Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 16/08/2021 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Đà Nẵng

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 40 71
GIẢI BẢY 329 560
GIẢI SÁU 5281
5169
3762
7779
0702
3141
GIẢI NĂM 9099 5716
GIẢI TƯ 03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
GIẢI BA 86234
25382
50082
75087
GIẢI NHÌ 60825 31156
GIẢI NHẤT 97832 34097
ĐẶC BIỆT 676117 241508
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 2 8
1 7 5 6
2 0 5 9 2 7
3 2 4  
4 0 6 1
5 6 6
6 0 2 9 0 2
7 7 1 7 9
8 1 2 9 2 7
9 9 5 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 19 42
GIẢI BẢY 032 157
GIẢI SÁU 0896
5241
5822
6156
4836
7117
GIẢI NĂM 5362 3319
GIẢI TƯ 41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
GIẢI BA 09725
61303
61599
94764
GIẢI NHÌ 06409 63632
GIẢI NHẤT 50521 51311
ĐẶC BIỆT 718896 488060
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 5 9
1 9 1 5 7 9
2 1 1 2 5  
3 1 2 2 6
4 1 2 7
5 2 8 6 7 8
6 2 0 4
7 0 0 8 8 8
8    
9 6 6 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 67 30
GIẢI BẢY 581 990
GIẢI SÁU 6242
7032
6379
6784
8601
2610
GIẢI NĂM 5822 9580
GIẢI TƯ 10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
GIẢI BA 42968
11696
39038
09728
GIẢI NHÌ 91371 53862
GIẢI NHẤT 30126 95258
ĐẶC BIỆT 783777 273968
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1
1 4 7 0 4 4 5
2 2 6 5 7 8
3 1 2 0 8
4 2  
5   8
6 7 7 8 8 2 8
7 1 7 9 9
8 1 0 4 7
9 6 6 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 91 70
GIẢI BẢY 227 486
GIẢI SÁU 0485
6655
8578
3014
2485
9768
GIẢI NĂM 7145 9922
GIẢI TƯ 77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
GIẢI BA 61632
05611
98041
30913
GIẢI NHÌ 77080 45197
GIẢI NHẤT 07685 05641
ĐẶC BIỆT 709547 784082
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 1 7 0 3 4
2 7 2 7
3 0 2 9
4 5 7 1 1
5 1 5  
6   1 8
7 5 8 0 0 0
8 0 1 5 5 2 3 5 6
9 1 9 7
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 76 36
GIẢI BẢY 273 898
GIẢI SÁU 9956
4978
3757
2338
9100
0530
GIẢI NĂM 3014 9446
GIẢI TƯ 33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
GIẢI BA 39112
12373
07607
60534
GIẢI NHÌ 99847 68210
GIẢI NHẤT 17125 02006
ĐẶC BIỆT 437938 141201
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 0 1 6 7
1 2 4 0 0 5
2 5  
3 0 6 6 8 0 4 6 7 8
4 7 6
5 6 7 6
6   9
7 3 3 3 6 8 6
8   5
9 3 9 8
Tỉnh Khánh Hòa
GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 859
GIẢI SÁU 7490
7287
4886
GIẢI NĂM 0788
GIẢI TƯ 48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
GIẢI BA 38958
42909
GIẢI NHÌ 79293
GIẢI NHẤT 43424
ĐẶC BIỆT 925757
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa
0 9
1 6
2 4
3 1 3
4  
5 4 6 7 8 9
6 3
7 3
8 6 7 8
9 0 1 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 76 43
GIẢI BẢY 983 079
GIẢI SÁU 9080
2612
5615
8960
1927
2056
GIẢI NĂM 5487 9545
GIẢI TƯ 55862
08810
10167
11029
35582
61260
82048
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
GIẢI BA 69473
60121
54610
67890
GIẢI NHÌ 40356 08031
GIẢI NHẤT 39201 80384
ĐẶC BIỆT 424362 720171
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1  
1 0 2 5 0
2 1 9 7
3   1
4 8 1 3 5 9
5 6 6
6 0 2 2 7 0 5 7
7 3 6 1 4 7 9
8 0 2 3 7 4
9   0 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 71 44
GIẢI BẢY 887 159
GIẢI SÁU 5719
1318
9472
0075
3787
1148
GIẢI NĂM 7003 5128
GIẢI TƯ 04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
GIẢI BA 38489
67809
42050
75729
GIẢI NHÌ 45716 65246
GIẢI NHẤT 90874 58340
ĐẶC BIỆT 610228 441683
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 3 6 9  
1 6 8 9 1 4 8
2 8 4 8 9
3 0 4
4 5 8 9 0 4 6 6 8
5 5 0 9
6   6
7 1 2 4 5
8 7 9 3 7
9    
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 47 75
GIẢI BẢY 241 334
GIẢI SÁU 1398
4413
5203
0084
2535
3563
GIẢI NĂM 1750 8954
GIẢI TƯ 60217
66175
39913
50756
38214
19804
33011
50061
92038
07549
15801
16422
52156
70690
GIẢI BA 55030
08723
98248
66347
GIẢI NHÌ 76690 10520
GIẢI NHẤT 36337 16569
ĐẶC BIỆT 486367 529373
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 1
1 1 3 3 4 7  
2 3 0 2
3 0 7 4 5 8
4 1 7 7 8 9
5 0 6 4 6
6 7 1 3 9
7 5 3 5
8   4
9 0 8 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 23 30
GIẢI BẢY 934 814
GIẢI SÁU 0219
7223
4432
6243
2584
6492
GIẢI NĂM 4213 1569
GIẢI TƯ 93822
74702
43205
34037
17777
61162
26780
64758
17702
83748
96134
04204
72956
51804
GIẢI BA 75458
27469
72046
20627
GIẢI NHÌ 16594 11427
GIẢI NHẤT 82560 32139
ĐẶC BIỆT 412464 112653
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 2 4 4
1 3 9 4
2 2 3 3 7 7
3 2 4 7 0 4 9
4   3 6 8
5 8 3 6 8
6 0 2 4 9 9
7 7  
8 0 4
9 4 2
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 53 66
GIẢI BẢY 827 053
GIẢI SÁU 8034
9881
5993
5127
1490
3789
GIẢI NĂM 5530 2775
GIẢI TƯ 16978
43875
99100
92174
09131
88346
23836
22857
87745
85657
50623
59376
22824
59112
GIẢI BA 89725
60620
70183
33223
GIẢI NHÌ 11799 02946
GIẢI NHẤT 19205 91347
ĐẶC BIỆT 151406 459744
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 5 6  
1   2
2 0 5 7 3 3 4 7
3 0 1 4 6  
4 6 4 5 6 7
5 3 3 7 7
6   6
7 4 5 8 5 6
8 1 3 9
9 3 9 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 75 35
GIẢI BẢY 781 171
GIẢI SÁU 0455
6900
3002
8967
5576
3774
GIẢI NĂM 0152 9556
GIẢI TƯ 25012
36456
20300
58873
90846
47245
76610
05646
15027
83949
43493
75914
64465
24953
GIẢI BA 90746
29153
54891
97187
GIẢI NHÌ 35047 47135
GIẢI NHẤT 15515 55276
ĐẶC BIỆT 462695 003055
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 2  
1 0 2 5 4
2   7
3   5 5
4 5 6 6 7 6 9
5 2 3 5 6 3 5 6
6   5 7
7 3 5 1 4 6 6
8 1 7
9 5 1 3
Tags: văn khấn ngày rằm