Kết quả XSTD ngày 01/07/2020 - Xổ số Miền Bắc 01/07/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-91-00-55
GIẢI SÁU 404 726 937
GIẢI NĂM 3928 6088 8155 2749 3543 6596
GIẢI TƯ 9221 5165 9374
1987
GIẢI BA 45653 44668 14502 51671 45385 52095
GIẢI NHÌ 32743-77297
GIẢI NHẤT 95361
ĐẶC BIỆT 44435
Đầu LOTO
0 0 2 4
1  
2 1 6 8
3 5 7
4 3 3 9
5 3 5 5
6 1 5 8
7 1 4
8 5 6 7 8
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-53-36-64
GIẢI SÁU 361 458 037
GIẢI NĂM 2592 0619 0042 0371 9868 3630
GIẢI TƯ 4617 4756 0475
0856
GIẢI BA 07636 79150 57279 24619 02049 75693
GIẢI NHÌ 32027-27889
GIẢI NHẤT 25778
ĐẶC BIỆT 67229
Đầu LOTO
0  
1 0 7 9 9
2 7 9
3 0 6 6 7
4 2 9
5 0 3 6 6 8
6 1 4 8
7 1 5 8 9
8 9
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-29-76-28
GIẢI SÁU 752 426 312
GIẢI NĂM 2237 2952 7581 6671 1874 5846
GIẢI TƯ 7766 6519 9890
6100
GIẢI BA 78378 95308 83715 23314 50690 70545
GIẢI NHÌ 19356-60457
GIẢI NHẤT 47882
ĐẶC BIỆT 66720
Đầu LOTO
0 0 8
1 2 4 5 9
2 0 6 8 9
3 7
4 5 6
5 2 2 6 7
6 6
7 1 4 6 8 8
8 1 2
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-92-90-09
GIẢI SÁU 742 485 492
GIẢI NĂM 1924 6386 8595 8743 7738 8050
GIẢI TƯ 3878 3953 8623
9459
GIẢI BA 54622 94979 94853 35043 37664 24341
GIẢI NHÌ 82085-17293
GIẢI NHẤT 57190
ĐẶC BIỆT 36351
Đầu LOTO
0 9
1 0
2 2 3 4
3 8
4 1 2 3 3
5 0 1 3 3 9
6 4
7 8 9
8 5 5 6
9 0 0 2 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-35-52-46
GIẢI SÁU 541 607 548
GIẢI NĂM 4181 9731 1034 0399 5836 1720
GIẢI TƯ 4639 2606 4710
7097
GIẢI BA 00766 42787 14336 24561 48779 22294
GIẢI NHÌ 94698-06978
GIẢI NHẤT 22390
ĐẶC BIỆT 74236
Đầu LOTO
0 6 7
1 0
2 0 5
3 1 4 5 6 6 6 9
4 1 6 8
5 2
6 1 6
7 8 9
8 1 7
9 0 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-38-31-22
GIẢI SÁU 321 431 902
GIẢI NĂM 5194 6446 0134 9337 3152 2658
GIẢI TƯ 8238 9814 9427
0704
GIẢI BA 08797 73728 77527 59948 75867 53870
GIẢI NHÌ 25162-84573
GIẢI NHẤT 06155
ĐẶC BIỆT 01316
Đầu LOTO
0 2 4
1 4 6 6
2 1 2 7 7 8
3 1 1 4 7 8 8
4 6 8
5 2 5 8
6 2 7
7 0 3
8  
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-72-42-92
GIẢI SÁU 222 513 779
GIẢI NĂM 0687 3476 1228 9874 8980 3333
GIẢI TƯ 0611 2804 5970
9420
GIẢI BA 03009 92477 73681 08620 24628 32394
GIẢI NHÌ 95546-36874
GIẢI NHẤT 96351
ĐẶC BIỆT 46982
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 3
2 0 0 2 8 8
3 3
4 2 6
5 1
6  
7 0 2 4 4 6 7 9
8 0 1 2 7
9 2 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-78-49-67
GIẢI SÁU 438 166 639
GIẢI NĂM 0326 0845 6960 4487 5299 0630
GIẢI TƯ 7683 2120 7609
2696
GIẢI BA 87750 04530 20095 82559 43879 47954
GIẢI NHÌ 58529-27901
GIẢI NHẤT 03759
ĐẶC BIỆT 80610
Đầu LOTO
0 1 9
1 0 9
2 0 6 9
3 0 0 8 9
4 5 9
5 0 4 9 9
6 0 6 7
7 8 9
8 3 7
9 5 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-70-54-01
GIẢI SÁU 847 889 942
GIẢI NĂM 8076 4920 6244 9094 1730 1667
GIẢI TƯ 6033 7665 2406
5133
GIẢI BA 32938 84131 33243 07236 33621 22838
GIẢI NHÌ 07801-53366
GIẢI NHẤT 78556
ĐẶC BIỆT 34062
Đầu LOTO
0 1 1 6
1  
2 0 1
3 0 1 3 3 6 8 8
4 2 3 4 7
5 2 4 6
6 2 5 6 7
7 0 6
8 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-52-22-09
GIẢI SÁU 088 943 019
GIẢI NĂM 4649 9025 5505 1021 1233 7526
GIẢI TƯ 3649 6217 6462
9507
GIẢI BA 47630 65905 31256 55693 85433 09538
GIẢI NHÌ 70006-04609
GIẢI NHẤT 54083
ĐẶC BIỆT 67617
Đầu LOTO
0 5 5 6 7 9 9
1 7 7 9
2 1 2 5 6
3 0 3 3 8
4 3 3 9 9
5 2 6
6 2
7  
8 3 8
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-36-04-99
GIẢI SÁU 940 559 121
GIẢI NĂM 2896 9065 1902 3898 3786 5727
GIẢI TƯ 9667 8190 3470
7125
GIẢI BA 50839 80405 71353 92701 74561 45805
GIẢI NHÌ 02811-83835
GIẢI NHẤT 98702
ĐẶC BIỆT 25127
Đầu LOTO
0 1 2 2 4 5 5
1 1
2 1 5 7 7
3 5 6 9
4 0
5 3 9
6 1 5 7
7 0
8 6
9 0 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-17-13-59
GIẢI SÁU 080 172 089
GIẢI NĂM 0454 2160 8780 4745 9858 6299
GIẢI TƯ 4390 6742 4058
3678
GIẢI BA 11176 85918 17884 88398 79928 34164
GIẢI NHÌ 59784-50379
GIẢI NHẤT 42537
ĐẶC BIỆT 18969
Đầu LOTO
0  
1 3 7 8
2 8
3 1 7
4 2 5
5 4 8 8 9
6 0 4 9
7 2 6 8 9
8 0 0 4 4 9
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-64-38-59
GIẢI SÁU 044 638 417
GIẢI NĂM 0208 9530 8773 3869 1043 9264
GIẢI TƯ 5104 2003 4835
4913
GIẢI BA 45032 05246 37236 76460 98088 63220
GIẢI NHÌ 93913-76246
GIẢI NHẤT 57457
ĐẶC BIỆT 04630
Đầu LOTO
0 3 4 8
1 3 3 7
2 0
3 0 0 2 5 6 8 8
4 3 4 6 6
5 6 7 9
6 0 4 4 9
7 3
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-18-06-50
GIẢI SÁU 592 157 299
GIẢI NĂM 3721 5194 2502 0177 7394 2584
GIẢI TƯ 7032 1180 6772
9793
GIẢI BA 05717 86380 44189 45846 67123 34208
GIẢI NHÌ 00224-00014
GIẢI NHẤT 26120
ĐẶC BIỆT 38289
Đầu LOTO
0 0 2 6 8
1 4 7 8
2 0 1 3 4
3 2
4 6
5 0 7
6  
7 2 7
8 0 0 4 9 9
9 2 3 4 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-77-51-79
GIẢI SÁU 474 857 278
GIẢI NĂM 5777 7402 6960 7178 7577 9882
GIẢI TƯ 6163 9650 4377
0941
GIẢI BA 73031 39307 61822 19735 66763 58721
GIẢI NHÌ 82959-24644
GIẢI NHẤT 36218
ĐẶC BIỆT 02517
Đầu LOTO
0 2 7
1 7 8
2 1 2
3 1 5
4 1 4
5 0 1 7 9
6 0 3 3
7 4 7 7 7 7 8 8 9
8 2
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-71-40-04
GIẢI SÁU 804 092 290
GIẢI NĂM 1519 9048 0626 7834 3330 5945
GIẢI TƯ 8040 1505 6707
9788
GIẢI BA 82799 24906 37707 00231 75387 13619
GIẢI NHÌ 53897-87741
GIẢI NHẤT 57945
ĐẶC BIỆT 94962
Đầu LOTO
0 4 4 5 6 7 7
1 9 9
2 6
3 0 1 4
4 0 0 1 5 5 8
5 7
6 2
7 1
8 7 8
9 0 2 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-72-30-41
GIẢI SÁU 437 551 838
GIẢI NĂM 2349 4251 3917 1079 1279 0264
GIẢI TƯ 1653 3887 9004
8120
GIẢI BA 92864 82227 22072 36255 16048 87103
GIẢI NHÌ 69742-24824
GIẢI NHẤT 07700
ĐẶC BIỆT 75952
Đầu LOTO
0 0 3 4
1 7
2 0 4 7
3 0 7 8
4 1 2 8 9
5 1 1 2 3 5
6 4 4
7 2 2 9 9
8 7
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-01-49-53
GIẢI SÁU 794 102 013
GIẢI NĂM 9653 5232 6383 9209 4768 5306
GIẢI TƯ 3849 1008 4607
7906
GIẢI BA 25661 40172 03328 52439 39779 54185
GIẢI NHÌ 88493-28214
GIẢI NHẤT 23994
ĐẶC BIỆT 36374
Đầu LOTO
0 1 2 6 6 7 8 9
1 3 4
2 8
3 2 9
4 9 9
5 3 3
6 1 8
7 2 4 8 9
8 3 5
9 3 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-30-39-38
GIẢI SÁU 219 537 506
GIẢI NĂM 5453 7164 5750 9473 6975 8295
GIẢI TƯ 2004 4806 7321
3239
GIẢI BA 11759 86462 46708 13361 67967 48048
GIẢI NHÌ 47532-87951
GIẢI NHẤT 04667
ĐẶC BIỆT 93761
Đầu LOTO
0 4 6 6 8
1 9
2 1
3 0 2 7 8 9 9
4 8
5 0 1 3 9
6 1 1 2 4 7 7
7 3 5 9
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-40-03-09
GIẢI SÁU 771 469 497
GIẢI NĂM 7734 5033 4448 0683 5654 3628
GIẢI TƯ 2170 8108 4539
3246
GIẢI BA 32984 31100 82680 69222 64046 38224
GIẢI NHÌ 82649-53855
GIẢI NHẤT 86977
ĐẶC BIỆT 51903
Đầu LOTO
0 0 3 3 8 9
1  
2 2 4 8
3 3 4 4 9
4 0 6 6 8 9
5 4 5
6 9
7 0 1 7
8 0 3 4
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-45-00-90
GIẢI SÁU 904 332 459
GIẢI NĂM 3766 6041 8697 0030 4259 2707
GIẢI TƯ 0635 5910 4434
9440
GIẢI BA 88737 89731 10307 15168 53191 70235
GIẢI NHÌ 64183-75619
GIẢI NHẤT 74218
ĐẶC BIỆT 76634
Đầu LOTO
0 0 4 7 7
1 0 8 9
2  
3 0 1 2 4 4 5 5 7
4 0 1 3 5
5 9 9
6 6 8
7  
8 3
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-48-34-61
GIẢI SÁU 014 166 187
GIẢI NĂM 8331 0361 5156 8838 6667 0163
GIẢI TƯ 7211 3114 8739
9796
GIẢI BA 13609 44814 90603 44453 98442 03396
GIẢI NHÌ 84474-29043
GIẢI NHẤT 72560
ĐẶC BIỆT 63530
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 2 4 4 4
2  
3 0 1 4 8 9
4 2 3 8
5 3 6
6 0 1 1 3 6 7
7 4
8 7
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-98-97-36
GIẢI SÁU 291 262 214
GIẢI NĂM 7578 5513 5447 8164 9021 3509
GIẢI TƯ 1054 6795 0695
4598
GIẢI BA 00724 02426 97728 00280 59507 89538
GIẢI NHÌ 70596-53264
GIẢI NHẤT 53306
ĐẶC BIỆT 27570
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 3 4
2 1 4 6 8
3 6 8
4 7
5 4
6 2 4 4
7 0 8
8 0 3
9 1 5 5 6 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-16-07-18
GIẢI SÁU 034 749 495
GIẢI NĂM 4641 8570 1185 3412 4863 2977
GIẢI TƯ 3620 9778 3688
9515
GIẢI BA 10707 00381 87171 41265 55849 86320
GIẢI NHÌ 99675-91682
GIẢI NHẤT 12818
ĐẶC BIỆT 56860
Đầu LOTO
0 7 7
1 2 2 5 6 8 8
2 0 0
3 4
4 1 9 9
5  
6 0 3 5
7 0 1 5 7 8
8 1 2 5 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-55-64-91
GIẢI SÁU 421 108 519
GIẢI NĂM 4019 0261 5932 3645 2821 1183
GIẢI TƯ 8042 4074 5766
6648
GIẢI BA 78776 19194 24750 76403 99938 25918
GIẢI NHÌ 72928-15628
GIẢI NHẤT 66654
ĐẶC BIỆT 88039
Đầu LOTO
0 3 8
1 8 9 9
2 1 1 7 8 8
3 2 8 9
4 2 5 8
5 0 4 5
6 1 4 6
7 4 6
8 3
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-52-67-77
GIẢI SÁU 281 841 263
GIẢI NĂM 2072 5495 1303 3723 3545 7728
GIẢI TƯ 4340 5833 4532
0908
GIẢI BA 54214 03913 38922 68492 41664 59936
GIẢI NHÌ 02328-36234
GIẢI NHẤT 33537
ĐẶC BIỆT 18932
Đầu LOTO
0 3 8
1 3 4 9
2 2 3 8 8
3 2 2 3 4 6 7
4 0 1 5
5 2
6 3 4 7
7 2 7
8 1
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-23-38-42
GIẢI SÁU 530 726 547
GIẢI NĂM 7642 6047 0638 3103 7653 3408
GIẢI TƯ 3901 5400 3380
5847
GIẢI BA 87720 51366 27226 99799 06602 23813
GIẢI NHÌ 98576-99322
GIẢI NHẤT 01136
ĐẶC BIỆT 79913
Đầu LOTO
0 0 1 2 3 8
1 3 3
2 0 2 3 6 6
3 0 1 6 8 8
4 2 2 7 7 7
5 3
6 6
7 6
8 0
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-27-06-66
GIẢI SÁU 638 992 195
GIẢI NĂM 8239 3959 1280 5867 6588 5649
GIẢI TƯ 3910 4936 0054
3493
GIẢI BA 41844 26842 38623 01159 51317 44072
GIẢI NHÌ 95912-63431
GIẢI NHẤT 45337
ĐẶC BIỆT 76278
Đầu LOTO
0 4 6
1 0 2 7
2 3 7
3 1 6 7 8 9
4 2 4 9
5 4 9 9
6 6 7
7 2 8
8 0 8
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-09-33-75
GIẢI SÁU 577 135 933
GIẢI NĂM 3077 7944 4950 8084 3127 3748
GIẢI TƯ 9795 9890 8444
0830
GIẢI BA 82893 94693 74111 39001 31280 43462
GIẢI NHÌ 35103-57732
GIẢI NHẤT 12536
ĐẶC BIỆT 62500
Đầu LOTO
0 0 1 3 9
1 1
2 7
3 0 2 3 3 5 6
4 4 4 8
5 0
6 2
7 5 7 7 9
8 0 4
9 0 3 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-12-16-39
GIẢI SÁU 403 790 056
GIẢI NĂM 6305 6909 8550 2717 1935 6827
GIẢI TƯ 8481 1746 6753
9525
GIẢI BA 99625 15329 12223 76483 57159 48587
GIẢI NHÌ 87767-34726
GIẢI NHẤT 47910
ĐẶC BIỆT 79222
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 0 2 6 7
2 2 3 5 5 6 7 9
3 5 9
4 6
5 0 1 3 6 9
6 7
7  
8 1 3 7
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-03-51-52
GIẢI SÁU 991 461 688
GIẢI NĂM 9329 9268 0313 9708 1398 7720
GIẢI TƯ 9508 5327 5178
9743
GIẢI BA 47749 04864 91013 44376 81088 25177
GIẢI NHÌ 95966-65361
GIẢI NHẤT 07533
ĐẶC BIỆT 62323
Đầu LOTO
0 3 8 8
1 3 3
2 0 3 7 9
3 3
4 3 9
5 1 2 9
6 1 1 4 6 8
7 6 7 8
8 8 8
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-17-77-61
GIẢI SÁU 343 179 859
GIẢI NĂM 1582 9369 9343 1664 0734 6952
GIẢI TƯ 8941 3021 3538
4147
GIẢI BA 90733 66649 68246 18251 14931 25781
GIẢI NHÌ 54794-04325
GIẢI NHẤT 40366
ĐẶC BIỆT 83834
Đầu LOTO
0  
1 7
2 1 5
3 1 3 4 4 8
4 1 3 3 6 7 8 9
5 1 2 9
6 1 4 6 9
7 7 9
8 1 2
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-17-44-75
GIẢI SÁU 380 481 888
GIẢI NĂM 7309 8522 8969 9602 6695 6372
GIẢI TƯ 4112 3340 0045
4945
GIẢI BA 55065 04522 25840 97732 51771 88224
GIẢI NHÌ 35850-92115
GIẢI NHẤT 86926
ĐẶC BIỆT 59964
Đầu LOTO
0 2 9
1 2 5 7
2 2 2 4 6
3 2
4 0 0 4 5 5
5 0
6 4 5 9
7 1 2 5
8 0 0 1 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-18-73-62
GIẢI SÁU 038 598 639
GIẢI NĂM 3556 8519 0831 9876 8636 1866
GIẢI TƯ 8100 8878 8019
0483
GIẢI BA 24654 20180 22497 07318 29057 10725
GIẢI NHÌ 33611-77358
GIẢI NHẤT 21263
ĐẶC BIỆT 97954
Đầu LOTO
0 0
1 1 7 8 8 9 9
2 5
3 1 6 8 9
4  
5 4 4 6 7 8
6 2 3 6
7 3 6 8
8 0 3
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-10-50-71
GIẢI SÁU 492 842 213
GIẢI NĂM 2894 0189 4781 1763 1380 4363
GIẢI TƯ 5092 6255 3803
5219
GIẢI BA 59587 13034 87962 57378 13958 67787
GIẢI NHÌ 49244-25187
GIẢI NHẤT 61778
ĐẶC BIỆT 09913
Đầu LOTO
0 3
1 0 3 3 9
2  
3 4
4 2 4 5
5 0 5 8
6 2 3 3
7 1 8 8
8 0 1 7 7 7 9
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-68-91-39
GIẢI SÁU 675 187 962
GIẢI NĂM 4610 0043 9973 0230 1522 1164
GIẢI TƯ 9773 5356 8014
7498
GIẢI BA 45555 10205 66260 07051 09084 45474
GIẢI NHÌ 18807-00310
GIẢI NHẤT 61403
ĐẶC BIỆT 06561
Đầu LOTO
0 3 5 7
1 0 0 4
2 2
3 0 9
4 3 8
5 1 5 6
6 0 1 2 4 8
7 3 3 4 5
8 4 7
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm