x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 04
 • 19
 • 31
 • 42
 • 48
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 42,364,771,950đ

Jackpot 2 ước tính : 6,709,863,200đ

 • 12
 • 13
 • 41
 • 42
 • 48
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 42,364,771,950
Jackpot2 | 0 6,709,863,200
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 420 500,000
Giải ba 9,378 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 40,722,802,950đ

Jackpot 2 ước tính : 6,527,422,200đ

 • 01
 • 04
 • 08
 • 21
 • 44
 • 49
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40,722,802,950
Jackpot2 | 0 6,527,422,200
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 434 500,000
Giải ba 10,046 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 39,110,032,200đ

Jackpot 2 ước tính : 6,348,225,450đ

 • 11
 • 12
 • 23
 • 24
 • 34
 • 47
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 39,110,032,200
Jackpot2 | 0 6,348,225,450
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 586 500,000
Giải ba 11,715 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 37,457,550,750đ

Jackpot 2 ước tính : 6,164,616,400đ

 • 04
 • 13
 • 27
 • 47
 • 50
 • 55
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,457,550,750
Jackpot2 | 0 6,164,616,400
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 462 500,000
Giải ba 9,492 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm