ĐẶC BIỆT 93689
11FU-15FU-6FU
GIẢI NHẤT 75237
GIẢI NHÌ 18849 42912
GIẢI BA 47772 35331 42797
65541 25983 49007
GIẢI TƯ 6362 8342 9093 2476
GIẢI NĂM 4654 4166 8468
5956 2604 6676
GIẢI SÁU 585 644 388
GIẢI BẢY 74 33 00 40
Đầu LOTO
0 0 4 7
1 2
2  
3 1 3 7
4 0 1 2 4 9
5 4 6
6 2 6 8
7 2 4 6 6
8 3 5 8 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ