Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 09
 • 11
 • 14
 • 16
 • 21
 • 23
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 49,181,031,300đ

Jackpot 2 ước tính : 3,589,227,950đ

 • 03
 • 31
 • 33
 • 36
 • 38
 • 39
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 49,181,031,300
Jackpot2 | 1 3,589,227,950
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 645 500,000
Giải ba 12,483 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 47,360,481,150đ

Jackpot 2 ước tính : 3,386,944,600đ

 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 41
 • 50
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 47,360,481,150
Jackpot2 | 0 3,386,944,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 455 500,000
Giải ba 10,692 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 02
 • 03
 • 12
 • 21
 • 24
 • 38
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 604 500,000
Giải ba 11,740 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 43,877,979,750đ

Jackpot 2 ước tính : 3,736,653,450đ

 • 08
 • 33
 • 38
 • 47
 • 49
 • 54
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 43,877,979,750
Jackpot2 | 1 3,736,653,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 468 500,000
Giải ba 11,502 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm