XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-03-94-76
GIẢI SÁU 522 777 486
GIẢI NĂM 7969 2248 2682 1783 9037 4282
GIẢI TƯ 3837 4684 8365
2866
GIẢI BA 30792 09411 13941 98786 31667 15756
GIẢI NHÌ 70735-51228
GIẢI NHẤT 68334
ĐẶC BIỆT 92129
Đầu LOTO
0 3
1 1
2 2 6 8 9
3 4 5 7 7
4 1 8
5 6
6 5 6 7 9
7 6 7
8 2 2 3 4 6 6
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-76-66-37
GIẢI SÁU 942 348 751
GIẢI NĂM 7872 2543 5183 9311 7738 9622
GIẢI TƯ 9513 1650 8588
6805
GIẢI BA 49017 20483 16317 30969 39736 05788
GIẢI NHÌ 99881-91950
GIẢI NHẤT 37992
ĐẶC BIỆT 41946
Đầu LOTO
0 5
1 1 3 7 7
2 2 3
3 6 7 8
4 2 3 6 8
5 0 0 1
6 6 9
7 2 6
8 1 3 3 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-92-88-50
GIẢI SÁU 248 744 402
GIẢI NĂM 8179 7748 8340 8528 5731 5985
GIẢI TƯ 9671 9583 6464
8484
GIẢI BA 63455 73781 29319 20235 27180 54670
GIẢI NHÌ 07899-14634
GIẢI NHẤT 44227
ĐẶC BIỆT 77390
Đầu LOTO
0 2
1 9
2 0 7 8
3 1 4 5
4 0 4 8 8
5 0 5
6 4
7 0 1 9
8 0 1 3 4 5 8
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-69-61-05
GIẢI SÁU 884 736 215
GIẢI NĂM 2987 0826 6345 2156 3187 9763
GIẢI TƯ 6160 0094 1043
2015
GIẢI BA 32501 94496 09495 19650 16988 69377
GIẢI NHÌ 50213-34368
GIẢI NHẤT 06763
ĐẶC BIỆT 93712
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 3 5 5
2 6
3 6
4 3 5
5 0 6
6 0 1 2 3 3 8 9
7 7
8 4 7 7 8
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-37-57-16
GIẢI SÁU 104 934 481
GIẢI NĂM 3701 6434 4520 4327 6864 4674
GIẢI TƯ 1818 5842 0140
4657
GIẢI BA 38607 71890 94928 23815 97833 95667
GIẢI NHÌ 50137-94982
GIẢI NHẤT 36837
ĐẶC BIỆT 59509
Đầu LOTO
0 1 4 7 9
1 5 6 8
2 0 7 8
3 3 4 4 7 7 7
4 0 2
5 7 7
6 4 7
7 4
8 1 2 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-34-78-91
GIẢI SÁU 368 823 443
GIẢI NĂM 0386 8686 5211 9162 0166 5909
GIẢI TƯ 8467 7574 1579
7138
GIẢI BA 67243 04747 99009 14386 47068 86540
GIẢI NHÌ 39583-05213
GIẢI NHẤT 01140
ĐẶC BIỆT 08154
Đầu LOTO
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-53-48-49
GIẢI SÁU 724 174 453
GIẢI NĂM 0160 3795 0046 7968 4321 9567
GIẢI TƯ 3605 3596 2870
5392
GIẢI BA 69170 12911 94608 26376 57000 53326
GIẢI NHÌ 75772-78656
GIẢI NHẤT 63302
ĐẶC BIỆT 79436
Đầu LOTO
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-75-66-01
GIẢI SÁU 495 283 089
GIẢI NĂM 5119 6943 5185 6519 4917 0751
GIẢI TƯ 1992 5460 0527
7755
GIẢI BA 11078 35566 60396 76531 52810 77165
GIẢI NHÌ 67639-39627
GIẢI NHẤT 14235
ĐẶC BIỆT 76777
Đầu LOTO
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-26-16-94
GIẢI SÁU 380 518 321
GIẢI NĂM 5136 4603 1640 7743 5004 9439
GIẢI TƯ 7785 6343 5951
3385
GIẢI BA 57514 55801 03094 14585 30266 70855
GIẢI NHÌ 28539-90167
GIẢI NHẤT 04642
ĐẶC BIỆT 44823
Đầu LOTO
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-10-04-40
GIẢI SÁU 818 799 831
GIẢI NĂM 0799 2165 7646 4794 0908 0008
GIẢI TƯ 9164 3207 6899
0093
GIẢI BA 84226 05736 37676 53627 63292 57192
GIẢI NHÌ 03694-87656
GIẢI NHẤT 51429
ĐẶC BIỆT 50221
Đầu LOTO
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-77-72-22
GIẢI SÁU 927 362 456
GIẢI NĂM 7124 9884 5639 3108 6204 5861
GIẢI TƯ 2546 5002 0826
2950
GIẢI BA 18739 41960 51934 31194 39042 78008
GIẢI NHÌ 76774-74253
GIẢI NHẤT 45485
ĐẶC BIỆT 62198
Đầu LOTO
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-00-23-64
GIẢI SÁU 781 007 337
GIẢI NĂM 6188 2187 0423 0407 4042 0222
GIẢI TƯ 2580 6226 0074
0880
GIẢI BA 25494 16326 17346 02170 77335 45416
GIẢI NHÌ 09941-58304
GIẢI NHẤT 36603
ĐẶC BIỆT 14894
Đầu LOTO
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-71-29-25
GIẢI SÁU 084 250 098
GIẢI NĂM 1049 1972 3323 0748 3642 0676
GIẢI TƯ 5992 5247 0426
6302
GIẢI BA 74363 31000 98734 25095 92211 67172
GIẢI NHÌ 85254-99868
GIẢI NHẤT 82995
ĐẶC BIỆT 55890
Đầu LOTO
0 0 2
1 1
2 3 5 6 9
3 4
4 2 7 8 9
5 0 4
6 3 5 8
7 1 2 2 6
8 4
9 0 2 5 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-89-86-84
GIẢI SÁU 847 449 541
GIẢI NĂM 6817 6756 4721 1214 2847 5145
GIẢI TƯ 6222 2420 3750
8550
GIẢI BA 43187 69772 54529 67275 81565 74877
GIẢI NHÌ 56928-41080
GIẢI NHẤT 90716
ĐẶC BIỆT 48715
Đầu LOTO
0  
1 4 5 6 7
2 0 1 2 8 9
3  
4 1 5 7 7 9
5 0 0 6
6 5
7 2 5 7
8 0 4 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-04-81-95
GIẢI SÁU 296 672 723
GIẢI NĂM 3383 3124 5188 4666 1071 0378
GIẢI TƯ 6606 8058 1050
3792
GIẢI BA 37527 77157 47318 04777 03121 08569
GIẢI NHÌ 63025-08721
GIẢI NHẤT 95705
ĐẶC BIỆT 87354
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 8
2 1 1 3 4 5 7
3  
4 7
5 0 4 7 8
6 6 9
7 1 2 7 8
8 1 3 8
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-08-74-99
GIẢI SÁU 851 525 505
GIẢI NĂM 7903 9567 1600 2103 4654 3565
GIẢI TƯ 6240 7984 0724
3955
GIẢI BA 24053 74602 11614 17793 38255 41413
GIẢI NHÌ 25649-75110
GIẢI NHẤT 70165
ĐẶC BIỆT 66581
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 5 8
1 0 3 4
2 4 5
3  
4 0 9
5 1 3 4 5 5
6 5 5 7
7 4
8 1 4
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-68-97-85
GIẢI SÁU 291 438 718
GIẢI NĂM 9117 6829 9603 5470 7539 1013
GIẢI TƯ 7684 5001 9636
8397
GIẢI BA 59555 55905 20167 47278 21686 14131
GIẢI NHÌ 39452-83110
GIẢI NHẤT 55643
ĐẶC BIỆT 21776
Đầu LOTO
0 1 3 5
1 0 3 7 8
2 9
3 1 6 8 9
4 3
5 2 5
6 6 7 8
7 0 6 8
8 4 5 6
9 1 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-82-40-75
GIẢI SÁU 668 676 301
GIẢI NĂM 0828 1089 2239 3967 4868 6380
GIẢI TƯ 9860 0467 9764
1555
GIẢI BA 99851 03123 34167 27971 32321 04504
GIẢI NHÌ 19965-60859
GIẢI NHẤT 93409
ĐẶC BIỆT 55448
Đầu LOTO
0 1 4 9
1  
2 1 3 8
3 2 9
4 0 8
5 1 5 9
6 0 4 5 7 7 7 8 8
7 1 5 6
8 0 2 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-75-23-39
GIẢI SÁU 487 249 588
GIẢI NĂM 7617 3249 4218 7009 3163 8093
GIẢI TƯ 2349 1167 2271
6497
GIẢI BA 48714 13415 43233 47562 05148 54399
GIẢI NHÌ 01749-04947
GIẢI NHẤT 20446
ĐẶC BIỆT 99951
Đầu LOTO
0 9
1 4 5 7 8
2 3
3 3 9
4 6 7 8 9 9 9 9
5 1
6 2 3 7
7 1 5 7
8 7 8
9 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-48-55-78
GIẢI SÁU 340 431 743
GIẢI NĂM 0003 1179 3370 0816 9711 1183
GIẢI TƯ 8924 4536 0250
0862
GIẢI BA 21437 09706 21647 65512 61974 19816
GIẢI NHÌ 07598-02432
GIẢI NHẤT 74421
ĐẶC BIỆT 17535
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 2 6 6
2 1 4
3 1 2 5 6 7
4 0 3 7 8
5 0 5
6 2 8
7 0 4 8 9
8 3
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-96-86-74
GIẢI SÁU 565 455 052
GIẢI NĂM 9155 7143 8319 1406 5014 2761
GIẢI TƯ 6151 3354 6145
9246
GIẢI BA 84235 63153 17132 31890 86262 24310
GIẢI NHÌ 15337-47742
GIẢI NHẤT 80770
ĐẶC BIỆT 01293
Đầu LOTO
0 6
1 0 4 9
2 0
3 2 5 7
4 2 3 5 6
5 1 2 3 4 5 5
6 1 2 5
7 0 4
8 6
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-14-90-71
GIẢI SÁU 149 438 967
GIẢI NĂM 4529 5787 8580 7087 6706 7842
GIẢI TƯ 4612 1310 5450
6192
GIẢI BA 11602 69444 33782 75307 33035 45370
GIẢI NHÌ 27509-34830
GIẢI NHẤT 11926
ĐẶC BIỆT 75743
Đầu LOTO
0 2 6 7 9
1 0 2 4
2 6 9
3 0 5 8
4 2 3 4 9
5 0
6 1 7
7 0 1
8 0 2 7 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-90-98-64
GIẢI SÁU 406 664 314
GIẢI NĂM 1922 6900 2163 1338 6990 7333
GIẢI TƯ 1647 1886 5154
9435
GIẢI BA 13499 40399 00736 26519 77848 43755
GIẢI NHÌ 78799-03878
GIẢI NHẤT 94457
ĐẶC BIỆT 51169
Đầu LOTO
0 0 6
1 4 9 9
2 2
3 3 5 6 8
4 7 8
5 4 5 7
6 3 4 4 9
7 8
8 6
9 0 0 8 9 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-97-00-86
GIẢI SÁU 031 502 902
GIẢI NĂM 5920 9616 0916 7933 1269 6917
GIẢI TƯ 7816 1527 1194
7121
GIẢI BA 10102 00373 21645 96634 97458 95218
GIẢI NHÌ 93856-11335
GIẢI NHẤT 05276
ĐẶC BIỆT 44816
Đầu LOTO
0 0 2 2 2
1 6 6 6 6 7 8
2 0 1 7
3 1 3 4 5
4 3 5
5 6 8
6 9
7 3 6
8 6
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-06-23-95
GIẢI SÁU 022 988 617
GIẢI NĂM 1811 4985 1123 8003 0173 1572
GIẢI TƯ 0439 7366 0464
1971
GIẢI BA 40800 37871 20859 72800 54653 88845
GIẢI NHÌ 97886-05221
GIẢI NHẤT 24105
ĐẶC BIỆT 01548
Đầu LOTO
0 0 0 3 5 6
1 1 7
2 1 2 3 3
3 9
4 5 8
5 3 6 9
6 4 6
7 1 1 2 3
8 5 6 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-58-10-15
GIẢI SÁU 583 316 989
GIẢI NĂM 7521 1955 8223 7024 1399 5665
GIẢI TƯ 3603 3588 6843
4166
GIẢI BA 85149 89326 71871 17117 93037 84404
GIẢI NHÌ 91035-75523
GIẢI NHẤT 65882
ĐẶC BIỆT 62111
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 1 5 6 7
2 1 3 3 4 6
3 5 7
4 3 9
5 5 8
6 5 6
7 1 8
8 2 3 8 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-43-04-71
GIẢI SÁU 188 854 617
GIẢI NĂM 4784 5764 8242 0620 9295 3524
GIẢI TƯ 0663 4302 2240
1784
GIẢI BA 55536 69384 11121 74022 32334 51107
GIẢI NHÌ 46746-06592
GIẢI NHẤT 58840
ĐẶC BIỆT 47153
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 7
2 0 1 2 4
3 2 4 6
4 0 0 2 3 6
5 3 4
6 3 4
7 1
8 4 4 4 8
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-09-33-02
GIẢI SÁU 469 117 171
GIẢI NĂM 2750 0335 6575 3757 2714 9100
GIẢI TƯ 7738 6383 2433
9941
GIẢI BA 23213 94611 93054 99001 36062 64565
GIẢI NHÌ 16287-50610
GIẢI NHẤT 55336
ĐẶC BIỆT 03138
Đầu LOTO
0 0 1 2 9
1 0 0 1 3 4 7
2  
3 3 3 5 6 8 8
4 1
5 0 4 7
6 2 5 9
7 1 5
8 3 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-37-59-84
GIẢI SÁU 287 915 111
GIẢI NĂM 2093 4220 1206 7177 8083 7727
GIẢI TƯ 5838 2680 0316
1899
GIẢI BA 45860 53290 69426 73508 69579 36407
GIẢI NHÌ 68416-20989
GIẢI NHẤT 89786
ĐẶC BIỆT 69488
Đầu LOTO
0 3 6 7 8
1 1 5 6 6
2 0 6 7
3 7 8
4  
5 9
6 0
7 7 9
8 0 3 4 6 7 8 9
9 0 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-10-45-48
GIẢI SÁU 434 741 689
GIẢI NĂM 2856 7313 6418 8548 6098 1198
GIẢI TƯ 4604 4066 6122
8234
GIẢI BA 12922 10803 93157 74468 19809 02943
GIẢI NHÌ 42176-84877
GIẢI NHẤT 04353
ĐẶC BIỆT 92467
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 0 3 8
2 2 2
3 4 4 9
4 1 3 5 8 8
5 3 6 7
6 6 7 8
7 6 7
8 9
9 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-79-33-68
GIẢI SÁU 516 437 295
GIẢI NĂM 4602 1077 6892 8471 8213 0174
GIẢI TƯ 5869 8694 2210
7799
GIẢI BA 63705 25369 96438 09380 80303 46713
GIẢI NHÌ 20727-48078
GIẢI NHẤT 63681
ĐẶC BIỆT 96955
Đầu LOTO
0 2 3 5
1 0 3 3 6
2 7
3 3 7 8
4  
5 5
6 8 9 9
7 0 1 4 7 8 9
8 0 1
9 2 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-70-91-92
GIẢI SÁU 343 694 012
GIẢI NĂM 8213 2982 1312 9421 7692 0890
GIẢI TƯ 2131 9835 4095
9439
GIẢI BA 11467 84675 61952 95607 14201 55425
GIẢI NHÌ 71575-21773
GIẢI NHẤT 38820
ĐẶC BIỆT 75965
Đầu LOTO
0 1 7
1 2 2 3 9
2 0 1 5
3 1 5 9
4 3
5 2
6 5 7
7 0 3 5 5
8 2
9 0 1 2 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-43-03-91
GIẢI SÁU 445 126 080
GIẢI NĂM 7981 5798 9718 8950 1299 9004
GIẢI TƯ 6152 0959 1223
0684
GIẢI BA 62396 64626 74930 13320 66222 93073
GIẢI NHÌ 39990-30534
GIẢI NHẤT 02532
ĐẶC BIỆT 68144
Đầu LOTO
0 3 4
1 8
2 0 1 2 3 6 6
3 0 2 4
4 3 4 5
5 0 2 9
6  
7 3
8 0 1 4
9 0 1 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-38-74-42
GIẢI SÁU 826 976 447
GIẢI NĂM 5725 7563 8458 2106 0422 9373
GIẢI TƯ 7987 8528 4286
1410
GIẢI BA 68220 33704 41987 58944 17845 22571
GIẢI NHÌ 30730-97036
GIẢI NHẤT 36200
ĐẶC BIỆT 89617
Đầu LOTO
0 0 4 6 7
1 0 7
2 0 2 5 6 8
3 0 6 8
4 2 4 5 7
5 8
6 3
7 1 3 4 6
8 6 7 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-24-88-02
GIẢI SÁU 314 530 391
GIẢI NĂM 8156 7005 8893 7464 5566 9131
GIẢI TƯ 7290 0543 6438
1691
GIẢI BA 11829 85952 33618 51263 45682 75002
GIẢI NHÌ 41050-66592
GIẢI NHẤT 13354
ĐẶC BIỆT 89151
Đầu LOTO
0 2 2 5
1 4 8
2 4 9
3 0 1 8
4 3
5 0 1 2 4 5 6
6 3 4 6
7  
8 2 8
9 0 1 1 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm