Kết quả XSTD ngày 28/04/2020 - Xổ số Miền Bắc 28/04/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-34-49-25
GIẢI SÁU 716 597 231
GIẢI NĂM 4446 0813 7173 4469 9458 5070
GIẢI TƯ 8680 5441 6495
2972
GIẢI BA 40236 10533 16407 10122 05568 50341
GIẢI NHÌ 31536-32927
GIẢI NHẤT 34806
ĐẶC BIỆT 69063
Đầu LOTO
0 6 7
1 3 6
2 2 5 7
3 1 3 4 6 6
4 1 1 6 9
5 8
6 3 8 9
7 0 2 3
8 0 3
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-91-28-58
GIẢI SÁU 841 862 589
GIẢI NĂM 0473 6488 5491 8777 7960 1618
GIẢI TƯ 8889 9173 7790
9358
GIẢI BA 40427 74012 19445 50825 50002 44156
GIẢI NHÌ 33416-13287
GIẢI NHẤT 86201
ĐẶC BIỆT 77561
Đầu LOTO
0 1 2
1 2 6 8
2 1 5 7 8
3  
4 1 5
5 6 8 8
6 0 1 2
7 3 3 7
8 7 8 9 9
9 0 1 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-75-40-42
GIẢI SÁU 395 280 985
GIẢI NĂM 1884 2203 3664 2606 3478 3633
GIẢI TƯ 6455 7806 1737
8110
GIẢI BA 66559 79693 39067 88540 84522 10917
GIẢI NHÌ 61098-82819
GIẢI NHẤT 18768
ĐẶC BIỆT 90667
Đầu LOTO
0 3 6 6 8
1 0 7 9
2 2
3 3 7
4 0 0 2
5 5 9
6 4 7 7 8
7 5 8
8 0 4 5
9 3 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-40-50-46
GIẢI SÁU 042 860 113
GIẢI NĂM 9594 8168 4620 1042 5478 6685
GIẢI TƯ 0183 4347 7198
2786
GIẢI BA 52488 16580 35819 94080 77434 12598
GIẢI NHÌ 37924-07487
GIẢI NHẤT 35206
ĐẶC BIỆT 46625
Đầu LOTO
0 6
1 3 4 9
2 0 4 5
3 4
4 0 2 2 6 7
5 0
6 0 8
7 8
8 0 0 3 5 6 7 8
9 4 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-12-49-81
GIẢI SÁU 979 603 061
GIẢI NĂM 3327 5393 7018 6271 8763 0361
GIẢI TƯ 8869 0707 1171
8471
GIẢI BA 17750 42618 21199 45081 34758 55910
GIẢI NHÌ 77402-41845
GIẢI NHẤT 91137
ĐẶC BIỆT 69550
Đầu LOTO
0 2 3 7
1 0 2 8 8
2 7
3 7
4 5 6 9
5 0 0 8
6 1 1 3 9
7 1 1 1 9
8 1 1
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-03-81-08
GIẢI SÁU 995 858 210
GIẢI NĂM 9606 4762 9118 4523 7644 1846
GIẢI TƯ 5226 2490 8491
8209
GIẢI BA 21122 43403 38231 62794 44286 27608
GIẢI NHÌ 22018-38528
GIẢI NHẤT 52470
ĐẶC BIỆT 54503
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 8 8 9
1 0 8 8
2 2 3 6 8
3 1 2
4 4 6
5 8
6 2
7 0
8 1 6
9 0 1 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-45-96-10
GIẢI SÁU 957 130 489
GIẢI NĂM 4555 2238 0157 5358 6076 8185
GIẢI TƯ 6484 4112 0063
8515
GIẢI BA 61368 22973 51191 28270 11119 11461
GIẢI NHÌ 96294-96108
GIẢI NHẤT 44179
ĐẶC BIỆT 98819
Đầu LOTO
0 8
1 0 2 5 7 9 9
2  
3 0 8
4 5
5 5 7 7 8
6 1 3 8
7 0 3 6 9
8 4 5 9
9 1 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-94-79-05
GIẢI SÁU 314 495 258
GIẢI NĂM 4639 7093 8482 4906 2576 9849
GIẢI TƯ 1559 3221 3343
0895
GIẢI BA 03080 71055 13663 02249 36140 28867
GIẢI NHÌ 98712-08709
GIẢI NHẤT 92559
ĐẶC BIỆT 42902
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 2 4
2 1
3 9
4 0 3 9 9
5 5 5 8 9 9
6 3 7
7 6 9
8 0 2
9 3 4 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-66-52-88
GIẢI SÁU 342 556 502
GIẢI NĂM 3597 7479 9223 4583 2266 4751
GIẢI TƯ 5147 2189 6051
0363
GIẢI BA 99095 26209 16780 19311 58837 67813
GIẢI NHÌ 66992-90797
GIẢI NHẤT 63988
ĐẶC BIỆT 28914
Đầu LOTO
0 2 9
1 1 3 4
2 3 4
3 7
4 2 7
5 1 1 2 6
6 3 6 6
7 9
8 0 3 8 8 9
9 2 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-03-10-23
GIẢI SÁU 815 758 345
GIẢI NĂM 3528 3363 6791 7953 1195 6735
GIẢI TƯ 6281 0402 5637
7531
GIẢI BA 97314 60879 30091 10908 57906 96546
GIẢI NHÌ 87459-66379
GIẢI NHẤT 40109
ĐẶC BIỆT 91159
Đầu LOTO
0 2 3 6 8 9
1 0 4 5
2 3 8
3 1 5 7
4 5 6
5 3 8 9 9
6 3
7 4 9 9
8 1
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-38-99-54
GIẢI SÁU 204 276 911
GIẢI NĂM 9923 2793 6344 1138 5679 5484
GIẢI TƯ 4978 9209 8932
8979
GIẢI BA 17067 41228 31970 92048 36571 26045
GIẢI NHÌ 50894-51062
GIẢI NHẤT 52557
ĐẶC BIỆT 33555
Đầu LOTO
0 4 9
1 1
2 3 8
3 2 8 8
4 4 5 8
5 4 5 7
6 2 7
7 0 1 6 8 9 9
8 2 4
9 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-93-82-80
GIẢI SÁU 910 855 136
GIẢI NĂM 4512 8354 8195 3258 7506 9634
GIẢI TƯ 0172 3503 5464
8693
GIẢI BA 72676 03613 18638 00004 49295 78138
GIẢI NHÌ 09748-36993
GIẢI NHẤT 22095
ĐẶC BIỆT 94135
Đầu LOTO
0 3 4 6 6
1 0 2 3
2  
3 4 5 6 8 8
4 8
5 4 5 8
6 4
7 2 6
8 0 2
9 3 3 3 5 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-21-48
GIẢI SÁU 184 517 673
GIẢI NĂM 7455 3884 3745 8018 4711 4882
GIẢI TƯ 5564 0066 2488
4437
GIẢI BA 47082 32268 46213 34273 56000 09457
GIẢI NHÌ 85240-19833
GIẢI NHẤT 54643
ĐẶC BIỆT 54296
Đầu LOTO
0 0
1 1 3 7 8 9
2 1
3 3 7
4 0 3 5 8
5 5 7
6 4 6 8 8
7 3 3
8 2 2 4 4 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-42-59-95
GIẢI SÁU 448 498 085
GIẢI NĂM 1116 0788 8887 1437 2565 0929
GIẢI TƯ 7605 8743 3931
4385
GIẢI BA 49320 52222 39477 62863 00021 73974
GIẢI NHÌ 34793-13159
GIẢI NHẤT 73112
ĐẶC BIỆT 31578
Đầu LOTO
0 5
1 2 6
2 0 1 2 9
3 1 7
4 2 3 8
5 9 9
6 3 5
7 4 7 8
8 5 5 7 8
9 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm