x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 03
 • 14
 • 26
 • 38
 • 43
 • 47
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 10
 • 36
 • 42
 • 44
 • 45
 • 54
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 64,475,576,850đ

Jackpot 2 ước tính : 3,179,297,550đ

 • 18
 • 29
 • 32
 • 33
 • 45
 • 49
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 64,475,576,850
Jackpot2 | 1 3,179,297,550
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 10,196 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 62,861,898,900đ

Jackpot 2 ước tính : 4,443,960,950đ

 • 06
 • 09
 • 19
 • 39
 • 50
 • 54
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 62,861,898,900
Jackpot2 | 1 4,443,960,950
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 749 500,000
Giải ba 13,886 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 61,549,528,800đ

Jackpot 2 ước tính : 4,298,142,050đ

 • 07
 • 17
 • 31
 • 35
 • 38
 • 46
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 61,549,528,800
Jackpot2 | 0 4,298,142,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 477 500,000
Giải ba 10,562 50,000
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ