Kết quả XSTD ngày 27/08/2019 - Xổ số Miền Bắc 27/08/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-60-41-45
GIẢI SÁU 562 114 214
GIẢI NĂM 2567 5120 4268 8308 6499 4992
GIẢI TƯ 1633 7966 3827
7729
GIẢI BA 86949 96307 91024 38249 95920 63250
GIẢI NHÌ 23795-42858
GIẢI NHẤT 59098
ĐẶC BIỆT 59662
Đầu LOTO
0 2 7 8
1 4 4
2 0 0 4 7 9
3 3
4 1 5 9 9
5 0 8
6 0 2 2 6 7 8
7  
8  
9 2 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-58-85-98
GIẢI SÁU 444 178 705
GIẢI NĂM 0537 7984 3868 0139 9091 1163
GIẢI TƯ 3139 3317 9627
6900
GIẢI BA 39220 65210 33593 50495 43558 70564
GIẢI NHÌ 46867-37259
GIẢI NHẤT 95499
ĐẶC BIỆT 58963
Đầu LOTO
0 0 0 5
1 0 7
2 0 7
3 7 9 9
4 4
5 8 8 9
6 3 3 4 7 8
7 8
8 4 5
9 1 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-71-13-19
GIẢI SÁU 780 307 578
GIẢI NĂM 9392 4529 2935 9142 8808 7646
GIẢI TƯ 2638 6146 4725
3572
GIẢI BA 93422 13700 15165 66796 00382 35261
GIẢI NHÌ 41864-95944
GIẢI NHẤT 24276
ĐẶC BIỆT 97301
Đầu LOTO
0 0 1 7 8
1 3 9
2 2 5 9
3 0 5 8
4 2 4 6 6
5  
6 1 4 5
7 1 2 6 8
8 0 2
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-44-31-28
GIẢI SÁU 382 645 322
GIẢI NĂM 0492 1882 1079 1694 7940 9382
GIẢI TƯ 3273 1840 9361
0804
GIẢI BA 64717 42078 32551 99169 82171 00419
GIẢI NHÌ 59625-58990
GIẢI NHẤT 12645
ĐẶC BIỆT 25362
Đầu LOTO
0 4
1 7 9
2 2 3 5 8
3 1
4 0 0 4 5 5
5 1
6 1 2 9
7 1 3 8 9
8 2 2 2
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-80-39-89
GIẢI SÁU 121 648 694
GIẢI NĂM 8934 2587 0872 5367 9487 8089
GIẢI TƯ 7476 6062 7573
4878
GIẢI BA 05012 96538 24131 68691 48223 77480
GIẢI NHÌ 12818-83766
GIẢI NHẤT 21963
ĐẶC BIỆT 79347
Đầu LOTO
0 1
1 2 8
2 1 3
3 1 4 8 9
4 7 8
5  
6 2 3 6 7
7 2 3 6 8
8 0 0 7 7 9 9
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-39-41-44
GIẢI SÁU 975 833 764
GIẢI NĂM 9969 3158 0856 8416 4523 1234
GIẢI TƯ 1839 3028 0340
6158
GIẢI BA 99620 38604 96360 09531 82489 37240
GIẢI NHÌ 58617-29398
GIẢI NHẤT 64281
ĐẶC BIỆT 56093
Đầu LOTO
0 4
1 6 7
2 0 3 8
3 1 3 4 9 9
4 0 0 1 4
5 2 6 8 8
6 0 4 9
7 5
8 1 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-50-58-00
GIẢI SÁU 354 387 795
GIẢI NĂM 3609 8198 6176 0089 9242 9950
GIẢI TƯ 6544 2550 2472
2065
GIẢI BA 97078 44556 91893 95114 08904 92625
GIẢI NHÌ 48856-11248
GIẢI NHẤT 35819
ĐẶC BIỆT 78137
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 4 9
2 5
3 7
4 2 4 8
5 0 0 0 4 6 6 8
6 5
7 2 6 8
8 7 9
9 3 5 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-08-19-84
GIẢI SÁU 772 784 753
GIẢI NĂM 1575 5068 7419 5479 6961 5421
GIẢI TƯ 1953 9300 8184
3050
GIẢI BA 91778 61653 23445 95454 44159 39497
GIẢI NHÌ 87238-32032
GIẢI NHẤT 73061
ĐẶC BIỆT 41265
Đầu LOTO
0 0 8
1 9 9
2 1
3 2 8
4 5
5 0 1 3 3 3 4 9
6 1 1 5 8
7 2 5 8 9
8 4 4 4
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-52-35-66
GIẢI SÁU 457 472 035
GIẢI NĂM 7194 0797 1899 9993 9258 7307
GIẢI TƯ 0106 2442 9484
9191
GIẢI BA 97138 00117 22541 31704 37630 90168
GIẢI NHÌ 81562-69297
GIẢI NHẤT 91467
ĐẶC BIỆT 91082
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 7
2  
3 0 5 5 8
4 1 2
5 2 7 8
6 2 6 7 8
7 0 2
8 2 4
9 1 3 4 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-09-18-53
GIẢI SÁU 207 420 711
GIẢI NĂM 4865 4670 2965 1578 5422 6545
GIẢI TƯ 8103 9765 3309
2746
GIẢI BA 25723 48672 06901 57163 92297 43696
GIẢI NHÌ 81079-44180
GIẢI NHẤT 64084
ĐẶC BIỆT 07111
Đầu LOTO
0 1 3 7 9 9
1 1 1 8
2 0 2 3
3  
4 5 6 7
5 3
6 3 5 5 5
7 0 2 8 9
8 0 4
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-27-67-53
GIẢI SÁU 458 577 140
GIẢI NĂM 1420 4398 6030 2760 8905 2793
GIẢI TƯ 7944 2599 6190
8833
GIẢI BA 26985 53701 31052 44345 45120 33168
GIẢI NHÌ 81281-23128
GIẢI NHẤT 21843
ĐẶC BIỆT 84598
Đầu LOTO
0 1 5
1  
2 0 0 7 8
3 0 3
4 0 3 4 5
5 2 3 8
6 0 7 8
7 7
8 1 2 5
9 0 3 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-03-47-93
GIẢI SÁU 468 103 940
GIẢI NĂM 9306 9688 6135 4693 4838 9511
GIẢI TƯ 4130 8719 2523
2811
GIẢI BA 13170 27013 10612 32162 79064 74291
GIẢI NHÌ 47251-79171
GIẢI NHẤT 36834
ĐẶC BIỆT 65374
Đầu LOTO
0 3 3 6
1 1 1 2 3 9
2 3
3 0 4 5 8
4 0 7
5 1
6 2 4 8
7 0 1 4
8 3 8
9 1 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-11-55-25
GIẢI SÁU 655 448 138
GIẢI NĂM 6853 1752 7856 3749 4139 5803
GIẢI TƯ 3891 3921 3447
4622
GIẢI BA 46580 93636 61352 16557 31461 61683
GIẢI NHÌ 40921-75577
GIẢI NHẤT 61235
ĐẶC BIỆT 17474
Đầu LOTO
0 3
1 1
2 1 1 2 5
3 5 6 8 9
4 7 8 9
5 2 2 3 5 5 6 7
6 1
7 4 6 7
8 0 3
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-58-98-38
GIẢI SÁU 478 927 005
GIẢI NĂM 9320 6738 0663 6594 6763 0764
GIẢI TƯ 5549 5714 5045
1464
GIẢI BA 95739 31092 24448 99059 86140 86629
GIẢI NHÌ 80449-61871
GIẢI NHẤT 25712
ĐẶC BIỆT 10584
Đầu LOTO
0 5
1 2 4
2 0 7 9
3 8 8 9
4 0 5 8 9 9
5 8 9
6 3 3 3 4 4
7 1 8
8 4
9 2 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-76-15-91
GIẢI SÁU 422 322 067
GIẢI NĂM 5199 3320 0443 7155 5766 6844
GIẢI TƯ 3402 2178 3624
2952
GIẢI BA 60676 92703 51168 81754 19009 64706
GIẢI NHÌ 81390-72012
GIẢI NHẤT 78798
ĐẶC BIỆT 93981
Đầu LOTO
0 0 2 3 6 9
1 2 5
2 0 2 2 4
3  
4 3 4
5 2 4 5
6 6 7 8
7 6 6 8
8 1
9 0 1 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-82-53-62
GIẢI SÁU 001 133 658
GIẢI NĂM 9876 1605 7312 1923 6810 1134
GIẢI TƯ 9678 1988 1847
9641
GIẢI BA 17968 76759 07753 46464 75093 12696
GIẢI NHÌ 72436-02029
GIẢI NHẤT 22652
ĐẶC BIỆT 69859
Đầu LOTO
0 1 5
1 0 2
2 3 9
3 3 4 6
4 1 1 7
5 2 3 3 8 9 9
6 2 4 8
7 6 8
8 2 8
9 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-92-50-87
GIẢI SÁU 041 272 175
GIẢI NĂM 3827 4036 8584 4934 1343 3869
GIẢI TƯ 5305 5131 8065
2208
GIẢI BA 74832 44672 18135 85628 49481 78874
GIẢI NHÌ 21586-64638
GIẢI NHẤT 93984
ĐẶC BIỆT 86376
Đầu LOTO
0 5 8
1  
2 6 7 8
3 1 2 4 5 6 8
4 1 3
5 0
6 5 9
7 2 2 4 5 6
8 1 4 4 6 7
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-62-95-84
GIẢI SÁU 168 476 685
GIẢI NĂM 9165 1105 6903 6796 4256 1743
GIẢI TƯ 9772 6914 6465
8703
GIẢI BA 69565 98451 85253 45902 17294 58220
GIẢI NHÌ 82265-28492
GIẢI NHẤT 88656
ĐẶC BIỆT 14040
Đầu LOTO
0 2 3 3 5
1 4
2 0
3  
4 0 3 7
5 1 3 6 6
6 2 5 5 5 5 8
7 2 6
8 4 5
9 2 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-55-44-77
GIẢI SÁU 434 144 504
GIẢI NĂM 8157 6223 3382 4562 6679 4603
GIẢI TƯ 8830 2369 5166
2283
GIẢI BA 49459 56567 74415 60305 70456 17482
GIẢI NHÌ 13758-23706
GIẢI NHẤT 39146
ĐẶC BIỆT 25002
Đầu LOTO
0 2 3 4 5 6
1 5
2 3
3 0 4
4 4 4 6
5 5 6 7 8 9
6 2 6 7 9
7 7 9
8 2 2 3
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-18-92-75
GIẢI SÁU 592 395 405
GIẢI NĂM 3553 5500 0892 6120 4132 3898
GIẢI TƯ 8861 0767 7519
0628
GIẢI BA 27123 17726 42191 95408 02437 86964
GIẢI NHÌ 81675-61475
GIẢI NHẤT 47108
ĐẶC BIỆT 09562
Đầu LOTO
0 0 5 8 8
1 8 9
2 0 3 6 8
3 2 7 9
4  
5 3
6 1 2 4 7
7 5 5 5
8  
9 1 2 2 2 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-59-28-23
GIẢI SÁU 819 439 936
GIẢI NĂM 6800 1618 1684 1797 8550 1891
GIẢI TƯ 2404 0736 6723
4428
GIẢI BA 19615 39630 09903 19593 79719 45630
GIẢI NHÌ 44311-59307
GIẢI NHẤT 75586
ĐẶC BIỆT 28326
Đầu LOTO
0 0 0 3 4 7
1 1 5 8 9 9
2 3 3 6 8 8
3 0 0 6 6 9
4  
5 0 9
6  
7  
8 4 6
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-47-09-88
GIẢI SÁU 291 367 801
GIẢI NĂM 6284 0399 7641 8447 4190 8678
GIẢI TƯ 0308 8428 5036
6490
GIẢI BA 58556 71750 07063 83249 30303 73613
GIẢI NHÌ 39838-57793
GIẢI NHẤT 45932
ĐẶC BIỆT 32648
Đầu LOTO
0 1 3 8 9
1 3
2 8
3 2 6 8
4 1 7 7 8 9
5 0 6
6 3 7
7 8
8 4 8
9 0 0 1 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-87-93-57
GIẢI SÁU 695 372 935
GIẢI NĂM 2676 6991 5546 2092 4536 3607
GIẢI TƯ 5191 3212 9468
3133
GIẢI BA 01525 96244 58845 66544 07089 54881
GIẢI NHÌ 23649-01351
GIẢI NHẤT 47794
ĐẶC BIỆT 60091
Đầu LOTO
0 7
1 2
2 5
3 3 5 6
4 4 4 5 6 9
5 1 7
6 8
7 2 6
8 1 7 9 9
9 1 1 1 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-75-32-52
GIẢI SÁU 925 254 889
GIẢI NĂM 4853 7912 9237 9094 0678 7810
GIẢI TƯ 7829 7239 3687
9573
GIẢI BA 86252 78978 24941 65364 08644 93306
GIẢI NHÌ 24905-87481
GIẢI NHẤT 73770
ĐẶC BIỆT 63132
Đầu LOTO
0 5 6
1 0 2
2 5 9
3 1 2 2 7 9
4 1 4
5 2 2 3 4
6 4
7 0 3 5 8 8
8 1 7 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-88-69-05
GIẢI SÁU 491 214 196
GIẢI NĂM 6167 0262 4508 9252 6533 0582
GIẢI TƯ 7039 2137 1894
2174
GIẢI BA 93082 44886 45770 05022 72885 32612
GIẢI NHÌ 44155-89458
GIẢI NHẤT 65118
ĐẶC BIỆT 25333
Đầu LOTO
0 5 8
1 2 4 8
2 2
3 3 3 7 7 9
4  
5 2 5 8
6 2 7 9
7 0 4
8 2 2 5 6 8
9 1 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-68-79-63
GIẢI SÁU 053 278 929
GIẢI NĂM 2372 1144 3751 7444 1619 3121
GIẢI TƯ 2671 0191 2612
0256
GIẢI BA 58894 16322 06079 83344 28577 43240
GIẢI NHÌ 58669-38238
GIẢI NHẤT 94045
ĐẶC BIỆT 82782
Đầu LOTO
0  
1 2 9
2 1 2 9
3 8
4 0 4 4 4 5
5 1 3 6
6 3 8 9
7 1 2 7 8 9 9
8 2
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-20-17-14
GIẢI SÁU 316 635 795
GIẢI NĂM 5537 7741 7724 5150 7117 8650
GIẢI TƯ 3501 1356 8661
6292
GIẢI BA 47922 88612 41265 88785 13362 22868
GIẢI NHÌ 75794-65136
GIẢI NHẤT 75468
ĐẶC BIỆT 05356
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 4 6 7 7
2 0 2 4
3 5 6 7
4 1
5 0 0 6 6
6 1 2 5 8 8
7  
8 5
9 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-36-18-12
GIẢI SÁU 504 699 709
GIẢI NĂM 3633 6380 3266 8589 9112 2857
GIẢI TƯ 7026 0286 2385
9151
GIẢI BA 56343 09926 22930 45231 27381 33946
GIẢI NHÌ 01899-77922
GIẢI NHẤT 61312
ĐẶC BIỆT 56690
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 2 2 2 8
2 2 6 6
3 0 1 3 6
4 3 6
5 1 7
6 6
7  
8 0 1 5 6 9
9 0 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-39-67-30
GIẢI SÁU 447 132 928
GIẢI NĂM 5947 3963 2830 5881 3621 5768
GIẢI TƯ 5275 7157 5025
0719
GIẢI BA 89874 97818 41969 38205 39390 89726
GIẢI NHÌ 80318-93442
GIẢI NHẤT 62294
ĐẶC BIỆT 51357
Đầu LOTO
0 5
1 8 8 9
2 1 5 6 8
3 0 0 2 9
4 2 7 7
5 7 7
6 3 7 8 9
7 4 5
8 1
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-74-64-45
GIẢI SÁU 984 511 157
GIẢI NĂM 9771 7380 5939 1547 3980 2897
GIẢI TƯ 9614 3325 8583
4085
GIẢI BA 94889 19019 58537 76548 57392 80953
GIẢI NHÌ 53561-87015
GIẢI NHẤT 59307
ĐẶC BIỆT 79918
Đầu LOTO
0 7
1 1 4 5 8 9
2 5
3 7 9
4 5 7 8
5 3 7
6 1 4
7 1 4 7
8 0 0 3 4 5 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-93-30-11
GIẢI SÁU 592 730 069
GIẢI NĂM 6488 7283 2578 1631 5869 4144
GIẢI TƯ 8592 7791 5269
8735
GIẢI BA 70413 87149 00756 40724 83952 15252
GIẢI NHÌ 27425-31871
GIẢI NHẤT 46054
ĐẶC BIỆT 59008
Đầu LOTO
0 8
1 1 3 6
2 4 5
3 0 0 1 5
4 4 9
5 2 2 4 6
6 9 9 9
7 1 8
8 3 8
9 1 2 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-33-10-17
GIẢI SÁU 492 096 051
GIẢI NĂM 9978 9822 4820 0849 7633 8702
GIẢI TƯ 0217 3988 6633
3443
GIẢI BA 73992 57837 06218 01454 18892 58660
GIẢI NHÌ 29886-20697
GIẢI NHẤT 80171
ĐẶC BIỆT 65694
Đầu LOTO
0 2
1 0 7 7 8
2 0 2
3 3 3 3 7
4 3 9
5 1 4
6 0
7 1 4 8
8 6 8
9 2 2 2 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-42-05-06
GIẢI SÁU 006 441 643
GIẢI NĂM 1973 9950 9703 5003 3317 8155
GIẢI TƯ 9831 7559 3632
5495
GIẢI BA 23770 54417 55999 91552 41424 49853
GIẢI NHÌ 27803-11950
GIẢI NHẤT 62976
ĐẶC BIỆT 97420
Đầu LOTO
0 3 3 3 5 6 6
1 7 7
2 0 4
3 0 1 2
4 1 2 3
5 0 0 2 3 5 9
6  
7 0 3 6
8  
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-35-34-96
GIẢI SÁU 439 605 607
GIẢI NĂM 1582 3022 8411 9644 8602 0930
GIẢI TƯ 8172 3522 4330
4218
GIẢI BA 59456 61772 61355 71878 76971 71593
GIẢI NHÌ 02040-20422
GIẢI NHẤT 22363
ĐẶC BIỆT 22382
Đầu LOTO
0 2 5 7
1 1 8
2 2 2 2
3 0 0 4 5 9
4 0 4
5 5 6
6 3 4
7 1 2 2 8
8 2 2
9 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-92-49-42
GIẢI SÁU 592 535 619
GIẢI NĂM 3817 1485 4149 4164 4405 4701
GIẢI TƯ 1922 1105 8700
2063
GIẢI BA 27521 89059 26682 04133 14847 09088
GIẢI NHÌ 37929-54400
GIẢI NHẤT 94599
ĐẶC BIỆT 54161
Đầu LOTO
0 0 0 1 5 5 8
1 7 9
2 1 2 9
3 3 5
4 2 7 9 9
5 9
6 1 3 4
7  
8 2 5 8
9 2 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-22-64-56
GIẢI SÁU 215 516 245
GIẢI NĂM 6255 3976 1585 6748 5523 4111
GIẢI TƯ 9116 7809 1641
9324
GIẢI BA 08552 78377 22617 24222 50628 05443
GIẢI NHÌ 57421-39771
GIẢI NHẤT 70690
ĐẶC BIỆT 75074
Đầu LOTO
0 9
1 1 5 6 6 7
2 1 2 2 3 4 8
3  
4 1 3 5 8
5 2 5 6 7
6 4
7 1 4 6 7
8 5
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm