XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-10-08-58
GIẢI SÁU 534 520 085
GIẢI NĂM 2311 8973 3138 4068 9350 9570
GIẢI TƯ 6884 0301 9014
1040
GIẢI BA 16731 96862 69049 55288 95452 71575
GIẢI NHÌ 50753-62864
GIẢI NHẤT 18777
ĐẶC BIỆT 50239
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 1 4
2 0
3 1 4 8 9
4 0 9
5 0 2 3 8
6 2 4 8
7 0 3 5 7
8 4 5 8
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-05-33-73
GIẢI SÁU 400 632 125
GIẢI NĂM 5000 7140 6545 0912 6326 8136
GIẢI TƯ 5496 7992 9661
7956
GIẢI BA 37618 26670 35119 32760 52753 06126
GIẢI NHÌ 08354-56997
GIẢI NHẤT 00944
ĐẶC BIỆT 86690
Đầu LOTO
0 0 0 5
1 2 8 9
2 5 6 6
3 2 3 6
4 0 4 5
5 3 4 6
6 0 1
7 0 3
8  
9 0 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-42-39-53
GIẢI SÁU 485 868 202
GIẢI NĂM 8466 5247 7508 9632 7530 8386
GIẢI TƯ 3659 9883 5277
1696
GIẢI BA 96368 65980 74760 70786 58689 20359
GIẢI NHÌ 71762-44601
GIẢI NHẤT 26597
ĐẶC BIỆT 50554
Đầu LOTO
0 1 2 8
1  
2  
3 0 2 9
4 2 7
5 3 4 9 9
6 0 2 6 8 8
7 7 8
8 0 3 5 6 6 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-17-66-07
GIẢI SÁU 112 138 216
GIẢI NĂM 3638 2980 7739 2243 1130 4587
GIẢI TƯ 2224 4290 7000
1048
GIẢI BA 71869 91205 03430 30824 21175 72532
GIẢI NHÌ 16691-52814
GIẢI NHẤT 70090
ĐẶC BIỆT 01697
Đầu LOTO
0 0 5 7
1 2 4 6 7
2 4 4
3 0 0 2 8 8 9
4 3 8
5  
6 6 9
7 5
8 0 5 7
9 0 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-28-91-46
GIẢI SÁU 775 137 088
GIẢI NĂM 3632 9550 8367 7541 6643 2495
GIẢI TƯ 4128 1064 3591
3830
GIẢI BA 73018 20288 12676 79851 99201 63830
GIẢI NHÌ 21676-00588
GIẢI NHẤT 82672
ĐẶC BIỆT 58839
Đầu LOTO
0 1
1 8
2 8 8
3 0 0 2 7 9
4 1 3 6
5 0 1
6 4 7
7 2 5 6 6
8 8 8 8 8
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-97-87-64
GIẢI SÁU 732 080 835
GIẢI NĂM 4977 7341 4413 0130 0226 9865
GIẢI TƯ 0653 2941 8867
4658
GIẢI BA 67842 19569 35494 95540 19050 72972
GIẢI NHÌ 84006-09206
GIẢI NHẤT 20636
ĐẶC BIỆT 38892
Đầu LOTO
0 6 6
1 3
2 6 6
3 0 2 5 6
4 0 1 1 2
5 0 3 8
6 4 5 7 9
7 2 7
8 0 7
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-91-16-21
GIẢI SÁU 163 640 049
GIẢI NĂM 2699 1231 9403 2172 8141 3796
GIẢI TƯ 8612 4064 5037
2526
GIẢI BA 51240 26016 34018 37677 75677 71155
GIẢI NHÌ 56408-12899
GIẢI NHẤT 50944
ĐẶC BIỆT 13149
Đầu LOTO
0 3 8
1 2 6 6 8
2 1 6
3 1 7
4 0 0 1 4 9 9
5 5
6 3 4
7 2 7 7
8  
9 1 5 6 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-49-24-87
GIẢI SÁU 310 044 843
GIẢI NĂM 2572 1277 9664 1525 0828 6964
GIẢI TƯ 4995 7776 5533
9323
GIẢI BA 64585 95259 26829 39723 35831 09847
GIẢI NHÌ 60392-44343
GIẢI NHẤT 74232
ĐẶC BIỆT 62171
Đầu LOTO
0  
1 0 2
2 3 3 4 5 8 9
3 1 2 3
4 3 3 4 7 9
5 9
6 4 4
7 1 2 6 7
8 5 7
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-38-96-19
GIẢI SÁU 891 253 016
GIẢI NĂM 5090 6852 6342 8564 4633 3809
GIẢI TƯ 1695 0357 5666
7833
GIẢI BA 45364 70684 81736 25612 16840 89376
GIẢI NHÌ 86547-33892
GIẢI NHẤT 31422
ĐẶC BIỆT 46970
Đầu LOTO
0 9
1 2 2 6 9
2 2
3 3 3 6 8
4 0 2 7
5 2 3 7
6 4 4 6
7 0 6
8 4
9 0 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-43-25-84
GIẢI SÁU 939 933 878
GIẢI NĂM 4385 7752 6154 5354 3336 1651
GIẢI TƯ 8918 1645 3051
9154
GIẢI BA 15066 24443 15882 26308 82699 79139
GIẢI NHÌ 13490-72677
GIẢI NHẤT 38794
ĐẶC BIỆT 36768
Đầu LOTO
0 8
1 8
2 5
3 3 6 9 9
4 3 3 5
5 1 1 2 4 4 4
6 6 8
7 7 8 8
8 2 4 5
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-70-56-01
GIẢI SÁU 611 808 258
GIẢI NĂM 6424 7677 2100 2340 3691 4455
GIẢI TƯ 9945 0495 9548
5471
GIẢI BA 98455 94086 46941 17885 22104 44477
GIẢI NHÌ 85957-46813
GIẢI NHẤT 52644
ĐẶC BIỆT 49677
Đầu LOTO
0 0 0 1 4 8
1 1 3
2 4
3  
4 0 1 4 5 8
5 5 5 6 7 8
6  
7 0 1 7 7 7
8 5 6
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-99-42-70
GIẢI SÁU 797 282 710
GIẢI NĂM 3441 1081 5171 2533 2246 1650
GIẢI TƯ 3005 6816 9954
5078
GIẢI BA 86800 57912 74223 94248 74106 50119
GIẢI NHÌ 89901-84392
GIẢI NHẤT 07147
ĐẶC BIỆT 97140
Đầu LOTO
0 0 1 1 5 6
1 0 2 6 9
2 3
3 3
4 0 1 2 6 7 8
5 0 4
6  
7 0 1 8
8 1 2
9 2 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-04-92-47
GIẢI SÁU 304 237 359
GIẢI NĂM 1378 3717 5295 1263 9362 8679
GIẢI TƯ 7413 9850 3093
6318
GIẢI BA 07018 36544 47407 24068 08148 90008
GIẢI NHÌ 75657-64087
GIẢI NHẤT 92133
ĐẶC BIỆT 50846
Đầu LOTO
0 4 4 7 8
1 3 6 7 8 8
2  
3 3 7
4 4 6 7 8
5 0 7 9
6 2 3 8
7 8 9
8 7
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-37-54-28
GIẢI SÁU 004 972 310
GIẢI NĂM 8400 0640 6451 4308 4306 4105
GIẢI TƯ 2161 9095 9921
5105
GIẢI BA 29243 70739 42034 44247 47378 17728
GIẢI NHÌ 55878-19205
GIẢI NHẤT 37576
ĐẶC BIỆT 81571
Đầu LOTO
0 0 4 5 5 5 6 8
1 0
2 1 8 8
3 4 7 8 9
4 0 3 7
5 1 4
6 1
7 1 2 6 8 8
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-33-95-20
GIẢI SÁU 152 770 946
GIẢI NĂM 3354 2503 8187 1722 7345 4980
GIẢI TƯ 6798 6633 2959
8954
GIẢI BA 75004 74192 85474 35965 24574 05315
GIẢI NHÌ 90383-30364
GIẢI NHẤT 24479
ĐẶC BIỆT 71808
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 5
2 0 2
3 3 3
4 5 5 6
5 2 4 4 9
6 4 5
7 0 4 4 9
8 0 3 7
9 2 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-02-07-19
GIẢI SÁU 474 717 072
GIẢI NĂM 8769 7431 8313 0166 6893 4729
GIẢI TƯ 6951 8501 3322
1025
GIẢI BA 06547 36248 61648 53218 95146 48543
GIẢI NHÌ 94411-45452
GIẢI NHẤT 97184
ĐẶC BIỆT 66449
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1 3 7 8 9
2 2 5 9
3 1
4 3 3 6 7 8 8 9
5 1 2
6 6 9
7 2 4
8 4
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-50-32-13
GIẢI SÁU 765 095 944
GIẢI NĂM 6803 8396 9069 9128 0880 9176
GIẢI TƯ 3021 6272 2712
6064
GIẢI BA 40604 22974 97388 32375 29525 47990
GIẢI NHÌ 89033-05612
GIẢI NHẤT 21110
ĐẶC BIỆT 87190
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 2 2 3 8
2 1 5 8
3 2 3
4 4
5 0
6 4 5 9
7 2 4 5 6
8 0 8
9 0 0 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-34-68-39
GIẢI SÁU 544 302 693
GIẢI NĂM 3760 6122 9811 5613 9940 4817
GIẢI TƯ 6677 4723 3648
8365
GIẢI BA 71919 59789 52759 73565 51302 86755
GIẢI NHÌ 16117-31774
GIẢI NHẤT 90547
ĐẶC BIỆT 68274
Đầu LOTO
0 2 2
1 1 3 7 7 9
2 2 3
3 4 9
4 0 4 7 8
5 5 9
6 0 5 5 8
7 4 4 6 7
8 9
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-50-64-87
GIẢI SÁU 099 448 985
GIẢI NĂM 0830 7162 7529 1436 1953 3189
GIẢI TƯ 9904 6186 6774
8110
GIẢI BA 76198 62872 84149 19176 88686 93528
GIẢI NHÌ 80177-80924
GIẢI NHẤT 87917
ĐẶC BIỆT 90524
Đầu LOTO
0 4 7
1 0 7
2 4 4 8 9
3 0 6
4 8 9
5 0 3
6 2 4
7 2 4 6 7
8 5 6 6 7 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-39-74-85
GIẢI SÁU 787 737 306
GIẢI NĂM 3465 4594 2067 7813 8841 4558
GIẢI TƯ 5498 5666 1419
0002
GIẢI BA 58893 62313 99728 02338 97143 53105
GIẢI NHÌ 00104-49785
GIẢI NHẤT 00074
ĐẶC BIỆT 79716
Đầu LOTO
0 2 4 5 5 6
1 3 3 6 9
2 8
3 7 8 9
4 1 3
5 8
6 5 6 7
7 4 4
8 5 5 7
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-92-61-53
GIẢI SÁU 937 378 574
GIẢI NĂM 0680 5940 0830 8208 8500 9839
GIẢI TƯ 6959 1357 5717
0740
GIẢI BA 62910 59571 64073 66129 38593 84244
GIẢI NHÌ 42638-87278
GIẢI NHẤT 47624
ĐẶC BIỆT 52762
Đầu LOTO
0 0 8
1 0 7
2 4 9
3 0 7 8 9
4 0 0 4
5 3 7 9
6 1 2
7 1 3 4 8 8
8 0
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-70-33-19
GIẢI SÁU 030 213 129
GIẢI NĂM 3025 9674 7749 8248 0088 9539
GIẢI TƯ 4772 0337 6666
9635
GIẢI BA 02501 28731 84940 63777 51957 41446
GIẢI NHÌ 95785-88560
GIẢI NHẤT 77049
ĐẶC BIỆT 89927
Đầu LOTO
0 1
1 3 9
2 5 7 9 9
3 0 1 3 5 7 9
4 0 6 8 9 9
5 7
6 0 6
7 0 2 4 7
8 5 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-23-90-01
GIẢI SÁU 973 712 494
GIẢI NĂM 8912 0026 2813 2431 4850 1961
GIẢI TƯ 9551 3122 4745
1153
GIẢI BA 38067 86056 06170 88468 60735 15770
GIẢI NHÌ 38568-10728
GIẢI NHẤT 18326
ĐẶC BIỆT 17818
Đầu LOTO
0 1
1 2 2 3 8
2 2 3 4 6 6 8
3 1 5
4 5
5 0 1 3 6
6 1 7 8 8
7 0 0 3
8  
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-06-33-55
GIẢI SÁU 570 449 342
GIẢI NĂM 4227 5014 5099 4763 3227 4269
GIẢI TƯ 5922 5175 1079
1042
GIẢI BA 86559 46901 74366 31423 06027 62203
GIẢI NHÌ 20025-62589
GIẢI NHẤT 20766
ĐẶC BIỆT 29224
Đầu LOTO
0 1 3 6
1 4
2 2 3 4 5 7 7 7
3 2 3
4 2 2 9
5 5 9
6 3 6 6 9
7 0 5 9
8 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-81-02-24
GIẢI SÁU 853 262 216
GIẢI NĂM 4763 3870 5285 9927 8246 8501
GIẢI TƯ 6218 2133 4658
6445
GIẢI BA 49309 00889 33185 80590 37524 87162
GIẢI NHÌ 70522-30508
GIẢI NHẤT 12397
ĐẶC BIỆT 08391
Đầu LOTO
0 1 2 8 9
1 6 8
2 2 4 4 7
3 3
4 5 5 6
5 3 8
6 2 2 3
7 0
8 1 5 5 9
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-60-10-91
GIẢI SÁU 896 227 329
GIẢI NĂM 9956 8343 9800 2523 9821 4600
GIẢI TƯ 1300 5204 8673
1860
GIẢI BA 81130 06008 64761 24949 27851 38592
GIẢI NHÌ 54758-94628
GIẢI NHẤT 31938
ĐẶC BIỆT 08181
Đầu LOTO
0 0 0 0 4 8
1 0
2 1 3 7 8 9
3 0 8
4 3 5 9
5 1 6 8
6 0 0 1
7 3
8 1
9 1 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-59-55-84
GIẢI SÁU 142 895 120
GIẢI NĂM 1534 9412 4925 3931 6182 1732
GIẢI TƯ 3509 0374 7384
0837
GIẢI BA 90941 76319 99643 46110 48176 46366
GIẢI NHÌ 41760-62360
GIẢI NHẤT 48768
ĐẶC BIỆT 28977
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 9
2 0 5
3 1 2 4 7
4 1 2 3
5 5 9
6 0 0 6 8
7 4 6 7 9
8 2 4 4
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-94-46-95
GIẢI SÁU 495 363 799
GIẢI NĂM 7241 8235 4384 5874 2658 6610
GIẢI TƯ 8100 7008 4260
4130
GIẢI BA 93159 63705 38570 33305 34112 44451
GIẢI NHÌ 93290-74117
GIẢI NHẤT 77223
ĐẶC BIỆT 87525
Đầu LOTO
0 0 5 5 8
1 0 2 7 9
2 3 5
3 0 5
4 1 6
5 1 8 9
6 0 3
7 0 4
8 4
9 0 4 5 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-90-10-32
GIẢI SÁU 585 619 864
GIẢI NĂM 2074 8735 9103 4890 2716 4212
GIẢI TƯ 9916 4894 0460
3908
GIẢI BA 63964 38604 87235 42320 65902 68469
GIẢI NHÌ 25958-67236
GIẢI NHẤT 78907
ĐẶC BIỆT 11584
Đầu LOTO
0 2 3 4 7 8
1 0 2 6 6 9
2 0
3 2 5 5 6
4  
5 1 8
6 0 4 4 9
7 4
8 4 5
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-67-92-82
GIẢI SÁU 048 332 850
GIẢI NĂM 5166 3295 4908 9325 1297 4755
GIẢI TƯ 2953 5331 8265
8946
GIẢI BA 25980 76232 38091 47227 02038 03832
GIẢI NHÌ 21572-72488
GIẢI NHẤT 40705
ĐẶC BIỆT 05479
Đầu LOTO
0 5 7 8
1  
2 5 7
3 1 2 2 2 8
4 6 8
5 0 3 5
6 5 6 7
7 2 9
8 0 2 8
9 1 2 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-68-87-42
GIẢI SÁU 500 161 485
GIẢI NĂM 5178 9011 2444 4487 3398 1365
GIẢI TƯ 2962 4394 7219
8466
GIẢI BA 30448 14577 57334 18196 03418 21125
GIẢI NHÌ 63129-67653
GIẢI NHẤT 30058
ĐẶC BIỆT 60832
Đầu LOTO
0 0 3
1 1 8 9
2 5 9
3 2 4
4 2 4 8
5 3 8
6 1 2 5 6 8
7 7 8
8 5 7 7
9 4 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-31-15-43
GIẢI SÁU 523 093 711
GIẢI NĂM 8295 9536 9136 2358 9940 2159
GIẢI TƯ 2824 6092 4292
1655
GIẢI BA 97694 47292 96561 61211 45866 76038
GIẢI NHÌ 68754-88467
GIẢI NHẤT 06999
ĐẶC BIỆT 89242
Đầu LOTO
0  
1 1 1 5
2 3 4
3 1 6 6 8
4 0 2 2 3
5 4 5 8 9
6 1 6 7
7  
8  
9 2 2 2 3 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-13-82-55
GIẢI SÁU 332 925 570
GIẢI NĂM 6199 5370 1283 9090 8034 2240
GIẢI TƯ 8408 6602 9896
9529
GIẢI BA 55485 75696 81344 25884 48194 19999
GIẢI NHÌ 20261-32549
GIẢI NHẤT 40463
ĐẶC BIỆT 51768
Đầu LOTO
0 2 8
1 3
2 5 9
3 2 4
4 0 4 9
5 5
6 1 3 8
7 0 0 3
8 2 3 4 5
9 0 4 6 6 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-52-48-36
GIẢI SÁU 099 210 654
GIẢI NĂM 2163 9481 4488 6890 1187 2392
GIẢI TƯ 3529 3496 6826
7625
GIẢI BA 27923 65013 34637 04904 14101 69438
GIẢI NHÌ 37215-50551
GIẢI NHẤT 04729
ĐẶC BIỆT 31918
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 3 5 5 8
2 3 5 6 9 9
3 6 7 8
4 8
5 1 2 4
6 3
7  
8 1 7 8
9 0 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-60-38-41
GIẢI SÁU 259 636 493
GIẢI NĂM 9992 2983 3134 5021 5244 1810
GIẢI TƯ 7627 5084 7836
3990
GIẢI BA 12526 60746 72450 16619 85382 33517
GIẢI NHÌ 94003-94061
GIẢI NHẤT 23112
ĐẶC BIỆT 39725
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 7 9
2 1 5 6 7
3 4 6 6 8
4 1 4 6
5 0 9
6 0 1
7  
8 2 3 4
9 0 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-94-22-64
GIẢI SÁU 591 768 764
GIẢI NĂM 8077 6006 4601 6632 4181 0366
GIẢI TƯ 4910 1554 6967
3310
GIẢI BA 68096 98840 32140 56092 30312 08501
GIẢI NHÌ 64686-41116
GIẢI NHẤT 62935
ĐẶC BIỆT 12512
Đầu LOTO
0 1 1 4 6
1 0 0 2 2 6
2 2
3 2 5
4 0 0
5 4
6 4 4 6 7 8
7 7
8 1 6
9 1 2 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm