Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 02
 • 20
 • 24
 • 39
 • 46
 • 53
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 38,324,690,400đ

Jackpot 2 ước tính : 3,505,073,550đ

 • 02
 • 08
 • 11
 • 13
 • 17
 • 26
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 38,324,690,400
Jackpot2 | 0 3,505,073,550
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 594 500,000
Giải ba 10,605 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 37,267,416,300đ

Jackpot 2 ước tính : 3,387,598,650đ

 • 02
 • 07
 • 11
 • 21
 • 31
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,267,416,300
Jackpot2 | 0 3,387,598,650
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 525 500,000
Giải ba 10,530 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 36,217,440,750đ

Jackpot 2 ước tính : 3,270,934,700đ

 • 03
 • 04
 • 12
 • 16
 • 30
 • 50
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36,217,440,750
Jackpot2 | 0 3,270,934,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 404 500,000
Giải ba 9,058 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 34,794,244,200đ

Jackpot 2 ước tính : 3,112,801,750đ

 • 05
 • 11
 • 18
 • 27
 • 34
 • 43
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 34,794,244,200
Jackpot2 | 0 3,112,801,750
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 11,362 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm