thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 13
  • 29
  • 32
  • 34
  • 35
  • 61

Gan cực đại: 13 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm