Kết quả XSTD ngày 29/11/2019 - Xổ số Miền Bắc 29/11/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-35-66-78
GIẢI SÁU 303 038 134
GIẢI NĂM 6352 9422 3465 1631 9325 1345
GIẢI TƯ 9537 3342 6213
0838
GIẢI BA 45587 03048 86596 36801 45065 39948
GIẢI NHÌ 35405-76878
GIẢI NHẤT 78281
ĐẶC BIỆT 40803
Đầu LOTO
0 1 3 3 5
1 3
2 2 5
3 1 4 5 7 8 8
4 2 5 7 8 8
5 2
6 5 5 6
7 8 8
8 1 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-01-81-16
GIẢI SÁU 114 776 834
GIẢI NĂM 9346 5812 6669 5149 7878 7691
GIẢI TƯ 4730 8242 4420
5019
GIẢI BA 88411 34347 29089 21243 44384 74920
GIẢI NHÌ 20371-92532
GIẢI NHẤT 38589
ĐẶC BIỆT 23232
Đầu LOTO
0 1
1 1 2 4 6 9
2 0 0
3 0 2 2 4
4 2 3 6 7 9
5  
6 9
7 1 6 8
8 1 4 6 9 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-19-22-79
GIẢI SÁU 340 307 326
GIẢI NĂM 5449 9022 5659 0606 6646 8458
GIẢI TƯ 4473 4607 1724
9125
GIẢI BA 95326 26525 80716 44542 54206 85389
GIẢI NHÌ 32463-66123
GIẢI NHẤT 83079
ĐẶC BIỆT 34257
Đầu LOTO
0 6 6 7 7 7
1 6 9
2 2 2 3 4 5 5 6 6
3  
4 0 2 6 9
5 7 8 9
6 3
7 3 9 9
8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-42-93-36
GIẢI SÁU 432 307 558
GIẢI NĂM 3485 7148 6341 2806 3590 8646
GIẢI TƯ 6917 3895 6420
0999
GIẢI BA 55619 52057 98443 46435 24042 30684
GIẢI NHÌ 69892-32691
GIẢI NHẤT 85310
ĐẶC BIỆT 16031
Đầu LOTO
0 6 7
1 0 7 9
2 0
3 1 2 5 6
4 1 2 2 3 6 8
5 7 8
6  
7  
8 1 4 5
9 0 1 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-81-85-93
GIẢI SÁU 747 911 147
GIẢI NĂM 5508 8026 6013 9650 8584 2013
GIẢI TƯ 5798 4758 3407
9131
GIẢI BA 78039 19189 73156 47974 85285 94624
GIẢI NHÌ 43626-50636
GIẢI NHẤT 69114
ĐẶC BIỆT 30468
Đầu LOTO
0 7 8
1 1 3 3 4
2 4 6 6 6
3 1 6 9
4 7 7
5 0 6 8
6 8
7 4
8 1 4 5 5 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-55-91-36
GIẢI SÁU 365 443 306
GIẢI NĂM 9172 8578 9565 2341 9079 3650
GIẢI TƯ 1241 9140 8876
0739
GIẢI BA 64237 49713 76313 70550 10973 90203
GIẢI NHÌ 88824-79627
GIẢI NHẤT 79883
ĐẶC BIỆT 31742
Đầu LOTO
0 3 6
1 3 3
2 4 7
3 6 7 9
4 0 1 1 2 3
5 0 0 5
6 5 5
7 2 3 6 7 8 9
8 3
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-05-87-25
GIẢI SÁU 968 350 996
GIẢI NĂM 1412 6501 6274 1984 0491 5247
GIẢI TƯ 7162 1061 1297
8342
GIẢI BA 18712 37447 46752 76123 54277 68608
GIẢI NHÌ 93261-14968
GIẢI NHẤT 24489
ĐẶC BIỆT 89736
Đầu LOTO
0 1 5 8
1 2 2
2 3 5
3 6
4 2 7 7
5 0 2
6 1 1 2 8 8
7 4 7
8 0 4 7 9
9 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-90-76-87
GIẢI SÁU 654 788 282
GIẢI NĂM 3573 4831 9595 0430 9371 1823
GIẢI TƯ 6723 2554 4756
6248
GIẢI BA 39838 37990 03039 10717 16023 13472
GIẢI NHÌ 71345-82930
GIẢI NHẤT 51146
ĐẶC BIỆT 75178
Đầu LOTO
0  
1 7
2 3 3 3
3 0 0 1 8 9
4 5 6 8
5 4 4 6
6  
7 1 2 3 6 8
8 2 7 8
9 0 0 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-08-12-11
GIẢI SÁU 569 568 731
GIẢI NĂM 7257 8789 4195 9643 4743 5310
GIẢI TƯ 1776 2035 3104
4264
GIẢI BA 49520 84703 03705 75368 58258 06850
GIẢI NHÌ 58886-08284
GIẢI NHẤT 20924
ĐẶC BIỆT 15315
Đầu LOTO
0 3 3 4 5 8
1 0 1 2 5
2 0 4
3 1 5
4 3 3
5 0 7 8
6 4 8 8 9
7 6
8 4 6 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-77-30-55
GIẢI SÁU 029 154 112
GIẢI NĂM 2035 6921 5798 5640 0059 6158
GIẢI TƯ 9309 7344 7723
3554
GIẢI BA 35403 71297 05953 44358 47760 52106
GIẢI NHÌ 21605-49004
GIẢI NHẤT 52665
ĐẶC BIỆT 72751
Đầu LOTO
0 3 4 5 6 9
1 2
2 1 3 9
3 0 5
4 0 4
5 1 3 4 4 5 8 8 9
6 0 5
7 7
8 7
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-98-64-63
GIẢI SÁU 158 558 731
GIẢI NĂM 5527 1669 5640 6218 1409 1739
GIẢI TƯ 3898 0381 1744
4280
GIẢI BA 75147 88083 16886 87684 73604 16466
GIẢI NHÌ 30233-16299
GIẢI NHẤT 50640
ĐẶC BIỆT 19942
Đầu LOTO
0 4 9
1 8
2 7
3 1 3 9
4 0 0 2 4 7
5 1 8 8
6 3 4 6 9
7  
8 0 1 3 4 6
9 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-38-20-45
GIẢI SÁU 623 634 153
GIẢI NĂM 2600 0165 1042 8911 3142 2931
GIẢI TƯ 7483 5192 0251
8012
GIẢI BA 11275 17572 26593 43907 00464 31114
GIẢI NHÌ 19755-10560
GIẢI NHẤT 21147
ĐẶC BIỆT 93484
Đầu LOTO
0 0 7
1 1 2 4
2 0 3
3 1 4 8
4 2 2 5 7
5 1 3 5
6 0 4 5
7 2 5 9
8 3 4
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-02-71-07
GIẢI SÁU 058 930 586
GIẢI NĂM 3971 0813 6242 8643 9675 1863
GIẢI TƯ 5652 6693 7917
5371
GIẢI BA 23575 82229 41624 40981 59821 63521
GIẢI NHÌ 11213-99168
GIẢI NHẤT 39087
ĐẶC BIỆT 25000
Đầu LOTO
0 0 1 2 7
1 3 3 7
2 1 1 4 9
3 0
4 2 3
5 2 8
6 3 8
7 1 1 1 5 5
8 1 6 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-78-35-49
GIẢI SÁU 984 483 163
GIẢI NĂM 3693 7019 8149 6800 1798 2546
GIẢI TƯ 3142 5510 7726
2114
GIẢI BA 39785 10737 02403 47020 60879 15656
GIẢI NHÌ 45968-79292
GIẢI NHẤT 46487
ĐẶC BIỆT 01682
Đầu LOTO
0 0 3
1 0 4 9
2 0 6
3 5 7
4 2 6 9 9
5 6
6 3 8
7 7 8 9
8 2 3 4 5 7
9 2 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-77-19-69
GIẢI SÁU 248 700 883
GIẢI NĂM 8974 1692 4091 6961 4371 7855
GIẢI TƯ 8487 0783 3949
9305
GIẢI BA 21832 30750 72258 34702 37787 49646
GIẢI NHÌ 77886-81535
GIẢI NHẤT 06347
ĐẶC BIỆT 09208
Đầu LOTO
0 0 2 5 8
1 9
2  
3 2 5
4 6 7 8 9
5 0 0 5 8
6 1 9
7 1 4 7
8 3 3 6 7 7
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-66-54-65
GIẢI SÁU 113 419 377
GIẢI NĂM 7486 7313 1375 9291 7025 7010
GIẢI TƯ 1161 2432 0304
1132
GIẢI BA 58180 14790 42209 59611 80595 59587
GIẢI NHÌ 33802-41801
GIẢI NHẤT 65126
ĐẶC BIỆT 86358
Đầu LOTO
0 1 2 4 9
1 0 1 3 3 9
2 5 6
3 2 2
4  
5 4 8
6 1 5 6
7 5 7
8 0 6 7
9 0 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-68-81-75
GIẢI SÁU 194 980 167
GIẢI NĂM 2679 1138 0407 7983 8706 8165
GIẢI TƯ 1548 2797 3776
0728
GIẢI BA 16445 65808 65150 77516 99368 30929
GIẢI NHÌ 14754-71727
GIẢI NHẤT 14439
ĐẶC BIỆT 29618
Đầu LOTO
0 6 7 8
1 6 8
2 7 8 9
3 8 9
4 5 8
5 0 4
6 5 7 8 8
7 5 6 9
8 0 1 3
9 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-63-97-07
GIẢI SÁU 092 636 994
GIẢI NĂM 1774 4247 3134 8905 9321 1355
GIẢI TƯ 7940 6303 0148
6752
GIẢI BA 95169 68376 96581 22455 97978 13814
GIẢI NHÌ 21962-39539
GIẢI NHẤT 95233
ĐẶC BIỆT 36744
Đầu LOTO
0 3 5 7
1 4
2 1
3 3 4 6 9
4 0 4 7 8
5 2 5 5 5
6 2 3 9
7 4 6 8
8 1
9 2 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-51-02-87
GIẢI SÁU 959 052 720
GIẢI NĂM 8596 8069 9770 2214 4894 3414
GIẢI TƯ 2175 3623 5132
2355
GIẢI BA 89481 34019 92520 96019 10839 67017
GIẢI NHÌ 96935-29509
GIẢI NHẤT 18344
ĐẶC BIỆT 04116
Đầu LOTO
0 2 9
1 4 4 6 7 9 9
2 0 0 3 7
3 2 5 9
4 4
5 1 2 5 9
6 9
7 0 5
8 1 7
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-57-55-70
GIẢI SÁU 969 205 549
GIẢI NĂM 6058 8508 6802 9893 2540 6647
GIẢI TƯ 5391 9244 0985
1956
GIẢI BA 94433 53428 51348 01833 93126 54321
GIẢI NHÌ 69710-90559
GIẢI NHẤT 27335
ĐẶC BIỆT 23310
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 0 0
2 1 6 8
3 3 3 3 5
4 0 4 7 8 9
5 5 6 7 8 9
6 9
7 0
8 5
9 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-73-03-74
GIẢI SÁU 158 809 398
GIẢI NĂM 1185 6193 0388 0795 7572 0800
GIẢI TƯ 0677 5383 0195
6291
GIẢI BA 37973 61193 38891 24467 19390 16400
GIẢI NHÌ 32963-84850
GIẢI NHẤT 25577
ĐẶC BIỆT 26502
Đầu LOTO
0 0 0 2 3 9
1  
2  
3  
4  
5 0 8
6 0 3 7
7 2 3 3 4 7 7
8 3 5 8
9 0 1 1 3 3 5 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-67-58
GIẢI SÁU 065 825 851
GIẢI NĂM 4427 9295 9909 6106 9786 1773
GIẢI TƯ 7252 4977 2377
6603
GIẢI BA 34872 91330 26233 21487 30227 11062
GIẢI NHÌ 98138-89024
GIẢI NHẤT 75605
ĐẶC BIỆT 37892
Đầu LOTO
0 3 5 6 9
1  
2 4 5 7 7 8
3 0 3 8
4  
5 1 2 8
6 2 5 7
7 2 3 7 7
8 0 6 7
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-95-96-05
GIẢI SÁU 907 400 123
GIẢI NĂM 3086 5875 5599 2136 8236 2314
GIẢI TƯ 6983 0003 3676
2654
GIẢI BA 09496 85455 59201 93266 90956 59440
GIẢI NHÌ 42291-85731
GIẢI NHẤT 45295
ĐẶC BIỆT 87024
Đầu LOTO
0 0 1 3 5 7
1 4
2 3 4
3 1 6 6
4 0
5 4 5 6
6 6
7 5 6
8 3 3 6
9 1 5 5 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-85-42-43
GIẢI SÁU 615 190 805
GIẢI NĂM 2758 5732 3244 6871 1288 2076
GIẢI TƯ 8823 1193 8658
8684
GIẢI BA 90226 50602 83100 63371 40915 42443
GIẢI NHÌ 81119-36209
GIẢI NHẤT 06584
ĐẶC BIỆT 46181
Đầu LOTO
0 0 2 5 9
1 5 5 9
2 3 6
3 2
4 2 3 3 4 7
5 8 8
6  
7 1 1 6
8 1 4 4 5 8
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-94-48-54
GIẢI SÁU 598 691 251
GIẢI NĂM 9632 1943 2059 0357 5663 7303
GIẢI TƯ 2204 7962 9000
5329
GIẢI BA 54834 06693 90688 03122 95657 68032
GIẢI NHÌ 71610-17521
GIẢI NHẤT 01134
ĐẶC BIỆT 63990
Đầu LOTO
0 0 3 4
1 0
2 1 2 9
3 2 2 4 4
4 3 8
5 1 4 7 7 9
6 2 3
7 8
8 8
9 0 1 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-15-24-74
GIẢI SÁU 676 907 587
GIẢI NĂM 4540 6500 5590 5921 3599 4471
GIẢI TƯ 1778 0087 2367
8259
GIẢI BA 95380 08094 01175 52080 33777 02723
GIẢI NHÌ 77348-51039
GIẢI NHẤT 49752
ĐẶC BIỆT 56043
Đầu LOTO
0 0 7
1 5
2 1 3 4
3 9
4 0 3 8
5 2 9
6 7
7 1 4 5 5 6 7 8
8 0 0 7 7
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-20-17-11
GIẢI SÁU 729 403 477
GIẢI NĂM 0160 0044 8784 1744 4093 4274
GIẢI TƯ 9547 9374 2794
1325
GIẢI BA 76412 47724 63409 58364 22945 35434
GIẢI NHÌ 79238-75235
GIẢI NHẤT 97704
ĐẶC BIỆT 40911
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 1 1 2 7
2 0 4 5 9
3 4 5 8
4 4 4 5 7
5  
6 0 4
7 4 4 7
8 4
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-46-47-68
GIẢI SÁU 459 145 869
GIẢI NĂM 3955 2862 3373 1779 1194 1402
GIẢI TƯ 0439 7764 0981
9281
GIẢI BA 53725 76107 75567 34646 88093 62567
GIẢI NHÌ 56510-41495
GIẢI NHẤT 36798
ĐẶC BIỆT 93894
Đầu LOTO
0 2 7
1 0
2 5
3 9
4 5 6 6 7
5 5 9
6 2 4 5 7 7 8 9
7 3 9
8 1 1
9 3 4 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-83-72-87
GIẢI SÁU 456 871 639
GIẢI NĂM 3152 6278 6970 8420 4072 3486
GIẢI TƯ 6416 3652 8503
1764
GIẢI BA 94433 84645 45814 15761 21162 65511
GIẢI NHÌ 22392-51423
GIẢI NHẤT 89592
ĐẶC BIỆT 23568
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 6
2 0 3
3 3 9
4 5
5 1 2 2 6
6 1 2 4 8
7 0 1 2 2 8
8 3 6 7
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-66-12-85
GIẢI SÁU 095 251 301
GIẢI NĂM 2503 3977 2910 3743 7376 0524
GIẢI TƯ 9236 7325 1758
5042
GIẢI BA 91669 86951 09161 08202 36988 79889
GIẢI NHÌ 70333-47439
GIẢI NHẤT 54054
ĐẶC BIỆT 88962
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 0 2
2 4 5
3 3 6 9
4 2 2 3
5 1 1 4 8
6 1 2 6 9
7 6 7
8 5 8 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-24-47-15
GIẢI SÁU 749 756 503
GIẢI NĂM 9371 4054 4727 0468 0649 9414
GIẢI TƯ 4068 2030 9545
3250
GIẢI BA 23878 76689 85196 84446 03642 06211
GIẢI NHÌ 18823-02599
GIẢI NHẤT 13263
ĐẶC BIỆT 40698
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 5
2 3 4 6 7
3 0
4 2 5 6 7 9 9
5 0 4 6
6 3 8 8
7 1 8
8 9
9 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-76-43-34
GIẢI SÁU 156 358 667
GIẢI NĂM 1013 9271 0563 7163 2343 4972
GIẢI TƯ 4799 7996 4171
5139
GIẢI BA 56323 14959 17982 90681 97928 05315
GIẢI NHÌ 27155-37714
GIẢI NHẤT 41504
ĐẶC BIỆT 42342
Đầu LOTO
0 4
1 3 4 5
2 3 8
3 4 9
4 2 3 3
5 2 5 6 8 9
6 3 3 7
7 1 1 2 6
8 1 2
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-09-03-17
GIẢI SÁU 266 831 203
GIẢI NĂM 6459 2331 4618 7246 4454 9227
GIẢI TƯ 5460 1470 2916
7634
GIẢI BA 65255 31760 47423 13103 00886 65401
GIẢI NHÌ 14825-14149
GIẢI NHẤT 56197
ĐẶC BIỆT 96139
Đầu LOTO
0 1 1 3 3 3 9
1 6 7 8
2 3 5 7
3 1 1 4 9
4 6 9
5 4 5 9
6 0 0 6
7 0
8 6
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-28-02-26
GIẢI SÁU 160 334 991
GIẢI NĂM 4700 5661 8246 2684 2049 1922
GIẢI TƯ 6163 6498 5139
1593
GIẢI BA 38368 73511 21197 42823 75414 33189
GIẢI NHÌ 11033-06489
GIẢI NHẤT 31797
ĐẶC BIỆT 24116
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 4 6
2 2 3 6 8
3 3 4 9
4 6 9 9
5  
6 0 1 3 8
7  
8 4 9 9
9 1 3 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-94-59-11
GIẢI SÁU 105 487 352
GIẢI NĂM 9468 4042 2876 8790 3705 0728
GIẢI TƯ 4970 7119 1571
4468
GIẢI BA 13101 56080 15913 11793 52668 59759
GIẢI NHÌ 01042-45534
GIẢI NHẤT 82597
ĐẶC BIỆT 63309
Đầu LOTO
0 1 5 5 9
1 1 3 9
2 8
3 4
4 2 2
5 2 9 9
6 8 8 8
7 0 1 6
8 0 5 7
9 0 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-22-26-33
GIẢI SÁU 577 443 676
GIẢI NĂM 4721 8049 1521 1207 8103 2535
GIẢI TƯ 5557 3563 7863
3462
GIẢI BA 79748 67800 93887 01482 26679 14613
GIẢI NHÌ 25902-14580
GIẢI NHẤT 01811
ĐẶC BIỆT 88584
Đầu LOTO
0 0 2 3 7
1 1 3
2 1 1 2 6
3 3 5
4 3 5 8 9
5 7
6 2 3 3
7 6 7 9
8 0 2 4 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm