Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 07
 • 18
 • 32
 • 42
 • 46
 • 53
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 80.316.793.200đ

Jackpot 2 ước tính : 3.539.889.850đ

 • 08
 • 28
 • 32
 • 35
 • 40
 • 45
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 80.316.793.200
Jackpot2 | 0 3.539.889.850
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 846 500.000
Giải ba 17.297 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 77.924.209.350đ

Jackpot 2 ước tính : 3.274.047.200đ

 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 77.924.209.350
Jackpot2 | 0 3.274.047.200
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 637 500.000
Giải ba 14.899 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 75.457.784.550đ

Jackpot 2 ước tính : 3.267.720.100đ

 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
 • 53
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 75.457.784.550
Jackpot2 | 1 3.267.720.100
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 699 500.000
Giải ba 14.221 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 73.048.303.650đ

Jackpot 2 ước tính : 3.293.307.650đ

 • 09
 • 16
 • 26
 • 34
 • 44
 • 49
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 73.048.303.650
Jackpot2 | 1 3.293.307.650
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 704 500.000
Giải ba 15.789 50.000
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ