Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

XSMB 100 ngày gần đây - Thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/01/2023

ĐẶC BIỆT 76479
3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
GIẢI NHẤT 25766
GIẢI NHÌ 72194 11034
GIẢI BA 40098 29006 40715
61584 39911 24856
GIẢI TƯ 3454 3693 5723 7638
GIẢI NĂM 5842 0789 9534
0388 1327 2320
GIẢI SÁU 134 548 571
GIẢI BẢY 35 26 48 03
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 5
2 0 3 6 7
3 4 4 4 5 8
4 2 8 8
5 4 6
6 6
7 1 9
8 4 8 9
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/01/2023

ĐẶC BIỆT 87219
10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
GIẢI NHẤT 88795
GIẢI NHÌ 61887 71870
GIẢI BA 36399 99176 44895
48144 89665 83781
GIẢI TƯ 1226 3681 3051 3591
GIẢI NĂM 1368 8512 0613
9140 8974 7483
GIẢI SÁU 313 104 436
GIẢI BẢY 30 87 80 75
Đầu LOTO
0 4
1 2 3 3 9
2 6
3 0 6
4 0 4
5 1
6 5 8
7 0 4 5 6
8 0 1 1 3 7 7
9 1 5 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/01/2023

ĐẶC BIỆT 72859
1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
GIẢI NHẤT 84970
GIẢI NHÌ 22948 27905
GIẢI BA 68839 72151 45870
16675 45622 30683
GIẢI TƯ 5687 8094 1582 5288
GIẢI NĂM 9289 6626 4652
3120 7508 5479
GIẢI SÁU 166 101 463
GIẢI BẢY 93 42 35 69
Đầu LOTO
0 1 5 8
1  
2 0 2 6
3 5 9
4 2 8
5 1 2 9
6 3 6 9
7 0 0 5 9
8 2 3 7 8 9
9 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/01/2023

ĐẶC BIỆT 34164
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
GIẢI NHẤT 21642
GIẢI NHÌ 85331 53702
GIẢI BA 36678 49662 96488
70757 21183 72285
GIẢI TƯ 2204 4344 9025 9940
GIẢI NĂM 3753 4608 9088
7731 5934 6916
GIẢI SÁU 100 874 364
GIẢI BẢY 32 60 46 20
Đầu LOTO
0 0 2 4 8
1 6
2 0 5
3 1 1 2 4
4 0 2 4 6
5 3 7
6 0 2 4 4
7 4 8
8 3 5 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/01/2023

ĐẶC BIỆT 52371
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
GIẢI NHẤT 45082
GIẢI NHÌ 87473 55003
GIẢI BA 44656 18647 37207
71263 51955 58209
GIẢI TƯ 7943 2928 1910 4411
GIẢI NĂM 4148 0340 5084
5712 7654 1849
GIẢI SÁU 083 687 637
GIẢI BẢY 07 18 29 55
Đầu LOTO
0 3 7 7 9
1 0 1 2 8
2 8 9
3 7
4 0 3 7 8 9
5 4 5 5 6
6 3
7 1 3
8 2 3 4 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/01/2023

ĐẶC BIỆT 91869
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
GIẢI NHẤT 62613
GIẢI NHÌ 89561 17438
GIẢI BA 79710 68693 48902
08300 92038 67549
GIẢI TƯ 2455 1085 3800 5406
GIẢI NĂM 1138 8058 3367
2046 1602 0067
GIẢI SÁU 216 832 186
GIẢI BẢY 18 36 82 59
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 6
1 0 3 6 8
2  
3 2 6 8 8 8
4 6 9
5 5 8 9
6 1 7 7 9
7  
8 2 5 6
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/01/2023

ĐẶC BIỆT 62857
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
GIẢI NHẤT 24246
GIẢI NHÌ 65122 22745
GIẢI BA 90440 33540 05110
78018 71497 53655
GIẢI TƯ 1463 1863 4482 5932
GIẢI NĂM 2342 9101 9125
9116 9435 9550
GIẢI SÁU 915 320 074
GIẢI BẢY 26 23 57 96
Đầu LOTO
0 1
1 0 5 6 8
2 0 2 3 5 6
3 2 5
4 0 0 2 5 6
5 0 5 7 7
6 3 3
7 4
8 2
9 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/01/2023

ĐẶC BIỆT 45282
4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
GIẢI NHẤT 76552
GIẢI NHÌ 51893 50516
GIẢI BA 92764 68866 66740
51752 37335 04030
GIẢI TƯ 3342 4405 7005 3904
GIẢI NĂM 3556 7580 0501
2381 4260 3127
GIẢI SÁU 926 295 635
GIẢI BẢY 69 04 35 86
Đầu LOTO
0 1 4 4 5 5
1 6
2 6 7
3 0 5 5 5
4 0 2
5 2 2 6
6 0 4 6 9
7  
8 0 1 2 6
9 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/01/2023

ĐẶC BIỆT 53363
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
GIẢI NHẤT 01443
GIẢI NHÌ 02569 17053
GIẢI BA 87586 46192 21006
19548 86539 33921
GIẢI TƯ 7295 3401 0582 6328
GIẢI NĂM 4443 2517 8199
7522 7936 3211
GIẢI SÁU 197 642 529
GIẢI BẢY 35 29 04 55
Đầu LOTO
0 1 4 6
1 1 7
2 1 2 8 9 9
3 5 6 9
4 2 3 3 8
5 3 5
6 3 9
7  
8 2 6
9 2 5 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/01/2023

ĐẶC BIỆT 48260
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
GIẢI NHẤT 83587
GIẢI NHÌ 79324 24955
GIẢI BA 97698 03474 79118
27721 67766 60068
GIẢI TƯ 9999 2793 8423 8738
GIẢI NĂM 6232 7156 7587
1067 6779 6885
GIẢI SÁU 456 695 805
GIẢI BẢY 53 07 71 23
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 1 3 3 4
3 2 8
4  
5 3 5 6 6
6 0 6 7 8
7 1 4 9
8 5 7 7
9 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/01/2023

ĐẶC BIỆT 44221
1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
GIẢI NHẤT 25945
GIẢI NHÌ 14590 57392
GIẢI BA 84792 14379 92716
86841 87280 96564
GIẢI TƯ 7401 4194 1991 5569
GIẢI NĂM 9333 9812 3708
3904 1078 2104
GIẢI SÁU 938 566 749
GIẢI BẢY 45 57 00 28
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 8
1 2 6
2 1 8
3 3 8
4 1 5 5 9
5 7
6 4 6 9
7 8 9
8 0
9 0 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/01/2023

ĐẶC BIỆT 62940
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU
GIẢI NHẤT 27086
GIẢI NHÌ 84830 42992
GIẢI BA 26177 28240 86842
54934 53016 11166
GIẢI TƯ 1213 7375 8375 1727
GIẢI NĂM 0737 3018 1279
2435 5696 5434
GIẢI SÁU 949 318 656
GIẢI BẢY 02 34 82 81
Đầu LOTO
0 2
1 3 6 8 8
2 7
3 0 4 4 4 5 7
4 0 0 2 9
5 6
6 6
7 5 5 7 9
8 1 2 6
9 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/01/2023

ĐẶC BIỆT 60762
11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV
GIẢI NHẤT 70413
GIẢI NHÌ 94856 73874
GIẢI BA 38562 54962 09294
88168 03998 21450
GIẢI TƯ 8234 7644 3492 0818
GIẢI NĂM 1114 2556 1891
8732 9010 4068
GIẢI SÁU 962 160 238
GIẢI BẢY 70 73 54 66
Đầu LOTO
0  
1 0 3 4 8
2  
3 2 4 8
4 4
5 0 4 6 6
6 0 2 2 2 2 6 8 8
7 0 3 4
8  
9 1 2 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/01/2023

ĐẶC BIỆT 18452
11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
GIẢI NHẤT 99849
GIẢI NHÌ 27621 91955
GIẢI BA 09319 34625 29740
28430 97779 44856
GIẢI TƯ 2502 3884 3118 5818
GIẢI NĂM 5434 7882 4474
0383 7694 3970
GIẢI SÁU 122 547 305
GIẢI BẢY 47 29 85 00
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 8 8 9
2 1 2 5 9
3 0 4
4 0 7 7 9
5 2 5 6
6  
7 0 4 9
8 2 3 4 5
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/01/2023

ĐẶC BIỆT 04942
5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY
GIẢI NHẤT 31511
GIẢI NHÌ 96915 35210
GIẢI BA 18352 34017 18642
36531 84392 83681
GIẢI TƯ 3310 7880 2041 5685
GIẢI NĂM 8549 1897 3789
6576 0560 7094
GIẢI SÁU 001 655 214
GIẢI BẢY 97 79 12 74
Đầu LOTO
0 1
1 0 0 1 2 4 5 7
2  
3 1
4 1 2 2 9
5 2 5
6 0
7 4 6 9
8 0 1 5 9
9 2 4 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/01/2023

ĐẶC BIỆT 81191
9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ
GIẢI NHẤT 88140
GIẢI NHÌ 67096 63288
GIẢI BA 95651 44209 16651
57329 83066 30657
GIẢI TƯ 6386 5753 7345 3988
GIẢI NĂM 8146 2499 8664
9180 2900 7842
GIẢI SÁU 061 913 843
GIẢI BẢY 44 46 75 18
Đầu LOTO
0 0 9
1 3 8
2 9
3  
4 0 2 3 4 5 6 6
5 1 1 3 7
6 1 4 6
7 5
8 0 6 8 8
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/01/2023

ĐẶC BIỆT 78014
3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA
GIẢI NHẤT 16270
GIẢI NHÌ 24159 26757
GIẢI BA 49767 38438 02952
13127 61711 61184
GIẢI TƯ 9459 2157 2326 3734
GIẢI NĂM 4225 7765 2017
6211 9689 0717
GIẢI SÁU 747 254 703
GIẢI BẢY 91 86 30 15
Đầu LOTO
0 3
1 1 1 4 5 7 7
2 5 6 7
3 0 4 8
4 7
5 2 4 7 7 9 9
6 5 7
7 0
8 4 6 9
9 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/01/2023

ĐẶC BIỆT 20040
2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB
GIẢI NHẤT 76965
GIẢI NHÌ 00725 96045
GIẢI BA 24055 40269 79722
76857 77039 09960
GIẢI TƯ 0127 1158 7977 9924
GIẢI NĂM 8164 3677 6511
3395 2012 1538
GIẢI SÁU 389 582 191
GIẢI BẢY 84 73 61 44
Đầu LOTO
0  
1 1 2
2 2 4 5 7
3 8 9
4 0 4 5
5 5 7 8
6 0 1 4 5 9
7 3 7 7
8 2 4 9
9 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/01/2023

ĐẶC BIỆT 39597
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
GIẢI NHẤT 20448
GIẢI NHÌ 98375 45648
GIẢI BA 55850 97079 25197
01795 69588 07835
GIẢI TƯ 1913 8015 5241 3912
GIẢI NĂM 7722 5706 0051
1050 3377 4923
GIẢI SÁU 710 696 135
GIẢI BẢY 95 12 05 93
Đầu LOTO
0 5 6
1 0 2 2 3 5
2 2 3
3 5 5
4 1 8 8
5 0 0 1
6  
7 5 7 9
8 8
9 3 5 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/01/2023

ĐẶC BIỆT 45370
4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD
GIẢI NHẤT 05808
GIẢI NHÌ 84879 98182
GIẢI BA 24293 04306 89635
00442 69931 82844
GIẢI TƯ 0554 4775 4677 9083
GIẢI NĂM 9984 2064 0832
5681 4616 1573
GIẢI SÁU 187 486 857
GIẢI BẢY 75 66 10 21
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 6
2 1
3 1 2 5
4 2 4
5 4 7
6 4 6
7 0 3 5 5 7 9
8 1 2 3 4 6 7
9 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/01/2023

ĐẶC BIỆT 76191
14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE
GIẢI NHẤT 12810
GIẢI NHÌ 11458 74967
GIẢI BA 71235 86498 02353
79691 79635 03257
GIẢI TƯ 6925 4512 5726 7634
GIẢI NĂM 3778 8441 9916
1111 9597 6530
GIẢI SÁU 165 396 516
GIẢI BẢY 65 61 91 27
Đầu LOTO
0  
1 0 1 2 6 6
2 5 6 7
3 0 4 5 5
4 1
5 3 7 8
6 1 5 5 7
7 8
8  
9 1 1 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/01/2023

ĐẶC BIỆT 75757
6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF
GIẢI NHẤT 40631
GIẢI NHÌ 56326 49667
GIẢI BA 35179 50105 27248
59107 60082 12549
GIẢI TƯ 5039 3831 4690 7943
GIẢI NĂM 7094 3207 6892
7757 1132 8909
GIẢI SÁU 970 784 420
GIẢI BẢY 14 83 79 25
Đầu LOTO
0 5 7 7 9
1 4
2 0 5 6
3 1 1 2 9
4 3 8 9
5 7 7
6 7
7 0 9 9
8 2 3 4
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/01/2023

ĐẶC BIỆT 25649
14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG
GIẢI NHẤT 31843
GIẢI NHÌ 63776 30341
GIẢI BA 77026 52031 69174
10420 85248 47765
GIẢI TƯ 7724 9250 4978 1010
GIẢI NĂM 4455 2008 0620
7885 5565 4045
GIẢI SÁU 554 144 596
GIẢI BẢY 42 51 81 72
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 0 0 4 6
3 1
4 1 2 3 4 5 8 9
5 0 1 4 5
6 5 5
7 2 4 6 8
8 1 5
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/01/2023

ĐẶC BIỆT 49265
4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH
GIẢI NHẤT 43459
GIẢI NHÌ 12407 10068
GIẢI BA 35934 71383 25973
92732 33938 09386
GIẢI TƯ 2697 9832 8291 0173
GIẢI NĂM 8813 7077 3452
5042 1616 8189
GIẢI SÁU 194 469 503
GIẢI BẢY 82 16 80 45
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 6 6
2  
3 2 2 4 8
4 2 5
5 2 9
6 5 8 9
7 3 3 7
8 0 2 3 6 9
9 1 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/01/2023

ĐẶC BIỆT 16705
13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL
GIẢI NHẤT 76828
GIẢI NHÌ 65067 99229
GIẢI BA 37479 43231 85530
21742 26053 25473
GIẢI TƯ 4250 7737 3949 9814
GIẢI NĂM 2879 2534 0977
9752 0363 5688
GIẢI SÁU 864 443 591
GIẢI BẢY 59 47 96 67
Đầu LOTO
0 5
1 4
2 8 9
3 0 1 4 7
4 2 3 7 9
5 0 2 3 9
6 3 4 7 7
7 3 7 9 9
8 8
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/12/2022

ĐẶC BIỆT 55291
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
GIẢI NHẤT 42135
GIẢI NHÌ 01560 07447
GIẢI BA 87947 62209 40405
52973 41073 79983
GIẢI TƯ 1635 5989 0320 2473
GIẢI NĂM 7589 5429 2475
9260 6227 8372
GIẢI SÁU 285 185 279
GIẢI BẢY 62 85 91 30
Đầu LOTO
0 5 9
1  
2 0 7 9
3 0 5 5
4 7 7
5  
6 0 0 2
7 2 3 3 3 5 9
8 3 5 5 5 9 9
9 1 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/12/2022

ĐẶC BIỆT 54112
19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN
GIẢI NHẤT 93201
GIẢI NHÌ 63854 90768
GIẢI BA 63190 82263 11092
62795 14065 54572
GIẢI TƯ 6041 5896 2136 7292
GIẢI NĂM 8660 5968 6810
8331 1726 8758
GIẢI SÁU 827 555 563
GIẢI BẢY 94 82 55 51
Đầu LOTO
0 1
1 0 2
2 6 7
3 1 6
4 1
5 1 4 5 5 8
6 0 3 3 5 8 8
7 2
8 2
9 0 2 2 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/12/2022

ĐẶC BIỆT 51849
4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP
GIẢI NHẤT 67722
GIẢI NHÌ 81733 23595
GIẢI BA 91535 09036 15908
46730 86533 86465
GIẢI TƯ 5376 3682 4117 0887
GIẢI NĂM 5554 7106 3447
7066 3961 9041
GIẢI SÁU 675 502 883
GIẢI BẢY 08 31 38 09
Đầu LOTO
0 2 6 8 8 9
1 7
2 2
3 0 1 3 3 5 6 8
4 1 7 9
5 4
6 1 5 6
7 5 6
8 2 3 7
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/12/2022

ĐẶC BIỆT 55145
3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ
GIẢI NHẤT 18766
GIẢI NHÌ 30529 57234
GIẢI BA 53627 57194 77416
74079 18677 97813
GIẢI TƯ 3192 5315 2058 1403
GIẢI NĂM 3873 0030 1317
1550 2575 3167
GIẢI SÁU 167 160 431
GIẢI BẢY 67 68 96 51
Đầu LOTO
0 3
1 3 5 6 7
2 7 9
3 0 1 4
4 5
5 0 1 8
6 0 6 7 7 7 8
7 3 5 7 9
8  
9 2 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/12/2022

ĐẶC BIỆT 97797
2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR
GIẢI NHẤT 97019
GIẢI NHÌ 43753 26438
GIẢI BA 64682 00587 54529
59186 92346 18732
GIẢI TƯ 1044 5088 6902 1744
GIẢI NĂM 7189 2337 6880
6802 9544 8850
GIẢI SÁU 315 541 564
GIẢI BẢY 30 68 74 60
Đầu LOTO
0 2 2
1 5 9
2 9
3 0 2 7 8
4 1 4 4 4 6
5 0 3
6 0 4 8
7 4
8 0 2 6 7 8 9
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/12/2022

ĐẶC BIỆT 03400
9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS
GIẢI NHẤT 85616
GIẢI NHÌ 54319 69470
GIẢI BA 94472 23306 67943
97010 90629 53791
GIẢI TƯ 1662 2354 1631 0863
GIẢI NĂM 3393 5667 3553
2023 4912 2568
GIẢI SÁU 626 282 636
GIẢI BẢY 79 36 48 34
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 2 6 9
2 3 6 9
3 1 4 6 6
4 3 8
5 3 4
6 2 3 7 8
7 0 2 9
8 2
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/12/2022

ĐẶC BIỆT 95636
5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT
GIẢI NHẤT 89842
GIẢI NHÌ 35227 93162
GIẢI BA 23542 10870 62151
15812 08979 22616
GIẢI TƯ 2113 0846 7111 8523
GIẢI NĂM 7438 7181 2406
9790 6235 1703
GIẢI SÁU 396 458 974
GIẢI BẢY 63 55 93 48
Đầu LOTO
0 3 6
1 1 2 3 6
2 3 7
3 5 6 8
4 2 2 6 8
5 1 5 8
6 2 3
7 0 4 9
8 1
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/12/2022

ĐẶC BIỆT 09534
12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU
GIẢI NHẤT 70353
GIẢI NHÌ 96188 74525
GIẢI BA 55133 75105 20012
64488 83117 31939
GIẢI TƯ 1938 1046 3564 9939
GIẢI NĂM 0711 2517 5640
5625 8489 1885
GIẢI SÁU 135 596 390
GIẢI BẢY 82 27 98 93
Đầu LOTO
0 5
1 1 2 7 7
2 5 5 7
3 3 4 5 8 9 9
4 0 6
5 3
6 4
7  
8 2 5 8 8 9
9 0 3 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/12/2022

ĐẶC BIỆT 33027
5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV
GIẢI NHẤT 01034
GIẢI NHÌ 39440 31211
GIẢI BA 01389 13823 24827
51841 10995 09281
GIẢI TƯ 0511 8646 7365 5683
GIẢI NĂM 0906 4002 1629
6322 2180 1096
GIẢI SÁU 776 073 760
GIẢI BẢY 97 75 05 17
Đầu LOTO
0 2 5 6
1 1 1 7
2 2 3 7 7 9
3 4
4 0 1 6
5  
6 0 5
7 3 5 6
8 0 1 3 9
9 5 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/12/2022

ĐẶC BIỆT 65438
4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX
GIẢI NHẤT 42121
GIẢI NHÌ 87418 15982
GIẢI BA 44814 18615 19793
53954 63062 30946
GIẢI TƯ 5054 7868 0339 7982
GIẢI NĂM 2297 0115 1781
7410 0374 6716
GIẢI SÁU 328 209 099
GIẢI BẢY 25 12 41 54
Đầu LOTO
0 9
1 0 2 4 5 5 6 8
2 1 5 8
3 8 9
4 1 6
5 4 4 4
6 2 8
7 4
8 1 2 2
9 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/12/2022

ĐẶC BIỆT 74562
1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY
GIẢI NHẤT 56264
GIẢI NHÌ 52037 84608
GIẢI BA 89017 79669 76401
40118 02260 81087
GIẢI TƯ 2437 8919 6234 5445
GIẢI NĂM 4271 1914 3464
2455 0338 1582
GIẢI SÁU 826 312 538
GIẢI BẢY 28 82 39 64
Đầu LOTO
0 1 8
1 2 4 7 8 9
2 6 8
3 4 7 7 8 8 9
4 5
5 5
6 0 2 4 4 4 9
7 1
8 2 2 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/12/2022

ĐẶC BIỆT 40448
15KZ-5KZ-14KZ-8KZ-11KZ-13KZ
GIẢI NHẤT 23038
GIẢI NHÌ 99191 45105
GIẢI BA 85345 38356 73752
98329 05815 10799
GIẢI TƯ 0673 8112 2660 1800
GIẢI NĂM 5560 4321 2607
5774 1386 5036
GIẢI SÁU 313 373 203
GIẢI BẢY 34 83 78 28
Đầu LOTO
0 0 3 5 7
1 2 3 5
2 1 8 9
3 4 6 8
4 5 8
5 2 6
6 0 0
7 3 3 4 8
8 3 6
9 1 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/12/2022

ĐẶC BIỆT 90230
8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA
GIẢI NHẤT 75249
GIẢI NHÌ 09098 85227
GIẢI BA 24762 98352 73995
42098 25135 80121
GIẢI TƯ 6445 5373 4159 6724
GIẢI NĂM 8220 3618 6696
1199 5309 6770
GIẢI SÁU 767 420 872
GIẢI BẢY 57 28 92 03
Đầu LOTO
0 3 9
1 8
2 0 0 1 4 7 8
3 0 5
4 5 9
5 2 7 9
6 2 7
7 0 2 3
8  
9 2 5 6 8 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/12/2022

ĐẶC BIỆT 32505
3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB
GIẢI NHẤT 41658
GIẢI NHÌ 88892 35125
GIẢI BA 57424 87950 78338
29120 52361 52559
GIẢI TƯ 4080 1548 3942 0562
GIẢI NĂM 7432 0250 2085
3450 8964 5224
GIẢI SÁU 004 259 056
GIẢI BẢY 98 79 69 29
Đầu LOTO
0 4 5
1  
2 0 4 4 5 9
3 2 8
4 2 8
5 0 0 0 6 8 9 9
6 1 2 4 9
7 9
8 0 5
9 2 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/12/2022

ĐẶC BIỆT 71424
6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC
GIẢI NHẤT 66934
GIẢI NHÌ 50533 74665
GIẢI BA 39908 00797 93691
18733 47971 26018
GIẢI TƯ 1541 0875 2557 1632
GIẢI NĂM 0820 3760 8781
2239 1046 0825
GIẢI SÁU 849 255 247
GIẢI BẢY 29 56 88 14
Đầu LOTO
0 8
1 4 8
2 0 4 5 9
3 2 3 3 4 9
4 1 6 7 9
5 5 6 7
6 0 5
7 1 5
8 1 8
9 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/12/2022

ĐẶC BIỆT 13086
4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD
GIẢI NHẤT 69861
GIẢI NHÌ 60578 56199
GIẢI BA 41818 40709 24243
78501 37344 06196
GIẢI TƯ 1624 7688 0343 8140
GIẢI NĂM 1534 5765 1319
1639 4683 9921
GIẢI SÁU 522 244 782
GIẢI BẢY 42 95 26 15
Đầu LOTO
0 1 9
1 5 8 9
2 1 2 4 6
3 4 9
4 0 2 3 3 4 4
5  
6 1 5
7 8
8 2 3 6 8
9 5 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/12/2022

ĐẶC BIỆT 92059
3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE
GIẢI NHẤT 59893
GIẢI NHÌ 20295 16140
GIẢI BA 04562 52826 56419
62210 00189 50910
GIẢI TƯ 3126 5032 6404 0459
GIẢI NĂM 8515 3047 7522
5314 7391 4871
GIẢI SÁU 033 016 414
GIẢI BẢY 76 42 71 27
Đầu LOTO
0 4
1 0 0 4 4 5 6 9
2 2 6 6 7
3 2 3
4 0 2 7
5 9 9
6 2
7 1 1 6
8 9
9 1 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/12/2022

ĐẶC BIỆT 48507
11HF-12HF-3HF-8HF-9HF-4HF
GIẢI NHẤT 74741
GIẢI NHÌ 08046 53319
GIẢI BA 70544 79425 51418
22887 36137 00075
GIẢI TƯ 5011 5779 9707 0072
GIẢI NĂM 4622 1013 7908
8828 5351 1095
GIẢI SÁU 658 768 364
GIẢI BẢY 24 96 44 56
Đầu LOTO
0 7 7 8
1 1 3 8 9
2 2 4 5 8
3 7
4 1 4 4 6
5 1 6 8
6 4 8
7 2 5 9
8 7
9 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/12/2022

ĐẶC BIỆT 96688
15HG-13HG-3HG-5HG-14HG-11HG
GIẢI NHẤT 37484
GIẢI NHÌ 34089 96210
GIẢI BA 45035 53209 70402
84359 40588 25171
GIẢI TƯ 0171 2408 2589 3855
GIẢI NĂM 7051 1307 0660
4270 2761 0998
GIẢI SÁU 856 421 917
GIẢI BẢY 41 91 15 64
Đầu LOTO
0 2 7 8 9
1 0 5 7
2 1
3 5
4 1
5 1 5 6 9
6 0 1 4
7 0 1 1
8 4 8 8 9 9
9 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/12/2022

ĐẶC BIỆT 65180
8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK
GIẢI NHẤT 55187
GIẢI NHÌ 82120 04658
GIẢI BA 30931 41688 56621
90857 97990 38286
GIẢI TƯ 8623 4328 4588 6036
GIẢI NĂM 8067 4577 8773
1231 6788 0648
GIẢI SÁU 148 600 540
GIẢI BẢY 42 21 58 95
Đầu LOTO
0 0
1  
2 0 1 1 3 8
3 1 1 6
4 0 2 8 8
5 7 8 8
6 7
7 3 7
8 0 6 7 8 8 8
9 0 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/12/2022

ĐẶC BIỆT 20815
2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL
GIẢI NHẤT 72778
GIẢI NHÌ 79220 91810
GIẢI BA 55493 80570 20785
24213 42782 51900
GIẢI TƯ 0785 8230 4726 7524
GIẢI NĂM 4913 5934 3266
3294 4784 7261
GIẢI SÁU 106 592 572
GIẢI BẢY 54 80 25 36
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 3 3 5
2 0 4 5 6
3 0 4 6
4  
5 4
6 1 6
7 0 2 8
8 0 2 4 5 5
9 2 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12/2022

ĐẶC BIỆT 82978
13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM
GIẢI NHẤT 37815
GIẢI NHÌ 63592 26828
GIẢI BA 20959 96330 26340
27799 16245 92123
GIẢI TƯ 6947 1997 8780 3491
GIẢI NĂM 9146 4478 2860
8792 5199 7256
GIẢI SÁU 672 628 145
GIẢI BẢY 68 74 95 38
Đầu LOTO
0  
1 5
2 3 8 8
3 0 8
4 0 5 5 6 7
5 6 9
6 0 8
7 2 4 8 8
8 0
9 1 2 2 5 7 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12/2022

ĐẶC BIỆT 93971
5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN
GIẢI NHẤT 04009
GIẢI NHÌ 43968 95856
GIẢI BA 62152 21508 39207
15332 64225 01051
GIẢI TƯ 0643 8137 8453 6224
GIẢI NĂM 4432 5499 8338
5697 8679 7236
GIẢI SÁU 718 097 779
GIẢI BẢY 34 85 82 33
Đầu LOTO
0 7 8 9
1 8
2 4 5
3 2 2 3 4 6 7 8
4 3
5 1 2 3 6
6 8
7 1 9 9
8 2 5
9 7 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12/2022

ĐẶC BIỆT 38522
17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP
GIẢI NHẤT 78852
GIẢI NHÌ 24895 21880
GIẢI BA 39485 23576 84647
62012 82227 09364
GIẢI TƯ 1292 5744 5801 5195
GIẢI NĂM 4902 2783 5067
3912 3989 6361
GIẢI SÁU 165 953 792
GIẢI BẢY 89 54 30 94
Đầu LOTO
0 1 2
1 2 2
2 2 7
3 0
4 4 7
5 2 3 4
6 1 4 5 7
7 6
8 0 3 5 9 9
9 2 2 4 5 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/12/2022

ĐẶC BIỆT 85979
4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ
GIẢI NHẤT 67578
GIẢI NHÌ 85693 37767
GIẢI BA 89918 12526 46158
15673 55054 04465
GIẢI TƯ 4373 1431 3191 0987
GIẢI NĂM 0625 0865 0896
2031 7384 4830
GIẢI SÁU 056 906 867
GIẢI BẢY 17 04 81 79
Đầu LOTO
0 4 6
1 7 8
2 5 6
3 0 1 1
4  
5 4 6 8
6 5 5 7 7
7 3 3 8 9 9
8 1 4 7
9 1 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/12/2022

ĐẶC BIỆT 84807
11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR
GIẢI NHẤT 10590
GIẢI NHÌ 38307 69793
GIẢI BA 36043 76178 78033
76510 11583 97318
GIẢI TƯ 4473 7652 2207 6470
GIẢI NĂM 4564 5870 5993
4683 1527 1686
GIẢI SÁU 447 068 934
GIẢI BẢY 56 01 58 94
Đầu LOTO
0 1 7 7 7
1 0 8
2 7
3 3 4
4 3 7
5 2 6 8
6 4 8
7 0 0 3 8
8 3 3 6
9 0 3 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/12/2022

ĐẶC BIỆT 13454
8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS
GIẢI NHẤT 99442
GIẢI NHÌ 86182 23838
GIẢI BA 83464 48820 30683
55403 87940 69185
GIẢI TƯ 9528 9318 0371 6934
GIẢI NĂM 9092 0654 5542
1536 7600 1112
GIẢI SÁU 360 056 159
GIẢI BẢY 41 70 91 63
Đầu LOTO
0 0 3
1 2 8
2 0 8
3 4 6 8
4 0 1 2 2
5 4 4 6 9
6 0 3 4
7 0 1
8 2 3 5
9 1 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/12/2022

ĐẶC BIỆT 05028
11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT
GIẢI NHẤT 94007
GIẢI NHÌ 18783 39801
GIẢI BA 50296 49926 94188
85957 88720 36286
GIẢI TƯ 7781 9228 6483 6636
GIẢI NĂM 5841 9320 2564
5651 9661 6285
GIẢI SÁU 517 782 277
GIẢI BẢY 21 10 67 39
Đầu LOTO
0 1 7
1 0 7
2 0 0 1 6 8 8
3 6 9
4 1
5 1 7
6 1 4 7
7 7
8 1 2 3 3 5 6 8
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/12/2022

ĐẶC BIỆT 10576
14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU
GIẢI NHẤT 48972
GIẢI NHÌ 03009 83557
GIẢI BA 87053 92528 52854
59290 49855 59580
GIẢI TƯ 4445 4301 8703 0762
GIẢI NĂM 2533 2480 0463
3518 3588 8849
GIẢI SÁU 394 837 144
GIẢI BẢY 61 55 93 46
Đầu LOTO
0 1 3 9
1 8
2 8
3 3 7
4 4 5 6 9
5 3 4 5 5 7
6 1 2 3
7 2 6
8 0 0 8
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/12/2022

ĐẶC BIỆT 24523
15HV-12HV-6HV-10HV-1HV-5HV
GIẢI NHẤT 03015
GIẢI NHÌ 99501 75640
GIẢI BA 90238 78005 60888
31380 35565 56202
GIẢI TƯ 1177 7621 7733 4261
GIẢI NĂM 2378 8893 3460
6591 5205 9778
GIẢI SÁU 906 371 102
GIẢI BẢY 61 22 44 16
Đầu LOTO
0 1 2 2 5 5 6
1 5 6
2 1 2 3
3 3 8
4 0 4
5  
6 0 1 1 5
7 1 7 8 8
8 0 8
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/12/2022

ĐẶC BIỆT 52770
3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX
GIẢI NHẤT 72632
GIẢI NHÌ 94230 01290
GIẢI BA 00944 60752 38682
13546 09037 56528
GIẢI TƯ 7236 6255 7117 5805
GIẢI NĂM 6024 4076 7706
6242 5151 5198
GIẢI SÁU 515 311 771
GIẢI BẢY 40 65 69 32
Đầu LOTO
0 5 6
1 1 5 7
2 4 8
3 0 2 2 6 7
4 0 2 4 6
5 1 2 5
6 5 9
7 0 1 6
8 2
9 0 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/11/2022

ĐẶC BIỆT 98112
11HY-12HY-2HY-13HY-4HY-9HY
GIẢI NHẤT 09152
GIẢI NHÌ 01989 05593
GIẢI BA 25161 95366 48674
94494 04644 96641
GIẢI TƯ 7013 7672 5579 4369
GIẢI NĂM 8490 1279 3981
7199 9982 5959
GIẢI SÁU 036 860 858
GIẢI BẢY 51 35 67 57
Đầu LOTO
0  
1 2 3
2  
3 5 6
4 1 4
5 1 2 7 8 9
6 0 1 6 7 9
7 2 4 9 9
8 1 2 9
9 0 3 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/11/2022

ĐẶC BIỆT 25380
12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ
GIẢI NHẤT 28733
GIẢI NHÌ 75482 90338
GIẢI BA 40071 62719 03871
39155 49381 54569
GIẢI TƯ 5221 4873 4295 6204
GIẢI NĂM 3664 7733 5955
6664 8443 9055
GIẢI SÁU 167 970 412
GIẢI BẢY 03 69 77 61
Đầu LOTO
0 3 4
1 2 9
2 1
3 3 3 8
4 3
5 5 5 5
6 1 4 4 7 9 9
7 0 1 1 3 7
8 0 1 2
9 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/11/2022

ĐẶC BIỆT 65507
11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
GIẢI NHẤT 90987
GIẢI NHÌ 23237 17499
GIẢI BA 96896 65083 98122
79833 61991 81641
GIẢI TƯ 3317 8046 3130 6290
GIẢI NĂM 8207 5400 1972
6506 6648 3190
GIẢI SÁU 237 566 975
GIẢI BẢY 00 38 53 46
Đầu LOTO
0 0 0 6 7 7
1 7
2 2
3 0 3 7 7 8
4 1 6 6 8
5 3
6 6
7 2 5
8 3 7
9 0 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/11/2022

ĐẶC BIỆT 67857
10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB
GIẢI NHẤT 24762
GIẢI NHÌ 15441 04864
GIẢI BA 08271 66428 62919
75365 85787 21002
GIẢI TƯ 0896 5072 9185 7394
GIẢI NĂM 3832 8408 2046
5486 7182 2401
GIẢI SÁU 695 320 642
GIẢI BẢY 42 55 21 80
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 9
2 0 1 8
3 2
4 1 2 2 6
5 5 7
6 2 4 5
7 1 2
8 0 2 5 6 7
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/11/2022

ĐẶC BIỆT 67896
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
GIẢI NHẤT 70731
GIẢI NHÌ 69176 18124
GIẢI BA 27982 04161 91683
18192 79476 78208
GIẢI TƯ 5183 4837 8723 9821
GIẢI NĂM 9572 8397 0675
4046 1647 9982
GIẢI SÁU 454 824 291
GIẢI BẢY 83 44 66 03
Đầu LOTO
0 3 8
1  
2 1 3 4 4
3 1 7
4 4 6 7
5 4
6 1 6
7 2 5 6 6
8 2 2 3 3 3
9 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11/2022

ĐẶC BIỆT 36819
2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD
GIẢI NHẤT 77300
GIẢI NHÌ 94639 60023
GIẢI BA 65992 78939 86794
32055 87711 60182
GIẢI TƯ 2846 6365 7000 8638
GIẢI NĂM 5530 0550 4271
9426 9812 8324
GIẢI SÁU 268 190 185
GIẢI BẢY 96 56 66 83
Đầu LOTO
0 0 0
1 1 2 9
2 3 4 6
3 0 8 9 9
4 6
5 0 5 6
6 5 6 8
7 1
8 2 3 5
9 0 2 4 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/11/2022

ĐẶC BIỆT 75996
3GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
GIẢI NHẤT 04902
GIẢI NHÌ 25318 92214
GIẢI BA 52253 61070 38643
84891 18913 13077
GIẢI TƯ 6533 5487 5262 6897
GIẢI NĂM 0336 4573 1078
5865 1877 6361
GIẢI SÁU 858 380 829
GIẢI BẢY 07 87 48 81
Đầu LOTO
0 2 7
1 3 4 8
2 9
3 3 6
4 3 8
5 3 8
6 1 2 5
7 0 3 7 7 8
8 0 1 7 7
9 1 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/11/2022

ĐẶC BIỆT 47779
4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
GIẢI NHẤT 09473
GIẢI NHÌ 42006 45431
GIẢI BA 31134 17715 99814
97168 20064 33491
GIẢI TƯ 2355 6851 3041 5929
GIẢI NĂM 1848 3824 2063
8535 2813 2684
GIẢI SÁU 378 794 832
GIẢI BẢY 75 68 73 03
Đầu LOTO
0 3 6
1 3 4 5
2 4 9
3 1 2 4 5
4 1 8
5 1 5
6 3 4 8 8
7 3 3 5 8 9
8 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/11/2022

ĐẶC BIỆT 30529
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
GIẢI NHẤT 00774
GIẢI NHÌ 71339 87590
GIẢI BA 94856 44576 54746
62290 56551 40367
GIẢI TƯ 5453 6915 0626 5872
GIẢI NĂM 0190 8930 5221
2743 9398 0212
GIẢI SÁU 212 976 516
GIẢI BẢY 50 13 41 49
Đầu LOTO
0  
1 2 2 3 5 6
2 1 6 9
3 0 9
4 1 3 6 9
5 0 1 3 6
6 7
7 2 4 6 6
8  
9 0 0 0 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/11/2022

ĐẶC BIỆT 52091
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
GIẢI NHẤT 32734
GIẢI NHÌ 23946 43525
GIẢI BA 86711 73926 59382
58525 08199 09891
GIẢI TƯ 7508 4247 6600 5785
GIẢI NĂM 7051 9777 2130
6304 7143 3659
GIẢI SÁU 753 767 938
GIẢI BẢY 96 25 69 47
Đầu LOTO
0 0 4 8
1 1
2 5 5 5 6
3 0 4 8
4 3 6 7 7
5 1 3 9
6 7 9
7 7
8 2 5
9 1 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/11/2022

ĐẶC BIỆT 80770
3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL
GIẢI NHẤT 74803
GIẢI NHÌ 88570 42720
GIẢI BA 53876 08026 67336
03704 43408 16903
GIẢI TƯ 2018 8532 3564 2072
GIẢI NĂM 8409 7739 0074
9074 0573 6822
GIẢI SÁU 820 944 037
GIẢI BẢY 52 33 61 24
Đầu LOTO
0 3 3 4 8 9
1 8
2 0 0 2 4 6
3 2 3 6 7 9
4 4
5 2
6 1 4
7 0 0 2 3 4 4 6
8  
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/11/2022

ĐẶC BIỆT 66534
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
GIẢI NHẤT 56931
GIẢI NHÌ 14753 52934
GIẢI BA 50362 71673 07004
46603 14867 67353
GIẢI TƯ 2669 3510 5939 0452
GIẢI NĂM 7103 3066 7100
3883 3329 8520
GIẢI SÁU 876 769 784
GIẢI BẢY 04 50 54 98
Đầu LOTO
0 0 3 3 4 4
1 0
2 0 9
3 1 4 4 9
4  
5 0 2 3 3 4
6 2 6 7 9 9
7 3 6
8 3 4
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/11/2022

ĐẶC BIỆT 32592
13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN
GIẢI NHẤT 64258
GIẢI NHÌ 75381 94816
GIẢI BA 00970 60920 56970
50040 80887 68639
GIẢI TƯ 3223 8450 4979 5322
GIẢI NĂM 9176 3207 7231
1657 8080 5058
GIẢI SÁU 353 184 451
GIẢI BẢY 43 12 84 07
Đầu LOTO
0 7 7
1 2 6
2 0 2 3
3 1 9
4 0 3
5 0 1 3 7 8 8
6  
7 0 0 6 9
8 0 1 4 4 7
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/11/2022

ĐẶC BIỆT 05776
9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP
GIẢI NHẤT 49100
GIẢI NHÌ 70349 63260
GIẢI BA 03748 53195 55751
50581 47510 45326
GIẢI TƯ 7831 5315 1200 5855
GIẢI NĂM 6879 2316 2395
2324 0407 8819
GIẢI SÁU 108 898 166
GIẢI BẢY 97 50 75 99
Đầu LOTO
0 0 0 7 8
1 0 5 6 9
2 4 6
3 1
4 8 9
5 0 1 5
6 0 6
7 5 6 9
8 1
9 5 5 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/11/2022

ĐẶC BIỆT 50578
1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ
GIẢI NHẤT 44533
GIẢI NHÌ 51589 19352
GIẢI BA 36731 00455 82986
67951 88182 08371
GIẢI TƯ 7155 6673 4983 4003
GIẢI NĂM 1039 7182 0280
4445 6725 1225
GIẢI SÁU 031 657 500
GIẢI BẢY 94 53 70 58
Đầu LOTO
0 0 3
1  
2 5 5
3 1 1 3 9
4 5
5 1 2 3 5 5 7 8
6  
7 0 1 3 8
8 0 2 2 3 6 9
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/11/2022

ĐẶC BIỆT 91006
6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS
GIẢI NHẤT 22362
GIẢI NHÌ 00497 25741
GIẢI BA 83780 71776 83219
79310 25559 28409
GIẢI TƯ 6094 4114 4358 4970
GIẢI NĂM 2704 2016 1614
0178 3411 3799
GIẢI SÁU 574 202 404
GIẢI BẢY 02 57 50 82
Đầu LOTO
0 2 2 4 4 6 9
1 0 1 4 4 6 9
2  
3  
4 1
5 0 7 8 9
6 2
7 0 4 6 8
8 0 2
9 4 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/11/2022

ĐẶC BIỆT 12834
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
GIẢI NHẤT 95078
GIẢI NHÌ 64989 79753
GIẢI BA 09206 10621 79349
82053 44176 51792
GIẢI TƯ 6421 8306 4577 6605
GIẢI NĂM 4788 8183 3490
4452 9313 4353
GIẢI SÁU 814 440 471
GIẢI BẢY 56 67 31 42
Đầu LOTO
0 5 6 6
1 3 4
2 1 1
3 1 4
4 0 2 9
5 2 3 3 3 6
6 7
7 1 6 7 8
8 3 8 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/11/2022

ĐẶC BIỆT 96305
10GU-13GU-1GU-8GU-4GU-5GU
GIẢI NHẤT 67959
GIẢI NHÌ 20646 33331
GIẢI BA 93051 86138 60171
34010 77612 40721
GIẢI TƯ 7922 7402 4996 9753
GIẢI NĂM 9028 0798 6142
5181 3005 0430
GIẢI SÁU 913 266 605
GIẢI BẢY 20 21 36 01
Đầu LOTO
0 1 2 5 5 5
1 0 2 3
2 0 1 1 2 8
3 0 1 6 8
4 2 6
5 1 3 9
6 6
7 1
8 1
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/11/2022

ĐẶC BIỆT 78611
11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
GIẢI NHẤT 11566
GIẢI NHÌ 68739 54972
GIẢI BA 63820 44793 97595
72343 76328 33810
GIẢI TƯ 1422 0776 2262 7727
GIẢI NĂM 1365 6036 4279
6699 2617 9526
GIẢI SÁU 807 235 100
GIẢI BẢY 61 73 32 91
Đầu LOTO
0 0 7
1 0 1 7
2 0 2 6 7 8
3 2 5 6 9
4 3
5  
6 1 2 5 6
7 2 3 6 9
8  
9 1 3 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/11/2022

ĐẶC BIỆT 81736
15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY
GIẢI NHẤT 23276
GIẢI NHÌ 53754 98359
GIẢI BA 17284 59613 66887
69623 90479 15921
GIẢI TƯ 1913 9442 8514 1457
GIẢI NĂM 3561 5865 5275
6154 6603 9713
GIẢI SÁU 570 440 936
GIẢI BẢY 08 89 92 12
Đầu LOTO
0 3 8
1 2 3 3 3 4
2 1 3
3 6 6
4 0 2
5 4 4 7 9
6 1 5
7 0 5 6 9
8 4 7 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/11/2022

ĐẶC BIỆT 71610
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
GIẢI NHẤT 89551
GIẢI NHÌ 25825 57592
GIẢI BA 04061 27766 63457
55406 80996 71332
GIẢI TƯ 4220 8664 4267 0323
GIẢI NĂM 1489 4707 5990
1175 9767 6607
GIẢI SÁU 536 385 828
GIẢI BẢY 32 64 98 25
Đầu LOTO
0 6 7 7
1 0
2 0 3 5 5 8
3 2 2 6
4  
5 1 7
6 1 4 4 6 7 7
7 5
8 5 9
9 0 2 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/11/2022

ĐẶC BIỆT 57765
9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA
GIẢI NHẤT 69270
GIẢI NHÌ 33523 02685
GIẢI BA 84523 77290 28378
00860 06188 76005
GIẢI TƯ 0445 9065 6142 8859
GIẢI NĂM 8856 4721 1409
3307 7321 9251
GIẢI SÁU 866 778 530
GIẢI BẢY 17 42 90 34
Đầu LOTO
0 5 7 9
1 7
2 1 1 3 3
3 0 4
4 2 2 5
5 1 6 9
6 0 5 5 6
7 0 8 8
8 5 8
9 0 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/11/2022

ĐẶC BIỆT 66130
18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB
GIẢI NHẤT 31344
GIẢI NHÌ 60841 75083
GIẢI BA 20089 91989 55661
28892 04894 38296
GIẢI TƯ 9750 1119 3274 6424
GIẢI NĂM 3786 0911 9541
3781 9279 2086
GIẢI SÁU 021 974 097
GIẢI BẢY 41 97 10 96
Đầu LOTO
0  
1 0 1 9
2 1 4
3 0
4 1 1 1 4
5 0
6 1
7 4 4 9
8 1 3 6 6 9 9
9 2 4 6 6 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/11/2022

ĐẶC BIỆT 04067
3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
GIẢI NHẤT 62344
GIẢI NHÌ 20660 34924
GIẢI BA 29262 94654 83140
81635 61321 07328
GIẢI TƯ 5040 9608 2848 8618
GIẢI NĂM 6534 5000 0270
1134 8572 5462
GIẢI SÁU 105 829 074
GIẢI BẢY 41 25 57 17
Đầu LOTO
0 0 5 8
1 7 8
2 1 4 5 8 9
3 4 4 5
4 0 0 1 4 8
5 4 7
6 0 2 2 7
7 0 2 4
8  
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/11/2022

ĐẶC BIỆT 77471
9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD
GIẢI NHẤT 19152
GIẢI NHÌ 97536 23750
GIẢI BA 96328 05336 86498
22305 92542 92511
GIẢI TƯ 1202 4265 3726 6791
GIẢI NĂM 9261 8406 8891
8795 0587 6651
GIẢI SÁU 733 915 460
GIẢI BẢY 50 36 64 96
Đầu LOTO
0 2 5 6
1 1 5
2 6 8
3 3 6 6 6
4 2
5 0 0 1 2
6 0 1 4 5
7 1
8 7
9 1 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/11/2022

ĐẶC BIỆT 33487
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
GIẢI NHẤT 75857
GIẢI NHÌ 17413 62882
GIẢI BA 60654 00964 04680
40383 52970 40634
GIẢI TƯ 1478 3136 3882 8583
GIẢI NĂM 0121 9159 0427
7098 1576 4487
GIẢI SÁU 504 833 059
GIẢI BẢY 22 96 21 03
Đầu LOTO
0 3 4
1 3
2 1 1 2 7
3 3 4 6
4  
5 4 7 9 9
6 4
7 0 6 8
8 0 2 2 3 3 7 7
9 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/11/2022

ĐẶC BIỆT 75371
2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG
GIẢI NHẤT 81207
GIẢI NHÌ 15350 73690
GIẢI BA 95923 60377 00576
91314 57428 49409
GIẢI TƯ 4804 6242 8365 5083
GIẢI NĂM 5330 3111 6641
5696 3592 5572
GIẢI SÁU 743 046 548
GIẢI BẢY 48 02 05 42
Đầu LOTO
0 2 4 5 7 9
1 1 4
2 3 8
3 0
4 1 2 2 3 6 8 8
5 0
6 5
7 1 2 6 7
8 3
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/11/2022

ĐẶC BIỆT 66819
6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH
GIẢI NHẤT 58970
GIẢI NHÌ 81233 87337
GIẢI BA 67364 85138 96320
49873 10652 89668
GIẢI TƯ 8394 8830 8457 0320
GIẢI NĂM 3125 3132 4645
4147 8339 8043
GIẢI SÁU 111 430 454
GIẢI BẢY 22 57 54 16
Đầu LOTO
0  
1 1 6 9
2 0 0 2 5
3 0 0 2 3 7 8 9
4 3 5 7
5 2 4 4 7 7
6 4 8
7 0 3
8  
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/11/2022

ĐẶC BIỆT 67246
14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK
GIẢI NHẤT 84000
GIẢI NHÌ 91602 49667
GIẢI BA 26643 51547 99669
56114 58512 86392
GIẢI TƯ 4034 7999 8026 7738
GIẢI NĂM 8540 0020 8411
9998 1978 2542
GIẢI SÁU 414 858 490
GIẢI BẢY 08 33 36 78
Đầu LOTO
0 0 2 8
1 1 2 4 4
2 0 6
3 3 4 6 8
4 0 2 3 6 7
5 8
6 7 9
7 8 8
8  
9 0 2 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/11/2022

ĐẶC BIỆT 99876
4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL
GIẢI NHẤT 35394
GIẢI NHÌ 83301 41034
GIẢI BA 78478 01506 61824
21864 19460 97709
GIẢI TƯ 2523 8243 8504 6873
GIẢI NĂM 6666 0003 6305
9126 5239 8233
GIẢI SÁU 399 774 666
GIẢI BẢY 79 76 46 50
Đầu LOTO
0 1 3 4 5 6 9
1  
2 3 4 6
3 3 4 9
4 3 6
5 0
6 0 4 6 6
7 3 4 6 6 8 9
8  
9 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/10/2022

ĐẶC BIỆT 93343
13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM
GIẢI NHẤT 96968
GIẢI NHÌ 63142 87662
GIẢI BA 64620 94933 91543
43079 18487 83883
GIẢI TƯ 8316 6968 2547 3315
GIẢI NĂM 3809 4301 2221
5368 4658 2400
GIẢI SÁU 204 340 509
GIẢI BẢY 02 31 59 16
Đầu LOTO
0 0 1 2 4 9 9
1 5 6 6
2 0 1
3 1 3
4 0 2 3 3 7
5 8 9
6 2 8 8 8
7 9
8 3 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/10/2022

ĐẶC BIỆT 05085
3FN-2FN-8FN-12FN-15FN-1FN
GIẢI NHẤT 52112
GIẢI NHÌ 34968 38884
GIẢI BA 53704 12738 54587
09805 82578 04521
GIẢI TƯ 4991 0172 0087 1576
GIẢI NĂM 2444 2208 4446
9082 9943 0001
GIẢI SÁU 786 779 247
GIẢI BẢY 47 84 18 95
Đầu LOTO
0 1 4 5 8
1 2 8
2 1
3 8
4 3 4 6 7 7
5  
6 8
7 2 6 8 9
8 2 4 4 5 6 7 7
9 1 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/10/2022

ĐẶC BIỆT 73887
7FP-4FP-14FP-5FP-6FP-11FP
GIẢI NHẤT 76973
GIẢI NHÌ 36640 82978
GIẢI BA 28521 08794 26945
35334 63608 43213
GIẢI TƯ 3591 9088 7466 0235
GIẢI NĂM 4544 4577 0501
9448 2360 9207
GIẢI SÁU 629 228 382
GIẢI BẢY 52 99 02 47
Đầu LOTO
0 1 2 7 8
1 3
2 1 8 9
3 4 5
4 0 4 5 7 8
5 2
6 0 6
7 3 7 8
8 2 7 8
9 1 4 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/10/2022

ĐẶC BIỆT 32041
6FQ-13FQ-15FQ-10FQ-5FQ-3FQ
GIẢI NHẤT 41193
GIẢI NHÌ 72370 38138
GIẢI BA 42725 18203 90049
56996 58750 01486
GIẢI TƯ 7646 1883 4831 0453
GIẢI NĂM 1211 2649 0096
9803 7958 5730
GIẢI SÁU 766 222 545
GIẢI BẢY 62 12 05 49
Đầu LOTO
0 3 3 5
1 1 2
2 2 5
3 0 1 8
4 1 5 6 9 9 9
5 0 3 8
6 2 6
7 0
8 3 6
9 3 6 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/10/2022

ĐẶC BIỆT 89604
7FR-1FR-10FR-2FR-4FR-13FR
GIẢI NHẤT 91323
GIẢI NHÌ 51578 25475
GIẢI BA 42317 79129 02129
03015 38854 64855
GIẢI TƯ 0405 1015 0053 2692
GIẢI NĂM 7045 0058 5559
3807 9109 1859
GIẢI SÁU 276 593 588
GIẢI BẢY 21 70 40 99
Đầu LOTO
0 4 5 7 9
1 5 5 7
2 1 3 9 9
3  
4 0 5
5 3 4 5 8 9 9
6  
7 0 5 6 8
8 8
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/10/2022

ĐẶC BIỆT 19739
12FS-11FS-4FS-10FS-5FS-13FS
GIẢI NHẤT 15022
GIẢI NHÌ 43172 45148
GIẢI BA 07740 49662 70500
03869 52571 78536
GIẢI TƯ 8677 3363 6150 4291
GIẢI NĂM 5000 5455 1295
4611 9213 8568
GIẢI SÁU 211 109 329
GIẢI BẢY 98 01 69 70
Đầu LOTO
0 0 0 1 9
1 1 1 3
2 2 9
3 6 9
4 0 8
5 0 5
6 2 3 8 9 9
7 0 1 2 7
8  
9 1 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/10/2022

ĐẶC BIỆT 50604
1FT-13FT-17FT-15FT-4FT-11FT-5FT-16FT
GIẢI NHẤT 02803
GIẢI NHÌ 82308 14716
GIẢI BA 18849 52967 20498
02113 21235 00297
GIẢI TƯ 3440 7251 6372 5944
GIẢI NĂM 4127 9161 5584
1258 1074 5102
GIẢI SÁU 054 810 879
GIẢI BẢY 81 78 36 65
Đầu LOTO
0 2 3 4 8
1 0 3 6
2 7
3 5 6
4 0 4 9
5 1 4 8
6 1 5 7
7 2 4 8 9
8 1 4
9 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/10/2022

ĐẶC BIỆT 05499
8FU-10FU-11FU-4FU-9FU-1FU
GIẢI NHẤT 10376
GIẢI NHÌ 24301 13680
GIẢI BA 38695 41130 50727
16362 08149 79482
GIẢI TƯ 8855 9322 2164 0561
GIẢI NĂM 8869 8529 0030
2126 4951 8249
GIẢI SÁU 161 852 598
GIẢI BẢY 99 51 40 76
Đầu LOTO
0 1
1  
2 2 6 7 9
3 0 0
4 0 9 9
5 1 1 2 5
6 1 1 2 4 9
7 6 6
8 0 2
9 5 8 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/10/2022

ĐẶC BIỆT 12843
14FV-7FV-6FV-5FV-9FV-12FV
GIẢI NHẤT 17105
GIẢI NHÌ 39019 07823
GIẢI BA 84315 68555 25647
16084 08591 54488
GIẢI TƯ 6546 9861 9809 6677
GIẢI NĂM 5359 4191 5365
8620 2515 4762
GIẢI SÁU 860 513 793
GIẢI BẢY 11 31 91 02
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 1 3 5 5 9
2 0 3
3 1
4 3 6 7
5 5 9
6 0 1 2 5
7 7
8 4 8
9 1 1 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/10/2022

ĐẶC BIỆT 31698
13FX-12FX-10FX-1FX-11FX-15FX
GIẢI NHẤT 10399
GIẢI NHÌ 51180 27619
GIẢI BA 96231 22899 54741
08898 00597 66057
GIẢI TƯ 0841 6547 3780 4848
GIẢI NĂM 0188 2975 3529
7492 4196 8276
GIẢI SÁU 354 616 141
GIẢI BẢY 44 10 28 67
Đầu LOTO
0  
1 0 6 9
2 8 9
3 1
4 1 1 1 4 7 8
5 4 7
6 7
7 5 6
8 0 0 8
9 2 6 7 8 8 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/10/2022

ĐẶC BIỆT 50000
9FY-7FY-14FY-15FY-2FY-4FY
GIẢI NHẤT 77386
GIẢI NHÌ 96071 94717
GIẢI BA 33512 47054 17057
15910 69114 85358
GIẢI TƯ 4981 5705 4473 2457
GIẢI NĂM 7949 4076 4318
6437 1640 7878
GIẢI SÁU 709 836 117
GIẢI BẢY 29 30 68 73
Đầu LOTO
0 0 5 9
1 0 2 4 7 7 8
2 9
3 0 6 7
4 0 9
5 4 7 7 8
6 8
7 1 3 3 6 8
8 1 6
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

XSMB 100 ngày - Thống kê xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây

XSMB 100 ngày - Theo dõi bảng thống kê xổ số miền bắc 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Bắc của 100 lần quay gần đây nhất.

Khi theo dõi sổ KQXSMB 100 ngày gần nhất, anh em lô thủ có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng trong 100 ngày vừa qua. Những thông tin về thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày gần đây nhất và chuẩn xác nhất chắc chắn sẽ là dữ liệu quan trọng trong quá trình soi cầu, dự đoán xổ số miền bắc hàng ngày. Cụ thể những thống kê này sẽ được website sxmb.vn của chúng tôi cập nhật nhanh chóng mỗi ngày.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thống kê Kết quả XSMB 100 ngày (sổ kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày) - KQXSMB 100 ngày. Người chơi hãy theo dõi thường xuyên sổ xsmb 100 ngày hôm nay để nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó có thêm cơ sở sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần tham gia xổ số tiếp theo.