thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 5 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 08
  • 18
  • 77
  • 83
  • 86

Gan cực đại: 14 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 14 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm