thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 29
  • 37
  • 48
  • 63
  • 80
  • 89
  • 93

Gan cực đại: 7 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 7 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm