Jackpot power 6/55 ước tính:

Jackpot 2 ước tính :

 • 07
 • 16
 • 32
 • 42
 • 44
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 0
Jackpot2 | 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Jackpot power 6/55 ước tính: 42,744,858,150đ

Jackpot 2 ước tính : 4,576,375,250đ

 • 12
 • 31
 • 39
 • 41
 • 45
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 42,744,858,150
Jackpot2 | 0 4,576,375,250
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 523 500,000
Giải ba 12,181 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 40,652,627,700đ

Jackpot 2 ước tính : 4,343,905,200đ

 • 09
 • 20
 • 22
 • 31
 • 47
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40,652,627,700
Jackpot2 | 0 4,343,905,200
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 530 500,000
Giải ba 11,531 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 38,752,446,450đ

Jackpot 2 ước tính : 4,132,773,950đ

 • 05
 • 22
 • 25
 • 43
 • 48
 • 53
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 38,752,446,450
Jackpot2 | 0 4,132,773,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 12,392 50,000

Jackpot power 6/55 ước tính: 36,663,441,600đ

Jackpot 2 ước tính : 3,900,662,300đ

 • 13
 • 15
 • 29
 • 32
 • 38
 • 44
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36,663,441,600
Jackpot2 | 0 3,900,662,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 505 500,000
Giải ba 11,043 50,000
Tags: văn khấn ngày rằm