Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 03
 • 09
 • 25
 • 29
 • 46
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 79,623,927,750đ

Jackpot 2 ước tính : 5,168,372,250đ

 • 09
 • 17
 • 22
 • 28
 • 50
 • 55
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 79,623,927,750
Jackpot2 | 1 5,168,372,250
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 756 500,000
Giải ba 16,062 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 76,705,906,800đ

Jackpot 2 ước tính : 4,844,147,700đ

 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 76,705,906,800
Jackpot2 | 0 4,844,147,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 731 500,000
Giải ba 15,520 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 71,577,732,450đ

Jackpot 2 ước tính : 4,274,350,550đ

 • 01
 • 22
 • 25
 • 38
 • 39
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 71,577,732,450
Jackpot2 | 0 4,274,350,550
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 609 500,000
Giải ba 13,743 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm