CẦU LOTO CẶP SỐ
TÌM ĐƯỢC 81 CẦU CÓ ĐỘ DÀI 4 NGÀY
Cặp số: Biên ngày cầu chạy: Số ngày cầu chạy: 
Tỉnh:

Số ngày cầu chạy:

Kết quả soi cầu ngày 23/09/2020 có độ dài 4 ngày

Đầu 0:   01   03 04 05 06 07    

Đầu 1: 10 11   13 14 15 16 17 18 19

Đầu 2:       23 24     27 28 29

Đầu 3: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Đầu 4: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Đầu 5: 50 51   53 54 55 56 57 58 59

Đầu 6:   61   63 64 65 66 67 68 69

Đầu 7: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Đầu 8:   81 82 83 84 85 86 87 88 89

Đầu 9:       93 94 95 96 97    

(Bạn có thể kích vào từng số LOTO để xem chi tiết)

Tags: văn khấn ngày rằm