ĐẶC BIỆT 35229
8NS-7NS-2NS
GIẢI NHẤT 99816
GIẢI NHÌ 48247 28749
GIẢI BA 41022 16200 89236
13696 86630 64388
GIẢI TƯ 7143 0110 2286 3258
GIẢI NĂM 5473 3542 6649
5923 0197 8699
GIẢI SÁU 995 870 504
GIẢI BẢY 32 95 99 73
Đầu LOTO
0 0 4
1 0 6
2 2 3 9
3 0 2 6
4 2 3 7 9 9
5 8
6  
7 0 3 3
8 6 8
9 5 5 6 7 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ