Kết quả XSTD ngày 17/08/2020 - Xổ số Miền Bắc 17/08/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-03-36-96
GIẢI SÁU 648 651 628
GIẢI NĂM 9494 8343 5052 7734 4017 7488
GIẢI TƯ 5171 6252 7932
4922
GIẢI BA 13938 39041 22844 61529 33993 02443
GIẢI NHÌ 25925-06707
GIẢI NHẤT 06085
ĐẶC BIỆT 30548
Đầu LOTO
0 3 7
1 7
2 2 5 8 9
3 2 4 6 8
4 1 3 3 4 8 8
5 1 2 2
6  
7 1
8 5 8 8
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-25-22-27
GIẢI SÁU 518 152 396
GIẢI NĂM 7018 0698 3121 0441 9947 4814
GIẢI TƯ 9195 6462 6314
5272
GIẢI BA 02843 62712 30353 93904 92084 53228
GIẢI NHÌ 92251-73827
GIẢI NHẤT 46138
ĐẶC BIỆT 82147
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 4 4 8 8
2 1 2 5 7 7 8
3 8
4 1 3 7 7
5 1 2 3
6 2
7 2
8 4
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-61-04-89
GIẢI SÁU 191 129 788
GIẢI NĂM 8398 5553 0097 2934 6345 7241
GIẢI TƯ 8923 7729 5457
8805
GIẢI BA 37813 74477 14836 48945 91911 33358
GIẢI NHÌ 06908-23742
GIẢI NHẤT 51783
ĐẶC BIỆT 57980
Đầu LOTO
0 4 5 8
1 1 3
2 3 9 9
3 4 6
4 1 2 5 5
5 3 7 8
6 1 5
7 7
8 0 3 8 9
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-12-09-56
GIẢI SÁU 414 951 854
GIẢI NĂM 1933 2422 5204 2962 8565 5161
GIẢI TƯ 3986 2814 6928
6649
GIẢI BA 79109 03965 34726 11355 93622 35247
GIẢI NHÌ 16990-48968
GIẢI NHẤT 53806
ĐẶC BIỆT 59514
Đầu LOTO
0 4 6 7 9 9
1 2 4 4 4
2 2 2 6 8
3 3
4 7 9
5 1 4 5 6
6 1 2 5 5 8
7  
8 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-55-33-21
GIẢI SÁU 665 844 170
GIẢI NĂM 0789 0968 8960 8321 2898 4007
GIẢI TƯ 4953 4747 1879
0929
GIẢI BA 83807 16469 99805 87209 27076 03254
GIẢI NHÌ 06709-75922
GIẢI NHẤT 14375
ĐẶC BIỆT 42857
Đầu LOTO
0 5 6 7 7 9 9
1  
2 1 1 2 9
3 3
4 4 7
5 3 4 5 7
6 0 5 8 9
7 0 5 6 9
8 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-31-17-89
GIẢI SÁU 331 832 223
GIẢI NĂM 8140 3325 5344 9591 8174 8683
GIẢI TƯ 0748 9041 3597
3306
GIẢI BA 41911 88660 85662 42075 33965 46850
GIẢI NHÌ 25712-59956
GIẢI NHẤT 04571
ĐẶC BIỆT 36852
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 7
2 1 3 5
3 1 1 2
4 0 1 4 8
5 0 2 6
6 0 2 5
7 1 4 5
8 3 9
9 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-25-23-95
GIẢI SÁU 177 138 002
GIẢI NĂM 6252 4375 6926 3812 2352 0883
GIẢI TƯ 3639 5967 4143
2730
GIẢI BA 44345 17208 35259 45773 20028 34352
GIẢI NHÌ 71459-13299
GIẢI NHẤT 22936
ĐẶC BIỆT 40128
Đầu LOTO
0 2 3 8
1 2
2 3 5 6 8 8
3 0 6 8 9
4 3 5
5 2 2 2 9 9
6 7
7 3 5 7
8 3
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-08-75-46
GIẢI SÁU 540 159 680
GIẢI NĂM 6455 3444 2944 8637 0302 3091
GIẢI TƯ 6017 5041 7570
9522
GIẢI BA 05262 09945 41868 07101 19916 02992
GIẢI NHÌ 16344-00912
GIẢI NHẤT 34931
ĐẶC BIỆT 98628
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 2 6 7
2 2 8
3 1 7
4 0 1 4 4 4 5 6
5 5 9
6 2 8
7 0 5
8 0 4
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-74-05-06
GIẢI SÁU 259 070 479
GIẢI NĂM 4143 7991 8901 1721 9973 4625
GIẢI TƯ 8442 5345 8655
1372
GIẢI BA 00448 47945 02996 51708 47873 17617
GIẢI NHÌ 05646-04485
GIẢI NHẤT 37935
ĐẶC BIỆT 83138
Đầu LOTO
0 1 5 6 8
1 7
2 1 4 5
3 5 8
4 2 3 5 5 6 8
5 5 9
6  
7 0 2 3 3 4 9
8 5
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-59-88-17
GIẢI SÁU 687 455 377
GIẢI NĂM 0847 6786 5104 0575 4558 7938
GIẢI TƯ 1472 0576 9519
7640
GIẢI BA 58852 52320 45548 90607 29384 35826
GIẢI NHÌ 79843-42443
GIẢI NHẤT 48295
ĐẶC BIỆT 12958
Đầu LOTO
0 4 7
1 7 9
2 0 6
3 8
4 0 1 3 3 7 8
5 2 5 8 8 9
6  
7 2 5 6 7
8 4 6 7 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-53-07-50
GIẢI SÁU 982 613 290
GIẢI NĂM 8839 9763 8038 7671 0545 3184
GIẢI TƯ 4179 3921 7083
2930
GIẢI BA 08197 35081 28938 72281 81989 07365
GIẢI NHÌ 30674-50335
GIẢI NHẤT 70914
ĐẶC BIỆT 43614
Đầu LOTO
0 7
1 3 4 4
2 1
3 0 0 5 8 8 9
4 5
5 0 3
6 3 5
7 1 4 9
8 1 1 2 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-81-65-90
GIẢI SÁU 527 063 009
GIẢI NĂM 9602 5251 2818 2419 9235 8445
GIẢI TƯ 5970 1429 5731
2368
GIẢI BA 64760 84186 78766 90568 02528 04124
GIẢI NHÌ 73055-08586
GIẢI NHẤT 73575
ĐẶC BIỆT 25375
Đầu LOTO
0 2 9
1 8 9
2 4 7 8 9
3 1 5
4 5 7
5 1 5
6 0 3 5 6 8 8
7 0 5 5
8 1 6 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-30-09-34
GIẢI SÁU 439 561 453
GIẢI NĂM 5295 6291 5648 2972 2391 3723
GIẢI TƯ 2284 1927 2908
2545
GIẢI BA 96358 95929 36559 75128 57239 55000
GIẢI NHÌ 45550-43096
GIẢI NHẤT 78477
ĐẶC BIỆT 18296
Đầu LOTO
0 0 8 9
1 4
2 3 7 8 9
3 0 4 9 9
4 5 8
5 0 3 8 9
6 1
7 2 7
8 4
9 1 1 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-74-87-38
GIẢI SÁU 640 101 838
GIẢI NĂM 5801 7707 8657 9139 0350 1071
GIẢI TƯ 6814 7456 4506
3570
GIẢI BA 00159 49308 23844 25801 51183 36488
GIẢI NHÌ 90947-57775
GIẢI NHẤT 14482
ĐẶC BIỆT 11617
Đầu LOTO
0 1 1 1 6 7 8
1 4 7
2 1
3 8 8 9
4 0 4 7
5 0 6 7 9
6  
7 0 1 4 5
8 2 3 7 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-35-36-49
GIẢI SÁU 264 195 824
GIẢI NĂM 3983 6315 5489 1832 5554 6959
GIẢI TƯ 4384 5028 9522
4619
GIẢI BA 39790 00210 40555 56056 67292 22705
GIẢI NHÌ 83199-41288
GIẢI NHẤT 17739
ĐẶC BIỆT 02836
Đầu LOTO
0 5
1 0 5 9
2 2 4 8
3 2 5 6 6 9
4 9
5 4 5 6 9
6 4 5
7  
8 3 4 8 9
9 0 2 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-06-00-71
GIẢI SÁU 993 992 119
GIẢI NĂM 6467 6380 0682 3164 7900 6970
GIẢI TƯ 5230 8213 6912
3355
GIẢI BA 78295 29499 34657 73208 35456 82761
GIẢI NHÌ 45723-66225
GIẢI NHẤT 53204
ĐẶC BIỆT 57611
Đầu LOTO
0 0 0 3 4 6 8
1 1 2 3 9
2 3 5
3 0
4  
5 5 6 7
6 1 4 7
7 0 1
8 0 2
9 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-97-63-01
GIẢI SÁU 944 629 987
GIẢI NĂM 5165 5403 4675 4690 0671 1348
GIẢI TƯ 9534 1043 8496
8956
GIẢI BA 10769 14801 70706 67691 14159 52104
GIẢI NHÌ 65179-29479
GIẢI NHẤT 32501
ĐẶC BIỆT 86012
Đầu LOTO
0 1 1 1 3 4 6
1 2
2 3 9
3 4
4 3 4 8
5 6 9
6 3 5 9
7 1 5 9 9
8 7
9 0 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-81-03-87
GIẢI SÁU 028 512 633
GIẢI NĂM 3032 4535 0105 8993 6895 5871
GIẢI TƯ 5571 9646 7871
9392
GIẢI BA 45102 19956 15629 04103 72915 59617
GIẢI NHÌ 63687-65066
GIẢI NHẤT 38252
ĐẶC BIỆT 14362
Đầu LOTO
0 2 3 3 5
1 2 5 7
2 8 9
3 2 3 5
4 2 6
5 2 6
6 2 6
7 1 1 1
8 1 7 7
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-97-23-39
GIẢI SÁU 114 064 041
GIẢI NĂM 2904 4170 0402 8438 3172 9489
GIẢI TƯ 0111 1000 8121
9412
GIẢI BA 31881 13631 48786 42172 28213 88641
GIẢI NHÌ 20937-32223
GIẢI NHẤT 38211
ĐẶC BIỆT 45563
Đầu LOTO
0 0 2 4
1 1 1 2 3 4
2 1 3 3
3 1 7 8 9
4 1 1
5  
6 3 4
7 0 2 2
8 1 6 9
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-23-54-64
GIẢI SÁU 862 117 471
GIẢI NĂM 9690 5129 9966 4809 3192 4095
GIẢI TƯ 3806 7649 8953
1113
GIẢI BA 69627 85349 96179 76393 80298 77570
GIẢI NHÌ 28579-09181
GIẢI NHẤT 68586
ĐẶC BIỆT 63717
Đầu LOTO
0 6 9
1 3 7 7
2 3 7 9
3  
4 9 9
5 3 4
6 2 4 6
7 0 1 8 9 9
8 1 6
9 0 2 3 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-23-34-45
GIẢI SÁU 231 457 670
GIẢI NĂM 4007 4878 8482 3228 5216 2257
GIẢI TƯ 8407 1399 7392
6051
GIẢI BA 64511 42752 08998 58959 14592 94933
GIẢI NHÌ 63205-39553
GIẢI NHẤT 37651
ĐẶC BIỆT 91382
Đầu LOTO
0 5 7 7
1 1 6
2 3 8
3 1 2 3 4
4 5
5 1 1 2 3 7 7 9
6  
7 0 8
8 2 2
9 2 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-01-79-25
GIẢI SÁU 050 836 691
GIẢI NĂM 9890 4106 5089 2454 8514 2135
GIẢI TƯ 9483 2755 6068
7638
GIẢI BA 84149 74367 50336 32017 35777 13942
GIẢI NHÌ 09443-44948
GIẢI NHẤT 42099
ĐẶC BIỆT 38931
Đầu LOTO
0 1 6
1 4 7
2 5
3 1 5 6 6 8
4 2 3 8 9
5 0 4 5
6 7 8
7 7 9
8 3 9
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-37-59-11
GIẢI SÁU 412 196 891
GIẢI NĂM 4887 3896 2588 3158 8401 8135
GIẢI TƯ 0860 0117 9809
5756
GIẢI BA 40019 42698 85600 81597 11389 69140
GIẢI NHÌ 86553-71613
GIẢI NHẤT 76972
ĐẶC BIỆT 71154
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 1 2 3 7 9
2  
3 5 7
4 0
5 3 4 6 8 9
6 0 7
7 2
8 7 8 9
9 1 6 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-48-04-17
GIẢI SÁU 365 125 085
GIẢI NĂM 5380 5302 7009 0398 8101 0940
GIẢI TƯ 2347 2479 3410
2426
GIẢI BA 96930 33569 32259 83268 47411 75954
GIẢI NHÌ 52122-81399
GIẢI NHẤT 51355
ĐẶC BIỆT 22508
Đầu LOTO
0 1 2 4 7 8 9
1 0 1 7
2 2 5 6
3 0
4 0 7 8
5 4 5 9
6 5 8 9
7 9
8 0 5
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-83-16-24
GIẢI SÁU 069 019 583
GIẢI NĂM 0554 8426 4429 7770 2357 3494
GIẢI TƯ 6822 5632 4515
7254
GIẢI BA 24173 39425 73323 80480 79305 87072
GIẢI NHÌ 47152-94758
GIẢI NHẤT 30231
ĐẶC BIỆT 57597
Đầu LOTO
0 5
1 5 6 9
2 2 3 4 5 6 9
3 1 2
4  
5 2 2 4 4 7 8
6 9
7 0 2 3
8 0 3 3
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-03-69-10
GIẢI SÁU 867 442 932
GIẢI NĂM 6455 3876 7405 2985 0335 2019
GIẢI TƯ 0521 7350 8656
0667
GIẢI BA 59230 11100 33507 91217 02232 16590
GIẢI NHÌ 92361-06335
GIẢI NHẤT 52844
ĐẶC BIỆT 09592
Đầu LOTO
0 0 3 5 7
1 0 7 9
2 1
3 0 2 2 5 5
4 2 4
5 0 5 6
6 1 5 7 7 9
7 6
8 5
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-38-13-83
GIẢI SÁU 797 288 915
GIẢI NĂM 4826 4362 8094 4616 9403 0974
GIẢI TƯ 5739 0116 6416
2994
GIẢI BA 91255 42555 96964 88274 62044 82907
GIẢI NHÌ 35075-48896
GIẢI NHẤT 20585
ĐẶC BIỆT 20942
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 5 6 6 6
2 6
3 8 9
4 2 4
5 5 5
6 2 4
7 4 4 5 9
8 3 5 8
9 4 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-33-42-74
GIẢI SÁU 592 187 701
GIẢI NĂM 1592 0844 9245 7421 4166 3524
GIẢI TƯ 6042 0843 6397
2636
GIẢI BA 77436 24486 40544 99346 02873 68110
GIẢI NHÌ 06619-48663
GIẢI NHẤT 14023
ĐẶC BIỆT 51088
Đầu LOTO
0 1
1 0 9
2 1 3 4
3 3 6 6
4 2 2 3 4 4 5 6 9
5  
6 3 6
7 3 4
8 6 7 8
9 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-18-41-35
GIẢI SÁU 348 029 206
GIẢI NĂM 7137 7332 3335 0922 6462 4138
GIẢI TƯ 9471 9312 2405
1836
GIẢI BA 76427 21299 72150 92686 86789 60272
GIẢI NHÌ 99590-45587
GIẢI NHẤT 78151
ĐẶC BIỆT 30629
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 2 8
2 2 7 9 9
3 2 5 5 6 7 8
4 1 8
5 0 1
6 2
7 1 2
8 6 7 9
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-66-04-29
GIẢI SÁU 550 843 708
GIẢI NĂM 2078 8566 2180 4159 6578 1039
GIẢI TƯ 1406 1294 0839
6341
GIẢI BA 72034 08902 36614 96369 19411 69771
GIẢI NHÌ 72814-05319
GIẢI NHẤT 59281
ĐẶC BIỆT 08834
Đầu LOTO
0 2 4 6 8
1 1 2 4 4 9
2 9
3 4 4 9 9
4 1 3
5 0 9
6 6 6 9
7 1 8 8
8 0 1
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-08-16-62
GIẢI SÁU 600 683 103
GIẢI NĂM 6623 6721 1644 3471 7479 2588
GIẢI TƯ 3373 4357 6070
4523
GIẢI BA 45715 02987 22543 98933 57519 06325
GIẢI NHÌ 09870-08582
GIẢI NHẤT 88992
ĐẶC BIỆT 06586
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 5 6 9
2 1 3 3 5
3 3
4 3 4
5 7
6 2 3
7 0 0 1 3 9
8 2 3 6 7 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-38-35-59
GIẢI SÁU 615 698 622
GIẢI NĂM 7050 6416 0678 2468 1296 2489
GIẢI TƯ 9395 6913 0302
8928
GIẢI BA 24813 36791 73941 59296 11601 96950
GIẢI NHÌ 65879-80885
GIẢI NHẤT 94807
ĐẶC BIỆT 60814
Đầu LOTO
0 1 2 5 7
1 3 3 4 5 6
2 2 8
3 5 8
4 1
5 0 0 9
6 8
7 8 9
8 5 9
9 1 5 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-44-98-12
GIẢI SÁU 867 065 857
GIẢI NĂM 7182 4022 7325 1259 4890 6908
GIẢI TƯ 1775 6124 9739
2386
GIẢI BA 02608 03546 74997 56335 25684 31408
GIẢI NHÌ 88927-12190
GIẢI NHẤT 08388
ĐẶC BIỆT 24511
Đầu LOTO
0 1 8 8 8
1 1 2
2 2 4 5 7
3 5 9
4 4 6
5 7 9
6 5 7
7 5
8 2 4 6 8
9 0 0 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-52-25-37
GIẢI SÁU 961 100 250
GIẢI NĂM 0904 3499 7950 8641 0418 0243
GIẢI TƯ 9082 5211 7194
7642
GIẢI BA 98891 70034 10961 31081 36458 61985
GIẢI NHÌ 46037-31401
GIẢI NHẤT 04547
ĐẶC BIỆT 70102
Đầu LOTO
0 0 1 2 4
1 1 8
2 5
3 4 7 7
4 1 2 3 7
5 0 0 2 8
6 1 1
7  
8 1 2 5
9 1 4 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-06-28-41
GIẢI SÁU 316 391 618
GIẢI NĂM 6696 4039 0762 5323 1903 4668
GIẢI TƯ 6936 1482 8941
9520
GIẢI BA 86373 73661 37988 86178 44560 20117
GIẢI NHÌ 51939-62426
GIẢI NHẤT 32941
ĐẶC BIỆT 44789
Đầu LOTO
0 3 6
1 6 7 8
2 0 0 3 6 8
3 6 9 9
4 1 1 1
5  
6 0 1 2 8
7 3 8
8 2 8 9
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-90-87-20
GIẢI SÁU 084 804 547
GIẢI NĂM 0706 0772 8290 2393 9380 9583
GIẢI TƯ 3056 2166 4819
0233
GIẢI BA 66728 67248 56140 73707 62226 91515
GIẢI NHÌ 98200-33400
GIẢI NHẤT 40309
ĐẶC BIỆT 20508
Đầu LOTO
0 0 0 4 6 7 8 9
1 5 9
2 0 6 8
3 3
4 0 3 7 8
5 6
6 6
7 2
8 0 3 4 7
9 0 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm