Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 45
 • 48
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 48,237,615,300đ

Jackpot 2 ước tính : 2,323,615,375đ

 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 48,237,615,300
Jackpot2 | 2 2,323,615,375
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 12,180 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 45,524,219,700đ

Jackpot 2 ước tính : 4,345,742,350đ

 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,524,219,700
Jackpot2 | 0 4,345,742,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 600 500,000
Giải ba 13,433 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 43,368,051,000đ

Jackpot 2 ước tính : 4,106,168,050đ

 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 43,368,051,000
Jackpot2 | 0 4,106,168,050
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 518 500,000
Giải ba 12,730 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 40,960,429,950đ

Jackpot 2 ước tính : 3,838,654,600đ

 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40,960,429,950
Jackpot2 | 0 3,838,654,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 11,186 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm