẢI TƯ 9431 1962 5810 4897
GIẢI NĂM 9119 0490 7211
2058 3074 0453
GIẢI SÁU 290 942 079
GIẢI BẢY 29 03 05 28
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 1 6 9
2 7 8 9
3 0 1 5 6
4 2
5 3 8
6 2 4 9
7 4 5 9
8 7
9 0 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/11/2023

ĐẶC BIỆT 08391
10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
GIẢI NHẤT 10466
GIẢI NHÌ 98837 12660
GIẢI BA 32013 97782 99924
14855 36394 62547
GIẢI TƯ 2966 0980 7346 0935
GIẢI NĂM 5641 7824 5937
5096 1970 2117
GIẢI SÁU 033 357 377
GIẢI BẢY 54 60 31 99
Đầu LOTO
0  
1 3 7
2 4 4
3 1 3 5 7 7
4 1 6 7
5 4 5 7
6 0 0 6 6
7 0 7
8 0 2
9 1 4 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/11/2023

ĐẶC BIỆT 94670
2BL-7BL-1BL-13BL-6BL-15BL-9BL-4BL
GIẢI NHẤT 63617
GIẢI NHÌ 06517 67183
GIẢI BA 73264 81508 35774
70740 13362 49497
GIẢI TƯ 6748 0376 3592 9574
GIẢI NĂM 7457 7387 2244
3441 9081 5173
GIẢI SÁU 578 528 643
GIẢI BẢY 02 10 21 35
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 7 7
2 1 8
3 5
4 0 1 3 4 8
5 7
6 2 4
7 0 3 4 4 6 8
8 1 3 7
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/11/2023

ĐẶC BIỆT 34562
17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK
GIẢI NHẤT 39661
GIẢI NHÌ 67957 16661
GIẢI BA 06243 10409 80709
63247 33362 51297
GIẢI TƯ 7945 1349 1037 1650
GIẢI NĂM 4615 2896 3092
9154 8815 6908
GIẢI SÁU 744 249 840
GIẢI BẢY 22 44 97 09
Đầu LOTO
0 8 9 9 9
1 5 5
2 2
3 7
4 0 3 4 4 5 7 9 9
5 0 4 7
6 1 1 2 2
7  
8  
9 2 6 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/11/2023

ĐẶC BIỆT 98526
2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
GIẢI NHẤT 98288
GIẢI NHÌ 98391 09260
GIẢI BA 71869 77840 71704
54410 26927 61167
GIẢI TƯ 9313 4352 7579 1270
GIẢI NĂM 1329 6820 0124
2423 5389 2356
GIẢI SÁU 071 033 989
GIẢI BẢY 93 82 15 95
Đầu LOTO
0 4
1 0 3 5
2 0 3 4 6 7 9
3 3
4 0
5 2 6
6 0 7 9
7 0 1 9
8 2 8 9 9
9 1 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/11/2023

ĐẶC BIỆT 10949
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
GIẢI NHẤT 97813
GIẢI NHÌ 40248 97258
GIẢI BA 17172 53726 16571
15018 50843 54542
GIẢI TƯ 2387 7105 7024 0996
GIẢI NĂM 8370 7910 5928
1004 2693 8577
GIẢI SÁU 045 513 973
GIẢI BẢY 27 90 24 03
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 3 3 8
2 4 4 6 7 8
3  
4 2 3 5 8 9
5 8
6  
7 0 1 2 3 7
8 7
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/11/2023

ĐẶC BIỆT 91484
1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF
GIẢI NHẤT 12495
GIẢI NHÌ 39738 55566
GIẢI BA 41141 02296 53869
51007 60891 56212
GIẢI TƯ 5822 9346 8559 8819
GIẢI NĂM 6894 6444 7848
8799 0114 7238
GIẢI SÁU 514 305 030
GIẢI BẢY 01 82 52 88
Đầu LOTO
0 1 5 7
1 2 4 4 9
2 2
3 0 8 8
4 1 4 6 8
5 2 9
6 6 9
7  
8 2 4 8
9 1 4 5 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/11/2023

ĐẶC BIỆT 13484
5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE
GIẢI NHẤT 62472
GIẢI NHÌ 97647 30290
GIẢI BA 96683 64645 65882
83382 20464 22682
GIẢI TƯ 6452 9102 3170 3977
GIẢI NĂM 7528 6996 3815
7783 1529 0445
GIẢI SÁU 698 485 457
GIẢI BẢY 02 44 33 77
Đầu LOTO
0 2 2
1 5
2 8 9
3 3
4 4 5 5 7
5 2 7
6 4
7 0 2 7 7
8 2 2 2 3 3 4 5
9 0 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/11/2023

ĐẶC BIỆT 55858
6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
GIẢI NHẤT 39587
GIẢI NHÌ 14699 14801
GIẢI BA 69206 21577 79651
94155 83586 76878
GIẢI TƯ 7685 8485 6429 5975
GIẢI NĂM 2775 2220 9758
7880 4704 9335
GIẢI SÁU 407 429 044
GIẢI BẢY 71 72 28 08
Đầu LOTO
0 1 4 6 7 8
1  
2 0 8 9 9
3 5
4 4
5 1 5 8 8
6  
7 1 2 5 5 7 8
8 0 5 5 6 7
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/11/2023

ĐẶC BIỆT 65761
2BC-15BC-13BC-18BC-19BC-1BC-9BC-6BC
GIẢI NHẤT 49344
GIẢI NHÌ 82925 55230
GIẢI BA 10031 99488 24592
44193 01536 02935
GIẢI TƯ 9661 3443 1256 0653
GIẢI NĂM 2510 4208 3379
3936 7639 5952
GIẢI SÁU 932 355 850
GIẢI BẢY 87 62 24 69
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 4 5
3 0 1 2 5 6 6 9
4 3 4
5 0 2 3 5 6
6 1 1 2 9
7 9
8 7 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/11/2023

ĐẶC BIỆT 93127
12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA
GIẢI NHẤT 54327
GIẢI NHÌ 25283 02829
GIẢI BA 30079 05452 64446
73945 16590 87922
GIẢI TƯ 2606 9611 1221 0026
GIẢI NĂM 0668 6940 7478
8435 1725 5577
GIẢI SÁU 276 183 585
GIẢI BẢY 14 12 69 84
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 4
2 1 2 5 6 7 7 9
3 5
4 0 5 6
5 2
6 8 9
7 6 7 8 9
8 3 3 4 5
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/11/2023

ĐẶC BIỆT 20136
11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
GIẢI NHẤT 25965
GIẢI NHÌ 01743 60565
GIẢI BA 96391 07899 49997
26194 23877 05086
GIẢI TƯ 5020 6049 2639 2265
GIẢI NĂM 6853 5224 2100
1430 0589 0661
GIẢI SÁU 398 055 005
GIẢI BẢY 48 16 35 43
Đầu LOTO
0 0 5
1 6
2 0 4
3 0 5 6 9
4 3 3 8 9
5 3 5
6 1 5 5 5
7 7
8 6 9
9 1 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày liên tiếp

Kết quả XSMB 30 ngày liên tiếp mở thưởng gần đây nhất. Sổ kết quả xổ số miền bắc trong vòng 1 tháng mở thưởng gần đây nhất được SXMB.VN cập nhật đầy đủ và chính xác. Xổ số kiến thiết miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Sổ kết quả SXMB 30 ngày được sxmb.vn cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất,

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
X