Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSTD - SXTD Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-63-21-91
GIẢI SÁU 104 794 694
GIẢI NĂM 6189 5380 9292 6703 4758 9247
GIẢI TƯ 0466 4980 0563
6846
GIẢI BA 11728 25151 80780 49217 55120 57854
GIẢI NHÌ 51527-93225
GIẢI NHẤT 34841
ĐẶC BIỆT 52566
Đầu LOTO
0 3 4
1 7
2 0 1 5 7 8
3  
4 1 6 7
5 1 4 8
6 3 3 4 6 6
7  
8 0 0 0 9
9 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-23-91-75
GIẢI SÁU 393 729 536
GIẢI NĂM 0634 0364 2201 3711 5086 0814
GIẢI TƯ 5730 3813 6767
5531
GIẢI BA 43807 58233 34307 28734 80115 71208
GIẢI NHÌ 54210-50718
GIẢI NHẤT 10239
ĐẶC BIỆT 40303
Đầu LOTO
0 1 3 7 7 8
1 0 1 3 4 5 8
2 2 3 9
3 0 1 3 4 4 6 9
4  
5  
6 4 7
7 5
8 6
9 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-28-85-40
GIẢI SÁU 212 766 598
GIẢI NĂM 1942 7055 3612 4780 5138 3630
GIẢI TƯ 8894 5615 3165
5278
GIẢI BA 41571 89042 12852 47456 00818 62562
GIẢI NHÌ 95072-45895
GIẢI NHẤT 75781
ĐẶC BIỆT 50925
Đầu LOTO
0  
1 2 2 5 8
2 5 8
3 0 8
4 0 1 2 2
5 2 5 6
6 2 5 6
7 1 2 8
8 0 1 5
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-19-52-44
GIẢI SÁU 564 906 826
GIẢI NĂM 2967 8407 0472 8087 2142 0254
GIẢI TƯ 9898 3566 9576
3523
GIẢI BA 94817 46842 80937 93431 84038 68623
GIẢI NHÌ 94697-54948
GIẢI NHẤT 28261
ĐẶC BIỆT 43104
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 7 9
2 3 3 6
3 1 7 8
4 2 2 4 8
5 2 4
6 1 4 6 7
7 2 6
8 7
9 2 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-50-53-24
GIẢI SÁU 266 316 572
GIẢI NĂM 9034 3966 3093 1775 7898 1925
GIẢI TƯ 0662 9764 3649
9731
GIẢI BA 96019 28041 33335 84405 47766 56983
GIẢI NHÌ 51233-18206
GIẢI NHẤT 80585
ĐẶC BIỆT 22365
Đầu LOTO
0 5 6
1 6 9
2 4 5
3 1 3 4 5
4 1 9
5 0 3
6 2 4 5 6 6 6
7 2 5
8 3 5
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-97-40-99
GIẢI SÁU 459 607 700
GIẢI NĂM 7989 0174 4014 8953 5493 8885
GIẢI TƯ 1580 7154 6751
2983
GIẢI BA 09894 85689 21669 68513 50670 77330
GIẢI NHÌ 19917-53982
GIẢI NHẤT 98298
ĐẶC BIỆT 11724
Đầu LOTO
0 0 7
1 3 4 7
2 4
3 0
4 0
5 1 3 4 9
6 9
7 0 4
8 0 2 3 5 9 9
9 3 4 5 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-90-14-61
GIẢI SÁU 692 139 713
GIẢI NĂM 8533 8041 0107 1775 2242 9568
GIẢI TƯ 6266 7877 7531
1382
GIẢI BA 40902 18299 67472 71197 09602 98672
GIẢI NHÌ 39853-99463
GIẢI NHẤT 08293
ĐẶC BIỆT 13720
Đầu LOTO
0 0 2 2 7
1 3 4
2 0
3 1 3 9
4 1 2
5 3
6 1 3 6 8
7 2 2 5 7
8 2
9 0 2 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-33-70-38
GIẢI SÁU 457 589 380
GIẢI NĂM 6452 1096 3635 6305 6223 8703
GIẢI TƯ 8076 8791 9056
0768
GIẢI BA 78624 32001 43234 62757 70781 81883
GIẢI NHÌ 82710-03209
GIẢI NHẤT 39954
ĐẶC BIỆT 59722
Đầu LOTO
0 1 3 5 9
1 0
2 2 3 4
3 3 4 5 8
4  
5 2 4 6 7 7
6 8
7 0 6
8 0 1 3 9
9 1 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-45-59-21
GIẢI SÁU 405 446 442
GIẢI NĂM 3676 9266 7549 9781 1704 3680
GIẢI TƯ 3240 6790 0262
3750
GIẢI BA 41234 89462 16592 53472 18697 36227
GIẢI NHÌ 50515-25911
GIẢI NHẤT 37406
ĐẶC BIỆT 56650
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 1 5
2 1 7
3 4
4 0 2 5 6 9 9
5 0 0 9
6 2 2 6
7 2 6
8 0 1
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-31-52-10
GIẢI SÁU 827 958 726
GIẢI NĂM 9339 3954 0197 9470 3478 3924
GIẢI TƯ 7532 1372 5554
4557
GIẢI BA 90823 34894 66864 31763 56916 32737
GIẢI NHÌ 20680-11439
GIẢI NHẤT 07023
ĐẶC BIỆT 73132
Đầu LOTO
0 3
1 0 6
2 3 3 4 6 7
3 1 2 2 7 9 9
4  
5 2 4 4 7 8
6 3 4
7 0 2 8
8 0
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-87-75-00
GIẢI SÁU 598 735 736
GIẢI NĂM 0262 5994 3823 7323 3169 7052
GIẢI TƯ 5802 8956 7809
3074
GIẢI BA 36081 69640 53912 46658 14279 54968
GIẢI NHÌ 76409-96941
GIẢI NHẤT 07404
ĐẶC BIỆT 63768
Đầu LOTO
0 0 2 4 9 9
1 2
2 3 3
3 5 6
4 0 1
5 2 6 8
6 2 8 8 9
7 4 5 9
8 1 7
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-66-26-22
GIẢI SÁU 840 864 219
GIẢI NĂM 9414 1229 3791 2810 9720 9332
GIẢI TƯ 7304 9775 0393
2766
GIẢI BA 88800 91768 96669 72035 32840 02228
GIẢI NHÌ 95602-40508
GIẢI NHẤT 31314
ĐẶC BIỆT 35902
Đầu LOTO
0 0 2 2 4 8
1 0 4 4 9
2 0 2 6 8 9
3 2 5
4 0 0 0
5  
6 4 6 6 8 9
7 5
8  
9 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-81-69-78
GIẢI SÁU 046 773 149
GIẢI NĂM 4729 1428 1299 1711 8069 5240
GIẢI TƯ 3595 6413 8291
8579
GIẢI BA 68810 96008 18951 03293 30814 22188
GIẢI NHÌ 69969-18026
GIẢI NHẤT 16451
ĐẶC BIỆT 35252
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 3 4
2 6 8 9
3  
4 0 6 9
5 1 1 1 2
6 9 9 9
7 3 8 9
8 1 8
9 1 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-94-51-23
GIẢI SÁU 594 073 755
GIẢI NĂM 5491 7633 7787 7739 0294 9275
GIẢI TƯ 3520 0313 6597
2690
GIẢI BA 50515 81421 34783 31017 30582 37899
GIẢI NHÌ 56012-32207
GIẢI NHẤT 24740
ĐẶC BIỆT 13676
Đầu LOTO
0 7
1 2 3 5 7
2 0 1 3 5
3 3 9
4 0
5 1 5
6  
7 3 5 6
8 2 3 7
9 0 1 4 4 4 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-12-14-78
GIẢI SÁU 057 038 963
GIẢI NĂM 0559 2748 4246 4497 3950 1919
GIẢI TƯ 7509 5019 9362
1933
GIẢI BA 79898 88109 48412 53869 38343 84577
GIẢI NHÌ 30149-91295
GIẢI NHẤT 86503
ĐẶC BIỆT 49956
Đầu LOTO
0 3 9 9
1 2 2 4 9 9
2  
3 3 8
4 3 6 8 8 9
5 0 6 7 9
6 2 3 9
7 7 8
8  
9 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-32-01-30
GIẢI SÁU 989 746 484
GIẢI NĂM 8305 8781 9304 5924 8293 4248
GIẢI TƯ 1861 3124 4876
0278
GIẢI BA 32925 78517 82116 72574 29546 87724
GIẢI NHÌ 58959-81886
GIẢI NHẤT 98469
ĐẶC BIỆT 15269
Đầu LOTO
0 1 4 5
1 6 7
2 4 4 4 5
3 0 2
4 6 6 8
5 9
6 1 9 9
7 4 6 8
8 1 4 6 9
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-44-38-96
GIẢI SÁU 912 992 842
GIẢI NĂM 9424 1746 2855 0197 4572 4922
GIẢI TƯ 0309 1286 8450
4114
GIẢI BA 21049 38393 71493 84506 00776 95951
GIẢI NHÌ 37897-86396
GIẢI NHẤT 75549
ĐẶC BIỆT 06367
Đầu LOTO
0 6 9
1 2 4
2 2 4
3 8
4 2 4 6 9 9
5 0 1 5
6 7
7 2 2 6
8 6
9 2 3 3 6 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-36-25-53
GIẢI SÁU 490 255 462
GIẢI NĂM 3315 3628 8407 0132 3485 5123
GIẢI TƯ 3781 1650 3560
7411
GIẢI BA 18824 07874 25822 50186 66056 41908
GIẢI NHÌ 87846-28711
GIẢI NHẤT 37863
ĐẶC BIỆT 08811
Đầu LOTO
0 7 8
1 1 1 1 5
2 2 3 4 5 8
3 2 6
4 3 6
5 0 3 5 6
6 0 2 3
7 4
8 1 5 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-10-13-21
GIẢI SÁU 058 233 028
GIẢI NĂM 8407 8811 5408 5120 4332 2064
GIẢI TƯ 6310 9597 4434
5220
GIẢI BA 71382 56092 53921 86765 79000 44950
GIẢI NHÌ 91474-14263
GIẢI NHẤT 04843
ĐẶC BIỆT 31186
Đầu LOTO
0 0 7 8
1 0 0 1 3
2 0 0 1 1 8
3 2 3 4 6
4 3
5 0 8
6 3 4 5
7 4
8 2 6
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-36-54-76
GIẢI SÁU 325 892 195
GIẢI NĂM 9491 9707 7686 3397 8542 6448
GIẢI TƯ 5991 0633 8196
3616
GIẢI BA 34586 78688 64779 57124 13835 11414
GIẢI NHÌ 99597-53685
GIẢI NHẤT 98000
ĐẶC BIỆT 06380
Đầu LOTO
0 0 7 9
1 4 6
2 4 5
3 3 5 6
4 2 8
5 4
6  
7 6 9
8 0 5 6 6 8
9 1 1 2 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-54-36-09
GIẢI SÁU 559 179 626
GIẢI NĂM 4050 1687 2692 4187 1868 4573
GIẢI TƯ 7099 6773 7723
6743
GIẢI BA 48527 90784 13121 89610 34437 47431
GIẢI NHÌ 07854-80318
GIẢI NHẤT 79008
ĐẶC BIỆT 61379
Đầu LOTO
0 8 9
1 0 8
2 1 3 6 7
3 1 6 7
4 3 3
5 0 4 4 9
6 8
7 3 3 9 9
8 4 7 7
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-05-29-62
GIẢI SÁU 166 251 788
GIẢI NĂM 1304 4480 3555 3946 5126 3834
GIẢI TƯ 2848 7645 3439
0211
GIẢI BA 41593 00092 86954 84340 47439 63862
GIẢI NHÌ 45966-86381
GIẢI NHẤT 49951
ĐẶC BIỆT 73040
Đầu LOTO
0 4 5
1 1
2 6 9
3 4 9 9
4 0 0 5 6 8
5 1 1 2 4 5
6 2 2 6 6
7  
8 0 1 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-27-68-72
GIẢI SÁU 709 496 393
GIẢI NĂM 8203 1352 5226 3071 4097 1274
GIẢI TƯ 7737 0624 4241
6756
GIẢI BA 34939 72484 06815 67171 03982 08356
GIẢI NHÌ 12428-67802
GIẢI NHẤT 15711
ĐẶC BIỆT 76551
Đầu LOTO
0 0 2 3 9
1 1 5
2 4 6 7 8
3 7 9
4 1
5 1 2 6 6
6 8
7 1 1 2 4
8 2 4
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-72-21-71
GIẢI SÁU 030 130 681
GIẢI NĂM 6617 6686 1073 9124 8961 3505
GIẢI TƯ 1586 5687 6866
2962
GIẢI BA 25040 04826 77227 44526 16626 06494
GIẢI NHÌ 25277-61276
GIẢI NHẤT 26681
ĐẶC BIỆT 49278
Đầu LOTO
0 5
1 7
2 1 2 4 6 6 6 7
3 0 0
4 0
5  
6 1 2 6
7 1 2 3 6 7 8
8 1 1 6 6 7
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-08-03-65
GIẢI SÁU 073 070 392
GIẢI NĂM 7212 5751 3688 3614 1843 5375
GIẢI TƯ 8530 6367 8245
0564
GIẢI BA 44306 18203 05711 38445 73969 29512
GIẢI NHÌ 36313-38300
GIẢI NHẤT 32479
ĐẶC BIỆT 83185
Đầu LOTO
0 0 3 3 6 8
1 1 2 2 3 4 4
2  
3 0
4 3 5 5
5 1
6 4 5 7 9
7 0 3 5 9
8 5 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-61-62-10
GIẢI SÁU 779 581 275
GIẢI NĂM 3250 0583 4468 3204 6188 6210
GIẢI TƯ 6646 2444 8189
0403
GIẢI BA 64570 10484 87444 72236 25998 89251
GIẢI NHÌ 73174-57227
GIẢI NHẤT 73829
ĐẶC BIỆT 18448
Đầu LOTO
0 3 4
1 0 0 1
2 7 9
3 6
4 4 4 6 8
5 0 1
6 1 2 8
7 0 4 5 9
8 1 3 4 8 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-87-18-91
GIẢI SÁU 276 334 807
GIẢI NĂM 6297 5315 2962 6659 9097 4106
GIẢI TƯ 0285 0744 3575
6736
GIẢI BA 70572 36382 84142 28319 88165 18514
GIẢI NHÌ 80180-84096
GIẢI NHẤT 14322
ĐẶC BIỆT 94958
Đầu LOTO
0 6 7
1 4 5 8 9
2 2
3 4 6
4 2 4
5 8 9
6 2 5
7 0 2 5 6
8 0 2 5 7
9 1 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-11-96-49
GIẢI SÁU 220 037 782
GIẢI NĂM 7430 2751 5603 5010 0572 4760
GIẢI TƯ 3680 4811 8994
5884
GIẢI BA 95487 27274 39984 74122 89308 11685
GIẢI NHÌ 35123-01009
GIẢI NHẤT 23348
ĐẶC BIỆT 82843
Đầu LOTO
0 3 8 9
1 0 1 1
2 0 2 3
3 0 7
4 3 8 9
5 1 2
6 0
7 2 4
8 0 2 4 4 5 7
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-49-66-44
GIẢI SÁU 696 165 515
GIẢI NĂM 2216 9070 9700 0651 3860 3967
GIẢI TƯ 7257 1247 1466
9018
GIẢI BA 80552 37370 15250 20440 22904 77493
GIẢI NHÌ 14617-65709
GIẢI NHẤT 56968
ĐẶC BIỆT 57973
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 5 6 7 8
2  
3  
4 0 4 7 9
5 0 1 2 7 8
6 0 5 6 6 7 8
7 0 0 3
8  
9 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-58-14-68
GIẢI SÁU 171 830 879
GIẢI NĂM 3563 9418 2317 8957 6724 9771
GIẢI TƯ 7387 8262 6972
9100
GIẢI BA 57250 51369 51721 60449 00331 55553
GIẢI NHÌ 74300-57480
GIẢI NHẤT 45494
ĐẶC BIỆT 63734
Đầu LOTO
0 0 0
1 4 7 8
2 1 4
3 0 1 4 7
4 9
5 0 3 7 8
6 2 3 8 9
7 1 1 2 9
8 0 7
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-32-99-15
GIẢI SÁU 282 626 868
GIẢI NĂM 7843 2573 6406 2361 3755 8515
GIẢI TƯ 7872 6997 8983
0988
GIẢI BA 88389 54337 16232 44313 50186 72731
GIẢI NHÌ 94862-06840
GIẢI NHẤT 20329
ĐẶC BIỆT 60279
Đầu LOTO
0 6
1 3 5 5
2 6 9
3 1 2 2 7
4 0 3
5 5 5
6 1 2 8
7 2 3 9
8 2 3 6 8 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-97-57-71
GIẢI SÁU 482 715 298
GIẢI NĂM 4602 3578 4652 0483 8462 8840
GIẢI TƯ 9630 2219 8757
8776
GIẢI BA 91318 15732 46289 25409 20500 06303
GIẢI NHÌ 15978-22802
GIẢI NHẤT 79939
ĐẶC BIỆT 27221
Đầu LOTO
0 0 2 2 3 9
1 5 8 9
2 1
3 0 2 9
4 0
5 2 5 7 7
6 2
7 1 6 8 8
8 2 3 9
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-79-95-58
GIẢI SÁU 745 471 190
GIẢI NĂM 1530 2557 5432 3299 4793 9846
GIẢI TƯ 4914 8375 3112
7130
GIẢI BA 88300 82515 35780 46685 15696 01620
GIẢI NHÌ 73249-22498
GIẢI NHẤT 83433
ĐẶC BIỆT 92009
Đầu LOTO
0 0 9
1 2 4 5
2 0
3 0 0 2 3
4 5 6 9
5 7 8
6 1
7 1 5 9
8 0 5
9 0 3 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-71-15-86
GIẢI SÁU 962 034 537
GIẢI NĂM 5831 8539 9311 2736 0545 8043
GIẢI TƯ 8251 9769 4793
3428
GIẢI BA 83499 22605 66773 03676 14024 53087
GIẢI NHÌ 39233-73088
GIẢI NHẤT 58636
ĐẶC BIỆT 41830
Đầu LOTO
0 5
1 1 5
2 4 8
3 0 1 3 4 6 6 7 9
4 3 5
5 1
6 2 9
7 0 1 3 6
8 6 7 8
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-65-04-85
GIẢI SÁU 817 684 758
GIẢI NĂM 3913 6365 2559 9605 0489 5429
GIẢI TƯ 1199 2768 7762
8443
GIẢI BA 82359 53855 74736 59020 42647 64818
GIẢI NHÌ 56065-51191
GIẢI NHẤT 39986
ĐẶC BIỆT 47887
Đầu LOTO
0 4 5
1 3 7 8
2 0 9
3 6
4 3 7
5 5 8 9 9
6 2 5 5 5 8
7  
8 2 4 5 6 7 9
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88 Ax, Fun88 TL