Kết quả XSTD ngày 08/12/2020 - Xổ số Miền Bắc 08/12/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-26-02-19
GIẢI SÁU 836 868 873
GIẢI NĂM 0442 1176 9939 2531 8939 2237
GIẢI TƯ 3443 4712 7907
4528
GIẢI BA 52727 50740 46179 32250 69985 00416
GIẢI NHÌ 27307-28417
GIẢI NHẤT 13198
ĐẶC BIỆT 06320
Đầu LOTO
0 2 7 7
1 2 6 7 9
2 0 6 7 8
3 1 6 7 9 9
4 0 2 3
5 0
6 8
7 3 6 9
8 5
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-13-28-51
GIẢI SÁU 737 563 692
GIẢI NĂM 3125 7997 7025 5592 4829 0528
GIẢI TƯ 3129 3543 8718
2282
GIẢI BA 59287 67385 78520 08209 03992 55858
GIẢI NHÌ 74958-06374
GIẢI NHẤT 10730
ĐẶC BIỆT 09929
Đầu LOTO
0 9
1 3 8
2 0 5 5 8 8 9 9 9
3 0 7
4 3
5 1 7 8 8
6 3
7 4
8 2 5 7
9 2 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-95-80-13
GIẢI SÁU 403 084 205
GIẢI NĂM 0303 6579 0268 1679 1116 4210
GIẢI TƯ 5432 5206 8469
8349
GIẢI BA 80468 22085 10754 92478 58050 03347
GIẢI NHÌ 45561-95504
GIẢI NHẤT 35489
ĐẶC BIỆT 50553
Đầu LOTO
0 3 3 4 5 6
1 0 3 6
2  
3 2
4 7 9
5 0 3 4 6
6 1 8 8 9
7 8 9 9
8 0 4 5 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-38-01-24
GIẢI SÁU 621 690 571
GIẢI NĂM 2737 8555 4724 7999 6396 6143
GIẢI TƯ 8491 3260 9112
2059
GIẢI BA 27519 11568 26367 98348 26092 37134
GIẢI NHÌ 09839-36404
GIẢI NHẤT 42480
ĐẶC BIỆT 59405
Đầu LOTO
0 1 4 5
1 2 9
2 1 4 4
3 4 7 8 9
4 3 8
5 5 9
6 0 7 8
7 1 4
8 0
9 0 1 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-09-67-89
GIẢI SÁU 507 535 808
GIẢI NĂM 6903 4219 4375 4618 3690 4693
GIẢI TƯ 1247 1870 3209
7275
GIẢI BA 44682 38204 60811 61626 11315 52640
GIẢI NHÌ 30983-43987
GIẢI NHẤT 57855
ĐẶC BIỆT 95549
Đầu LOTO
0 3 4 7 8 9 9
1 1 5 8 9
2 6
3 5
4 0 7 9
5 5
6 7
7 0 5 5 6
8 2 3 7 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-76-06-17
GIẢI SÁU 442 747 795
GIẢI NĂM 0011 1424 1628 8012 3396 6452
GIẢI TƯ 8111 0848 8385
4421
GIẢI BA 70695 84585 80097 90908 62597 62255
GIẢI NHÌ 86320-87464
GIẢI NHẤT 14557
ĐẶC BIỆT 29911
Đầu LOTO
0 6 8
1 1 1 1 2 7
2 0 1 4 8
3  
4 2 7 7 8
5 2 5 7
6 4
7 6
8 5 5
9 5 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-58-47-38
GIẢI SÁU 614 233 587
GIẢI NĂM 0771 6157 0982 2710 0323 6704
GIẢI TƯ 1624 8320 0513
4163
GIẢI BA 79296 77320 70019 78887 83965 72678
GIẢI NHÌ 40432-19074
GIẢI NHẤT 24378
ĐẶC BIỆT 52117
Đầu LOTO
0 4
1 0 2 3 4 7 9
2 0 0 3 4
3 2 3 8
4 7
5 7 8
6 3 5
7 1 4 8 8
8 2 7 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-62-08-00
GIẢI SÁU 393 619 868
GIẢI NĂM 3958 2665 2980 8984 5613 7336
GIẢI TƯ 3827 2258 6699
5632
GIẢI BA 06649 03750 35311 91812 15543 68736
GIẢI NHÌ 13971-76350
GIẢI NHẤT 71909
ĐẶC BIỆT 74507
Đầu LOTO
0 0 7 8 9
1 1 2 3 9
2 7
3 2 6 6
4 3 9 9
5 0 0 8 8
6 2 5 8
7 1
8 0 4
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-87-25-41
GIẢI SÁU 649 984 813
GIẢI NĂM 7264 0945 7046 6015 5299 9252
GIẢI TƯ 0148 3201 1119
4823
GIẢI BA 91627 93385 82989 59174 58508 09681
GIẢI NHÌ 66484-45998
GIẢI NHẤT 26356
ĐẶC BIỆT 05104
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 3 5 9
2 3 5 7
3 1
4 1 5 6 8 9
5 2 6
6 4
7 4
8 1 4 4 5 7 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-05-24-46
GIẢI SÁU 530 252 518
GIẢI NĂM 8056 1949 1582 4696 1372 5356
GIẢI TƯ 9285 8709 4697
5849
GIẢI BA 12854 77054 65439 59988 22305 41126
GIẢI NHÌ 59811-96755
GIẢI NHẤT 46822
ĐẶC BIỆT 83669
Đầu LOTO
0 5 5 9
1 1 7 8
2 2 4 6
3 0 9
4 6 9 9
5 2 4 4 5 6 6
6 9
7 2
8 2 5 8
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-25-92-99
GIẢI SÁU 067 190 696
GIẢI NĂM 5496 5008 5342 5670 1306 3257
GIẢI TƯ 8423 2647 0730
5208
GIẢI BA 11944 83033 36855 64616 75784 35909
GIẢI NHÌ 69864-81977
GIẢI NHẤT 86559
ĐẶC BIỆT 10764
Đầu LOTO
0 6 8 8 9
1 1 6
2 3 5
3 0 3
4 2 4 7
5 5 7 9
6 4 4 7
7 0 7
8 4
9 0 2 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-73-98-56
GIẢI SÁU 020 067 108
GIẢI NĂM 0966 0669 6803 5369 9081 5719
GIẢI TƯ 4953 1095 0185
0413
GIẢI BA 58033 73402 98742 17486 65718 16869
GIẢI NHÌ 98728-16205
GIẢI NHẤT 31552
ĐẶC BIỆT 23126
Đầu LOTO
0 2 3 5 8
1 3 8 9
2 0 6 8
3 3
4 2 9
5 2 3 6
6 6 7 9 9 9
7 3
8 1 5 6
9 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-66-44-08
GIẢI SÁU 114 092 760
GIẢI NĂM 9545 3692 0288 4083 6670 2462
GIẢI TƯ 5875 2896 3488
8846
GIẢI BA 54715 16612 09642 81763 96256 02308
GIẢI NHÌ 69286-72458
GIẢI NHẤT 41054
ĐẶC BIỆT 23071
Đầu LOTO
0 8 8
1 2 4 5
2  
3  
4 2 4 5 6
5 4 6 6 8
6 0 2 3 6
7 0 1 5
8 3 6 8 8
9 2 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-00-97-81
GIẢI SÁU 169 042 075
GIẢI NĂM 6668 4825 4190 9137 9835 1679
GIẢI TƯ 3405 5108 1772
8432
GIẢI BA 92492 71757 69484 78348 58292 10085
GIẢI NHÌ 18654-40402
GIẢI NHẤT 58061
ĐẶC BIỆT 72036
Đầu LOTO
0 0 2 5 8
1  
2 5
3 2 5 6 7 9
4 2 8
5 4 7
6 1 8 9
7 2 5 9
8 1 4 5
9 0 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-28-45-90
GIẢI SÁU 706 192 220
GIẢI NĂM 6218 6906 4245 1003 3351 7938
GIẢI TƯ 3141 2871 9455
0441
GIẢI BA 93783 04665 68402 87335 45196 46074
GIẢI NHÌ 56805-96006
GIẢI NHẤT 19501
ĐẶC BIỆT 52664
Đầu LOTO
0 1 2 3 5 6 6 6
1 8
2 0 8
3 5 8
4 1 1 5 5
5 1 5
6 0 4 5
7 1 4
8 3
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-25-73-91
GIẢI SÁU 578 706 548
GIẢI NĂM 0327 9501 7819 3609 4558 9898
GIẢI TƯ 6277 6936 0200
8476
GIẢI BA 65077 18761 01745 90823 39578 90974
GIẢI NHÌ 99947-89793
GIẢI NHẤT 22152
ĐẶC BIỆT 00843
Đầu LOTO
0 0 1 6 9
1 9
2 3 5 7
3 6
4 0 3 5 7 8
5 2 8
6 1
7 3 4 6 7 7 8 8
8  
9 1 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-22-91-06
GIẢI SÁU 322 800 970
GIẢI NĂM 4149 4252 7807 1242 6628 5355
GIẢI TƯ 4418 2583 7423
1665
GIẢI BA 23257 20356 09586 73567 31976 11081
GIẢI NHÌ 79007-78171
GIẢI NHẤT 76599
ĐẶC BIỆT 61596
Đầu LOTO
0 0 6 7 7
1 8
2 2 2 3 8
3  
4 2 9
5 2 5 6 7
6 5 7 7
7 0 1 6
8 1 3 6
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-17-62-80
GIẢI SÁU 841 334 567
GIẢI NĂM 2587 7639 6917 4968 1482 3587
GIẢI TƯ 9079 1245 4453
9948
GIẢI BA 05748 78219 93584 59497 08733 52507
GIẢI NHÌ 48885-66191
GIẢI NHẤT 85947
ĐẶC BIỆT 20561
Đầu LOTO
0 7
1 7 7 9
2  
3 3 4 9
4 1 5 7 8 8
5 3
6 1 2 7 8
7 9
8 0 2 4 5 7 7
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-13-81-10
GIẢI SÁU 412 586 836
GIẢI NĂM 5797 2412 6453 0896 6856 0057
GIẢI TƯ 3918 1575 6332
0687
GIẢI BA 00990 08148 11931 07624 13632 94855
GIẢI NHÌ 46273-78703
GIẢI NHẤT 23593
ĐẶC BIỆT 92780
Đầu LOTO
0 3 6
1 0 2 2 3 8
2 4
3 1 2 2 6
4 8
5 3 5 6 7
6  
7 3 5
8 0 1 6 7
9 0 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-86-92-97
GIẢI SÁU 758 095 341
GIẢI NĂM 9805 9796 7464 2973 4191 0535
GIẢI TƯ 1088 0920 9416
2876
GIẢI BA 75437 12434 96805 76307 13498 34963
GIẢI NHÌ 97067-81162
GIẢI NHẤT 78604
ĐẶC BIỆT 17017
Đầu LOTO
0 4 5 5 7
1 6 7
2 0
3 4 5 7
4 1
5 8 8
6 2 3 4 7
7 3 6
8 6 8
9 1 2 5 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-12-90-64
GIẢI SÁU 099 906 878
GIẢI NĂM 6938 7796 1071 1267 6441 8191
GIẢI TƯ 9660 5805 7820
7049
GIẢI BA 99302 31368 18505 92358 00816 01468
GIẢI NHÌ 22088-68543
GIẢI NHẤT 85630
ĐẶC BIỆT 88630
Đầu LOTO
0 2 5 5 6
1 2 6
2 0
3 0 0 8
4 1 3 9
5 6 8
6 0 4 7 8 8
7 1 8
8 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-05-86-27
GIẢI SÁU 462 877 629
GIẢI NĂM 6122 4435 0275 2426 6964 9486
GIẢI TƯ 5246 4369 5154
7026
GIẢI BA 07399 61532 84085 22426 98910 07225
GIẢI NHÌ 59629-07118
GIẢI NHẤT 69778
ĐẶC BIỆT 82093
Đầu LOTO
0 5
1 0 8
2 2 5 6 6 6 7 9 9
3 2 5
4 6
5 0 4
6 2 4 9
7 5 7 8
8 5 6 6
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-43-27-61
GIẢI SÁU 154 586 560
GIẢI NĂM 8224 4910 0399 3196 0002 6546
GIẢI TƯ 1721 8955 4559
4425
GIẢI BA 44920 30079 66288 65228 32423 62035
GIẢI NHÌ 03687-04444
GIẢI NHẤT 71594
ĐẶC BIỆT 41130
Đầu LOTO
0 2
1 0
2 0 1 3 4 5 7 8
3 0 5
4 0 3 4 6
5 4 5 9
6 0 1
7 9
8 6 7 8
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-19-49-68
GIẢI SÁU 557 908 926
GIẢI NĂM 7440 9312 4436 5722 7983 8830
GIẢI TƯ 9694 9886 9702
0593
GIẢI BA 55187 63440 62970 05142 61554 70053
GIẢI NHÌ 83723-82962
GIẢI NHẤT 88295
ĐẶC BIỆT 76818
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 8 9
2 2 3 6
3 0 6
4 0 0 2 9
5 3 4 7
6 2 8
7 0
8 3 6 7
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-13-81-04
GIẢI SÁU 677 145 137
GIẢI NĂM 4112 8264 5170 6364 1471 4309
GIẢI TƯ 0212 4584 9183
1596
GIẢI BA 67840 41822 11315 80448 74422 67267
GIẢI NHÌ 48546-52051
GIẢI NHẤT 60882
ĐẶC BIỆT 28106
Đầu LOTO
0 4 6 9
1 2 2 3 5
2 2 2
3 7
4 0 5 6 8
5 1
6 4 4 7
7 0 1 6 7
8 1 2 3 4
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-22-38-30
GIẢI SÁU 030 188 616
GIẢI NĂM 3714 7901 0359 3379 6589 0342
GIẢI TƯ 9731 5401 4185
3985
GIẢI BA 83564 86373 35845 24596 82047 19502
GIẢI NHÌ 38454-25196
GIẢI NHẤT 11204
ĐẶC BIỆT 88287
Đầu LOTO
0 1 1 2 4
1 4 6
2 2
3 0 0 1 8
4 2 5 7 9
5 4 9
6 4
7 3 9
8 5 5 7 8 9
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-54-57-20
GIẢI SÁU 139 205 339
GIẢI NĂM 4913 4007 9343 7798 0077 6140
GIẢI TƯ 5513 2694 1951
9442
GIẢI BA 60672 76373 20188 44571 34767 41130
GIẢI NHÌ 29627-14586
GIẢI NHẤT 34627
ĐẶC BIỆT 44516
Đầu LOTO
0 5 7
1 3 3 6
2 0 7 7
3 0 9 9
4 0 2 3
5 1 4 7
6 7
7 1 2 3 7
8 0 6 8
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-40-42-11
GIẢI SÁU 117 426 349
GIẢI NĂM 4849 6414 2256 0737 9745 2041
GIẢI TƯ 2430 8253 9995
5002
GIẢI BA 48163 10266 31464 11340 76204 31629
GIẢI NHÌ 93691-82071
GIẢI NHẤT 11147
ĐẶC BIỆT 56842
Đầu LOTO
0 2 3 4
1 1 4 7
2 6 9
3 0 7
4 0 0 1 2 2 5 7 9 9
5 3 6
6 3 4 6
7 1
8  
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-71-86-97
GIẢI SÁU 096 833 018
GIẢI NĂM 8235 7280 7751 5842 3494 5804
GIẢI TƯ 4058 2369 2169
0120
GIẢI BA 40610 16492 06073 87118 84073 07564
GIẢI NHÌ 17462-43759
GIẢI NHẤT 19947
ĐẶC BIỆT 37874
Đầu LOTO
0 4
1 0 8 8
2 0
3 3 5
4 2 7
5 1 8 9
6 2 2 4 9 9
7 1 3 3 4
8 0 6
9 2 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-99-72-03
GIẢI SÁU 389 470 769
GIẢI NĂM 9878 5562 4248 4124 7873 8986
GIẢI TƯ 7541 0021 2445
0424
GIẢI BA 34659 63693 56560 70998 55840 43882
GIẢI NHÌ 47637-25831
GIẢI NHẤT 89458
ĐẶC BIỆT 20047
Đầu LOTO
0 3 8
1  
2 1 4 4
3 1 7
4 0 1 5 7 8
5 8 9
6 0 2 9
7 0 2 3 8
8 2 6 9
9 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-38-85-15
GIẢI SÁU 029 827 466
GIẢI NĂM 9068 2614 4387 7451 0821 4326
GIẢI TƯ 5737 1996 7204
6412
GIẢI BA 78644 29491 64528 20277 97433 79056
GIẢI NHÌ 26921-03947
GIẢI NHẤT 72709
ĐẶC BIỆT 46411
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 2 4 5
2 1 1 6 7 8 9
3 3 7 8
4 4 7
5 1 6 7
6 6 8
7 7
8 5 7
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-67-89-17
GIẢI SÁU 980 004 758
GIẢI NĂM 5195 4744 6439 9143 1488 6832
GIẢI TƯ 4301 6816 0950
5863
GIẢI BA 44812 86087 16787 39461 50863 28026
GIẢI NHÌ 40070-72208
GIẢI NHẤT 90783
ĐẶC BIỆT 00356
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 2 6 7
2 6
3 2 9
4 3 4 8
5 0 6 8
6 1 3 3 7
7 0
8 0 3 7 7 8 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-86-10-65
GIẢI SÁU 126 330 472
GIẢI NĂM 1532 8568 0127 3068 2643 7471
GIẢI TƯ 0046 8399 8372
1872
GIẢI BA 86504 74801 38444 58707 09164 46685
GIẢI NHÌ 63559-57593
GIẢI NHẤT 02894
ĐẶC BIỆT 44571
Đầu LOTO
0 1 4 7
1 0
2 6 6 7
3 0 2
4 3 4 6
5 9
6 4 5 8 8
7 1 1 2 2 2
8 5 6
9 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-44-80-98
GIẢI SÁU 899 148 248
GIẢI NĂM 0169 6495 2845 7630 4805 7416
GIẢI TƯ 9184 1517 3911
1632
GIẢI BA 58540 06198 29410 34667 31034 96487
GIẢI NHÌ 88289-70895
GIẢI NHẤT 12416
ĐẶC BIỆT 96225
Đầu LOTO
0 5
1 0 1 6 6 7
2 5
3 0 2 4
4 0 4 5 8 8
5  
6 7 7 9
7  
8 0 4 7 9
9 5 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-83-60-01
GIẢI SÁU 774 056 235
GIẢI NĂM 1025 3557 7488 1391 1497 8536
GIẢI TƯ 2151 2898 8653
7172
GIẢI BA 44417 83486 92270 12918 55453 55311
GIẢI NHÌ 45353-75450
GIẢI NHẤT 25081
ĐẶC BIỆT 16921
Đầu LOTO
0 1
1 1 7 8
2 1 5
3 5 6 8
4  
5 0 1 3 3 3 6 7
6 0
7 0 2 4
8 1 3 6 8
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-57-00-66
GIẢI SÁU 112 130 034
GIẢI NĂM 9541 6392 0632 5704 3569 9912
GIẢI TƯ 4234 4380 2115
0345
GIẢI BA 74076 65599 13527 07170 40142 87238
GIẢI NHÌ 34137-06381
GIẢI NHẤT 63246
ĐẶC BIỆT 53818
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 2 5 8
2 4 7
3 0 2 4 4 7 8
4 1 2 5 6
5 7
6 6 9
7 0 6
8 0 1
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm