ĐẶC BIỆT 03830
13NT-4NT-15NT
GIẢI NHẤT 82039
GIẢI NHÌ 40066 54037
GIẢI BA 11177 46436 78909
27690 57831 58864
GIẢI TƯ 1851 4522 9809 7672
GIẢI NĂM 8645 3469 3828
6830 4794 1235
GIẢI SÁU 385 113 374
GIẢI BẢY 48 91 27 06
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 3
2 2 7 8
3 0 0 1 5 6 7 9
4 5 8
5 1
6 4 6 9
7 2 4 7
8 5
9 0 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ