Kết quả XSTD ngày 24/05/2020 - Xổ số Miền Bắc 24/05/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-57-12-19
GIẢI SÁU 382 748 714
GIẢI NĂM 5483 8187 8946 3350 6883 3585
GIẢI TƯ 0337 0432 8836
8514
GIẢI BA 93365 20748 75056 96191 55615 33595
GIẢI NHÌ 03586-66082
GIẢI NHẤT 30531
ĐẶC BIỆT 81779
Đầu LOTO
0  
1 2 4 4 5 9
2 2
3 1 2 6 7
4 6 8 8
5 0 6 7
6 5
7 9
8 2 2 3 3 5 6 7
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-58-81-77
GIẢI SÁU 024 784 811
GIẢI NĂM 6837 5584 3039 4606 0193 1302
GIẢI TƯ 2177 8176 9570
1081
GIẢI BA 73439 39302 99701 47115 13509 32597
GIẢI NHÌ 17093-47125
GIẢI NHẤT 71131
ĐẶC BIỆT 98991
Đầu LOTO
0 1 2 2 6 9
1 1 5
2 4 5
3 1 7 9 9
4  
5 8
6  
7 0 1 6 7 7
8 1 1 4 4
9 1 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-93-87-66
GIẢI SÁU 826 398 337
GIẢI NĂM 9377 1367 8442 9625 1141 7384
GIẢI TƯ 2982 1536 4939
6112
GIẢI BA 77150 83797 45298 91081 28951 79440
GIẢI NHÌ 77118-97508
GIẢI NHẤT 91982
ĐẶC BIỆT 27298
Đầu LOTO
0 8
1 2 8
2 5 6
3 6 7 9
4 0 1 2
5 0 1
6 6 7
7 7 8
8 1 2 2 4 7
9 3 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-94-32-54
GIẢI SÁU 122 994 724
GIẢI NĂM 8921 8969 1051 6910 7538 0626
GIẢI TƯ 5957 4962 5763
1379
GIẢI BA 85771 69068 43577 06479 37601 41114
GIẢI NHÌ 79074-29741
GIẢI NHẤT 31202
ĐẶC BIỆT 58738
Đầu LOTO
0 1 2
1 0 4
2 1 2 4 6
3 2 8 8
4 1
5 1 4 7
6 0 2 3 8 9
7 1 4 7 9 9
8  
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-05-28-12
GIẢI SÁU 112 439 937
GIẢI NĂM 5959 4608 8563 6907 5342 1543
GIẢI TƯ 3205 7561 9368
9273
GIẢI BA 76310 82176 71258 38851 64884 75098
GIẢI NHÌ 82841-29964
GIẢI NHẤT 76785
ĐẶC BIỆT 51265
Đầu LOTO
0 5 5 7 8
1 0 2 2
2 8
3 7 9
4 1 2 3
5 1 8 9
6 1 3 4 5 8
7 3 6
8 4 5 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-13-43-04
GIẢI SÁU 139 479 355
GIẢI NĂM 7235 0544 2837 3225 7826 8449
GIẢI TƯ 1326 8810 7155
7764
GIẢI BA 34490 65055 88157 13400 11197 51457
GIẢI NHÌ 27792-07534
GIẢI NHẤT 55015
ĐẶC BIỆT 96600
Đầu LOTO
0 0 0 4
1 0 3 5
2 5 6 6
3 4 5 7 9
4 3 4 9
5 5 5 5 7 7
6 4
7 5 9
8  
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-03-46-42
GIẢI SÁU 483 010 779
GIẢI NĂM 2352 9390 8542 7674 4196 9916
GIẢI TƯ 1576 9267 0811
2015
GIẢI BA 39368 74616 14611 63584 38434 15642
GIẢI NHÌ 80449-42949
GIẢI NHẤT 74463
ĐẶC BIỆT 44554
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 1 5 6 6
2  
3 4 5
4 2 2 2 6 9 9
5 2 4
6 3 7 8
7 4 6 9
8 3 4
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-40-88-38
GIẢI SÁU 418 596 787
GIẢI NĂM 3623 2435 0372 3115 6776 0123
GIẢI TƯ 9954 8580 4697
6540
GIẢI BA 87785 84883 78581 63347 43693 26134
GIẢI NHÌ 70535-58134
GIẢI NHẤT 11164
ĐẶC BIỆT 76380
Đầu LOTO
0  
1 5 8
2 3 3
3 0 4 4 5 5 8
4 0 0 7
5 4
6 4
7 2 6
8 0 0 1 3 5 7 8
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-44-23-52
GIẢI SÁU 111 951 928
GIẢI NĂM 3830 8979 4445 4572 8628 1582
GIẢI TƯ 7071 0913 4908
6892
GIẢI BA 97775 73665 34335 86636 45951 42875
GIẢI NHÌ 63961-81730
GIẢI NHẤT 18878
ĐẶC BIỆT 75146
Đầu LOTO
0 8
1 1 3
2 3 4 8 8
3 0 0 5 6
4 4 5 6
5 1 1 2
6 1 5
7 1 2 5 5 8 9
8 2
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-79-22-73
GIẢI SÁU 237 407 256
GIẢI NĂM 3878 6707 6341 6761 9595 7341
GIẢI TƯ 4712 9547 8931
9008
GIẢI BA 29808 84717 38740 23469 96333 87101
GIẢI NHÌ 34631-73859
GIẢI NHẤT 53938
ĐẶC BIỆT 41795
Đầu LOTO
0 1 7 7 8 8
1 2 7
2 2
3 1 1 3 7 8
4 0 1 1 7
5 6 9
6 1 9
7 3 8 9
8  
9 3 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-44-90-12
GIẢI SÁU 981 178 124
GIẢI NĂM 8793 4445 4104 7446 3328 1742
GIẢI TƯ 1077 2371 7174
6672
GIẢI BA 67807 50445 33683 41171 13165 76267
GIẢI NHÌ 86475-79746
GIẢI NHẤT 33143
ĐẶC BIỆT 33963
Đầu LOTO
0 4 7
1 2 5
2 4 8
3  
4 2 3 4 5 5 6 6
5  
6 3 5 7
7 1 1 2 4 5 7 8
8 1 3
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-63-39-17
GIẢI SÁU 533 448 055
GIẢI NĂM 6942 2572 2421 6702 6781 8688
GIẢI TƯ 8388 8121 7911
0777
GIẢI BA 75964 45237 38626 00003 41720 85085
GIẢI NHÌ 24668-25372
GIẢI NHẤT 32463
ĐẶC BIỆT 12795
Đầu LOTO
0 2 3
1 1 7
2 0 1 1 6
3 3 7 9
4 2 8
5 0 5
6 3 3 4 8
7 2 2 7
8 1 5 8 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-22-62-35
GIẢI SÁU 625 327 388
GIẢI NĂM 7961 9046 5468 7500 0685 5133
GIẢI TƯ 1844 3712 9142
7518
GIẢI BA 45761 94542 45024 59952 56580 03576
GIẢI NHÌ 07897-24629
GIẢI NHẤT 75293
ĐẶC BIỆT 35009
Đầu LOTO
0 0 9
1 2 8
2 2 4 5 7 9
3 3 3 5
4 2 2 4 6
5 2
6 1 1 2 8
7 6
8 0 5 8
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-43-73-95
GIẢI SÁU 565 665 553
GIẢI NĂM 5381 5016 1500 1149 6339 5095
GIẢI TƯ 1792 6805 0668
6836
GIẢI BA 84866 75055 75764 45699 77394 35548
GIẢI NHÌ 45280-80176
GIẢI NHẤT 49825
ĐẶC BIỆT 02419
Đầu LOTO
0 0 5
1 6 9
2 5
3 6 9
4 3 8 9
5 3 5
6 4 5 5 6 8
7 3 6
8 0 1
9 2 4 5 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-80-59-44
GIẢI SÁU 552 436 594
GIẢI NĂM 6489 2609 1034 3280 6116 7370
GIẢI TƯ 0842 6602 4374
7202
GIẢI BA 87948 70554 13051 51276 90746 10216
GIẢI NHÌ 42980-16309
GIẢI NHẤT 48805
ĐẶC BIỆT 32765
Đầu LOTO
0 2 2 5 9 9
1 6 6
2 2
3 4 6
4 2 4 6 8
5 1 2 4 9
6 5
7 0 4 6
8 0 0 0 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-25-85-02
GIẢI SÁU 619 341 844
GIẢI NĂM 1105 9125 3703 2722 7922 5158
GIẢI TƯ 6500 8904 4834
2713
GIẢI BA 12261 44048 73695 84738 97203 98825
GIẢI NHÌ 69799-71237
GIẢI NHẤT 50898
ĐẶC BIỆT 71770
Đầu LOTO
0 0 2 3 3 4 5
1 3 9
2 2 2 5 5 5
3 4 7 8
4 1 4 8
5 8
6 1
7 0 5
8 5
9 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-67-86-95
GIẢI SÁU 959 645 907
GIẢI NĂM 1874 5668 0874 2328 1610 0403
GIẢI TƯ 3704 5913 9223
6079
GIẢI BA 26855 69459 76907 87154 23957 26148
GIẢI NHÌ 77028-65457
GIẢI NHẤT 56017
ĐẶC BIỆT 67241
Đầu LOTO
0 3 4 7 7
1 0 3 7
2 3 8 8
3  
4 1 2 5 8
5 4 5 7 7 9 9
6 7 8
7 4 4 9
8 6
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-78-79-08
GIẢI SÁU 716 124 785
GIẢI NĂM 0966 6992 6511 6017 4191 3660
GIẢI TƯ 3402 2471 1120
6427
GIẢI BA 32683 29556 81625 03936 06413 37934
GIẢI NHÌ 47001-08910
GIẢI NHẤT 20244
ĐẶC BIỆT 83382
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 0 1 3 6 6 7
2 0 4 5 7
3 4 6
4 4
5 6
6 0 6
7 1 8 9
8 2 3 5
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-36-53-15
GIẢI SÁU 013 673 613
GIẢI NĂM 9041 6374 6429 5445 6826 8420
GIẢI TƯ 7435 6143 8731
2772
GIẢI BA 91068 64543 51130 86584 15916 85086
GIẢI NHÌ 97226-51794
GIẢI NHẤT 87945
ĐẶC BIỆT 03336
Đầu LOTO
0  
1 3 3 5 6
2 0 5 6 6 9
3 0 1 5 6 6
4 1 3 3 5 5
5 3
6 8
7 2 3 4
8 4 6
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-37-65-25
GIẢI SÁU 426 471 950
GIẢI NĂM 9061 6880 0722 0608 9988 7337
GIẢI TƯ 6871 4393 1537
9598
GIẢI BA 69422 76710 31542 60793 85203 34393
GIẢI NHÌ 35063-71698
GIẢI NHẤT 45029
ĐẶC BIỆT 56872
Đầu LOTO
0 3 8
1 0
2 0 2 2 5 6 9
3 7 7 7
4 2
5 0
6 1 3 5
7 1 1 2
8 0 8
9 3 3 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-97-80-22
GIẢI SÁU 567 622 767
GIẢI NĂM 9622 9530 5708 1983 5310 4259
GIẢI TƯ 2993 4691 1201
6781
GIẢI BA 01889 14329 88948 49653 47179 12429
GIẢI NHÌ 63184-55310
GIẢI NHẤT 62017
ĐẶC BIỆT 36662
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 0 7
2 2 2 2 9 9
3 0
4 8
5 3 9
6 2 7 7
7 9 9
8 0 1 3 4 9
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-84-15-86
GIẢI SÁU 780 885 974
GIẢI NĂM 8757 7473 3139 6788 2868 4763
GIẢI TƯ 4828 3542 6890
6718
GIẢI BA 05454 78208 26771 37657 41916 82114
GIẢI NHÌ 37009-55789
GIẢI NHẤT 89507
ĐẶC BIỆT 08247
Đầu LOTO
0 7 8 9
1 4 5 6 8
2 8
3 9
4 2 7
5 4 5 7 7
6 3 8
7 1 3 4
8 0 4 5 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-24-70-46
GIẢI SÁU 952 824 128
GIẢI NĂM 3831 6694 0245 3123 9743 1614
GIẢI TƯ 5801 0218 7330
3194
GIẢI BA 27570 98555 72812 08787 04400 77159
GIẢI NHÌ 31934-37670
GIẢI NHẤT 20684
ĐẶC BIỆT 82632
Đầu LOTO
0 0 1
1 2 4 8
2 3 4 4 8
3 0 1 2 4
4 3 5 6
5 2 5 9
6  
7 0 0 0
8 4 7
9 4 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-68-38-69
GIẢI SÁU 802 598 382
GIẢI NĂM 9388 5994 2799 6934 4285 0820
GIẢI TƯ 5746 6151 2895
0556
GIẢI BA 35371 73725 30299 42084 59941 72698
GIẢI NHÌ 19343-16172
GIẢI NHẤT 05369
ĐẶC BIỆT 29166
Đầu LOTO
0 2
1  
2 0 5
3 4 8
4 1 3 6
5 1 6
6 4 6 8 9 9
7 1 2
8 2 4 5 8
9 4 5 8 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-69-19-99
GIẢI SÁU 945 995 032
GIẢI NĂM 9361 1394 5433 0780 8923 5972
GIẢI TƯ 1871 8988 5555
7775
GIẢI BA 21105 07116 87934 85218 70692 00542
GIẢI NHÌ 13622-41709
GIẢI NHẤT 26083
ĐẶC BIỆT 06702
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 6 8 9
2 2 3
3 2 3 4 7
4 2 5
5 5
6 1 9
7 1 2 5
8 0 3 8
9 2 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-72-51-06
GIẢI SÁU 547 058 536
GIẢI NĂM 1017 7460 7603 1870 6564 0775
GIẢI TƯ 1888 5740 6272
1396
GIẢI BA 09152 40739 13373 10734 32955 44862
GIẢI NHÌ 79229-50233
GIẢI NHẤT 00962
ĐẶC BIỆT 97298
Đầu LOTO
0 3 3 6
1 7
2 9
3 3 4 6 9
4 0 7
5 1 2 5 8
6 0 2 2 4
7 0 2 2 3 5
8 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-34-49-25
GIẢI SÁU 716 597 231
GIẢI NĂM 4446 0813 7173 4469 9458 5070
GIẢI TƯ 8680 5441 6495
2972
GIẢI BA 40236 10533 16407 10122 05568 50341
GIẢI NHÌ 31536-32927
GIẢI NHẤT 34806
ĐẶC BIỆT 69063
Đầu LOTO
0 6 7
1 3 6
2 2 5 7
3 1 3 4 6 6
4 1 1 6 9
5 8
6 3 8 9
7 0 2 3
8 0 3
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-91-28-58
GIẢI SÁU 841 862 589
GIẢI NĂM 0473 6488 5491 8777 7960 1618
GIẢI TƯ 8889 9173 7790
9358
GIẢI BA 40427 74012 19445 50825 50002 44156
GIẢI NHÌ 33416-13287
GIẢI NHẤT 86201
ĐẶC BIỆT 77561
Đầu LOTO
0 1 2
1 2 6 8
2 1 5 7 8
3  
4 1 5
5 6 8 8
6 0 1 2
7 3 3 7
8 7 8 9 9
9 0 1 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-75-40-42
GIẢI SÁU 395 280 985
GIẢI NĂM 1884 2203 3664 2606 3478 3633
GIẢI TƯ 6455 7806 1737
8110
GIẢI BA 66559 79693 39067 88540 84522 10917
GIẢI NHÌ 61098-82819
GIẢI NHẤT 18768
ĐẶC BIỆT 90667
Đầu LOTO
0 3 6 6 8
1 0 7 9
2 2
3 3 7
4 0 0 2
5 5 9
6 4 7 7 8
7 5 8
8 0 4 5
9 3 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-40-50-46
GIẢI SÁU 042 860 113
GIẢI NĂM 9594 8168 4620 1042 5478 6685
GIẢI TƯ 0183 4347 7198
2786
GIẢI BA 52488 16580 35819 94080 77434 12598
GIẢI NHÌ 37924-07487
GIẢI NHẤT 35206
ĐẶC BIỆT 46625
Đầu LOTO
0 6
1 3 4 9
2 0 4 5
3 4
4 0 2 2 6 7
5 0
6 0 8
7 8
8 0 0 3 5 6 7 8
9 4 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-12-49-81
GIẢI SÁU 979 603 061
GIẢI NĂM 3327 5393 7018 6271 8763 0361
GIẢI TƯ 8869 0707 1171
8471
GIẢI BA 17750 42618 21199 45081 34758 55910
GIẢI NHÌ 77402-41845
GIẢI NHẤT 91137
ĐẶC BIỆT 69550
Đầu LOTO
0 2 3 7
1 0 2 8 8
2 7
3 7
4 5 6 9
5 0 0 8
6 1 1 3 9
7 1 1 1 9
8 1 1
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-03-81-08
GIẢI SÁU 995 858 210
GIẢI NĂM 9606 4762 9118 4523 7644 1846
GIẢI TƯ 5226 2490 8491
8209
GIẢI BA 21122 43403 38231 62794 44286 27608
GIẢI NHÌ 22018-38528
GIẢI NHẤT 52470
ĐẶC BIỆT 54503
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 8 8 9
1 0 8 8
2 2 3 6 8
3 1 2
4 4 6
5 8
6 2
7 0
8 1 6
9 0 1 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm