Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-74-31-79
GIẢI SÁU 078 772 457
GIẢI NĂM 7690 7727 6959 0095 1920 7180
GIẢI TƯ 7037 9260 2809
5294
GIẢI BA 40420 29343 31064 66278 59129 16617
GIẢI NHÌ 35133-39473
GIẢI NHẤT 41299
ĐẶC BIỆT 06194
Đầu LOTO
0 9
1 7
2 0 0 7 9
3 1 3 7
4 3
5 7 9
6 0 4
7 2 3 4 8 8 9
8 0 5
9 0 4 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-06-18-96
GIẢI SÁU 104 622 010
GIẢI NĂM 5264 2363 1877 0033 2488 9198
GIẢI TƯ 2746 8474 2057
3300
GIẢI BA 12795 68347 65312 09038 86560 22314
GIẢI NHÌ 16883-77334
GIẢI NHẤT 04674
ĐẶC BIỆT 64948
Đầu LOTO
0 0 4 6
1 0 2 4 8
2 2
3 3 4 8
4 6 7 8
5 7
6 0 3 4
7 4 4 7 7
8 3 8
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-67-28-25
GIẢI SÁU 561 446 237
GIẢI NĂM 9894 3969 3811 5153 3349 3722
GIẢI TƯ 9591 7194 9590
7739
GIẢI BA 19739 53846 86931 48174 75976 36988
GIẢI NHÌ 12874-00591
GIẢI NHẤT 79512
ĐẶC BIỆT 52766
Đầu LOTO
0  
1 1 2
2 2 5 8 9
3 1 7 9 9
4 6 6 9
5 3
6 1 6 7 9
7 4 4 6
8 8
9 0 1 1 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-19-90-89
GIẢI SÁU 104 606 619
GIẢI NĂM 1300 9770 4034 6902 1730 9819
GIẢI TƯ 9942 3708 0879
3794
GIẢI BA 36869 93254 18961 79187 66574 51138
GIẢI NHÌ 29934-63527
GIẢI NHẤT 35682
ĐẶC BIỆT 60755
Đầu LOTO
0 0 2 4 6 8
1 9 9 9
2 7
3 0 4 4 8
4 2
5 1 4 5
6 1 9
7 0 4 9
8 2 7 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-54-61-06
GIẢI SÁU 042 076 709
GIẢI NĂM 6463 5037 7184 2312 3165 6247
GIẢI TƯ 8441 1468 0916
5129
GIẢI BA 54835 94648 82384 40292 70918 01062
GIẢI NHÌ 64285-65938
GIẢI NHẤT 29989
ĐẶC BIỆT 34838
Đầu LOTO
0 6 9
1 2 6 8
2 9
3 5 7 8 8
4 1 2 7 8
5 4
6 1 2 3 5 8
7 4 6
8 4 4 5 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-15-20-49
GIẢI SÁU 940 315 055
GIẢI NĂM 8908 5675 3757 0290 6421 3461
GIẢI TƯ 1081 8622 3216
0868
GIẢI BA 39371 85823 24941 22036 22477 18709
GIẢI NHÌ 95201-18959
GIẢI NHẤT 21284
ĐẶC BIỆT 30061
Đầu LOTO
0 1 7 8 9
1 5 5 6
2 0 1 2 3
3 6
4 0 1 9
5 5 7 9
6 1 1 8
7 1 5 7
8 1 4
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-65-03-70
GIẢI SÁU 901 919 624
GIẢI NĂM 2099 6964 0572 7189 8620 3391
GIẢI TƯ 3440 5637 9612
9495
GIẢI BA 76829 01458 00678 04710 93846 11457
GIẢI NHÌ 66824-97525
GIẢI NHẤT 12198
ĐẶC BIỆT 16179
Đầu LOTO
0 1 3
1 0 2 9
2 0 4 4 5 9
3 7
4 0 6
5 7 8
6 4 5
7 0 2 8 9
8 9
9 1 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-26-48-03
GIẢI SÁU 134 548 571
GIẢI NĂM 5842 0789 9534 0388 1327 2320
GIẢI TƯ 3454 3693 5723
7638
GIẢI BA 40098 29006 40715 61584 39911 24856
GIẢI NHÌ 72194-11034
GIẢI NHẤT 25766
ĐẶC BIỆT 76479
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 5
2 0 3 6 7
3 4 4 4 5 8
4 2 8 8
5 4 6
6 6
7 1 9
8 4 8 9
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-87-80-75
GIẢI SÁU 313 104 436
GIẢI NĂM 1368 8512 0613 9140 8974 7483
GIẢI TƯ 1226 3681 3051
3591
GIẢI BA 36399 99176 44895 48144 89665 83781
GIẢI NHÌ 61887-71870
GIẢI NHẤT 88795
ĐẶC BIỆT 87219
Đầu LOTO
0 4
1 2 3 3 9
2 6
3 0 6
4 0 4
5 1
6 5 8
7 0 4 5 6
8 0 1 1 3 7 7
9 1 5 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-42-35-69
GIẢI SÁU 166 101 463
GIẢI NĂM 9289 6626 4652 3120 7508 5479
GIẢI TƯ 5687 8094 1582
5288
GIẢI BA 68839 72151 45870 16675 45622 30683
GIẢI NHÌ 22948-27905
GIẢI NHẤT 84970
ĐẶC BIỆT 72859
Đầu LOTO
0 1 5 8
1  
2 0 2 6
3 5 9
4 2 8
5 1 2 9
6 3 6 9
7 0 0 5 9
8 2 3 7 8 9
9 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-60-46-20
GIẢI SÁU 100 874 364
GIẢI NĂM 3753 4608 9088 7731 5934 6916
GIẢI TƯ 2204 4344 9025
9940
GIẢI BA 36678 49662 96488 70757 21183 72285
GIẢI NHÌ 85331-53702
GIẢI NHẤT 21642
ĐẶC BIỆT 34164
Đầu LOTO
0 0 2 4 8
1 6
2 0 5
3 1 1 2 4
4 0 2 4 6
5 3 7
6 0 2 4 4
7 4 8
8 3 5 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-18-29-55
GIẢI SÁU 083 687 637
GIẢI NĂM 4148 0340 5084 5712 7654 1849
GIẢI TƯ 7943 2928 1910
4411
GIẢI BA 44656 18647 37207 71263 51955 58209
GIẢI NHÌ 87473-55003
GIẢI NHẤT 45082
ĐẶC BIỆT 52371
Đầu LOTO
0 3 7 7 9
1 0 1 2 8
2 8 9
3 7
4 0 3 7 8 9
5 4 5 5 6
6 3
7 1 3
8 2 3 4 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-36-82-59
GIẢI SÁU 216 832 186
GIẢI NĂM 1138 8058 3367 2046 1602 0067
GIẢI TƯ 2455 1085 3800
5406
GIẢI BA 79710 68693 48902 08300 92038 67549
GIẢI NHÌ 89561-17438
GIẢI NHẤT 62613
ĐẶC BIỆT 91869
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 6
1 0 3 6 8
2  
3 2 6 8 8 8
4 6 9
5 5 8 9
6 1 7 7 9
7  
8 2 5 6
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-23-57-96
GIẢI SÁU 915 320 074
GIẢI NĂM 2342 9101 9125 9116 9435 9550
GIẢI TƯ 1463 1863 4482
5932
GIẢI BA 90440 33540 05110 78018 71497 53655
GIẢI NHÌ 65122-22745
GIẢI NHẤT 24246
ĐẶC BIỆT 62857
Đầu LOTO
0 1
1 0 5 6 8
2 0 2 3 5 6
3 2 5
4 0 0 2 5 6
5 0 5 7 7
6 3 3
7 4
8 2
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-04-35-86
GIẢI SÁU 926 295 635
GIẢI NĂM 3556 7580 0501 2381 4260 3127
GIẢI TƯ 3342 4405 7005
3904
GIẢI BA 92764 68866 66740 51752 37335 04030
GIẢI NHÌ 51893-50516
GIẢI NHẤT 76552
ĐẶC BIỆT 45282
Đầu LOTO
0 1 4 4 5 5
1 6
2 6 7
3 0 5 5 5
4 0 2
5 2 2 6
6 0 4 6 9
7  
8 0 1 2 6
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-29-04-55
GIẢI SÁU 197 642 529
GIẢI NĂM 4443 2517 8199 7522 7936 3211
GIẢI TƯ 7295 3401 0582
6328
GIẢI BA 87586 46192 21006 19548 86539 33921
GIẢI NHÌ 02569-17053
GIẢI NHẤT 01443
ĐẶC BIỆT 53363
Đầu LOTO
0 1 4 6
1 1 7
2 1 2 8 9 9
3 5 6 9
4 2 3 3 8
5 3 5
6 3 9
7  
8 2 6
9 2 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 53-07-71-23
GIẢI SÁU 456 695 805
GIẢI NĂM 6232 7156 7587 1067 6779 6885
GIẢI TƯ 9999 2793 8423
8738
GIẢI BA 97698 03474 79118 27721 67766 60068
GIẢI NHÌ 79324-24955
GIẢI NHẤT 83587
ĐẶC BIỆT 48260
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 1 3 3 4
3 2 8
4  
5 3 5 6 6
6 0 6 7 8
7 1 4 9
8 5 7 7
9 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-57-00-28
GIẢI SÁU 938 566 749
GIẢI NĂM 9333 9812 3708 3904 1078 2104
GIẢI TƯ 7401 4194 1991
5569
GIẢI BA 84792 14379 92716 86841 87280 96564
GIẢI NHÌ 14590-57392
GIẢI NHẤT 25945
ĐẶC BIỆT 44221
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 8
1 2 6
2 1 8
3 3 8
4 1 5 5 9
5 7
6 4 6 9
7 8 9
8 0
9 0 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-34-82-81
GIẢI SÁU 949 318 656
GIẢI NĂM 0737 3018 1279 2435 5696 5434
GIẢI TƯ 1213 7375 8375
1727
GIẢI BA 26177 28240 86842 54934 53016 11166
GIẢI NHÌ 84830-42992
GIẢI NHẤT 27086
ĐẶC BIỆT 62940
Đầu LOTO
0 2
1 3 6 8 8
2 7
3 0 4 4 4 5 7
4 0 0 2 9
5 6
6 6
7 5 5 7 9
8 1 2 6
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-73-54-66
GIẢI SÁU 962 160 238
GIẢI NĂM 1114 2556 1891 8732 9010 4068
GIẢI TƯ 8234 7644 3492
0818
GIẢI BA 38562 54962 09294 88168 03998 21450
GIẢI NHÌ 94856-73874
GIẢI NHẤT 70413
ĐẶC BIỆT 60762
Đầu LOTO
0  
1 0 3 4 8
2  
3 2 4 8
4 4
5 0 4 6 6
6 0 2 2 2 2 6 8 8
7 0 3 4
8  
9 1 2 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-29-85-00
GIẢI SÁU 122 547 305
GIẢI NĂM 5434 7882 4474 0383 7694 3970
GIẢI TƯ 2502 3884 3118
5818
GIẢI BA 09319 34625 29740 28430 97779 44856
GIẢI NHÌ 27621-91955
GIẢI NHẤT 99849
ĐẶC BIỆT 18452
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 8 8 9
2 1 2 5 9
3 0 4
4 0 7 7 9
5 2 5 6
6  
7 0 4 9
8 2 3 4 5
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-79-12-74
GIẢI SÁU 001 655 214
GIẢI NĂM 8549 1897 3789 6576 0560 7094
GIẢI TƯ 3310 7880 2041
5685
GIẢI BA 18352 34017 18642 36531 84392 83681
GIẢI NHÌ 96915-35210
GIẢI NHẤT 31511
ĐẶC BIỆT 04942
Đầu LOTO
0 1
1 0 0 1 2 4 5 7
2  
3 1
4 1 2 2 9
5 2 5
6 0
7 4 6 9
8 0 1 5 9
9 2 4 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-46-75-18
GIẢI SÁU 061 913 843
GIẢI NĂM 8146 2499 8664 9180 2900 7842
GIẢI TƯ 6386 5753 7345
3988
GIẢI BA 95651 44209 16651 57329 83066 30657
GIẢI NHÌ 67096-63288
GIẢI NHẤT 88140
ĐẶC BIỆT 81191
Đầu LOTO
0 0 9
1 3 8
2 9
3  
4 0 2 3 4 5 6 6
5 1 1 3 7
6 1 4 6
7 5
8 0 6 8 8
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-86-30-15
GIẢI SÁU 747 254 703
GIẢI NĂM 4225 7765 2017 6211 9689 0717
GIẢI TƯ 9459 2157 2326
3734
GIẢI BA 49767 38438 02952 13127 61711 61184
GIẢI NHÌ 24159-26757
GIẢI NHẤT 16270
ĐẶC BIỆT 78014
Đầu LOTO
0 3
1 1 1 4 5 7 7
2 5 6 7
3 0 4 8
4 7
5 2 4 7 7 9 9
6 5 7
7 0
8 4 6 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-73-61-44
GIẢI SÁU 389 582 191
GIẢI NĂM 8164 3677 6511 3395 2012 1538
GIẢI TƯ 0127 1158 7977
9924
GIẢI BA 24055 40269 79722 76857 77039 09960
GIẢI NHÌ 00725-96045
GIẢI NHẤT 76965
ĐẶC BIỆT 20040
Đầu LOTO
0  
1 1 2
2 2 4 5 7
3 8 9
4 0 4 5
5 5 7 8
6 0 1 4 5 9
7 3 7 7
8 2 4 9
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-12-05-93
GIẢI SÁU 710 696 135
GIẢI NĂM 7722 5706 0051 1050 3377 4923
GIẢI TƯ 1913 8015 5241
3912
GIẢI BA 55850 97079 25197 01795 69588 07835
GIẢI NHÌ 98375-45648
GIẢI NHẤT 20448
ĐẶC BIỆT 39597
Đầu LOTO
0 5 6
1 0 2 2 3 5
2 2 3
3 5 5
4 1 8 8
5 0 0 1
6  
7 5 7 9
8 8
9 3 5 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-66-10-21
GIẢI SÁU 187 486 857
GIẢI NĂM 9984 2064 0832 5681 4616 1573
GIẢI TƯ 0554 4775 4677
9083
GIẢI BA 24293 04306 89635 00442 69931 82844
GIẢI NHÌ 84879-98182
GIẢI NHẤT 05808
ĐẶC BIỆT 45370
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 6
2 1
3 1 2 5
4 2 4
5 4 7
6 4 6
7 0 3 5 5 7 9
8 1 2 3 4 6 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-61-91-27
GIẢI SÁU 165 396 516
GIẢI NĂM 3778 8441 9916 1111 9597 6530
GIẢI TƯ 6925 4512 5726
7634
GIẢI BA 71235 86498 02353 79691 79635 03257
GIẢI NHÌ 11458-74967
GIẢI NHẤT 12810
ĐẶC BIỆT 76191
Đầu LOTO
0  
1 0 1 2 6 6
2 5 6 7
3 0 4 5 5
4 1
5 3 7 8
6 1 5 5 7
7 8
8  
9 1 1 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-83-79-25
GIẢI SÁU 970 784 420
GIẢI NĂM 7094 3207 6892 7757 1132 8909
GIẢI TƯ 5039 3831 4690
7943
GIẢI BA 35179 50105 27248 59107 60082 12549
GIẢI NHÌ 56326-49667
GIẢI NHẤT 40631
ĐẶC BIỆT 75757
Đầu LOTO
0 5 7 7 9
1 4
2 0 5 6
3 1 1 2 9
4 3 8 9
5 7 7
6 7
7 0 9 9
8 2 3 4
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-51-81-72
GIẢI SÁU 554 144 596
GIẢI NĂM 4455 2008 0620 7885 5565 4045
GIẢI TƯ 7724 9250 4978
1010
GIẢI BA 77026 52031 69174 10420 85248 47765
GIẢI NHÌ 63776-30341
GIẢI NHẤT 31843
ĐẶC BIỆT 25649
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 0 0 4 6
3 1
4 1 2 3 4 5 8 9
5 0 1 4 5
6 5 5
7 2 4 6 8
8 1 5
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-16-80-45
GIẢI SÁU 194 469 503
GIẢI NĂM 8813 7077 3452 5042 1616 8189
GIẢI TƯ 2697 9832 8291
0173
GIẢI BA 35934 71383 25973 92732 33938 09386
GIẢI NHÌ 12407-10068
GIẢI NHẤT 43459
ĐẶC BIỆT 49265
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 6 6
2  
3 2 2 4 8
4 2 5
5 2 9
6 5 8 9
7 3 3 7
8 0 2 3 6 9
9 1 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm