XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-29-72-36
GIẢI SÁU 013 061 667
GIẢI NĂM 5877 4901 3912 9172 1608 9055
GIẢI TƯ 6183 4094 4091
2619
GIẢI BA 28362 42642 95525 13345 87483 89228
GIẢI NHÌ 35830-21024
GIẢI NHẤT 88718
ĐẶC BIỆT 16083
Đầu LOTO
0 1 8
1 2 3 8 9
2 4 5 8 9
3 0 6
4 2 5
5 5
6 1 2 7
7 2 2 7
8 3 3 3 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-00-91-19
GIẢI SÁU 310 412 482
GIẢI NĂM 2865 6585 4268 4617 7539 6234
GIẢI TƯ 5518 0019 5100
0220
GIẢI BA 45260 63523 61496 03231 90130 26674
GIẢI NHÌ 65370-71066
GIẢI NHẤT 39363
ĐẶC BIỆT 74019
Đầu LOTO
0 0 0
1 0 2 7 8 9 9 9
2 0 3 4
3 0 1 4 9
4  
5  
6 0 3 5 6 8
7 0 4
8 2 5
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-56-00-04
GIẢI SÁU 618 301 042
GIẢI NĂM 3041 7099 3203 1269 0117 1209
GIẢI TƯ 2819 9818 9180
2878
GIẢI BA 61428 04665 16136 67569 58371 64581
GIẢI NHÌ 96670-98212
GIẢI NHẤT 46590
ĐẶC BIỆT 45957
Đầu LOTO
0 0 1 3 4 9
1 2 7 8 8 9
2 8
3 2 6
4 1 2
5 6 7
6 5 9 9
7 0 1 8
8 0 1
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-83-39-17
GIẢI SÁU 783 359 506
GIẢI NĂM 6371 5447 7365 6465 3567 7674
GIẢI TƯ 2410 5244 7589
6247
GIẢI BA 11745 24603 47552 26902 02551 09078
GIẢI NHÌ 74749-24114
GIẢI NHẤT 29743
ĐẶC BIỆT 93901
Đầu LOTO
0 1 2 3 6
1 0 4 7
2  
3 6 9
4 3 4 5 7 7 9
5 1 2 9
6 5 5 7
7 1 4 8
8 3 3 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-75-29-78
GIẢI SÁU 277 553 366
GIẢI NĂM 4358 3330 7399 5849 4867 6289
GIẢI TƯ 6690 5579 3410
0178
GIẢI BA 55894 21451 13005 89719 57160 48276
GIẢI NHÌ 57179-80432
GIẢI NHẤT 90315
ĐẶC BIỆT 35330
Đầu LOTO
0 5
1 0 5 9
2 9
3 0 0 2
4 1 9
5 1 3 8
6 0 6 7
7 5 6 7 8 8 9 9
8 9
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-23-97-19
GIẢI SÁU 984 963 471
GIẢI NĂM 9265 2047 3694 8132 8300 6759
GIẢI TƯ 8475 5930 6507
0597
GIẢI BA 50448 80082 64043 98242 01132 53130
GIẢI NHÌ 00130-21943
GIẢI NHẤT 15382
ĐẶC BIỆT 12093
Đầu LOTO
0 0 7
1 9
2 3
3 0 0 0 2 2 9
4 2 3 3 7 8
5 9
6 3 5
7 1 5
8 2 2 4
9 3 4 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-12-39-42
GIẢI SÁU 534 904 082
GIẢI NĂM 8882 5706 6266 5117 4340 5870
GIẢI TƯ 3447 5262 3595
5888
GIẢI BA 87750 14292 31642 19830 46057 14725
GIẢI NHÌ 75078-09937
GIẢI NHẤT 26381
ĐẶC BIỆT 04965
Đầu LOTO
0 4 6
1 2 4 7
2 5
3 0 4 7 9
4 0 2 2 7
5 0 7
6 2 5 6
7 0 8
8 1 2 2 8
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-71-52-49
GIẢI SÁU 921 400 284
GIẢI NĂM 3955 0979 1384 0082 7704 8538
GIẢI TƯ 2910 5131 4210
3314
GIẢI BA 50064 32174 32284 79576 35652 46767
GIẢI NHÌ 01050-23826
GIẢI NHẤT 81460
ĐẶC BIỆT 32159
Đầu LOTO
0 0 4 8
1 0 0 4
2 1 6
3 1 8
4 9
5 0 2 2 5 9
6 0 4 7
7 1 4 6 9
8 2 4 4 4
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-09-99-32
GIẢI SÁU 564 591 957
GIẢI NĂM 9635 3032 0184 8384 1790 7601
GIẢI TƯ 0146 5730 8572
0808
GIẢI BA 59313 10761 02884 22998 26134 12546
GIẢI NHÌ 53476-18423
GIẢI NHẤT 68227
ĐẶC BIỆT 95548
Đầu LOTO
0 1 8 9
1 3
2 3 7
3 0 2 2 4 5
4 6 6 8
5 7
6 1 4
7 2 6
8 3 4 4 4
9 0 1 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-73-00-47
GIẢI SÁU 265 113 308
GIẢI NĂM 0444 1083 4230 5098 5783 5883
GIẢI TƯ 8650 6413 3653
9598
GIẢI BA 82711 01984 10108 63761 80426 18098
GIẢI NHÌ 37636-14585
GIẢI NHẤT 65096
ĐẶC BIỆT 23349
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 1 3 3
2 6
3 0 6
4 4 7 9
5 0 1 3
6 1 5
7 3
8 3 3 3 4 5
9 6 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-51-11-19
GIẢI SÁU 496 219 658
GIẢI NĂM 8484 0277 8909 5947 1763 3538
GIẢI TƯ 6147 1153 8442
6773
GIẢI BA 73145 54425 13470 95180 51294 10392
GIẢI NHÌ 51339-80495
GIẢI NHẤT 20585
ĐẶC BIỆT 26654
Đầu LOTO
0 9
1 1 3 9 9
2 5
3 8 9
4 2 5 7 7
5 1 3 4 8
6 3
7 0 3 7
8 0 4 5
9 2 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-19-76-60
GIẢI SÁU 101 128 722
GIẢI NĂM 4908 4367 5962 3741 4361 8143
GIẢI TƯ 7728 8549 2347
4738
GIẢI BA 78657 91786 40075 69216 56628 26266
GIẢI NHÌ 44668-76193
GIẢI NHẤT 92073
ĐẶC BIỆT 04529
Đầu LOTO
0 1 8
1 1 6 9
2 2 8 8 8 9
3 8
4 1 3 7 9
5 7
6 0 1 2 6 7 8
7 3 5 6
8 6
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-71-84-78
GIẢI SÁU 989 912 786
GIẢI NĂM 9755 1527 1804 9526 0958 7540
GIẢI TƯ 7095 0862 7517
3188
GIẢI BA 85981 07295 58350 75168 41562 68741
GIẢI NHÌ 27565-39894
GIẢI NHẤT 90250
ĐẶC BIỆT 63724
Đầu LOTO
0 4
1 2 7
2 4 6 7
3 1
4 0 1
5 0 0 5 8
6 2 2 5 8
7 1 8
8 1 4 6 8 9
9 4 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-29-99-51
GIẢI SÁU 050 787 635
GIẢI NĂM 1841 2808 1296 7899 9779 2245
GIẢI TƯ 0218 2782 4363
7981
GIẢI BA 93619 55792 12858 77312 45405 94877
GIẢI NHÌ 59445-87852
GIẢI NHẤT 66613
ĐẶC BIỆT 14938
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 2 3 8 9
2 9
3 5 8
4 1 5 5
5 0 1 2 8
6 3
7 7 9
8 1 2 7
9 2 6 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-04-68
GIẢI SÁU 367 568 645
GIẢI NĂM 0025 8622 3484 7341 7235 5501
GIẢI TƯ 8236 3319 1375
3908
GIẢI BA 78027 81976 45092 54037 69856 05269
GIẢI NHÌ 04965-95940
GIẢI NHẤT 61705
ĐẶC BIỆT 10765
Đầu LOTO
0 1 4 5 8
1 5 9
2 2 5 7
3 5 6 7
4 0 1 5
5 6
6 5 5 7 8 8 9
7 0 5 6
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-02-19-65
GIẢI SÁU 792 575 369
GIẢI NĂM 8192 9483 3950 4803 7481 1667
GIẢI TƯ 1183 9036 7786
1612
GIẢI BA 26793 17788 33474 52904 88310 77646
GIẢI NHÌ 19940-44927
GIẢI NHẤT 88415
ĐẶC BIỆT 87728
Đầu LOTO
0 2 3 4
1 0 2 5 9
2 7 8
3 6
4 0 6
5 0
6 5 7 9
7 1 4 5
8 1 3 3 6 8
9 2 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-21-51-11
GIẢI SÁU 810 437 976
GIẢI NĂM 2833 0651 5006 2480 9391 7041
GIẢI TƯ 7408 5283 5353
8189
GIẢI BA 35197 62447 38742 44270 91965 85395
GIẢI NHÌ 07805-99731
GIẢI NHẤT 06266
ĐẶC BIỆT 17061
Đầu LOTO
0 5 6 8
1 0 0 1
2 1
3 1 3 7
4 1 2 7
5 1 1 3
6 1 5 6
7 0 6
8 0 3 9
9 1 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-80-06-35
GIẢI SÁU 945 111 675
GIẢI NĂM 9497 6858 4094 1111 9263 1312
GIẢI TƯ 2287 8360 9211
3355
GIẢI BA 52786 21877 28766 80636 88321 37142
GIẢI NHÌ 81656-35270
GIẢI NHẤT 28539
ĐẶC BIỆT 29855
Đầu LOTO
0 6
1 1 1 1 2
2 1
3 5 6 8 9
4 2 5
5 5 5 6 8
6 0 3 6
7 0 5 7
8 0 6 7
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-09-27-19
GIẢI SÁU 916 546 080
GIẢI NĂM 7981 7188 1074 9313 4454 6185
GIẢI TƯ 7325 0124 3107
1380
GIẢI BA 59596 90286 10824 22663 11822 60224
GIẢI NHÌ 09983-75655
GIẢI NHẤT 20874
ĐẶC BIỆT 11660
Đầu LOTO
0 7 9
1 3 6 9
2 2 4 4 4 4 5 7
3  
4 6
5 4 5
6 0 3
7 4 4
8 0 0 1 3 5 6 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-09-41-90
GIẢI SÁU 655 119 853
GIẢI NĂM 5943 8433 6675 2531 7940 9787
GIẢI TƯ 0734 2048 9688
5902
GIẢI BA 11539 32838 00741 00686 29751 38293
GIẢI NHÌ 92077-43731
GIẢI NHẤT 46570
ĐẶC BIỆT 77764
Đầu LOTO
0 2 9
1 9
2 7
3 1 1 3 4 8 9
4 0 1 1 3 8
5 1 3 5
6 4
7 0 5 7
8 6 7 8
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-71-56-85
GIẢI SÁU 167 590 938
GIẢI NĂM 1494 6278 0725 3466 2318 1615
GIẢI TƯ 6872 3269 2528
5621
GIẢI BA 48900 57694 72368 11536 98879 70707
GIẢI NHÌ 46472-63884
GIẢI NHẤT 86107
ĐẶC BIỆT 74627
Đầu LOTO
0 0 6 7 7
1 5 8
2 1 5 7 8
3 6 8
4  
5 6
6 6 7 8 9
7 1 2 2 8 9
8 4 5
9 0 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-45-24-55
GIẢI SÁU 597 440 566
GIẢI NĂM 8492 8070 6657 3594 8893 5537
GIẢI TƯ 0673 1952 7711
4450
GIẢI BA 39935 68764 93760 68586 87529 67680
GIẢI NHÌ 65030-17633
GIẢI NHẤT 58109
ĐẶC BIỆT 49620
Đầu LOTO
0 9
1 1
2 0 4 9
3 0 3 5 7
4 0 5
5 0 2 5 7
6 0 4 6
7 0 3
8 0 6
9 2 3 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-45-32-74
GIẢI SÁU 973 425 269
GIẢI NĂM 2149 8023 4582 3272 1145 7245
GIẢI TƯ 1709 1388 8434
5743
GIẢI BA 00885 37574 77498 22788 28129 73126
GIẢI NHÌ 71959-51392
GIẢI NHẤT 61984
ĐẶC BIỆT 83986
Đầu LOTO
0 9
1  
2 3 5 6 9
3 2 4
4 3 5 5 5 8 9
5 9
6 9
7 2 3 4 4
8 2 4 5 6 8 8
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-96-20-81
GIẢI SÁU 263 935 524
GIẢI NĂM 0262 3171 1911 9537 4409 2723
GIẢI TƯ 8967 8810 6297
6525
GIẢI BA 65463 02056 08406 09798 73043 82720
GIẢI NHÌ 57087-16260
GIẢI NHẤT 35778
ĐẶC BIỆT 58755
Đầu LOTO
0 6 9
1 0 1
2 0 0 3 4 5
3 5 7
4 3
5 5 6
6 0 2 3 3 7 7
7 1 8
8 1 7
9 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-80-98-74
GIẢI SÁU 445 478 538
GIẢI NĂM 5961 2931 2584 3068 2520 3384
GIẢI TƯ 0324 5817 5364
1563
GIẢI BA 06101 36817 08356 70684 30641 71561
GIẢI NHÌ 95438-67362
GIẢI NHẤT 96823
ĐẶC BIỆT 50509
Đầu LOTO
0 1 9
1 7 7
2 0 3 4
3 0 1 8 8
4 1 5
5 6
6 1 1 2 3 4 8
7 4 8
8 0 4 4 4
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-99-95-58
GIẢI SÁU 412 554 979
GIẢI NĂM 4287 2606 8140 9265 7445 7509
GIẢI TƯ 0884 0713 8759
5876
GIẢI BA 64326 40586 59279 14990 06045 91165
GIẢI NHÌ 07580-74200
GIẢI NHẤT 30254
ĐẶC BIỆT 69159
Đầu LOTO
0 0 6 9
1 2 3
2 6 7
3  
4 0 5 5
5 4 4 8 9 9
6 5 5
7 6 9 9
8 0 4 6 7
9 0 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-88-84-28
GIẢI SÁU 440 870 446
GIẢI NĂM 8260 4236 7006 9131 9055 4422
GIẢI TƯ 7727 1854 4970
5624
GIẢI BA 79389 44954 41834 75522 20496 76747
GIẢI NHÌ 26158-56313
GIẢI NHẤT 92187
ĐẶC BIỆT 88678
Đầu LOTO
0 6
1 3
2 2 2 4 7 8
3 1 4 6
4 0 6 7
5 4 4 5 8
6 0
7 0 0 8
8 4 7 8 9
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-83-30-90
GIẢI SÁU 785 812 318
GIẢI NĂM 7270 0286 4039 1011 1927 4705
GIẢI TƯ 7535 8532 0560
6658
GIẢI BA 45478 49790 35749 00196 55447 00851
GIẢI NHÌ 27654-55105
GIẢI NHẤT 21378
ĐẶC BIỆT 60589
Đầu LOTO
0 5 5
1 1 2 8
2 7 7
3 0 2 5 9
4 7 9
5 1 4 8
6 0
7 0 8 8
8 3 5 6 9
9 0 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-46-65-24
GIẢI SÁU 186 669 660
GIẢI NĂM 5499 9310 2445 8227 7504 9870
GIẢI TƯ 8202 5651 6217
4457
GIẢI BA 20418 18891 31681 79614 23958 03193
GIẢI NHÌ 19948-41318
GIẢI NHẤT 98560
ĐẶC BIỆT 58389
Đầu LOTO
0 2 4
1 0 1 4 7 8 8
2 4 7
3  
4 5 6 8
5 1 7 8
6 0 0 5 9
7 0
8 1 6 9
9 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-45-44-68
GIẢI SÁU 566 438 731
GIẢI NĂM 9263 2002 0947 4496 0780 9429
GIẢI TƯ 7536 4585 9858
4876
GIẢI BA 10911 62745 24082 87674 72432 41270
GIẢI NHÌ 69366-25470
GIẢI NHẤT 20528
ĐẶC BIỆT 58391
Đầu LOTO
0 2
1 1
2 8 9
3 1 2 6 8
4 4 5 5 7
5 0 8
6 3 6 6 8
7 0 0 4 6
8 0 2 5
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-66-63-83
GIẢI SÁU 990 669 518
GIẢI NĂM 8162 7128 8506 0135 9901 1234
GIẢI TƯ 6559 5930 8597
1411
GIẢI BA 64837 56675 31785 37772 52792 09406
GIẢI NHÌ 84610-57897
GIẢI NHẤT 17016
ĐẶC BIỆT 98711
Đầu LOTO
0 1 6 6
1 0 1 1 6 8
2 8
3 0 4 5 7
4  
5 9
6 2 3 6 9
7 0 2 5
8 3 5
9 0 2 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-41-12-28
GIẢI SÁU 103 601 674
GIẢI NĂM 4147 8240 1391 7612 4479 7932
GIẢI TƯ 5615 3946 4778
3864
GIẢI BA 52114 87827 92136 62300 37014 45644
GIẢI NHÌ 51019-96584
GIẢI NHẤT 89294
ĐẶC BIỆT 69157
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 2 2 4 4 5 9
2 7 8
3 2 6
4 0 1 4 6 7
5 6 7
6 4
7 4 8 9
8 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-41-17-71
GIẢI SÁU 390 501 538
GIẢI NĂM 6859 1054 7299 8682 9957 4493
GIẢI TƯ 4155 4827 4668
4113
GIẢI BA 00408 97319 37780 07495 67371 90131
GIẢI NHÌ 67660-58087
GIẢI NHẤT 84718
ĐẶC BIỆT 04793
Đầu LOTO
0 1 8
1 3 7 8 9
2 7
3 1 8
4 1
5 4 5 7 9
6 0 8
7 0 1 1
8 0 2 7
9 0 3 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-02-99-05
GIẢI SÁU 837 976 208
GIẢI NĂM 3706 0108 0511 5765 8186 6804
GIẢI TƯ 7086 4948 0967
4049
GIẢI BA 49774 23507 38296 91775 14157 59486
GIẢI NHÌ 77823-46383
GIẢI NHẤT 34727
ĐẶC BIỆT 21544
Đầu LOTO
0 2 4 5 6 7 8 8
1 1
2 3 7
3 7
4 4 8 9
5 7
6 5 7
7 4 5 6
8 3 6 6 6
9 3 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-14-68-02
GIẢI SÁU 626 057 366
GIẢI NĂM 1120 8593 9502 2059 9473 2482
GIẢI TƯ 3400 6373 9768
6486
GIẢI BA 18912 03584 53836 31787 15200 63243
GIẢI NHÌ 41611-34539
GIẢI NHẤT 28874
ĐẶC BIỆT 10443
Đầu LOTO
0 0 0 2 2
1 1 2 4
2 0 6
3 6 9
4 3 3
5 7 9 9
6 6 8 8
7 3 3 4
8 2 4 6 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-97-95-73
GIẢI SÁU 102 436 157
GIẢI NĂM 3241 4669 4702 3226 8746 8089
GIẢI TƯ 1286 5954 8224
7563
GIẢI BA 18004 38721 71506 82372 84135 39909
GIẢI NHÌ 42140-94491
GIẢI NHẤT 90375
ĐẶC BIỆT 68162
Đầu LOTO
0 2 2 2 4 6 9
1  
2 1 4 6
3 5 6
4 0 1 6
5 4 7
6 2 3 9
7 2 3 5
8 6 9
9 1 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm