Kết quả XSTD ngày 23/03/2021 - Xổ số Miền Bắc 23/03/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-29-57-41
GIẢI SÁU 166 489 122
GIẢI NĂM 4654 7854 8140 3821 5628 8489
GIẢI TƯ 7384 6503 9374
5817
GIẢI BA 94653 56116 35594 68298 18107 43978
GIẢI NHÌ 95547-39052
GIẢI NHẤT 30063
ĐẶC BIỆT 85639
Đầu LOTO
0 3 7
1 6 7
2 1 2 8 9
3 9
4 0 1 7
5 2 3 4 4 7
6 3 6
7 4 8 8
8 4 9 9
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-78-59-37
GIẢI SÁU 209 205 919
GIẢI NĂM 0966 3268 5138 9249 4011 0526
GIẢI TƯ 4210 8981 9941
3086
GIẢI BA 11374 28144 68702 52836 24984 73255
GIẢI NHÌ 44561-88751
GIẢI NHẤT 31746
ĐẶC BIỆT 54315
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 0 1 5 9
2 6
3 6 7 8
4 1 4 6 9
5 1 5 5 9
6 1 6 8
7 4 8
8 1 4 6
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-17-02-51
GIẢI SÁU 556 562 535
GIẢI NĂM 3071 3782 5562 2884 7734 7633
GIẢI TƯ 3640 3582 0360
1661
GIẢI BA 65114 04662 27967 17866 80267 40765
GIẢI NHÌ 93839-56403
GIẢI NHẤT 32393
ĐẶC BIỆT 68140
Đầu LOTO
0 2 3 5
1 4 7
2  
3 3 4 5 9
4 0 0
5 1 6
6 0 1 2 2 2 5 6 7 7
7 1
8 2 2 4
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-76-66-51
GIẢI SÁU 905 348 884
GIẢI NĂM 9827 0689 5421 9339 0196 0659
GIẢI TƯ 4348 4838 1668
7448
GIẢI BA 34118 15472 33743 63920 20211 95572
GIẢI NHÌ 60631-28008
GIẢI NHẤT 44237
ĐẶC BIỆT 97438
Đầu LOTO
0 5 8
1 1 8
2 0 1 7
3 1 7 8 8 9
4 3 8 8 8 9
5 1 9
6 6 8
7 2 2 6
8 4 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-93-24-14
GIẢI SÁU 820 818 350
GIẢI NĂM 7278 4100 2748 0506 2443 8326
GIẢI TƯ 2005 8178 1585
7805
GIẢI BA 90308 19045 75389 92951 91232 84593
GIẢI NHÌ 70030-91699
GIẢI NHẤT 18908
ĐẶC BIỆT 55324
Đầu LOTO
0 0 5 5 6 8 8 8
1 4 8
2 0 4 4 6
3 0 2
4 3 5 8
5 0 1
6  
7 8 8
8 5 9
9 3 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-26-17-31
GIẢI SÁU 538 324 284
GIẢI NĂM 3246 6876 2334 9242 8469 9584
GIẢI TƯ 0663 8451 6650
1786
GIẢI BA 29387 50506 22046 42826 01939 96189
GIẢI NHÌ 59790-11746
GIẢI NHẤT 24313
ĐẶC BIỆT 37733
Đầu LOTO
0 6
1 3 7
2 4 6 6
3 1 3 4 8 9
4 2 6 6 6
5 0 1
6 3 6 9
7 6
8 4 4 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-07-02-24
GIẢI SÁU 929 899 252
GIẢI NĂM 1188 0816 2060 1329 9837 1633
GIẢI TƯ 8052 3470 4066
1672
GIẢI BA 49400 49053 48238 87416 21662 18889
GIẢI NHÌ 32168-99294
GIẢI NHẤT 15227
ĐẶC BIỆT 72152
Đầu LOTO
0 0 1 2 7
1 6 6
2 4 7 9 9
3 3 7 8
4  
5 2 2 2 3
6 0 2 6 8
7 0 2
8 8 9
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-06-14-66
GIẢI SÁU 614 483 910
GIẢI NĂM 3785 7116 6216 7614 7139 5333
GIẢI TƯ 6851 9112 5908
2766
GIẢI BA 63111 13564 43038 43486 46295 39933
GIẢI NHÌ 02974-61732
GIẢI NHẤT 12253
ĐẶC BIỆT 60054
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 1 2 4 4 4 6 6
2  
3 2 3 3 8 9
4  
5 1 3 4 8
6 4 6 6
7 4
8 3 5 6
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-29-25-56
GIẢI SÁU 241 440 245
GIẢI NĂM 9410 0045 7567 2187 5239 5783
GIẢI TƯ 3698 6631 3731
4702
GIẢI BA 76346 03367 69222 32487 89062 78379
GIẢI NHÌ 87157-15729
GIẢI NHẤT 41098
ĐẶC BIỆT 61924
Đầu LOTO
0 2
1 0
2 2 4 5 8 9 9
3 1 1 9
4 0 1 5 5 6
5 6 7
6 2 7 7
7 9
8 3 7 7
9 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-85-93-90
GIẢI SÁU 764 932 902
GIẢI NĂM 1541 0960 4038 9733 0406 2704
GIẢI TƯ 6916 4858 9751
0071
GIẢI BA 26477 71139 83288 17391 44056 66838
GIẢI NHÌ 53681-78181
GIẢI NHẤT 03881
ĐẶC BIỆT 45587
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 6
2 9
3 2 3 8 8 9
4 1
5 1 6 8
6 0 4
7 1 7
8 1 1 1 5 7 8
9 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-34-02-28
GIẢI SÁU 590 922 609
GIẢI NĂM 8043 7832 6097 0462 5642 0871
GIẢI TƯ 3563 6980 6200
3558
GIẢI BA 28056 89233 14363 27047 63639 08420
GIẢI NHÌ 03193-68084
GIẢI NHẤT 99964
ĐẶC BIỆT 95112
Đầu LOTO
0 0 2 9
1 2 6
2 0 2 8
3 2 3 4 9
4 2 3 7
5 6 8
6 2 3 3 4
7 1
8 0 4
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-38-84
GIẢI SÁU 083 841 689
GIẢI NĂM 3840 2898 8403 6303 1622 4893
GIẢI TƯ 2609 2739 8536
8966
GIẢI BA 31297 18684 63601 54663 65777 16129
GIẢI NHÌ 78489-29688
GIẢI NHẤT 84075
ĐẶC BIỆT 85439
Đầu LOTO
0 1 3 3 9
1 5
2 2 9
3 6 8 9 9
4 0 1
5  
6 3 6
7 0 5 7
8 3 4 4 8 9 9
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-72-16-38
GIẢI SÁU 537 416 661
GIẢI NĂM 0694 2666 7891 6413 3079 8373
GIẢI TƯ 6171 0525 7568
0543
GIẢI BA 47531 60984 67697 94993 73896 31181
GIẢI NHÌ 99990-60827
GIẢI NHẤT 10974
ĐẶC BIỆT 47526
Đầu LOTO
0  
1 3 6 6 8
2 5 6 7
3 1 7 8
4 3
5  
6 1 6 8
7 1 2 3 4 9
8 1 4
9 0 1 3 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-75-42-95
GIẢI SÁU 993 311 470
GIẢI NĂM 3099 9110 5717 8799 9924 7762
GIẢI TƯ 4006 6559 1777
6720
GIẢI BA 73798 27267 11136 91454 79233 80885
GIẢI NHÌ 11092-41976
GIẢI NHẤT 24142
ĐẶC BIỆT 61639
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 7
2 0 4
3 3 6 9
4 2 2
5 4 9
6 2 7
7 0 5 6 7
8 5
9 2 3 4 5 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-45-69-26
GIẢI SÁU 942 836 525
GIẢI NĂM 8002 4075 1045 7278 9575 3695
GIẢI TƯ 0833 4362 9088
3597
GIẢI BA 79781 19377 63404 63177 04844 66570
GIẢI NHÌ 27019-73169
GIẢI NHẤT 20562
ĐẶC BIỆT 97736
Đầu LOTO
0 2 4 9
1 9
2 5 6
3 3 6 6
4 2 4 5 5
5  
6 2 2 9 9
7 0 5 5 7 7 8
8 1 8
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-65-75
GIẢI SÁU 546 175 031
GIẢI NĂM 2759 1767 4817 0580 5250 3644
GIẢI TƯ 0589 6444 0415
4512
GIẢI BA 57792 60347 61714 30836 44243 36984
GIẢI NHÌ 93709-21638
GIẢI NHẤT 94188
ĐẶC BIỆT 20859
Đầu LOTO
0 9 9
1 2 4 5 7 7
2  
3 1 6 8
4 3 4 4 6 7
5 0 9 9
6 5 7
7 5 5
8 0 4 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-39-57-75
GIẢI SÁU 355 915 266
GIẢI NĂM 0867 1261 8655 6600 9847 2143
GIẢI TƯ 0167 9845 4859
8093
GIẢI BA 88049 77803 97934 33925 27140 69168
GIẢI NHÌ 42264-13340
GIẢI NHẤT 63732
ĐẶC BIỆT 38433
Đầu LOTO
0 0 3
1 4 5
2 5
3 2 3 4 9
4 0 0 3 5 7 9
5 5 5 7 9
6 1 4 6 7 7 8
7 5
8  
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-47-37-30
GIẢI SÁU 264 940 890
GIẢI NĂM 9560 0411 8642 3718 9371 1501
GIẢI TƯ 9946 7782 0527
8668
GIẢI BA 32460 87555 92061 61625 14908 00998
GIẢI NHÌ 95645-62513
GIẢI NHẤT 27134
ĐẶC BIỆT 61918
Đầu LOTO
0 1 8
1 1 3 8 8
2 5 7
3 0 4 7
4 0 2 5 6 7
5 5 7
6 0 0 1 4 8
7 1
8 2
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-84-40-11
GIẢI SÁU 071 914 922
GIẢI NĂM 3504 9774 7369 1318 2325 0278
GIẢI TƯ 9386 5211 1352
1440
GIẢI BA 86409 19336 52232 57170 72166 57740
GIẢI NHÌ 68659-92257
GIẢI NHẤT 16935
ĐẶC BIỆT 66992
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 1 4 8
2 2 5
3 2 5 6
4 0 0 0
5 2 7 9
6 6 9
7 0 0 1 4 8
8 4 6
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-60-37-69
GIẢI SÁU 527 640 880
GIẢI NĂM 0963 7658 5351 0135 2576 4252
GIẢI TƯ 2860 5190 3378
5910
GIẢI BA 55433 52194 27114 74980 33385 33113
GIẢI NHÌ 39809-24663
GIẢI NHẤT 19162
ĐẶC BIỆT 96100
Đầu LOTO
0 0 9
1 0 3 4
2 7
3 3 5 7
4 0
5 1 2 8
6 0 0 2 3 3 9
7 6 8
8 0 0 5 8
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-97-44-73
GIẢI SÁU 746 846 202
GIẢI NĂM 8823 6842 7275 7496 3805 6910
GIẢI TƯ 6699 7395 0095
0326
GIẢI BA 68174 58379 03677 41070 65097 32670
GIẢI NHÌ 24769-36622
GIẢI NHẤT 84221
ĐẶC BIỆT 63410
Đầu LOTO
0 2 5
1 0 0
2 1 2 3 6
3  
4 2 4 6 6
5  
6 9
7 0 0 3 4 5 7 9
8  
9 5 5 6 7 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-54-33-53
GIẢI SÁU 988 868 811
GIẢI NĂM 5454 6352 0665 3277 8876 6220
GIẢI TƯ 7091 0350 6653
8444
GIẢI BA 90882 13897 53971 16595 90530 47644
GIẢI NHÌ 16169-64606
GIẢI NHẤT 45915
ĐẶC BIỆT 87462
Đầu LOTO
0 6
1 1 5
2 0
3 0 3
4 4 4
5 0 2 3 3 4 4
6 2 5 8 8 9
7 1 6 7
8 2 8
9 1 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-86-88-99
GIẢI SÁU 293 346 179
GIẢI NĂM 6306 0487 3629 7788 5369 0349
GIẢI TƯ 0908 0118 8066
7712
GIẢI BA 52956 85641 10983 54311 60968 37476
GIẢI NHÌ 04579-10568
GIẢI NHẤT 25687
ĐẶC BIỆT 91577
Đầu LOTO
0 6 8
1 1 2 8
2 9
3  
4 1 6 9
5 6
6 6 8 8 9
7 6 7 9 9
8 3 6 7 7 8 8
9 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-04-43
GIẢI SÁU 875 242 975
GIẢI NĂM 6777 5032 3718 5740 9094 3035
GIẢI TƯ 8543 9909 5376
4337
GIẢI BA 28577 60852 29047 52445 01560 80255
GIẢI NHÌ 50110-27282
GIẢI NHẤT 04743
ĐẶC BIỆT 30398
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 0 8
2  
3 2 5 7
4 0 2 3 3 3 4 5 7
5 2 5
6 0
7 5 5 6 7 7
8 2
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-54-42-21
GIẢI SÁU 078 988 279
GIẢI NĂM 5982 9727 6391 2386 8266 3383
GIẢI TƯ 9706 2583 3438
4088
GIẢI BA 33973 06118 42871 20486 40204 15775
GIẢI NHÌ 05722-96218
GIẢI NHẤT 85377
ĐẶC BIỆT 26313
Đầu LOTO
0 4 6
1 3 8 8
2 1 2 7
3 8
4 2
5 4
6 6 7
7 1 3 5 7 8 9
8 2 3 3 6 6 8 8
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-70-40-37
GIẢI SÁU 203 330 633
GIẢI NĂM 0314 6945 0521 6066 8579 0910
GIẢI TƯ 6225 6043 3742
0666
GIẢI BA 57669 79931 24351 86322 54511 71826
GIẢI NHÌ 78836-71711
GIẢI NHẤT 59302
ĐẶC BIỆT 55600
Đầu LOTO
0 0 2 3 4
1 0 1 1 4
2 1 2 5 6
3 0 1 3 6 7
4 0 2 3 5
5 1
6 6 6 9
7 0 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-98-05-73
GIẢI SÁU 631 833 406
GIẢI NĂM 7013 8211 8017 1160 4564 7055
GIẢI TƯ 2972 1141 5546
9411
GIẢI BA 86484 98975 32529 41999 83797 88245
GIẢI NHÌ 20074-32589
GIẢI NHẤT 42177
ĐẶC BIỆT 35855
Đầu LOTO
0 5 6
1 1 1 3 7
2 9
3 1 3
4 1 5 6
5 5 5
6 0 4 9
7 2 3 4 5 7
8 4 9
9 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-78-02-68
GIẢI SÁU 185 609 564
GIẢI NĂM 3640 8917 8654 4150 4993 6847
GIẢI TƯ 4639 3060 0385
5877
GIẢI BA 52693 70286 16719 69491 29122 08843
GIẢI NHÌ 22638-92974
GIẢI NHẤT 73168
ĐẶC BIỆT 93315
Đầu LOTO
0 2 9
1 5 7 9
2 2
3 2 8 9
4 0 3 7
5 0 4
6 0 4 8 8
7 4 7 8
8 5 5 6
9 1 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-08-59-86
GIẢI SÁU 983 606 343
GIẢI NĂM 7374 4158 9701 1117 6132 1301
GIẢI TƯ 6321 6491 5875
2498
GIẢI BA 85597 80481 92887 00464 54369 92065
GIẢI NHÌ 97658-76413
GIẢI NHẤT 80128
ĐẶC BIỆT 17110
Đầu LOTO
0 1 1 6 8
1 0 3 7
2 1 6 8
3 2
4 3
5 8 8 9
6 4 5 9
7 4 5
8 1 3 6 7
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718 462 025
GIẢI NĂM 3242 5032 8071 7329 7493 0875
GIẢI TƯ 6424 1416 0405
9483
GIẢI BA 85526 36698 75087 25643 46163 77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
ĐẶC BIỆT 77708
Đầu LOTO
0 5 8
1 6 6 8 8
2 4 5 5 6 9
3 2 2 3
4 2 3 3
5  
6 2 3 7 8
7 1 5
8 3 7
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-19-82-08
GIẢI SÁU 527 740 449
GIẢI NĂM 8808 4120 7478 4849 9516 4310
GIẢI TƯ 5872 6569 5395
5305
GIẢI BA 77624 09513 00688 14994 48769 07498
GIẢI NHÌ 59920-25777
GIẢI NHẤT 09740
ĐẶC BIỆT 57607
Đầu LOTO
0 5 7 8 8
1 0 3 6 9
2 0 0 4 7
3  
4 0 0 9 9
5 0
6 9 9
7 2 7 8
8 2 8
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-47-37-44
GIẢI SÁU 047 209 578
GIẢI NĂM 0758 4488 0206 5484 2382 0709
GIẢI TƯ 8614 3339 7682
4643
GIẢI BA 16815 76167 85737 26969 17371 21586
GIẢI NHÌ 90433-47790
GIẢI NHẤT 44389
ĐẶC BIỆT 70030
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 4 5
2  
3 0 3 7 7 9
4 3 4 7 7 9
5 8
6 7 9
7 1 8
8 2 2 4 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464 135 554
GIẢI NĂM 0259 6908 8178 6533 9420 4716
GIẢI TƯ 6906 6085 5159
5226
GIẢI BA 43908 30333 05682 89923 46822 95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
ĐẶC BIỆT 11103
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 6 8 8
1 6 8
2 0 0 2 3 4 6
3 3 3 5
4 3
5 4 9 9
6 4 7
7 8
8 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-47-06-89
GIẢI SÁU 899 380 869
GIẢI NĂM 3225 3782 2009 7834 9270 2433
GIẢI TƯ 4424 0347 6323
6026
GIẢI BA 75281 20408 41646 90334 29677 63460
GIẢI NHÌ 30363-09808
GIẢI NHẤT 69529
ĐẶC BIỆT 81910
Đầu LOTO
0 6 8 8 9
1 0
2 3 4 5 6 9
3 3 4 4
4 6 7 7
5  
6 0 3 9
7 0 5 7
8 0 1 2 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-85-65-58
GIẢI SÁU 838 264 069
GIẢI NĂM 4529 0268 0690 9457 9633 7264
GIẢI TƯ 9354 7816 7190
4799
GIẢI BA 63790 46832 73087 70582 20932 77527
GIẢI NHÌ 45665-66608
GIẢI NHẤT 48772
ĐẶC BIỆT 05177
Đầu LOTO
0 8 8
1 6
2 7 9
3 2 2 3 8
4  
5 4 7 8
6 4 4 5 5 8 9
7 2 7
8 2 5 7
9 0 0 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-22-41-17
GIẢI SÁU 385 619 251
GIẢI NĂM 8770 2923 1332 5875 0746 3009
GIẢI TƯ 7372 4889 3748
0586
GIẢI BA 24766 26094 92609 67516 91720 75444
GIẢI NHÌ 42653-30557
GIẢI NHẤT 24958
ĐẶC BIỆT 11503
Đầu LOTO
0 0 3 9 9
1 6 7 9
2 0 2 3
3 2
4 1 4 6 8
5 1 3 7 8
6 6
7 0 2 5
8 5 6 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm