Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 09
 • 15
 • 18
 • 25
 • 31
 • 49
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 42.441.754.800đ

Jackpot 2 ước tính : 6.030.452.650đ

 • 14
 • 31
 • 45
 • 47
 • 52
 • 54
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 42.441.754.800
Jackpot2 | 1 6.030.452.650
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 616 500.000
Giải ba 12.814 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 40.085.895.450đ

Jackpot 2 ước tính : 5.768.690.500đ

 • 13
 • 18
 • 19
 • 23
 • 32
 • 43
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40.085.895.450
Jackpot2 | 0 5.768.690.500
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 591 500.000
Giải ba 12.650 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 39.298.729.900đ

Jackpot 2 ước tính : 5.570.116.550đ

 • 10
 • 11
 • 26
 • 33
 • 44
 • 46
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 39.298.729.900
Jackpot2 | 0 5.570.116.550
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 520 500.000
Giải ba 11.815 50.000

Jackpot power 6/55 ước tính: 36.634.873.800đ

Jackpot 2 ước tính : 5.385.243.650đ

 • 03
 • 04
 • 17
 • 39
 • 50
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36.634.873.800
Jackpot2 | 0 5.385.243.650
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 480 500.000
Giải ba 11.183 50.000
Tags: văn khấn ngày rằm