Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/03/2024

ĐẶC BIỆT 71961
18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP
GIẢI NHẤT 83331
GIẢI NHÌ 77826 34607
GIẢI BA 42063 15142 67205
32829 72584 04871
GIẢI TƯ 7471 1023 0796 5943
GIẢI NĂM 6600 3416 2788
2153 6425 3770
GIẢI SÁU 386 092 940
GIẢI BẢY 21 23 65 46
Đầu LOTO
0 0 5 7
1 6
2 1 3 3 5 6 9
3 1
4 0 2 3 6
5 3
6 1 3 5
7 0 1 1
8 4 6 8
9 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/02/2024

ĐẶC BIỆT 39648
2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN
GIẢI NHẤT 89254
GIẢI NHÌ 83310 67194
GIẢI BA 17553 16513 90168
81966 67408 22446
GIẢI TƯ 2546 1126 7889 3202
GIẢI NĂM 8654 2727 2819
4960 8883 8030
GIẢI SÁU 429 531 092
GIẢI BẢY 28 92 23 99
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 3 9
2 3 6 7 8 9
3 0 1
4 6 6 8
5 3 4 4
6 0 6 8
7  
8 3 9
9 2 2 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/02/2024

ĐẶC BIỆT 77645
5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
GIẢI NHẤT 06477
GIẢI NHÌ 84305 38394
GIẢI BA 71202 93049 90021
21978 87788 04853
GIẢI TƯ 0790 0256 2861 3114
GIẢI NĂM 7552 7033 7276
1129 7595 4489
GIẢI SÁU 652 476 788
GIẢI BẢY 67 96 37 17
Đầu LOTO
0 2 5
1 4 7
2 1 9
3 3 7
4 5 9
5 2 2 3 6
6 1 7
7 6 6 7 8
8 8 8 9
9 0 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/02/2024

ĐẶC BIỆT 36209
20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL
GIẢI NHẤT 22265
GIẢI NHÌ 97620 79071
GIẢI BA 17063 61654 47294
39697 85597 98822
GIẢI TƯ 5624 5402 3167 0381
GIẢI NĂM 7878 9350 3316
8097 0986 7762
GIẢI SÁU 378 568 805
GIẢI BẢY 85 80 61 76
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 6
2 0 2 4
3  
4  
5 0 4
6 1 2 3 5 7 8
7 1 6 8 8
8 0 1 5 6
9 4 7 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/02/2024

ĐẶC BIỆT 27234
9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK
GIẢI NHẤT 61620
GIẢI NHÌ 29442 71430
GIẢI BA 71285 37989 62482
67475 65703 34114
GIẢI TƯ 4653 9878 4471 1839
GIẢI NĂM 0133 7292 8297
0646 4652 3382
GIẢI SÁU 424 832 419
GIẢI BẢY 63 88 24 56
Đầu LOTO
0 3
1 4 9
2 0 4 4
3 0 2 3 4 9
4 2 6
5 2 3 6
6 3
7 1 5 8
8 2 2 5 8 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/02/2024

ĐẶC BIỆT 15545
5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH
GIẢI NHẤT 85710
GIẢI NHÌ 17410 30692
GIẢI BA 77641 63547 40180
61070 59567 02946
GIẢI TƯ 5607 7989 8806 1262
GIẢI NĂM 0689 4410 5587
5247 7619 8861
GIẢI SÁU 204 487 280
GIẢI BẢY 16 06 98 51
Đầu LOTO
0 4 6 6 7
1 0 0 0 6 9
2  
3  
4 1 5 6 7 7
5 1
6 1 2 7
7 0
8 0 0 7 7 9 9
9 2 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/02/2024

ĐẶC BIỆT 57333
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
GIẢI NHẤT 81369
GIẢI NHÌ 30504 76199
GIẢI BA 33651 22945 66456
46182 39290 34970
GIẢI TƯ 7837 6860 3636 6890
GIẢI NĂM 1619 7224 1740
4222 1496 0442
GIẢI SÁU 247 752 331
GIẢI BẢY 43 44 35 45
Đầu LOTO
0 4
1 9
2 2 4
3 1 3 5 6 7
4 0 2 3 4 5 5 7
5 1 2 6
6 0 9
7 0
8 2
9 0 0 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/02/2024

ĐẶC BIỆT 16053
19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE
GIẢI NHẤT 88635
GIẢI NHÌ 25337 63488
GIẢI BA 59775 29439 27290
24040 82530 67189
GIẢI TƯ 0547 6741 7941 7289
GIẢI NĂM 7824 5469 8625
7168 1204 5983
GIẢI SÁU 308 973 820
GIẢI BẢY 79 00 93 45
Đầu LOTO
0 0 4 8
1  
2 0 4 5
3 0 5 7 9
4 0 1 1 5 7
5 3
6 8 9
7 3 5 9
8 3 8 9 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/02/2024

ĐẶC BIỆT 82488
7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD
GIẢI NHẤT 52311
GIẢI NHÌ 07072 42726
GIẢI BA 40481 49867 76166
29399 36193 63578
GIẢI TƯ 9404 2834 6012 1448
GIẢI NĂM 4126 1347 1048
7295 7820 8038
GIẢI SÁU 450 637 460
GIẢI BẢY 25 70 90 13
Đầu LOTO
0 4
1 1 2 3
2 0 5 6 6
3 4 7 8
4 7 8 8
5 0
6 0 6 7
7 0 2 8
8 1 8
9 0 3 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/02/2024

ĐẶC BIỆT 99937
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
GIẢI NHẤT 73548
GIẢI NHÌ 40187 24052
GIẢI BA 45049 69513 00318
99864 37934 67528
GIẢI TƯ 9969 4749 3131 7918
GIẢI NĂM 5983 3688 4919
7340 8836 1898
GIẢI SÁU 661 051 291
GIẢI BẢY 08 64 72 91
Đầu LOTO
0 8
1 3 8 8 9
2 8
3 1 4 6 7
4 0 8 9 9
5 1 2
6 1 4 4 9
7 2
8 3 7 8
9 1 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/02/2024

ĐẶC BIỆT 57406
13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB
GIẢI NHẤT 97758
GIẢI NHÌ 37216 24939
GIẢI BA 30032 78750 31430
43822 43341 22605
GIẢI TƯ 7939 8580 7131 0783
GIẢI NĂM 0866 9656 7260
4515 7573 3621
GIẢI SÁU 592 419 079
GIẢI BẢY 68 18 78 00
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 6 8 9
2 1 2
3 0 1 2 9 9
4 1
5 0 6 8
6 0 6 8
7 3 8 9
8 0 3
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/02/2024

ĐẶC BIỆT 75801
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA
GIẢI NHẤT 19995
GIẢI NHÌ 93219 56742
GIẢI BA 13459 21260 02582
01053 92502 27859
GIẢI TƯ 1440 1020 4024 9170
GIẢI NĂM 0057 6215 3858
8144 3559 8224
GIẢI SÁU 554 331 982
GIẢI BẢY 64 85 24 66
Đầu LOTO
0 1 2
1 5 9
2 0 4 4 4
3 1
4 0 2 4
5 3 4 7 8 9 9 9
6 0 4 6
7 0
8 2 2 5
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/02/2024

ĐẶC BIỆT 39903
6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ
GIẢI NHẤT 64007
GIẢI NHÌ 94691 49556
GIẢI BA 47851 91743 87428
63645 97610 97288
GIẢI TƯ 0270 5179 3109 4524
GIẢI NĂM 3849 9190 0418
6950 1098 3962
GIẢI SÁU 093 429 132
GIẢI BẢY 56 97 14 64
Đầu LOTO
0 3 7 9
1 0 4 8
2 4 8 9
3 2
4 3 5 9
5 0 1 6 6
6 2 4
7 0 9
8 8
9 0 1 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/02/2024

ĐẶC BIỆT 58294
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
GIẢI NHẤT 03133
GIẢI NHÌ 84216 14018
GIẢI BA 87942 42677 33889
80351 42249 29632
GIẢI TƯ 4666 5495 8905 6655
GIẢI NĂM 5821 1407 8445
7612 9721 1589
GIẢI SÁU 062 725 757
GIẢI BẢY 73 92 62 67
Đầu LOTO
0 5 7
1 2 6 8
2 1 1 5
3 2 3
4 2 5 9
5 1 5 7
6 2 2 6 7
7 3 7
8 9 9
9 2 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/02/2024

ĐẶC BIỆT 34864
13FX-11FX-5FX-20FX-19FX-16FX-3FX-6FX
GIẢI NHẤT 00693
GIẢI NHÌ 97331 18776
GIẢI BA 56995 55805 26599
22435 58098 35835
GIẢI TƯ 8683 1661 7450 8941
GIẢI NĂM 8695 2954 6320
0276 2666 1431
GIẢI SÁU 720 634 467
GIẢI BẢY 98 29 58 84
Đầu LOTO
0 5
1  
2 0 0 9
3 1 1 4 5 5
4 1
5 0 4 8
6 1 4 6 7
7 6 6
8 3 4
9 3 5 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/02/2024

ĐẶC BIỆT 48331
16FV-4FV-18FV-12FV-17FV-3FV-5FV-1FV
GIẢI NHẤT 33214
GIẢI NHÌ 95565 75869
GIẢI BA 85035 50958 42526
30662 77408 94544
GIẢI TƯ 6513 1726 6179 2439
GIẢI NĂM 2241 5718 6452
7022 5061 7065
GIẢI SÁU 333 911 376
GIẢI BẢY 51 10 20 70
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 3 4 8
2 0 2 6 6
3 1 3 5 9
4 1 4
5 1 2 8
6 1 2 5 5 9
7 0 6 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/02/2024

ĐẶC BIỆT 17670
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
GIẢI NHẤT 67840
GIẢI NHÌ 87976 05804
GIẢI BA 15037 87341 44090
35540 11601 11274
GIẢI TƯ 6083 0603 6674 3990
GIẢI NĂM 4637 1874 2362
2894 1326 2503
GIẢI SÁU 951 967 787
GIẢI BẢY 53 22 15 54
Đầu LOTO
0 1 3 3 4
1 5
2 2 6
3 7 7
4 0 0 1
5 1 3 4
6 2 7
7 0 4 4 4 6
8 3 7
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/02/2024

ĐẶC BIỆT 39100
4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT
GIẢI NHẤT 22276
GIẢI NHÌ 21547 14250
GIẢI BA 25123 77887 46966
34620 73311 14277
GIẢI TƯ 6749 3710 6705 8203
GIẢI NĂM 1050 0680 0240
0711 5203 7214
GIẢI SÁU 944 182 395
GIẢI BẢY 63 99 31 02
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 5
1 0 1 1 4
2 0 3
3 1
4 0 4 7 9
5 0 0
6 3 6
7 6 7
8 0 2 7
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/02/2024

ĐẶC BIỆT 85852
9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS
GIẢI NHẤT 17339
GIẢI NHÌ 81504 61590
GIẢI BA 11923 39951 06845
01815 93739 55388
GIẢI TƯ 9488 7388 2208 9004
GIẢI NĂM 9570 5276 3461
7388 5303 6573
GIẢI SÁU 473 597 056
GIẢI BẢY 42 31 21 27
Đầu LOTO
0 3 4 4 8
1 5
2 1 3 7
3 1 9 9
4 2 5
5 1 2 6
6 1
7 0 3 3 6
8 8 8 8 8
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/02/2024

ĐẶC BIỆT 67384
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
GIẢI NHẤT 41504
GIẢI NHÌ 84043 71031
GIẢI BA 23490 95377 73674
51711 88162 69864
GIẢI TƯ 9296 1005 2278 5705
GIẢI NĂM 2043 7662 9506
3669 1073 3804
GIẢI SÁU 638 152 189
GIẢI BẢY 62 18 99 53
Đầu LOTO
0 4 4 5 5 6
1 1 8
2  
3 1 8
4 3 3
5 2 3
6 2 2 2 4 9
7 3 4 7 8
8 4 9
9 0 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/02/2024

ĐẶC BIỆT 91267
9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ
GIẢI NHẤT 65567
GIẢI NHÌ 49583 27981
GIẢI BA 28941 63811 68505
68457 98492 31709
GIẢI TƯ 1990 1136 7461 6895
GIẢI NĂM 2312 4696 2846
0206 8873 3910
GIẢI SÁU 017 320 886
GIẢI BẢY 52 59 84 15
Đầu LOTO
0 5 6 9
1 0 1 2 5 7
2 0
3 6
4 1 6
5 2 7 9
6 1 7 7
7 3
8 1 3 4 6
9 0 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/02/2024

ĐẶC BIỆT 69876
7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP
GIẢI NHẤT 47161
GIẢI NHÌ 54779 83038
GIẢI BA 54035 40526 22723
04016 92542 30851
GIẢI TƯ 1932 1071 3559 6332
GIẢI NĂM 2140 4907 6780
8375 6102 2349
GIẢI SÁU 806 060 590
GIẢI BẢY 07 35 81 22
Đầu LOTO
0 2 6 7 7
1 6
2 2 3 6
3 2 2 5 5 8
4 0 2 9
5 1 9
6 0 1
7 1 5 6 9
8 0 1
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/02/2024

ĐẶC BIỆT 13300
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN
GIẢI NHẤT 06268
GIẢI NHÌ 67798 98842
GIẢI BA 09251 37297 78533
05661 30866 26814
GIẢI TƯ 4278 1420 5112 9414
GIẢI NĂM 1534 1478 8664
1159 7081 3687
GIẢI SÁU 446 627 656
GIẢI BẢY 44 04 97 41
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 4 4
2 0 7
3 3 4
4 1 2 4 6
5 1 6 9
6 1 4 6 8
7 8 8
8 1 7
9 7 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/02/2024

ĐẶC BIỆT 33389
10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
GIẢI NHẤT 80369
GIẢI NHÌ 55380 69435
GIẢI BA 92942 94293 36365
34162 09641 10284
GIẢI TƯ 0221 1633 1716 6658
GIẢI NĂM 0122 2297 2514
8365 7192 3441
GIẢI SÁU 236 119 442
GIẢI BẢY 12 35 88 18
Đầu LOTO
0  
1 2 4 6 8 9
2 1 2
3 3 5 5 6
4 1 1 2 2
5 8
6 2 5 5 9
7  
8 0 4 8 9
9 2 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/02/2024

ĐẶC BIỆT 28174
14FL-2FL-17FL-20FL-13FL-1FL-9FL-16FL
GIẢI NHẤT 06876
GIẢI NHÌ 66471 38080
GIẢI BA 94163 33797 50042
94635 65908 04190
GIẢI TƯ 8084 7218 0384 3702
GIẢI NĂM 2551 4867 7331
8796 6677 5394
GIẢI SÁU 755 539 280
GIẢI BẢY 93 55 68 05
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 8
2  
3 1 5 9
4 2
5 1 5 5
6 3 7 8
7 1 4 6 7
8 0 0 4 4
9 0 3 4 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/02/2024

ĐẶC BIỆT 87444
11FK-19FK-14FK-20FK-16FK-18FK-4FK
GIẢI NHẤT 41182
GIẢI NHÌ 94959 51442
GIẢI BA 93301 62187 40592
47470 69528 79028
GIẢI TƯ 7292 4118 0777 5462
GIẢI NĂM 8254 4416 2280
9154 5079 9784
GIẢI SÁU 115 186 944
GIẢI BẢY 32 61 77 99
Đầu LOTO
0 1
1 5 6 8
2 8 8
3 2
4 2 4 4
5 4 4 9
6 1 2
7 0 7 7 9
8 0 2 4 6 7
9 2 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/01/2024

ĐẶC BIỆT 47666
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
GIẢI NHẤT 58427
GIẢI NHÌ 64931 25644
GIẢI BA 03576 08099 93000
05237 32951 82863
GIẢI TƯ 3767 5450 1997 6766
GIẢI NĂM 1336 0386 7369
1740 4840 8051
GIẢI SÁU 296 125 966
GIẢI BẢY 68 53 82 27
Đầu LOTO
0 0
1  
2 5 7 7
3 1 6 7
4 0 0 4
5 0 1 1 3
6 3 6 6 6 7 8 9
7 6
8 2 6
9 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/01/2024

ĐẶC BIỆT 08524
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG
GIẢI NHẤT 80556
GIẢI NHÌ 02056 55365
GIẢI BA 93363 16503 50553
55436 44146 19053
GIẢI TƯ 3556 7688 6096 0141
GIẢI NĂM 4932 4683 4211
6357 9871 5990
GIẢI SÁU 921 194 760
GIẢI BẢY 38 26 83 95
Đầu LOTO
0 3
1 1
2 1 4 6
3 2 6 8
4 1 6
5 3 3 6 6 6 7
6 0 3 5
7 1
8 3 3 8
9 0 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/01/2024

ĐẶC BIỆT 75346
11FE-3FE-17FE-2FE-18FE-15FE-5FE-1FE
GIẢI NHẤT 98171
GIẢI NHÌ 23541 90743
GIẢI BA 98189 71152 09412
86414 11035 95289
GIẢI TƯ 2771 3474 5314 0609
GIẢI NĂM 0912 7238 9154
8750 1011 0265
GIẢI SÁU 156 432 799
GIẢI BẢY 81 83 09 85
Đầu LOTO
0 9 9
1 1 2 2 4 4
2  
3 2 5 8
4 1 3 6
5 0 2 4 6
6 5
7 1 1 4
8 1 3 5 9 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/01/2024

ĐẶC BIỆT 68274
19FD-14FD-9FD-11FD-7FD-20FD-17FD-5FD
GIẢI NHẤT 93911
GIẢI NHÌ 25484 47616
GIẢI BA 11003 93986 15302
61278 13916 23900
GIẢI TƯ 1710 1445 4678 9751
GIẢI NĂM 5496 0228 3343
5479 4126 8089
GIẢI SÁU 221 438 853
GIẢI BẢY 87 65 49 41
Đầu LOTO
0 0 2 3
1 0 1 6 6
2 1 6 8
3 8
4 1 3 5 9
5 1 3
6 5
7 4 8 8 9
8 4 6 7 9
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/01/2024

ĐẶC BIỆT 61579
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
GIẢI NHẤT 32521
GIẢI NHÌ 73337 11395
GIẢI BA 59715 94737 28391
77040 95480 36972
GIẢI TƯ 1670 3770 7223 0876
GIẢI NĂM 6094 5417 4724
5620 5716 3868
GIẢI SÁU 049 531 791
GIẢI BẢY 27 75 91 10
Đầu LOTO
0  
1 0 5 6 7
2 0 1 3 4 7
3 1 7 7
4 0 9
5  
6 8
7 0 0 2 5 6 9
8 0
9 1 1 1 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/01/2024

ĐẶC BIỆT 20347
20FB-10FB-1FB-7FB-5FB-8FB-2FB-6FB
GIẢI NHẤT 29197
GIẢI NHÌ 19218 63399
GIẢI BA 82560 80548 17544
73396 45107 10888
GIẢI TƯ 4359 6568 4811 1038
GIẢI NĂM 1823 8447 2579
2491 2352 8442
GIẢI SÁU 947 733 318
GIẢI BẢY 58 56 20 06
Đầu LOTO
0 6 7
1 1 8 8
2 0 3
3 3 8
4 2 4 7 7 7 8
5 2 6 8 9
6 0 8
7 9
8 8
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/01/2024

ĐẶC BIỆT 77375
4FA-18FA-5FA-2FA-20FA-3FA-6FA-13FA
GIẢI NHẤT 14114
GIẢI NHÌ 99404 53941
GIẢI BA 45239 92327 58366
84517 71158 13890
GIẢI TƯ 9479 8648 0493 9881
GIẢI NĂM 3961 3599 4206
2625 2201 8153
GIẢI SÁU 912 735 727
GIẢI BẢY 56 24 57 42
Đầu LOTO
0 1 4 6
1 2 4 7
2 4 5 7 7
3 5 9
4 1 2 8
5 3 6 7 8
6 1 6
7 5 9
8 1
9 0 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/01/2024

ĐẶC BIỆT 61661
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
GIẢI NHẤT 38229
GIẢI NHÌ 62307 85674
GIẢI BA 78595 93756 52006
58616 27202 51549
GIẢI TƯ 5803 5520 2836 8290
GIẢI NĂM 3309 6125 7243
4089 2338 8508
GIẢI SÁU 524 731 081
GIẢI BẢY 57 22 11 69
Đầu LOTO
0 2 3 6 7 8 9
1 1 6
2 0 2 4 5 9
3 1 6 8
4 3 9
5 6 7
6 1 9
7 4
8 1 9
9 0 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/01/2024

ĐẶC BIỆT 87441
15EY-12EY-14EY-5EY-8EY-16EY-2EY-17EY
GIẢI NHẤT 45966
GIẢI NHÌ 06221 88252
GIẢI BA 27745 45816 68217
41517 41912 32545
GIẢI TƯ 7691 4975 9911 6182
GIẢI NĂM 6097 1046 6006
2575 2298 6725
GIẢI SÁU 022 468 449
GIẢI BẢY 74 00 49 11
Đầu LOTO
0 0 6
1 1 1 2 6 7 7
2 1 2 5
3  
4 1 5 5 6 9 9
5 2
6 6 8
7 4 5 5
8 2
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/01/2024

ĐẶC BIỆT 36910
9EX-16EX-19EX-6EX-1EX-12EX-18EX-3EX
GIẢI NHẤT 79118
GIẢI NHÌ 28263 37729
GIẢI BA 39344 36781 97614
33735 51836 41688
GIẢI TƯ 7547 3433 7982 3523
GIẢI NĂM 6779 9563 5686
2191 7374 3556
GIẢI SÁU 252 534 420
GIẢI BẢY 60 13 65 17
Đầu LOTO
0  
1 0 3 4 7 8
2 0 3 9
3 3 4 5 6
4 4 7
5 2 6
6 0 3 3 5
7 4 9
8 1 2 6 8
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/01/2024

ĐẶC BIỆT 45819
17EV-14EV-9EV-7EV-6EV-18EV-10EV-3EV
GIẢI NHẤT 88820
GIẢI NHÌ 92317 88686
GIẢI BA 03064 58435 11519
64759 52956 88514
GIẢI TƯ 1349 0927 3528 0716
GIẢI NĂM 1179 1641 6637
9021 2311 1232
GIẢI SÁU 765 742 034
GIẢI BẢY 28 76 18 13
Đầu LOTO
0  
1 1 3 4 6 7 8 9 9
2 0 1 7 8 8
3 2 4 5 7
4 1 2 9
5 6 9
6 4 5
7 6 9
8 6
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/01/2024

ĐẶC BIỆT 70964
6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
GIẢI NHẤT 63165
GIẢI NHÌ 28516 01426
GIẢI BA 22000 81011 57868
69890 20338 75326
GIẢI TƯ 6639 6539 8347 8500
GIẢI NĂM 4844 2630 9577
0659 4915 6153
GIẢI SÁU 652 729 810
GIẢI BẢY 77 93 39 13
Đầu LOTO
0 0 0
1 0 1 3 5 6
2 6 6 9
3 0 8 9 9 9
4 4 7
5 2 3 9
6 4 5 8
7 7 7
8  
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/01/2024

ĐẶC BIỆT 14609
8ET-19ET-1ET-9ET-4ET-5ET-11ET-13ET
GIẢI NHẤT 36645
GIẢI NHÌ 12735 35132
GIẢI BA 85646 63234 96221
05950 51526 75074
GIẢI TƯ 6682 9638 7631 3787
GIẢI NĂM 7833 7893 7435
8411 0155 6886
GIẢI SÁU 075 481 224
GIẢI BẢY 17 69 88 61
Đầu LOTO
0 9
1 1 7
2 1 4 6
3 1 2 3 4 5 5 8
4 5 6
5 0 5
6 1 9
7 4 5
8 1 2 6 7 8
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/01/2024

ĐẶC BIỆT 54998
12ES-11ES-5ES-14ES-1ES-8ES-19ES-16ES
GIẢI NHẤT 54578
GIẢI NHÌ 92914 81659
GIẢI BA 67486 76176 28243
25690 97325 27064
GIẢI TƯ 0717 5736 1747 7684
GIẢI NĂM 3998 8610 3999
4749 8700 9998
GIẢI SÁU 933 271 914
GIẢI BẢY 77 23 11 48
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 4 4 7
2 3 5
3 3 6
4 3 7 8 9
5 9
6 4
7 1 6 7 8
8 4 6
9 0 8 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/01/2024

ĐẶC BIỆT 76553
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
GIẢI NHẤT 07527
GIẢI NHÌ 25937 28719
GIẢI BA 68694 85484 43187
37080 52543 51209
GIẢI TƯ 4630 6891 8515 2367
GIẢI NĂM 4217 6752 4070
4451 3126 6144
GIẢI SÁU 716 933 076
GIẢI BẢY 03 35 11 50
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5 6 7 9
2 6 7
3 0 3 5 7
4 3 4
5 0 1 2 3
6 7
7 0 6
8 0 4 7
9 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/01/2024

ĐẶC BIỆT 95539
19EQ-12EQ-4EQ-1EQ-3EQ-5EQ-2EQ-8EQ
GIẢI NHẤT 74503
GIẢI NHÌ 37428 62493
GIẢI BA 55215 62742 75409
13209 28223 02871
GIẢI TƯ 3363 5407 6781 8041
GIẢI NĂM 3501 3855 6093
3392 6002 4492
GIẢI SÁU 236 215 743
GIẢI BẢY 90 79 37 58
Đầu LOTO
0 1 2 3 7 9 9
1 5 5
2 3 8
3 6 7 9
4 1 2 3
5 5 8
6 3
7 1 9
8 1
9 0 2 2 3 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/01/2024

ĐẶC BIỆT 63261
16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP
GIẢI NHẤT 52395
GIẢI NHÌ 54221 54937
GIẢI BA 21642 72620 46915
40939 66975 95237
GIẢI TƯ 9526 9444 4855 6097
GIẢI NĂM 3145 6073 1774
9335 2193 0747
GIẢI SÁU 934 367 864
GIẢI BẢY 94 59 67 21
Đầu LOTO
0  
1 5
2 0 1 1 6
3 4 5 7 7 9
4 2 4 5 7
5 5 9
6 1 4 7 7
7 3 4 5
8  
9 3 4 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/01/2024

ĐẶC BIỆT 91138
18EN-12EN-14EN-11EN-6EN-5EN-19EN-16EN
GIẢI NHẤT 42203
GIẢI NHÌ 16727 62518
GIẢI BA 40212 38181 55475
98984 20314 05059
GIẢI TƯ 8841 4036 0947 9799
GIẢI NĂM 9576 2316 6534
0618 1125 2257
GIẢI SÁU 115 313 503
GIẢI BẢY 71 91 34 85
Đầu LOTO
0 3 3
1 2 3 4 5 6 8 8
2 5 7
3 4 4 6 8
4 1 7
5 7 9
6  
7 1 5 6
8 1 4 5
9 1 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/01/2024

ĐẶC BIỆT 68586
12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
GIẢI NHẤT 68404
GIẢI NHÌ 00715 37358
GIẢI BA 42487 35931 84669
00195 50191 47172
GIẢI TƯ 7115 9490 6813 5843
GIẢI NĂM 4317 2315 7929
3632 1844 6497
GIẢI SÁU 990 475 786
GIẢI BẢY 17 99 63 85
Đầu LOTO
0 4
1 3 5 5 5 7 7
2 9
3 1 2
4 3 4
5 8
6 3 9
7 2 5
8 5 6 6 7
9 0 0 1 5 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/01/2024

ĐẶC BIỆT 13113
4EL-5EL-12EL-2EL-10EL-3EL-8EL-7EL
GIẢI NHẤT 39786
GIẢI NHÌ 66200 15781
GIẢI BA 57716 05600 89058
37477 31125 85815
GIẢI TƯ 2872 4210 3055 7656
GIẢI NĂM 5975 9865 4483
4984 9833 9996
GIẢI SÁU 906 600 547
GIẢI BẢY 02 93 53 59
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 6
1 0 3 5 6
2 5
3 3
4 7
5 3 5 6 8 9
6 5
7 2 5 7
8 1 3 4 6
9 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/01/2024

ĐẶC BIỆT 28285
2EK-13EK-10EK-17EK-12EK-14EK-11EK-16EK
GIẢI NHẤT 45785
GIẢI NHÌ 14065 97397
GIẢI BA 20245 50613 86575
83291 97109 29793
GIẢI TƯ 1447 8321 7343 5081
GIẢI NĂM 3322 1578 6731
2390 3687 3549
GIẢI SÁU 185 547 711
GIẢI BẢY 82 23 28 84
Đầu LOTO
0 9
1 1 3
2 1 2 3 8
3 1
4 3 5 7 7 9
5  
6 5
7 5 8
8 1 2 4 5 5 5 7
9 0 1 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/01/2024

ĐẶC BIỆT 73732
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
GIẢI NHẤT 50059
GIẢI NHÌ 19807 73809
GIẢI BA 66964 33254 07140
58867 39737 18690
GIẢI TƯ 2491 3655 4882 4833
GIẢI NĂM 2714 2679 1364
4418 4801 4632
GIẢI SÁU 105 627 143
GIẢI BẢY 95 84 83 53
Đầu LOTO
0 1 5 7 9
1 4 8
2 7
3 2 2 3 7
4 0 3
5 3 4 5 9
6 4 4 7
7 9
8 2 3 4
9 0 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/01/2024

ĐẶC BIỆT 48877
6EG-12EG-8EG-11EG-7EG-13EG-18EG-14EG
GIẢI NHẤT 34321
GIẢI NHÌ 62959 65902
GIẢI BA 26683 31049 98561
68229 37571 53782
GIẢI TƯ 0360 5370 3054 4853
GIẢI NĂM 4143 7962 1775
2023 0455 3683
GIẢI SÁU 287 175 670
GIẢI BẢY 77 68 08 91
Đầu LOTO
0 2 8
1  
2 1 3 9
3  
4 3 9
5 3 4 5 9
6 0 1 2 8
7 0 0 1 5 5 7 7
8 2 3 3 7
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/01/2024

ĐẶC BIỆT 91089
3EF-1EF-11EF-13EF-4EF-15EF-8EF-7EF
GIẢI NHẤT 52095
GIẢI NHÌ 24298 86032
GIẢI BA 11702 12468 64339
84213 63964 15587
GIẢI TƯ 0375 1988 6675 2621
GIẢI NĂM 9023 5030 2454
6261 8831 2653
GIẢI SÁU 721 356 691
GIẢI BẢY 19 77 78 40
Đầu LOTO
0 2
1 3 9
2 1 1 3
3 0 1 2 9
4 0
5 3 4 6
6 1 4 8
7 5 5 7 8
8 7 8 9
9 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/01/2024

ĐẶC BIỆT 69618
19ED-12ED-7ED-20ED-3ED-13ED-18ED-16ED
GIẢI NHẤT 77903
GIẢI NHÌ 10601 27302
GIẢI BA 64369 67113 39541
91989 70398 06419
GIẢI TƯ 2465 5299 8705 5568
GIẢI NĂM 1279 2671 9902
2142 3112 6408
GIẢI SÁU 615 603 561
GIẢI BẢY 85 67 75 12
Đầu LOTO
0 1 2 2 3 3 5 8
1 2 2 3 5 8 9
2  
3  
4 1 2
5  
6 1 5 7 8 9
7 1 5 9
8 5 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/01/2024

ĐẶC BIỆT 72794
1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
GIẢI NHẤT 84069
GIẢI NHÌ 21604 16014
GIẢI BA 04012 40496 62097
07165 85606 43931
GIẢI TƯ 8124 4326 2175 2281
GIẢI NĂM 9781 2917 0303
9824 6836 6036
GIẢI SÁU 428 187 412
GIẢI BẢY 74 96 58 03
Đầu LOTO
0 3 3 4 6
1 2 2 4 7
2 4 4 6 8
3 1 6 6
4  
5 8
6 5 9
7 4 5
8 1 1 7
9 4 6 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/01/2024

ĐẶC BIỆT 38267
3EB-8EB-4EB-13EB-12EB-11EB-20EB-17EB
GIẢI NHẤT 08715
GIẢI NHÌ 71363 28859
GIẢI BA 50469 00804 01569
47304 36547 91458
GIẢI TƯ 5367 6717 9652 1153
GIẢI NĂM 9201 2426 2161
8950 6793 5932
GIẢI SÁU 011 537 441
GIẢI BẢY 96 63 69 45
Đầu LOTO
0 1 4 4
1 1 5 7
2 6
3 2 7
4 1 5 7
5 0 2 3 8 9
6 1 3 3 7 7 9 9 9
7  
8  
9 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/01/2024

ĐẶC BIỆT 10240
16EA-15EA-6EA-14EA-19EA-12EA-18EA-11EA
GIẢI NHẤT 34474
GIẢI NHÌ 50418 44965
GIẢI BA 09694 12063 98849
11096 80662 43064
GIẢI TƯ 1261 9934 1267 7227
GIẢI NĂM 0113 5320 3130
4972 0271 6073
GIẢI SÁU 278 247 228
GIẢI BẢY 62 12 36 02
Đầu LOTO
0 2
1 2 3 8
2 0 7 8
3 0 4 6
4 0 7 9
5  
6 1 2 2 3 4 5 7
7 1 2 3 4 8
8  
9 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/01/2024

ĐẶC BIỆT 62495
7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
GIẢI NHẤT 61083
GIẢI NHÌ 88825 25631
GIẢI BA 81244 41936 65835
18119 78762 30466
GIẢI TƯ 7275 3934 7969 3310
GIẢI NĂM 1198 2132 6734
7342 0172 3018
GIẢI SÁU 920 945 848
GIẢI BẢY 61 14 85 25
Đầu LOTO
0  
1 0 4 8 9
2 0 5 5
3 1 2 4 4 5 6
4 2 4 5 8
5  
6 1 2 6 9
7 2 5
8 3 5
9 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/01/2024

ĐẶC BIỆT 10956
16DY-12DY-9DY-20DY-11DY-14DY-10DY-13DY
GIẢI NHẤT 44230
GIẢI NHÌ 11435 21121
GIẢI BA 29001 29348 14423
05075 13469 49804
GIẢI TƯ 3705 3839 0998 9020
GIẢI NĂM 1408 5422 2848
4904 4073 2200
GIẢI SÁU 387 850 383
GIẢI BẢY 35 44 10 59
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 5 8
1 0
2 0 1 2 3
3 0 5 5 9
4 4 8 8
5 0 6 9
6 9
7 3 5
8 3 7
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/01/2024

ĐẶC BIỆT 42932
14DX-20DX-18DX-9DX-13DX-1DX-16DX-17DX
GIẢI NHẤT 66272
GIẢI NHÌ 27370 68541
GIẢI BA 55788 04997 82222
02980 83746 18098
GIẢI TƯ 5667 8086 5934 0473
GIẢI NĂM 1851 1006 0384
6131 8065 5365
GIẢI SÁU 255 166 353
GIẢI BẢY 53 73 45 79
Đầu LOTO
0 6
1  
2 2
3 1 2 4
4 1 5 6
5 1 3 3 5
6 5 5 6 7
7 0 2 3 3 9
8 0 4 6 8
9 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/12/2023

ĐẶC BIỆT 73758
18DV-9DV-1DV-14DV-7DV-6DV-17DV-11DV
GIẢI NHẤT 80689
GIẢI NHÌ 75152 42067
GIẢI BA 69905 79800 28338
29736 28168 24917
GIẢI TƯ 3277 9831 1686 1236
GIẢI NĂM 2848 6743 8909
8565 2489 7595
GIẢI SÁU 292 586 465
GIẢI BẢY 42 82 02 43
Đầu LOTO
0 0 2 5 9
1 7
2  
3 1 6 6 8
4 2 3 3 8
5 2 8
6 5 5 7 8
7 7
8 2 6 6 9 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/12/2023

ĐẶC BIỆT 59380
20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU
GIẢI NHẤT 24170
GIẢI NHÌ 49908 46745
GIẢI BA 87619 76344 11483
19853 97310 05180
GIẢI TƯ 8176 5498 2068 1389
GIẢI NĂM 2264 7126 0265
3169 8803 5141
GIẢI SÁU 563 723 137
GIẢI BẢY 38 64 82 43
Đầu LOTO
0 3 8
1 0 9
2 3 6
3 7 8
4 1 3 4 5
5 3
6 3 4 4 5 8 9
7 0 6
8 0 0 2 3 9
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/12/2023

ĐẶC BIỆT 36120
17DT-7DT-5DT-11DT-20DT-9DT-8DT-2DT
GIẢI NHẤT 01808
GIẢI NHÌ 24143 89224
GIẢI BA 54587 09307 57960
57721 39016 39494
GIẢI TƯ 5586 6574 7750 5640
GIẢI NĂM 1559 8201 7221
9586 8938 6743
GIẢI SÁU 847 456 145
GIẢI BẢY 95 93 85 84
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 6
2 0 1 1 4
3 8
4 0 3 3 5 7
5 0 6 9
6 0
7 4
8 4 5 6 6 7
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/12/2023

ĐẶC BIỆT 15131
7DS-18DS-10DS-17DS-16DS-2DS-3DS-12DS
GIẢI NHẤT 17201
GIẢI NHÌ 23972 59182
GIẢI BA 38568 83983 95738
34166 67038 60011
GIẢI TƯ 6923 1493 9579 2063
GIẢI NĂM 8051 6625 0511
4014 0525 6554
GIẢI SÁU 435 920 911
GIẢI BẢY 12 39 52 71
Đầu LOTO
0 1
1 1 1 1 2 4
2 0 3 5 5
3 1 5 8 8 9
4  
5 1 2 4
6 3 6 8
7 1 2 9
8 2 3
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/12/2023

ĐẶC BIỆT 74817
16DR-5DR-3DR-13DR-7DR-12DR-4DR-18DR
GIẢI NHẤT 34291
GIẢI NHÌ 04124 07840
GIẢI BA 59324 21119 02648
37969 92032 72336
GIẢI TƯ 8327 6840 2090 5817
GIẢI NĂM 6421 4948 1917
7710 2618 5345
GIẢI SÁU 666 798 342
GIẢI BẢY 45 28 63 44
Đầu LOTO
0  
1 0 7 7 7 8 9
2 1 4 4 7 8
3 2 6
4 0 0 2 4 5 5 8 8
5  
6 3 6 9
7  
8  
9 0 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/12/2023

ĐẶC BIỆT 94636
2DQ-3DQ-20DQ-12DQ-7DQ-14DQ-4DQ-18DQ
GIẢI NHẤT 47326
GIẢI NHÌ 96142 87117
GIẢI BA 27903 60316 88517
90129 38052 18824
GIẢI TƯ 6196 3149 5598 6656
GIẢI NĂM 0120 2073 5725
9741 2775 6044
GIẢI SÁU 216 472 185
GIẢI BẢY 29 81 31 30
Đầu LOTO
0 3
1 6 6 7 7
2 0 4 5 6 9 9
3 0 1 6
4 1 2 4 9
5 2 6
6  
7 2 3 5
8 1 5
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/12/2023

ĐẶC BIỆT 08225
20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP
GIẢI NHẤT 66151
GIẢI NHÌ 34859 56161
GIẢI BA 01662 81087 74454
48051 70005 40811
GIẢI TƯ 3581 1288 7240 1453
GIẢI NĂM 1667 6120 9163
7784 7119 2947
GIẢI SÁU 162 862 534
GIẢI BẢY 40 61 88 84
Đầu LOTO
0 5
1 1 9
2 0 5
3 4
4 0 0 7
5 1 1 3 4 9
6 1 1 2 2 2 3 7
7  
8 1 4 4 7 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/12/2023

ĐẶC BIỆT 01243
15DN-18DN-14DN-7DN-8DN-12DN-3DN-2DN
GIẢI NHẤT 37916
GIẢI NHÌ 59482 35038
GIẢI BA 84947 66319 33665
08943 47178 78546
GIẢI TƯ 7854 3336 9083 7212
GIẢI NĂM 1120 8381 9628
5962 7004 3248
GIẢI SÁU 498 694 995
GIẢI BẢY 65 92 44 57
Đầu LOTO
0 4
1 2 6 9
2 0 8
3 6 8
4 3 3 4 6 7 8
5 4 7
6 2 5 5
7 8
8 1 2 3
9 2 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/12/2023

ĐẶC BIỆT 51416
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
GIẢI NHẤT 85332
GIẢI NHÌ 13364 46775
GIẢI BA 92641 78508 30249
10834 54932 63927
GIẢI TƯ 5847 1580 8587 8272
GIẢI NĂM 5195 8332 1395
9544 0506 7689
GIẢI SÁU 733 236 963
GIẢI BẢY 20 62 10 44
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 6
2 0 7
3 2 2 2 3 4 6
4 1 4 4 7 9
5  
6 2 3 4
7 2 5
8 0 7 9
9 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/12/2023

ĐẶC BIỆT 76711
7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL
GIẢI NHẤT 52564
GIẢI NHÌ 49212 38823
GIẢI BA 93262 07190 79116
44716 47391 84559
GIẢI TƯ 9818 2020 3376 8782
GIẢI NĂM 1832 9360 5435
0879 0951 8128
GIẢI SÁU 539 899 078
GIẢI BẢY 14 68 52 92
Đầu LOTO
0  
1 1 2 4 6 6 8
2 0 3 8
3 2 5 9
4  
5 1 2 9
6 0 2 4 8
7 6 8 9
8 2
9 0 1 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/12/2023

ĐẶC BIỆT 88485
7DK-8DK-12DK-10DK-20DK-1DK-15DK-2DK
GIẢI NHẤT 81423
GIẢI NHÌ 48393 07890
GIẢI BA 51946 07983 63690
09200 68261 08586
GIẢI TƯ 8909 1980 4697 9087
GIẢI NĂM 9687 9617 6090
8526 3279 9866
GIẢI SÁU 403 775 949
GIẢI BẢY 83 21 41 81
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 7
2 1 3 6
3  
4 1 6 9
5  
6 1 6
7 5 9
8 0 1 3 3 5 6 7 7
9 0 0 0 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/12/2023

ĐẶC BIỆT 64978
7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH
GIẢI NHẤT 46676
GIẢI NHÌ 26187 87330
GIẢI BA 27023 12499 01735
36355 27195 68410
GIẢI TƯ 9210 3977 6990 5236
GIẢI NĂM 3041 3863 7189
4047 6779 5495
GIẢI SÁU 419 782 193
GIẢI BẢY 13 21 90 50
Đầu LOTO
0  
1 0 0 3 9
2 1 3
3 0 5 6
4 1 7
5 0 5
6 3
7 6 7 8 9
8 2 7 9
9 0 0 3 5 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/12/2023

ĐẶC BIỆT 14577
4DG-15DG-14DG-5DG-2DG-1DG-11DG-3DG
GIẢI NHẤT 66388
GIẢI NHÌ 72506 57508
GIẢI BA 00305 65882 84801
38647 30901 12566
GIẢI TƯ 2019 7061 7062 9014
GIẢI NĂM 1202 5718 9539
9204 5379 0370
GIẢI SÁU 308 532 193
GIẢI BẢY 40 82 90 57
Đầu LOTO
0 1 1 2 4 5 6 8 8
1 4 8 9
2  
3 2 9
4 0 7
5 7
6 1 2 6
7 0 7 9
8 2 2 8
9 0 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/12/2023

ĐẶC BIỆT 56732
11DF-5DF-6DF-2DF-14DF-10DF-9DF-4DF
GIẢI NHẤT 82355
GIẢI NHÌ 29094 60755
GIẢI BA 55043 23651 13729
65784 06766 72289
GIẢI TƯ 9490 4407 1910 7277
GIẢI NĂM 2748 1704 2614
2267 7259 1637
GIẢI SÁU 758 160 919
GIẢI BẢY 88 89 65 94
Đầu LOTO
0 4 7
1 0 4 9
2 9
3 2 7
4 3 8
5 1 5 5 8 9
6 0 5 6 7
7 7
8 4 8 9 9
9 0 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/12/2023

ĐẶC BIỆT 03257
18DE-10DE-20DE-16DE-4DE-8DE-13DE-1DE
GIẢI NHẤT 14988
GIẢI NHÌ 21865 30155
GIẢI BA 62858 00770 81163
91066 32492 88398
GIẢI TƯ 6066 8357 7220 9032
GIẢI NĂM 5532 5899 2304
2862 4668 1049
GIẢI SÁU 347 930 724
GIẢI BẢY 90 59 43 61
Đầu LOTO
0 4
1  
2 0 4
3 0 2 2
4 3 7 9
5 5 7 7 8 9
6 1 2 3 5 6 6 8
7 0
8 8
9 0 2 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/12/2023

ĐẶC BIỆT 74825
17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
GIẢI NHẤT 27434
GIẢI NHÌ 06579 72188
GIẢI BA 23116 29833 95690
82114 32305 85706
GIẢI TƯ 7725 7756 1294 7069
GIẢI NĂM 5389 7771 7486
9371 8494 5009
GIẢI SÁU 478 396 881
GIẢI BẢY 89 67 42 62
Đầu LOTO
0 5 6 9
1 4 6
2 5 5
3 3 4
4 2
5 6
6 2 7 9
7 1 1 8 9
8 1 6 8 9 9
9 0 4 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/12/2023

ĐẶC BIỆT 36904
5DB-7DB-18DB-12DB-4DB-13DB-9DB-11DB
GIẢI NHẤT 34735
GIẢI NHÌ 42033 38294
GIẢI BA 20473 82204 45516
49864 93509 66033
GIẢI TƯ 8906 8147 9572 2463
GIẢI NĂM 0060 5312 8432
6273 8809 2106
GIẢI SÁU 133 594 076
GIẢI BẢY 56 13 20 39
Đầu LOTO
0 4 4 6 6 9 9
1 2 3 6
2 0
3 2 3 3 3 5 9
4 7
5 6
6 0 3 4
7 2 3 3 6
8  
9 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/12/2023

ĐẶC BIỆT 06245
18DA-10DA-13DA-3DA-16DA-19DA-6DA-20DA
GIẢI NHẤT 38517
GIẢI NHÌ 40644 70647
GIẢI BA 81520 69703 11751
71184 82277 25595
GIẢI TƯ 7806 3861 3836 2974
GIẢI NĂM 8284 0885 1003
4565 1675 1006
GIẢI SÁU 364 482 020
GIẢI BẢY 15 86 76 49
Đầu LOTO
0 3 3 6 6
1 5 7
2 0 0
3 6
4 4 5 7 9
5 1
6 1 4 5
7 4 5 6 7
8 2 4 4 5 6
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/12/2023

ĐẶC BIỆT 91706
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ
GIẢI NHẤT 82736
GIẢI NHÌ 43914 21410
GIẢI BA 62100 28841 54653
02003 00059 46346
GIẢI TƯ 3044 7942 3115 2346
GIẢI NĂM 2092 6475 3946
3685 3452 1207
GIẢI SÁU 346 956 814
GIẢI BẢY 55 83 76 44
Đầu LOTO
0 0 3 6 7
1 0 4 4 5
2  
3 6
4 1 2 4 4 6 6 6 6
5 2 3 5 6 9
6  
7 5 6
8 3 5
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/12/2023

ĐẶC BIỆT 62970
20CY-8CY-13CY-16CY-15CY-19CY-5CY-2CY
GIẢI NHẤT 39467
GIẢI NHÌ 40628 04048
GIẢI BA 85828 50051 17798
87941 64115 64474
GIẢI TƯ 6711 8324 0621 5607
GIẢI NĂM 1058 6146 6328
5593 5917 7918
GIẢI SÁU 954 545 397
GIẢI BẢY 63 29 28 51
Đầu LOTO
0 7
1 1 5 7 8
2 1 4 8 8 8 8 9
3  
4 1 5 6 8
5 1 1 4 8
6 3 7
7 0 4
8  
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/12/2023

ĐẶC BIỆT 38038
11CX-5CX-7CX-3CX-15CX-19CX-6CX-20CX
GIẢI NHẤT 02475
GIẢI NHÌ 03846 53934
GIẢI BA 90956 89781 13882
01561 73501 93779
GIẢI TƯ 8318 6981 8615 9513
GIẢI NĂM 8328 3837 0107
9532 9879 1742
GIẢI SÁU 729 766 938
GIẢI BẢY 85 12 33 48
Đầu LOTO
0 1 7
1 2 3 5 8
2 8 9
3 2 3 4 7 8 8
4 2 6 8
5 6
6 1 6
7 5 9 9
8 1 1 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12/2023

ĐẶC BIỆT 87360
9CV-8CV-7CV-14CV-2CV-12CV-19CV-16CV
GIẢI NHẤT 29463
GIẢI NHÌ 59670 85173
GIẢI BA 59452 73572 10791
73037 30913 85255
GIẢI TƯ 4173 1112 3763 1888
GIẢI NĂM 1518 0392 8758
2218 4504 5669
GIẢI SÁU 163 177 086
GIẢI BẢY 95 45 08 63
Đầu LOTO
0 4 8
1 2 3 8 8
2  
3 7
4 5
5 2 5 8
6 0 3 3 3 3 9
7 0 2 3 3 7
8 6 8
9 1 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12/2023

ĐẶC BIỆT 57057
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
GIẢI NHẤT 21341
GIẢI NHÌ 46196 43234
GIẢI BA 70433 04847 22751
81225 23585 86601
GIẢI TƯ 5292 6921 1013 2912
GIẢI NĂM 2594 8296 6698
1779 3989 6487
GIẢI SÁU 499 353 222
GIẢI BẢY 52 24 00 04
Đầu LOTO
0 0 1 4
1 2 3
2 1 2 4 5
3 3 4
4 1 7
5 1 2 3 7
6  
7 9
8 5 7 9
9 2 4 6 6 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12/2023

ĐẶC BIỆT 38223
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT
GIẢI NHẤT 77286
GIẢI NHÌ 90185 84473
GIẢI BA 08584 79697 95286
76506 43075 76662
GIẢI TƯ 7394 0605 4471 5963
GIẢI NĂM 1127 8186 4005
2106 8507 6915
GIẢI SÁU 706 481 999
GIẢI BẢY 06 39 93 97
Đầu LOTO
0 5 5 6 6 6 6 7
1 5
2 3 7
3 9
4  
5  
6 2 3
7 1 3 5
8 1 4 5 6 6 6
9 3 4 7 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/12/2023

ĐẶC BIỆT 35627
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS
GIẢI NHẤT 13260
GIẢI NHÌ 96217 17317
GIẢI BA 28340 60873 47641
19296 93791 58846
GIẢI TƯ 1425 0878 0269 6048
GIẢI NĂM 4114 5973 7447
0951 0213 1899
GIẢI SÁU 568 558 529
GIẢI BẢY 44 24 37 61
Đầu LOTO
0  
1 3 4 7 7
2 4 5 7 9
3 7
4 0 1 4 6 7 8
5 1 8
6 0 1 8 9
7 3 3 8
8  
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/12/2023

ĐẶC BIỆT 93178
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
GIẢI NHẤT 49592
GIẢI NHÌ 64119 45960
GIẢI BA 32137 68827 28080
32189 58244 14627
GIẢI TƯ 7688 4100 2489 4062
GIẢI NĂM 0011 2061 5417
1645 3408 5727
GIẢI SÁU 258 412 013
GIẢI BẢY 08 11 61 34
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 1 1 2 3 7 9
2 7 7 7
3 4 7
4 4 5
5 8
6 0 1 1 2
7 8
8 0 8 9 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/12/2023

ĐẶC BIỆT 47521
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
GIẢI NHẤT 07540
GIẢI NHÌ 75731 73475
GIẢI BA 91273 55144 86736
99900 82341 11775
GIẢI TƯ 4831 7851 5581 2662
GIẢI NĂM 4138 8878 7384
1966 7257 5976
GIẢI SÁU 206 459 399
GIẢI BẢY 66 61 51 07
Đầu LOTO
0 0 6 7
1  
2 1
3 1 1 6 8
4 0 1 4
5 1 1 7 9
6 1 2 6 6
7 3 5 5 6 8
8 1 4
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/12/2023

ĐẶC BIỆT 87694
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
GIẢI NHẤT 91575
GIẢI NHÌ 75033 08536
GIẢI BA 46248 65031 61731
92459 68147 45722
GIẢI TƯ 8312 4054 7046 6146
GIẢI NĂM 2837 7020 5316
7905 4018 9921
GIẢI SÁU 708 554 392
GIẢI BẢY 25 23 55 19
Đầu LOTO
0 5 8
1 2 6 8 9
2 0 1 2 3 5
3 1 1 3 6 7
4 6 6 7 8
5 4 4 5 9
6  
7 5
8  
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/12/2023

ĐẶC BIỆT 01716
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
GIẢI NHẤT 77561
GIẢI NHÌ 47720 88355
GIẢI BA 58888 22091 21180
93030 49821 58663
GIẢI TƯ 5620 5047 0428 6339
GIẢI NĂM 7437 0630 4896
2937 8774 2334
GIẢI SÁU 663 164 416
GIẢI BẢY 13 07 17 19
Đầu LOTO
0 7
1 3 6 6 7 9
2 0 0 1 8
3 0 0 4 7 7 9
4 7
5 5
6 1 3 3 4
7 4
8 0 8
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/12/2023

ĐẶC BIỆT 87485
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
GIẢI NHẤT 17336
GIẢI NHÌ 51133 12554
GIẢI BA 07135 21522 53104
80826 94365 61619
GIẢI TƯ 1255 4461 1512 3977
GIẢI NĂM 7172 5165 4923
7678 2530 2804
GIẢI SÁU 427 937 452
GIẢI BẢY 85 25 07 17
Đầu LOTO
0 4 4 7
1 2 7 9
2 2 3 5 6 7
3 0 3 5 6 7
4  
5 2 4 5
6 1 5 5
7 2 7 8
8 5 5
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê XSMB 90 ngày - XSTD 90 ngày - Cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 ngày liên tiếp

Thống kê xsmb 90 ngày, việc xem kết quả xổ số miền bắc trong 3 tháng liên tiếp gần đây nhất luôn được người chơi quan tâm.

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp - Bảng phân tích kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất đầy đủ chi tiết. Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn nhận định từ các chuyên gia xsmb hàng đầu

Khi những người chơi dựa vào thống kê xổ số miền bắc 90 ngày, thì họ có thể biết được chi tiết sự xuất hiện của các con số trên bảng kết quả xổ số MB 90 ngày qua nhanh chóng và có thể dự đoán được các con số phù hợp để nuôi trong những ngày sắp tới một cách chính xác. Các bạn cũng có thể thống kê nhanh chóng có được kết quả xổ số miền bắc 90 ngày tất cả các giải thưởng của mỗi kỳ quay số mở thưởng trong vòng 3 tháng.

Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào sxmb.vn chúng tôi để có thể xem được những bảng thống kê chi tiết và chuẩn xác nhất hoàn toàn miễn phí.

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
X