x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot power 6/55 ước tính: 62.562.161.550đ

Jackpot 2 ước tính : 4.223.833.750đ

 • 19
 • 21
 • 33
 • 35
 • 38
 • 40
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 62.562.161.550
Jackpot2 | 0 4.223.833.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 656 500.000
Giải ba 13.532 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 58.593.943.200đ

Jackpot 2 ước tính : 3.782.920.600đ

 • 09
 • 12
 • 16
 • 36
 • 41
 • 55
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 58.593.943.200
Jackpot2 | 0 3.782.920.600
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 550 500.000
Giải ba 12.269 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 56.779.236.300đ

Jackpot 2 ước tính : 3.581.286.500đ

 • 10
 • 17
 • 24
 • 27
 • 36
 • 39
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 56.779.236.300
Jackpot2 | 0 3.581.286.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 708 500.000
Giải ba 14.597 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 55.018.617.150đ

Jackpot 2 ước tính : 3.385.662.150đ

 • 01
 • 03
 • 06
 • 25
 • 29
 • 41
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 55.018.617.150
Jackpot2 | 0 3.385.662.150
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 543 500.000
Giải ba 11.339 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 53.142.153.150đ

Jackpot 2 ước tính : 3.177.166.150đ

 • 01
 • 12
 • 19
 • 37
 • 44
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 53.142.153.150
Jackpot2 | 0 3.177.166.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 481 500.000
Giải ba 10.521 50.000