Kết quả XSTD ngày 27/07/2020 - Xổ số Miền Bắc 27/07/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-01-79-25
GIẢI SÁU 050 836 691
GIẢI NĂM 9890 4106 5089 2454 8514 2135
GIẢI TƯ 9483 2755 6068
7638
GIẢI BA 84149 74367 50336 32017 35777 13942
GIẢI NHÌ 09443-44948
GIẢI NHẤT 42099
ĐẶC BIỆT 38931
Đầu LOTO
0 1 6
1 4 7
2 5
3 1 5 6 6 8
4 2 3 8 9
5 0 4 5
6 7 8
7 7 9
8 3 9
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-37-59-11
GIẢI SÁU 412 196 891
GIẢI NĂM 4887 3896 2588 3158 8401 8135
GIẢI TƯ 0860 0117 9809
5756
GIẢI BA 40019 42698 85600 81597 11389 69140
GIẢI NHÌ 86553-71613
GIẢI NHẤT 76972
ĐẶC BIỆT 71154
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 1 2 3 7 9
2  
3 5 7
4 0
5 3 4 6 8 9
6 0 7
7 2
8 7 8 9
9 1 6 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-48-04-17
GIẢI SÁU 365 125 085
GIẢI NĂM 5380 5302 7009 0398 8101 0940
GIẢI TƯ 2347 2479 3410
2426
GIẢI BA 96930 33569 32259 83268 47411 75954
GIẢI NHÌ 52122-81399
GIẢI NHẤT 51355
ĐẶC BIỆT 22508
Đầu LOTO
0 1 2 4 7 8 9
1 0 1 7
2 2 5 6
3 0
4 0 7 8
5 4 5 9
6 5 8 9
7 9
8 0 5
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-83-16-24
GIẢI SÁU 069 019 583
GIẢI NĂM 0554 8426 4429 7770 2357 3494
GIẢI TƯ 6822 5632 4515
7254
GIẢI BA 24173 39425 73323 80480 79305 87072
GIẢI NHÌ 47152-94758
GIẢI NHẤT 30231
ĐẶC BIỆT 57597
Đầu LOTO
0 5
1 5 6 9
2 2 3 4 5 6 9
3 1 2
4  
5 2 2 4 4 7 8
6 9
7 0 2 3
8 0 3 3
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-03-69-10
GIẢI SÁU 867 442 932
GIẢI NĂM 6455 3876 7405 2985 0335 2019
GIẢI TƯ 0521 7350 8656
0667
GIẢI BA 59230 11100 33507 91217 02232 16590
GIẢI NHÌ 92361-06335
GIẢI NHẤT 52844
ĐẶC BIỆT 09592
Đầu LOTO
0 0 3 5 7
1 0 7 9
2 1
3 0 2 2 5 5
4 2 4
5 0 5 6
6 1 5 7 7 9
7 6
8 5
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-38-13-83
GIẢI SÁU 797 288 915
GIẢI NĂM 4826 4362 8094 4616 9403 0974
GIẢI TƯ 5739 0116 6416
2994
GIẢI BA 91255 42555 96964 88274 62044 82907
GIẢI NHÌ 35075-48896
GIẢI NHẤT 20585
ĐẶC BIỆT 20942
Đầu LOTO
0 3 7
1 3 5 6 6 6
2 6
3 8 9
4 2 4
5 5 5
6 2 4
7 4 4 5 9
8 3 5 8
9 4 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-33-42-74
GIẢI SÁU 592 187 701
GIẢI NĂM 1592 0844 9245 7421 4166 3524
GIẢI TƯ 6042 0843 6397
2636
GIẢI BA 77436 24486 40544 99346 02873 68110
GIẢI NHÌ 06619-48663
GIẢI NHẤT 14023
ĐẶC BIỆT 51088
Đầu LOTO
0 1
1 0 9
2 1 3 4
3 3 6 6
4 2 2 3 4 4 5 6 9
5  
6 3 6
7 3 4
8 6 7 8
9 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-18-41-35
GIẢI SÁU 348 029 206
GIẢI NĂM 7137 7332 3335 0922 6462 4138
GIẢI TƯ 9471 9312 2405
1836
GIẢI BA 76427 21299 72150 92686 86789 60272
GIẢI NHÌ 99590-45587
GIẢI NHẤT 78151
ĐẶC BIỆT 30629
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 2 8
2 2 7 9 9
3 2 5 5 6 7 8
4 1 8
5 0 1
6 2
7 1 2
8 6 7 9
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-66-04-29
GIẢI SÁU 550 843 708
GIẢI NĂM 2078 8566 2180 4159 6578 1039
GIẢI TƯ 1406 1294 0839
6341
GIẢI BA 72034 08902 36614 96369 19411 69771
GIẢI NHÌ 72814-05319
GIẢI NHẤT 59281
ĐẶC BIỆT 08834
Đầu LOTO
0 2 4 6 8
1 1 2 4 4 9
2 9
3 4 4 9 9
4 1 3
5 0 9
6 6 6 9
7 1 8 8
8 0 1
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-08-16-62
GIẢI SÁU 600 683 103
GIẢI NĂM 6623 6721 1644 3471 7479 2588
GIẢI TƯ 3373 4357 6070
4523
GIẢI BA 45715 02987 22543 98933 57519 06325
GIẢI NHÌ 09870-08582
GIẢI NHẤT 88992
ĐẶC BIỆT 06586
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 5 6 9
2 1 3 3 5
3 3
4 3 4
5 7
6 2 3
7 0 0 1 3 9
8 2 3 6 7 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-38-35-59
GIẢI SÁU 615 698 622
GIẢI NĂM 7050 6416 0678 2468 1296 2489
GIẢI TƯ 9395 6913 0302
8928
GIẢI BA 24813 36791 73941 59296 11601 96950
GIẢI NHÌ 65879-80885
GIẢI NHẤT 94807
ĐẶC BIỆT 60814
Đầu LOTO
0 1 2 5 7
1 3 3 4 5 6
2 2 8
3 5 8
4 1
5 0 0 9
6 8
7 8 9
8 5 9
9 1 5 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-44-98-12
GIẢI SÁU 867 065 857
GIẢI NĂM 7182 4022 7325 1259 4890 6908
GIẢI TƯ 1775 6124 9739
2386
GIẢI BA 02608 03546 74997 56335 25684 31408
GIẢI NHÌ 88927-12190
GIẢI NHẤT 08388
ĐẶC BIỆT 24511
Đầu LOTO
0 1 8 8 8
1 1 2
2 2 4 5 7
3 5 9
4 4 6
5 7 9
6 5 7
7 5
8 2 4 6 8
9 0 0 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-52-25-37
GIẢI SÁU 961 100 250
GIẢI NĂM 0904 3499 7950 8641 0418 0243
GIẢI TƯ 9082 5211 7194
7642
GIẢI BA 98891 70034 10961 31081 36458 61985
GIẢI NHÌ 46037-31401
GIẢI NHẤT 04547
ĐẶC BIỆT 70102
Đầu LOTO
0 0 1 2 4
1 1 8
2 5
3 4 7 7
4 1 2 3 7
5 0 0 2 8
6 1 1
7  
8 1 2 5
9 1 4 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-06-28-41
GIẢI SÁU 316 391 618
GIẢI NĂM 6696 4039 0762 5323 1903 4668
GIẢI TƯ 6936 1482 8941
9520
GIẢI BA 86373 73661 37988 86178 44560 20117
GIẢI NHÌ 51939-62426
GIẢI NHẤT 32941
ĐẶC BIỆT 44789
Đầu LOTO
0 3 6
1 6 7 8
2 0 0 3 6 8
3 6 9 9
4 1 1 1
5  
6 0 1 2 8
7 3 8
8 2 8 9
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-90-87-20
GIẢI SÁU 084 804 547
GIẢI NĂM 0706 0772 8290 2393 9380 9583
GIẢI TƯ 3056 2166 4819
0233
GIẢI BA 66728 67248 56140 73707 62226 91515
GIẢI NHÌ 98200-33400
GIẢI NHẤT 40309
ĐẶC BIỆT 20508
Đầu LOTO
0 0 0 4 6 7 8 9
1 5 9
2 0 6 8
3 3
4 0 3 7 8
5 6
6 6
7 2
8 0 3 4 7
9 0 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-65-15-60
GIẢI SÁU 342 048 111
GIẢI NĂM 2900 6147 8579 3594 7515 0676
GIẢI TƯ 3792 1337 6871
6362
GIẢI BA 23230 59817 27693 80024 64008 10318
GIẢI NHÌ 02124-88693
GIẢI NHẤT 64908
ĐẶC BIỆT 28890
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 1 5 5 7 8
2 4 4
3 0 7
4 2 7 8
5  
6 0 2 5 8
7 1 6 9
8  
9 0 2 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-09-56-74
GIẢI SÁU 017 988 818
GIẢI NĂM 1141 9928 3090 2848 8728 9826
GIẢI TƯ 1149 3493 1445
0328
GIẢI BA 56135 29413 58697 29486 81019 84604
GIẢI NHÌ 55962-84187
GIẢI NHẤT 23757
ĐẶC BIỆT 03116
Đầu LOTO
0 4 9
1 3 6 7 8 9
2 6 8 8 8
3 5 6
4 1 5 8 9
5 6 7
6 2
7 4
8 6 7 8
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-64-28-07
GIẢI SÁU 631 555 586
GIẢI NĂM 7821 0471 2893 5786 2055 7995
GIẢI TƯ 4577 5886 8354
4593
GIẢI BA 90812 24864 85572 27434 05880 42259
GIẢI NHÌ 84622-23564
GIẢI NHẤT 17076
ĐẶC BIỆT 77969
Đầu LOTO
0 7
1 2
2 1 2 8
3 1 2 4
4  
5 4 5 5 9
6 4 4 4 9
7 1 2 6 7
8 0 6 6 6
9 3 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-89-21-20
GIẢI SÁU 633 374 690
GIẢI NĂM 7514 5375 1420 8770 1813 4547
GIẢI TƯ 4416 4647 7523
8077
GIẢI BA 04842 93710 37494 33041 25071 03553
GIẢI NHÌ 71417-61080
GIẢI NHẤT 01297
ĐẶC BIỆT 78091
Đầu LOTO
0  
1 0 3 4 6 7
2 0 0 1 3
3 3
4 1 2 7 7
5 3
6  
7 0 1 4 5 7
8 0 8 9
9 0 1 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-15-47-36
GIẢI SÁU 134 805 364
GIẢI NĂM 8903 7577 8891 0655 3150 9260
GIẢI TƯ 6360 3038 9900
8733
GIẢI BA 93094 01693 45387 10142 54790 67253
GIẢI NHÌ 10337-75074
GIẢI NHẤT 39712
ĐẶC BIỆT 83783
Đầu LOTO
0 0 3 5 9
1 2 5
2  
3 3 4 6 7 8
4 2 7
5 0 3 5
6 0 0 4
7 4 7
8 3 7
9 0 1 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-22-80-41
GIẢI SÁU 511 516 149
GIẢI NĂM 7556 3704 8630 9277 5903 9583
GIẢI TƯ 9406 1002 0017
4909
GIẢI BA 45597 84179 73981 16230 77374 24084
GIẢI NHÌ 31767-70928
GIẢI NHẤT 79082
ĐẶC BIỆT 73860
Đầu LOTO
0 2 3 4 6 9
1 1 6 7
2 2 8
3 0 0
4 1 9
5 6 8
6 0 7
7 4 7 9
8 0 1 2 3 4
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-65-22-09
GIẢI SÁU 167 893 588
GIẢI NĂM 2786 4221 8805 1397 0746 4892
GIẢI TƯ 9508 1684 8272
4872
GIẢI BA 64764 51517 66381 17009 94508 45402
GIẢI NHÌ 49883-27761
GIẢI NHẤT 33022
ĐẶC BIỆT 25470
Đầu LOTO
0 2 5 8 8 9 9
1 7
2 1 2 2
3  
4 6 7
5  
6 1 4 5 7
7 0 2 2
8 1 3 4 6 8
9 2 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-77-50-98
GIẢI SÁU 525 144 656
GIẢI NĂM 8252 4890 6811 0216 2411 2043
GIẢI TƯ 2841 6916 5056
5898
GIẢI BA 78501 89467 62358 98881 75755 37494
GIẢI NHÌ 93541-83224
GIẢI NHẤT 81900
ĐẶC BIỆT 11070
Đầu LOTO
0 0 1
1 1 1 6 6
2 4 5
3  
4 1 1 3 4
5 0 2 5 6 6 8 9
6 7
7 0 7
8 1
9 0 4 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-07-54-19
GIẢI SÁU 217 051 670
GIẢI NĂM 1906 5140 1899 1189 5095 4187
GIẢI TƯ 1211 2080 8508
2732
GIẢI BA 34008 02955 63385 53599 00340 54607
GIẢI NHÌ 92075-95679
GIẢI NHẤT 02917
ĐẶC BIỆT 77775
Đầu LOTO
0 6 7 7 8 8
1 1 7 7 9
2  
3 2 3
4 0 0
5 1 4 5
6  
7 0 5 5 9
8 0 5 7 9
9 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-27-98-06
GIẢI SÁU 789 958 247
GIẢI NĂM 6746 0342 7729 9252 7816 7478
GIẢI TƯ 4839 9882 7284
5102
GIẢI BA 15849 42557 70152 05128 97170 90611
GIẢI NHÌ 20017-74828
GIẢI NHẤT 67119
ĐẶC BIỆT 58827
Đầu LOTO
0 2 6
1 1 6 7 9
2 7 7 8 8 9
3 2 9
4 2 6 7 9
5 2 2 7 8
6  
7 0 8
8 2 4 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-51-95-79
GIẢI SÁU 059 160 648
GIẢI NĂM 1653 2824 2027 9922 1686 8012
GIẢI TƯ 0101 6384 1856
7735
GIẢI BA 21787 54690 70085 91151 57731 48787
GIẢI NHÌ 71780-01538
GIẢI NHẤT 69904
ĐẶC BIỆT 61129
Đầu LOTO
0 1 4
1 2
2 2 4 7 9
3 1 5 8
4 8
5 1 1 3 6 9
6 0
7 6 9
8 0 4 5 6 7 7
9 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-91-00-55
GIẢI SÁU 404 726 937
GIẢI NĂM 3928 6088 8155 2749 3543 6596
GIẢI TƯ 9221 5165 9374
1987
GIẢI BA 45653 44668 14502 51671 45385 52095
GIẢI NHÌ 32743-77297
GIẢI NHẤT 95361
ĐẶC BIỆT 44435
Đầu LOTO
0 0 2 4
1  
2 1 6 8
3 5 7
4 3 3 9
5 3 5 5
6 1 5 8
7 1 4
8 5 6 7 8
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-53-36-64
GIẢI SÁU 361 458 037
GIẢI NĂM 2592 0619 0042 0371 9868 3630
GIẢI TƯ 4617 4756 0475
0856
GIẢI BA 07636 79150 57279 24619 02049 75693
GIẢI NHÌ 32027-27889
GIẢI NHẤT 25778
ĐẶC BIỆT 67229
Đầu LOTO
0  
1 0 7 9 9
2 7 9
3 0 6 6 7
4 2 9
5 0 3 6 6 8
6 1 4 8
7 1 5 8 9
8 9
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-29-76-28
GIẢI SÁU 752 426 312
GIẢI NĂM 2237 2952 7581 6671 1874 5846
GIẢI TƯ 7766 6519 9890
6100
GIẢI BA 78378 95308 83715 23314 50690 70545
GIẢI NHÌ 19356-60457
GIẢI NHẤT 47882
ĐẶC BIỆT 66720
Đầu LOTO
0 0 8
1 2 4 5 9
2 0 6 8 9
3 7
4 5 6
5 2 2 6 7
6 6
7 1 4 6 8 8
8 1 2
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-92-90-09
GIẢI SÁU 742 485 492
GIẢI NĂM 1924 6386 8595 8743 7738 8050
GIẢI TƯ 3878 3953 8623
9459
GIẢI BA 54622 94979 94853 35043 37664 24341
GIẢI NHÌ 82085-17293
GIẢI NHẤT 57190
ĐẶC BIỆT 36351
Đầu LOTO
0 9
1 0
2 2 3 4
3 8
4 1 2 3 3
5 0 1 3 3 9
6 4
7 8 9
8 5 5 6
9 0 0 2 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-35-52-46
GIẢI SÁU 541 607 548
GIẢI NĂM 4181 9731 1034 0399 5836 1720
GIẢI TƯ 4639 2606 4710
7097
GIẢI BA 00766 42787 14336 24561 48779 22294
GIẢI NHÌ 94698-06978
GIẢI NHẤT 22390
ĐẶC BIỆT 74236
Đầu LOTO
0 6 7
1 0
2 0 5
3 1 4 5 6 6 6 9
4 1 6 8
5 2
6 1 6
7 8 9
8 1 7
9 0 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-38-31-22
GIẢI SÁU 321 431 902
GIẢI NĂM 5194 6446 0134 9337 3152 2658
GIẢI TƯ 8238 9814 9427
0704
GIẢI BA 08797 73728 77527 59948 75867 53870
GIẢI NHÌ 25162-84573
GIẢI NHẤT 06155
ĐẶC BIỆT 01316
Đầu LOTO
0 2 4
1 4 6 6
2 1 2 7 7 8
3 1 1 4 7 8 8
4 6 8
5 2 5 8
6 2 7
7 0 3
8  
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-72-42-92
GIẢI SÁU 222 513 779
GIẢI NĂM 0687 3476 1228 9874 8980 3333
GIẢI TƯ 0611 2804 5970
9420
GIẢI BA 03009 92477 73681 08620 24628 32394
GIẢI NHÌ 95546-36874
GIẢI NHẤT 96351
ĐẶC BIỆT 46982
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 3
2 0 0 2 8 8
3 3
4 2 6
5 1
6  
7 0 2 4 4 6 7 9
8 0 1 2 7
9 2 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-78-49-67
GIẢI SÁU 438 166 639
GIẢI NĂM 0326 0845 6960 4487 5299 0630
GIẢI TƯ 7683 2120 7609
2696
GIẢI BA 87750 04530 20095 82559 43879 47954
GIẢI NHÌ 58529-27901
GIẢI NHẤT 03759
ĐẶC BIỆT 80610
Đầu LOTO
0 1 9
1 0 9
2 0 6 9
3 0 0 8 9
4 5 9
5 0 4 9 9
6 0 6 7
7 8 9
8 3 7
9 5 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-70-54-01
GIẢI SÁU 847 889 942
GIẢI NĂM 8076 4920 6244 9094 1730 1667
GIẢI TƯ 6033 7665 2406
5133
GIẢI BA 32938 84131 33243 07236 33621 22838
GIẢI NHÌ 07801-53366
GIẢI NHẤT 78556
ĐẶC BIỆT 34062
Đầu LOTO
0 1 1 6
1  
2 0 1
3 0 1 3 3 6 8 8
4 2 3 4 7
5 2 4 6
6 2 5 6 7
7 0 6
8 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-52-22-09
GIẢI SÁU 088 943 019
GIẢI NĂM 4649 9025 5505 1021 1233 7526
GIẢI TƯ 3649 6217 6462
9507
GIẢI BA 47630 65905 31256 55693 85433 09538
GIẢI NHÌ 70006-04609
GIẢI NHẤT 54083
ĐẶC BIỆT 67617
Đầu LOTO
0 5 5 6 7 9 9
1 7 7 9
2 1 2 5 6
3 0 3 3 8
4 3 3 9 9
5 2 6
6 2
7  
8 3 8
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm