Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 100 ngày gần đây - Thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/06/2024

ĐẶC BIỆT 24362
9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
GIẢI NHẤT 36143
GIẢI NHÌ 80759 88565
GIẢI BA 86584 84923 60925
16611 47432 94039
GIẢI TƯ 2964 1915 6706 0171
GIẢI NĂM 7249 1179 3059
9636 8423 4066
GIẢI SÁU 803 059 596
GIẢI BẢY 70 87 10 01
Đầu LOTO
0 1 3 6
1 0 1 5
2 3 3 5
3 2 6 9
4 3 9
5 9 9 9
6 2 4 5 6
7 0 1 9
8 4 7
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/06/2024

ĐẶC BIỆT 14296
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
GIẢI NHẤT 22522
GIẢI NHÌ 16413 77472
GIẢI BA 12845 04835 56642
03806 07785 15529
GIẢI TƯ 0992 5547 1099 0542
GIẢI NĂM 0689 4519 8337
6728 9897 5595
GIẢI SÁU 389 051 276
GIẢI BẢY 11 52 17 61
Đầu LOTO
0 6
1 1 3 7 9
2 2 8 9
3 5 7
4 2 2 5 7
5 1 2
6 1
7 2 6
8 5 9 9
9 2 5 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/06/2024

ĐẶC BIỆT 81439
14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
GIẢI NHẤT 72590
GIẢI NHÌ 71945 14138
GIẢI BA 06355 06319 77494
79976 21958 83540
GIẢI TƯ 9583 1049 8833 9394
GIẢI NĂM 2519 9266 6072
0151 4902 8572
GIẢI SÁU 683 444 632
GIẢI BẢY 17 04 40 68
Đầu LOTO
0 2 4
1 7 9 9
2  
3 2 3 8 9
4 0 0 4 5 9
5 1 5 8
6 6 8
7 2 2 6
8 3 3
9 0 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/06/2024

ĐẶC BIỆT 37567
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
GIẢI NHẤT 66937
GIẢI NHÌ 25002 58693
GIẢI BA 03671 38466 76277
95589 54561 50911
GIẢI TƯ 5029 1256 4549 4432
GIẢI NĂM 4493 9241 1095
9179 4924 2507
GIẢI SÁU 657 014 523
GIẢI BẢY 55 42 78 89
Đầu LOTO
0 2 7
1 1 4
2 3 4 9
3 2 7
4 1 2 9
5 5 6 7
6 1 6 7
7 1 7 8 9
8 9 9
9 3 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/06/2024

ĐẶC BIỆT 74990
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
GIẢI NHẤT 57985
GIẢI NHÌ 77484 33052
GIẢI BA 81364 58674 12602
83695 31774 54774
GIẢI TƯ 0166 1499 3561 9098
GIẢI NĂM 8561 3686 5040
9249 8868 3006
GIẢI SÁU 726 553 932
GIẢI BẢY 70 10 56 46
Đầu LOTO
0 2 6
1 0
2 6
3 2
4 0 6 9
5 2 3 6
6 1 1 4 6 8
7 0 4 4 4
8 4 5 6
9 0 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/06/2024

ĐẶC BIỆT 00002
12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
GIẢI NHẤT 89539
GIẢI NHÌ 65196 14242
GIẢI BA 36791 17465 17396
80834 74698 49217
GIẢI TƯ 1790 4909 3532 7588
GIẢI NĂM 8464 6230 8652
5138 0853 7207
GIẢI SÁU 959 746 249
GIẢI BẢY 22 72 17 03
Đầu LOTO
0 2 3 7 9
1 7 7
2 2
3 0 2 4 8 9
4 2 6 9
5 2 3 9
6 4 5
7 2
8 8
9 0 1 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/06/2024

ĐẶC BIỆT 17597
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
GIẢI NHẤT 14213
GIẢI NHÌ 82057 25910
GIẢI BA 34016 95620 66695
91089 19149 96769
GIẢI TƯ 6324 9371 9341 9350
GIẢI NĂM 2516 2437 5066
6839 9669 4629
GIẢI SÁU 254 366 156
GIẢI BẢY 70 32 96 81
Đầu LOTO
0  
1 0 3 6 6
2 0 4 9
3 2 7 9
4 1 9
5 0 4 6 7
6 6 6 9 9
7 0 1
8 1 9
9 5 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/06/2024

ĐẶC BIỆT 40369
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
GIẢI NHẤT 61635
GIẢI NHÌ 85885 89164
GIẢI BA 82363 05118 15616
00383 01112 13463
GIẢI TƯ 4569 1845 1353 4889
GIẢI NĂM 2173 0478 0898
7159 1769 3106
GIẢI SÁU 121 026 567
GIẢI BẢY 13 77 96 52
Đầu LOTO
0 6
1 2 3 6 8
2 1 6
3 5
4 5
5 2 3 9
6 3 3 4 7 9 9 9
7 3 7 8
8 3 5 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/06/2024

ĐẶC BIỆT 80287
16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-9NP
GIẢI NHẤT 34741
GIẢI NHÌ 16604 76482
GIẢI BA 80163 33022 10306
28950 52944 14753
GIẢI TƯ 8777 0545 3401 4633
GIẢI NĂM 2108 0141 8279
6228 8145 6843
GIẢI SÁU 716 160 396
GIẢI BẢY 59 09 12 90
Đầu LOTO
0 1 4 6 8 9
1 2 6
2 2 8
3 3
4 1 1 3 4 5 5
5 0 3 9
6 0 3
7 7 9
8 2 7
9 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/06/2024

ĐẶC BIỆT 29826
20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
GIẢI NHẤT 13498
GIẢI NHÌ 63321 15802
GIẢI BA 27738 56163 93997
37190 12592 30960
GIẢI TƯ 7699 2850 6191 4221
GIẢI NĂM 0718 9433 5262
1981 5778 0943
GIẢI SÁU 179 216 075
GIẢI BẢY 98 35 48 02
Đầu LOTO
0 2 2
1 6 8
2 1 1 6
3 3 5 8
4 3 8
5 0
6 0 2 3
7 5 8 9
8 1
9 0 1 2 7 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/06/2024

ĐẶC BIỆT 86255
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
GIẢI NHẤT 11249
GIẢI NHÌ 87129 59903
GIẢI BA 95365 98371 70344
83998 20757 20659
GIẢI TƯ 2837 7870 1969 4974
GIẢI NĂM 1254 9846 0925
0356 8262 2283
GIẢI SÁU 675 532 661
GIẢI BẢY 54 64 15 84
Đầu LOTO
0 3
1 5
2 5 9
3 2 7
4 4 6 9
5 4 4 5 6 7 9
6 1 2 4 5 9
7 0 1 4 5
8 3 4
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/06/2024

ĐẶC BIỆT 17409
12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
GIẢI NHẤT 34794
GIẢI NHÌ 02491 77554
GIẢI BA 05150 77600 92021
42931 73344 40793
GIẢI TƯ 6405 9973 3742 9996
GIẢI NĂM 2522 7755 3264
2637 9215 7973
GIẢI SÁU 460 970 823
GIẢI BẢY 07 53 52 14
Đầu LOTO
0 0 5 7 9
1 4 5
2 1 2 3
3 1 7
4 2 4
5 0 2 3 4 5
6 0 4
7 0 3 3
8  
9 1 3 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/06/2024

ĐẶC BIỆT 44465
17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
GIẢI NHẤT 74590
GIẢI NHÌ 42780 45659
GIẢI BA 29196 34304 14475
53724 61637 14983
GIẢI TƯ 2658 7187 9374 8323
GIẢI NĂM 6582 0009 4547
5429 5950 0984
GIẢI SÁU 646 461 869
GIẢI BẢY 33 06 76 92
Đầu LOTO
0 4 6 9
1  
2 3 4 9
3 3 7
4 6 7
5 0 8 9
6 1 5 9
7 4 5 6
8 0 2 3 4 7
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/06/2024

ĐẶC BIỆT 29226
20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
GIẢI NHẤT 12081
GIẢI NHÌ 04978 89159
GIẢI BA 75765 08766 58006
28080 09244 62832
GIẢI TƯ 7153 6944 3278 3322
GIẢI NĂM 0120 9418 9965
9898 9701 1674
GIẢI SÁU 166 197 692
GIẢI BẢY 22 53 84 19
Đầu LOTO
0 1 6
1 8 9
2 0 2 2 6
3 2
4 4 4
5 3 3 9
6 5 5 6 6
7 4 8 8
8 0 1 4
9 2 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/06/2024

ĐẶC BIỆT 63333
13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
GIẢI NHẤT 06115
GIẢI NHÌ 03604 47710
GIẢI BA 20814 12887 90480
76129 05409 67246
GIẢI TƯ 8973 2636 4015 3549
GIẢI NĂM 2605 8619 1376
6464 7730 5679
GIẢI SÁU 140 887 883
GIẢI BẢY 24 89 58 66
Đầu LOTO
0 4 5 9
1 0 4 5 5 9
2 4 9
3 0 3 6
4 0 6 9
5 8
6 4 6
7 3 6 9
8 0 3 7 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/06/2024

ĐẶC BIỆT 04651
11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
GIẢI NHẤT 66342
GIẢI NHÌ 03912 51761
GIẢI BA 53484 76450 06690
80944 64525 99819
GIẢI TƯ 3903 9166 9459 7593
GIẢI NĂM 3043 0440 4161
7333 9126 8586
GIẢI SÁU 047 611 685
GIẢI BẢY 32 96 57 01
Đầu LOTO
0 1 3
1 1 2 9
2 5 6
3 2 3
4 0 2 3 4 7
5 0 1 7 9
6 1 1 6
7  
8 4 5 6
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/06/2024

ĐẶC BIỆT 66688
5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
GIẢI NHẤT 12104
GIẢI NHÌ 71206 88217
GIẢI BA 42266 44663 12063
02816 05016 55725
GIẢI TƯ 4250 4823 6110 8859
GIẢI NĂM 4556 5041 7581
7507 4539 8341
GIẢI SÁU 320 047 190
GIẢI BẢY 28 07 14 10
Đầu LOTO
0 4 6 7 7
1 0 0 4 6 6 7
2 0 3 5 8
3 9
4 1 1 7
5 0 6 9
6 3 3 6
7  
8 1 8
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/06/2024

ĐẶC BIỆT 97856
13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC
GIẢI NHẤT 25539
GIẢI NHÌ 65648 89467
GIẢI BA 65378 77106 08335
31708 65245 27153
GIẢI TƯ 4181 6295 4516 3382
GIẢI NĂM 5830 0821 8066
4292 3189 3421
GIẢI SÁU 031 966 620
GIẢI BẢY 68 29 44 32
Đầu LOTO
0 6 8
1 6
2 0 1 1 9
3 0 1 2 5 9
4 4 5 8
5 3 6
6 6 6 7 8
7 8
8 1 2 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/06/2024

ĐẶC BIỆT 86127
13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
GIẢI NHẤT 95915
GIẢI NHÌ 86841 37274
GIẢI BA 10829 19458 85562
07521 85701 70057
GIẢI TƯ 1080 3809 6267 5179
GIẢI NĂM 5260 6110 9746
1518 6504 4996
GIẢI SÁU 942 278 257
GIẢI BẢY 15 82 18 55
Đầu LOTO
0 1 4 9
1 0 5 5 8 8
2 1 7 9
3  
4 1 2 6
5 5 7 7 8
6 0 2 7
7 4 8 9
8 0 2
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/06/2024

ĐẶC BIỆT 35024
19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA
GIẢI NHẤT 46369
GIẢI NHÌ 76603 27648
GIẢI BA 55510 32786 54609
39479 29714 06833
GIẢI TƯ 7020 8676 3089 5912
GIẢI NĂM 9288 0277 3980
8641 4689 7198
GIẢI SÁU 225 813 825
GIẢI BẢY 78 48 45 15
Đầu LOTO
0 3 9
1 0 2 3 4 5
2 0 4 5 5
3 3
4 1 5 8 8
5  
6 9
7 6 7 8 9
8 0 6 8 9 9
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/06/2024

ĐẶC BIỆT 27070
1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
GIẢI NHẤT 02994
GIẢI NHÌ 36292 52317
GIẢI BA 07937 14608 10458
06213 58868 17285
GIẢI TƯ 6972 5496 2027 0066
GIẢI NĂM 9438 1307 9291
6736 0777 0712
GIẢI SÁU 000 718 703
GIẢI BẢY 99 90 48 11
Đầu LOTO
0 0 3 7 8
1 1 2 3 7 8
2 7
3 6 7 8
4 8
5 8
6 6 8
7 0 2 7
8 5
9 0 1 2 4 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/06/2024

ĐẶC BIỆT 12612
2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY
GIẢI NHẤT 12229
GIẢI NHÌ 52445 78001
GIẢI BA 35540 84186 27880
36730 86783 11313
GIẢI TƯ 4189 8855 7970 2800
GIẢI NĂM 8482 7801 1359
6659 5441 4180
GIẢI SÁU 019 239 877
GIẢI BẢY 70 49 68 19
Đầu LOTO
0 0 1 1
1 2 3 9 9
2 9
3 0 9
4 0 1 5 9
5 5 9 9
6 8
7 0 0 7
8 0 0 2 3 6 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/05/2024

ĐẶC BIỆT 06102
14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
GIẢI NHẤT 01933
GIẢI NHÌ 05985 82337
GIẢI BA 66092 09778 31470
86344 51339 93810
GIẢI TƯ 6817 0115 8527 9928
GIẢI NĂM 8786 2182 3849
8794 2860 3424
GIẢI SÁU 109 070 092
GIẢI BẢY 35 72 90 04
Đầu LOTO
0 2 4 9
1 0 5 7
2 4 7 8
3 3 5 7 9
4 4 9
5  
6 0
7 0 0 2 8
8 2 5 6
9 0 2 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/05/2024

ĐẶC BIỆT 98932
11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
GIẢI NHẤT 74989
GIẢI NHÌ 63943 68861
GIẢI BA 14371 59962 35608
24625 99816 03229
GIẢI TƯ 5752 1244 3526 3796
GIẢI NĂM 9831 9248 3552
9192 2768 1230
GIẢI SÁU 512 138 128
GIẢI BẢY 12 84 68 32
Đầu LOTO
0 8
1 2 2 6
2 5 6 8 9
3 0 1 2 2 8
4 3 4 8
5 2 2
6 1 2 8 8
7 1
8 4 9
9 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/05/2024

ĐẶC BIỆT 60031
7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
GIẢI NHẤT 50514
GIẢI NHÌ 09514 54630
GIẢI BA 36198 03676 41622
63989 83565 13439
GIẢI TƯ 8127 7042 3981 9883
GIẢI NĂM 4909 7503 1143
5354 5950 6000
GIẢI SÁU 666 096 210
GIẢI BẢY 07 20 52 49
Đầu LOTO
0 0 3 7 9
1 0 4 4
2 0 2 7
3 0 1 9
4 2 3 9
5 0 2 4
6 5 6
7 6
8 1 3 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/05/2024

ĐẶC BIỆT 47490
15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
GIẢI NHẤT 72043
GIẢI NHÌ 09830 29003
GIẢI BA 30879 15157 62025
16755 23357 05880
GIẢI TƯ 8291 6953 9981 1132
GIẢI NĂM 0811 0341 2380
4935 4914 8694
GIẢI SÁU 232 937 880
GIẢI BẢY 63 29 75 12
Đầu LOTO
0 3
1 1 2 4
2 5 9
3 0 2 2 5 7
4 1 3
5 3 5 7 7
6 3
7 5 9
8 0 0 0 1
9 0 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/05/2024

ĐẶC BIỆT 72578
15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
GIẢI NHẤT 03162
GIẢI NHÌ 29946 49185
GIẢI BA 10694 39375 83675
96521 94508 49856
GIẢI TƯ 5521 7559 0698 8712
GIẢI NĂM 1793 4900 1219
2541 0475 3049
GIẢI SÁU 322 063 620
GIẢI BẢY 40 07 32 52
Đầu LOTO
0 0 7 8
1 2 9
2 0 1 1 2
3 2
4 0 1 6 9
5 2 6 9
6 2 3
7 5 5 5 8
8 5
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/05/2024

ĐẶC BIỆT 53398
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
GIẢI NHẤT 12478
GIẢI NHÌ 14385 06275
GIẢI BA 50369 07115 73615
52752 37780 90972
GIẢI TƯ 1340 3208 3152 1799
GIẢI NĂM 5570 7834 5867
5173 2969 1012
GIẢI SÁU 288 878 459
GIẢI BẢY 61 92 08 33
Đầu LOTO
0 8 8
1 2 5 5
2  
3 3 4
4 0
5 2 2 9
6 1 7 9 9
7 0 2 3 5 8 8
8 0 5 8
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/05/2024

ĐẶC BIỆT 09743
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
GIẢI NHẤT 80957
GIẢI NHÌ 58795 38612
GIẢI BA 30165 99475 59693
26647 80994 67715
GIẢI TƯ 7348 3723 9468 7032
GIẢI NĂM 1192 3750 3229
4263 1412 7585
GIẢI SÁU 192 342 319
GIẢI BẢY 43 55 10 23
Đầu LOTO
0  
1 0 2 2 5 9
2 3 3 9
3 2
4 2 3 3 7 8
5 0 5 7
6 3 5 8
7 5
8 5
9 2 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/05/2024

ĐẶC BIỆT 70098
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
GIẢI NHẤT 97488
GIẢI NHÌ 81877 42410
GIẢI BA 78164 41219 93046
13510 18781 03112
GIẢI TƯ 1380 5811 1579 9803
GIẢI NĂM 4821 3430 6260
1609 5871 9504
GIẢI SÁU 065 714 870
GIẢI BẢY 82 60 02 22
Đầu LOTO
0 2 3 4 9
1 0 0 1 2 4 9
2 1 2
3 0
4 6
5  
6 0 0 4 5
7 0 1 7 9
8 0 1 2 8
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/05/2024

ĐẶC BIỆT 13182
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
GIẢI NHẤT 64473
GIẢI NHÌ 58976 80232
GIẢI BA 65555 53210 45207
14837 11304 47605
GIẢI TƯ 1946 6656 2147 6690
GIẢI NĂM 2484 5860 7889
6268 2267 8394
GIẢI SÁU 272 701 862
GIẢI BẢY 51 87 41 60
Đầu LOTO
0 1 4 5 7
1 0
2  
3 2 7
4 1 6 7
5 1 5 6
6 0 0 2 7 8
7 2 3 6
8 2 4 7 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05/2024

ĐẶC BIỆT 39397
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
GIẢI NHẤT 45487
GIẢI NHÌ 31476 00040
GIẢI BA 47830 45608 32162
70312 68143 75822
GIẢI TƯ 0668 1475 4436 5595
GIẢI NĂM 1774 6655 7678
7745 1426 4108
GIẢI SÁU 126 617 344
GIẢI BẢY 06 61 62 64
Đầu LOTO
0 6 8 8
1 2 7
2 2 6 6
3 0 6
4 0 3 4 5
5 5
6 1 2 2 4 8
7 4 5 6 8
8 7
9 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/05/2024

ĐẶC BIỆT 55200
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
GIẢI NHẤT 18539
GIẢI NHÌ 69018 79701
GIẢI BA 77775 27106 44932
69463 49358 74462
GIẢI TƯ 6188 9885 3428 9737
GIẢI NĂM 1245 1061 4589
0309 8867 2047
GIẢI SÁU 832 502 909
GIẢI BẢY 79 73 50 87
Đầu LOTO
0 0 1 2 6 9 9
1 8
2 8
3 2 2 7 9
4 5 7
5 0 8
6 1 2 3 7
7 3 5 9
8 5 7 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05/2024

ĐẶC BIỆT 05966
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
GIẢI NHẤT 60275
GIẢI NHÌ 72725 90891
GIẢI BA 56652 91186 16367
64845 09049 06322
GIẢI TƯ 0220 6622 9353 0452
GIẢI NĂM 9510 9372 3898
4781 9369 2390
GIẢI SÁU 695 561 208
GIẢI BẢY 24 50 89 52
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 0 2 2 4 5
3  
4 5 9
5 0 2 2 2 3
6 1 6 7 9
7 2 5
8 1 6 9
9 0 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05/2024

ĐẶC BIỆT 14478
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
GIẢI NHẤT 08543
GIẢI NHÌ 83125 92133
GIẢI BA 92796 76639 97895
59002 03268 78862
GIẢI TƯ 0077 1962 4824 8339
GIẢI NĂM 9892 6035 5510
5769 1348 4280
GIẢI SÁU 198 786 996
GIẢI BẢY 68 85 05 96
Đầu LOTO
0 2 5
1 0
2 4 5
3 3 5 9 9
4 3 8
5  
6 2 2 8 8 9
7 7 8
8 0 5 6
9 2 5 6 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05/2024

ĐẶC BIỆT 91322
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
GIẢI NHẤT 34422
GIẢI NHÌ 54587 91207
GIẢI BA 65370 28969 87605
86304 25261 47953
GIẢI TƯ 8722 3565 3622 9776
GIẢI NĂM 9794 6034 3664
4804 5847 1109
GIẢI SÁU 439 382 725
GIẢI BẢY 17 18 19 80
Đầu LOTO
0 4 4 5 7 9
1 7 8 9
2 2 2 2 2 5
3 4 9
4 7
5 3
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0 2 7
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/05/2024

ĐẶC BIỆT 51468
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
GIẢI NHẤT 36545
GIẢI NHÌ 25740 88471
GIẢI BA 71270 59190 24080
02738 14554 91467
GIẢI TƯ 1610 7280 1449 3711
GIẢI NĂM 1990 2823 4099
1531 0662 6554
GIẢI SÁU 811 467 195
GIẢI BẢY 45 41 62 32
Đầu LOTO
0  
1 0 1 1
2 3
3 1 2 8
4 0 1 5 5 9
5 4 4
6 2 2 7 7 8
7 0 1
8 0 0
9 0 0 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05/2024

ĐẶC BIỆT 61034
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
GIẢI NHẤT 71290
GIẢI NHÌ 62348 50106
GIẢI BA 88442 20468 98125
52900 60651 31992
GIẢI TƯ 2338 9068 9944 8906
GIẢI NĂM 2052 1282 6872
1395 3593 8574
GIẢI SÁU 165 824 844
GIẢI BẢY 30 92 09 25
Đầu LOTO
0 0 6 6 9
1  
2 4 5 5
3 0 4 8
4 2 4 4 8
5 1 2
6 5 8 8
7 2 4
8 2
9 0 2 2 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/05/2024

ĐẶC BIỆT 06926
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
GIẢI NHẤT 62025
GIẢI NHÌ 01409 55964
GIẢI BA 06652 08021 58498
38040 60194 51612
GIẢI TƯ 9231 5633 3688 2553
GIẢI NĂM 1388 2016 7652
8917 9212 7390
GIẢI SÁU 336 470 610
GIẢI BẢY 89 29 30 72
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 2 6 7
2 1 5 6 9
3 0 1 3 6
4 0
5 2 2 3
6 4
7 0 2
8 8 8 9
9 0 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/05/2024

ĐẶC BIỆT 16880
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
GIẢI NHẤT 28703
GIẢI NHÌ 39525 63916
GIẢI BA 15096 08691 26638
16518 93526 28481
GIẢI TƯ 8610 7148 0858 1031
GIẢI NĂM 1597 2914 5213
4645 6661 9199
GIẢI SÁU 934 848 328
GIẢI BẢY 66 63 45 65
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 4 6 8
2 5 6 8
3 1 4 8
4 5 5 8 8
5 8
6 1 3 5 6
7  
8 0 1
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/05/2024

ĐẶC BIỆT 84396
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
GIẢI NHẤT 64440
GIẢI NHÌ 12844 84462
GIẢI BA 39690 88306 54902
80590 37165 66935
GIẢI TƯ 3100 7913 8862 4260
GIẢI NĂM 8127 9549 6572
7683 7337 1419
GIẢI SÁU 007 667 359
GIẢI BẢY 63 62 20 26
Đầu LOTO
0 0 2 6 7
1 3 9
2 0 6 7
3 5 7
4 0 4 9
5 9
6 0 2 2 2 3 5 7
7 2
8 3
9 0 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/05/2024

ĐẶC BIỆT 54105
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
GIẢI NHẤT 06147
GIẢI NHÌ 74859 97508
GIẢI BA 73957 99482 89320
24590 26706 66538
GIẢI TƯ 7963 9465 0076 7088
GIẢI NĂM 5862 9352 0691
2480 1519 4340
GIẢI SÁU 751 430 989
GIẢI BẢY 75 33 21 97
Đầu LOTO
0 5 6 8
1 9
2 0 1
3 0 3 8
4 0 7
5 1 2 7 9
6 2 3 5
7 5 6
8 0 2 8 9
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/05/2024

ĐẶC BIỆT 98076
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
GIẢI NHẤT 10832
GIẢI NHÌ 34069 56100
GIẢI BA 99345 21382 23746
71599 25382 85169
GIẢI TƯ 0930 1587 9302 2080
GIẢI NĂM 0506 4079 4286
6281 9650 6402
GIẢI SÁU 526 321 995
GIẢI BẢY 64 52 00 77
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 6
1  
2 1 6
3 0 2
4 5 6
5 0 2
6 4 9 9
7 6 7 9
8 0 1 2 2 6 7
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/05/2024

ĐẶC BIỆT 78736
11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
GIẢI NHẤT 18262
GIẢI NHÌ 50955 32467
GIẢI BA 23671 36298 05252
86570 16030 92419
GIẢI TƯ 9864 2396 4270 9528
GIẢI NĂM 3814 6159 4915
6569 5975 3971
GIẢI SÁU 157 788 615
GIẢI BẢY 61 25 40 81
Đầu LOTO
0  
1 4 5 5 9
2 5 8
3 0 6
4 0
5 2 5 7 9
6 1 2 4 7 9
7 0 0 1 1 5
8 1 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/05/2024

ĐẶC BIỆT 60325
5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
GIẢI NHẤT 15349
GIẢI NHÌ 32360 62341
GIẢI BA 75210 62356 51398
75745 57573 85987
GIẢI TƯ 1468 8155 2344 3177
GIẢI NĂM 4101 1314 6459
5476 3361 9112
GIẢI SÁU 358 053 489
GIẢI BẢY 34 30 62 71
Đầu LOTO
0 1
1 0 2 4
2 5
3 0 4
4 1 4 5 9
5 3 5 6 8 9
6 0 1 2 8
7 1 3 6 7
8 7 9
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/05/2024

ĐẶC BIỆT 56095
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
GIẢI NHẤT 97809
GIẢI NHÌ 58525 99356
GIẢI BA 37066 79058 17319
80729 82947 25743
GIẢI TƯ 3094 2057 5210 6852
GIẢI NĂM 3379 9322 9426
1998 7384 9935
GIẢI SÁU 963 856 373
GIẢI BẢY 07 22 24 10
Đầu LOTO
0 7 9
1 0 0 9
2 2 2 4 5 6 9
3 5
4 3 7
5 2 6 6 7 8
6 3 6
7 3 9
8 4
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/05/2024

ĐẶC BIỆT 12317
7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT
GIẢI NHẤT 81118
GIẢI NHÌ 75679 55486
GIẢI BA 53640 11641 98550
51697 35757 58353
GIẢI TƯ 4876 8039 6393 9366
GIẢI NĂM 1073 9098 6376
6149 3473 0458
GIẢI SÁU 004 560 330
GIẢI BẢY 28 17 01 22
Đầu LOTO
0 1 4
1 7 7 8
2 2 8
3 0 9
4 0 1 9
5 0 3 7 8
6 0 6
7 3 3 6 6 9
8 6
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/05/2024

ĐẶC BIỆT 87661
1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
GIẢI NHẤT 22441
GIẢI NHÌ 18944 47884
GIẢI BA 62669 61032 64782
29258 00675 55196
GIẢI TƯ 6456 6301 0711 9193
GIẢI NĂM 5000 1334 5056
5124 3581 8603
GIẢI SÁU 322 497 371
GIẢI BẢY 45 32 98 67
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 1
2 2 4
3 2 2 4
4 1 4 5
5 6 6 8
6 1 7 9
7 1 5
8 1 2 4
9 3 6 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/05/2024

ĐẶC BIỆT 80183
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
GIẢI NHẤT 07373
GIẢI NHÌ 48867 30896
GIẢI BA 17520 86768 30554
76145 87183 83127
GIẢI TƯ 7227 6852 1236 9205
GIẢI NĂM 5395 1882 5795
5573 3815 0478
GIẢI SÁU 889 493 030
GIẢI BẢY 67 22 52 63
Đầu LOTO
0 5
1 5
2 0 2 7 7
3 0 6
4 5
5 2 2 4
6 3 7 7 8
7 3 3 8
8 2 3 3 9
9 3 5 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/05/2024

ĐẶC BIỆT 90869
4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
GIẢI NHẤT 86258
GIẢI NHÌ 96303 01790
GIẢI BA 13869 54572 71317
12810 47525 03020
GIẢI TƯ 0761 4562 7833 0419
GIẢI NĂM 6674 2830 5075
6867 0477 9992
GIẢI SÁU 950 395 845
GIẢI BẢY 12 28 32 55
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 7 9
2 0 5 8
3 0 2 3
4 5
5 0 5 8
6 1 2 7 9 9
7 2 4 5 7
8  
9 0 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/05/2024

ĐẶC BIỆT 64857
1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
GIẢI NHẤT 31913
GIẢI NHÌ 20095 44000
GIẢI BA 92069 67021 52931
48277 11046 89999
GIẢI TƯ 1085 3878 8682 2686
GIẢI NĂM 5611 0078 5218
2300 4982 1733
GIẢI SÁU 245 377 183
GIẢI BẢY 57 98 89 43
Đầu LOTO
0 0 0
1 1 3 8
2 1
3 1 3
4 3 5 6
5 7 7
6 9
7 7 7 8 8
8 2 2 3 5 6 9
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/05/2024

ĐẶC BIỆT 27567
1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
GIẢI NHẤT 98924
GIẢI NHÌ 51863 96125
GIẢI BA 32394 64549 84234
20036 87618 89421
GIẢI TƯ 7865 6190 9540 9899
GIẢI NĂM 1929 1291 3732
4499 0501 0023
GIẢI SÁU 237 365 872
GIẢI BẢY 39 63 74 20
Đầu LOTO
0 1
1 8
2 0 1 3 4 5 9
3 2 4 6 7 9
4 0 9
5  
6 3 3 5 5 7
7 2 4
8  
9 0 1 4 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/05/2024

ĐẶC BIỆT 72031
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
GIẢI NHẤT 10292
GIẢI NHÌ 46130 26589
GIẢI BA 90676 42039 96046
05589 71405 98943
GIẢI TƯ 7618 6107 6935 4766
GIẢI NĂM 2832 7333 5398
2863 9727 6282
GIẢI SÁU 476 452 577
GIẢI BẢY 95 61 60 97
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 7
3 0 1 2 3 5 9
4 3 6
5 2
6 0 1 3 6
7 6 6 7
8 2 9 9
9 2 5 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/04/2024

ĐẶC BIỆT 44624
2LK-8LK-4LK-10LK-1LK-20LK-17LK-12LK
GIẢI NHẤT 05886
GIẢI NHÌ 75181 44812
GIẢI BA 09211 39887 51882
98592 13100 35623
GIẢI TƯ 3810 5366 3352 3783
GIẢI NĂM 9442 7335 4865
8702 9454 0153
GIẢI SÁU 064 111 819
GIẢI BẢY 47 59 54 28
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 1 2 9
2 3 4 8
3 5
4 2 7
5 2 3 4 4 9
6 4 5 6
7  
8 1 2 3 6 7
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/04/2024

ĐẶC BIỆT 15877
12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
GIẢI NHẤT 86391
GIẢI NHÌ 81274 81676
GIẢI BA 90575 32048 64302
41745 95540 13428
GIẢI TƯ 1937 2689 1242 1612
GIẢI NĂM 8518 0804 5532
3564 2859 5321
GIẢI SÁU 460 330 803
GIẢI BẢY 08 61 03 82
Đầu LOTO
0 2 3 3 4 8
1 2 8
2 1 8
3 0 2 7
4 0 2 5 8
5 9
6 0 1 4
7 4 5 6 7
8 2 9
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/04/2024

ĐẶC BIỆT 37696
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
GIẢI NHẤT 21957
GIẢI NHÌ 22046 36692
GIẢI BA 64560 66075 18325
29166 09527 99349
GIẢI TƯ 8645 6772 3361 2640
GIẢI NĂM 4773 5555 6771
6035 9625 1386
GIẢI SÁU 601 374 875
GIẢI BẢY 79 73 02 95
Đầu LOTO
0 1 2
1  
2 5 5 7
3 5
4 0 5 6 9
5 5 7
6 0 1 6
7 1 2 3 3 4 5 5 9
8 6
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/04/2024

ĐẶC BIỆT 25842
6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
GIẢI NHẤT 31827
GIẢI NHÌ 51849 73421
GIẢI BA 08418 64960 34316
24391 16970 95866
GIẢI TƯ 9943 8648 2356 6102
GIẢI NĂM 1611 8897 8947
2599 7671 9757
GIẢI SÁU 380 430 919
GIẢI BẢY 93 89 25 35
Đầu LOTO
0 2
1 1 6 8 9
2 1 5 7
3 0 5
4 2 3 7 8 9
5 6 7
6 0 6
7 0 1
8 0 9
9 1 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/04/2024

ĐẶC BIỆT 57620
11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
GIẢI NHẤT 82135
GIẢI NHÌ 88910 47085
GIẢI BA 31718 65482 84174
34977 84592 37002
GIẢI TƯ 6912 2359 7064 9067
GIẢI NĂM 0230 3557 4878
4292 3179 3749
GIẢI SÁU 551 477 460
GIẢI BẢY 19 93 77 37
Đầu LOTO
0 2
1 0 2 8 9
2 0
3 0 5 7
4 9
5 1 7 9
6 0 4 7
7 4 7 7 7 8 9
8 2 5
9 2 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/04/2024

ĐẶC BIỆT 36594
2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
GIẢI NHẤT 90713
GIẢI NHÌ 48830 35403
GIẢI BA 24376 63350 49922
46764 82390 56362
GIẢI TƯ 0777 9136 6698 2988
GIẢI NĂM 7581 7323 4178
9700 7530 1657
GIẢI SÁU 095 465 777
GIẢI BẢY 08 62 71 60
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 3
2 2 3
3 0 0 6
4  
5 0 7
6 0 2 2 4 5
7 1 6 7 7 8
8 1 8
9 0 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/04/2024

ĐẶC BIỆT 69952
8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
GIẢI NHẤT 12165
GIẢI NHÌ 74557 28269
GIẢI BA 17544 31458 29961
71554 18326 20760
GIẢI TƯ 6441 9828 9610 1054
GIẢI NĂM 3082 9422 4364
8493 2653 5224
GIẢI SÁU 382 567 101
GIẢI BẢY 82 60 50 47
Đầu LOTO
0 1
1 0
2 2 4 6 8
3  
4 1 4 7
5 0 2 3 4 4 7 8
6 0 0 1 4 5 7 9
7  
8 2 2 2
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/04/2024

ĐẶC BIỆT 12681
16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB
GIẢI NHẤT 26928
GIẢI NHÌ 84568 79326
GIẢI BA 60597 77441 98277
62191 30322 97918
GIẢI TƯ 5890 9394 6338 8901
GIẢI NĂM 4916 9771 1007
2806 5292 8652
GIẢI SÁU 815 466 192
GIẢI BẢY 33 16 08 17
Đầu LOTO
0 1 6 7 8
1 5 6 6 7 8
2 2 6 8
3 3 8
4 1
5 2
6 6 8
7 1 7
8 1
9 0 1 2 2 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/04/2024

ĐẶC BIỆT 15525
9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
GIẢI NHẤT 29914
GIẢI NHÌ 83400 68369
GIẢI BA 96522 74106 84523
66484 76563 65685
GIẢI TƯ 7662 3493 5151 9395
GIẢI NĂM 6856 6643 1321
4108 2153 6831
GIẢI SÁU 369 495 636
GIẢI BẢY 82 93 79 37
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 4
2 1 2 3 5
3 1 6 7
4 3
5 1 3 6
6 2 3 9 9
7 9
8 2 4 5
9 3 3 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/04/2024

ĐẶC BIỆT 19980
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
GIẢI NHẤT 85986
GIẢI NHÌ 47577 69280
GIẢI BA 98092 25825 81059
57932 33830 71715
GIẢI TƯ 5543 1384 6975 5836
GIẢI NĂM 2326 4322 0703
7162 4509 0470
GIẢI SÁU 191 392 571
GIẢI BẢY 11 59 91 39
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5
2 2 5 6
3 0 2 6 9
4 3
5 9 9
6 2
7 0 1 5 7
8 0 0 4 6
9 1 1 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/04/2024

ĐẶC BIỆT 29379
3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
GIẢI NHẤT 29822
GIẢI NHÌ 24933 27395
GIẢI BA 63254 65829 39579
26917 20063 91422
GIẢI TƯ 9186 1763 9385 1320
GIẢI NĂM 5451 3289 0892
4290 1448 7357
GIẢI SÁU 899 689 390
GIẢI BẢY 05 60 99 33
Đầu LOTO
0 5
1 7
2 0 2 2 9
3 3 3
4 8
5 1 4 7
6 0 3 3
7 9 9
8 5 6 9 9
9 0 0 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/04/2024

ĐẶC BIỆT 26592
9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
GIẢI NHẤT 38838
GIẢI NHÌ 43774 91819
GIẢI BA 08758 63771 15724
91314 86959 47543
GIẢI TƯ 1370 7010 5792 5856
GIẢI NĂM 9957 5245 8757
2019 4132 6316
GIẢI SÁU 222 106 949
GIẢI BẢY 71 26 85 23
Đầu LOTO
0 6
1 0 4 6 9 9
2 2 3 4 6
3 2 8
4 3 5 9
5 6 7 7 8 9
6  
7 0 1 1 4
8 5
9 2 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/04/2024

ĐẶC BIỆT 62904
1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
GIẢI NHẤT 16351
GIẢI NHÌ 92109 84405
GIẢI BA 50215 82326 54744
81157 60946 93661
GIẢI TƯ 7880 3573 0916 9336
GIẢI NĂM 9443 9241 5284
9798 4277 7296
GIẢI SÁU 591 346 154
GIẢI BẢY 69 52 95 37
Đầu LOTO
0 4 5 9
1 5 6
2 6
3 6 7
4 1 3 4 6 6
5 1 2 4 7
6 1 9
7 3 7
8 0 4
9 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/04/2024

ĐẶC BIỆT 90289
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
GIẢI NHẤT 19874
GIẢI NHÌ 24789 50177
GIẢI BA 84160 84250 66154
14306 03341 85969
GIẢI TƯ 3241 9829 9103 6240
GIẢI NĂM 5674 7671 0218
3300 5133 6434
GIẢI SÁU 317 228 892
GIẢI BẢY 47 40 90 27
Đầu LOTO
0 0 3 6
1 7 8
2 7 8 9
3 3 4
4 0 0 1 1 7
5 0 4
6 0 9
7 1 4 4 7
8 9 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/04/2024

ĐẶC BIỆT 96850
17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
GIẢI NHẤT 66671
GIẢI NHÌ 51310 74053
GIẢI BA 36642 19172 58381
14433 62816 92024
GIẢI TƯ 4787 8217 7761 0665
GIẢI NĂM 8452 0869 3282
0710 4804 7663
GIẢI SÁU 366 886 216
GIẢI BẢY 12 51 91 18
Đầu LOTO
0 4
1 0 0 2 6 6 7 8
2 4
3 3
4 2
5 0 1 2 3
6 1 3 5 6 9
7 1 2
8 1 2 6 7
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/04/2024

ĐẶC BIỆT 99369
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
GIẢI NHẤT 13829
GIẢI NHÌ 59861 27481
GIẢI BA 65303 77704 89049
50013 34525 33222
GIẢI TƯ 3926 0546 2651 3393
GIẢI NĂM 0937 3884 1948
1679 9105 2079
GIẢI SÁU 334 673 600
GIẢI BẢY 54 33 98 29
Đầu LOTO
0 0 3 4 5
1 3
2 2 5 6 9 9
3 3 4 7
4 6 8 9
5 1 4
6 1 9
7 3 9 9
8 1 4
9 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/04/2024

ĐẶC BIỆT 71396
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
GIẢI NHẤT 20801
GIẢI NHÌ 73470 83615
GIẢI BA 59318 54657 90221
19494 20418 77848
GIẢI TƯ 2581 6371 8850 1300
GIẢI NĂM 0309 2342 1961
6616 5569 5870
GIẢI SÁU 496 635 489
GIẢI BẢY 52 22 89 90
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 5 6 8 8
2 1 2
3 5
4 2 8
5 0 2 7
6 1 9
7 0 0 1
8 1 9 9
9 0 4 6 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/04/2024

ĐẶC BIỆT 90649
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
GIẢI NHẤT 71212
GIẢI NHÌ 55720 56680
GIẢI BA 64761 94392 09089
57015 06920 83467
GIẢI TƯ 1452 5230 5083 2320
GIẢI NĂM 4090 8241 0310
6378 1575 3896
GIẢI SÁU 756 690 503
GIẢI BẢY 58 28 35 64
Đầu LOTO
0 3
1 0 2 5
2 0 0 0 8
3 0 5
4 1 9
5 2 6 8
6 1 4 7
7 5 8
8 0 3 9
9 0 0 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/04/2024

ĐẶC BIỆT 12073
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
GIẢI NHẤT 92837
GIẢI NHÌ 28622 02259
GIẢI BA 53010 14391 79427
13247 76972 60599
GIẢI TƯ 6594 5821 6858 2983
GIẢI NĂM 0993 5483 8027
6916 5213 4770
GIẢI SÁU 850 036 185
GIẢI BẢY 27 83 16 80
Đầu LOTO
0  
1 0 3 6 6
2 1 2 7 7 7
3 6 7
4 7
5 0 8 9
6  
7 0 2 3
8 0 3 3 3 5
9 1 3 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/04/2024

ĐẶC BIỆT 69356
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
GIẢI NHẤT 22552
GIẢI NHÌ 35140 15293
GIẢI BA 35010 28133 33342
65578 74436 57981
GIẢI TƯ 4851 2761 8993 3587
GIẢI NĂM 6909 2693 2363
1750 3328 7628
GIẢI SÁU 753 388 635
GIẢI BẢY 73 80 42 86
Đầu LOTO
0 9
1 0
2 8 8
3 3 5 6
4 0 2 2
5 0 1 2 3 6
6 1 3
7 3 8
8 0 1 6 7 8
9 3 3 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/04/2024

ĐẶC BIỆT 14138
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
GIẢI NHẤT 62724
GIẢI NHÌ 54157 96213
GIẢI BA 14362 89770 55669
50544 04462 48939
GIẢI TƯ 4062 5079 6608 7155
GIẢI NĂM 7402 1236 4922
4421 2178 9253
GIẢI SÁU 552 247 722
GIẢI BẢY 12 45 75 97
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 3
2 1 2 2 4
3 6 8 9
4 4 5 7
5 2 3 5 7
6 2 2 2 9
7 0 5 8 9
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/04/2024

ĐẶC BIỆT 16510
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
GIẢI NHẤT 57524
GIẢI NHÌ 46210 99866
GIẢI BA 59326 97595 41257
02724 00969 52074
GIẢI TƯ 0760 1668 3313 3684
GIẢI NĂM 6299 7898 4768
6210 3355 4816
GIẢI SÁU 717 130 568
GIẢI BẢY 69 62 27 41
Đầu LOTO
0  
1 0 0 0 3 6 7
2 4 4 6 7
3 0
4 1
5 5 7
6 0 2 6 8 8 8 9 9
7 4
8 4
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/04/2024

ĐẶC BIỆT 30147
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
GIẢI NHẤT 37755
GIẢI NHÌ 61413 89550
GIẢI BA 20904 51761 51163
31983 91022 78447
GIẢI TƯ 5498 3294 6720 2059
GIẢI NĂM 4679 0615 6473
3807 2132 0360
GIẢI SÁU 567 190 316
GIẢI BẢY 15 61 05 32
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 3 5 5 6
2 0 2
3 2 2
4 7 7
5 0 5 9
6 0 1 1 3 7
7 3 9
8 3
9 0 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/04/2024

ĐẶC BIỆT 93374
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
GIẢI NHẤT 18300
GIẢI NHÌ 59549 37037
GIẢI BA 74266 07569 23624
78397 06513 35761
GIẢI TƯ 1734 8632 0757 2118
GIẢI NĂM 7324 2369 6427
8196 1825 4339
GIẢI SÁU 185 275 044
GIẢI BẢY 65 17 72 50
Đầu LOTO
0 0
1 3 7 8
2 4 4 5 7
3 2 4 7 9
4 4 9
5 0 7
6 1 5 6 9 9
7 2 4 5
8 5
9 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/04/2024

ĐẶC BIỆT 00312
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
GIẢI NHẤT 44708
GIẢI NHÌ 88283 64571
GIẢI BA 91798 21146 05250
09523 92549 73943
GIẢI TƯ 1449 2399 7871 7371
GIẢI NĂM 5848 3389 9405
8301 7420 2661
GIẢI SÁU 142 732 198
GIẢI BẢY 21 59 95 03
Đầu LOTO
0 1 3 5 8
1 2
2 0 1 3
3 2
4 2 3 6 8 9 9
5 0 9
6 1
7 1 1 1
8 3 9
9 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/04/2024

ĐẶC BIỆT 72666
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
GIẢI NHẤT 96992
GIẢI NHÌ 52918 21197
GIẢI BA 21034 45765 73219
29010 02370 06089
GIẢI TƯ 0372 6291 4099 0369
GIẢI NĂM 7007 0315 6233
7010 2611 6123
GIẢI SÁU 270 306 325
GIẢI BẢY 05 13 49 19
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 0 0 1 3 5 8 9 9
2 3 5
3 3 4
4 9
5  
6 5 6 9
7 0 0 2
8 9
9 1 2 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/04/2024

ĐẶC BIỆT 69389
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
GIẢI NHẤT 34052
GIẢI NHÌ 48091 95190
GIẢI BA 28642 87265 12540
99128 22291 24399
GIẢI TƯ 6903 4457 3278 6776
GIẢI NĂM 4578 6228 5858
0611 4540 7296
GIẢI SÁU 788 031 386
GIẢI BẢY 01 42 65 89
Đầu LOTO
0 1 3
1 1
2 8 8
3 1
4 0 0 2 2
5 2 7 8
6 5 5
7 6 8 8
8 6 8 9 9
9 0 1 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/04/2024

ĐẶC BIỆT 67364
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
GIẢI NHẤT 05538
GIẢI NHÌ 43309 50971
GIẢI BA 42539 81311 58310
75139 27406 83349
GIẢI TƯ 1179 2067 4473 0517
GIẢI NĂM 3595 0881 7332
8196 3209 2509
GIẢI SÁU 732 624 838
GIẢI BẢY 93 94 15 22
Đầu LOTO
0 6 9 9 9
1 0 1 5 7
2 2 4
3 2 2 8 8 9 9
4 9
5  
6 4 7
7 1 3 9
8 1
9 3 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/04/2024

ĐẶC BIỆT 62909
3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
GIẢI NHẤT 09387
GIẢI NHÌ 23902 06705
GIẢI BA 05649 11928 85591
77857 24772 73380
GIẢI TƯ 1057 4955 1981 8866
GIẢI NĂM 8906 2314 0248
6777 3183 8562
GIẢI SÁU 262 654 029
GIẢI BẢY 65 86 54 35
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 4
2 8 9
3 5
4 8 9
5 4 4 5 7 7
6 2 2 5 6
7 2 7
8 0 1 3 6 7
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/04/2024

ĐẶC BIỆT 19052
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
GIẢI NHẤT 64293
GIẢI NHÌ 66910 37980
GIẢI BA 03154 05297 37583
24357 50612 56159
GIẢI TƯ 1490 6212 7679 2105
GIẢI NĂM 4438 2763 4042
1066 7302 1099
GIẢI SÁU 559 345 633
GIẢI BẢY 09 93 06 38
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 0 2 2
2  
3 3 8 8
4 2 5
5 2 4 7 9 9
6 3 6
7 9
8 0 3
9 0 3 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/03/2024

ĐẶC BIỆT 36909
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
GIẢI NHẤT 46217
GIẢI NHÌ 56679 32203
GIẢI BA 29726 90557 54987
59727 68447 57932
GIẢI TƯ 5581 4902 3035 7503
GIẢI NĂM 2059 7871 4346
0991 7274 7688
GIẢI SÁU 183 311 228
GIẢI BẢY 69 90 28 81
Đầu LOTO
0 2 3 3 9
1 1 7
2 6 7 8 8
3 2 5
4 6 7
5 7 9
6 9
7 1 4 9
8 1 1 3 7 8
9 0 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/03/2024

ĐẶC BIỆT 62135
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
GIẢI NHẤT 21141
GIẢI NHÌ 45857 86656
GIẢI BA 70417 47299 17041
28867 87844 03831
GIẢI TƯ 7920 9023 7131 8460
GIẢI NĂM 3372 5765 0633
8326 3811 4220
GIẢI SÁU 752 057 840
GIẢI BẢY 96 94 29 09
Đầu LOTO
0 9
1 1 7
2 0 0 3 6 9
3 1 1 3 5
4 0 1 1 4
5 2 6 7 7
6 0 5 7
7 2
8  
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/03/2024

ĐẶC BIỆT 37869
7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
GIẢI NHẤT 01431
GIẢI NHÌ 07900 66341
GIẢI BA 81079 95627 76989
10547 37486 34353
GIẢI TƯ 4618 5541 1854 0752
GIẢI NĂM 4990 2029 5211
9779 7249 7896
GIẢI SÁU 717 867 363
GIẢI BẢY 05 67 87 62
Đầu LOTO
0 0 5
1 1 7 8
2 7 9
3 1
4 1 1 7 9
5 2 3 4
6 2 3 7 7 9
7 9 9
8 6 7 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/03/2024

ĐẶC BIỆT 49879
6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
GIẢI NHẤT 61196
GIẢI NHÌ 55813 26560
GIẢI BA 66628 39458 53044
66883 94985 04961
GIẢI TƯ 0689 1252 7970 1626
GIẢI NĂM 4095 9503 8586
7026 3491 4985
GIẢI SÁU 800 015 450
GIẢI BẢY 07 82 98 90
Đầu LOTO
0 0 3 7
1 3 5
2 6 6 8
3  
4 4
5 0 2 8
6 0 1
7 0 9
8 2 3 5 5 6 9
9 0 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/03/2024

ĐẶC BIỆT 20645
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
GIẢI NHẤT 21356
GIẢI NHÌ 10211 33955
GIẢI BA 57214 47997 59028
91075 81886 34229
GIẢI TƯ 7518 6879 1586 7174
GIẢI NĂM 4802 1007 6479
7659 8416 7869
GIẢI SÁU 187 087 674
GIẢI BẢY 84 38 18 25
Đầu LOTO
0 2 7
1 1 4 6 8 8
2 5 8 9
3 8
4 5
5 5 6 9
6 9
7 4 4 5 9 9
8 4 6 6 7 7
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/03/2024

ĐẶC BIỆT 59619
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
GIẢI NHẤT 57086
GIẢI NHÌ 96937 20940
GIẢI BA 23515 63359 89273
67580 12104 65171
GIẢI TƯ 6781 8492 2432 0942
GIẢI NĂM 4059 1308 7139
7578 4915 1820
GIẢI SÁU 728 921 919
GIẢI BẢY 82 17 99 07
Đầu LOTO
0 4 7 8
1 5 5 7 9 9
2 0 1 8
3 2 7 9
4 0 2
5 9 9
6  
7 1 3 8
8 0 1 2 6
9 2 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/03/2024

ĐẶC BIỆT 16342
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
GIẢI NHẤT 75754
GIẢI NHÌ 28913 37346
GIẢI BA 86642 45535 81914
94696 52321 96022
GIẢI TƯ 8692 8838 9702 1399
GIẢI NĂM 7019 7237 7661
9492 5860 0770
GIẢI SÁU 425 940 549
GIẢI BẢY 39 42 11 77
Đầu LOTO
0 2
1 1 3 4 9
2 1 2 5
3 5 7 8 9
4 0 2 2 2 6 9
5 4
6 0 1
7 0 7
8  
9 2 2 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/03/2024

ĐẶC BIỆT 88274
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
GIẢI NHẤT 06693
GIẢI NHÌ 53350 57784
GIẢI BA 04071 89897 75341
98348 75312 33461
GIẢI TƯ 9003 5952 0115 9805
GIẢI NĂM 3069 2189 5874
3454 1490 7942
GIẢI SÁU 935 713 633
GIẢI BẢY 29 09 32 39
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 2 3 5
2 9
3 2 3 5 9
4 1 2 8
5 0 2 4
6 1 9
7 1 4 4
8 4 9
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/03/2024

ĐẶC BIỆT 59882
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
GIẢI NHẤT 35161
GIẢI NHÌ 80009 90230
GIẢI BA 27850 78279 76809
32621 30855 65708
GIẢI TƯ 4114 7900 0301 0473
GIẢI NĂM 6540 7127 8212
9532 2160 6720
GIẢI SÁU 460 122 532
GIẢI BẢY 85 51 42 16
Đầu LOTO
0 0 1 8 9 9
1 2 4 6
2 0 1 2 7
3 0 2 2
4 0 2
5 0 1 5
6 0 0 1
7 3 9
8 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/03/2024

ĐẶC BIỆT 95371
5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
GIẢI NHẤT 07286
GIẢI NHÌ 23998 54295
GIẢI BA 30927 81184 68459
29360 97671 18598
GIẢI TƯ 3721 6102 6363 6756
GIẢI NĂM 7582 1471 1256
7423 3322 6997
GIẢI SÁU 840 527 579
GIẢI BẢY 21 91 03 69
Đầu LOTO
0 2 3
1  
2 1 1 2 3 7 7
3  
4 0
5 6 6 9
6 0 3 9
7 1 1 1 9
8 2 4 6
9 1 5 7 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/03/2024

ĐẶC BIỆT 81866
12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN
GIẢI NHẤT 15018
GIẢI NHÌ 97738 52425
GIẢI BA 46984 39393 23620
45649 07779 32333
GIẢI TƯ 6001 7698 5879 5739
GIẢI NĂM 2820 0426 8268
4363 6007 2889
GIẢI SÁU 843 426 191
GIẢI BẢY 87 13 52 56
Đầu LOTO
0 1 7
1 3 8
2 0 0 5 6 6
3 3 8 9
4 3 9
5 2 6
6 3 6 8
7 9 9
8 4 7 9
9 1 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/03/2024

ĐẶC BIỆT 35144
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
GIẢI NHẤT 48573
GIẢI NHÌ 21404 25165
GIẢI BA 28375 09425 17538
21595 56954 36845
GIẢI TƯ 2361 7750 2414 2861
GIẢI NĂM 8305 7081 7715
2463 0729 3143
GIẢI SÁU 271 623 926
GIẢI BẢY 87 23 54 37
Đầu LOTO
0 4 5
1 4 5
2 3 3 5 6 9
3 7 8
4 3 4 5
5 0 4 4
6 1 1 3 5
7 1 3 5
8 1 7
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/03/2024

ĐẶC BIỆT 15636
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL
GIẢI NHẤT 19173
GIẢI NHÌ 85681 79930
GIẢI BA 13044 44402 18216
83995 78186 87187
GIẢI TƯ 6448 8599 4783 1398
GIẢI NĂM 6959 9932 2256
7373 4400 6765
GIẢI SÁU 996 855 572
GIẢI BẢY 33 44 22 51
Đầu LOTO
0 0 2
1 6
2 2
3 0 2 3 6
4 4 4 8
5 1 5 6 9
6 5
7 2 3 3
8 1 3 6 7
9 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/03/2024

ĐẶC BIỆT 78723
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK
GIẢI NHẤT 05913
GIẢI NHÌ 42978 47997
GIẢI BA 12779 25923 66649
28808 79008 51224
GIẢI TƯ 4813 1627 6276 4906
GIẢI NĂM 6495 7729 2690
7389 9423 1047
GIẢI SÁU 902 463 762
GIẢI BẢY 82 29 25 53
Đầu LOTO
0 2 6 8 8
1 3 3
2 3 3 3 4 5 7 9 9
3  
4 7 9
5 3
6 2 3
7 6 8 9
8 2 9
9 0 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/03/2024

ĐẶC BIỆT 39399
16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG
GIẢI NHẤT 50264
GIẢI NHÌ 05861 93264
GIẢI BA 27209 38005 89679
63829 34307 28483
GIẢI TƯ 4711 8630 7059 6601
GIẢI NĂM 8554 0583 0657
3523 3494 1252
GIẢI SÁU 639 625 190
GIẢI BẢY 02 50 20 30
Đầu LOTO
0 1 2 5 7 9
1 1
2 0 3 5 9
3 0 0 9
4  
5 0 2 4 7 9
6 1 4 4
7 9
8 3 3
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/03/2024

ĐẶC BIỆT 05667
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
GIẢI NHẤT 42692
GIẢI NHÌ 26834 13884
GIẢI BA 41197 48183 30209
40650 38977 31619
GIẢI TƯ 6327 7526 8813 8004
GIẢI NĂM 0083 3362 9225
6115 7179 7774
GIẢI SÁU 970 842 546
GIẢI BẢY 49 58 26 20
Đầu LOTO
0 4 9
1 3 5 9
2 0 5 6 6 7
3 4
4 2 6 9
5 0 8
6 2 7
7 0 4 7 9
8 3 3 4
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/03/2024

ĐẶC BIỆT 12334
15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE
GIẢI NHẤT 51885
GIẢI NHÌ 94341 78676
GIẢI BA 86372 36161 53081
61157 25254 83626
GIẢI TƯ 9449 7299 9594 3832
GIẢI NĂM 0035 6600 7679
9485 8125 7951
GIẢI SÁU 784 939 809
GIẢI BẢY 91 02 59 66
Đầu LOTO
0 0 2 9
1  
2 5 6
3 2 4 5 9
4 1 9
5 1 4 7 9
6 1 6
7 2 6 9
8 1 4 5 5
9 1 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/03/2024

ĐẶC BIỆT 69169
5HD-3HD-1HD-4HD-16HD-2HD-12HD-8HD
GIẢI NHẤT 64118
GIẢI NHÌ 47084 42711
GIẢI BA 63859 14728 77445
27949 64742 81409
GIẢI TƯ 9407 4489 0999 1759
GIẢI NĂM 4014 9727 1414
9057 2299 3594
GIẢI SÁU 630 802 403
GIẢI BẢY 03 64 94 72
Đầu LOTO
0 2 3 3 7 9
1 1 4 4 8
2 7 8
3 0
4 2 5 9
5 7 9 9
6 4 9
7 2
8 4 9
9 4 4 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185

XSMB 100 ngày - Thống kê xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây

XSMB 100 ngày - Theo dõi bảng thống kê xổ số miền bắc 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Bắc của 100 lần quay gần đây nhất.

Khi theo dõi sổ KQXSMB 100 ngày gần nhất, anh em lô thủ có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng trong 100 ngày vừa qua. Những thông tin về thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày gần đây nhất và chuẩn xác nhất chắc chắn sẽ là dữ liệu quan trọng trong quá trình soi cầu, dự đoán xổ số miền bắc hàng ngày. Cụ thể những thống kê này sẽ được website sxmb.vn của chúng tôi cập nhật nhanh chóng mỗi ngày.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thống kê Kết quả XSMB 100 ngày (sổ kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày) - KQXSMB 100 ngày. Người chơi hãy theo dõi thường xuyên sổ xsmb 100 ngày hôm nay để nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó có thêm cơ sở sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần tham gia xổ số tiếp theo.

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA