XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 51 40
GIẢI BẢY 473 956
GIẢI SÁU 7717
0210
0487
8813
2815
9085
GIẢI NĂM 0449 2151
GIẢI TƯ 42660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
GIẢI BA 41246
36908
12986
65712
GIẢI NHÌ 03164 95904
GIẢI NHẤT 29829 82803
ĐẶC BIỆT 484459 781342
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 8 3 4 7
1 0 7 2 3 5
2 8 9 0
3   5 5
4 3 6 8 9 0 2
5 1 4 9 1 6
6 0 4  
7 3 8
8 7 5 6
9 8 2 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 20 00
GIẢI BẢY 274 994
GIẢI SÁU 2668
0933
6264
7141
3036
0579
GIẢI NĂM 4474 0610
GIẢI TƯ 81441
72437
25064
09297
00301
60507
56928
64614
50595
65899
56457
19180
97290
80486
GIẢI BA 20161
92832
65102
60381
GIẢI NHÌ 34194 81185
GIẢI NHẤT 02265 03661
ĐẶC BIỆT 428917 269328
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 7 0 2
1 7 0 4
2 0 8 8
3 2 3 7 6
4 1 1
5   7
6 1 4 4 5 8 1
7 4 4 9
8   0 1 5 6
9 4 7 0 4 5 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 02 98
GIẢI BẢY 317 719
GIẢI SÁU 5691
3601
1329
3892
9709
6100
GIẢI NĂM 6908 4259
GIẢI TƯ 80352
70133
31806
79930
48205
31770
93783
40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453
GIẢI BA 48570
46558
11222
80115
GIẢI NHÌ 34813 70414
GIẢI NHẤT 98712 00823
ĐẶC BIỆT 740247 046606
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 2 5 6 8 0 6 9 9
1 2 3 7 4 5 9
2 9 2 3 4
3 0 3 4
4 7  
5 2 8 3 9
6    
7 0 0 6
8 3 2
9 1 2 7 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 89 84
GIẢI BẢY 364 028
GIẢI SÁU 0977
7388
6688
5221
5274
9576
GIẢI NĂM 9112 7153
GIẢI TƯ 02402
10684
55840
21204
90798
46373
17793
13598
03425
27860
53473
66482
40897
49674
GIẢI BA 67996
14343
19816
18644
GIẢI NHÌ 60267 19317
GIẢI NHẤT 22636 69604
ĐẶC BIỆT 556547 693928
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4
1 2 6 7
2   1 5 8 8
3 6  
4 0 3 7 4
5   3
6 4 7 0
7 3 7 3 4 4 6
8 4 8 8 9 2 4
9 3 6 8 7 8
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 61 71
GIẢI BẢY 610 052
GIẢI SÁU 8287
7318
7814
3920
0289
7210
GIẢI NĂM 4424 3731
GIẢI TƯ 60036
82518
19293
84546
27510
56420
82350
71352
61287
58935
19179
23761
53757
46746
GIẢI BA 48388
86830
20207
94442
GIẢI NHÌ 43846 58361
GIẢI NHẤT 45264 96532
ĐẶC BIỆT 885385 482640
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   7
1 0 0 4 8 8 0
2 0 4 0
3 0 6 1 2 5
4 6 6 0 2 6
5 0 2 2 7
6 1 4 1 1
7   1 9
8 5 7 8 7 9
9 3  
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 13 10
GIẢI BẢY 197 967
GIẢI SÁU 3558
2277
9306
5580
2160
9203
GIẢI NĂM 4670 6257
GIẢI TƯ 82990
40559
02799
98027
07522
90476
26410
77317
65508
75785
34245
32060
14008
55288
GIẢI BA 52587
73160
45358
44554
GIẢI NHÌ 53220 56523
GIẢI NHẤT 40970 29744
ĐẶC BIỆT 283324 862992
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 3 8 8
1 0 3 0 7
2 0 2 4 7 3
3    
4   4 5
5 8 9 4 7 8
6 0 0 0 7
7 0 0 6 7  
8 7 0 5 8
9 0 7 9 2
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 88 79
GIẢI BẢY 012 333
GIẢI SÁU 1880
8372
3986
8430
1999
7809
GIẢI NĂM 1709 9694
GIẢI TƯ 18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
GIẢI BA 85545
28008
89798
49254
GIẢI NHÌ 56342 84315
GIẢI NHẤT 38771 28377
ĐẶC BIỆT 120134 757705
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 8 9 5 9
1 2 4 5
2 8 1 4
3 4 8 0 3
4 2 5  
5   4 4 7
6 4 8 9 8
7 1 2 0 1 7 9
8 0 6 8  
9   4 8 9
Tags: văn khấn ngày rằm