ĐẶC BIỆT 95565
12HP-3HP-4HP
GIẢI NHẤT 31663
GIẢI NHÌ 92374 72652
GIẢI BA 53401 82456 76801
72109 64210 15377
GIẢI TƯ 2696 0661 6027 1009
GIẢI NĂM 5880 0194 2866
3941 1653 7485
GIẢI SÁU 197 722 373
GIẢI BẢY 90 97 23 99
Đầu LOTO
0 1 1 9 9
1 0
2 2 3 7
3  
4 1
5 2 3 6
6 1 3 5 6
7 3 4 7
8 0 5
9 0 4 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ