thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 07
  • 36
  • 58
  • 60
  • 66
  • 75
  • 80
  • 88
  • 96

Gan cực đại: 25 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 25 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm