Kết quả XSTD ngày 04/06/2020 - Xổ số Miền Bắc 04/06/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-27-06-66
GIẢI SÁU 638 992 195
GIẢI NĂM 8239 3959 1280 5867 6588 5649
GIẢI TƯ 3910 4936 0054
3493
GIẢI BA 41844 26842 38623 01159 51317 44072
GIẢI NHÌ 95912-63431
GIẢI NHẤT 45337
ĐẶC BIỆT 76278
Đầu LOTO
0 4 6
1 0 2 7
2 3 7
3 1 6 7 8 9
4 2 4 9
5 4 9 9
6 6 7
7 2 8
8 0 8
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-09-33-75
GIẢI SÁU 577 135 933
GIẢI NĂM 3077 7944 4950 8084 3127 3748
GIẢI TƯ 9795 9890 8444
0830
GIẢI BA 82893 94693 74111 39001 31280 43462
GIẢI NHÌ 35103-57732
GIẢI NHẤT 12536
ĐẶC BIỆT 62500
Đầu LOTO
0 0 1 3 9
1 1
2 7
3 0 2 3 3 5 6
4 4 4 8
5 0
6 2
7 5 7 7 9
8 0 4
9 0 3 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-12-16-39
GIẢI SÁU 403 790 056
GIẢI NĂM 6305 6909 8550 2717 1935 6827
GIẢI TƯ 8481 1746 6753
9525
GIẢI BA 99625 15329 12223 76483 57159 48587
GIẢI NHÌ 87767-34726
GIẢI NHẤT 47910
ĐẶC BIỆT 79222
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 0 2 6 7
2 2 3 5 5 6 7 9
3 5 9
4 6
5 0 1 3 6 9
6 7
7  
8 1 3 7
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-03-51-52
GIẢI SÁU 991 461 688
GIẢI NĂM 9329 9268 0313 9708 1398 7720
GIẢI TƯ 9508 5327 5178
9743
GIẢI BA 47749 04864 91013 44376 81088 25177
GIẢI NHÌ 95966-65361
GIẢI NHẤT 07533
ĐẶC BIỆT 62323
Đầu LOTO
0 3 8 8
1 3 3
2 0 3 7 9
3 3
4 3 9
5 1 2 9
6 1 1 4 6 8
7 6 7 8
8 8 8
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-17-77-61
GIẢI SÁU 343 179 859
GIẢI NĂM 1582 9369 9343 1664 0734 6952
GIẢI TƯ 8941 3021 3538
4147
GIẢI BA 90733 66649 68246 18251 14931 25781
GIẢI NHÌ 54794-04325
GIẢI NHẤT 40366
ĐẶC BIỆT 83834
Đầu LOTO
0  
1 7
2 1 5
3 1 3 4 4 8
4 1 3 3 6 7 8 9
5 1 2 9
6 1 4 6 9
7 7 9
8 1 2
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-17-44-75
GIẢI SÁU 380 481 888
GIẢI NĂM 7309 8522 8969 9602 6695 6372
GIẢI TƯ 4112 3340 0045
4945
GIẢI BA 55065 04522 25840 97732 51771 88224
GIẢI NHÌ 35850-92115
GIẢI NHẤT 86926
ĐẶC BIỆT 59964
Đầu LOTO
0 2 9
1 2 5 7
2 2 2 4 6
3 2
4 0 0 4 5 5
5 0
6 4 5 9
7 1 2 5
8 0 0 1 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-18-73-62
GIẢI SÁU 038 598 639
GIẢI NĂM 3556 8519 0831 9876 8636 1866
GIẢI TƯ 8100 8878 8019
0483
GIẢI BA 24654 20180 22497 07318 29057 10725
GIẢI NHÌ 33611-77358
GIẢI NHẤT 21263
ĐẶC BIỆT 97954
Đầu LOTO
0 0
1 1 7 8 8 9 9
2 5
3 1 6 8 9
4  
5 4 4 6 7 8
6 2 3 6
7 3 6 8
8 0 3
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-10-50-71
GIẢI SÁU 492 842 213
GIẢI NĂM 2894 0189 4781 1763 1380 4363
GIẢI TƯ 5092 6255 3803
5219
GIẢI BA 59587 13034 87962 57378 13958 67787
GIẢI NHÌ 49244-25187
GIẢI NHẤT 61778
ĐẶC BIỆT 09913
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 3 9
2  
3 4
4 2 4 5
5 0 5 8
6 2 3 3
7 1 8 8
8 0 1 7 7 7 9
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-68-91-39
GIẢI SÁU 675 187 962
GIẢI NĂM 4610 0043 9973 0230 1522 1164
GIẢI TƯ 9773 5356 8014
7498
GIẢI BA 45555 10205 66260 07051 09084 45474
GIẢI NHÌ 18807-00310
GIẢI NHẤT 61403
ĐẶC BIỆT 06561
Đầu LOTO
0 3 5 7
1 0 0 4
2 2
3 0 9
4 3 8
5 1 5 6
6 0 1 2 4 8
7 3 3 4 5
8 4 7
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-50-00-61
GIẢI SÁU 051 155 510
GIẢI NĂM 9469 7601 6082 1709 4165 7397
GIẢI TƯ 3374 7589 7515
1394
GIẢI BA 37088 24661 17564 36179 90044 01748
GIẢI NHÌ 72151-37224
GIẢI NHẤT 10231
ĐẶC BIỆT 29154
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 0 5
2 4
3 1
4 4 8
5 0 1 1 4 5
6 1 1 4 5 9
7 1 4 9
8 2 8 9
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-12-78-64
GIẢI SÁU 524 953 120
GIẢI NĂM 7585 0343 8124 0287 0211 2441
GIẢI TƯ 7347 5053 7539
1000
GIẢI BA 81110 46431 87685 91275 69911 15960
GIẢI NHÌ 77817-84447
GIẢI NHẤT 38314
ĐẶC BIỆT 67211
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 1 1 2 4 7
2 0 4 4
3 1 9
4 1 3 7 7
5 3 3
6 0 4
7 5 8
8 5 5 7
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-57-12-19
GIẢI SÁU 382 748 714
GIẢI NĂM 5483 8187 8946 3350 6883 3585
GIẢI TƯ 0337 0432 8836
8514
GIẢI BA 93365 20748 75056 96191 55615 33595
GIẢI NHÌ 03586-66082
GIẢI NHẤT 30531
ĐẶC BIỆT 81779
Đầu LOTO
0  
1 2 4 4 5 9
2 2
3 1 2 6 7
4 6 8 8
5 0 6 7
6 5
7 9
8 2 2 3 3 5 6 7
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-58-81-77
GIẢI SÁU 024 784 811
GIẢI NĂM 6837 5584 3039 4606 0193 1302
GIẢI TƯ 2177 8176 9570
1081
GIẢI BA 73439 39302 99701 47115 13509 32597
GIẢI NHÌ 17093-47125
GIẢI NHẤT 71131
ĐẶC BIỆT 98991
Đầu LOTO
0 1 2 2 6 9
1 1 5
2 4 5
3 1 7 9 9
4  
5 8
6  
7 0 1 6 7 7
8 1 1 4 4
9 1 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-93-87-66
GIẢI SÁU 826 398 337
GIẢI NĂM 9377 1367 8442 9625 1141 7384
GIẢI TƯ 2982 1536 4939
6112
GIẢI BA 77150 83797 45298 91081 28951 79440
GIẢI NHÌ 77118-97508
GIẢI NHẤT 91982
ĐẶC BIỆT 27298
Đầu LOTO
0 8
1 2 8
2 5 6
3 6 7 9
4 0 1 2
5 0 1
6 6 7
7 7 8
8 1 2 2 4 7
9 3 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-94-32-54
GIẢI SÁU 122 994 724
GIẢI NĂM 8921 8969 1051 6910 7538 0626
GIẢI TƯ 5957 4962 5763
1379
GIẢI BA 85771 69068 43577 06479 37601 41114
GIẢI NHÌ 79074-29741
GIẢI NHẤT 31202
ĐẶC BIỆT 58738
Đầu LOTO
0 1 2
1 0 4
2 1 2 4 6
3 2 8 8
4 1
5 1 4 7
6 0 2 3 8 9
7 1 4 7 9 9
8  
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-05-28-12
GIẢI SÁU 112 439 937
GIẢI NĂM 5959 4608 8563 6907 5342 1543
GIẢI TƯ 3205 7561 9368
9273
GIẢI BA 76310 82176 71258 38851 64884 75098
GIẢI NHÌ 82841-29964
GIẢI NHẤT 76785
ĐẶC BIỆT 51265
Đầu LOTO
0 5 5 7 8
1 0 2 2
2 8
3 7 9
4 1 2 3
5 1 8 9
6 1 3 4 5 8
7 3 6
8 4 5 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-13-43-04
GIẢI SÁU 139 479 355
GIẢI NĂM 7235 0544 2837 3225 7826 8449
GIẢI TƯ 1326 8810 7155
7764
GIẢI BA 34490 65055 88157 13400 11197 51457
GIẢI NHÌ 27792-07534
GIẢI NHẤT 55015
ĐẶC BIỆT 96600
Đầu LOTO
0 0 0 4
1 0 3 5
2 5 6 6
3 4 5 7 9
4 3 4 9
5 5 5 5 7 7
6 4
7 5 9
8  
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-03-46-42
GIẢI SÁU 483 010 779
GIẢI NĂM 2352 9390 8542 7674 4196 9916
GIẢI TƯ 1576 9267 0811
2015
GIẢI BA 39368 74616 14611 63584 38434 15642
GIẢI NHÌ 80449-42949
GIẢI NHẤT 74463
ĐẶC BIỆT 44554
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 1 5 6 6
2  
3 4 5
4 2 2 2 6 9 9
5 2 4
6 3 7 8
7 4 6 9
8 3 4
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-40-88-38
GIẢI SÁU 418 596 787
GIẢI NĂM 3623 2435 0372 3115 6776 0123
GIẢI TƯ 9954 8580 4697
6540
GIẢI BA 87785 84883 78581 63347 43693 26134
GIẢI NHÌ 70535-58134
GIẢI NHẤT 11164
ĐẶC BIỆT 76380
Đầu LOTO
0  
1 5 8
2 3 3
3 0 4 4 5 5 8
4 0 0 7
5 4
6 4
7 2 6
8 0 0 1 3 5 7 8
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-44-23-52
GIẢI SÁU 111 951 928
GIẢI NĂM 3830 8979 4445 4572 8628 1582
GIẢI TƯ 7071 0913 4908
6892
GIẢI BA 97775 73665 34335 86636 45951 42875
GIẢI NHÌ 63961-81730
GIẢI NHẤT 18878
ĐẶC BIỆT 75146
Đầu LOTO
0 8
1 1 3
2 3 4 8 8
3 0 0 5 6
4 4 5 6
5 1 1 2
6 1 5
7 1 2 5 5 8 9
8 2
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-79-22-73
GIẢI SÁU 237 407 256
GIẢI NĂM 3878 6707 6341 6761 9595 7341
GIẢI TƯ 4712 9547 8931
9008
GIẢI BA 29808 84717 38740 23469 96333 87101
GIẢI NHÌ 34631-73859
GIẢI NHẤT 53938
ĐẶC BIỆT 41795
Đầu LOTO
0 1 7 7 8 8
1 2 7
2 2
3 1 1 3 7 8
4 0 1 1 7
5 6 9
6 1 9
7 3 8 9
8  
9 3 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-44-90-12
GIẢI SÁU 981 178 124
GIẢI NĂM 8793 4445 4104 7446 3328 1742
GIẢI TƯ 1077 2371 7174
6672
GIẢI BA 67807 50445 33683 41171 13165 76267
GIẢI NHÌ 86475-79746
GIẢI NHẤT 33143
ĐẶC BIỆT 33963
Đầu LOTO
0 4 7
1 2 5
2 4 8
3  
4 2 3 4 5 5 6 6
5  
6 3 5 7
7 1 1 2 4 5 7 8
8 1 3
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-63-39-17
GIẢI SÁU 533 448 055
GIẢI NĂM 6942 2572 2421 6702 6781 8688
GIẢI TƯ 8388 8121 7911
0777
GIẢI BA 75964 45237 38626 00003 41720 85085
GIẢI NHÌ 24668-25372
GIẢI NHẤT 32463
ĐẶC BIỆT 12795
Đầu LOTO
0 2 3
1 1 7
2 0 1 1 6
3 3 7 9
4 2 8
5 0 5
6 3 3 4 8
7 2 2 7
8 1 5 8 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-22-62-35
GIẢI SÁU 625 327 388
GIẢI NĂM 7961 9046 5468 7500 0685 5133
GIẢI TƯ 1844 3712 9142
7518
GIẢI BA 45761 94542 45024 59952 56580 03576
GIẢI NHÌ 07897-24629
GIẢI NHẤT 75293
ĐẶC BIỆT 35009
Đầu LOTO
0 0 9
1 2 8
2 2 4 5 7 9
3 3 3 5
4 2 2 4 6
5 2
6 1 1 2 8
7 6
8 0 5 8
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-43-73-95
GIẢI SÁU 565 665 553
GIẢI NĂM 5381 5016 1500 1149 6339 5095
GIẢI TƯ 1792 6805 0668
6836
GIẢI BA 84866 75055 75764 45699 77394 35548
GIẢI NHÌ 45280-80176
GIẢI NHẤT 49825
ĐẶC BIỆT 02419
Đầu LOTO
0 0 5
1 6 9
2 5
3 6 9
4 3 8 9
5 3 5
6 4 5 5 6 8
7 3 6
8 0 1
9 2 4 5 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-80-59-44
GIẢI SÁU 552 436 594
GIẢI NĂM 6489 2609 1034 3280 6116 7370
GIẢI TƯ 0842 6602 4374
7202
GIẢI BA 87948 70554 13051 51276 90746 10216
GIẢI NHÌ 42980-16309
GIẢI NHẤT 48805
ĐẶC BIỆT 32765
Đầu LOTO
0 2 2 5 9 9
1 6 6
2 2
3 4 6
4 2 4 6 8
5 1 2 4 9
6 5
7 0 4 6
8 0 0 0 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-25-85-02
GIẢI SÁU 619 341 844
GIẢI NĂM 1105 9125 3703 2722 7922 5158
GIẢI TƯ 6500 8904 4834
2713
GIẢI BA 12261 44048 73695 84738 97203 98825
GIẢI NHÌ 69799-71237
GIẢI NHẤT 50898
ĐẶC BIỆT 71770
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 4 5
1 3 9
2 2 2 5 5 5
3 4 7 8
4 1 4 8
5 8
6 1
7 0 5
8 5
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-67-86-95
GIẢI SÁU 959 645 907
GIẢI NĂM 1874 5668 0874 2328 1610 0403
GIẢI TƯ 3704 5913 9223
6079
GIẢI BA 26855 69459 76907 87154 23957 26148
GIẢI NHÌ 77028-65457
GIẢI NHẤT 56017
ĐẶC BIỆT 67241
Đầu LOTO
0 3 4 7 7
1 0 3 7
2 3 8 8
3  
4 1 2 5 8
5 4 5 7 7 9 9
6 7 8
7 4 4 9
8 6
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-78-79-08
GIẢI SÁU 716 124 785
GIẢI NĂM 0966 6992 6511 6017 4191 3660
GIẢI TƯ 3402 2471 1120
6427
GIẢI BA 32683 29556 81625 03936 06413 37934
GIẢI NHÌ 47001-08910
GIẢI NHẤT 20244
ĐẶC BIỆT 83382
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 0 1 3 6 6 7
2 0 4 5 7
3 4 6
4 4
5 6
6 0 6
7 1 8 9
8 2 3 5
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-36-53-15
GIẢI SÁU 013 673 613
GIẢI NĂM 9041 6374 6429 5445 6826 8420
GIẢI TƯ 7435 6143 8731
2772
GIẢI BA 91068 64543 51130 86584 15916 85086
GIẢI NHÌ 97226-51794
GIẢI NHẤT 87945
ĐẶC BIỆT 03336
Đầu LOTO
0  
1 3 3 5 6
2 0 5 6 6 9
3 0 1 5 6 6
4 1 3 3 5 5
5 3
6 8
7 2 3 4
8 4 6
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-37-65-25
GIẢI SÁU 426 471 950
GIẢI NĂM 9061 6880 0722 0608 9988 7337
GIẢI TƯ 6871 4393 1537
9598
GIẢI BA 69422 76710 31542 60793 85203 34393
GIẢI NHÌ 35063-71698
GIẢI NHẤT 45029
ĐẶC BIỆT 56872
Đầu LOTO
0 3 8
1 0
2 0 2 2 5 6 9
3 7 7 7
4 2
5 0
6 1 3 5
7 1 1 2
8 0 8
9 3 3 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-97-80-22
GIẢI SÁU 567 622 767
GIẢI NĂM 9622 9530 5708 1983 5310 4259
GIẢI TƯ 2993 4691 1201
6781
GIẢI BA 01889 14329 88948 49653 47179 12429
GIẢI NHÌ 63184-55310
GIẢI NHẤT 62017
ĐẶC BIỆT 36662
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 0 7
2 2 2 2 9 9
3 0
4 8
5 3 9
6 2 7 7
7 9 9
8 0 1 3 4 9
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-84-15-86
GIẢI SÁU 780 885 974
GIẢI NĂM 8757 7473 3139 6788 2868 4763
GIẢI TƯ 4828 3542 6890
6718
GIẢI BA 05454 78208 26771 37657 41916 82114
GIẢI NHÌ 37009-55789
GIẢI NHẤT 89507
ĐẶC BIỆT 08247
Đầu LOTO
0 7 8 9
1 4 5 6 8
2 8
3 9
4 2 7
5 4 5 7 7
6 3 8
7 1 3 4
8 0 4 5 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-24-70-46
GIẢI SÁU 952 824 128
GIẢI NĂM 3831 6694 0245 3123 9743 1614
GIẢI TƯ 5801 0218 7330
3194
GIẢI BA 27570 98555 72812 08787 04400 77159
GIẢI NHÌ 31934-37670
GIẢI NHẤT 20684
ĐẶC BIỆT 82632
Đầu LOTO
0 0 1
1 2 4 8
2 3 4 4 8
3 0 1 2 4
4 3 5 6
5 2 5 9
6  
7 0 0 0
8 4 7
9 4 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-68-38-69
GIẢI SÁU 802 598 382
GIẢI NĂM 9388 5994 2799 6934 4285 0820
GIẢI TƯ 5746 6151 2895
0556
GIẢI BA 35371 73725 30299 42084 59941 72698
GIẢI NHÌ 19343-16172
GIẢI NHẤT 05369
ĐẶC BIỆT 29166
Đầu LOTO
0 2
1  
2 0 5
3 4 8
4 1 3 6
5 1 6
6 4 6 8 9 9
7 1 2
8 2 4 5 8
9 4 5 8 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-69-19-99
GIẢI SÁU 945 995 032
GIẢI NĂM 9361 1394 5433 0780 8923 5972
GIẢI TƯ 1871 8988 5555
7775
GIẢI BA 21105 07116 87934 85218 70692 00542
GIẢI NHÌ 13622-41709
GIẢI NHẤT 26083
ĐẶC BIỆT 06702
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 6 8 9
2 2 3
3 2 3 4 7
4 2 5
5 5
6 1 9
7 1 2 5
8 0 3 8
9 2 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm