Kết quả XSTD ngày 02/11/2020 - Xổ số Miền Bắc 02/11/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-68-13-73
GIẢI SÁU 102 927 809
GIẢI NĂM 9927 3949 4784 1754 8199 2772
GIẢI TƯ 9648 7479 4163
8148
GIẢI BA 34290 24040 11909 84388 70970 08009
GIẢI NHÌ 23097-23669
GIẢI NHẤT 86683
ĐẶC BIỆT 32461
Đầu LOTO
0 2 9 9 9
1 3
2 7 7
3  
4 0 8 8 9
5 4
6 1 3 8 9
7 0 2 3 9
8 3 4 8
9 0 2 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-88-48-66
GIẢI SÁU 907 326 493
GIẢI NĂM 5563 9933 6101 2483 7093 1735
GIẢI TƯ 5765 8282 9274
2189
GIẢI BA 70353 93702 71338 80690 36694 78156
GIẢI NHÌ 45173-32668
GIẢI NHẤT 75778
ĐẶC BIỆT 97059
Đầu LOTO
0 1 2 7
1  
2 6
3 3 5 8
4 8
5 3 6 9
6 3 5 6 8
7 3 4 7 8
8 2 3 8 9
9 0 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-16-74-48
GIẢI SÁU 688 188 135
GIẢI NĂM 2615 2252 8945 2660 5353 5162
GIẢI TƯ 5832 7487 0649
9960
GIẢI BA 26331 08013 93633 89006 92061 72342
GIẢI NHÌ 74974-10435
GIẢI NHẤT 91294
ĐẶC BIỆT 92610
Đầu LOTO
0 6
1 0 3 5 6
2  
3 1 2 3 5 5
4 2 5 8 9 9
5 2 3
6 0 0 1 2
7 4 4
8 7 8 8
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-79-57-65
GIẢI SÁU 081 695 720
GIẢI NĂM 7358 3721 5346 7520 5390 2169
GIẢI TƯ 7834 9808 5155
8601
GIẢI BA 83621 75675 25228 70581 11226 63581
GIẢI NHÌ 12466-88663
GIẢI NHẤT 33678
ĐẶC BIỆT 57483
Đầu LOTO
0 1 8
1  
2 0 0 1 1 6 8
3 1 4
4 6
5 5 7 8
6 3 5 6 9
7 5 8 9
8 1 1 1 3
9 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-13-07-55
GIẢI SÁU 212 676 815
GIẢI NĂM 7081 8584 1854 8982 4158 1642
GIẢI TƯ 8190 6780 3139
6506
GIẢI BA 05348 34627 20330 93739 22263 25146
GIẢI NHÌ 89589-48245
GIẢI NHẤT 01585
ĐẶC BIỆT 33136
Đầu LOTO
0 6 7
1 2 3 5
2 7
3 0 6 9 9
4 2 5 6 8
5 4 5 8
6 0 3
7 6
8 0 1 2 4 5 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-38-01-64
GIẢI SÁU 958 913 604
GIẢI NĂM 6376 2611 9316 1895 9648 6188
GIẢI TƯ 2985 3182 0140
1542
GIẢI BA 08234 76316 05602 80559 10909 32780
GIẢI NHÌ 74883-66782
GIẢI NHẤT 37394
ĐẶC BIỆT 07707
Đầu LOTO
0 1 2 4 7 9
1 0 1 3 6 6
2  
3 4 8
4 0 2 8
5 8 9
6 4
7 6
8 0 2 2 3 5 8
9 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-65-04-57
GIẢI SÁU 181 311 575
GIẢI NĂM 3479 1331 8592 9128 5634 2546
GIẢI TƯ 6036 3641 7545
3591
GIẢI BA 60269 00168 95595 14413 43405 08427
GIẢI NHÌ 97679-89919
GIẢI NHẤT 70385
ĐẶC BIỆT 45538
Đầu LOTO
0 4 5
1 1 3 9
2 7 8
3 1 4 6 8
4 1 5 6
5 7
6 1 5 8 9
7 5 9 9
8 1 5
9 1 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-36-75-50
GIẢI SÁU 604 392 753
GIẢI NĂM 1819 2901 2990 1272 9511 4408
GIẢI TƯ 7930 4981 8681
3884
GIẢI BA 31986 01608 68954 71290 84959 79813
GIẢI NHÌ 02124-59163
GIẢI NHẤT 90034
ĐẶC BIỆT 77946
Đầu LOTO
0 1 4 8 8
1 1 3 9
2 4
3 0 4 6
4 6 6
5 0 3 4 9
6 3
7 2 5
8 1 1 4 6
9 0 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-94-51-30
GIẢI SÁU 539 286 106
GIẢI NĂM 6569 6671 9042 9238 8107 7551
GIẢI TƯ 9094 9148 4039
0483
GIẢI BA 43851 47198 22712 26982 32056 79334
GIẢI NHÌ 91005-18755
GIẢI NHẤT 67377
ĐẶC BIỆT 32436
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 2
2  
3 0 4 6 6 8 9 9
4 2 8
5 1 1 1 5 6
6 9
7 1 7
8 2 3 6
9 4 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-87-68-09
GIẢI SÁU 992 484 180
GIẢI NĂM 4980 9837 6724 7179 5561 7048
GIẢI TƯ 0184 3385 5782
5259
GIẢI BA 41626 17147 17306 12257 98561 44455
GIẢI NHÌ 98690-24861
GIẢI NHẤT 44563
ĐẶC BIỆT 43128
Đầu LOTO
0 6 9
1  
2 4 6 8
3 7
4 7 8
5 5 7 9
6 1 1 1 3 8
7 1 9
8 0 0 2 4 4 5 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-65-26-44
GIẢI SÁU 624 200 992
GIẢI NĂM 2805 3261 5764 8108 1728 3605
GIẢI TƯ 0440 5402 8279
8832
GIẢI BA 39463 28179 34370 68522 01371 77795
GIẢI NHÌ 91024-05454
GIẢI NHẤT 02898
ĐẶC BIỆT 06125
Đầu LOTO
0 0 2 5 5 8
1  
2 2 4 4 5 6 8
3 1 2
4 0 4
5 4
6 1 3 4 5
7 0 1 9 9
8  
9 2 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-81-35-00
GIẢI SÁU 108 616 731
GIẢI NĂM 1538 1116 9760 9404 7906 7237
GIẢI TƯ 2815 7032 3984
4841
GIẢI BA 14640 72640 05348 78416 40104 69172
GIẢI NHÌ 96795-72578
GIẢI NHẤT 43896
ĐẶC BIỆT 48879
Đầu LOTO
0 0 4 4 6 8
1 5 6 6 6
2  
3 1 2 5 7 8
4 0 0 1 8
5  
6 0
7 2 8 9
8 1 4
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-62-64-02
GIẢI SÁU 270 815 851
GIẢI NĂM 4170 5179 3058 1415 1372 0254
GIẢI TƯ 6070 9387 5427
8616
GIẢI BA 36053 21949 03090 28157 68096 26125
GIẢI NHÌ 38003-35799
GIẢI NHẤT 44111
ĐẶC BIỆT 07043
Đầu LOTO
0 2 3
1 1 5 5 6
2 5 7
3  
4 3 9
5 1 3 4 7 8
6 1 2 4
7 0 0 0 2 9
8 7
9 0 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-72-64-10
GIẢI SÁU 125 653 625
GIẢI NĂM 1285 8030 1710 2836 6037 4639
GIẢI TƯ 6726 0297 9623
9801
GIẢI BA 67476 65881 37237 44164 59594 05200
GIẢI NHÌ 41817-93470
GIẢI NHẤT 49318
ĐẶC BIỆT 90157
Đầu LOTO
0 0 1
1 0 0 7 8
2 3 5 5 6
3 0 6 7 7 9
4  
5 3 7
6 4 4
7 0 2 6
8 1 5
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-19-77-09
GIẢI SÁU 334 018 291
GIẢI NĂM 7307 7644 6567 4367 9128 6418
GIẢI TƯ 8388 9723 6681
6047
GIẢI BA 24476 39264 86783 15308 38820 47735
GIẢI NHÌ 70204-95090
GIẢI NHẤT 46995
ĐẶC BIỆT 18225
Đầu LOTO
0 4 7 8 9
1 8 8 9
2 0 3 5 8
3 4 5
4 4 6 7
5  
6 4 7 7
7 6 7
8 1 3 8
9 0 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-00-56-62
GIẢI SÁU 175 767 483
GIẢI NĂM 0327 8692 1092 8832 4766 6152
GIẢI TƯ 9126 6146 0008
6452
GIẢI BA 31294 09591 77642 11713 06012 42751
GIẢI NHÌ 40484-02900
GIẢI NHẤT 09060
ĐẶC BIỆT 62319
Đầu LOTO
0 0 0 8
1 2 3 9
2 6 7
3 2
4 2 6
5 1 2 2 4 6
6 0 2 6 7
7 5
8 3 4
9 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-00-09-18
GIẢI SÁU 892 149 201
GIẢI NĂM 6518 5938 5335 1300 7211 4133
GIẢI TƯ 3070 8848 0414
7478
GIẢI BA 36129 33997 24679 83445 60238 87921
GIẢI NHÌ 94451-50102
GIẢI NHẤT 18769
ĐẶC BIỆT 99469
Đầu LOTO
0 0 0 1 2 9
1 1 3 4 8 8
2 1 9
3 3 5 8 8
4 5 8 9
5 1
6 9 9
7 0 8 9
8  
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-01-21-04
GIẢI SÁU 385 250 857
GIẢI NĂM 6940 4714 7043 7398 1187 4221
GIẢI TƯ 3162 0716 9104
2161
GIẢI BA 11317 19395 50764 55010 05188 73841
GIẢI NHÌ 99131-68897
GIẢI NHẤT 28308
ĐẶC BIỆT 14408
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 8 8
1 0 4 6 7
2 1 1
3 1
4 0 1 3
5 0 7
6 1 2 4
7  
8 5 7 8
9 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-79-50-26
GIẢI SÁU 385 480 556
GIẢI NĂM 3018 6857 2805 6012 7802 2051
GIẢI TƯ 5812 5760 0179
6915
GIẢI BA 87100 43529 98334 47034 95413 95247
GIẢI NHÌ 13867-38422
GIẢI NHẤT 42840
ĐẶC BIỆT 62428
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 2 2 3 5 8
2 2 6 8 9
3 3 4 4
4 0 7
5 0 1 6 7
6 0 7
7 9 9
8 0 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-81-62-38
GIẢI SÁU 260 326 650
GIẢI NĂM 3027 0825 2791 1082 8613 4205
GIẢI TƯ 3235 6995 9996
9403
GIẢI BA 08017 89916 14642 79504 67126 48176
GIẢI NHÌ 37819-19062
GIẢI NHẤT 85409
ĐẶC BIỆT 77616
Đầu LOTO
0 3 4 5 9
1 3 4 6 6 7 9
2 5 6 6 7
3 5 8
4 2
5 0
6 0 2 2
7 6
8 1 2
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-30-02-51
GIẢI SÁU 994 138 363
GIẢI NĂM 8749 0956 9135 3375 8120 3323
GIẢI TƯ 7616 1060 9684
4889
GIẢI BA 84704 24938 70761 89224 18022 90278
GIẢI NHÌ 35295-22887
GIẢI NHẤT 06681
ĐẶC BIỆT 46266
Đầu LOTO
0 2 4
1 4 6
2 0 2 3 4
3 0 5 8 8
4 9
5 1 6
6 0 1 3 6
7 5 8
8 1 4 7 9
9 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-75-28-12
GIẢI SÁU 896 333 795
GIẢI NĂM 0176 0265 1931 7403 7804 3784
GIẢI TƯ 8710 1871 6614
6842
GIẢI BA 72820 92705 57835 15065 89596 94310
GIẢI NHÌ 66040-22038
GIẢI NHẤT 70158
ĐẶC BIỆT 25618
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 0 2 4 8
2 0 8
3 1 3 5 8
4 0 2
5 8
6 5 5
7 1 1 5 6
8 4
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-65-39-35
GIẢI SÁU 065 200 478
GIẢI NĂM 6873 9625 9249 8704 8773 6260
GIẢI TƯ 5612 9311 6626
1637
GIẢI BA 24011 61772 90318 97968 20020 46056
GIẢI NHÌ 86108-28009
GIẢI NHẤT 58766
ĐẶC BIỆT 82094
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 1 1 2 8
2 0 5 6
3 5 7 9
4 6 9
5 6
6 0 5 5 6 8
7 2 3 3 8
8  
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-29-19-72
GIẢI SÁU 666 648 703
GIẢI NĂM 9598 3574 2714 1686 1702 1384
GIẢI TƯ 0823 1371 3782
0257
GIẢI BA 50225 37259 71443 75177 80919 81001
GIẢI NHÌ 73977-89571
GIẢI NHẤT 01993
ĐẶC BIỆT 52248
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 4 9 9
2 3 5 9
3  
4 3 8 8
5 7 9
6 6
7 1 1 2 4 7 7
8 2 3 4 6
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-01-63-96
GIẢI SÁU 513 540 771
GIẢI NĂM 1514 2101 2988 3933 7102 8025
GIẢI TƯ 7787 3453 1909
9347
GIẢI BA 95542 06347 57821 86104 21866 92438
GIẢI NHÌ 42547-04938
GIẢI NHẤT 68899
ĐẶC BIỆT 60541
Đầu LOTO
0 1 1 2 4 9
1 3 4
2 1 2 5
3 3 8 8
4 0 1 2 7 7 7
5 3
6 3 6
7 1
8 7 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-76-30-73
GIẢI SÁU 279 525 804
GIẢI NĂM 9892 1594 3719 7089 7169 7046
GIẢI TƯ 4190 1276 4568
9341
GIẢI BA 33089 50376 22475 50825 64991 56524
GIẢI NHÌ 88521-72106
GIẢI NHẤT 69001
ĐẶC BIỆT 09726
Đầu LOTO
0 1 4 6
1 9
2 1 4 5 5 6
3 0 7
4 1 6
5  
6 8 9
7 3 5 6 6 6 9
8 9 9
9 0 1 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-44-41-03
GIẢI SÁU 319 120 375
GIẢI NĂM 1767 0238 3684 5193 9615 1584
GIẢI TƯ 1130 7889 3912
2590
GIẢI BA 50762 50915 26994 82798 79209 97336
GIẢI NHÌ 08653-04815
GIẢI NHẤT 99139
ĐẶC BIỆT 19665
Đầu LOTO
0 3 9
1 2 5 5 5 9
2 0
3 0 6 8 9
4 1 4
5 3
6 2 5 7
7 0 5
8 4 4 9
9 0 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-93-06-50
GIẢI SÁU 448 554 438
GIẢI NĂM 4940 7983 9776 0199 2589 5353
GIẢI TƯ 2235 7767 3929
2457
GIẢI BA 54281 12371 64157 61127 34092 21386
GIẢI NHÌ 89331-22853
GIẢI NHẤT 91685
ĐẶC BIỆT 34965
Đầu LOTO
0 6
1  
2 7 9
3 1 5 8
4 0 8
5 0 1 3 3 4 7 7
6 5 7
7 1 6
8 1 3 5 6 9
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-26-71-45
GIẢI SÁU 613 276 994
GIẢI NĂM 3429 8823 2542 3715 0126 0785
GIẢI TƯ 4145 0266 5004
7744
GIẢI BA 59391 89387 48578 59291 36922 21144
GIẢI NHÌ 17392-35179
GIẢI NHẤT 08394
ĐẶC BIỆT 20823
Đầu LOTO
0 4
1 3 5
2 2 3 3 6 6 9
3  
4 2 4 4 5 5
5  
6 6
7 1 6 7 8 9
8 5 7
9 1 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-20-49-44
GIẢI SÁU 348 021 852
GIẢI NĂM 9890 7466 6063 1097 7618 6992
GIẢI TƯ 6806 8759 0294
6830
GIẢI BA 23094 98309 88480 17207 83668 83828
GIẢI NHÌ 29489-40090
GIẢI NHẤT 60525
ĐẶC BIỆT 80489
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 8
2 0 1 5 8
3 0
4 4 8 8 9
5 2 9
6 3 6 8
7  
8 0 9 9
9 0 0 2 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-88-30-04
GIẢI SÁU 170 823 952
GIẢI NĂM 9181 1943 3206 9862 7280 2797
GIẢI TƯ 0583 0273 4477
4096
GIẢI BA 92841 89268 30971 51036 80833 15865
GIẢI NHÌ 91712-19994
GIẢI NHẤT 35496
ĐẶC BIỆT 49797
Đầu LOTO
0 4 6
1 2 3
2 3
3 0 3 6
4 1 3
5 2
6 2 5 8
7 0 1 3 7
8 0 1 3 8
9 4 6 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-38-21-02
GIẢI SÁU 521 680 821
GIẢI NĂM 4849 8407 9054 4528 0931 3793
GIẢI TƯ 7790 1983 3930
3449
GIẢI BA 07691 61779 63586 48562 13837 36479
GIẢI NHÌ 41602-01801
GIẢI NHẤT 25157
ĐẶC BIỆT 99600
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 7
1  
2 1 1 1 8
3 0 1 7 8
4 9 9
5 4 7
6 2
7 9 9
8 0 3 6
9 0 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-63-89-61
GIẢI SÁU 969 118 886
GIẢI NĂM 9860 0542 5834 0323 9216 4065
GIẢI TƯ 9929 3101 9067
0002
GIẢI BA 73037 94292 39168 44134 44372 48295
GIẢI NHÌ 66790-17023
GIẢI NHẤT 94194
ĐẶC BIỆT 03418
Đầu LOTO
0 1 2
1 6 6 8 8
2 3 3 9
3 4 4 7
4 2
5  
6 0 1 3 5 7 8 9
7 2
8 6 9
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-19-02-58
GIẢI SÁU 721 353 311
GIẢI NĂM 4943 7021 8549 1240 6108 2375
GIẢI TƯ 4348 0647 6923
6488
GIẢI BA 42612 48592 79845 95576 87854 75671
GIẢI NHÌ 96597-86668
GIẢI NHẤT 90923
ĐẶC BIỆT 64268
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 1 2 9
2 1 1 3 3
3  
4 0 3 5 7 8 9
5 3 4 8
6 8 8
7 1 5 6
8 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-36-93-42
GIẢI SÁU 400 339 789
GIẢI NĂM 3128 3797 9060 3483 4494 6872
GIẢI TƯ 0748 5768 4410
3042
GIẢI BA 14381 85133 78198 45491 32380 54197
GIẢI NHÌ 58611-02021
GIẢI NHẤT 12312
ĐẶC BIỆT 59323
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 2 9
2 1 3 8
3 3 6 9
4 2 2 8
5  
6 0 8
7 2
8 0 1 3 9
9 1 3 4 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-84-98-39
GIẢI SÁU 423 238 678
GIẢI NĂM 6982 2221 9456 2549 3116 6304
GIẢI TƯ 1957 3708 4458
1599
GIẢI BA 26088 63136 05285 23649 17176 19790
GIẢI NHÌ 55959-13496
GIẢI NHẤT 53485
ĐẶC BIỆT 96331
Đầu LOTO
0 4 8
1 6
2 1 3
3 1 6 8 8 9
4 9 9
5 6 7 8 9
6  
7 6 8
8 2 4 5 5 8
9 0 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm