ĐẶC BIỆT 61090
15HZ-1HZ-5HZ-10HZ
GIẢI NHẤT 49169
GIẢI NHÌ 33210 84333
GIẢI BA 69283 70489 45784
77730 41027 05042
GIẢI TƯ 9954 0235 4515 9234
GIẢI NĂM 0362 7824 4807
5643 7114 7929
GIẢI SÁU 157 797 201
GIẢI BẢY 28 76 55 08
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 0 4 5
2 4 7 8 9
3 0 3 4 5
4 2 3
5 4 5 7
6 2 9
7 6
8 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ