thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 11 lần xuất hiện Lô Rơi

 • 07
 • 09
 • 20
 • 34
 • 53
 • 68
 • 74
 • 84
 • 86
 • 88
 • 89

Gan cực đại: 11 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ