Jackpot power 6/55 ước tính: 39,086,174,100đ

Jackpot 2 ước tính : 3,304,615,100đ

 • 03
 • 25
 • 28
 • 44
 • 49
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 39,086,174,100
Jackpot2 | 0 3,304,615,100
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 372 500,000
Giải ba 8,837 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 37,842,198,150đ

Jackpot 2 ước tính : 3,166,395,550đ

 • 02
 • 12
 • 33
 • 39
 • 52
 • 53
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,842,198,150
Jackpot2 | 0 3,166,395,550
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 502 500,000
Giải ba 9,946 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 36,344,638,200đ

Jackpot 2 ước tính : 1,852,479,900đ

 • 03
 • 12
 • 24
 • 26
 • 36
 • 43
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36,344,638,200
Jackpot2 | 2 1,852,479,900
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 9,730 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 35,484,039,300đ

Jackpot 2 ước tính : 3,609,337,700đ

 • 02
 • 05
 • 21
 • 24
 • 26
 • 27
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35,484,039,300
Jackpot2 | 0 3,609,337,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 390 500,000
Giải ba 8,173 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 34,160,517,300đ

Jackpot 2 ước tính : 3,462,279,700đ

 • 10
 • 15
 • 20
 • 21
 • 32
 • 51
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 34,160,517,300
Jackpot2 | 0 3,462,279,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 474 500,000
Giải ba 9,509 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm