XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 20/03/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 56 64
GIẢI BẢY 723 230
GIẢI SÁU 2373
7523
5827
3790
9756
7910
GIẢI NĂM 3547 6384
GIẢI TƯ 15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
GIẢI BA 40520
65983
65834
66911
GIẢI NHÌ 69507 45694
GIẢI NHẤT 39860 17772
ĐẶC BIỆT 937797 989705
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 2 5 5
1   0 0 1 6
2 0 3 3 7  
3 6 0 4
4 7  
5 6 6
6 0 2 4 7
7 3 6 7 2
8 3 1 3 4
9 4 7 7 0 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 13/03/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 22 72
GIẢI BẢY 842 055
GIẢI SÁU 0470
9622
2813
2551
4407
8511
GIẢI NĂM 5935 6474
GIẢI TƯ 37420
55367
27219
62634
14386
90074
34930
45642
07870
49428
93114
32301
61052
82324
GIẢI BA 52131
30685
30892
62381
GIẢI NHÌ 89115 58597
GIẢI NHẤT 33196 40052
ĐẶC BIỆT 103812 211171
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   1 7
1 2 3 5 9 1 4
2 0 2 2 4 8
3 0 1 4 5  
4 2 2
5   1 2 2 5
6 7  
7 0 4 0 1 2 4
8 5 6 1
9 6 2 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 06/03/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 60 59
GIẢI BẢY 726 549
GIẢI SÁU 7659
1860
4778
6464
8875
5550
GIẢI NĂM 7569 2919
GIẢI TƯ 43778
33749
17466
26192
15840
48832
12248
30272
40442
23027
63304
12827
82919
36335
GIẢI BA 81752
50651
74803
46994
GIẢI NHÌ 21177 63945
GIẢI NHẤT 73309 23481
ĐẶC BIỆT 593540 364030
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 3 4
1   9 9
2 6 7 7
3 2 0 5
4 0 0 8 9 2 5 9
5 1 2 9 0 9
6 0 0 6 9 4
7 7 8 8 2 5
8   1
9 2 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 27/02/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 70 96
GIẢI BẢY 302 237
GIẢI SÁU 4027
0859
3343
0028
1368
0043
GIẢI NĂM 5628 6763
GIẢI TƯ 70951
17462
78009
84115
70992
69901
11768
36216
23913
45469
70296
75407
41682
58247
GIẢI BA 50619
36625
82225
01269
GIẢI NHÌ 93855 03860
GIẢI NHẤT 13992 48214
ĐẶC BIỆT 268233 386063
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 9 7
1 5 9 3 4 6
2 5 7 8 5 8
3 3 7
4 3 3 7
5 1 5 9  
6 2 8 0 3 3 8 9 9
7 0  
8   2
9 2 2 6 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 20/02/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 54 37
GIẢI BẢY 962 258
GIẢI SÁU 9890
8203
3579
6776
3813
5589
GIẢI NĂM 2141 4931
GIẢI TƯ 56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
GIẢI BA 99353
10952
04373
83377
GIẢI NHÌ 35177 19104
GIẢI NHẤT 79932 47878
ĐẶC BIỆT 601653 180234
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 4 8
1 8 3 5 7 8
2    
3 2 1 4 7
4 1 9
5 2 3 3 4 8
6 2 5 2
7 3 4 7 9 3 3 6 7 8
8 1 4 9
9 0  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 13/02/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 83 50
GIẢI BẢY 009 827
GIẢI SÁU 1423
8164
1013
7462
2265
0111
GIẢI NĂM 2966 8806
GIẢI TƯ 05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
GIẢI BA 19901
36606
34668
09054
GIẢI NHÌ 47239 49326
GIẢI NHẤT 71861 23100
ĐẶC BIỆT 643371 009802
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 9 0 2 6
1 2 3 1 1 8
2 3 8 9 6 7
3 0 4 9 1
4 6 7
5   0 4 9
6 1 4 6 2 5 8
7 1 2
8 3 3 6
9    

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 06/02/2019

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 04 18
GIẢI BẢY 001 118
GIẢI SÁU 8074
5054
6413
6765
2414
8084
GIẢI NĂM 3589 3265
GIẢI TƯ 92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
GIẢI BA 74450
30540
39999
93656
GIẢI NHÌ 76391 09185
GIẢI NHẤT 46060 24469
ĐẶC BIỆT 162802 828237
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 4 5 6 8 2 6
1 3 4 8 8
2 0  
3   7
4 0 4 4 1
5 0 4 6
6 0 8 2 4 5 5 9
7 4 5
8 9 4 5
9 1 8 9
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ