Kết quả XSTD ngày 27/05/2019 - Xổ số Miền Bắc 27/05/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-43-45-69
GIẢI SÁU 887 859 798
GIẢI NĂM 1154 1985 9532 1126 5814 1222
GIẢI TƯ 7105 8527 2978
5426
GIẢI BA 14872 72216 58252 40451 93084 57800
GIẢI NHÌ 64142-59143
GIẢI NHẤT 13662
ĐẶC BIỆT 09247
Đầu LOTO
0 0 5
1 4 6
2 2 6 6 7
3 2
4 2 3 3 5 7
5 1 2 4 9
6 2 9
7 2 8 9
8 4 5 7
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-07-12-14
GIẢI SÁU 938 623 809
GIẢI NĂM 4097 2054 8677 4047 2922 0614
GIẢI TƯ 3075 1292 3925
5490
GIẢI BA 38169 82509 35688 70502 97068 34555
GIẢI NHÌ 57208-01582
GIẢI NHẤT 85688
ĐẶC BIỆT 90064
Đầu LOTO
0 2 7 8 9 9
1 2 4 4
2 2 3 5
3 8
4 7
5 4 5
6 4 8 9
7 5 7
8 2 8 8
9 0 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-36-70-60
GIẢI SÁU 225 818 519
GIẢI NĂM 4162 5572 8964 2420 1559 5032
GIẢI TƯ 8162 8953 1216
6560
GIẢI BA 51962 34187 61754 85918 79013 88620
GIẢI NHÌ 06179-40110
GIẢI NHẤT 95029
ĐẶC BIỆT 45433
Đầu LOTO
0  
1 0 3 6 8 8 9
2 0 0 5 9
3 2 3 6
4 5
5 3 4 9
6 0 0 2 2 2 4
7 0 2 9
8 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-27-48-33
GIẢI SÁU 271 076 010
GIẢI NĂM 1710 5371 2326 7835 0402 7765
GIẢI TƯ 0670 4018 8498
9732
GIẢI BA 19442 42175 33393 61638 48266 99851
GIẢI NHÌ 82444-88918
GIẢI NHẤT 34966
ĐẶC BIỆT 71563
Đầu LOTO
0 2
1 0 0 8 8
2 6 7
3 2 3 5 8
4 2 4 8
5 1 2
6 3 5 6 6
7 0 1 1 5 6
8  
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-96-38-55
GIẢI SÁU 279 973 445
GIẢI NĂM 7746 8169 3831 8581 2202 5244
GIẢI TƯ 0336 7253 7392
4643
GIẢI BA 38452 65186 63608 41365 83456 22594
GIẢI NHÌ 48674-08303
GIẢI NHẤT 27637
ĐẶC BIỆT 98583
Đầu LOTO
0 2 3 8
1  
2  
3 1 6 7 8
4 3 4 5 6
5 2 3 5 6 9
6 5 9
7 3 4 9
8 1 3 6
9 2 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-99-73-00
GIẢI SÁU 888 094 338
GIẢI NĂM 5981 7847 3402 6945 2838 1600
GIẢI TƯ 7964 4405 0167
7978
GIẢI BA 37202 07147 46919 50485 34777 47286
GIẢI NHÌ 14202-22957
GIẢI NHẤT 94144
ĐẶC BIỆT 31635
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 2 5
1 9
2  
3 5 8 8 9
4 4 5 7 7
5 7
6 4 7
7 3 7 8
8 1 5 6 8
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-57-56-29
GIẢI SÁU 378 159 040
GIẢI NĂM 5464 4498 9375 9087 1398 7094
GIẢI TƯ 7046 3826 0119
5064
GIẢI BA 17137 01068 97069 71807 48890 43994
GIẢI NHÌ 08895-01278
GIẢI NHẤT 10898
ĐẶC BIỆT 04934
Đầu LOTO
0 7
1 9
2 6 9
3 4 7 7
4 0 6
5 6 7 9
6 4 4 8 9
7 5 8 8
8 7
9 0 4 4 5 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-01-47-15
GIẢI SÁU 807 376 552
GIẢI NĂM 2181 7683 5356 0520 3021 9102
GIẢI TƯ 2781 1382 9744
8878
GIẢI BA 63982 99181 35268 27480 59551 49534
GIẢI NHÌ 68146-13245
GIẢI NHẤT 93972
ĐẶC BIỆT 43464
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 5
2 0 1
3 4
4 4 5 6 7
5 1 2 6
6 0 4 8
7 2 6 8
8 0 1 1 1 2 2 3
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-49-44-15
GIẢI SÁU 557 594 385
GIẢI NĂM 5144 7703 1841 2886 2487 4869
GIẢI TƯ 0225 7577 9976
6368
GIẢI BA 39550 52015 61595 77482 07613 31996
GIẢI NHÌ 16996-72107
GIẢI NHẤT 93858
ĐẶC BIỆT 20112
Đầu LOTO
0 3 7
1 2 3 5 5
2 5
3  
4 1 4 4 9
5 0 7 8
6 8 8 9
7 6 7
8 2 5 6 7
9 4 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-19-57-54
GIẢI SÁU 136 761 834
GIẢI NĂM 6999 3505 5416 5169 3740 7973
GIẢI TƯ 7652 6684 6421
5766
GIẢI BA 13382 58591 11158 15549 92309 28277
GIẢI NHÌ 29651-34273
GIẢI NHẤT 00559
ĐẶC BIỆT 92849
Đầu LOTO
0 5 9
1 6 9
2 1
3 4 6
4 0 9 9
5 1 2 4 7 8 9
6 1 6 7 9
7 3 3 7
8 2 4
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-05-45-54
GIẢI SÁU 035 215 349
GIẢI NĂM 1775 7604 9546 7980 4601 3484
GIẢI TƯ 1515 1612 6947
2886
GIẢI BA 78704 82581 44059 37501 81191 16255
GIẢI NHÌ 62850-33857
GIẢI NHẤT 89701
ĐẶC BIỆT 10532
Đầu LOTO
0 0 1 1 1 4 4 5
1 2 5 5
2  
3 2 5
4 5 6 7 9
5 0 4 5 7 9
6  
7 5
8 0 1 4 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-90-60-96
GIẢI SÁU 407 967 836
GIẢI NĂM 0440 6823 0889 6006 2353 0285
GIẢI TƯ 2372 8131 1127
6389
GIẢI BA 21375 62432 01012 10442 60475 47621
GIẢI NHÌ 03842-06815
GIẢI NHẤT 79828
ĐẶC BIỆT 23736
Đầu LOTO
0 6 7
1 2 5
2 1 3 6 7 8
3 1 2 6 6
4 0 2 2
5 3
6 0 7
7 2 5 5
8 5 9 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-18-33-17
GIẢI SÁU 432 908 213
GIẢI NĂM 1355 2398 3873 8551 0408 7133
GIẢI TƯ 2938 1239 2553
2370
GIẢI BA 64735 82655 66476 49302 17047 45587
GIẢI NHÌ 46041-84326
GIẢI NHẤT 20823
ĐẶC BIỆT 22819
Đầu LOTO
0 2 8 8
1 3 7 8 9
2 3 6
3 2 3 3 5 8 9
4 1 7
5 1 3 5 5
6  
7 0 3 6
8 1 7
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-93-80-55
GIẢI SÁU 350 418 660
GIẢI NĂM 5298 9749 1395 4325 4017 1260
GIẢI TƯ 4574 6192 7468
3405
GIẢI BA 66826 37607 39653 09553 41779 03386
GIẢI NHÌ 60528-32359
GIẢI NHẤT 05375
ĐẶC BIỆT 38982
Đầu LOTO
0 5 7
1 3 7 8
2 5 6 8
3  
4 9
5 0 3 3 5 9
6 0 0 8
7 4 5 9
8 0 2 6
9 2 3 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-65-90-75
GIẢI SÁU 347 259 591
GIẢI NĂM 2346 6422 4793 7344 8014 2746
GIẢI TƯ 7369 2235 9650
7699
GIẢI BA 97592 51907 19021 07997 53557 72877
GIẢI NHÌ 80493-16955
GIẢI NHẤT 37158
ĐẶC BIỆT 75368
Đầu LOTO
0 7
1 4
2 1 2
3 5
4 4 6 6 7
5 0 5 7 8 9 9
6 5 8 9
7 5 7
8  
9 0 1 2 3 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-27-05-98
GIẢI SÁU 662 060 707
GIẢI NĂM 4068 9923 3342 2980 6080 7315
GIẢI TƯ 6416 2257 7256
8077
GIẢI BA 59974 65877 72267 17766 64757 05955
GIẢI NHÌ 64361-57913
GIẢI NHẤT 88930
ĐẶC BIỆT 55886
Đầu LOTO
0 5 7
1 3 5 6
2 3 7
3 0
4 2
5 5 6 7 7
6 0 1 2 6 7 8 9
7 4 7 7
8 0 0 6
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-62-57-22
GIẢI SÁU 063 932 529
GIẢI NĂM 9393 1610 4491 1252 6666 0103
GIẢI TƯ 2192 8235 3304
0727
GIẢI BA 87331 77449 80447 51697 25926 73951
GIẢI NHÌ 76623-40780
GIẢI NHẤT 57392
ĐẶC BIỆT 48500
Đầu LOTO
0 0 3 4
1 0
2 2 3 6 7 9
3 1 2 5
4 7 9 9
5 1 2 7
6 2 3 6
7  
8 0
9 1 2 2 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-99-39-79
GIẢI SÁU 342 085 940
GIẢI NĂM 4636 6868 7255 9113 8762 6625
GIẢI TƯ 1299 9856 3072
1463
GIẢI BA 47217 37126 80512 98470 77528 03272
GIẢI NHÌ 92000-14942
GIẢI NHẤT 32369
ĐẶC BIỆT 95735
Đầu LOTO
0 0
1 2 3 7
2 5 6 8
3 5 6 9
4 0 2 2
5 5 6
6 2 3 8 9
7 0 1 2 2 9
8 5
9 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-35-66-67
GIẢI SÁU 001 147 793
GIẢI NĂM 1143 2644 5479 7574 7254 3959
GIẢI TƯ 9868 8439 2376
4968
GIẢI BA 60411 94981 69304 74427 61572 91268
GIẢI NHÌ 83545-50151
GIẢI NHẤT 42339
ĐẶC BIỆT 73052
Đầu LOTO
0 0 1 4
1 1
2 7
3 5 9 9
4 3 4 5 7
5 1 2 4 9
6 6 7 8 8 8
7 2 4 6 9
8 1
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-89-15-24
GIẢI SÁU 810 681 188
GIẢI NĂM 1138 5803 4730 2198 4767 1587
GIẢI TƯ 6273 4768 6316
8559
GIẢI BA 10025 44711 57752 37464 74913 61368
GIẢI NHÌ 96881-19959
GIẢI NHẤT 26736
ĐẶC BIỆT 36128
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 3 5 6
2 4 5 8
3 0 6 8
4  
5 2 9 9
6 4 7 8 8
7 3
8 1 1 7 8 9
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-43-02-66
GIẢI SÁU 838 832 555
GIẢI NĂM 9959 5205 9723 2701 9917 0792
GIẢI TƯ 9896 5550 1053
6390
GIẢI BA 69084 07844 77881 96914 51017 03073
GIẢI NHÌ 92731-72498
GIẢI NHẤT 97659
ĐẶC BIỆT 74530
Đầu LOTO
0 1 2 5
1 4 7 7
2 3
3 0 1 2 8
4 3 4 9
5 0 3 5 9 9
6 6
7 3
8 1 4
9 0 2 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-79-93-26
GIẢI SÁU 639 181 737
GIẢI NĂM 4567 2004 5356 1643 7779 4850
GIẢI TƯ 3563 7723 1189
1960
GIẢI BA 86510 23429 14671 70334 19863 02608
GIẢI NHÌ 51731-58918
GIẢI NHẤT 33245
ĐẶC BIỆT 44642
Đầu LOTO
0 4 8
1 0 8
2 3 6 9
3 1 3 4 7 9
4 2 3 5
5 0 6
6 0 3 3 7
7 1 9 9
8 1 9
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-17-16-32
GIẢI SÁU 333 374 515
GIẢI NĂM 2919 2093 8435 3754 6953 7963
GIẢI TƯ 6022 1370 4771
6583
GIẢI BA 88885 37102 31251 21211 81019 14854
GIẢI NHÌ 77814-07880
GIẢI NHẤT 21590
ĐẶC BIỆT 21900
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 4 5 6 7 9 9
2 2
3 2 3 5
4 1
5 1 3 4 4
6 3
7 0 1 4
8 0 3 5
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-23-03-60
GIẢI SÁU 343 823 593
GIẢI NĂM 0931 6277 9100 6159 9167 1289
GIẢI TƯ 2121 3319 6444
2296
GIẢI BA 42445 51148 51248 25354 54780 03866
GIẢI NHÌ 93293-66824
GIẢI NHẤT 61735
ĐẶC BIỆT 63371
Đầu LOTO
0 0 3
1 9
2 1 3 3 4 5
3 1 5
4 3 4 5 8 8
5 4 9
6 0 6 7
7 1 7
8 0 9
9 3 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-96-70-75
GIẢI SÁU 489 261 200
GIẢI NĂM 4885 4422 7144 0583 0174 5654
GIẢI TƯ 2363 9089 1324
5319
GIẢI BA 86838 07814 50022 43043 97176 56876
GIẢI NHÌ 11837-29582
GIẢI NHẤT 74867
ĐẶC BIỆT 12050
Đầu LOTO
0 0
1 4 9
2 2 2 4
3 0 7 8
4 3 4
5 0 4
6 1 3 7
7 0 4 5 6 6
8 2 3 5 9 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-49-90-60
GIẢI SÁU 440 074 418
GIẢI NĂM 2306 1966 7662 1363 6045 4200
GIẢI TƯ 5494 3915 3852
4205
GIẢI BA 17346 33139 16736 01430 67481 08122
GIẢI NHÌ 52089-33063
GIẢI NHẤT 27423
ĐẶC BIỆT 94761
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 8
2 2 3
3 0 3 6 9
4 0 5 6 9
5 2
6 0 1 2 3 3 6
7 4
8 1 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-81-63-54
GIẢI SÁU 520 759 474
GIẢI NĂM 6205 2598 5631 4785 1752 7941
GIẢI TƯ 3194 7018 6023
5632
GIẢI BA 13683 44507 57885 99753 72552 85043
GIẢI NHÌ 81188-95672
GIẢI NHẤT 56596
ĐẶC BIỆT 34641
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 0 3
3 1 2
4 1 1 3
5 2 2 3 4 9
6 3
7 2 4
8 1 3 5 5 8
9 3 4 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-21-38-79
GIẢI SÁU 130 456 698
GIẢI NĂM 0039 6205 3869 6027 5590 4003
GIẢI TƯ 2956 7500 1273
1345
GIẢI BA 15658 14514 98848 56985 95486 62682
GIẢI NHÌ 19372-89850
GIẢI NHẤT 63474
ĐẶC BIỆT 93006
Đầu LOTO
0 0 3 5 6
1 4
2 1 7
3 0 8 9
4 1 5 8
5 0 6 6 8
6 9
7 2 3 4 9
8 2 5 6
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-99-68-97
GIẢI SÁU 306 045 985
GIẢI NĂM 8242 1528 9730 4112 8010 6689
GIẢI TƯ 5418 0878 7429
8988
GIẢI BA 08786 90237 16254 23175 12778 09000
GIẢI NHÌ 74233-19149
GIẢI NHẤT 99059
ĐẶC BIỆT 00417
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 2 7 8
2 4 8 9
3 0 3 7
4 2 5 9
5 4 9
6 8
7 5 8 8
8 5 6 8 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-83-70-02
GIẢI SÁU 118 668 234
GIẢI NĂM 0699 1868 8281 7436 7935 2913
GIẢI TƯ 0372 7354 8450
3651
GIẢI BA 19721 97735 34803 78074 14794 62461
GIẢI NHÌ 36956-43274
GIẢI NHẤT 08071
ĐẶC BIỆT 61019
Đầu LOTO
0 2 3
1 3 8 9
2 1
3 4 5 5 6
4  
5 0 1 4 6
6 1 8 8
7 0 1 2 4 4
8 0 1 3
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-86-26-64
GIẢI SÁU 145 115 398
GIẢI NĂM 3003 0742 9202 3960 5242 3212
GIẢI TƯ 4080 7365 4190
9778
GIẢI BA 42218 15942 90074 98098 66531 88293
GIẢI NHÌ 58069-60284
GIẢI NHẤT 94740
ĐẶC BIỆT 66029
Đầu LOTO
0 2 3
1 2 5 8
2 6 8 9
3 1
4 0 2 2 2 5
5  
6 0 4 5 9
7 4 8
8 0 4 6
9 0 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-51-16-12
GIẢI SÁU 941 607 895
GIẢI NĂM 9727 0788 8233 9301 7988 1557
GIẢI TƯ 4175 8788 3148
0800
GIẢI BA 95500 49684 22534 96913 53619 69423
GIẢI NHÌ 75633-30292
GIẢI NHẤT 18023
ĐẶC BIỆT 41702
Đầu LOTO
0 0 0 1 2 7
1 2 3 6 9
2 3 3 7
3 3 3 4
4 1 8
5 1 7
6  
7 5
8 4 8 8 8
9 2 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-62-84-80
GIẢI SÁU 879 328 792
GIẢI NĂM 5018 6027 9634 6974 2142 0264
GIẢI TƯ 4546 7497 9332
7944
GIẢI BA 17891 27596 77786 01952 14936 22174
GIẢI NHÌ 45059-72084
GIẢI NHẤT 53421
ĐẶC BIỆT 44188
Đầu LOTO
0  
1 8
2 1 7 8
3 2 4 6
4 2 4 6
5 2 9
6 2 4
7 4 4 6 9
8 0 4 4 6 8
9 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-90-52-01
GIẢI SÁU 458 651 973
GIẢI NĂM 6405 2895 6775 0923 8548 5912
GIẢI TƯ 1063 1175 0196
0033
GIẢI BA 81881 44597 54140 81218 08382 42866
GIẢI NHÌ 00868-27719
GIẢI NHẤT 64831
ĐẶC BIỆT 61229
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 8 9
2 3 9
3 0 1 3
4 0 8
5 1 2 8
6 3 6 8
7 3 5 5
8 1 2
9 0 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-96-48-87
GIẢI SÁU 202 027 809
GIẢI NĂM 6271 8748 7539 9828 6164 9662
GIẢI TƯ 5052 7310 3589
4889
GIẢI BA 94798 45157 24947 40973 44038 65617
GIẢI NHÌ 18334-90509
GIẢI NHẤT 87314
ĐẶC BIỆT 95541
Đầu LOTO
0 2 9 9
1 0 4 7
2 7 8
3 4 8 9
4 1 7 8 8
5 2 7 8
6 2 4
7 1 3
8 7 9 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-19-00-78
GIẢI SÁU 141 518 573
GIẢI NĂM 9962 1437 4658 4769 5078 8509
GIẢI TƯ 4978 9239 1574
5773
GIẢI BA 74969 49134 50035 37112 09272 64420
GIẢI NHÌ 11946-98103
GIẢI NHẤT 34809
ĐẶC BIỆT 78819
Đầu LOTO
0 0 3 9 9
1 2 8 9 9
2 0
3 4 5 7 9
4 1 6
5 8 9
6 2 9 9
7 2 3 3 4 8 8 8
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm