XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-73-72-89
GIẢI SÁU 381 910 232
GIẢI NĂM 9059 7098 5702 5425 6504 2830
GIẢI TƯ 1858 0980 5835
0763
GIẢI BA 02348 16469 75483 27117 72331 15000
GIẢI NHÌ 97526-07411
GIẢI NHẤT 13125
ĐẶC BIỆT 60141
Đầu LOTO
0 0 2 4
1 0 1 7
2 0 5 5 6
3 0 1 2 5
4 1 8
5 8 9
6 3 9
7 2 3
8 0 1 3 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-68-67-26
GIẢI SÁU 570 187 831
GIẢI NĂM 9233 3904 6685 4760 3390 1914
GIẢI TƯ 5243 9605 6915
6435
GIẢI BA 91118 35403 53278 60001 73280 79475
GIẢI NHÌ 55723-07182
GIẢI NHẤT 15675
ĐẶC BIỆT 64799
Đầu LOTO
0 1 3 4 5
1 4 5 8
2 3 6
3 1 3 5
4 3 8
5  
6 0 7 8
7 0 5 5 8
8 0 2 5 7
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-81-20-65
GIẢI SÁU 156 880 910
GIẢI NĂM 2937 7149 6622 8395 7416 8018
GIẢI TƯ 3111 9476 3425
4483
GIẢI BA 04712 64149 39692 94720 52370 76447
GIẢI NHÌ 04150-75964
GIẢI NHẤT 93911
ĐẶC BIỆT 03472
Đầu LOTO
0  
1 0 1 1 2 2 6 8
2 0 0 2 5
3 7
4 7 9 9
5 0 6
6 4 5
7 0 2 6
8 0 1 3
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-63-91-38
GIẢI SÁU 247 287 555
GIẢI NĂM 2432 6094 8908 4403 0052 5513
GIẢI TƯ 8167 7754 3837
2621
GIẢI BA 40763 63729 04079 75280 68365 74519
GIẢI NHÌ 24130-49306
GIẢI NHẤT 98852
ĐẶC BIỆT 14761
Đầu LOTO
0 3 6 8 8
1 3 9
2 1 9
3 0 2 7 8
4 7
5 2 2 4 5
6 1 3 3 5 7
7 9
8 0 7
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-14-35-23
GIẢI SÁU 443 354 210
GIẢI NĂM 7614 5002 1041 3610 6268 5907
GIẢI TƯ 6745 8181 2717
7607
GIẢI BA 53117 57563 77726 52421 47297 42466
GIẢI NHÌ 85262-24192
GIẢI NHẤT 02103
ĐẶC BIỆT 44367
Đầu LOTO
0 2 3 7 7
1 0 0 4 4 7 7
2 1 3 6
3 5 9
4 1 3 5
5 4
6 2 3 6 7 8
7  
8 1
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-33-49-99
GIẢI SÁU 312 541 104
GIẢI NĂM 5391 2710 3411 3649 9522 9171
GIẢI TƯ 7922 4688 5099
2756
GIẢI BA 02695 81584 39790 63955 93847 80022
GIẢI NHÌ 75415-00398
GIẢI NHẤT 94586
ĐẶC BIỆT 34622
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 1 2 5
2 2 2 2 2
3 3
4 1 7 9 9
5 5 6
6  
7 1
8 4 6 8
9 0 1 5 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-22-39-27
GIẢI SÁU 737 267 003
GIẢI NĂM 2843 6831 0165 0750 2768 1859
GIẢI TƯ 8849 8323 8877
2901
GIẢI BA 82333 02525 90116 13785 41093 24497
GIẢI NHÌ 97673-23236
GIẢI NHẤT 86299
ĐẶC BIỆT 27483
Đầu LOTO
0 1 3
1 6
2 2 3 5 7
3 1 3 6 7 9
4 3 9
5 0 9
6 5 7 8
7 3 7 8
8 3 5
9 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-48-80-77
GIẢI SÁU 655 270 536
GIẢI NĂM 2044 4506 5740 9745 2046 7389
GIẢI TƯ 2025 5454 9413
1476
GIẢI BA 58890 58521 89686 80075 49323 05575
GIẢI NHÌ 49921-30332
GIẢI NHẤT 00534
ĐẶC BIỆT 18146
Đầu LOTO
0 6
1 3
2 1 1 3 5
3 2 4 6
4 0 4 5 6 6 8
5 1 4 5
6  
7 0 5 5 6 7
8 0 6 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-53-57-41
GIẢI SÁU 702 154 145
GIẢI NĂM 4450 2127 6748 8288 4723 3563
GIẢI TƯ 7576 4069 3177
7043
GIẢI BA 01106 79324 26659 56908 74236 93875
GIẢI NHÌ 87500-99446
GIẢI NHẤT 47749
ĐẶC BIỆT 35879
Đầu LOTO
0 0 2 6 8
1 5
2 3 4 7
3 6
4 1 3 5 6 8 9
5 0 3 4 7 9
6 3 9
7 5 6 7 9
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-86-00-84
GIẢI SÁU 776 056 519
GIẢI NĂM 3699 2160 3449 4422 5004 6817
GIẢI TƯ 8935 3818 5601
9446
GIẢI BA 91266 84964 27203 66523 51367 49639
GIẢI NHÌ 01657-06701
GIẢI NHẤT 58255
ĐẶC BIỆT 02283
Đầu LOTO
0 0 1 1 3 4
1 7 8 9
2 2 3
3 5 8 9
4 6 9
5 5 6 7
6 0 4 6 7
7 6
8 3 4 6
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-30-43-77
GIẢI SÁU 765 835 214
GIẢI NĂM 6341 5705 4803 2089 8511 1671
GIẢI TƯ 1818 1726 0627
0345
GIẢI BA 26582 67608 72292 04209 46545 31425
GIẢI NHÌ 22861-91584
GIẢI NHẤT 78802
ĐẶC BIỆT 15348
Đầu LOTO
0 2 3 5 8 9
1 1 4 8
2 0 5 6 7
3 0 5
4 1 3 5 5 8
5  
6 1 5
7 1 7
8 2 4 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-84-68-13
GIẢI SÁU 909 942 335
GIẢI NĂM 4165 2074 1708 5467 5906 5861
GIẢI TƯ 4157 8740 6035
6845
GIẢI BA 39732 88318 82043 67698 10650 01836
GIẢI NHÌ 39343-47196
GIẢI NHẤT 56882
ĐẶC BIỆT 92979
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 3 8
2  
3 2 5 5 6
4 0 2 2 3 3 5
5 0 7
6 1 5 7 8
7 4 9
8 2 4
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-42-94-56
GIẢI SÁU 210 538 296
GIẢI NĂM 1408 4257 7197 6600 8905 9695
GIẢI TƯ 3529 6007 8659
7548
GIẢI BA 97693 24154 36495 14806 25546 65012
GIẢI NHÌ 94216-47818
GIẢI NHẤT 17483
ĐẶC BIỆT 81099
Đầu LOTO
0 0 5 6 7 8
1 0 2 6 8
2 9
3 8
4 2 6 8
5 4 6 7 9
6  
7 2
8 3
9 3 4 5 5 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-98-93-95
GIẢI SÁU 325 466 201
GIẢI NĂM 0623 3544 8319 1864 3741 8626
GIẢI TƯ 6998 4755 2674
6191
GIẢI BA 58039 69704 38105 57824 67161 47090
GIẢI NHÌ 40408-17259
GIẢI NHẤT 02343
ĐẶC BIỆT 82266
Đầu LOTO
0 1 4 5 8
1 9
2 3 4 5 6
3 9
4 1 3 4
5 5 9
6 1 4 6 6 7
7 4
8  
9 0 1 3 5 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-41-02-83
GIẢI SÁU 143 889 915
GIẢI NĂM 1752 0845 2782 6950 8387 9702
GIẢI TƯ 3299 4148 8200
4431
GIẢI BA 80054 66276 56066 54135 47989 89880
GIẢI NHÌ 26323-40303
GIẢI NHẤT 90141
ĐẶC BIỆT 26422
Đầu LOTO
0 0 2 2 3
1 5
2 2 3
3 1 5
4 1 1 3 5 8
5 0 2 4 9
6 6
7 6
8 0 2 3 7 9 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-21-18-88
GIẢI SÁU 982 560 036
GIẢI NĂM 4145 1855 3439 4721 9299 0693
GIẢI TƯ 9233 6289 2907
4869
GIẢI BA 63709 20214 34263 76106 67609 93999
GIẢI NHÌ 58752-82743
GIẢI NHẤT 63348
ĐẶC BIỆT 73663
Đầu LOTO
0 6 7 9 9
1 4 8
2 1 1
3 3 6 9
4 3 5 8
5 2 5
6 0 3 3 9
7  
8 2 8 9
9 1 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-37-13-33
GIẢI SÁU 482 302 689
GIẢI NĂM 7792 7464 4444 1360 1536 6741
GIẢI TƯ 5701 3312 3838
2644
GIẢI BA 81512 16104 73677 91089 87745 84811
GIẢI NHÌ 75330-03907
GIẢI NHẤT 84855
ĐẶC BIỆT 10263
Đầu LOTO
0 1 2 4 7
1 1 2 2 3
2  
3 0 3 6 7 8
4 1 4 4 5
5 5
6 0 3 4 5
7 7
8 2 9 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-94-20-71
GIẢI SÁU 316 410 619
GIẢI NĂM 5016 2422 9023 6064 1610 0560
GIẢI TƯ 0202 1868 6825
6573
GIẢI BA 06154 49998 53542 83194 89741 90617
GIẢI NHÌ 25978-61321
GIẢI NHẤT 14424
ĐẶC BIỆT 60930
Đầu LOTO
0 2
1 0 0 6 6 7 9
2 0 1 2 3 4 5
3 0
4 1 1 2
5 4
6 0 4 8
7 1 3 8
8  
9 4 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-81-02-59
GIẢI SÁU 318 453 156
GIẢI NĂM 1682 9809 2170 8678 0893 0640
GIẢI TƯ 7331 7896 0215
8763
GIẢI BA 76879 97275 98757 65684 44550 69190
GIẢI NHÌ 70384-57898
GIẢI NHẤT 69350
ĐẶC BIỆT 62721
Đầu LOTO
0 2 9
1 5 8
2 1
3 1
4 0
5 0 0 3 6 7 9
6 3 5
7 0 5 8 9
8 1 2 4 4
9 0 3 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-16-78-74
GIẢI SÁU 961 232 807
GIẢI NĂM 6942 4446 8703 0552 0203 2744
GIẢI TƯ 9279 4414 1107
0048
GIẢI BA 21826 74839 39404 33717 29053 27921
GIẢI NHÌ 76377-65076
GIẢI NHẤT 07684
ĐẶC BIỆT 51714
Đầu LOTO
0 3 3 4 7 7
1 4 4 6 7 7
2 1 6
3 2 9
4 2 4 6 8
5 2 3
6 1
7 4 6 7 8 9
8 4
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-25-37-12
GIẢI SÁU 424 936 870
GIẢI NĂM 6616 4029 5105 0547 9482 4422
GIẢI TƯ 2595 6129 9793
8725
GIẢI BA 34380 55547 99473 04513 03577 43064
GIẢI NHÌ 01547-03792
GIẢI NHẤT 97063
ĐẶC BIỆT 57266
Đầu LOTO
0 5
1 2 3 6
2 2 4 5 5 9 9
3 6 7
4 7 7 7
5  
6 3 4 6
7 0 3 7
8 0 0 2
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-45-94-77
GIẢI SÁU 540 276 761
GIẢI NĂM 0859 1375 9280 0445 0606 1421
GIẢI TƯ 1062 5907 5201
9167
GIẢI BA 33310 58250 97160 34589 89241 24075
GIẢI NHÌ 35074-62060
GIẢI NHẤT 10527
ĐẶC BIỆT 18650
Đầu LOTO
0 1 6 7
1 0
2 1 7
3 1
4 0 1 5 5
5 0 0 9
6 0 0 1 2 7
7 4 5 5 6 7
8 0 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-00-31-14
GIẢI SÁU 796 010 411
GIẢI NĂM 6573 2829 1106 5982 6397 2653
GIẢI TƯ 2999 5263 8397
4017
GIẢI BA 52873 70371 33873 61735 44650 87166
GIẢI NHÌ 01790-77377
GIẢI NHẤT 28465
ĐẶC BIỆT 15553
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 1 4 7
2 1 9
3 1 5
4  
5 0 3 3
6 3 5 6
7 1 3 3 3 7
8 2
9 0 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-14-41-75
GIẢI SÁU 871 815 156
GIẢI NĂM 9840 1399 5564 5175 0873 2587
GIẢI TƯ 8087 8713 0896
6614
GIẢI BA 15044 72692 88895 87300 71232 92613
GIẢI NHÌ 57450-34972
GIẢI NHẤT 54246
ĐẶC BIỆT 81687
Đầu LOTO
0 0
1 3 3 4 4 5
2  
3 2
4 0 1 4 6
5 0 6
6 4
7 1 2 3 5 5
8 7 7 7 8
9 2 5 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-49-07-29
GIẢI SÁU 919 215 628
GIẢI NĂM 2474 3996 5550 9833 6195 0496
GIẢI TƯ 3311 3995 2876
3716
GIẢI BA 08075 99703 94167 46228 31744 45914
GIẢI NHÌ 51380-77608
GIẢI NHẤT 67348
ĐẶC BIỆT 07076
Đầu LOTO
0 3 7 8
1 1 4 5 6 9
2 8 8 9
3 3
4 4 8 9
5 0
6 7
7 4 5 6 6
8 0 2
9 5 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-05-74-78
GIẢI SÁU 792 899 079
GIẢI NĂM 6902 5879 7220 0434 3640 7672
GIẢI TƯ 3531 6277 0781
6243
GIẢI BA 86347 84893 67695 31072 69847 46059
GIẢI NHÌ 36509-95329
GIẢI NHẤT 35078
ĐẶC BIỆT 33003
Đầu LOTO
0 2 3 5 9
1 8
2 0 9
3 1 4
4 0 3 7 7
5 9
6  
7 2 2 4 7 8 8 9 9
8 1
9 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-71-45-32
GIẢI SÁU 682 909 433
GIẢI NĂM 6261 6757 2697 2475 2708 6364
GIẢI TƯ 7535 1633 0138
1596
GIẢI BA 40403 40811 25962 62445 22778 37618
GIẢI NHÌ 87901-10549
GIẢI NHẤT 78141
ĐẶC BIỆT 64904
Đầu LOTO
0 1 3 4 8 9
1 1 8
2  
3 2 3 3 5 6 8
4 1 5 5 9
5 7
6 1 2 4
7 1 5 8
8 2
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-23-85-86
GIẢI SÁU 998 780 684
GIẢI NĂM 0266 4452 5162 1982 7783 1265
GIẢI TƯ 8544 5065 5483
3579
GIẢI BA 03961 28843 80120 28929 44449 82514
GIẢI NHÌ 72720-81900
GIẢI NHẤT 94512
ĐẶC BIỆT 82871
Đầu LOTO
0 0
1 2 4
2 0 0 3 9
3  
4 3 4 4 9
5 2
6 1 2 5 5 6
7 1 9
8 0 2 3 3 4 5 6
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-90-69-29
GIẢI SÁU 759 540 100
GIẢI NĂM 5515 6141 5851 7492 9185 6889
GIẢI TƯ 7683 6531 6962
8975
GIẢI BA 87712 17969 89009 33776 57779 44541
GIẢI NHÌ 49059-33202
GIẢI NHẤT 80388
ĐẶC BIỆT 19685
Đầu LOTO
0 0 2 9
1 2 5
2 9
3 1
4 0 1 1
5 1 9 9
6 2 9 9
7 5 6 9
8 3 5 5 8 9
9 0 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-58-07-65
GIẢI SÁU 360 987 857
GIẢI NĂM 1374 1035 7645 0549 0435 8722
GIẢI TƯ 6853 3613 9966
7341
GIẢI BA 53949 33069 63064 87910 18832 78557
GIẢI NHÌ 53510-42797
GIẢI NHẤT 97227
ĐẶC BIỆT 13529
Đầu LOTO
0 7
1 0 0 3
2 2 7 9
3 2 5 5 6
4 1 5 9 9
5 3 7 7 8
6 0 4 5 6 9
7 4
8 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-69-49-51
GIẢI SÁU 164 827 706
GIẢI NĂM 1337 8328 5374 8056 8762 8690
GIẢI TƯ 5287 3838 8246
6355
GIẢI BA 31105 72282 82200 63910 11030 94597
GIẢI NHÌ 66640-23376
GIẢI NHẤT 23259
ĐẶC BIỆT 94325
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 0
2 5 7 8
3 0 7 8
4 0 6 9
5 1 5 6 9
6 2 4 9
7 3 4 6
8 2 7
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-34-46-29
GIẢI SÁU 684 874 802
GIẢI NĂM 2800 7795 8792 8865 3667 4004
GIẢI TƯ 1937 0147 5809
0407
GIẢI BA 63075 07902 39553 01554 83889 83251
GIẢI NHÌ 13091-49882
GIẢI NHẤT 20849
ĐẶC BIỆT 75723
Đầu LOTO
0 0 2 2 4 7 9
1  
2 3 9
3 3 4 7
4 6 7 9
5 1 3 4
6 5 7
7 4 5
8 2 4 9
9 1 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-79-71-08
GIẢI SÁU 483 381 367
GIẢI NĂM 6440 4422 3437 9590 6182 9014
GIẢI TƯ 9745 1163 5539
6360
GIẢI BA 59504 89733 13811 43198 35906 15941
GIẢI NHÌ 21026-67810
GIẢI NHẤT 54580
ĐẶC BIỆT 55967
Đầu LOTO
0 4 6 8
1 0 1 4
2 2 6
3 3 7 9
4 0 1 5
5  
6 0 3 7 7
7 1 6 9
8 0 1 2 3
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-80-65-12
GIẢI SÁU 226 031 499
GIẢI NĂM 9739 4459 1481 5172 8040 9893
GIẢI TƯ 6970 4346 6358
0736
GIẢI BA 93904 01719 18292 24623 71671 11387
GIẢI NHÌ 14308-09786
GIẢI NHẤT 70723
ĐẶC BIỆT 83572
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 9
2 3 3 6
3 1 6 9
4 0 6
5 8 9
6 5
7 0 1 2 2
8 0 1 6 7
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-82-09-57
GIẢI SÁU 198 186 590
GIẢI NĂM 4228 5239 7168 7205 4788 5067
GIẢI TƯ 7809 0890 0029
9163
GIẢI BA 27989 01592 57247 57697 90951 93120
GIẢI NHÌ 90453-43020
GIẢI NHẤT 01293
ĐẶC BIỆT 10448
Đầu LOTO
0 5 9 9
1  
2 0 0 8 9
3 3 9
4 7 8
5 1 3 7
6 3 7 8
7  
8 2 6 8 9
9 0 0 2 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm