Jackpot power 6/55 ước tính: 99,612,417,000đ

Jackpot 2 ước tính : 2,009,441,300đ

 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 99,612,417,000
Jackpot2 | 2 2,009,441,300
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 823 500,000
Giải ba 16,850 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 97,303,702,800đ

Jackpot 2 ước tính : 3,762,358,800đ

 • 04
 • 24
 • 29
 • 31
 • 39
 • 41
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 97,303,702,800
Jackpot2 | 0 3,762,358,800
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 589 500,000
Giải ba 14,090 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 94,600,472,250đ

Jackpot 2 ước tính : 3,461,999,580đ

 • 04
 • 12
 • 19
 • 31
 • 33
 • 40
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 94,600,472,250
Jackpot2 | 0 3,461,999,580
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 725 500,000
Giải ba 16,517 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 06
 • 09
 • 15
 • 26
 • 35
 • 38
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 88,891,229,550đ

Jackpot 2 ước tính : 4,196,479,700đ

 • 04
 • 17
 • 25
 • 40
 • 42
 • 51
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 88,891,229,550
Jackpot2 | 0 4,196,479,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 645 500,000
Giải ba 14,227 50,000
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ