Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 16/08/2021 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Đà Nẵng

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 94 37
GIẢI BẢY 970 504
GIẢI SÁU 6385
5350
0858
0567
5353
1843
GIẢI NĂM 0559 8483
GIẢI TƯ 52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
GIẢI BA 77309
33202
25698
59921
GIẢI NHÌ 46963 28340
GIẢI NHẤT 86240 76749
ĐẶC BIỆT 611139 070260
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 9 4
1 3  
2   1 6
3 9 0 4 7
4 0 1 4 0 3 9
5 0 8 9 3 8
6 3 0 3 7
7 0 6 1 6
8 1 5 9 3
9 4 8
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 54 51
GIẢI BẢY 004 193
GIẢI SÁU 1764
6186
5061
9603
5395
9836
GIẢI NĂM 7982 8424
GIẢI TƯ 91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
GIẢI BA 42203
85651
85881
72221
GIẢI NHÌ 22951 12698
GIẢI NHẤT 87188 12421
ĐẶC BIỆT 441233 883565
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 3 4 3 3 7
1    
2   1 1 4
3 3 4 6 7
4 3 7 8
5 1 1 4 1 1
6 0 1 4 5
7 0 5 2
8 2 6 8 1 3
9   3 5 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 49 56
GIẢI BẢY 424 367
GIẢI SÁU 5922
2522
0672
8489
7372
0601
GIẢI NĂM 7125 5333
GIẢI TƯ 99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
GIẢI BA 82893
93018
49346
29346
GIẢI NHÌ 40939 85354
GIẢI NHẤT 63661 26445
ĐẶC BIỆT 307552 003276
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1
1 8 2
2 0 2 2 4 5  
3 1 2 6 9 3 9
4 3 9 5 6 6
5 2 2 4 6
6 1 1 7
7 2 3 2 6
8   5 9
9 3 4 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 95 67
GIẢI BẢY 990 384
GIẢI SÁU 3124
1159
0107
6504
9252
5174
GIẢI NĂM 4179 8345
GIẢI TƯ 71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
GIẢI BA 90980
01399
59409
63296
GIẢI NHÌ 30240 54626
GIẢI NHẤT 49698 26209
ĐẶC BIỆT 758352 696483
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 4 9 9
1   8
2 4 5 6 3 6 7
3    
4 0 3 5
5 2 4 9 2
6 3 4 8 9 4 7
7 9 4
8 0 3 4 5 7
9 0 5 8 9 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 49 75
GIẢI BẢY 655 686
GIẢI SÁU 0341
1977
7953
9031
9922
8382
GIẢI NĂM 3829 7322
GIẢI TƯ 41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
GIẢI BA 15721
65767
91342
69634
GIẢI NHÌ 12777 84870
GIẢI NHẤT 28695 87199
ĐẶC BIỆT 992395 569916
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1   6
2 1 9 1 2 2
3 5 1 4
4 1 7 9 1 2 7
5 2 3 3 5 1
6 7  
7 7 7 0 5 7
8 2 2 6 6 8
9 5 5 5 6 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 21 37
GIẢI BẢY 195 470
GIẢI SÁU 9518
3480
4012
4898
7574
7741
GIẢI NĂM 9895 4933
GIẢI TƯ 08314
17861
38792
05024
19800
80574
79852
13679
02243
62414
49122
95901
66622
03609
GIẢI BA 58675
06782
35490
89263
GIẢI NHÌ 72888 42589
GIẢI NHẤT 24115 37734
ĐẶC BIỆT 019125 032944
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1 9
1 2 4 5 8 4
2 1 4 5 2 2
3   3 4 7
4   1 3 4
5 2  
6 1 3
7 4 5 0 4 9
8 0 2 8 9
9 2 5 5 0 8
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 84 92
GIẢI BẢY 071 637
GIẢI SÁU 7912
6465
1988
4242
9713
3866
GIẢI NĂM 8665 8217
GIẢI TƯ 11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
GIẢI BA 55073
12843
47269
49616
GIẢI NHÌ 13913 55386
GIẢI NHẤT 82765 96039
ĐẶC BIỆT 445153 551882
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 6  
1 0 2 3 3 6 7 7
2    
3 1 7 9
4 3 3 2 2 5
5 3 2 3
6 5 5 5 1 6 9
7 1 3 7  
8 4 8 2 6
9 0 2 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 82 78
GIẢI BẢY 196 039
GIẢI SÁU 7859
0714
6334
5714
2728
3027
GIẢI NĂM 7315 5555
GIẢI TƯ 97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
GIẢI BA 85893
18615
95795
50155
GIẢI NHÌ 52869 80651
GIẢI NHẤT 31363 91162
ĐẶC BIỆT 477124 594992
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6  
1 4 5 5 4 9
2 4 8 9 7 8
3 4 8 9
4 3 6
5 9 0 1 5 5
6 2 3 9 2 7
7   8
8 2 7 8
9 3 4 6 2 5 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 79 54
GIẢI BẢY 051 026
GIẢI SÁU 1609
1576
8910
7782
5732
2144
GIẢI NĂM 2683 9816
GIẢI TƯ 84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
GIẢI BA 46113
79318
85028
47635
GIẢI NHÌ 55932 35271
GIẢI NHẤT 39863 18498
ĐẶC BIỆT 662055 879542
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 9
1 0 3 8 4 6
2   0 6 8
3 2 0 2 5 5
4 1 2 4
5 1 5 4
6 0 3 8
7 6 9 9 1
8 2 3 2 7
9 1 1 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 85 66
GIẢI BẢY 615 714
GIẢI SÁU 5358
3022
9870
5258
7941
7649
GIẢI NĂM 9137 7548
GIẢI TƯ 84298
25536
25114
03978
54427
76230
53475
54159
33079
49892
33276
77686
62092
40591
GIẢI BA 70191
56623
13212
57977
GIẢI NHÌ 74305 88989
GIẢI NHẤT 89774 93507
ĐẶC BIỆT 497660 213664
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 4 5 2 4
2 2 3 7  
3 0 6 7  
4   1 8 9
5 8 8 9
6 0 4 6
7 0 4 5 8 6 7 9
8 5 6 9
9 1 8 1 2 2
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 41 30
GIẢI BẢY 208 070
GIẢI SÁU 9533
7616
4268
4711
3336
8755
GIẢI NĂM 5788 6766
GIẢI TƯ 45675
08183
43385
50344
01070
01667
87575
91485
55262
06286
68842
30047
15158
18273
GIẢI BA 54335
39342
92201
90753
GIẢI NHÌ 06075 14282
GIẢI NHẤT 44460 40768
ĐẶC BIỆT 124286 227010
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 1
1 6 0 1
2    
3 3 5 0 6
4 1 2 4 2 7
5   3 5 8
6 0 7 8 2 6 8
7 0 5 5 5 0 3
8 3 5 6 8 2 5 6
9    
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 20 60
GIẢI BẢY 788 841
GIẢI SÁU 5455
7643
4765
2062
7860
4394
GIẢI NĂM 2817 3952
GIẢI TƯ 06592
79133
45923
01475
90345
13056
79053
16115
71634
17119
34696
23545
37664
41203
GIẢI BA 55601
86341
07473
29903
GIẢI NHÌ 87857 22379
GIẢI NHẤT 64514 37297
ĐẶC BIỆT 776377 010491
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 3
1 4 7 5 9
2 0 3  
3 3 4
4 1 3 5 1 5
5 3 5 6 7 2
6 5 0 0 2 4
7 5 7 3 9
8 8  
9 2 1 4 6 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 85 77
GIẢI BẢY 601 129
GIẢI SÁU 8936
8182
5301
8080
5621
5889
GIẢI NĂM 3078 1702
GIẢI TƯ 15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
GIẢI BA 72341
72696
04120
05783
GIẢI NHÌ 08245 52236
GIẢI NHẤT 62306 29415
ĐẶC BIỆT 431308 125690
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6 8 2 5 6
1   5
2   0 1 1 9
3 3 5 6 6
4 1 5 8 5
5 3  
6 3 0
7 1 8 9 1 7
8 2 5 0 3 6 9
9 6 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 67 12
GIẢI BẢY 928 895
GIẢI SÁU 5449
6847
7378
2137
6164
5576
GIẢI NĂM 1469 0989
GIẢI TƯ 31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
GIẢI BA 42640
90794
56942
54081
GIẢI NHÌ 34137 01049
GIẢI NHẤT 30849 35200
ĐẶC BIỆT 963167 599126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 0
1   0 2
2 3 6 8 6
3 7 0 7 7
4 0 7 9 9 2 9
5 4 5 3
6 7 7 9 4 9
7 5 8 6
8   1 9
9 4 6 4 5 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 58 38
GIẢI BẢY 133 317
GIẢI SÁU 5859
5715
8982
8821
4453
4728
GIẢI NĂM 6446 2235
GIẢI TƯ 44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
GIẢI BA 03796
83281
76696
90480
GIẢI NHÌ 49607 12192
GIẢI NHẤT 70210 86077
ĐẶC BIỆT 648362 452883
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 3
1 0 5 7
2   1 8
3 2 3 3 8 5 8
4 6 9
5 8 8 9 3
6 2 7 0
7 4 7
8 1 2 0 3 7 7 7
9 3 6 2 6 8
Tags: văn khấn ngày rằm