Kết quả XSTD ngày 27/03/2020 - Xổ số Miền Bắc 27/03/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-38-99-54
GIẢI SÁU 204 276 911
GIẢI NĂM 9923 2793 6344 1138 5679 5484
GIẢI TƯ 4978 9209 8932
8979
GIẢI BA 17067 41228 31970 92048 36571 26045
GIẢI NHÌ 50894-51062
GIẢI NHẤT 52557
ĐẶC BIỆT 33555
Đầu LOTO
0 4 9
1 1
2 3 8
3 2 8 8
4 4 5 8
5 4 5 7
6 2 7
7 0 1 6 8 9 9
8 2 4
9 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-93-82-80
GIẢI SÁU 910 855 136
GIẢI NĂM 4512 8354 8195 3258 7506 9634
GIẢI TƯ 0172 3503 5464
8693
GIẢI BA 72676 03613 18638 00004 49295 78138
GIẢI NHÌ 09748-36993
GIẢI NHẤT 22095
ĐẶC BIỆT 94135
Đầu LOTO
0 3 4 6 6
1 0 2 3
2  
3 4 5 6 8 8
4 8
5 4 5 8
6 4
7 2 6
8 0 2
9 3 3 3 5 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-21-48
GIẢI SÁU 184 517 673
GIẢI NĂM 7455 3884 3745 8018 4711 4882
GIẢI TƯ 5564 0066 2488
4437
GIẢI BA 47082 32268 46213 34273 56000 09457
GIẢI NHÌ 85240-19833
GIẢI NHẤT 54643
ĐẶC BIỆT 54296
Đầu LOTO
0 0
1 1 3 7 8 9
2 1
3 3 7
4 0 3 5 8
5 5 7
6 4 6 8 8
7 3 3
8 2 2 4 4 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-42-59-95
GIẢI SÁU 448 498 085
GIẢI NĂM 1116 0788 8887 1437 2565 0929
GIẢI TƯ 7605 8743 3931
4385
GIẢI BA 49320 52222 39477 62863 00021 73974
GIẢI NHÌ 34793-13159
GIẢI NHẤT 73112
ĐẶC BIỆT 31578
Đầu LOTO
0 5
1 2 6
2 0 1 2 9
3 1 7
4 2 3 8
5 9 9
6 3 5
7 4 7 8
8 5 5 7 8
9 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-87-07-93
GIẢI SÁU 551 090 914
GIẢI NĂM 3975 8310 6703 4557 0504 7487
GIẢI TƯ 5815 9852 8219
0411
GIẢI BA 72038 89615 92996 48654 74774 28017
GIẢI NHÌ 74963-90401
GIẢI NHẤT 74096
ĐẶC BIỆT 36123
Đầu LOTO
0 1 3 4 7
1 0 1 4 5 5 7 9
2 3
3 8
4  
5 1 2 4 6 7
6 3
7 4 5
8 7 7
9 0 3 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-09-87-08
GIẢI SÁU 191 310 917
GIẢI NĂM 1434 4104 0658 7369 9922 0272
GIẢI TƯ 0613 2813 8135
9527
GIẢI BA 97952 29276 39119 02095 44500 12422
GIẢI NHÌ 46433-27853
GIẢI NHẤT 31360
ĐẶC BIỆT 46024
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 0 3 3 7 9
2 2 2 4 7
3 3 4 5
4 8
5 2 3 8
6 0 9
7 2 6
8 7
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-48-90-26
GIẢI SÁU 612 214 306
GIẢI NĂM 3314 3035 1677 7751 8334 7586
GIẢI TƯ 1428 0443 7921
4724
GIẢI BA 56896 96015 37437 74398 25272 85690
GIẢI NHÌ 75598-49924
GIẢI NHẤT 17703
ĐẶC BIỆT 55521
Đầu LOTO
0 3 6
1 2 4 4 5
2 1 1 4 4 6 8
3 4 5 7
4 3 8
5 1
6  
7 2 7
8 6
9 0 0 1 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-73-89-21
GIẢI SÁU 831 374 331
GIẢI NĂM 2591 1791 1714 7101 4306 4871
GIẢI TƯ 6841 3562 0268
3456
GIẢI BA 95155 67664 71816 05675 80446 19342
GIẢI NHÌ 07778-01694
GIẢI NHẤT 50768
ĐẶC BIỆT 85736
Đầu LOTO
0 1 6
1 4 6
2 1
3 1 1 6
4 1 2 6
5 5 6
6 2 4 8 8
7 1 3 4 4 5 8
8 9
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-19-36-79
GIẢI SÁU 110 971 212
GIẢI NĂM 8004 8389 3963 1822 4929 3867
GIẢI TƯ 7227 6123 0804
6806
GIẢI BA 11074 01151 29579 69251 13863 22942
GIẢI NHÌ 86985-36432
GIẢI NHẤT 33372
ĐẶC BIỆT 85074
Đầu LOTO
0 4 4 6
1 0 2 9
2 2 3 7 9
3 2 6
4 2
5 1 1
6 3 3 7
7 1 2 4 4 9 9
8 1 5 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-54-28-90
GIẢI SÁU 251 694 594
GIẢI NĂM 2797 2218 9847 4788 1000 7626
GIẢI TƯ 1492 1565 5294
7895
GIẢI BA 33416 18422 62872 73341 70559 86064
GIẢI NHÌ 16833-13453
GIẢI NHẤT 16279
ĐẶC BIỆT 81489
Đầu LOTO
0 0
1 2 6 8
2 2 6 8
3 3
4 1 7
5 1 3 4 9
6 4 5
7 2 9
8 8 9
9 0 2 4 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-25-74-65
GIẢI SÁU 382 411 324
GIẢI NĂM 9343 0788 8915 6238 4912 1830
GIẢI TƯ 7351 7084 4566
0590
GIẢI BA 14746 72269 73511 34127 52035 82697
GIẢI NHÌ 94349-97172
GIẢI NHẤT 49403
ĐẶC BIỆT 52267
Đầu LOTO
0 3
1 1 1 2 5
2 4 5 7
3 0 5 8
4 3 6 9
5 1
6 5 6 7 9
7 2 4
8 2 4 8
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-77-00-29
GIẢI SÁU 998 974 058
GIẢI NĂM 1010 0574 1724 0566 4075 7615
GIẢI TƯ 2686 1044 5988
9434
GIẢI BA 64263 88400 71845 11256 02428 45940
GIẢI NHÌ 65702-27990
GIẢI NHẤT 07557
ĐẶC BIỆT 28322
Đầu LOTO
0 0 0 2
1 0 5
2 2 4 8 9
3 0 4
4 0 4 5
5 6 7 8
6 3 6
7 4 4 5 7
8 6 8
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-10-24-18
GIẢI SÁU 530 898 156
GIẢI NĂM 5471 2988 2124 3514 4015 7120
GIẢI TƯ 1400 5832 8251
7684
GIẢI BA 23514 55646 06937 73046 12636 49186
GIẢI NHÌ 31161-20773
GIẢI NHẤT 74415
ĐẶC BIỆT 18901
Đầu LOTO
0 0 1
1 0 4 4 5 5 8
2 0 4 4
3 0 2 6 7
4 6 6
5 1 6
6 1
7 1 3
8 4 5 6 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-35-02-15
GIẢI SÁU 714 187 621
GIẢI NĂM 0181 0274 3505 8715 4113 8599
GIẢI TƯ 4090 5861 4710
2972
GIẢI BA 71028 51970 15750 01316 58671 85924
GIẢI NHÌ 46360-69622
GIẢI NHẤT 50209
ĐẶC BIỆT 18915
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 0 3 4 5 5 5 6
2 1 2 4 8
3 5
4  
5 0
6 0 1
7 0 1 2 4
8 1 7
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-82-02-99
GIẢI SÁU 852 814 387
GIẢI NĂM 1384 9262 9040 8400 5081 4900
GIẢI TƯ 8423 1719 7100
9083
GIẢI BA 52331 72524 22989 13005 58740 98211
GIẢI NHÌ 98087-40822
GIẢI NHẤT 09141
ĐẶC BIỆT 73118
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 5
1 1 4 8 9
2 2 3 4
3 1
4 0 0 1
5 2
6 2
7  
8 1 2 3 4 7 7 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-56-01-47
GIẢI SÁU 209 821 619
GIẢI NĂM 4231 8198 5918 7332 6121 2635
GIẢI TƯ 4054 8582 4532
3578
GIẢI BA 13339 57361 72694 54853 93029 66362
GIẢI NHÌ 55721-08593
GIẢI NHẤT 27007
ĐẶC BIỆT 74951
Đầu LOTO
0 1 7 9
1 8 9
2 1 1 1 9
3 1 2 2 5 9
4 4 7
5 1 3 4 6
6 1 2
7 8
8 2
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-79-21-11
GIẢI SÁU 445 065 174
GIẢI NĂM 4629 1141 8702 0626 9691 8499
GIẢI TƯ 0725 2359 2302
6234
GIẢI BA 08329 31050 05198 46360 11025 51779
GIẢI NHÌ 43580-38840
GIẢI NHẤT 68194
ĐẶC BIỆT 29224
Đầu LOTO
0 2 2
1 1
2 1 4 5 5 6 9 9
3 4
4 0 1 5 5
5 0 9
6 0 5
7 4 9 9
8 0
9 1 4 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-01-17-63
GIẢI SÁU 206 597 471
GIẢI NĂM 2990 8896 1664 5590 1955 2214
GIẢI TƯ 6407 6019 6797
0379
GIẢI BA 59764 46481 97051 57851 13914 77505
GIẢI NHÌ 92542-35165
GIẢI NHẤT 12329
ĐẶC BIỆT 83549
Đầu LOTO
0 1 5 6 7
1 4 4 7 9
2 9
3  
4 2 9
5 1 1 5
6 3 4 4 5
7 1 9
8 1
9 0 0 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-80-76-95
GIẢI SÁU 182 761 885
GIẢI NĂM 7956 6879 7209 5214 2437 0928
GIẢI TƯ 6471 6581 6602
2389
GIẢI BA 32579 37853 22678 40864 96861 18906
GIẢI NHÌ 43096-02288
GIẢI NHẤT 03777
ĐẶC BIỆT 95973
Đầu LOTO
0 2 6 9
1 4
2 8
3 7
4  
5 3 6
6 1 1 4 4
7 1 3 6 7 8 9 9
8 0 1 2 5 8 9
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-73-33-53
GIẢI SÁU 461 055 185
GIẢI NĂM 9995 8722 2765 2735 4543 0129
GIẢI TƯ 1848 1585 6292
1640
GIẢI BA 85243 84377 31610 46002 05394 84921
GIẢI NHÌ 35242-33557
GIẢI NHẤT 09692
ĐẶC BIỆT 55060
Đầu LOTO
0 2 3
1 0
2 1 2 9
3 3 5
4 0 2 3 3 8
5 3 5 7
6 0 1 5
7 3 7
8 5 5
9 2 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-83-85-12
GIẢI SÁU 910 058 275
GIẢI NĂM 1387 1730 3015 3276 7577 7061
GIẢI TƯ 5565 2531 8203
5162
GIẢI BA 77812 59408 72899 82344 73114 19856
GIẢI NHÌ 27036-54544
GIẢI NHẤT 73173
ĐẶC BIỆT 87368
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 0 2 2 4 5
2  
3 0 1 6
4 4 4
5 6 8
6 1 2 5 8
7 3 5 6 7
8 3 5 7
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-83-71-17
GIẢI SÁU 677 363 157
GIẢI NĂM 3204 6373 0188 0021 5847 4798
GIẢI TƯ 6138 6326 0423
9311
GIẢI BA 45332 16300 90057 90003 75573 23758
GIẢI NHÌ 62902-03693
GIẢI NHẤT 13173
ĐẶC BIỆT 78854
Đầu LOTO
0 0 0 2 3 4
1 1 7
2 1 3 6
3 2 8
4 7
5 4 7 7 8
6 3
7 1 3 3 3 7
8 3 8
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-26-05-04
GIẢI SÁU 483 781 539
GIẢI NĂM 4866 7097 9363 2380 4177 4853
GIẢI TƯ 6198 1793 9390
5253
GIẢI BA 25666 68705 40379 60476 77838 35907
GIẢI NHÌ 44551-54484
GIẢI NHẤT 47359
ĐẶC BIỆT 52991
Đầu LOTO
0 4 5 5 7
1  
2 6
3 3 8 9
4  
5 1 3 3 9
6 3 6 6
7 6 7 9
8 0 1 3 4
9 0 1 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-31-38-61
GIẢI SÁU 159 698 754
GIẢI NĂM 9413 6577 6324 2265 2398 4204
GIẢI TƯ 7197 0353 4493
7508
GIẢI BA 96983 92114 30946 32779 10349 83058
GIẢI NHÌ 02185-05377
GIẢI NHẤT 77441
ĐẶC BIỆT 51223
Đầu LOTO
0 4 8
1 3 4
2 3 4
3 1 8
4 1 6 9
5 0 3 4 8 9
6 1 5
7 7 7 9
8 3 5
9 3 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-16-72-35
GIẢI SÁU 998 658 806
GIẢI NĂM 9288 9910 2811 4281 7653 4235
GIẢI TƯ 8592 1640 4926
2018
GIẢI BA 36500 35499 85025 81514 69229 78054
GIẢI NHÌ 12937-37028
GIẢI NHẤT 33276
ĐẶC BIỆT 38823
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 1 4 6 8
2 3 5 6 8 9
3 5 5 7
4 0
5 3 4 8
6 6
7 2 6
8 1 8
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-66-74-94
GIẢI SÁU 247 296 506
GIẢI NĂM 4577 2820 0337 9518 4758 8860
GIẢI TƯ 2323 9382 4812
5049
GIẢI BA 32078 35556 19862 70756 61815 40242
GIẢI NHÌ 82365-65300
GIẢI NHẤT 32978
ĐẶC BIỆT 73787
Đầu LOTO
0 0 6
1 2 5 8
2 0 3
3 7
4 2 7 9
5 6 6 8
6 0 2 5 6
7 4 7 8 8
8 2 5 7
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-30-81-19
GIẢI SÁU 062 672 747
GIẢI NĂM 2609 0708 1715 5013 7401 9860
GIẢI TƯ 3072 3669 3689
7911
GIẢI BA 91788 96646 01218 09416 92449 38877
GIẢI NHÌ 92504-48155
GIẢI NHẤT 24477
ĐẶC BIỆT 04635
Đầu LOTO
0 1 4 8 9
1 1 3 5 6 8 8 9
2  
3 0 5
4 6 7 9
5 5
6 0 2 9
7 2 2 7 7
8 1 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-10-05-01
GIẢI SÁU 915 810 212
GIẢI NĂM 9568 2954 6203 3326 6645 3852
GIẢI TƯ 7287 1433 9786
7570
GIẢI BA 55750 78938 52389 71702 44422 82346
GIẢI NHÌ 88766-13763
GIẢI NHẤT 71818
ĐẶC BIỆT 80805
Đầu LOTO
0 1 2 3 5 5
1 0 0 2 5 8
2 2 6
3 3 8
4 5 6
5 0 2 4
6 3 6 8
7 0
8 6 7 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-98-27-96
GIẢI SÁU 804 723 789
GIẢI NĂM 0609 5070 1146 4157 9139 3659
GIẢI TƯ 0834 0924 1415
6482
GIẢI BA 72241 64855 42396 76780 05407 18088
GIẢI NHÌ 76182-59955
GIẢI NHẤT 62271
ĐẶC BIỆT 45982
Đầu LOTO
0 4 7 9
1 5
2 3 4 7
3 4 9
4 1 6
5 5 5 7 9
6 5
7 0 1
8 0 2 2 2 8 9
9 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-81-07-06
GIẢI SÁU 194 020 360
GIẢI NĂM 3891 9905 7400 6147 7958 6420
GIẢI TƯ 3712 0691 5662
2082
GIẢI BA 62852 93482 53844 55177 79573 40786
GIẢI NHÌ 35383-77943
GIẢI NHẤT 29343
ĐẶC BIỆT 26422
Đầu LOTO
0 0 5 6 7
1 2
2 0 0 2
3  
4 3 3 4 7
5 2 2 8
6 0 2
7 3 7
8 1 2 2 3 6
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-96-47-19
GIẢI SÁU 403 810 362
GIẢI NĂM 1814 6391 8882 5430 7287 3653
GIẢI TƯ 9570 4164 8316
1663
GIẢI BA 91980 99298 92782 18805 91851 02412
GIẢI NHÌ 87234-29114
GIẢI NHẤT 98019
ĐẶC BIỆT 23146
Đầu LOTO
0 3 5
1 0 2 4 4 6 9 9
2  
3 0 4
4 6 7
5 1 3
6 2 3 4
7 0
8 0 2 2 3 7
9 1 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-76-24-36
GIẢI SÁU 948 266 172
GIẢI NĂM 8140 1306 9418 4642 9004 6377
GIẢI TƯ 9693 9579 0168
4861
GIẢI BA 31411 55239 92987 31305 21887 46023
GIẢI NHÌ 22279-64999
GIẢI NHẤT 12891
ĐẶC BIỆT 37376
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 1 8
2 3 4
3 6 9
4 0 2 8
5 0
6 1 6 8
7 2 6 6 7 9 9
8 7 7
9 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-68-80-65
GIẢI SÁU 611 523 835
GIẢI NĂM 2838 1219 1634 6563 9437 4937
GIẢI TƯ 4250 7746 8751
8613
GIẢI BA 51549 14541 31054 96070 20841 13121
GIẢI NHÌ 26860-61989
GIẢI NHẤT 82206
ĐẶC BIỆT 91609
Đầu LOTO
0 6 9
1 1 3 9
2 1 3
3 1 4 5 7 7 8
4 1 1 6 9
5 0 1 4
6 0 3 5 8
7 0
8 0 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-73-24-38
GIẢI SÁU 777 765 975
GIẢI NĂM 2068 5776 5063 3226 8275 7871
GIẢI TƯ 5161 6520 8407
2857
GIẢI BA 08697 31608 74878 98769 17003 02375
GIẢI NHÌ 25702-82940
GIẢI NHẤT 93004
ĐẶC BIỆT 36144
Đầu LOTO
0 2 3 4 7 8
1  
2 0 4 6
3 8
4 0 2 4
5 7
6 1 3 5 8 9
7 1 3 5 5 5 6 7 8
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-60-62-32
GIẢI SÁU 078 684 757
GIẢI NĂM 0514 7691 4034 7789 0370 5295
GIẢI TƯ 5186 0315 8723
2476
GIẢI BA 44299 40219 65973 97734 71363 33287
GIẢI NHÌ 89553-90068
GIẢI NHẤT 52140
ĐẶC BIỆT 37647
Đầu LOTO
0  
1 4 5 9
2 3
3 2 3 4 4
4 0 7
5 3 7
6 0 2 3 8
7 0 3 6 8
8 4 6 7 9
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-40-61-67
GIẢI SÁU 174 366 533
GIẢI NĂM 8929 7766 5065 5562 6785 3432
GIẢI TƯ 6019 0705 1674
8595
GIẢI BA 88284 23901 70618 26101 96261 59205
GIẢI NHÌ 33678-81840
GIẢI NHẤT 26541
ĐẶC BIỆT 36089
Đầu LOTO
0 1 1 5 5
1 8 9
2 9
3 2 3
4 0 0 1
5 7
6 1 1 2 5 6 6 7
7 4 4 8
8 4 5 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm