XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 19 31
GIẢI BẢY 066 357
GIẢI SÁU 2578
5313
2637
7106
6438
2291
GIẢI NĂM 9207 6443
GIẢI TƯ 01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
GIẢI BA 86078
39954
02887
14355
GIẢI NHÌ 64222 09557
GIẢI NHẤT 87402 82214
ĐẶC BIỆT 326189 805603
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 7 3 6
1 3 9 4
2 2  
3 0 0 7 1 8
4 5 0 3 3 3 8
5 4 2 5 7 7
6 2 6 8 7
7 6 8 8  
8 9 7
9   1 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 76 56
GIẢI BẢY 753 575
GIẢI SÁU 3361
6384
8795
9839
2663
1499
GIẢI NĂM 1317 4415
GIẢI TƯ 09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
GIẢI BA 48097
12364
10184
22367
GIẢI NHÌ 65445 47264
GIẢI NHẤT 06117 33941
ĐẶC BIỆT 870469 942153
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9  
1 4 7 7 5 8
2 7 1 3
3   0 8 9
4 5 1
5 3 8 3 6
6 1 4 9 3 4 7
7 1 6 6 3 5 9
8 4 6 4
9 5 7 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 70 47
GIẢI BẢY 386 103
GIẢI SÁU 7699
6329
5533
6291
6329
5441
GIẢI NĂM 0152 3196
GIẢI TƯ 98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
GIẢI BA 77273
15282
27855
13168
GIẢI NHÌ 39499 74107
GIẢI NHẤT 30237 55196
ĐẶC BIỆT 029256 221235
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 3 7
1   6
2 6 9 3 4 8 9
3 3 7 5
4 3 7 1 7
5 2 6 2 5
6 7 8 6 8
7 0 3  
8 2 6  
9 6 9 9 1 6 6
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 40 94
GIẢI BẢY 528 613
GIẢI SÁU 3451
4777
7439
2830
2810
5868
GIẢI NĂM 7967 1253
GIẢI TƯ 89836
25857
16180
61788
84339
07207
20931
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
GIẢI BA 30740
08678
31173
46490
GIẢI NHÌ 74140 19022
GIẢI NHẤT 93808 75794
ĐẶC BIỆT 022074 304450
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 9
1   0 0 3
2 8 2
3 1 6 9 9 0
4 0 0 0 3 4
5 1 7 0 3 8
6 7 8
7 4 7 8 3 6
8 0 8 8
9   0 4 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 76 18
GIẢI BẢY 722 095
GIẢI SÁU 6514
1027
3885
2576
0652
0538
GIẢI NĂM 0888 6743
GIẢI TƯ 18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
GIẢI BA 71895
18453
11113
77247
GIẢI NHÌ 09204 71447
GIẢI NHẤT 19295 75472
ĐẶC BIỆT 676212 644367
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 5  
1 1 2 4 0 3 8 9
2 2 7 8 8 8
3   8
4   3 7 7
5 3 2 6
6 0 7
7 6 2 3 5 6
8 5 8 9
9 1 4 5 5 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 16 71
GIẢI BẢY 507 636
GIẢI SÁU 4677
8459
2560
6120
8454
3523
GIẢI NĂM 1682 3503
GIẢI TƯ 89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
GIẢI BA 87639
75997
52703
99754
GIẢI NHÌ 32338 94693
GIẢI NHẤT 98238 09749
ĐẶC BIỆT 633266 691820
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 9 3 3
1 6  
2 8 0 0 3 5 6 9
3 8 8 9 6 7
4 1 8 9
5 9 4 4
6 0 6 5
7 6 6 7 1 1
8 2  
9 2 2 7 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 21 88
GIẢI BẢY 595 758
GIẢI SÁU 3329
2833
8149
0864
5029
7870
GIẢI NĂM 8371 8301
GIẢI TƯ 72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
GIẢI BA 87544
69980
50069
26641
GIẢI NHÌ 60761 38356
GIẢI NHẤT 95955 44355
ĐẶC BIỆT 824337 150322
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   1 4
1 5 9 8
2 1 2 9 2 9
3 2 3 7 1
4 4 5 9 1 2 9
5 5 5 6 8
6 1 4 9
7 1 0
8 0 1 1 8
9 5 0 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 75 93
GIẢI BẢY 166 415
GIẢI SÁU 2530
1086
8470
9055
5514
3547
GIẢI NĂM 8090 0322
GIẢI TƯ 33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
GIẢI BA 75467
76992
43649
02529
GIẢI NHÌ 81335 18365
GIẢI NHẤT 54251 24790
ĐẶC BIỆT 269222 828046
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1   4 5 6 9
2 2 2 9
3 0 5 1
4 7 6 7 9
5 1 3 7 3 5
6 6 7 0 5
7 0 5  
8 6 6 7 4
9 0 2 8 9 0 3 5
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 44 49
GIẢI BẢY 734 755
GIẢI SÁU 4725
9809
3674
9713
8641
7574
GIẢI NĂM 6024 3075
GIẢI TƯ 11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
GIẢI BA 37442
40891
71394
61856
GIẢI NHÌ 81952 62457
GIẢI NHẤT 88662 77232
ĐẶC BIỆT 130603 330108
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 4 8
1 1 4 3
2 4 5  
3 3 4 6 2
4 0 2 4 0 1 9
5 2 5 6 7 7
6 2  
7 4 4 5 5
8 5 0
9 1 6 1 3 4
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 13 97
GIẢI BẢY 287 693
GIẢI SÁU 9537
7714
3105
7981
8104
2230
GIẢI NĂM 1921 1178
GIẢI TƯ 13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
GIẢI BA 34925
13902
46103
63930
GIẢI NHÌ 31479 18198
GIẢI NHẤT 96357 29288
ĐẶC BIỆT 244246 784144
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 3 4
1 3 4  
2 1 1 2 5  
3 6 7 0 0 1
4 6 7 4
5 7  
6   4
7 9 2 4 8
8 7 8 1 4 8
9 5 8 0 3 7 8 8
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 57 74
GIẢI BẢY 923 423
GIẢI SÁU 7926
1615
6535
5353
9460
9431
GIẢI NĂM 9127 7325
GIẢI TƯ 02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
GIẢI BA 12146
21671
36868
82548
GIẢI NHÌ 99334 21634
GIẢI NHẤT 71539 62060
ĐẶC BIỆT 830914 350639
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 4 5  
2 3 6 7 0 3 4 5
3 0 4 5 9 0 1 4 9
4 0 6 8
5 1 7 9 1 3 4 8
6   0 0 8
7 1 4 4
8   1
9 0  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 09 57
GIẢI BẢY 289 239
GIẢI SÁU 0689
8610
3699
0157
7556
0675
GIẢI NĂM 3404 9684
GIẢI TƯ 45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
GIẢI BA 42951
79675
01062
19266
GIẢI NHÌ 12226 90903
GIẢI NHẤT 75546 48082
ĐẶC BIỆT 603534 119564
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 4 7 9 3
1 0 7
2 1 2 6 3 7
3 4 9
4 6 9 1 3
5 1 6 7 7 9
6   2 3 4 6
7 1 5 5
8 9 9 9 2 4
9 9  
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 56 36
GIẢI BẢY 393 293
GIẢI SÁU 5894
7053
8755
8128
2028
9665
GIẢI NĂM 6371 7321
GIẢI TƯ 21289
74712
48463
31533
11522
32737
83419
43256
88502
84615
60969
77286
22616
99042
GIẢI BA 98381
64513
75954
03871
GIẢI NHÌ 33926 40031
GIẢI NHẤT 31842 36435
ĐẶC BIỆT 041452 936017
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2
1 2 3 9 5 6 7
2 2 6 1 8 8
3 3 7 1 5 6
4 2 2
5 2 3 5 6 4 6
6 3 5 9
7 1 1
8 1 9 6
9 3 4 3
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 19 45
GIẢI BẢY 892 838
GIẢI SÁU 0118
3375
9503
2488
9295
7753
GIẢI NĂM 5861 7161
GIẢI TƯ 21238
95301
66769
09557
24546
30989
09560
54096
01899
89311
35979
55491
44755
75878
GIẢI BA 48503
03650
19583
85602
GIẢI NHÌ 09607 60139
GIẢI NHẤT 76906 12057
ĐẶC BIỆT 123004 990332
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 3 4 6 7 2
1 8 9 1
2    
3 8 2 8 9
4 6 5
5 0 7 3 5 7
6 0 1 9 1
7 5 8 9
8 9 3 8
9 2 1 5 6 9
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 50 99
GIẢI BẢY 167 384
GIẢI SÁU 1910
5024
7136
1932
7963
0882
GIẢI NĂM 8007 9408
GIẢI TƯ 96011
78391
05908
56091
92342
30062
36154
77379
49765
16278
55325
03195
37882
54410
GIẢI BA 99818
50164
07297
06939
GIẢI NHÌ 55059 96349
GIẢI NHẤT 65813 84193
ĐẶC BIỆT 327912 877926
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 8
1 0 1 2 3 8 0
2 4 5 6
3 6 2 9
4 2 9
5 0 4 9  
6 2 4 7 3 5
7   8 9
8   2 2 4
9 1 1 3 5 7 9
Tags: văn khấn ngày rằm