Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 04
 • 12
 • 35
 • 44
 • 50
 • 55
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 50,248,806,150đ

Jackpot 2 ước tính : 4,342,525,350đ

 • 13
 • 21
 • 33
 • 42
 • 53
 • 55
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 50,248,806,150
Jackpot2 | 0 4,342,525,350
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 456 500,000
Giải ba 9,681 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 48,503,567,100đ

Jackpot 2 ước tính : 4,148,609,900đ

 • 11
 • 12
 • 29
 • 31
 • 37
 • 53
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 48,503,567,100
Jackpot2 | 0 4,148,609,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 481 500,000
Giải ba 10,985 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 46,636,259,700đ

Jackpot 2 ước tính : 3,941,131,300đ

 • 06
 • 10
 • 13
 • 18
 • 29
 • 38
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 46,636,259,700
Jackpot2 | 0 3,941,131,300
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 601 500,000
Giải ba 11,715 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 45,292,760,400đ

Jackpot 2 ước tính : 3,791,853,600đ

 • 08
 • 28
 • 30
 • 33
 • 40
 • 43
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,292,760,400
Jackpot2 | 0 3,791,853,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 455 500,000
Giải ba 9,627 50,000
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ