thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 00
  • 04
  • 05
  • 60
  • 66
  • 89
  • 92

Gan cực đại: 10 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm