XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 53 30
GIẢI BẢY 690 025
GIẢI SÁU 1892
1516
4227
3986
7955
2129
GIẢI NĂM 1743 3718
GIẢI TƯ 09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
GIẢI BA 83228
57702
71808
43220
GIẢI NHÌ 67710 25053
GIẢI NHẤT 28795 14057
ĐẶC BIỆT 152034 162518
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 8 8
1 0 3 6 9 8 8
2 7 8 0 4 5 9
3 4 4 0
4 3  
5 0 3 3 5 7
6    
7 5 8 3 6
8 2 6
9 0 2 5 2 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 73 74
GIẢI BẢY 518 186
GIẢI SÁU 2171
9181
0393
4454
3293
4004
GIẢI NĂM 7332 3297
GIẢI TƯ 22694
17748
32980
52633
11639
85733
02770
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
GIẢI BA 18351
24898
77332
55312
GIẢI NHÌ 41437 86268
GIẢI NHẤT 23011 79329
ĐẶC BIỆT 532338 391370
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   4
1 1 8 0 2 5
2   5 9
3 2 3 3 7 8 9 2
4 8 5
5 1 4
6   8
7 0 1 3 0 0 1 4
8 0 1 0 6
9 3 4 8 3 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 28 39
GIẢI BẢY 605 314
GIẢI SÁU 8581
7245
6498
8035
3485
7173
GIẢI NĂM 6707 1258
GIẢI TƯ 08006
14074
09410
89056
10063
31086
25613
15934
79767
35767
01245
61625
65047
95965
GIẢI BA 73720
82736
94913
75237
GIẢI NHÌ 79725 69374
GIẢI NHẤT 11324 32894
ĐẶC BIỆT 130959 789562
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 6 7  
1 0 3 3 4
2 0 4 5 8 5
3 6 4 5 7 9
4 5 5 7
5 6 9 8
6 3 2 5 7 7
7 4 3 4
8 1 6 5
9 8 4
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 37 99
GIẢI BẢY 109 133
GIẢI SÁU 3834
5123
5516
4299
1260
1967
GIẢI NĂM 2736 1016
GIẢI TƯ 11886
56508
66677
37405
85103
40266
38869
96763
16441
60862
61705
54047
37870
11415
GIẢI BA 79660
48664
31628
19537
GIẢI NHÌ 45742 44322
GIẢI NHẤT 88571 51008
ĐẶC BIỆT 336712 943620
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 5 8 9 5 8
1 2 6 5 6
2 3 0 2 8
3 4 6 7 3 7
4 2 1 7
5    
6 0 4 6 9 0 2 3 7
7 1 7 0
8 6  
9   9 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 77 44
GIẢI BẢY 777 915
GIẢI SÁU 2674
3748
2022
5226
3989
1510
GIẢI NĂM 3161 0244
GIẢI TƯ 69855
71347
10897
85049
99873
83386
49389
63102
62655
31129
31945
27068
06439
13882
GIẢI BA 78288
09763
36927
58944
GIẢI NHÌ 08887 98668
GIẢI NHẤT 75364 84859
ĐẶC BIỆT 372299 765380
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   2
1   0 5
2 2 6 7 9
3   9
4 7 8 9 4 4 4 5
5 5 5 9
6 1 3 4 8 8
7 3 4 7 7  
8 6 7 8 9 0 2 9
9 7 9  
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 51 90
GIẢI BẢY 577 251
GIẢI SÁU 2817
9334
4411
7019
9081
1366
GIẢI NĂM 6968 4373
GIẢI TƯ 87255
29849
78064
47505
60865
20040
73541
02003
86714
22206
09493
26621
21404
97218
GIẢI BA 98301
64533
92050
98888
GIẢI NHÌ 73270 68305
GIẢI NHẤT 48116 92051
ĐẶC BIỆT 470883 626588
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 5 3 4 5 6
1 1 6 7 4 8 9
2   1
3 3 4  
4 0 1 9  
5 1 5 0 1 1
6 4 5 8 6
7 0 7 3
8 3 1 8 8
9   0 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 81 09
GIẢI BẢY 219 632
GIẢI SÁU 3987
0377
3075
0807
4060
0447
GIẢI NĂM 6558 9254
GIẢI TƯ 26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
13942
92314
71213
59410
01952
46603
80004
GIẢI BA 29586
72261
03975
25896
GIẢI NHÌ 06704 30424
GIẢI NHẤT 62383 41133
ĐẶC BIỆT 830046 612861
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 3 4 7 9
1 8 9 0 3 4
2   4
3 6 2 3
4 6 2 7
5 8 2 4
6 1 0 1
7 5 7 5
8 0 1 3 6 7 9  
9 3 6 6
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 66 81
GIẢI BẢY 780 548
GIẢI SÁU 3513
5559
7746
2639
3023
8139
GIẢI NĂM 1756 8698
GIẢI TƯ 40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
GIẢI BA 37075
32838
67527
72397
GIẢI NHÌ 97063 87585
GIẢI NHẤT 73572 45308
ĐẶC BIỆT 473744 022690
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   5 8
1 3 7  
2   3 7
3 3 8 9 9
4 4 6 6 7 7 8
5 6 9 5 8
6 3 3 6 9
7 2 5  
8 0 7 1 5
9 9 0 7 8 9 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 48 17
GIẢI BẢY 612 013
GIẢI SÁU 5149
4778
6978
1962
0233
6845
GIẢI NĂM 1814 1185
GIẢI TƯ 94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
GIẢI BA 75225
20832
32871
08597
GIẢI NHÌ 10807 80867
GIẢI NHẤT 98789 97602
ĐẶC BIỆT 627474 782690
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 7 2
1 2 4 3 7
2 5 0
3 2 9 3
4 5 8 9 9 0 5
5    
6   2 7
7 0 4 8 8 1
8 9 3 5 9
9 3 7 0 2 3 4 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 60 78
GIẢI BẢY 023 513
GIẢI SÁU 4853
1355
3055
0509
7490
7247
GIẢI NĂM 8824 4470
GIẢI TƯ 35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
GIẢI BA 87582
21640
14457
18458
GIẢI NHÌ 84496 97324
GIẢI NHẤT 31759 17343
ĐẶC BIỆT 301923 351704
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 3 4 9
1   3 8 9
2 3 3 4 4
3    
4 0 8 3 7
5 3 5 5 5 5 5 9 2 7 8 8
6 0 7
7   0 8 8
8 2 4 7  
9 6 0
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 99 44
GIẢI BẢY 783 041
GIẢI SÁU 1050
4704
8228
1370
7517
3899
GIẢI NĂM 1596 4638
GIẢI TƯ 33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
GIẢI BA 63637
98878
43634
94910
GIẢI NHÌ 21144 76826
GIẢI NHẤT 37039 83054
ĐẶC BIỆT 010580 549979
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4  
1   0 7
2 2 8 5 5 6
3 6 7 9 4 8
4 4 0 1 4
5 0 5 4
6 2 9 5
7 0 2 8 0 3 6 9
8 0 3 0
9 6 9 9
Tỉnh DakLak Quảng Nam
GIẢI TÁM 46 52
GIẢI BẢY 732 093
GIẢI SÁU 5280
6952
5551
4273
8656
2366
GIẢI NĂM 9255 1739
GIẢI TƯ 86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
GIẢI BA 01798
47578
74669
95905
GIẢI NHÌ 56421 61082
GIẢI NHẤT 34250 86240
ĐẶC BIỆT 076502 821833
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 2 2 4 5
1   3
2 1  
3 0 2 1 3 7 7 9
4 6 0
5 0 1 1 2 5 2 4 6
6   6 9
7 4 5 8 3 7
8 0 2 7
9 5 8 3
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 30 60
GIẢI BẢY 437 834
GIẢI SÁU 1531
3078
0461
0890
8166
7656
GIẢI NĂM 8969 2083
GIẢI TƯ 27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
GIẢI BA 97383
02494
85615
22703
GIẢI NHÌ 09234 69454
GIẢI NHẤT 36764 91676
ĐẶC BIỆT 224376 211683
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   3
1 2 9 2 5
2    
3 0 1 4 4 6 7 4 5
4    
5 6 4 4 6
6 1 4 8 8 9 0 6 6
7 6 8 1 6
8 3 3 3 9
9 4 0 9
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 80 36
GIẢI BẢY 616 496
GIẢI SÁU 0598
9331
8705
1985
3055
1375
GIẢI NĂM 5993 3935
GIẢI TƯ 26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
GIẢI BA 57062
15209
47997
07658
GIẢI NHÌ 91579 66778
GIẢI NHẤT 93659 68373
ĐẶC BIỆT 952255 239950
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 9 6
1 4 6 9  
2 5 1
3 1 6 4 5 6 7
4 8 9 9
5 5 8 9 0 5 8
6 2  
7 9 3 5 7 8 8
8 0 5
9 3 8 6 7
Tỉnh Quảng Nam DakLak
GIẢI TÁM 87 34
GIẢI BẢY 565 250
GIẢI SÁU 9722
5896
1251
0944
4917
2435
GIẢI NĂM 0827 2068
GIẢI TƯ 23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
GIẢI BA 39464
04684
03309
37845
GIẢI NHÌ 04709 75193
GIẢI NHẤT 61806 71585
ĐẶC BIỆT 229038 260528
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 3 6 9 4 9
1   7
2 2 7 2 8
3 2 7 8 2 4 5
4 6 2 4 5 5
5 1 0
6 4 5 1 8
7    
8 4 7 5
9 6 8 3 8
Tags: văn khấn ngày rằm