ĐẶC BIỆT 69336
2HN-9HN-11HN
GIẢI NHẤT 65487
GIẢI NHÌ 33847 82018
GIẢI BA 80846 95080 09696
00557 73663 56925
GIẢI TƯ 5326 5749 1579 9919
GIẢI NĂM 2777 5262 5416
0712 2006 3111
GIẢI SÁU 840 634 596
GIẢI BẢY 94 33 32 24
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 6 8 9
2 4 5 6
3 2 3 4 6
4 0 6 7 9
5 7
6 2 3
7 7 9
8 0 7
9 4 6 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ