Kết quả XSTD ngày 27/10/2019 - Xổ số Miền Bắc 27/10/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-28-02-26
GIẢI SÁU 160 334 991
GIẢI NĂM 4700 5661 8246 2684 2049 1922
GIẢI TƯ 6163 6498 5139
1593
GIẢI BA 38368 73511 21197 42823 75414 33189
GIẢI NHÌ 11033-06489
GIẢI NHẤT 31797
ĐẶC BIỆT 24116
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 4 6
2 2 3 6 8
3 3 4 9
4 6 9 9
5  
6 0 1 3 8
7  
8 4 9 9
9 1 3 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-94-59-11
GIẢI SÁU 105 487 352
GIẢI NĂM 9468 4042 2876 8790 3705 0728
GIẢI TƯ 4970 7119 1571
4468
GIẢI BA 13101 56080 15913 11793 52668 59759
GIẢI NHÌ 01042-45534
GIẢI NHẤT 82597
ĐẶC BIỆT 63309
Đầu LOTO
0 1 5 5 9
1 1 3 9
2 8
3 4
4 2 2
5 2 9 9
6 8 8 8
7 0 1 6
8 0 5 7
9 0 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-22-26-33
GIẢI SÁU 577 443 676
GIẢI NĂM 4721 8049 1521 1207 8103 2535
GIẢI TƯ 5557 3563 7863
3462
GIẢI BA 79748 67800 93887 01482 26679 14613
GIẢI NHÌ 25902-14580
GIẢI NHẤT 01811
ĐẶC BIỆT 88584
Đầu LOTO
0 0 2 3 7
1 1 3
2 1 1 2 6
3 3 5
4 3 5 8 9
5 7
6 2 3 3
7 6 7 9
8 0 2 4 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-86-99-87
GIẢI SÁU 104 288 290
GIẢI NĂM 3716 4007 6243 9756 1804 1015
GIẢI TƯ 5619 8089 9918
7084
GIẢI BA 62690 95919 72248 97762 89807 91520
GIẢI NHÌ 75914-57738
GIẢI NHẤT 54557
ĐẶC BIỆT 65074
Đầu LOTO
0 4 4 7 7
1 4 5 6 8 9 9
2 0
3 8
4 3 8
5 6 7
6 2
7 4
8 4 6 7 8 9
9 0 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-71-60-34
GIẢI SÁU 687 810 702
GIẢI NĂM 8560 9233 3785 8237 7335 9796
GIẢI TƯ 0836 9500 3879
1660
GIẢI BA 10052 21032 04845 82102 34054 87832
GIẢI NHÌ 53796-44995
GIẢI NHẤT 23074
ĐẶC BIỆT 08753
Đầu LOTO
0 0 2 2
1 0 2
2  
3 2 2 3 4 5 6 7
4 5
5 2 3 4
6 0 0 0
7 1 4 9
8 5 7
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-35-24-21
GIẢI SÁU 566 905 786
GIẢI NĂM 6933 1857 0804 7569 2269 2214
GIẢI TƯ 3276 9221 6149
8395
GIẢI BA 07587 81702 93234 43763 85169 96378
GIẢI NHÌ 39668-29929
GIẢI NHẤT 82273
ĐẶC BIỆT 17237
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 4
2 1 1 4 9
3 3 4 5 7
4 1 9
5 7
6 3 6 8 9 9 9
7 3 6 8
8 6 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-42-30-99
GIẢI SÁU 895 889 220
GIẢI NĂM 1413 0230 8588 1559 2053 1525
GIẢI TƯ 7130 9105 3374
3527
GIẢI BA 39984 71630 78833 13134 51347 73940
GIẢI NHÌ 54527-54789
GIẢI NHẤT 55833
ĐẶC BIỆT 72174
Đầu LOTO
0 5
1 0 3
2 0 5 7 7
3 0 0 0 0 3 3 4
4 0 2 7
5 3 9
6  
7 4 4
8 4 8 9 9
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-17-47-86
GIẢI SÁU 696 574 478
GIẢI NĂM 5960 2968 1819 6261 2935 1631
GIẢI TƯ 6813 5943 8417
1450
GIẢI BA 09171 34992 15073 95947 27643 35175
GIẢI NHÌ 89676-72788
GIẢI NHẤT 48495
ĐẶC BIỆT 23749
Đầu LOTO
0 0
1 3 7 7 9
2  
3 1 5
4 3 3 7 7 9
5 0
6 0 1 8
7 1 3 4 5 6 8
8 6 8
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-59-19-05
GIẢI SÁU 481 571 310
GIẢI NĂM 4873 2908 3758 0567 5337 1977
GIẢI TƯ 0442 9610 9728
5157
GIẢI BA 73584 97037 33528 24718 63825 66042
GIẢI NHÌ 87766-14197
GIẢI NHẤT 58642
ĐẶC BIỆT 29598
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 0 8 9
2 5 8 8
3 7 7
4 0 2 2 2
5 7 8 9
6 6 7
7 1 3 7
8 1 4
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-62-74-98
GIẢI SÁU 947 744 978
GIẢI NĂM 4885 4718 0597 2314 3911 6548
GIẢI TƯ 6248 7459 9477
1095
GIẢI BA 35283 96019 21703 39059 95237 43629
GIẢI NHÌ 70093-65042
GIẢI NHẤT 62332
ĐẶC BIỆT 65897
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 8 9
2 9
3 2 7
4 2 4 7 8 8
5 9 9
6 2 7
7 4 7 8
8 3 5
9 3 5 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-53-73-41
GIẢI SÁU 248 741 073
GIẢI NĂM 2300 3153 7445 8515 7837 9339
GIẢI TƯ 8278 3049 7147
3777
GIẢI BA 41858 89840 71070 05064 02809 91444
GIẢI NHÌ 10958-98368
GIẢI NHẤT 60560
ĐẶC BIỆT 16461
Đầu LOTO
0 0 9
1 5
2 7
3 7 9
4 0 1 1 4 5 7 8 9
5 3 3 8 8
6 0 1 4 8
7 0 3 3 7 8
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-63-29-02
GIẢI SÁU 881 965 941
GIẢI NĂM 1708 2225 5015 2461 4216 7545
GIẢI TƯ 4255 1516 0105
8173
GIẢI BA 42706 99176 96297 68012 71894 27729
GIẢI NHÌ 08190-23554
GIẢI NHẤT 45905
ĐẶC BIỆT 83641
Đầu LOTO
0 2 5 5 6 7 8
1 2 5 6 6
2 5 9 9
3  
4 1 1 5
5 4 5
6 1 3 5
7 3 6
8 1
9 0 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-43-58-37
GIẢI SÁU 864 571 006
GIẢI NĂM 5991 1994 7425 7149 0784 6129
GIẢI TƯ 2569 2378 8245
2247
GIẢI BA 91681 04454 16116 71076 35029 86347
GIẢI NHÌ 45958-97520
GIẢI NHẤT 04047
ĐẶC BIỆT 45930
Đầu LOTO
0 6
1 6
2 0 3 5 9 9
3 0 7
4 3 5 7 7 7 9
5 4 8 8
6 4 9
7 1 6 8
8 1 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-50-36-02
GIẢI SÁU 180 375 587
GIẢI NĂM 0240 3062 1026 6244 4575 5855
GIẢI TƯ 0175 6159 2177
6553
GIẢI BA 49833 88236 14579 31544 10625 63067
GIẢI NHÌ 74321-64217
GIẢI NHẤT 54757
ĐẶC BIỆT 64511
Đầu LOTO
0 2
1 1 7
2 1 5 6
3 3 6 6 8
4 0 4 4
5 0 3 5 7 9
6 2 7
7 5 5 5 7 9
8 0 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-24-81-34
GIẢI SÁU 554 662 987
GIẢI NĂM 5977 3244 8591 5836 8781 7300
GIẢI TƯ 5671 1293 8823
0635
GIẢI BA 45783 57796 50537 88492 11022 90824
GIẢI NHÌ 56878-00843
GIẢI NHẤT 81461
ĐẶC BIỆT 75348
Đầu LOTO
0 0
1  
2 2 3 4 4
3 4 5 6 7
4 3 4 8
5 4
6 1 2
7 0 1 7 8
8 1 1 3 7
9 1 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-86-45-64
GIẢI SÁU 678 919 958
GIẢI NĂM 0829 8569 0997 8316 2934 1903
GIẢI TƯ 9635 3163 2844
9724
GIẢI BA 36975 44686 08134 03182 23480 28448
GIẢI NHÌ 29170-60347
GIẢI NHẤT 37692
ĐẶC BIỆT 31409
Đầu LOTO
0 3 9
1 6 9
2 4 9
3 4 4 5
4 4 5 7 8
5 8
6 3 4 9
7 0 5 8
8 0 2 4 6 6
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-58-28-27
GIẢI SÁU 848 695 479
GIẢI NĂM 9395 5294 3687 3408 2803 1680
GIẢI TƯ 4257 6831 5436
4757
GIẢI BA 12250 52274 73018 32467 12618 48801
GIẢI NHÌ 56212-38614
GIẢI NHẤT 74300
ĐẶC BIỆT 16768
Đầu LOTO
0 0 1 3 8
1 2 4 8 8
2 7 8
3 1 6
4 8
5 0 7 7 8
6 7 8
7 4 9
8 0 1 7
9 4 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-30-29-42
GIẢI SÁU 572 834 653
GIẢI NĂM 1728 3204 2160 2005 1920 0759
GIẢI TƯ 3283 4309 4840
7724
GIẢI BA 03221 52983 98992 01917 13602 18974
GIẢI NHÌ 29469-81886
GIẢI NHẤT 42387
ĐẶC BIỆT 44946
Đầu LOTO
0 2 4 5 9
1 7
2 0 1 4 8 9
3 0 4
4 0 2 6
5 3 9
6 0 9
7 2 4
8 1 3 3 6 7
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-48-64-34
GIẢI SÁU 927 953 430
GIẢI NĂM 8866 3698 2635 3222 4808 2597
GIẢI TƯ 0572 1050 3893
9978
GIẢI BA 19784 78270 60921 10581 33332 84639
GIẢI NHÌ 61170-60426
GIẢI NHẤT 40720
ĐẶC BIỆT 65084
Đầu LOTO
0 8
1  
2 0 1 2 6 7
3 0 2 3 4 5 9
4 8
5 0 3
6 4 6
7 0 0 2 8
8 1 4 4
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-48-18-68
GIẢI SÁU 245 938 274
GIẢI NĂM 7968 1389 7005 9250 4589 2482
GIẢI TƯ 8197 2511 8454
3469
GIẢI BA 29863 61937 99393 88735 22156 52131
GIẢI NHÌ 89226-79477
GIẢI NHẤT 30229
ĐẶC BIỆT 77901
Đầu LOTO
0 1 5
1 1 8
2 1 6 9
3 1 5 7 8
4 5 8
5 0 4 6
6 3 8 8 9
7 4 7
8 2 9 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-24-74-85
GIẢI SÁU 647 383 829
GIẢI NĂM 8116 2975 2164 0247 2280 0295
GIẢI TƯ 5893 3865 1217
1589
GIẢI BA 88535 78799 20943 70764 28614 39888
GIẢI NHÌ 44803-71106
GIẢI NHẤT 05557
ĐẶC BIỆT 94200
Đầu LOTO
0 0 3 6
1 4 6 7
2 4 9
3 5
4 3 7 7
5 4 7
6 4 4 5
7 4 5
8 0 3 5 8 9
9 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-49-14-56
GIẢI SÁU 556 360 726
GIẢI NĂM 6663 2577 2330 1212 3491 0588
GIẢI TƯ 8792 4604 6978
5867
GIẢI BA 03794 46930 03222 34882 11440 36335
GIẢI NHÌ 03566-31129
GIẢI NHẤT 61941
ĐẶC BIỆT 24275
Đầu LOTO
0 4
1 2 4
2 2 4 6 9
3 0 0 5
4 0 1 9
5 6 6
6 0 3 6 7
7 5 7 8
8 2 8
9 1 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-09-11-50
GIẢI SÁU 916 171 364
GIẢI NĂM 4891 6452 6846 4840 6942 9875
GIẢI TƯ 1302 5506 4871
4492
GIẢI BA 13866 91576 24369 76958 54878 42913
GIẢI NHÌ 15044-57125
GIẢI NHẤT 41831
ĐẶC BIỆT 04752
Đầu LOTO
0 2 4 6 9
1 1 3 6
2 5
3 1
4 0 2 4 6
5 0 2 2 8
6 4 6 9
7 1 1 5 6 8
8  
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-92-91-62
GIẢI SÁU 122 376 898
GIẢI NĂM 3970 0650 4029 0374 2624 7467
GIẢI TƯ 5156 1119 4688
9950
GIẢI BA 45321 16340 24893 74346 09799 54441
GIẢI NHÌ 13999-29250
GIẢI NHẤT 50790
ĐẶC BIỆT 78051
Đầu LOTO
0  
1 9
2 1 2 4 9
3  
4 0 1 6
5 0 0 0 1 2 6
6 2 7
7 0 4 6
8 8
9 0 1 2 3 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-67-14-92
GIẢI SÁU 351 344 775
GIẢI NĂM 2577 6161 3675 2328 5035 9901
GIẢI TƯ 3574 3825 4439
8107
GIẢI BA 48381 57254 84859 30619 30852 40327
GIẢI NHÌ 42373-61482
GIẢI NHẤT 10166
ĐẶC BIỆT 17227
Đầu LOTO
0 1 7
1 4 9
2 5 7 7 8
3 5 9
4 4
5 1 2 4 9 9
6 1 6 7
7 3 4 5 5 7
8 1 2
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-74-98-57
GIẢI SÁU 409 725 612
GIẢI NĂM 6776 4853 9426 1215 0317 3351
GIẢI TƯ 8261 8356 8670
9496
GIẢI BA 52110 04588 34581 68904 37074 56931
GIẢI NHÌ 26316-95673
GIẢI NHẤT 29195
ĐẶC BIỆT 23881
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 2 5 6 7
2 5 6
3 1
4  
5 1 3 6 7
6 1
7 0 3 4 4 6
8 1 1 1 8
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-45-16-07
GIẢI SÁU 414 057 580
GIẢI NĂM 3898 6097 3396 1008 8063 0003
GIẢI TƯ 6988 2749 8785
7528
GIẢI BA 15629 96093 51215 19332 14533 48953
GIẢI NHÌ 18986-56666
GIẢI NHẤT 79821
ĐẶC BIỆT 19515
Đầu LOTO
0 3 7 8
1 4 5 5 6
2 1 8 9
3 2 3
4 5 9
5 3 7
6 3 6
7 8
8 0 5 6 8
9 3 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-77-33-11
GIẢI SÁU 557 981 969
GIẢI NĂM 1675 5698 2798 3030 6336 1915
GIẢI TƯ 0395 3752 4346
5872
GIẢI BA 24720 23165 87427 05300 88699 85915
GIẢI NHÌ 20614-37194
GIẢI NHẤT 44486
ĐẶC BIỆT 91964
Đầu LOTO
0 0
1 1 4 5 5
2 0 7 7
3 0 3 6
4 6
5 2 7
6 4 5 9
7 2 5 7
8 1 6
9 4 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-35-72-43
GIẢI SÁU 684 494 885
GIẢI NĂM 6329 9709 9462 6681 5533 7152
GIẢI TƯ 5543 9480 2721
6062
GIẢI BA 02258 65270 59659 44039 37580 40788
GIẢI NHÌ 14136-04986
GIẢI NHẤT 23134
ĐẶC BIỆT 37124
Đầu LOTO
0 9
1  
2 1 4 9
3 3 4 5 6 9
4 3 3
5 2 8 9
6 2 2 8
7 0 2
8 0 0 1 4 5 6 8
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-37-60-08
GIẢI SÁU 827 241 857
GIẢI NĂM 2923 2672 4829 2859 9460 6143
GIẢI TƯ 1506 0976 6684
6020
GIẢI BA 53912 39754 07839 82168 63846 88812
GIẢI NHÌ 71438-72814
GIẢI NHẤT 23193
ĐẶC BIỆT 59416
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 2 2 4 6
2 0 3 7 9
3 7 8 9
4 1 3 6
5 4 7 9
6 0 0 8
7 2 6
8 4
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-57-92-07
GIẢI SÁU 078 177 076
GIẢI NĂM 4458 0754 3811 2723 9929 2364
GIẢI TƯ 1723 1954 4764
0054
GIẢI BA 79568 04190 53102 60629 76636 92133
GIẢI NHÌ 23668-16446
GIẢI NHẤT 81201
ĐẶC BIỆT 98278
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1
2 3 3 9 9
3 3 6
4 6
5 4 4 4 7 8
6 4 4 8 8
7 6 7 8 8
8  
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-85-97-79
GIẢI SÁU 589 092 884
GIẢI NĂM 6854 8517 1768 6715 7835 4283
GIẢI TƯ 0723 3898 9827
6212
GIẢI BA 81256 00820 61316 16376 06502 37581
GIẢI NHÌ 65071-07225
GIẢI NHẤT 83729
ĐẶC BIỆT 83657
Đầu LOTO
0 0 2
1 2 5 6 7
2 0 3 5 7 9
3 5
4  
5 4 6 7
6 8
7 1 6 9
8 1 3 4 5 9
9 2 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-36-73-99
GIẢI SÁU 403 607 030
GIẢI NĂM 8088 3384 7159 1292 4067 5088
GIẢI TƯ 7407 1098 7049
7405
GIẢI BA 82803 72527 27831 67676 89623 53389
GIẢI NHÌ 72524-92822
GIẢI NHẤT 76213
ĐẶC BIỆT 87259
Đầu LOTO
0 3 3 5 7 7
1 3
2 2 3 4 7
3 0 1 5 6
4 9
5 9 9
6 7
7 3 6
8 4 8 8 9
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-26-02-80
GIẢI SÁU 911 705 116
GIẢI NĂM 3302 4592 1425 9387 0740 6873
GIẢI TƯ 6982 8333 9808
1556
GIẢI BA 12601 13135 54286 45672 50823 92492
GIẢI NHÌ 69336-28902
GIẢI NHẤT 65468
ĐẶC BIỆT 33024
Đầu LOTO
0 1 2 2 2 5 8
1 1 6
2 3 4 5 6
3 3 5 6
4 0
5 6
6 8
7 2 3
8 0 2 3 6 7
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-85-53-05
GIẢI SÁU 043 818 113
GIẢI NĂM 5020 9683 5275 9588 6383 5562
GIẢI TƯ 3441 7277 3981
9331
GIẢI BA 76726 35718 23527 80086 09088 57142
GIẢI NHÌ 26660-46653
GIẢI NHẤT 47959
ĐẶC BIỆT 92329
Đầu LOTO
0 5
1 1 3 8 8
2 0 6 7 9
3 1
4 1 2 3
5 3 3 9
6 0 2
7 5 7
8 1 3 3 5 6 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-02-05-94
GIẢI SÁU 705 286 883
GIẢI NĂM 5478 2438 6310 6043 2369 8892
GIẢI TƯ 2504 0001 9508
9172
GIẢI BA 80170 25068 32786 33592 91388 14079
GIẢI NHÌ 77712-01518
GIẢI NHẤT 25607
ĐẶC BIỆT 03074
Đầu LOTO
0 1 2 4 5 5 7 8
1 0 2 8
2  
3 8
4 3
5  
6 8 9
7 0 0 2 4 8 9
8 3 6 6 8
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm