Jackpot Mega 6/45 ước tính

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 18
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 07
 • 18
 • 32
 • 42
 • 46
 • 53
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
G. 1 5011
G. 2 5468 6356
G. 3 6587 5821 9558
KK1 *011
KK2 *11
Ký hiệu bộ số
A 6587 D 5011
B 5821 E 6356
C 5468 G 9558
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ