thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 07
  • 16
  • 38
  • 42
  • 46
  • 47
  • 56
  • 80

Gan cực đại: 8 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm