ĐẶC BIỆT 11333
9KQ - 6KQ - 10KQ
GIẢI NHẤT 32253
GIẢI NHÌ 96164 93077
GIẢI BA 39190 54426 03846
67682 41730 07962
GIẢI TƯ 4866 4169 4717 3868
GIẢI NĂM 2004 8702 2945
6120 7938 3317
GIẢI SÁU 647 127 083
GIẢI BẢY 48 44 52 43
Đầu LOTO
0 2 4
1 7 7
2 0 6 7
3 0 3 8
4 3 4 5 6 7 8
5 2 3
6 2 4 6 8 9
7 7
8 2 3
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ