ĐẶC BIỆT 93681
8XC-15XC-9XC
GIẢI NHẤT 32897
GIẢI NHÌ 26769 73802
GIẢI BA 85686 97610 80686
43817 86246 91304
GIẢI TƯ 9631 6326 5931 9597
GIẢI NĂM 8794 0281 7886
4886 7526 0534
GIẢI SÁU 135 028 553
GIẢI BẢY 23 72 91 39
Đầu LOTO
0 2 4
1 0 7
2 3 6 6 8
3 1 1 4 5 9
4 6
5 3
6 9
7 2
8 1 1 6 6 6 6
9 1 4 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ