thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 07
  • 10
  • 16
  • 63

Gan cực đại: 12 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ