Jackpot Mega 6/45 ước tính

 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 99,612,417,000đ

Jackpot 2 ước tính : 2,009,441,300đ

 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 99,612,417,000
Jackpot2 | 2 2,009,441,300
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 823 500,000
Giải ba 16,850 50,000
G. 1 1489
G. 2 6942 2479
G. 3 7891 6963 4500
KK1 *489
KK2 *89
Ký hiệu bộ số
A 1489 D 7891
B 6942 E 6963
C 2479 G 4500
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ