XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 04 31
GIẢI BẢY 284 230
GIẢI SÁU 1456
1630
6054
8442
9134
9872
GIẢI NĂM 7671 6679
GIẢI TƯ 49002
05398
33734
13187
92207
78605
04927
71665
61865
78767
40728
66091
14731
81413
GIẢI BA 57260
93730
38462
79318
GIẢI NHÌ 71755 06663
GIẢI NHẤT 39181 25776
ĐẶC BIỆT 295586 171163
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 4 5 7  
1   3 8
2 7 8
3 0 0 4 0 1 1 4
4   2
5 4 5 6  
6 0 2 3 3 5 5 7
7 1 2 6 9
8 1 4 6 7  
9 8 1
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 66 46
GIẢI BẢY 234 014
GIẢI SÁU 3432
3117
7585
6427
2249
3792
GIẢI NĂM 4138 1257
GIẢI TƯ 94092
48312
04345
79312
78154
53785
26315
91212
11339
04618
65481
42276
43425
18312
GIẢI BA 75236
42227
09757
58734
GIẢI NHÌ 25221 16385
GIẢI NHẤT 08672 06612
ĐẶC BIỆT 991417 277709
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   9
1 2 2 5 7 7 2 2 2 4 8
2 1 7 5 7
3 2 4 6 8 4 9
4 5 6 9
5 4 7 7
6 6  
7 2 6
8 5 5 1 5
9 2 2
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 17 74
GIẢI BẢY 229 552
GIẢI SÁU 8892
2472
6472
6610
6197
1130
GIẢI NĂM 6110 0940
GIẢI TƯ 63926
07191
95954
14694
39933
53962
76507
80171
15961
92387
46339
93204
55638
17934
GIẢI BA 51721
74830
04900
06528
GIẢI NHÌ 69199 53985
GIẢI NHẤT 73247 51814
ĐẶC BIỆT 281324 333501
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 0 1 4
1 0 7 0 4
2 1 4 6 9 8
3 0 3 0 4 8 9
4 7 0
5 4 2
6 2 1
7 2 2 1 4
8   5 7
9 1 2 4 9 7
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 04 29
GIẢI BẢY 539 235
GIẢI SÁU 4752
6391
5591
7017
3480
3527
GIẢI NĂM 1767 0290
GIẢI TƯ 52775
46105
01783
68170
84820
92806
74089
46379
68988
56374
05269
75853
05960
85909
GIẢI BA 95710
48335
71217
87214
GIẢI NHÌ 65693 87270
GIẢI NHẤT 33983 93690
ĐẶC BIỆT 738646 801345
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 5 6 9
1 0 4 7 7
2 0 7 9
3 5 9 5
4 6 5
5 2 3
6 7 0 9
7 0 5 0 4 9
8 3 3 9 0 8
9 1 1 3 0 0
Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
GIẢI TÁM 36 26
GIẢI BẢY 535 005
GIẢI SÁU 1669
4861
1203
6876
2893
9175
GIẢI NĂM 7028 6539
GIẢI TƯ 67606
44272
46632
11040
41215
67738
07806
31575
74626
70230
78039
76292
94272
36608
GIẢI BA 32948
05486
01850
86769
GIẢI NHÌ 31851 00952
GIẢI NHẤT 71833 24947
ĐẶC BIỆT 056873 136091
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 6 6 5 8
1 5  
2 8 6 6
3 2 3 5 6 8 0 9 9
4 0 8 7
5 1 0 2
6 1 9 9
7 2 3 2 5 5 6
8 6  
9   1 2 3
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 12 37
GIẢI BẢY 237 519
GIẢI SÁU 5327
5671
5953
1993
1694
8886
GIẢI NĂM 1756 1251
GIẢI TƯ 09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
GIẢI BA 83482
11144
59001
63542
GIẢI NHÌ 82423 34312
GIẢI NHẤT 45144 17217
ĐẶC BIỆT 933261 132366
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 1 4
1 2 3 6 2 6 7 9
2 3 7 5
3 7 7
4 4 4 2
5 3 6 7 1 7
6 1 6 6
7 1 5 8 0
8 2 6
9 5 3 4 9
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
GIẢI TÁM 42 97
GIẢI BẢY 746 227
GIẢI SÁU 6190
0203
1726
0665
6250
1518
GIẢI NĂM 2154 3452
GIẢI TƯ 23181
65690
25099
12552
27769
83045
47436
10398
15009
71750
60208
23908
25369
96480
GIẢI BA 64128
07838
80420
65931
GIẢI NHÌ 92698 62241
GIẢI NHẤT 27715 87557
ĐẶC BIỆT 508682 000313
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 8 8 9
1 5 3 8
2 6 8 0 7
3 6 8 1
4 2 5 6 1
5 2 4 0 0 2 7
6 9 5 9
7    
8 1 2 0
9 0 0 8 9 7 8
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ