XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/09/2022

ĐẶC BIỆT 41946
9DA-11DA-14DA-3DA-13DA-10DA
GIẢI NHẤT 37992
GIẢI NHÌ 99881 91950
GIẢI BA 49017 20483 16317
30969 39736 05788
GIẢI TƯ 9513 1650 8588 6805
GIẢI NĂM 7872 2543 5183
9311 7738 9622
GIẢI SÁU 942 348 751
GIẢI BẢY 23 76 66 37
Đầu LOTO
0 5
1 1 3 7 7
2 2 3
3 6 7 8
4 2 3 6 8
5 0 0 1
6 6 9
7 2 6
8 1 3 3 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/09/2022

ĐẶC BIỆT 77390
7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB
GIẢI NHẤT 44227
GIẢI NHÌ 07899 14634
GIẢI BA 63455 73781 29319
20235 27180 54670
GIẢI TƯ 9671 9583 6464 8484
GIẢI NĂM 8179 7748 8340
8528 5731 5985
GIẢI SÁU 248 744 402
GIẢI BẢY 20 92 88 50
Đầu LOTO
0 2
1 9
2 0 7 8
3 1 4 5
4 0 4 8 8
5 0 5
6 4
7 0 1 9
8 0 1 3 4 5 8
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/09/2022

ĐẶC BIỆT 93712
10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC
GIẢI NHẤT 06763
GIẢI NHÌ 50213 34368
GIẢI BA 32501 94496 09495
19650 16988 69377
GIẢI TƯ 6160 0094 1043 2015
GIẢI NĂM 2987 0826 6345
2156 3187 9763
GIẢI SÁU 884 736 215
GIẢI BẢY 62 69 61 05
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 3 5 5
2 6
3 6
4 3 5
5 0 6
6 0 1 2 3 3 8 9
7 7
8 4 7 7 8
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/09/2022

ĐẶC BIỆT 59509
3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE
GIẢI NHẤT 36837
GIẢI NHÌ 50137 94982
GIẢI BA 38607 71890 94928
23815 97833 95667
GIẢI TƯ 1818 5842 0140 4657
GIẢI NĂM 3701 6434 4520
4327 6864 4674
GIẢI SÁU 104 934 481
GIẢI BẢY 89 37 57 16
Đầu LOTO
0 1 4 7 9
1 5 6 8
2 0 7 8
3 3 4 4 7 7 7
4 0 2
5 7 7
6 4 7
7 4
8 1 2 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/09/2022

ĐẶC BIỆT 08154
6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF
GIẢI NHẤT 01140
GIẢI NHÌ 39583 05213
GIẢI BA 67243 04747 99009
14386 47068 86540
GIẢI TƯ 8467 7574 1579 7138
GIẢI NĂM 0386 8686 5211
9162 0166 5909
GIẢI SÁU 368 823 443
GIẢI BẢY 08 34 78 91
Đầu LOTO
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/09/2022

ĐẶC BIỆT 79436
3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG
GIẢI NHẤT 63302
GIẢI NHÌ 75772 78656
GIẢI BA 69170 12911 94608
26376 57000 53326
GIẢI TƯ 3605 3596 2870 5392
GIẢI NĂM 0160 3795 0046
7968 4321 9567
GIẢI SÁU 724 174 453
GIẢI BẢY 01 53 48 49
Đầu LOTO
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/09/2022

ĐẶC BIỆT 76777
6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH
GIẢI NHẤT 14235
GIẢI NHÌ 67639 39627
GIẢI BA 11078 35566 60396
76531 52810 77165
GIẢI TƯ 1992 5460 0527 7755
GIẢI NĂM 5119 6943 5185
6519 4917 0751
GIẢI SÁU 495 283 089
GIẢI BẢY 37 75 66 01
Đầu LOTO
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/09/2022

ĐẶC BIỆT 44823
15DK-9DK-14DK-5DK-2DK-7DK
GIẢI NHẤT 04642
GIẢI NHÌ 28539 90167
GIẢI BA 57514 55801 03094
14585 30266 70855
GIẢI TƯ 7785 6343 5951 3385
GIẢI NĂM 5136 4603 1640
7743 5004 9439
GIẢI SÁU 380 518 321
GIẢI BẢY 05 26 16 94
Đầu LOTO
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/09/2022

ĐẶC BIỆT 50221
11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL
GIẢI NHẤT 51429
GIẢI NHÌ 03694 87656
GIẢI BA 84226 05736 37676
53627 63292 57192
GIẢI TƯ 9164 3207 6899 0093
GIẢI NĂM 0799 2165 7646
4794 0908 0008
GIẢI SÁU 818 799 831
GIẢI BẢY 71 10 04 40
Đầu LOTO
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/09/2022

ĐẶC BIỆT 62198
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
GIẢI NHẤT 45485
GIẢI NHÌ 76774 74253
GIẢI BA 18739 41960 51934
31194 39042 78008
GIẢI TƯ 2546 5002 0826 2950
GIẢI NĂM 7124 9884 5639
3108 6204 5861
GIẢI SÁU 927 362 456
GIẢI BẢY 95 77 72 22
Đầu LOTO
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/09/2022

ĐẶC BIỆT 14894
5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN
GIẢI NHẤT 36603
GIẢI NHÌ 09941 58304
GIẢI BA 25494 16326 17346
02170 77335 45416
GIẢI TƯ 2580 6226 0074 0880
GIẢI NĂM 6188 2187 0423
0407 4042 0222
GIẢI SÁU 781 007 337
GIẢI BẢY 05 00 23 64
Đầu LOTO
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/09/2022

ĐẶC BIỆT 55890
11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP
GIẢI NHẤT 82995
GIẢI NHÌ 85254 99868
GIẢI BA 74363 31000 98734
25095 92211 67172
GIẢI TƯ 5992 5247 0426 6302
GIẢI NĂM 1049 1972 3323
0748 3642 0676
GIẢI SÁU 084 250 098
GIẢI BẢY 65 71 29 25
Đầu LOTO
0 0 2
1 1
2 3 5 6 9
3 4
4 2 7 8 9
5 0 4
6 3 5 8
7 1 2 2 6
8 4
9 0 2 5 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/09/2022

ĐẶC BIỆT 48715
3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ
GIẢI NHẤT 90716
GIẢI NHÌ 56928 41080
GIẢI BA 43187 69772 54529
67275 81565 74877
GIẢI TƯ 6222 2420 3750 8550
GIẢI NĂM 6817 6756 4721
1214 2847 5145
GIẢI SÁU 847 449 541
GIẢI BẢY 90 89 86 84
Đầu LOTO
0  
1 4 5 6 7
2 0 1 2 8 9
3  
4 1 5 7 7 9
5 0 0 6
6 5
7 2 5 7
8 0 4 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/09/2022

ĐẶC BIỆT 87354
5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR
GIẢI NHẤT 95705
GIẢI NHÌ 63025 08721
GIẢI BA 37527 77157 47318
04777 03121 08569
GIẢI TƯ 6606 8058 1050 3792
GIẢI NĂM 3383 3124 5188
4666 1071 0378
GIẢI SÁU 296 672 723
GIẢI BẢY 47 04 81 95
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 8
2 1 1 3 4 5 7
3  
4 7
5 0 4 7 8
6 6 9
7 1 2 7 8
8 1 3 8
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/09/2022

ĐẶC BIỆT 66581
15DS-14DS-8DS-2DS-4DS-3DS
GIẢI NHẤT 70165
GIẢI NHÌ 25649 75110
GIẢI BA 24053 74602 11614
17793 38255 41413
GIẢI TƯ 6240 7984 0724 3955
GIẢI NĂM 7903 9567 1600
2103 4654 3565
GIẢI SÁU 851 525 505
GIẢI BẢY 92 08 74 99
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 5 8
1 0 3 4
2 4 5
3  
4 0 9
5 1 3 4 5 5
6 5 5 7
7 4
8 1 4
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/09/2022

ĐẶC BIỆT 21776
13DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT
GIẢI NHẤT 55643
GIẢI NHÌ 39452 83110
GIẢI BA 59555 55905 20167
47278 21686 14131
GIẢI TƯ 7684 5001 9636 8397
GIẢI NĂM 9117 6829 9603
5470 7539 1013
GIẢI SÁU 291 438 718
GIẢI BẢY 66 68 97 85
Đầu LOTO
0 1 3 5
1 0 3 7 8
2 9
3 1 6 8 9
4 3
5 2 5
6 6 7 8
7 0 6 8
8 4 5 6
9 1 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/09/2022

ĐẶC BIỆT 55448
15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU
GIẢI NHẤT 93409
GIẢI NHÌ 19965 60859
GIẢI BA 99851 03123 34167
27971 32321 04504
GIẢI TƯ 9860 0467 9764 1555
GIẢI NĂM 0828 1089 2239
3967 4868 6380
GIẢI SÁU 668 676 301
GIẢI BẢY 32 82 40 75
Đầu LOTO
0 1 4 9
1  
2 1 3 8
3 2 9
4 0 8
5 1 5 9
6 0 4 5 7 7 7 8 8
7 1 5 6
8 0 2 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/09/2022

ĐẶC BIỆT 99951
4DV-7DV-14DV-15DV-10DV-8DV
GIẢI NHẤT 20446
GIẢI NHÌ 01749 04947
GIẢI BA 48714 13415 43233
47562 05148 54399
GIẢI TƯ 2349 1167 2271 6497
GIẢI NĂM 7617 3249 4218
7009 3163 8093
GIẢI SÁU 487 249 588
GIẢI BẢY 77 75 23 39
Đầu LOTO
0 9
1 4 5 7 8
2 3
3 3 9
4 6 7 8 9 9 9 9
5 1
6 2 3 7
7 1 5 7
8 7 8
9 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/09/2022

ĐẶC BIỆT 17535
10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX
GIẢI NHẤT 74421
GIẢI NHÌ 07598 02432
GIẢI BA 21437 09706 21647
65512 61974 19816
GIẢI TƯ 8924 4536 0250 0862
GIẢI NĂM 0003 1179 3370
0816 9711 1183
GIẢI SÁU 340 431 743
GIẢI BẢY 68 48 55 78
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 2 6 6
2 1 4
3 1 2 5 6 7
4 0 3 7 8
5 0 5
6 2 8
7 0 4 8 9
8 3
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/09/2022

ĐẶC BIỆT 01293
7DY-5DY-3DY-10DY-12DY-1DY
GIẢI NHẤT 80770
GIẢI NHÌ 15337 47742
GIẢI BA 84235 63153 17132
31890 86262 24310
GIẢI TƯ 6151 3354 6145 9246
GIẢI NĂM 9155 7143 8319
1406 5014 2761
GIẢI SÁU 565 455 052
GIẢI BẢY 20 96 86 74
Đầu LOTO
0 6
1 0 4 9
2 0
3 2 5 7
4 2 3 5 6
5 1 2 3 4 5 5
6 1 2 5
7 0 4
8 6
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/09/2022

ĐẶC BIỆT 75743
14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ
GIẢI NHẤT 11926
GIẢI NHÌ 27509 34830
GIẢI BA 11602 69444 33782
75307 33035 45370
GIẢI TƯ 4612 1310 5450 6192
GIẢI NĂM 4529 5787 8580
7087 6706 7842
GIẢI SÁU 149 438 967
GIẢI BẢY 61 14 90 71
Đầu LOTO
0 2 6 7 9
1 0 2 4
2 6 9
3 0 5 8
4 2 3 4 9
5 0
6 1 7
7 0 1
8 0 2 7 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/09/2022

ĐẶC BIỆT 51169
7CA-9CA-6CA-10CA-4CA-8CA
GIẢI NHẤT 94457
GIẢI NHÌ 78799 03878
GIẢI BA 13499 40399 00736
26519 77848 43755
GIẢI TƯ 1647 1886 5154 9435
GIẢI NĂM 1922 6900 2163
1338 6990 7333
GIẢI SÁU 406 664 314
GIẢI BẢY 19 90 98 64
Đầu LOTO
0 0 6
1 4 9 9
2 2
3 3 5 6 8
4 7 8
5 4 5 7
6 3 4 4 9
7 8
8 6
9 0 0 8 9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/09/2022

ĐẶC BIỆT 44816
2CB-3CB-9CB-11CB-1CB-4CB
GIẢI NHẤT 05276
GIẢI NHÌ 93856 11335
GIẢI BA 10102 00373 21645
96634 97458 95218
GIẢI TƯ 7816 1527 1194 7121
GIẢI NĂM 5920 9616 0916
7933 1269 6917
GIẢI SÁU 031 502 902
GIẢI BẢY 43 97 00 86
Đầu LOTO
0 0 2 2 2
1 6 6 6 6 7 8
2 0 1 7
3 1 3 4 5
4 3 5
5 6 8
6 9
7 3 6
8 6
9 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/09/2022

ĐẶC BIỆT 01548
9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD
GIẢI NHẤT 24105
GIẢI NHÌ 97886 05221
GIẢI BA 40800 37871 20859
72800 54653 88845
GIẢI TƯ 0439 7366 0464 1971
GIẢI NĂM 1811 4985 1123
8003 0173 1572
GIẢI SÁU 022 988 617
GIẢI BẢY 56 06 23 95
Đầu LOTO
0 0 0 3 5 6
1 1 7
2 1 2 3 3
3 9
4 5 8
5 3 6 9
6 4 6
7 1 1 2 3
8 5 6 8
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/09/2022

ĐẶC BIỆT 62111
4CE-10CE-6CE-7CE-14CE-2CE
GIẢI NHẤT 65882
GIẢI NHÌ 91035 75523
GIẢI BA 85149 89326 71871
17117 93037 84404
GIẢI TƯ 3603 3588 6843 4166
GIẢI NĂM 7521 1955 8223
7024 1399 5665
GIẢI SÁU 583 316 989
GIẢI BẢY 78 58 10 15
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 1 5 6 7
2 1 3 3 4 6
3 5 7
4 3 9
5 5 8
6 5 6
7 1 8
8 2 3 8 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/09/2022

ĐẶC BIỆT 47153
7CF-12CF-15CF-6CF-11CF-5CF
GIẢI NHẤT 58840
GIẢI NHÌ 46746 06592
GIẢI BA 55536 69384 11121
74022 32334 51107
GIẢI TƯ 0663 4302 2240 1784
GIẢI NĂM 4784 5764 8242
0620 9295 3524
GIẢI SÁU 188 854 617
GIẢI BẢY 32 43 04 71
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 7
2 0 1 2 4
3 2 4 6
4 0 0 2 3 6
5 3 4
6 3 4
7 1
8 4 4 4 8
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/09/2022

ĐẶC BIỆT 03138
15CG-8CG-11CG-7CG-5CG-9CG
GIẢI NHẤT 55336
GIẢI NHÌ 16287 50610
GIẢI BA 23213 94611 93054
99001 36062 64565
GIẢI TƯ 7738 6383 2433 9941
GIẢI NĂM 2750 0335 6575
3757 2714 9100
GIẢI SÁU 469 117 171
GIẢI BẢY 10 09 33 02
Đầu LOTO
0 0 1 2 9
1 0 0 1 3 4 7
2  
3 3 3 5 6 8 8
4 1
5 0 4 7
6 2 5 9
7 1 5
8 3 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/09/2022

ĐẶC BIỆT 69488
12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH
GIẢI NHẤT 89786
GIẢI NHÌ 68416 20989
GIẢI BA 45860 53290 69426
73508 69579 36407
GIẢI TƯ 5838 2680 0316 1899
GIẢI NĂM 2093 4220 1206
7177 8083 7727
GIẢI SÁU 287 915 111
GIẢI BẢY 03 37 59 84
Đầu LOTO
0 3 6 7 8
1 1 5 6 6
2 0 6 7
3 7 8
4  
5 9
6 0
7 7 9
8 0 3 4 6 7 8 9
9 0 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/08/2022

ĐẶC BIỆT 92467
12CK-9CK-20CK-7CK-6CK-15CK-2CK-17CK
GIẢI NHẤT 04353
GIẢI NHÌ 42176 84877
GIẢI BA 12922 10803 93157
74468 19809 02943
GIẢI TƯ 4604 4066 6122 8234
GIẢI NĂM 2856 7313 6418
8548 6098 1198
GIẢI SÁU 434 741 689
GIẢI BẢY 39 10 45 48
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 0 3 8
2 2 2
3 4 4 9
4 1 3 5 8 8
5 3 6 7
6 6 7 8
7 6 7
8 9
9 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/08/2022

ĐẶC BIỆT 96955
3CL-15CL-13CL-9CL-7CL-14CL
GIẢI NHẤT 63681
GIẢI NHÌ 20727 48078
GIẢI BA 63705 25369 96438
09380 80303 46713
GIẢI TƯ 5869 8694 2210 7799
GIẢI NĂM 4602 1077 6892
8471 8213 0174
GIẢI SÁU 516 437 295
GIẢI BẢY 70 79 33 68
Đầu LOTO
0 2 3 5
1 0 3 3 6
2 7
3 3 7 8
4  
5 5
6 8 9 9
7 0 1 4 7 8 9
8 0 1
9 2 4 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/08/2022

ĐẶC BIỆT 75965
8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM
GIẢI NHẤT 38820
GIẢI NHÌ 71575 21773
GIẢI BA 11467 84675 61952
95607 14201 55425
GIẢI TƯ 2131 9835 4095 9439
GIẢI NĂM 8213 2982 1312
9421 7692 0890
GIẢI SÁU 343 694 012
GIẢI BẢY 19 70 91 92
Đầu LOTO
0 1 7
1 2 2 3 9
2 0 1 5
3 1 5 9
4 3
5 2
6 5 7
7 0 3 5 5
8 2
9 0 1 2 2 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/08/2022

ĐẶC BIỆT 68144
4CN-8CN-1CN-3CN-10CN-15CN
GIẢI NHẤT 02532
GIẢI NHÌ 39990 30534
GIẢI BA 62396 64626 74930
13320 66222 93073
GIẢI TƯ 6152 0959 1223 0684
GIẢI NĂM 7981 5798 9718
8950 1299 9004
GIẢI SÁU 445 126 080
GIẢI BẢY 21 43 03 91
Đầu LOTO
0 3 4
1 8
2 0 1 2 3 6 6
3 0 2 4
4 3 4 5
5 0 2 9
6  
7 3
8 0 1 4
9 0 1 6 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/08/2022

ĐẶC BIỆT 89617
7CP-11CP-16CP-2CP-18CP-6CP
GIẢI NHẤT 36200
GIẢI NHÌ 30730 97036
GIẢI BA 68220 33704 41987
58944 17845 22571
GIẢI TƯ 7987 8528 4286 1410
GIẢI NĂM 5725 7563 8458
2106 0422 9373
GIẢI SÁU 826 976 447
GIẢI BẢY 07 38 74 42
Đầu LOTO
0 0 4 6 7
1 0 7
2 0 2 5 6 8
3 0 6 8
4 2 4 5 7
5 8
6 3
7 1 3 4 6
8 6 7 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/08/2022

ĐẶC BIỆT 89151
13CQ-3CQ-1CQ-11CQ-4CQ-5CQ
GIẢI NHẤT 13354
GIẢI NHÌ 41050 66592
GIẢI BA 11829 85952 33618
51263 45682 75002
GIẢI TƯ 7290 0543 6438 1691
GIẢI NĂM 8156 7005 8893
7464 5566 9131
GIẢI SÁU 314 530 391
GIẢI BẢY 55 24 88 02
Đầu LOTO
0 2 2 5
1 4 8
2 4 9
3 0 1 8
4 3
5 0 1 2 4 5 6
6 3 4 6
7  
8 2 8
9 0 1 1 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/08/2022

ĐẶC BIỆT 28670
9CR-7CR-6CR-8CR-14CR-1CR
GIẢI NHẤT 79137
GIẢI NHÌ 56442 84712
GIẢI BA 87818 27183 80085
51167 33296 77942
GIẢI TƯ 5364 0801 3433 1535
GIẢI NĂM 5500 3252 4260
9739 5644 8974
GIẢI SÁU 781 074 605
GIẢI BẢY 74 87 35 29
Đầu LOTO
0 0 1 5
1 2 8
2 9
3 3 5 5 7 9
4 2 2 4
5 2
6 0 4 7
7 0 4 4 4
8 1 3 5 7
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/08/2022

ĐẶC BIỆT 24832
15CS-8CS-2CS-9CS-7CS-6CS
GIẢI NHẤT 09710
GIẢI NHÌ 19597 96488
GIẢI BA 64539 85052 38023
63528 50145 50053
GIẢI TƯ 7281 3051 4175 4357
GIẢI NĂM 0695 7243 3800
3310 3605 3625
GIẢI SÁU 762 017 363
GIẢI BẢY 79 56 97 13
Đầu LOTO
0 0 5
1 0 0 3 7
2 3 5 8
3 2 9
4 3 5
5 1 2 3 6 7
6 2 3
7 5 9
8 1 8
9 5 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/08/2022

ĐẶC BIỆT 63437
15CT-12CT-2CT-7CT-11CT-14CT
GIẢI NHẤT 69177
GIẢI NHÌ 52091 44029
GIẢI BA 22569 63552 95456
60454 11084 01964
GIẢI TƯ 3630 3584 9481 9213
GIẢI NĂM 6817 9484 5120
5343 8191 7915
GIẢI SÁU 296 275 142
GIẢI BẢY 00 09 47 88
Đầu LOTO
0 0 9
1 3 5 7
2 0 9
3 0 7
4 2 3 7
5 2 4 6
6 4 9
7 5 7
8 1 4 4 4 8
9 1 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/08/2022

ĐẶC BIỆT 60652
15CU-9CU-8CU-13CU-2CU-5CU
GIẢI NHẤT 61027
GIẢI NHÌ 38872 08164
GIẢI BA 30974 87817 00516
93800 35859 72718
GIẢI TƯ 9816 5220 5935 3029
GIẢI NĂM 5672 5791 6269
6512 7642 5634
GIẢI SÁU 284 547 080
GIẢI BẢY 56 31 58 94
Đầu LOTO
0 0
1 2 6 6 7 8
2 0 7 9
3 1 4 5
4 2 7
5 2 6 8 9
6 4 9
7 2 2 4
8 0 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/08/2022

ĐẶC BIỆT 17965
4CV-7CV-14CV-13CV-2CV-8CV
GIẢI NHẤT 51526
GIẢI NHÌ 11630 27394
GIẢI BA 89056 21014 36003
72222 19982 43232
GIẢI TƯ 5056 5006 6540 2620
GIẢI NĂM 8936 4822 8413
4090 5858 3016
GIẢI SÁU 649 685 503
GIẢI BẢY 57 28 49 66
Đầu LOTO
0 3 3 6
1 3 4 6
2 0 2 2 6 8
3 0 2 6
4 0 9 9
5 6 6 7 8
6 5 6
7  
8 2 5
9 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/08/2022

ĐẶC BIỆT 10211
1CX-15CX-4CX-3CX-7CX-12CX
GIẢI NHẤT 10226
GIẢI NHÌ 78650 66649
GIẢI BA 32250 16424 42617
56575 82534 14503
GIẢI TƯ 8061 4557 2846 6122
GIẢI NĂM 1622 6905 7172
9074 9707 8435
GIẢI SÁU 048 364 120
GIẢI BẢY 76 44 31 19
Đầu LOTO
0 3 5 7
1 1 7 9
2 0 2 2 4 6
3 1 4 5
4 4 6 8 9
5 0 0 7
6 1 4
7 2 4 5 6
8  
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/08/2022

ĐẶC BIỆT 75303
10CY-1CY-8CY-2CY-4CY-13CY
GIẢI NHẤT 52115
GIẢI NHÌ 49450 24190
GIẢI BA 39685 51015 16217
74644 90331 13027
GIẢI TƯ 5832 5220 1115 6455
GIẢI NĂM 1424 7115 9192
5255 9861 7330
GIẢI SÁU 344 895 657
GIẢI BẢY 08 96 98 75
Đầu LOTO
0 3 8
1 5 5 5 5 7
2 0 4 7
3 0 1 2
4 4 4
5 0 5 5 7
6 1
7 5
8 5
9 0 2 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/08/2022

ĐẶC BIỆT 92993
1CZ-12CZ-7CZ-14CZ-2CZ-3CZ
GIẢI NHẤT 46562
GIẢI NHÌ 68475 79592
GIẢI BA 79028 40725 23685
37742 80014 55460
GIẢI TƯ 6168 7173 8075 2828
GIẢI NĂM 8775 8859 2714
4575 5934 7036
GIẢI SÁU 570 463 988
GIẢI BẢY 15 86 87 60
Đầu LOTO
0  
1 4 4 5
2 5 8 8
3 4 6
4 2
5 9
6 0 0 2 3 8
7 0 3 5 5 5 5
8 5 6 7 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/08/2022

ĐẶC BIỆT 54182
2BA-9BA-1BA-6BA-10BA-7BA
GIẢI NHẤT 38978
GIẢI NHÌ 61233 03985
GIẢI BA 41334 00280 02948
83461 45989 19870
GIẢI TƯ 7884 5634 5103 8078
GIẢI NĂM 9995 1114 4432
5354 5845 0888
GIẢI SÁU 976 390 601
GIẢI BẢY 26 04 40 91
Đầu LOTO
0 1 3 4
1 4
2 6
3 2 3 4 4
4 0 5 8
5 4
6 1
7 0 6 8 8
8 0 2 4 5 8 9
9 0 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/08/2022

ĐẶC BIỆT 05904
3BC-4BC-1BC-8BC-9BC-15BC
GIẢI NHẤT 06952
GIẢI NHÌ 68041 20939
GIẢI BA 60378 64066 12692
84872 11430 60174
GIẢI TƯ 2899 1421 4333 6106
GIẢI NĂM 2708 4857 7045
5878 0546 5721
GIẢI SÁU 609 529 320
GIẢI BẢY 42 83 05 14
Đầu LOTO
0 4 5 6 8 9
1 4
2 0 1 1 9
3 0 3 9
4 1 2 5 6
5 2 7
6 6
7 2 4 8 8
8 3
9 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/08/2022

ĐẶC BIỆT 19117
15BD-8BD-4BD-6BD-5BD-14BD
GIẢI NHẤT 51486
GIẢI NHÌ 27002 45812
GIẢI BA 22224 52091 57517
09993 31743 66134
GIẢI TƯ 4783 1074 4928 0171
GIẢI NĂM 0247 7431 9917
7825 0207 5207
GIẢI SÁU 313 533 535
GIẢI BẢY 16 67 93 57
Đầu LOTO
0 2 7 7
1 2 3 6 7 7 7
2 4 5 8
3 1 3 4 5
4 3 7
5 7
6 7
7 1 4
8 3 6
9 1 3 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/08/2022

ĐẶC BIỆT 90213
1BE-5BE-15BE-12BE-9BE-11BE
GIẢI NHẤT 96091
GIẢI NHÌ 12663 03126
GIẢI BA 96299 28353 21524
76131 26295 69804
GIẢI TƯ 3374 8195 2463 7621
GIẢI NĂM 8622 0768 2244
3256 0607 5253
GIẢI SÁU 134 703 689
GIẢI BẢY 74 75 89 06
Đầu LOTO
0 3 4 6 7
1 3
2 1 2 4 6
3 1 4
4 4
5 3 3 6
6 3 3 8
7 4 4 5
8 9 9
9 1 5 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/08/2022

ĐẶC BIỆT 40306
6PF-2PF-11PF-5PF-1PF-14PF
GIẢI NHẤT 29373
GIẢI NHÌ 24629 41347
GIẢI BA 71646 95478 96243
76243 78047 19705
GIẢI TƯ 0851 2636 5859 6514
GIẢI NĂM 6873 5940 3430
6666 8160 1699
GIẢI SÁU 731 615 566
GIẢI BẢY 75 88 26 34
Đầu LOTO
0 5 6
1 4 5
2 6 9
3 0 1 4 6
4 0 3 3 6 7 7
5 1 9
6 0 6 6
7 3 3 5 8
8 8
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/08/2022

ĐẶC BIỆT 93970
11BG-17BG-6BG-19BG-2BG-16BG-7BG-3BG
GIẢI NHẤT 42956
GIẢI NHÌ 73740 91882
GIẢI BA 83289 82224 72392
74037 55906 71697
GIẢI TƯ 8776 4418 7445 8959
GIẢI NĂM 1169 0666 5630
9231 9050 2909
GIẢI SÁU 821 686 067
GIẢI BẢY 19 90 38 72
Đầu LOTO
0 6 9
1 8 9
2 1 4
3 0 1 7 8
4 0 5
5 0 6 9
6 6 7 9
7 0 2 6
8 2 6 9
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/08/2022

ĐẶC BIỆT 44082
1BH-3BH-9BH-4BH-15BH-7BH
GIẢI NHẤT 54663
GIẢI NHÌ 92964 99837
GIẢI BA 22054 43808 55157
92026 05240 67821
GIẢI TƯ 2738 7721 9324 8774
GIẢI NĂM 9294 5523 0851
6678 6552 6797
GIẢI SÁU 222 573 344
GIẢI BẢY 18 50 01 97
Đầu LOTO
0 1 8
1 8
2 1 1 2 3 4 6
3 7 8
4 0 4
5 0 1 2 4 7
6 3 4
7 3 4 8
8 2
9 4 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/08/2022

ĐẶC BIỆT 42119
3BK-8BK-1BK-11BK-10BK-5BK
GIẢI NHẤT 46227
GIẢI NHÌ 15689 40605
GIẢI BA 72931 94336 16191
34533 11281 55440
GIẢI TƯ 3715 6243 8815 2599
GIẢI NĂM 2175 5335 7267
0050 2428 0823
GIẢI SÁU 480 881 114
GIẢI BẢY 00 21 22 60
Đầu LOTO
0 0 5
1 4 5 5 9
2 1 2 3 7 8
3 1 3 5 6
4 0 3
5 0
6 0 7
7 5
8 0 1 1 9
9 1 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/08/2022

ĐẶC BIỆT 00180
6BL-9BL-11BL-10BL-2BL-4BL
GIẢI NHẤT 08818
GIẢI NHÌ 76858 40225
GIẢI BA 72014 12353 22770
77701 09071 86478
GIẢI TƯ 2496 0033 3491 3756
GIẢI NĂM 9133 9537 9829
7490 4817 6589
GIẢI SÁU 487 431 615
GIẢI BẢY 29 26 30 37
Đầu LOTO
0 1
1 4 5 7 8
2 5 6 9 9
3 0 1 3 3 7 7
4  
5 3 6 8
6  
7 0 1 8
8 0 7 9
9 0 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/08/2022

ĐẶC BIỆT 76821
12BM-7BM-13BM-8BM-1BM-10BM
GIẢI NHẤT 26769
GIẢI NHÌ 25934 27097
GIẢI BA 43807 18207 37835
64746 96956 71714
GIẢI TƯ 9638 3327 2771 8852
GIẢI NĂM 5803 4206 1658
8429 7592 1323
GIẢI SÁU 531 716 624
GIẢI BẢY 26 15 12 43
Đầu LOTO
0 3 6 7 7
1 2 4 5 6
2 1 3 4 6 7 9
3 1 4 5 8
4 3 6
5 2 6 8
6 9
7 1
8  
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/08/2022

ĐẶC BIỆT 80395
3BN-12BN-10BN-9BN-14BN-4BN
GIẢI NHẤT 00604
GIẢI NHÌ 25509 78144
GIẢI BA 59383 34164 25193
99102 86355 12585
GIẢI TƯ 8759 8509 1662 6999
GIẢI NĂM 8566 5673 2593
7055 8534 2576
GIẢI SÁU 870 598 708
GIẢI BẢY 15 08 89 57
Đầu LOTO
0 2 4 8 8 9 9
1 5
2  
3 4
4 4
5 5 5 7 9
6 2 4 6
7 0 3 6
8 3 5 9
9 3 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/08/2022

ĐẶC BIỆT 74873
7BP-12BP-1BP-8BP-2BP-6BP
GIẢI NHẤT 78243
GIẢI NHÌ 71609 86446
GIẢI BA 61504 82910 88725
81307 14382 76821
GIẢI TƯ 7562 1111 9085 4994
GIẢI NĂM 5479 4825 7458
8637 4759 5644
GIẢI SÁU 020 634 836
GIẢI BẢY 27 69 71 72
Đầu LOTO
0 4 7 9
1 0 1
2 0 1 5 5 7
3 4 6 7
4 3 4 6
5 8 9
6 2 9
7 1 2 3 9
8 2 5
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/08/2022

ĐẶC BIỆT 49513
10BQ-6BQ-13BQ-5BQ-15BQ-8BQ
GIẢI NHẤT 91374
GIẢI NHÌ 13523 80169
GIẢI BA 21823 68922 93413
71315 35384 07823
GIẢI TƯ 0393 0045 1630 7989
GIẢI NĂM 5811 7088 8901
1847 2888 9731
GIẢI SÁU 840 991 794
GIẢI BẢY 73 16 14 67
Đầu LOTO
0 1
1 1 3 3 4 5 6
2 2 3 3 3
3 0 1
4 0 5 7
5  
6 7 9
7 3 4
8 4 8 8 9
9 1 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/08/2022

ĐẶC BIỆT 27492
3BR-5BR-8BR-9BR-14BR-13BR
GIẢI NHẤT 50569
GIẢI NHÌ 07770 83906
GIẢI BA 50365 06019 82717
45685 55631 41612
GIẢI TƯ 2894 4553 2442 6401
GIẢI NĂM 3139 6062 4573
1868 9701 0743
GIẢI SÁU 972 393 289
GIẢI BẢY 37 36 29 24
Đầu LOTO
0 1 1 6
1 2 7 9
2 4 9
3 1 6 7 9
4 2 3
5 3
6 2 5 8 9
7 0 2 3
8 5 9
9 2 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/08/2022

ĐẶC BIỆT 37686
7BS-9BS-15BS-3BS-4BS-13BS
GIẢI NHẤT 60371
GIẢI NHÌ 33660 43875
GIẢI BA 55527 82314 77309
06574 24773 18642
GIẢI TƯ 9148 3426 1501 7519
GIẢI NĂM 9150 5760 3983
1193 2334 6678
GIẢI SÁU 686 240 515
GIẢI BẢY 18 86 51 46
Đầu LOTO
0 1 9
1 4 5 8 9
2 6 7
3 4
4 0 2 6 8
5 0 1
6 0 0
7 1 3 4 5 8
8 3 6 6 6
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/08/2022

ĐẶC BIỆT 36335
2BT-14BT-12BT-7BT-1BT-13BT
GIẢI NHẤT 79490
GIẢI NHÌ 10945 04382
GIẢI BA 97683 25643 03670
62577 76608 23625
GIẢI TƯ 1076 7029 2491 7292
GIẢI NĂM 5511 1170 1403
4791 6830 1185
GIẢI SÁU 138 098 480
GIẢI BẢY 67 21 06 93
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 1
2 1 5 9
3 0 5 8
4 3 5
5  
6 7
7 0 0 6 7
8 0 2 3 5
9 0 1 1 2 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/08/2022

ĐẶC BIỆT 46555
12BU-9BU-7BU-14BU-6BU-8BU
GIẢI NHẤT 11459
GIẢI NHÌ 44331 72670
GIẢI BA 09791 21977 96540
46622 69528 69111
GIẢI TƯ 8040 4166 2393 5238
GIẢI NĂM 5081 2597 1948
0507 0291 3793
GIẢI SÁU 693 962 297
GIẢI BẢY 05 62 33 08
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 1
2 2 8
3 1 3 8
4 0 0 8
5 5 9
6 2 2 6
7 0 7
8 1
9 1 1 3 3 3 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/07/2022

ĐẶC BIỆT 50267
12BV-5BV-10BV-8BV-2BV-13BV
GIẢI NHẤT 02643
GIẢI NHÌ 88354 35612
GIẢI BA 11215 84841 92400
56864 37463 00835
GIẢI TƯ 7282 2781 4459 3005
GIẢI NĂM 3579 4673 8227
3177 8253 7338
GIẢI SÁU 400 582 515
GIẢI BẢY 07 94 69 52
Đầu LOTO
0 0 0 5 7
1 2 5 5
2 7
3 5 8
4 1 3
5 2 3 4 9
6 3 4 7 9
7 3 7 9
8 1 2 2
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/07/2022

ĐẶC BIỆT 96409
13BX-15BX-7BX-4BX-10BX-8BX
GIẢI NHẤT 33297
GIẢI NHÌ 98099 05132
GIẢI BA 75396 28088 46255
18481 39865 20146
GIẢI TƯ 9948 0498 4546 5949
GIẢI NĂM 5489 2998 2610
3077 8455 8252
GIẢI SÁU 987 754 354
GIẢI BẢY 98 81 82 60
Đầu LOTO
0 9
1 0
2  
3 2
4 6 6 8 9
5 2 4 4 5 5
6 0 5
7 7
8 1 1 2 7 8 9
9 6 7 8 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/07/2022

ĐẶC BIỆT 92303
7BY-10BY-6BY-8BY-5BY-15BY-1BY-2BY
GIẢI NHẤT 26296
GIẢI NHÌ 84138 43275
GIẢI BA 36178 06646 53358
95717 80769 17285
GIẢI TƯ 9639 4044 4771 9291
GIẢI NĂM 0020 5037 4532
9624 9484 3294
GIẢI SÁU 394 149 725
GIẢI BẢY 49 15 41 16
Đầu LOTO
0 3
1 5 6 7
2 0 4 5
3 2 7 8 9
4 1 4 6 9 9
5 8
6 9
7 1 5 8
8 4 5
9 1 4 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/07/2022

ĐẶC BIỆT 56590
9BZ-11BZ-4BZ-14BZ-5BZ-6BZ
GIẢI NHẤT 61023
GIẢI NHÌ 98472 09449
GIẢI BA 04650 98701 87625
84140 86675 56960
GIẢI TƯ 7664 1132 0337 7758
GIẢI NĂM 7166 9054 3476
1670 5560 5790
GIẢI SÁU 413 902 034
GIẢI BẢY 10 94 32 15
Đầu LOTO
0 1 2
1 0 3 5
2 3 5
3 2 2 4 7
4 0 9
5 0 4 8
6 0 0 4 6
7 0 2 5 6
8  
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/07/2022

ĐẶC BIỆT 09155
8AB-5AB-12AB-13AB-1AB-7AB
GIẢI NHẤT 63250
GIẢI NHÌ 61771 47619
GIẢI BA 30310 69885 83520
14839 34038 91584
GIẢI TƯ 7099 8552 5600 5581
GIẢI NĂM 2215 1315 4090
7585 9842 0531
GIẢI SÁU 712 752 820
GIẢI BẢY 89 15 41 33
Đầu LOTO
0 0
1 0 2 5 5 5 9
2 0 0
3 1 3 8 9
4 1 2
5 0 2 2 5
6  
7 1
8 1 4 5 5 9
9 0 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/07/2022

ĐẶC BIỆT 00558
15AC-4AC-14AC-3AC-2AC-6AC
GIẢI NHẤT 96583
GIẢI NHÌ 14877 72399
GIẢI BA 55785 71653 68381
74791 63855 46439
GIẢI TƯ 2344 6667 0716 5682
GIẢI NĂM 5996 4337 0076
2698 1030 4113
GIẢI SÁU 217 279 802
GIẢI BẢY 13 35 26 55
Đầu LOTO
0 2
1 3 3 6 7
2 6
3 0 5 7 9
4 4
5 3 5 5 8
6 7
7 6 7 9
8 1 2 3 5
9 1 6 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/07/2022

ĐẶC BIỆT 69502
2AD-11AD-14AD-6AD-9AD-12AD
GIẢI NHẤT 72642
GIẢI NHÌ 04474 23788
GIẢI BA 99464 91324 13169
61240 37704 66460
GIẢI TƯ 1056 6840 0293 3918
GIẢI NĂM 3061 5636 5228
4776 9816 9033
GIẢI SÁU 755 637 737
GIẢI BẢY 18 60 02 53
Đầu LOTO
0 2 2 4
1 6 8 8
2 4 8
3 3 6 7 7
4 0 0 2
5 3 5 6
6 0 0 1 4 9
7 4 6
8 8
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/07/2022

ĐẶC BIỆT 22857
3AE-14AE-3AE-7AE-1AE-6AE
GIẢI NHẤT 51386
GIẢI NHÌ 77335 30735
GIẢI BA 18856 99500 39036
66458 33795 33105
GIẢI TƯ 8872 2380 7349 9457
GIẢI NĂM 9494 0203 6282
6285 0787 8796
GIẢI SÁU 915 933 632
GIẢI BẢY 00 64 28 01
Đầu LOTO
0 0 0 1 3 5
1 5
2 8
3 2 3 5 5 6
4 9
5 6 7 7 8
6 4
7 2
8 0 2 5 6 7
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/07/2022

ĐẶC BIỆT 15361
2AF-12AF-1AF-3AF-6AF-9AF
GIẢI NHẤT 86993
GIẢI NHÌ 28048 57745
GIẢI BA 41322 93938 52555
61505 86896 02053
GIẢI TƯ 4842 5846 3931 4697
GIẢI NĂM 2370 5850 0727
5103 4180 7072
GIẢI SÁU 000 573 154
GIẢI BẢY 53 87 61 51
Đầu LOTO
0 0 3 5
1  
2 2 7
3 1 8
4 2 5 6 8
5 0 1 3 3 4 5
6 1 1
7 0 2 3
8 0 7
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/07/2022

ĐẶC BIỆT 04093
6AG-10AG-5AG-2AG-12AG-9AG
GIẢI NHẤT 51457
GIẢI NHÌ 29485 11161
GIẢI BA 79626 58052 46399
46795 33274 08210
GIẢI TƯ 2990 7622 1306 0513
GIẢI NĂM 4595 0986 6083
6982 6407 4489
GIẢI SÁU 826 697 140
GIẢI BẢY 14 32 84 00
Đầu LOTO
0 0 6 7
1 0 3 4
2 2 6 6
3 2
4 0
5 2 7
6 1
7 4
8 2 3 4 5 6 9
9 0 3 5 5 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/07/2022

ĐẶC BIỆT 27404
10AH-14AH-13AH-12AH-4AH-6AH
GIẢI NHẤT 63031
GIẢI NHÌ 07886 87611
GIẢI BA 64104 40247 35636
99985 97920 16806
GIẢI TƯ 3604 3302 1483 7684
GIẢI NĂM 2046 7396 6791
7731 3754 0516
GIẢI SÁU 440 964 439
GIẢI BẢY 31 90 65 93
Đầu LOTO
0 2 4 4 4 6
1 1 6
2 0
3 1 1 1 6 9
4 0 6 7
5 4
6 4 5
7  
8 3 4 5 6
9 0 1 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/07/2022

ĐẶC BIỆT 25496
11AK-2AK-5AK-7AK-10AK-3AK
GIẢI NHẤT 72929
GIẢI NHÌ 78576 63755
GIẢI BA 74523 95027 32314
58361 15818 34987
GIẢI TƯ 7507 7435 4693 5772
GIẢI NĂM 8614 0815 9048
3128 2137 4087
GIẢI SÁU 392 139 380
GIẢI BẢY 35 45 90 20
Đầu LOTO
0 7
1 4 4 5 8
2 0 3 7 8 9
3 5 5 7 9
4 5 8
5 5
6 1
7 2 6
8 0 7 7
9 0 2 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/07/2022

ĐẶC BIỆT 53393
14AL-8AL-13AL-9AL-15AL-11AL
GIẢI NHẤT 88480
GIẢI NHÌ 98910 16736
GIẢI BA 45267 23019 53467
28429 38832 40046
GIẢI TƯ 6803 6055 3124 0841
GIẢI NĂM 4290 7564 9959
6429 4218 2126
GIẢI SÁU 866 403 681
GIẢI BẢY 87 46 22 06
Đầu LOTO
0 3 3 6
1 0 8 9
2 2 4 6 9 9
3 2 6
4 1 6 6
5 5 9
6 4 6 7 7
7  
8 0 1 7
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/07/2022

ĐẶC BIỆT 36713
15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM
GIẢI NHẤT 35519
GIẢI NHÌ 42106 16732
GIẢI BA 56205 07801 71250
96549 48172 53627
GIẢI TƯ 6514 7649 3048 9094
GIẢI NĂM 4750 4156 4362
2281 3698 8250
GIẢI SÁU 866 829 556
GIẢI BẢY 94 95 33 10
Đầu LOTO
0 1 5 6
1 0 3 4 9
2 7 9
3 2 3
4 8 9 9
5 0 0 0 6 6
6 2 6
7 2
8 1
9 4 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/07/2022

ĐẶC BIỆT 66327
8AN-14AN-7AN-15AN-11AN-13AN
GIẢI NHẤT 20157
GIẢI NHÌ 03078 20001
GIẢI BA 22771 88156 52404
55038 43610 12392
GIẢI TƯ 1519 2533 8023 6421
GIẢI NĂM 4871 4766 9593
2960 7430 5438
GIẢI SÁU 675 358 168
GIẢI BẢY 24 34 89 90
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 9
2 1 3 4 7
3 0 3 4 8 8
4  
5 6 7 8
6 0 6 8
7 1 1 5 8
8 9
9 0 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/07/2022

ĐẶC BIỆT 77064
5AP-12AP-13AP-9AP-15AP-11AP
GIẢI NHẤT 71741
GIẢI NHÌ 72337 44659
GIẢI BA 44394 66969 40892
93397 87057 98369
GIẢI TƯ 6540 4164 0571 4718
GIẢI NĂM 7806 5487 9072
5446 0798 2999
GIẢI SÁU 814 546 246
GIẢI BẢY 60 48 66 47
Đầu LOTO
0 6
1 4 8
2  
3 7
4 0 1 6 6 6 7 8
5 7 9
6 0 4 4 6 9 9
7 1 2
8 7
9 2 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/07/2022

ĐẶC BIỆT 38114
11AQ-2AQ-12AQ-3AQ-7AQ-10AQ
GIẢI NHẤT 90817
GIẢI NHÌ 34620 11661
GIẢI BA 82010 30658 97189
04601 93310 65713
GIẢI TƯ 9735 9662 3713 5116
GIẢI NĂM 7826 1637 0830
6838 3506 9090
GIẢI SÁU 298 295 250
GIẢI BẢY 96 38 25 87
Đầu LOTO
0 1 6
1 0 0 3 3 4 6 7
2 0 5 6
3 0 5 7 8 8
4  
5 0 8
6 1 2
7  
8 7 9
9 0 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/07/2022

ĐẶC BIỆT 32850
9AR-7AR-11AR-2AR-8AR-15AR
GIẢI NHẤT 20310
GIẢI NHÌ 24969 49922
GIẢI BA 45362 68493 83385
53498 47684 82242
GIẢI TƯ 8236 2734 0600 6701
GIẢI NĂM 6335 8588 1855
3212 9001 5671
GIẢI SÁU 943 461 647
GIẢI BẢY 10 97 79 52
Đầu LOTO
0 0 1 1
1 0 0 2
2 2
3 4 5 6
4 2 3 7
5 0 2 5
6 1 2 9
7 1 9
8 4 5 8
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/07/2022

ĐẶC BIỆT 95155
5AS-2AS-3AS-9AS-12AS-17AS-20AS-1AS
GIẢI NHẤT 90271
GIẢI NHÌ 89067 33855
GIẢI BA 32526 01514 13957
62866 63028 85948
GIẢI TƯ 0241 4057 2119 1635
GIẢI NĂM 6060 9175 6784
6809 2507 5397
GIẢI SÁU 893 538 009
GIẢI BẢY 80 20 26 10
Đầu LOTO
0 7 9 9
1 0 4 9
2 0 6 6 8
3 5 8
4 1 8
5 5 5 7 7
6 0 6 7
7 1 5
8 0 4
9 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/07/2022

ĐẶC BIỆT 23151
12AT-10AT-7AT-9AT-5AT-8AT
GIẢI NHẤT 77007
GIẢI NHÌ 67040 03531
GIẢI BA 41712 21419 28438
70715 94371 65998
GIẢI TƯ 6974 2427 7626 2777
GIẢI NĂM 8657 2320 6341
0831 5456 2452
GIẢI SÁU 965 562 310
GIẢI BẢY 40 27 74 13
Đầu LOTO
0 7
1 0 2 3 5 9
2 0 6 7 7
3 1 1 8
4 0 0 1
5 1 2 6 7
6 2 5
7 1 4 4 7
8  
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/07/2022

ĐẶC BIỆT 02801
15AU-12AU-11AU-8AU-2AU-13AU
GIẢI NHẤT 41033
GIẢI NHÌ 53525 62479
GIẢI BA 22019 17268 62761
31216 35900 02995
GIẢI TƯ 4612 7050 6100 4244
GIẢI NĂM 8244 5477 7413
5254 6758 0354
GIẢI SÁU 555 559 514
GIẢI BẢY 10 39 42 72
Đầu LOTO
0 0 0 1
1 0 2 3 4 6 9
2 5
3 3 9
4 2 4 4
5 0 4 4 5 8 9
6 1 8
7 2 7 9
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/07/2022

ĐẶC BIỆT 17772
9AV-1AV-10AV-15AV-5AV-2AV
GIẢI NHẤT 24964
GIẢI NHÌ 13999 53713
GIẢI BA 83952 29120 46779
41277 87840 86918
GIẢI TƯ 6112 9745 8719 9841
GIẢI NĂM 8617 7767 9271
1429 1237 4906
GIẢI SÁU 395 891 855
GIẢI BẢY 25 83 15 17
Đầu LOTO
0 6
1 2 3 5 7 7 8 9
2 0 5 9
3 7
4 0 1 5
5 2 5
6 4 7
7 1 2 7 9
8 3
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/07/2022

ĐẶC BIỆT 10295
12AX-2AX-3AX-8AX-15AX-5AX
GIẢI NHẤT 36734
GIẢI NHÌ 79386 11190
GIẢI BA 55232 98046 40235
79198 28948 04840
GIẢI TƯ 4302 9314 4012 9441
GIẢI NĂM 5540 6116 3507
4837 5131 7695
GIẢI SÁU 955 654 102
GIẢI BẢY 15 62 20 32
Đầu LOTO
0 2 2 7
1 2 4 5 6
2 0
3 1 2 2 4 5 7
4 0 0 1 6 8
5 4 5
6 2
7  
8 6
9 0 5 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/07/2022

ĐẶC BIỆT 66224
4AY-9AY-14AY-6AY-13AY-11AY
GIẢI NHẤT 39869
GIẢI NHÌ 60546 53493
GIẢI BA 04850 05780 10310
52443 09544 90813
GIẢI TƯ 4719 6387 1727 5669
GIẢI NĂM 2198 2859 8329
3674 3960 2132
GIẢI SÁU 818 272 814
GIẢI BẢY 90 61 50 08
Đầu LOTO
0 8
1 0 3 4 8 9
2 4 7 9
3 2
4 3 4 6
5 0 0 9
6 0 1 9 9
7 2 4
8 0 7
9 0 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/07/2022

ĐẶC BIỆT 91796
5AZ-14AZ-6AZ-13AZ-12AZ-15AZ
GIẢI NHẤT 13278
GIẢI NHÌ 44393 94079
GIẢI BA 96852 37100 53212
35235 92655 90235
GIẢI TƯ 2554 5829 0927 1156
GIẢI NĂM 1241 4871 8129
6476 0831 6220
GIẢI SÁU 678 595 783
GIẢI BẢY 07 67 75 38
Đầu LOTO
0 0 7
1 2
2 0 7 9 9
3 1 5 5 8
4 1
5 2 4 5 6
6 7
7 1 5 6 8 8 9
8 3
9 3 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/07/2022

ĐẶC BIỆT 76796
7ZY-13ZY-10ZY-3ZY-9ZY-14ZY
GIẢI NHẤT 60532
GIẢI NHÌ 75194 39560
GIẢI BA 58271 22405 29611
85427 35809 97332
GIẢI TƯ 0391 9379 4176 8729
GIẢI NĂM 2575 5197 1344
1553 9193 0851
GIẢI SÁU 670 162 917
GIẢI BẢY 50 63 29 44
Đầu LOTO
0 5 9
1 1 7
2 7 9 9
3 2 2
4 4 4
5 0 1 3
6 0 2 3
7 0 1 5 6 9
8  
9 1 3 4 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/07/2022

ĐẶC BIỆT 68404
6ZX-2ZX-7ZX-9ZX-14ZX-8ZX
GIẢI NHẤT 87375
GIẢI NHÌ 99531 72909
GIẢI BA 16651 85886 17190
97486 12030 22813
GIẢI TƯ 4054 1125 5766 2925
GIẢI NĂM 2043 8711 6194
4454 5014 7003
GIẢI SÁU 694 206 634
GIẢI BẢY 73 27 12 66
Đầu LOTO
0 3 4 6 9
1 1 2 3 4
2 5 5 7
3 0 1 4
4 3
5 1 4 4
6 6 6
7 3 5
8 6 6
9 0 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/07/2022

ĐẶC BIỆT 50239
12ZV-14ZV-2ZV-13ZV-10ZV-15ZV
GIẢI NHẤT 18777
GIẢI NHÌ 50753 62864
GIẢI BA 16731 96862 69049
55288 95452 71575
GIẢI TƯ 6884 0301 9014 1040
GIẢI NĂM 2311 8973 3138
4068 9350 9570
GIẢI SÁU 534 520 085
GIẢI BẢY 93 10 08 58
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 1 4
2 0
3 1 4 8 9
4 0 9
5 0 2 3 8
6 2 4 8
7 0 3 5 7
8 4 5 8
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/07/2022

ĐẶC BIỆT 86690
1ZU-8ZU-11ZU-4ZU-7ZU-13ZU
GIẢI NHẤT 00944
GIẢI NHÌ 08354 56997
GIẢI BA 37618 26670 35119
32760 52753 06126
GIẢI TƯ 5496 7992 9661 7956
GIẢI NĂM 5000 7140 6545
0912 6326 8136
GIẢI SÁU 400 632 125
GIẢI BẢY 91 05 33 73
Đầu LOTO
0 0 0 5
1 2 8 9
2 5 6 6
3 2 3 6
4 0 4 5
5 3 4 6
6 0 1
7 0 3
8  
9 0 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/07/2022

ĐẶC BIỆT 50554
12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT
GIẢI NHẤT 26597
GIẢI NHÌ 71762 44601
GIẢI BA 96368 65980 74760
70786 58689 20359
GIẢI TƯ 3659 9883 5277 1696
GIẢI NĂM 8466 5247 7508
9632 7530 8386
GIẢI SÁU 485 868 202
GIẢI BẢY 78 42 39 53
Đầu LOTO
0 1 2 8
1  
2  
3 0 2 9
4 2 7
5 3 4 9 9
6 0 2 6 8 8
7 7 8
8 0 3 5 6 6 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/07/2022

ĐẶC BIỆT 01697
5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS
GIẢI NHẤT 70090
GIẢI NHÌ 16691 52814
GIẢI BA 71869 91205 03430
30824 21175 72532
GIẢI TƯ 2224 4290 7000 1048
GIẢI NĂM 3638 2980 7739
2243 1130 4587
GIẢI SÁU 112 138 216
GIẢI BẢY 85 17 66 07
Đầu LOTO
0 0 5 7
1 2 4 6 7
2 4 4
3 0 0 2 8 8 9
4 3 8
5  
6 6 9
7 5
8 0 5 7
9 0 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/06/2022

ĐẶC BIỆT 58839
10ZR-5ZR-8ZR-1ZR-3ZR-14ZR
GIẢI NHẤT 82672
GIẢI NHÌ 21676 00588
GIẢI BA 73018 20288 12676
79851 99201 63830
GIẢI TƯ 4128 1064 3591 3830
GIẢI NĂM 3632 9550 8367
7541 6643 2495
GIẢI SÁU 775 137 088
GIẢI BẢY 88 28 91 46
Đầu LOTO
0 1
1 8
2 8 8
3 0 0 2 7 9
4 1 3 6
5 0 1
6 4 7
7 2 5 6 6
8 8 8 8 8
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê xsmb 90 ngày, việc xem kết quả xổ số miền bắc trong 3 tháng liên tiếp gần đây nhất luôn được người chơi quan tâm.

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp - Bảng phân tích kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất đầy đủ chi tiết. Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn nhận định từ các chuyên gia xsmb hàng đầu

Khi những người chơi dựa vào thống kê xổ số miền bắc 90 ngày, thì họ có thể biết được chi tiết sự xuất hiện của các con số trên bảng kết quả xổ số MB 90 ngày qua nhanh chóng và có thể dự đoán được các con số phù hợp để nuôi trong những ngày sắp tới một cách chính xác. Các bạn cũng có thể thống kê nhanh chóng có được kết quả xổ số miền bắc 90 ngày tất cả các giải thưởng của mỗi kỳ quay số mở thưởng trong vòng 3 tháng.

Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào sxmb.vn chúng tôi để có thể xem được những bảng thống kê chi tiết và chuẩn xác nhất hoàn toàn miễn phí.