thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 5 lần xuất hiện Lô Rơi

  • 22
  • 28
  • 45
  • 47
  • 73

Gan cực đại: 7 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 7 ngày

Tags: văn khấn ngày rằm