Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 04
 • 15
 • 16
 • 29
 • 42
 • 46
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 38,923,540,050đ

Jackpot 2 ước tính : 3,411,051,450đ

 • 05
 • 08
 • 27
 • 42
 • 47
 • 51
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 38,923,540,050
Jackpot2 | 0 3,411,051,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 489 500,000
Giải ba 10,916 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 37,115,385,600đ

Jackpot 2 ước tính : 3,210,145,400đ

 • 25
 • 33
 • 39
 • 45
 • 49
 • 55
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,115,385,600
Jackpot2 | 0 3,210,145,400
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 13,616 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 35,224,077,000đ

Jackpot 2 ước tính : 4,190,158,850đ

 • 12
 • 13
 • 16
 • 17
 • 27
 • 47
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35,224,077,000
Jackpot2 | 1 4,190,158,850
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 508 500,000
Giải ba 11,017 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 33,504,099,600đ

Jackpot 2 ước tính : 3,999,050,250đ

 • 08
 • 11
 • 16
 • 22
 • 28
 • 30
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,504,099,600
Jackpot2 | 0 3,999,050,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 12,249 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm