Kết quả XSTD ngày 22/11/2020 - Xổ số Miền Bắc 22/11/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-22-91-06
GIẢI SÁU 322 800 970
GIẢI NĂM 4149 4252 7807 1242 6628 5355
GIẢI TƯ 4418 2583 7423
1665
GIẢI BA 23257 20356 09586 73567 31976 11081
GIẢI NHÌ 79007-78171
GIẢI NHẤT 76599
ĐẶC BIỆT 61596
Đầu LOTO
0 0 6 7 7
1 8
2 2 2 3 8
3  
4 2 9
5 2 5 6 7
6 5 7 7
7 0 1 6
8 1 3 6
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-17-62-80
GIẢI SÁU 841 334 567
GIẢI NĂM 2587 7639 6917 4968 1482 3587
GIẢI TƯ 9079 1245 4453
9948
GIẢI BA 05748 78219 93584 59497 08733 52507
GIẢI NHÌ 48885-66191
GIẢI NHẤT 85947
ĐẶC BIỆT 20561
Đầu LOTO
0 7
1 7 7 9
2  
3 3 4 9
4 1 5 7 8 8
5 3
6 1 2 7 8
7 9
8 0 2 4 5 7 7
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-13-81-10
GIẢI SÁU 412 586 836
GIẢI NĂM 5797 2412 6453 0896 6856 0057
GIẢI TƯ 3918 1575 6332
0687
GIẢI BA 00990 08148 11931 07624 13632 94855
GIẢI NHÌ 46273-78703
GIẢI NHẤT 23593
ĐẶC BIỆT 92780
Đầu LOTO
0 3 6
1 0 2 2 3 8
2 4
3 1 2 2 6
4 8
5 3 5 6 7
6  
7 3 5
8 0 1 6 7
9 0 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-86-92-97
GIẢI SÁU 758 095 341
GIẢI NĂM 9805 9796 7464 2973 4191 0535
GIẢI TƯ 1088 0920 9416
2876
GIẢI BA 75437 12434 96805 76307 13498 34963
GIẢI NHÌ 97067-81162
GIẢI NHẤT 78604
ĐẶC BIỆT 17017
Đầu LOTO
0 4 5 5 7
1 6 7
2 0
3 4 5 7
4 1
5 8 8
6 2 3 4 7
7 3 6
8 6 8
9 1 2 5 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-12-90-64
GIẢI SÁU 099 906 878
GIẢI NĂM 6938 7796 1071 1267 6441 8191
GIẢI TƯ 9660 5805 7820
7049
GIẢI BA 99302 31368 18505 92358 00816 01468
GIẢI NHÌ 22088-68543
GIẢI NHẤT 85630
ĐẶC BIỆT 88630
Đầu LOTO
0 2 5 5 6
1 2 6
2 0
3 0 0 8
4 1 3 9
5 6 8
6 0 4 7 8 8
7 1 8
8 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-05-86-27
GIẢI SÁU 462 877 629
GIẢI NĂM 6122 4435 0275 2426 6964 9486
GIẢI TƯ 5246 4369 5154
7026
GIẢI BA 07399 61532 84085 22426 98910 07225
GIẢI NHÌ 59629-07118
GIẢI NHẤT 69778
ĐẶC BIỆT 82093
Đầu LOTO
0 5
1 0 8
2 2 5 6 6 6 7 9 9
3 2 5
4 6
5 0 4
6 2 4 9
7 5 7 8
8 5 6 6
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-43-27-61
GIẢI SÁU 154 586 560
GIẢI NĂM 8224 4910 0399 3196 0002 6546
GIẢI TƯ 1721 8955 4559
4425
GIẢI BA 44920 30079 66288 65228 32423 62035
GIẢI NHÌ 03687-04444
GIẢI NHẤT 71594
ĐẶC BIỆT 41130
Đầu LOTO
0 2
1 0
2 0 1 3 4 5 7 8
3 0 5
4 0 3 4 6
5 4 5 9
6 0 1
7 9
8 6 7 8
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-19-49-68
GIẢI SÁU 557 908 926
GIẢI NĂM 7440 9312 4436 5722 7983 8830
GIẢI TƯ 9694 9886 9702
0593
GIẢI BA 55187 63440 62970 05142 61554 70053
GIẢI NHÌ 83723-82962
GIẢI NHẤT 88295
ĐẶC BIỆT 76818
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 8 9
2 2 3 6
3 0 6
4 0 0 2 9
5 3 4 7
6 2 8
7 0
8 3 6 7
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-13-81-04
GIẢI SÁU 677 145 137
GIẢI NĂM 4112 8264 5170 6364 1471 4309
GIẢI TƯ 0212 4584 9183
1596
GIẢI BA 67840 41822 11315 80448 74422 67267
GIẢI NHÌ 48546-52051
GIẢI NHẤT 60882
ĐẶC BIỆT 28106
Đầu LOTO
0 4 6 9
1 2 2 3 5
2 2 2
3 7
4 0 5 6 8
5 1
6 4 4 7
7 0 1 6 7
8 1 2 3 4
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-22-38-30
GIẢI SÁU 030 188 616
GIẢI NĂM 3714 7901 0359 3379 6589 0342
GIẢI TƯ 9731 5401 4185
3985
GIẢI BA 83564 86373 35845 24596 82047 19502
GIẢI NHÌ 38454-25196
GIẢI NHẤT 11204
ĐẶC BIỆT 88287
Đầu LOTO
0 1 1 2 4
1 4 6
2 2
3 0 0 1 8
4 2 5 7 9
5 4 9
6 4
7 3 9
8 5 5 7 8 9
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-54-57-20
GIẢI SÁU 139 205 339
GIẢI NĂM 4913 4007 9343 7798 0077 6140
GIẢI TƯ 5513 2694 1951
9442
GIẢI BA 60672 76373 20188 44571 34767 41130
GIẢI NHÌ 29627-14586
GIẢI NHẤT 34627
ĐẶC BIỆT 44516
Đầu LOTO
0 5 7
1 3 3 6
2 0 7 7
3 0 9 9
4 0 2 3
5 1 4 7
6 7
7 1 2 3 7
8 0 6 8
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-40-42-11
GIẢI SÁU 117 426 349
GIẢI NĂM 4849 6414 2256 0737 9745 2041
GIẢI TƯ 2430 8253 9995
5002
GIẢI BA 48163 10266 31464 11340 76204 31629
GIẢI NHÌ 93691-82071
GIẢI NHẤT 11147
ĐẶC BIỆT 56842
Đầu LOTO
0 2 3 4
1 1 4 7
2 6 9
3 0 7
4 0 0 1 2 2 5 7 9 9
5 3 6
6 3 4 6
7 1
8  
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-71-86-97
GIẢI SÁU 096 833 018
GIẢI NĂM 8235 7280 7751 5842 3494 5804
GIẢI TƯ 4058 2369 2169
0120
GIẢI BA 40610 16492 06073 87118 84073 07564
GIẢI NHÌ 17462-43759
GIẢI NHẤT 19947
ĐẶC BIỆT 37874
Đầu LOTO
0 4
1 0 8 8
2 0
3 3 5
4 2 7
5 1 8 9
6 2 2 4 9 9
7 1 3 3 4
8 0 6
9 2 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-99-72-03
GIẢI SÁU 389 470 769
GIẢI NĂM 9878 5562 4248 4124 7873 8986
GIẢI TƯ 7541 0021 2445
0424
GIẢI BA 34659 63693 56560 70998 55840 43882
GIẢI NHÌ 47637-25831
GIẢI NHẤT 89458
ĐẶC BIỆT 20047
Đầu LOTO
0 3 8
1  
2 1 4 4
3 1 7
4 0 1 5 7 8
5 8 9
6 0 2 9
7 0 2 3 8
8 2 6 9
9 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-38-85-15
GIẢI SÁU 029 827 466
GIẢI NĂM 9068 2614 4387 7451 0821 4326
GIẢI TƯ 5737 1996 7204
6412
GIẢI BA 78644 29491 64528 20277 97433 79056
GIẢI NHÌ 26921-03947
GIẢI NHẤT 72709
ĐẶC BIỆT 46411
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 2 4 5
2 1 1 6 7 8 9
3 3 7 8
4 4 7
5 1 6 7
6 6 8
7 7
8 5 7
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-67-89-17
GIẢI SÁU 980 004 758
GIẢI NĂM 5195 4744 6439 9143 1488 6832
GIẢI TƯ 4301 6816 0950
5863
GIẢI BA 44812 86087 16787 39461 50863 28026
GIẢI NHÌ 40070-72208
GIẢI NHẤT 90783
ĐẶC BIỆT 00356
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 6 7
2 6
3 2 9
4 3 4 8
5 0 6 8
6 1 3 3 7
7 0
8 0 3 7 7 8 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-86-10-65
GIẢI SÁU 126 330 472
GIẢI NĂM 1532 8568 0127 3068 2643 7471
GIẢI TƯ 0046 8399 8372
1872
GIẢI BA 86504 74801 38444 58707 09164 46685
GIẢI NHÌ 63559-57593
GIẢI NHẤT 02894
ĐẶC BIỆT 44571
Đầu LOTO
0 1 4 7
1 0
2 6 6 7
3 0 2
4 3 4 6
5 9
6 4 5 8 8
7 1 1 2 2 2
8 5 6
9 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-44-80-98
GIẢI SÁU 899 148 248
GIẢI NĂM 0169 6495 2845 7630 4805 7416
GIẢI TƯ 9184 1517 3911
1632
GIẢI BA 58540 06198 29410 34667 31034 96487
GIẢI NHÌ 88289-70895
GIẢI NHẤT 12416
ĐẶC BIỆT 96225
Đầu LOTO
0 5
1 0 1 6 6 7
2 5
3 0 2 4
4 0 4 5 8 8
5  
6 7 7 9
7  
8 0 4 7 9
9 5 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-83-60-01
GIẢI SÁU 774 056 235
GIẢI NĂM 1025 3557 7488 1391 1497 8536
GIẢI TƯ 2151 2898 8653
7172
GIẢI BA 44417 83486 92270 12918 55453 55311
GIẢI NHÌ 45353-75450
GIẢI NHẤT 25081
ĐẶC BIỆT 16921
Đầu LOTO
0 1
1 1 7 8
2 1 5
3 5 6 8
4  
5 0 1 3 3 3 6 7
6 0
7 0 2 4
8 1 3 6 8
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-57-00-66
GIẢI SÁU 112 130 034
GIẢI NĂM 9541 6392 0632 5704 3569 9912
GIẢI TƯ 4234 4380 2115
0345
GIẢI BA 74076 65599 13527 07170 40142 87238
GIẢI NHÌ 34137-06381
GIẢI NHẤT 63246
ĐẶC BIỆT 53818
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 2 5 8
2 4 7
3 0 2 4 4 7 8
4 1 2 5 6
5 7
6 6 9
7 0 6
8 0 1
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-68-13-73
GIẢI SÁU 102 927 809
GIẢI NĂM 9927 3949 4784 1754 8199 2772
GIẢI TƯ 9648 7479 4163
8148
GIẢI BA 34290 24040 11909 84388 70970 08009
GIẢI NHÌ 23097-23669
GIẢI NHẤT 86683
ĐẶC BIỆT 32461
Đầu LOTO
0 2 9 9 9
1 3
2 7 7
3  
4 0 8 8 9
5 4
6 1 3 8 9
7 0 2 3 9
8 3 4 8
9 0 2 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-88-48-66
GIẢI SÁU 907 326 493
GIẢI NĂM 5563 9933 6101 2483 7093 1735
GIẢI TƯ 5765 8282 9274
2189
GIẢI BA 70353 93702 71338 80690 36694 78156
GIẢI NHÌ 45173-32668
GIẢI NHẤT 75778
ĐẶC BIỆT 97059
Đầu LOTO
0 1 2 7
1  
2 6
3 3 5 8
4 8
5 3 6 9
6 3 5 6 8
7 3 4 7 8
8 2 3 8 9
9 0 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-16-74-48
GIẢI SÁU 688 188 135
GIẢI NĂM 2615 2252 8945 2660 5353 5162
GIẢI TƯ 5832 7487 0649
9960
GIẢI BA 26331 08013 93633 89006 92061 72342
GIẢI NHÌ 74974-10435
GIẢI NHẤT 91294
ĐẶC BIỆT 92610
Đầu LOTO
0 6
1 0 3 5 6
2  
3 1 2 3 5 5
4 2 5 8 9 9
5 2 3
6 0 0 1 2
7 4 4
8 7 8 8
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-79-57-65
GIẢI SÁU 081 695 720
GIẢI NĂM 7358 3721 5346 7520 5390 2169
GIẢI TƯ 7834 9808 5155
8601
GIẢI BA 83621 75675 25228 70581 11226 63581
GIẢI NHÌ 12466-88663
GIẢI NHẤT 33678
ĐẶC BIỆT 57483
Đầu LOTO
0 1 8
1  
2 0 0 1 1 6 8
3 1 4
4 6
5 5 7 8
6 3 5 6 9
7 5 8 9
8 1 1 1 3
9 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-13-07-55
GIẢI SÁU 212 676 815
GIẢI NĂM 7081 8584 1854 8982 4158 1642
GIẢI TƯ 8190 6780 3139
6506
GIẢI BA 05348 34627 20330 93739 22263 25146
GIẢI NHÌ 89589-48245
GIẢI NHẤT 01585
ĐẶC BIỆT 33136
Đầu LOTO
0 6 7
1 2 3 5
2 7
3 0 6 9 9
4 2 5 6 8
5 4 5 8
6 0 3
7 6
8 0 1 2 4 5 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-38-01-64
GIẢI SÁU 958 913 604
GIẢI NĂM 6376 2611 9316 1895 9648 6188
GIẢI TƯ 2985 3182 0140
1542
GIẢI BA 08234 76316 05602 80559 10909 32780
GIẢI NHÌ 74883-66782
GIẢI NHẤT 37394
ĐẶC BIỆT 07707
Đầu LOTO
0 1 2 4 7 9
1 0 1 3 6 6
2  
3 4 8
4 0 2 8
5 8 9
6 4
7 6
8 0 2 2 3 5 8
9 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-65-04-57
GIẢI SÁU 181 311 575
GIẢI NĂM 3479 1331 8592 9128 5634 2546
GIẢI TƯ 6036 3641 7545
3591
GIẢI BA 60269 00168 95595 14413 43405 08427
GIẢI NHÌ 97679-89919
GIẢI NHẤT 70385
ĐẶC BIỆT 45538
Đầu LOTO
0 4 5
1 1 3 9
2 7 8
3 1 4 6 8
4 1 5 6
5 7
6 1 5 8 9
7 5 9 9
8 1 5
9 1 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-36-75-50
GIẢI SÁU 604 392 753
GIẢI NĂM 1819 2901 2990 1272 9511 4408
GIẢI TƯ 7930 4981 8681
3884
GIẢI BA 31986 01608 68954 71290 84959 79813
GIẢI NHÌ 02124-59163
GIẢI NHẤT 90034
ĐẶC BIỆT 77946
Đầu LOTO
0 1 4 8 8
1 1 3 9
2 4
3 0 4 6
4 6 6
5 0 3 4 9
6 3
7 2 5
8 1 1 4 6
9 0 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-94-51-30
GIẢI SÁU 539 286 106
GIẢI NĂM 6569 6671 9042 9238 8107 7551
GIẢI TƯ 9094 9148 4039
0483
GIẢI BA 43851 47198 22712 26982 32056 79334
GIẢI NHÌ 91005-18755
GIẢI NHẤT 67377
ĐẶC BIỆT 32436
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 2
2  
3 0 4 6 6 8 9 9
4 2 8
5 1 1 1 5 6
6 9
7 1 7
8 2 3 6
9 4 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-87-68-09
GIẢI SÁU 992 484 180
GIẢI NĂM 4980 9837 6724 7179 5561 7048
GIẢI TƯ 0184 3385 5782
5259
GIẢI BA 41626 17147 17306 12257 98561 44455
GIẢI NHÌ 98690-24861
GIẢI NHẤT 44563
ĐẶC BIỆT 43128
Đầu LOTO
0 6 9
1  
2 4 6 8
3 7
4 7 8
5 5 7 9
6 1 1 1 3 8
7 1 9
8 0 0 2 4 4 5 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-65-26-44
GIẢI SÁU 624 200 992
GIẢI NĂM 2805 3261 5764 8108 1728 3605
GIẢI TƯ 0440 5402 8279
8832
GIẢI BA 39463 28179 34370 68522 01371 77795
GIẢI NHÌ 91024-05454
GIẢI NHẤT 02898
ĐẶC BIỆT 06125
Đầu LOTO
0 0 2 5 5 8
1  
2 2 4 4 5 6 8
3 1 2
4 0 4
5 4
6 1 3 4 5
7 0 1 9 9
8  
9 2 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-81-35-00
GIẢI SÁU 108 616 731
GIẢI NĂM 1538 1116 9760 9404 7906 7237
GIẢI TƯ 2815 7032 3984
4841
GIẢI BA 14640 72640 05348 78416 40104 69172
GIẢI NHÌ 96795-72578
GIẢI NHẤT 43896
ĐẶC BIỆT 48879
Đầu LOTO
0 0 4 4 6 8
1 5 6 6 6
2  
3 1 2 5 7 8
4 0 0 1 8
5  
6 0
7 2 8 9
8 1 4
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-62-64-02
GIẢI SÁU 270 815 851
GIẢI NĂM 4170 5179 3058 1415 1372 0254
GIẢI TƯ 6070 9387 5427
8616
GIẢI BA 36053 21949 03090 28157 68096 26125
GIẢI NHÌ 38003-35799
GIẢI NHẤT 44111
ĐẶC BIỆT 07043
Đầu LOTO
0 2 3
1 1 5 5 6
2 5 7
3  
4 3 9
5 1 3 4 7 8
6 1 2 4
7 0 0 0 2 9
8 7
9 0 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-72-64-10
GIẢI SÁU 125 653 625
GIẢI NĂM 1285 8030 1710 2836 6037 4639
GIẢI TƯ 6726 0297 9623
9801
GIẢI BA 67476 65881 37237 44164 59594 05200
GIẢI NHÌ 41817-93470
GIẢI NHẤT 49318
ĐẶC BIỆT 90157
Đầu LOTO
0 0 1
1 0 0 7 8
2 3 5 5 6
3 0 6 7 7 9
4  
5 3 7
6 4 4
7 0 2 6
8 1 5
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-19-77-09
GIẢI SÁU 334 018 291
GIẢI NĂM 7307 7644 6567 4367 9128 6418
GIẢI TƯ 8388 9723 6681
6047
GIẢI BA 24476 39264 86783 15308 38820 47735
GIẢI NHÌ 70204-95090
GIẢI NHẤT 46995
ĐẶC BIỆT 18225
Đầu LOTO
0 4 7 8 9
1 8 8 9
2 0 3 5 8
3 4 5
4 4 6 7
5  
6 4 7 7
7 6 7
8 1 3 8
9 0 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-00-56-62
GIẢI SÁU 175 767 483
GIẢI NĂM 0327 8692 1092 8832 4766 6152
GIẢI TƯ 9126 6146 0008
6452
GIẢI BA 31294 09591 77642 11713 06012 42751
GIẢI NHÌ 40484-02900
GIẢI NHẤT 09060
ĐẶC BIỆT 62319
Đầu LOTO
0 0 0 8
1 2 3 9
2 6 7
3 2
4 2 6
5 1 2 2 4 6
6 0 2 6 7
7 5
8 3 4
9 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm