XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-60-01-89
GIẢI SÁU 179 158 828
GIẢI NĂM 6105 7900 3718 8382 4527 3104
GIẢI TƯ 2599 6455 7184
6040
GIẢI BA 68347 09492 25972 11031 26729 03005
GIẢI NHÌ 00909-27455
GIẢI NHẤT 09696
ĐẶC BIỆT 28383
Đầu LOTO
0 0 1 4 5 5 9
1 8
2 7 8 9
3 1
4 0 0 7
5 5 5 8
6 0
7 2 9
8 2 3 4 9
9 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-62-04-33
GIẢI SÁU 026 826 606
GIẢI NĂM 8659 2794 5605 4643 3851 2769
GIẢI TƯ 7745 7307 1323
9995
GIẢI BA 49737 53910 37345 51290 51202 92492
GIẢI NHÌ 86741-45640
GIẢI NHẤT 64284
ĐẶC BIỆT 74954
Đầu LOTO
0 2 4 5 6 7
1 0
2 2 3 6 6
3 3 7
4 0 1 3 5 5
5 1 4 9
6 2 9
7  
8 4
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-12-11-48
GIẢI SÁU 702 963 616
GIẢI NĂM 7830 7306 3903 7908 8651 4668
GIẢI TƯ 5148 3989 1540
4501
GIẢI BA 98561 36592 08310 87527 69546 91981
GIẢI NHÌ 60922-13571
GIẢI NHẤT 59320
ĐẶC BIỆT 78645
Đầu LOTO
0 1 2 3 6 8
1 0 1 2 6
2 0 2 7
3 0
4 0 5 6 8 8
5 1 4
6 1 3 8
7 1
8 1 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-41-71-25
GIẢI SÁU 138 764 484
GIẢI NĂM 7643 2127 0441 0554 6448 9387
GIẢI TƯ 5382 2316 9902
5825
GIẢI BA 46956 56008 54100 55367 39190 50473
GIẢI NHÌ 78797-48541
GIẢI NHẤT 18328
ĐẶC BIỆT 71085
Đầu LOTO
0 0 2 8
1 6
2 5 5 7 8
3 8
4 1 1 1 3 8 9
5 4 6
6 4 7
7 1 3
8 2 4 5 7
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-91-60-54
GIẢI SÁU 938 896 778
GIẢI NĂM 1925 0958 1946 9108 8203 1335
GIẢI TƯ 8261 3990 8384
7358
GIẢI BA 77833 47386 77768 37997 13541 78878
GIẢI NHÌ 41006-76053
GIẢI NHẤT 48843
ĐẶC BIỆT 76930
Đầu LOTO
0 3 6 8
1  
2 5
3 0 3 5 8
4 1 3 6
5 3 4 8 8
6 0 1 8
7 8 8
8 4 6
9 0 1 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-90-92-74
GIẢI SÁU 772 095 306
GIẢI NĂM 3254 4223 3465 8258 1568 2404
GIẢI TƯ 8470 5095 0718
6124
GIẢI BA 02154 92020 72481 99996 31657 99642
GIẢI NHÌ 69864-13585
GIẢI NHẤT 25306
ĐẶC BIỆT 46384
Đầu LOTO
0 4 6 6
1 8
2 0 3 4
3  
4 2
5 4 4 7 8
6 4 5 8
7 0 2 4 8
8 1 4 5
9 0 2 5 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-44-39
GIẢI SÁU 099 539 479
GIẢI NĂM 3870 3305 1752 1265 5131 5477
GIẢI TƯ 7621 2164 0664
0022
GIẢI BA 65757 45175 30708 86796 92638 82598
GIẢI NHÌ 73089-38298
GIẢI NHẤT 36730
ĐẶC BIỆT 88041
Đầu LOTO
0 5 8 9
1 7
2 1 2
3 0 1 8 9 9
4 1 4
5 2 7
6 4 4 5
7 0 5 7 9
8 9
9 6 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-64-63-13
GIẢI SÁU 388 349 939
GIẢI NĂM 2802 2552 4355 0548 4218 5636
GIẢI TƯ 7601 7982 6403
4639
GIẢI BA 99699 08029 09515 38356 07933 83348
GIẢI NHÌ 00522-27414
GIẢI NHẤT 77267
ĐẶC BIỆT 55431
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 3 4 5 8 8
2 2 9
3 1 3 6 9 9
4 8 8 9
5 2 5 6
6 3 4 7
7  
8 2 8
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-09-80-87
GIẢI SÁU 877 004 172
GIẢI NĂM 4107 4023 5944 9446 6904 4687
GIẢI TƯ 9838 6844 4719
2280
GIẢI BA 39391 25127 54893 33552 39862 77061
GIẢI NHÌ 31826-17040
GIẢI NHẤT 22217
ĐẶC BIỆT 20222
Đầu LOTO
0 4 4 7 9
1 7 9
2 2 3 6 7 7
3 8
4 0 4 4 6
5 2
6 1 2
7 2 7
8 0 0 7 7
9 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-67-18-05
GIẢI SÁU 229 597 329
GIẢI NĂM 5711 8416 3292 9334 8232 4238
GIẢI TƯ 2270 0353 0360
0778
GIẢI BA 53967 29518 49002 23626 19804 68246
GIẢI NHÌ 25784-04591
GIẢI NHẤT 41662
ĐẶC BIỆT 87219
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 1 6 8 8 9
2 6 9 9
3 0 2 4 8
4 6
5 3
6 0 2 7 7
7 0 8
8 4
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-88-04-08
GIẢI SÁU 312 881 528
GIẢI NĂM 9965 8258 5690 5901 9239 9036
GIẢI TƯ 4595 0551 1782
4512
GIẢI BA 57974 99595 91718 18521 91484 48820
GIẢI NHÌ 72737-87756
GIẢI NHẤT 89412
ĐẶC BIỆT 46638
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 2 2 8
2 0 1 8 8
3 6 7 8 9
4  
5 1 6 8
6 5
7 4
8 1 2 4 8
9 0 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-41-49-07
GIẢI SÁU 551 560 756
GIẢI NĂM 8692 8116 0453 5091 3093 5985
GIẢI TƯ 6118 3319 7592
2055
GIẢI BA 92993 06177 46619 09194 97034 31473
GIẢI NHÌ 93869-59013
GIẢI NHẤT 02061
ĐẶC BIỆT 88903
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 6 8 9 9
2 0
3 4
4 1 9
5 1 3 5 6
6 0 1 9
7 3 7
8 5
9 1 2 2 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-10-02-99
GIẢI SÁU 252 489 803
GIẢI NĂM 7052 3158 2352 9539 6108 4431
GIẢI TƯ 3224 5561 6035
1109
GIẢI BA 87288 28816 41205 76738 17789 59707
GIẢI NHÌ 04497-26217
GIẢI NHẤT 66440
ĐẶC BIỆT 55427
Đầu LOTO
0 2 3 5 7 8 9
1 0 6 7
2 4 7
3 1 5 8 9
4 0
5 2 2 2 8
6 1
7  
8 8 9 9 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-54-52-06
GIẢI SÁU 163 873 955
GIẢI NĂM 0821 8322 1624 7933 0535 1263
GIẢI TƯ 3082 1043 9596
7307
GIẢI BA 56864 06136 53050 68948 67981 42681
GIẢI NHÌ 66686-03977
GIẢI NHẤT 40173
ĐẶC BIỆT 08845
Đầu LOTO
0 6 7
1  
2 1 2 4
3 3 5 6
4 3 5 8
5 0 2 4 5
6 3 3 4 4
7 3 3 7
8 1 1 2 6
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-02-14-86
GIẢI SÁU 794 635 287
GIẢI NĂM 5420 9786 9144 1425 2684 6836
GIẢI TƯ 9562 1906 3796
9453
GIẢI BA 44287 07811 05156 32900 08978 48516
GIẢI NHÌ 79022-49827
GIẢI NHẤT 19538
ĐẶC BIỆT 93093
Đầu LOTO
0 0 2 6
1 1 4 6 9
2 0 2 5 7
3 5 6 8
4 4
5 3 6
6 2
7 8
8 4 6 6 7 7
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-23-57-04
GIẢI SÁU 228 027 881
GIẢI NĂM 2034 2684 7729 8355 8622 8049
GIẢI TƯ 6825 9365 0735
8228
GIẢI BA 53795 66447 03359 59893 65054 29726
GIẢI NHÌ 44733-01226
GIẢI NHẤT 23581
ĐẶC BIỆT 98969
Đầu LOTO
0 4
1  
2 2 3 5 6 6 7 8 8 9
3 0 3 4 5
4 7 9
5 4 5 7 9
6 5 9
7  
8 1 1 4
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-31-60-02
GIẢI SÁU 848 337 163
GIẢI NĂM 3764 9452 9303 1864 7747 7150
GIẢI TƯ 1604 7530 3791
3633
GIẢI BA 08301 43232 45167 12813 87318 97658
GIẢI NHÌ 76753-78236
GIẢI NHẤT 64428
ĐẶC BIỆT 33657
Đầu LOTO
0 1 2 3 4
1 3 4 8
2 8
3 0 1 2 3 6 7
4 7 8
5 0 2 3 7 8
6 0 3 4 4 7
7  
8  
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-72-77-30
GIẢI SÁU 783 240 946
GIẢI NĂM 8135 6179 9356 3436 8678 8451
GIẢI TƯ 8338 0498 7206
4444
GIẢI BA 88300 09721 07843 60532 26375 91059
GIẢI NHÌ 22368-37271
GIẢI NHẤT 25100
ĐẶC BIỆT 98437
Đầu LOTO
0 0 0 6
1  
2 1
3 0 2 5 6 7 8
4 0 3 4 6
5 1 6 9
6 8
7 1 2 5 7 8 9
8 3
9 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-56-28-84
GIẢI SÁU 588 225 041
GIẢI NĂM 2988 1861 0459 7330 4770 1692
GIẢI TƯ 5792 9969 1687
3575
GIẢI BA 26887 43941 68365 54760 52668 45771
GIẢI NHÌ 13039-16537
GIẢI NHẤT 38905
ĐẶC BIỆT 10619
Đầu LOTO
0 5
1 9
2 5 8
3 0 7 9
4 1 1
5 0 6 9
6 0 1 5 8 9
7 0 1 5
8 4 7 7 8 8
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-73-25-64
GIẢI SÁU 707 544 651
GIẢI NĂM 9705 8474 6756 0819 0264 4584
GIẢI TƯ 9464 0146 2976
5846
GIẢI BA 78220 76475 21736 66154 94894 87492
GIẢI NHÌ 09490-46504
GIẢI NHẤT 69665
ĐẶC BIỆT 46330
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 9
2 0 5
3 0 6
4 4 6 6
5 1 4 6
6 4 4 4 5
7 3 4 5 6
8 4
9 0 2 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-74-34-72
GIẢI SÁU 138 977 988
GIẢI NĂM 9266 7234 0119 6292 5499 2971
GIẢI TƯ 0547 0571 3966
5502
GIẢI BA 23859 45389 77521 89766 65789 02471
GIẢI NHÌ 28975-91130
GIẢI NHẤT 02804
ĐẶC BIỆT 37061
Đầu LOTO
0 2 4
1 9
2 1 7
3 0 4 4 8
4 7
5 9
6 1 6 6 6
7 1 1 1 2 4 5 7
8 8 9 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-07-41-57
GIẢI SÁU 732 286 441
GIẢI NĂM 5309 9500 3344 4087 7992 8848
GIẢI TƯ 0700 2242 0851
6988
GIẢI BA 22171 48176 58055 34589 72429 85524
GIẢI NHÌ 99121-71440
GIẢI NHẤT 32969
ĐẶC BIỆT 93494
Đầu LOTO
0 0 0 7 9
1 6
2 1 4 9
3 2
4 0 1 1 2 4 8
5 1 5 7
6 9
7 1 6
8 6 7 8 9
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-56-62-07
GIẢI SÁU 221 107 086
GIẢI NĂM 2882 7999 8705 6962 6971 3666
GIẢI TƯ 5082 6749 4377
9508
GIẢI BA 99344 69011 19745 52465 88708 22792
GIẢI NHÌ 05069-04999
GIẢI NHẤT 86295
ĐẶC BIỆT 10676
Đầu LOTO
0 5 7 7 8 8
1 0 1
2 1
3  
4 4 5 9
5 6
6 2 2 5 6 9
7 1 6 7
8 2 2 6
9 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-37-75-30
GIẢI SÁU 848 991 747
GIẢI NĂM 0188 3269 6892 2498 1980 6400
GIẢI TƯ 8465 1766 0490
9892
GIẢI BA 22411 02874 67669 03425 54307 07126
GIẢI NHÌ 87843-42697
GIẢI NHẤT 35164
ĐẶC BIỆT 24147
Đầu LOTO
0 0 0 7
1 1
2 5 6
3 0 7
4 3 7 7 8
5  
6 4 5 6 9 9
7 4 5
8 0 8
9 0 1 2 2 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-02-57-35
GIẢI SÁU 874 050 826
GIẢI NĂM 2678 3667 6402 8797 4676 9669
GIẢI TƯ 8191 6435 2915
1993
GIẢI BA 85860 64501 10758 01578 50933 41644
GIẢI NHÌ 66387-22954
GIẢI NHẤT 86170
ĐẶC BIỆT 62033
Đầu LOTO
0 1 2 2
1 5
2 6
3 3 3 5 5
4 4 5
5 0 4 7 8
6 0 7 9
7 0 4 6 8 8
8 7
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-94-14-12
GIẢI SÁU 595 243 069
GIẢI NĂM 3005 8390 9069 3853 2746 2257
GIẢI TƯ 3788 9307 7068
3241
GIẢI BA 98841 61545 24183 95816 39512 48316
GIẢI NHÌ 54309-98902
GIẢI NHẤT 34852
ĐẶC BIỆT 13977
Đầu LOTO
0 2 5 7 9
1 2 2 4 6 6
2 3
3  
4 1 1 3 5 6
5 2 3 7
6 8 9 9
7 7
8 3 8
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-64-74-26
GIẢI SÁU 935 332 690
GIẢI NĂM 8013 1461 8956 1622 3331 4234
GIẢI TƯ 0417 8576 5089
6568
GIẢI BA 22795 66305 14632 64342 58568 95593
GIẢI NHÌ 20116-86688
GIẢI NHẤT 53971
ĐẶC BIỆT 04703
Đầu LOTO
0 3 5 5
1 3 6 7
2 2 6
3 1 2 2 4 5
4 2
5 6
6 1 4 8 8
7 1 4 6
8 8 9
9 0 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-82-85-36
GIẢI SÁU 257 863 468
GIẢI NĂM 7314 8599 2342 4868 5337 9342
GIẢI TƯ 0298 9266 5764
2316
GIẢI BA 19790 15181 03160 10249 85789 79006
GIẢI NHÌ 78522-53076
GIẢI NHẤT 23361
ĐẶC BIỆT 56903
Đầu LOTO
0 3 6
1 4 6
2 2
3 6 7
4 2 2 9 9
5 7
6 0 1 3 4 6 8 8
7 6
8 1 2 5 9
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-14-03-94
GIẢI SÁU 283 620 994
GIẢI NĂM 1074 1367 8744 0943 5574 7412
GIẢI TƯ 9434 5291 5708
3016
GIẢI BA 76616 09073 66644 21951 56597 73381
GIẢI NHÌ 19749-35152
GIẢI NHẤT 22685
ĐẶC BIỆT 57404
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 2 4 6 6
2 0
3 4
4 3 4 4 6 9
5 1 2
6 7
7 3 4 4
8 1 3 5
9 1 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-32-68-89
GIẢI SÁU 580 178 730
GIẢI NĂM 2711 5476 3117 8706 5029 6938
GIẢI TƯ 1788 1568 9792
9967
GIẢI BA 60531 33263 00578 67788 20038 71776
GIẢI NHÌ 80467-03632
GIẢI NHẤT 17010
ĐẶC BIỆT 31424
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 7
2 4 9
3 0 1 2 2 8 8
4 3
5  
6 3 7 7 8 8
7 6 6 8 8
8 0 8 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-33-15-37
GIẢI SÁU 579 581 693
GIẢI NĂM 2750 5052 2849 0358 4009 7390
GIẢI TƯ 6270 7340 6046
1300
GIẢI BA 29431 38762 89436 38652 21528 63425
GIẢI NHÌ 33618-21003
GIẢI NHẤT 92676
ĐẶC BIỆT 37223
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 5 8
2 3 5 8
3 1 3 6 7
4 0 6 9
5 0 2 2 8
6 2
7 0 1 6 9
8 1
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-63-34-77
GIẢI SÁU 787 277 958
GIẢI NĂM 8798 5224 0699 1721 1017 9385
GIẢI TƯ 5511 2514 4271
7273
GIẢI BA 23621 29580 54680 14680 37600 55979
GIẢI NHÌ 13761-89105
GIẢI NHẤT 39168
ĐẶC BIỆT 78708
Đầu LOTO
0 0 5 5 8
1 1 4 7
2 1 1 4
3 4
4  
5 8
6 1 3 8
7 1 3 7 7 9
8 0 0 0 5 7
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-28-73-64
GIẢI SÁU 425 222 603
GIẢI NĂM 4668 4642 4046 8123 1017 3403
GIẢI TƯ 0511 7613 2562
2478
GIẢI BA 54633 31208 54011 62244 64328 13749
GIẢI NHÌ 35444-38881
GIẢI NHẤT 85552
ĐẶC BIỆT 09078
Đầu LOTO
0 2 3 3 8
1 1 1 3 7
2 2 3 5 8 8
3 3
4 2 4 4 6 9
5 2
6 2 4 8
7 3 8 8
8 1
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-80-36-44
GIẢI SÁU 081 901 741
GIẢI NĂM 4259 1246 1621 0179 2271 1547
GIẢI TƯ 4314 0566 7431
5435
GIẢI BA 44866 15427 58156 66394 31824 52471
GIẢI NHÌ 19823-37752
GIẢI NHẤT 47122
ĐẶC BIỆT 38683
Đầu LOTO
0 1
1 4
2 1 2 3 4 7
3 1 5 6
4 1 4 6 7
5 2 6 6 9
6 6 6
7 1 1 9
8 0 1 3
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-70-31-27
GIẢI SÁU 599 179 590
GIẢI NĂM 2823 4017 9148 5520 8724 3399
GIẢI TƯ 0547 9452 7293
1371
GIẢI BA 60703 88979 73375 50539 81437 41427
GIẢI NHÌ 35753-96442
GIẢI NHẤT 26961
ĐẶC BIỆT 74271
Đầu LOTO
0 3
1 7
2 0 3 4 7 7
3 1 7 9
4 2 7 8
5 2 3
6 1
7 0 1 1 5 9 9
8  
9 0 0 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm