x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 01
 • 10
 • 11
 • 13
 • 27
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 130,391,512,500đ

Jackpot 2 ước tính : 7,775,566,000đ

 • 07
 • 08
 • 11
 • 31
 • 35
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 130,391,512,500
Jackpot2 | 0 7,775,566,000
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,124 500,000
Giải ba 24,395 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 123,683,187,000đ

Jackpot 2 ước tính : 7,030,196,500đ

 • 03
 • 09
 • 20
 • 21
 • 33
 • 52
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 123,683,187,000
Jackpot2 | 0 7,030,196,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,396 500,000
Giải ba 26,708 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 116,918,632,650đ

Jackpot 2 ước tính : 6,278,579,350đ

 • 10
 • 12
 • 14
 • 17
 • 29
 • 53
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 116,918,632,650
Jackpot2 | 0 6,278,579,350
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1,001 500,000
Giải ba 22,170 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 110,372,538,000đ

Jackpot 2 ước tính : 5,551,235,500đ

 • 03
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
 • 49
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 110,372,538,000
Jackpot2 | 0 5,551,235,500
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 756 500,000
Giải ba 16,251 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm