ĐẶC BIỆT 40829
5HL-2HL-1HL
GIẢI NHẤT 68434
GIẢI NHÌ 88818 57861
GIẢI BA 95658 31448 52838
39008 11262 25792
GIẢI TƯ 3964 6652 7374 5203
GIẢI NĂM 8316 2547 7973
6425 4080 0584
GIẢI SÁU 275 758 205
GIẢI BẢY 79 68 97 88
Đầu LOTO
0 3 5 8
1 6 8
2 5 9
3 4 8
4 7 8
5 2 8 8
6 1 2 4 8
7 3 4 5 9
8 0 4 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ