Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-59-91-39
GIẢI SÁU 191 392 571
GIẢI NĂM 2326 4322 0703 7162 4509 0470
GIẢI TƯ 5543 1384 6975
5836
GIẢI BA 98092 25825 81059 57932 33830 71715
GIẢI NHÌ 47577-69280
GIẢI NHẤT 85986
ĐẶC BIỆT 19980
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5
2 2 5 6
3 0 2 6 9
4 3
5 9 9
6 2
7 0 1 5 7
8 0 0 4 6
9 1 1 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-60-99-33
GIẢI SÁU 899 689 390
GIẢI NĂM 5451 3289 0892 4290 1448 7357
GIẢI TƯ 9186 1763 9385
1320
GIẢI BA 63254 65829 39579 26917 20063 91422
GIẢI NHÌ 24933-27395
GIẢI NHẤT 29822
ĐẶC BIỆT 29379
Đầu LOTO
0 5
1 7
2 0 2 2 9
3 3 3
4 8
5 1 4 7
6 0 3 3
7 9 9
8 5 6 9 9
9 0 0 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-26-85-23
GIẢI SÁU 222 106 949
GIẢI NĂM 9957 5245 8757 2019 4132 6316
GIẢI TƯ 1370 7010 5792
5856
GIẢI BA 08758 63771 15724 91314 86959 47543
GIẢI NHÌ 43774-91819
GIẢI NHẤT 38838
ĐẶC BIỆT 26592
Đầu LOTO
0 6
1 0 4 6 9 9
2 2 3 4 6
3 2 8
4 3 5 9
5 6 7 7 8 9
6  
7 0 1 1 4
8 5
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-52-95-37
GIẢI SÁU 591 346 154
GIẢI NĂM 9443 9241 5284 9798 4277 7296
GIẢI TƯ 7880 3573 0916
9336
GIẢI BA 50215 82326 54744 81157 60946 93661
GIẢI NHÌ 92109-84405
GIẢI NHẤT 16351
ĐẶC BIỆT 62904
Đầu LOTO
0 4 5 9
1 5 6
2 6
3 6 7
4 1 3 4 6 6
5 1 2 4 7
6 1 9
7 3 7
8 0 4
9 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-40-90-27
GIẢI SÁU 317 228 892
GIẢI NĂM 5674 7671 0218 3300 5133 6434
GIẢI TƯ 3241 9829 9103
6240
GIẢI BA 84160 84250 66154 14306 03341 85969
GIẢI NHÌ 24789-50177
GIẢI NHẤT 19874
ĐẶC BIỆT 90289
Đầu LOTO
0 0 3 6
1 7 8
2 7 8 9
3 3 4
4 0 0 1 1 7
5 0 4
6 0 9
7 1 4 4 7
8 9 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-51-91-18
GIẢI SÁU 366 886 216
GIẢI NĂM 8452 0869 3282 0710 4804 7663
GIẢI TƯ 4787 8217 7761
0665
GIẢI BA 36642 19172 58381 14433 62816 92024
GIẢI NHÌ 51310-74053
GIẢI NHẤT 66671
ĐẶC BIỆT 96850
Đầu LOTO
0 4
1 0 0 2 6 6 7 8
2 4
3 3
4 2
5 0 1 2 3
6 1 3 5 6 9
7 1 2
8 1 2 6 7
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-33-98-29
GIẢI SÁU 334 673 600
GIẢI NĂM 0937 3884 1948 1679 9105 2079
GIẢI TƯ 3926 0546 2651
3393
GIẢI BA 65303 77704 89049 50013 34525 33222
GIẢI NHÌ 59861-27481
GIẢI NHẤT 13829
ĐẶC BIỆT 99369
Đầu LOTO
0 0 3 4 5
1 3
2 2 5 6 9 9
3 3 4 7
4 6 8 9
5 1 4
6 1 9
7 3 9 9
8 1 4
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-22-89-90
GIẢI SÁU 496 635 489
GIẢI NĂM 0309 2342 1961 6616 5569 5870
GIẢI TƯ 2581 6371 8850
1300
GIẢI BA 59318 54657 90221 19494 20418 77848
GIẢI NHÌ 73470-83615
GIẢI NHẤT 20801
ĐẶC BIỆT 71396
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 5 6 8 8
2 1 2
3 5
4 2 8
5 0 2 7
6 1 9
7 0 0 1
8 1 9 9
9 0 4 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-28-35-64
GIẢI SÁU 756 690 503
GIẢI NĂM 4090 8241 0310 6378 1575 3896
GIẢI TƯ 1452 5230 5083
2320
GIẢI BA 64761 94392 09089 57015 06920 83467
GIẢI NHÌ 55720-56680
GIẢI NHẤT 71212
ĐẶC BIỆT 90649
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 5
2 0 0 0 8
3 0 5
4 1 9
5 2 6 8
6 1 4 7
7 5 8
8 0 3 9
9 0 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-83-16-80
GIẢI SÁU 850 036 185
GIẢI NĂM 0993 5483 8027 6916 5213 4770
GIẢI TƯ 6594 5821 6858
2983
GIẢI BA 53010 14391 79427 13247 76972 60599
GIẢI NHÌ 28622-02259
GIẢI NHẤT 92837
ĐẶC BIỆT 12073
Đầu LOTO
0  
1 0 3 6 6
2 1 2 7 7 7
3 6 7
4 7
5 0 8 9
6  
7 0 2 3
8 0 3 3 3 5
9 1 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-80-42-86
GIẢI SÁU 753 388 635
GIẢI NĂM 6909 2693 2363 1750 3328 7628
GIẢI TƯ 4851 2761 8993
3587
GIẢI BA 35010 28133 33342 65578 74436 57981
GIẢI NHÌ 35140-15293
GIẢI NHẤT 22552
ĐẶC BIỆT 69356
Đầu LOTO
0 9
1 0
2 8 8
3 3 5 6
4 0 2 2
5 0 1 2 3 6
6 1 3
7 3 8
8 0 1 6 7 8
9 3 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-45-75-97
GIẢI SÁU 552 247 722
GIẢI NĂM 7402 1236 4922 4421 2178 9253
GIẢI TƯ 4062 5079 6608
7155
GIẢI BA 14362 89770 55669 50544 04462 48939
GIẢI NHÌ 54157-96213
GIẢI NHẤT 62724
ĐẶC BIỆT 14138
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 3
2 1 2 2 4
3 6 8 9
4 4 5 7
5 2 3 5 7
6 2 2 2 9
7 0 5 8 9
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-62-27-41
GIẢI SÁU 717 130 568
GIẢI NĂM 6299 7898 4768 6210 3355 4816
GIẢI TƯ 0760 1668 3313
3684
GIẢI BA 59326 97595 41257 02724 00969 52074
GIẢI NHÌ 46210-99866
GIẢI NHẤT 57524
ĐẶC BIỆT 16510
Đầu LOTO
0  
1 0 0 0 3 6 7
2 4 4 6 7
3 0
4 1
5 5 7
6 0 2 6 8 8 8 9 9
7 4
8 4
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-61-05-32
GIẢI SÁU 567 190 316
GIẢI NĂM 4679 0615 6473 3807 2132 0360
GIẢI TƯ 5498 3294 6720
2059
GIẢI BA 20904 51761 51163 31983 91022 78447
GIẢI NHÌ 61413-89550
GIẢI NHẤT 37755
ĐẶC BIỆT 30147
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 3 5 5 6
2 0 2
3 2 2
4 7 7
5 0 5 9
6 0 1 1 3 7
7 3 9
8 3
9 0 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-17-72-50
GIẢI SÁU 185 275 044
GIẢI NĂM 7324 2369 6427 8196 1825 4339
GIẢI TƯ 1734 8632 0757
2118
GIẢI BA 74266 07569 23624 78397 06513 35761
GIẢI NHÌ 59549-37037
GIẢI NHẤT 18300
ĐẶC BIỆT 93374
Đầu LOTO
0 0
1 3 7 8
2 4 4 5 7
3 2 4 7 9
4 4 9
5 0 7
6 1 5 6 9 9
7 2 4 5
8 5
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-59-95-03
GIẢI SÁU 142 732 198
GIẢI NĂM 5848 3389 9405 8301 7420 2661
GIẢI TƯ 1449 2399 7871
7371
GIẢI BA 91798 21146 05250 09523 92549 73943
GIẢI NHÌ 88283-64571
GIẢI NHẤT 44708
ĐẶC BIỆT 00312
Đầu LOTO
0 1 3 5 8
1 2
2 0 1 3
3 2
4 2 3 6 8 9 9
5 0 9
6 1
7 1 1 1
8 3 9
9 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-13-49-19
GIẢI SÁU 270 306 325
GIẢI NĂM 7007 0315 6233 7010 2611 6123
GIẢI TƯ 0372 6291 4099
0369
GIẢI BA 21034 45765 73219 29010 02370 06089
GIẢI NHÌ 52918-21197
GIẢI NHẤT 96992
ĐẶC BIỆT 72666
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 0 0 1 3 5 8 9 9
2 3 5
3 3 4
4 9
5  
6 5 6 9
7 0 0 2
8 9
9 1 2 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-42-65-89
GIẢI SÁU 788 031 386
GIẢI NĂM 4578 6228 5858 0611 4540 7296
GIẢI TƯ 6903 4457 3278
6776
GIẢI BA 28642 87265 12540 99128 22291 24399
GIẢI NHÌ 48091-95190
GIẢI NHẤT 34052
ĐẶC BIỆT 69389
Đầu LOTO
0 1 3
1 1
2 8 8
3 1
4 0 0 2 2
5 2 7 8
6 5 5
7 6 8 8
8 6 8 9 9
9 0 1 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-94-15-22
GIẢI SÁU 732 624 838
GIẢI NĂM 3595 0881 7332 8196 3209 2509
GIẢI TƯ 1179 2067 4473
0517
GIẢI BA 42539 81311 58310 75139 27406 83349
GIẢI NHÌ 43309-50971
GIẢI NHẤT 05538
ĐẶC BIỆT 67364
Đầu LOTO
0 6 9 9 9
1 0 1 5 7
2 2 4
3 2 2 8 8 9 9
4 9
5  
6 4 7
7 1 3 9
8 1
9 3 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-86-54-35
GIẢI SÁU 262 654 029
GIẢI NĂM 8906 2314 0248 6777 3183 8562
GIẢI TƯ 1057 4955 1981
8866
GIẢI BA 05649 11928 85591 77857 24772 73380
GIẢI NHÌ 23902-06705
GIẢI NHẤT 09387
ĐẶC BIỆT 62909
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 4
2 8 9
3 5
4 8 9
5 4 4 5 7 7
6 2 2 5 6
7 2 7
8 0 1 3 6 7
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-93-06-38
GIẢI SÁU 559 345 633
GIẢI NĂM 4438 2763 4042 1066 7302 1099
GIẢI TƯ 1490 6212 7679
2105
GIẢI BA 03154 05297 37583 24357 50612 56159
GIẢI NHÌ 66910-37980
GIẢI NHẤT 64293
ĐẶC BIỆT 19052
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 0 2 2
2  
3 3 8 8
4 2 5
5 2 4 7 9 9
6 3 6
7 9
8 0 3
9 0 3 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-90-28-81
GIẢI SÁU 183 311 228
GIẢI NĂM 2059 7871 4346 0991 7274 7688
GIẢI TƯ 5581 4902 3035
7503
GIẢI BA 29726 90557 54987 59727 68447 57932
GIẢI NHÌ 56679-32203
GIẢI NHẤT 46217
ĐẶC BIỆT 36909
Đầu LOTO
0 2 3 3 9
1 1 7
2 6 7 8 8
3 2 5
4 6 7
5 7 9
6 9
7 1 4 9
8 1 1 3 7 8
9 0 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-94-29-09
GIẢI SÁU 752 057 840
GIẢI NĂM 3372 5765 0633 8326 3811 4220
GIẢI TƯ 7920 9023 7131
8460
GIẢI BA 70417 47299 17041 28867 87844 03831
GIẢI NHÌ 45857-86656
GIẢI NHẤT 21141
ĐẶC BIỆT 62135
Đầu LOTO
0 9
1 1 7
2 0 0 3 6 9
3 1 1 3 5
4 0 1 1 4
5 2 6 7 7
6 0 5 7
7 2
8  
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-67-87-62
GIẢI SÁU 717 867 363
GIẢI NĂM 4990 2029 5211 9779 7249 7896
GIẢI TƯ 4618 5541 1854
0752
GIẢI BA 81079 95627 76989 10547 37486 34353
GIẢI NHÌ 07900-66341
GIẢI NHẤT 01431
ĐẶC BIỆT 37869
Đầu LOTO
0 0 5
1 1 7 8
2 7 9
3 1
4 1 1 7 9
5 2 3 4
6 2 3 7 7 9
7 9 9
8 6 7 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-82-98-90
GIẢI SÁU 800 015 450
GIẢI NĂM 4095 9503 8586 7026 3491 4985
GIẢI TƯ 0689 1252 7970
1626
GIẢI BA 66628 39458 53044 66883 94985 04961
GIẢI NHÌ 55813-26560
GIẢI NHẤT 61196
ĐẶC BIỆT 49879
Đầu LOTO
0 0 3 7
1 3 5
2 6 6 8
3  
4 4
5 0 2 8
6 0 1
7 0 9
8 2 3 5 5 6 9
9 0 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-38-18-25
GIẢI SÁU 187 087 674
GIẢI NĂM 4802 1007 6479 7659 8416 7869
GIẢI TƯ 7518 6879 1586
7174
GIẢI BA 57214 47997 59028 91075 81886 34229
GIẢI NHÌ 10211-33955
GIẢI NHẤT 21356
ĐẶC BIỆT 20645
Đầu LOTO
0 2 7
1 1 4 6 8 8
2 5 8 9
3 8
4 5
5 5 6 9
6 9
7 4 4 5 9 9
8 4 6 6 7 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-17-99-07
GIẢI SÁU 728 921 919
GIẢI NĂM 4059 1308 7139 7578 4915 1820
GIẢI TƯ 6781 8492 2432
0942
GIẢI BA 23515 63359 89273 67580 12104 65171
GIẢI NHÌ 96937-20940
GIẢI NHẤT 57086
ĐẶC BIỆT 59619
Đầu LOTO
0 4 7 8
1 5 5 7 9 9
2 0 1 8
3 2 7 9
4 0 2
5 9 9
6  
7 1 3 8
8 0 1 2 6
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-42-11-77
GIẢI SÁU 425 940 549
GIẢI NĂM 7019 7237 7661 9492 5860 0770
GIẢI TƯ 8692 8838 9702
1399
GIẢI BA 86642 45535 81914 94696 52321 96022
GIẢI NHÌ 28913-37346
GIẢI NHẤT 75754
ĐẶC BIỆT 16342
Đầu LOTO
0 2
1 1 3 4 9
2 1 2 5
3 5 7 8 9
4 0 2 2 2 6 9
5 4
6 0 1
7 0 7
8  
9 2 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-09-32-39
GIẢI SÁU 935 713 633
GIẢI NĂM 3069 2189 5874 3454 1490 7942
GIẢI TƯ 9003 5952 0115
9805
GIẢI BA 04071 89897 75341 98348 75312 33461
GIẢI NHÌ 53350-57784
GIẢI NHẤT 06693
ĐẶC BIỆT 88274
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 2 3 5
2 9
3 2 3 5 9
4 1 2 8
5 0 2 4
6 1 9
7 1 4 4
8 4 9
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-51-42-16
GIẢI SÁU 460 122 532
GIẢI NĂM 6540 7127 8212 9532 2160 6720
GIẢI TƯ 4114 7900 0301
0473
GIẢI BA 27850 78279 76809 32621 30855 65708
GIẢI NHÌ 80009-90230
GIẢI NHẤT 35161
ĐẶC BIỆT 59882
Đầu LOTO
0 0 1 8 9 9
1 2 4 6
2 0 1 2 7
3 0 2 2
4 0 2
5 0 1 5
6 0 0 1
7 3 9
8 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-91-03-69
GIẢI SÁU 840 527 579
GIẢI NĂM 7582 1471 1256 7423 3322 6997
GIẢI TƯ 3721 6102 6363
6756
GIẢI BA 30927 81184 68459 29360 97671 18598
GIẢI NHÌ 23998-54295
GIẢI NHẤT 07286
ĐẶC BIỆT 95371
Đầu LOTO
0 2 3
1  
2 1 1 2 3 7 7
3  
4 0
5 6 6 9
6 0 3 9
7 1 1 1 9
8 2 4 6
9 1 5 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-13-52-56
GIẢI SÁU 843 426 191
GIẢI NĂM 2820 0426 8268 4363 6007 2889
GIẢI TƯ 6001 7698 5879
5739
GIẢI BA 46984 39393 23620 45649 07779 32333
GIẢI NHÌ 97738-52425
GIẢI NHẤT 15018
ĐẶC BIỆT 81866
Đầu LOTO
0 1 7
1 3 8
2 0 0 5 6 6
3 3 8 9
4 3 9
5 2 6
6 3 6 8
7 9 9
8 4 7 9
9 1 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-23-54-37
GIẢI SÁU 271 623 926
GIẢI NĂM 8305 7081 7715 2463 0729 3143
GIẢI TƯ 2361 7750 2414
2861
GIẢI BA 28375 09425 17538 21595 56954 36845
GIẢI NHÌ 21404-25165
GIẢI NHẤT 48573
ĐẶC BIỆT 35144
Đầu LOTO
0 4 5
1 4 5
2 3 3 5 6 9
3 7 8
4 3 4 5
5 0 4 4
6 1 1 3 5
7 1 3 5
8 1 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-44-22-51
GIẢI SÁU 996 855 572
GIẢI NĂM 6959 9932 2256 7373 4400 6765
GIẢI TƯ 6448 8599 4783
1398
GIẢI BA 13044 44402 18216 83995 78186 87187
GIẢI NHÌ 85681-79930
GIẢI NHẤT 19173
ĐẶC BIỆT 15636
Đầu LOTO
0 0 2
1 6
2 2
3 0 2 3 6
4 4 4 8
5 1 5 6 9
6 5
7 2 3 3
8 1 3 6 7
9 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-29-25-53
GIẢI SÁU 902 463 762
GIẢI NĂM 6495 7729 2690 7389 9423 1047
GIẢI TƯ 4813 1627 6276
4906
GIẢI BA 12779 25923 66649 28808 79008 51224
GIẢI NHÌ 42978-47997
GIẢI NHẤT 05913
ĐẶC BIỆT 78723
Đầu LOTO
0 2 6 8 8
1 3 3
2 3 3 3 4 5 7 9 9
3  
4 7 9
5 3
6 2 3
7 6 8 9
8 2 9
9 0 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-50-20-30
GIẢI SÁU 639 625 190
GIẢI NĂM 8554 0583 0657 3523 3494 1252
GIẢI TƯ 4711 8630 7059
6601
GIẢI BA 27209 38005 89679 63829 34307 28483
GIẢI NHÌ 05861-93264
GIẢI NHẤT 50264
ĐẶC BIỆT 39399
Đầu LOTO
0 1 2 5 7 9
1 1
2 0 3 5 9
3 0 0 9
4  
5 0 2 4 7 9
6 1 4 4
7 9
8 3 3
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL